Reflectieformulier beeldend onderwijs

opdrachtomschrijving: Stadspark in herfstsferen - Schilderopdracht
naam student: Mandy Ducaat
Reflecteer op zowel de product- als procescomponenten en geef ook duidelijk de samenhang tussen
product- en procescomponenten aan. Je mag jezelf voor elke component een waardering geven (1 =
lage waardering, 5 = hoge waardering), maar dat hoeft niet.
component
betekenis

vorm

beschrijving
Geef aan op welke manier je de inhoud van de opdracht hebt verwerkt? Vertel daarbij ook welke
associaties je hebt gehad bij het onderwerp.
Ik heb op internet verschillende afbeeldingen bekeken van bossen en parken. Deze afbeeldingen heb
ik als voorbeelden gebruikt voor mijn schilderopdracht.
Ik wilde graag een vooraanzicht van een wandelpad maken, met aan beide kanten van het pad bomen.
Ik heb gewerkt met vrij donkere kleuren gewerkt omdat ik dat een mooie associatie bij de donkere
dagen van de herfst vind.
Leg aan de hand van je resultaat uit welke beeldaspecten je hebt toegepast. Waar in het werk is dat
goed te zien? (eventueel detailfoto’s toevoegen).
Ruimte: de horizon zit ongeveer op 1/3 vanaf de onderkant van het papier.
Ik heb gebruik gemaakt van grootte verschil van de bomen, de bomen die vooraan staan zijn groot en
ze worden steeds kleiner naar mate ze dichter bij de horizon komen te staan.
Ook heb ik gebruik gemaakt van overlapping bij de bomen.

materie

beschouwing

Kleur: We mochten alleen de basiskleuren gebruiken + zwart en wit.
Deze kleuren heb ik gemengd om zo andere kleuren te krijgen.
Ik vrij donkere kleuren gebruikt omdat ik vind dat het goed bij het thema van een herfstsfeer past.
Met welk materiaal heb je gewerkt? Wat vond je van het gebruik van dat materiaal? Had je een nog
andere materialen of gereedschappen willen gebruiken en zo ja waarom?
We hebben gebruik gemaakt van acrylverf op dik papier. Ik had niet perse met andere materialen
willen werken, want ik vind het zelf altijd wel fijn om met acrylverf te werken.
Het zou wel leuk geweest zijn als we deze opdracht echt op een doek hadden mogen maken zodat het
een schilderij geworden zou zijn die je echt kunt ophangen.
Welke beelden heb je gebruikt om je te laten inspireren over het onderwerp? Welke beelden hebben
je goede informatie gegeven over de beeldaspecten? Welke voorbeelden hebben je op een spoor
gezet voor het werken met het materiaal en de techniek? Geef aan waar je dat in het werk duidelijk
terugziet (eventueel detailfoto’s toevoegen).
Deze afbeeldingen heb ik allemaal op internet opgezocht.

(Bron: https://www.b-europe.com/Reizen/Topbestemmingen/Frankfurt)

1 2 3

(Bron:

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.gopixpic.com%2F565%2Fherfst-op-het-kanaal-lommel%2Fhttp%3A%257C%257Cwww*internetgazet*be%257Cafb%257Cgroot%257Cherfst-op-het-kanaal-

1*jpg%2F&ei=1WdPVMXlJZHTaNHVgvAG&bvm=bv.77880786,d.ZGU&psig=AFQjCNFufLIhuTEqNEUM9dFzBHtUFJ37YQ&ust=1414576361634029)

(Bron: https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/nationaal-park-utrechtse-heuvelrug-bestaat-10jaar)

(Bron: http://seopromotiepagina.nl/herfst-iphone-5-achtergronden-autumn-iphone-5wallpapers.html )

(bron: http://www.zazzle.nl/het_park_camille_pissarro_1890_van_hyde_de_herfst228024723350744287)
Deze afbeeldingen hebben mij geïnspireerd tot het werk wat ik gemaakt heb.
Ik vind de kleuren in deze afbeeldingen erg mooi en ook dat ze allemaal een pad hebben met
daarnaast bomen. Dit heb ik in mijn eigen werk ook terug laten komen.

werkwijze

onderzoek

Had je al eens eerder met dit materiaal en deze techniek gewerkt? Wat heb je daarover nieuw
ontdekt? Wat vond je lastig?
Ik heb al vaker met acrylverf gewerkt. Ik had alleen nog nooit met alleen de basiskleuren gewerkt, dus
dat was wel nieuw voor me. Ik heb geleerd hoe je met de basiskleuren alle andere kleuren kunt maken
door te mengen.
Beschrijf en laat met beelden zien welke stappen je in het werkproces hebt gezet. Welke keuzes heb je
gemaakt en waarom? Hoe heb je de andere 5 componenten in dit proces meegenomen?

Als eerste heb ben ik begonnen met op een gewoon a4’tje een schets te maken van het beeld dat ik in
mijn hoofd had zitten. De compositie wilde ik als volgt tekenen: ik wilde een pad hebben met aan
beide kanten ernaast bomen. Ik wilde er gewoon een vooraanzicht van maken, met een redelijk lage
horizon.

Daarna heb ik de schets uitgebreider op het grote papier nagetekend. Ik dacht dat het handig was,
maar dit bleek niet zo te zijn omdat je later toch niets meer van de takken terugziet nadat je er
bladeren opgeschilderd hebt.

Ik heb het pad geel geschilderd. Maar al toen ik er mee bezig was vond ik het niet mooi, dus ik heb
besloten om er andere kleuren overheen te doen. Ik vind het mooier bij deze opdracht om donkere
kleuren te gebruiken omdat ik dat goed bij de herfst vind passen.

Ik ben niet blij met het pad, maar ik heb besloten om eerst de bomen te maken zodat ik weet wat voor
kleur ik het pad wil hebben.

Aan de andere kant maak ik ook de bomen en de takken.

Nu alle bomen op papier staan maak ik het pad donkerder en schilder ik zo in de lengte dat het pad
langer lijkt. Ook maak ik naast het gras en tussen de bomen donker gras.
De les was nu voorbij dus ik moest het werk verder mee naar huis nemen.

Thuis heb ik gelukkig ook acrylverf dus ik kon weer verder met de opdracht. Ik ben thuis begonnen met
de bomen bladeren geven. Dit heb ik gedaan met de stempel techniek. Ik drukte de kwast met verf op
het papier en zo zette ik heel veel stippen naast elkaar met verschillende kleuren.

Daarna ben ik de lucht gaan schilderen. Ik heb hiervoor veel water gebruikt omdat ik anders vond dat
de kleur te donker en dik was voor een lucht.

eindoordeel:
Wat vind je
geslaagd?
Leg uit.

Ik vind dat ik een goede compositie heb, en het is duidelijk dat de kleine bomen verder naar achteren staan dan de
bomen. Ook heb ik gebruik gemaakt van overlapping in de takken van de bomen, en de bladeren.

Wat kon
beter?
Waarom?

Ik had de tijd beter moeten gebruiken in de les. Ik ben te lang bezig geweest met het schetsen en daardoor had ik w
tijd over om nog te schilderen.
Daarom heb ik het thuis af moeten maken.

Bij het maken van bovenstaande opdracht heb je beelden gebruikt als inspiratiebron. Geef van minimaal één
door jou gebruikt beeld aan wat de functie is en beschrijf waarom je dat vindt.
beeld
Plaats hier de afbeelding van het beeld of verwijs naar het beeld dat ergens
anders op je blog staat.

functie(s)
beschrijving
Inspiratiebron Dit plaatje
gaf mij de
inspiratie
om de
bomen aan
de beide
zijkanten
van een
voetpad te
maken. Dit
heb ik ook
terug laten
komen in
mijn werk.