Reflectieformulier beeldend onderwijs

opdrachtomschrijving: Herfst park
naam student: Rana Yeginer
Reflecteer op zowel de product- als procescomponenten en geef ook duidelijk de
samenhang tussen product- en procescomponenten aan. Je mag jezelf voor elke component
een waardering geven (1 = lage waardering, 5 = hoge waardering), maar dat hoeft niet.

component
betekenis

beschrijving
1 2 3 4 5
Geef aan op welke manier je de inhoud van de opdracht hebt
verwerkt? Vertel daarbij ook welke associaties je hebt gehad bij
het onderwerp.
Voor deze opdracht heb ik eerst ter inspiratie afbeeldingen van
herfstpark op internet gezocht. Hieruit heb ik een park
uitgekozen met veel kleur. Ik heb voor dit park gekozen, omdat
ik de techniek pointillisme erg aanspreekbaar vind en er eerder
mee heb gewerkt. Alhoewel de techniek erg moeilijk is heb ik
mijn best gedaan om het na te doen.

vorm

Leg aan de hand van je resultaat uit welke beeldaspecten je
hebt toegepast. Waar in het werk is dat goed te zien?
(eventueel detailfoto’s toevoegen).
Beeldaspect diepte
Groot voor, klein achter. Door bomen vooraan groot weer te
geven en achteraan klein
Beeldaspect ruimten
Vervaging: kleuren en/of vormen die steeds minder duidelijk
worden.
Beeldaspect kleur
Bonte kleur: vrolijk en druk
Herfst tinten
Van de primaire kleuren secundaire kleuren gemaakt.
Beeldaspect structuur
Natuurlijk / Organisch: door de natuur gevormd
Standpunt
Mensenstandpunt

materie

Met welk materiaal heb je gewerkt? Wat vond je van het
gebruik van dat materiaal? Had je een nog andere materialen
of gereedschappen willen gebruiken en zo ja waarom?
Voor deze opdracht heb ik de volgende materialen gebruikt:
Potlood, gum, papier, verf: rood, geel en blauw, kwast, water,
krant. Voor deze opdracht vond ik het materiaal verf erg fijn,
omdat ik vaker met acryl verf heb geschilderd. Mengen ging
wat minder goed, omdat je alleen de primaire kleuren kreeg
had ik niet de kleuren kunnen mengen die ik wilde gebruiken.

beschouwing

Welke beelden heb je gebruikt om je te laten inspireren over
het onderwerp?

Welke beelden hebben je goede informatie gegeven over de
beeldaspecten?

Welke voorbeelden hebben je op een spoor gezet voor het
werken met het materiaal en de techniek? Geef aan waar je
dat in het werk duidelijk terugziet (eventueel detailfoto’s
toevoegen). Pointillisme

werkwijze

Had je al eens eerder met dit materiaal en deze techniek
gewerkt? Wat heb je daarover nieuw ontdekt? Wat vond je
lastig?
Ik heb vaker met acrylverf gewerkt voor het vak tekenen op de
havo. Maar mengen ging moeilijk, omdat je de primaire kleuren
kreeg kon ik niet de kleuren mengen die ik wilde gebruiken.
Met de techniek pointillisme heb ik ook eerder mee gewerkt
voor mijn eindopdracht van tekenen. Ik vind de techniek nogal
lastig, omdat je op elkaar schildert.
Schilderij van mijn eindopdracht destijds:

onderzoek

Beschrijf en laat met beelden zien welke stappen je in het
werkproces hebt gezet. Welke keuzes heb je gemaakt en
waarom? Hoe heb je de andere 5 componenten in dit proces
meegenomen?
Ik heb als eerst een schets
gemaakt.

Daarna heb ik een blaadje gebruikt voor om te mengen met de
primaire kleuren. Kwast om te verven en een glas water om de
kwast te spoelen. Ik had een lijn in het midden getrokken voor
de diepte. Ik begon eerst voorin met groot en ging verder naar
achter naar klein. En als laatste de lucht.

Wat vind je
geslaagd? Leg
uit.

Wat kon beter?
Waarom?

eindoordeel:
Ik vind dat het beeldaspect kleur goed is gelukt. Ik heb warme kleuren gebruikt
voor herfst tinten. Ook vind ik het beeldaspect diepte goed is gegaan. Groot
voor, klein achter. Door bomen vooraan groot weer te geven en achteraan klein.

Mengen kon beter, omdat ik niet de juiste kleuren kon mengen die ik wilde
gebruiken. Door het gebruik van de juiste kleuren geeft je een realistische
karakter.

Bij het maken van bovenstaande opdracht heb je beelden gebruikt als inspiratiebron. Geef van
minimaal één door jou gebruikt beeld aan wat de functie is en beschrijf waarom je dat vindt.
beeld

functie(s)

beschrijving

Techniek:
pointillisme

Ter inspiratie heb ik voor deze schilderij gekozen. Ik
vond de techniek interessant en heb in mijn werk
ook de techniek pointillisme gebruikt.

Kleuren: herfst
tinten

Op de schilderij zag ik felle en warme kleuren. De
kleuren heb ik ook in mijn werk geschilderd, want de
opdracht was in herfst tinten.

Schilderij

In mijn werk heb ik deze schilderij nageschilderd.