You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

11-09-14

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

wityni Jerozolimsk zbudowa


Salomon okoo 950 roku przed
Chrystusem. Zostaa zniszczona
i
zbezczeszczona
przez
Nabuchodonozora w 587 roku. W 538
roku uprowadzeni ydzi wrcili do
Jerozolimy i postanowili odbudowa
wityni. Jednak miejsce najwitsze
pozostawao ponuro puste. Nie byo
Arki Przymierza. Krl Antioch IV
Epifanes w 167 roku znowu j
zbezczeci, ustawiajc w niej posg
Zeusa. Wybucho powstanie
machabejskie i wityni oczyszczono.
W 70 roku po Chrystusie witynia zostaa zburzona przez Tytusa. Cesarz Hadrian
wznis na tym miejscu wityni powicon Jupiterowi, a nastpnie miejsce to stao
si wysypiskiem mieci. Islamski wadca Omar zbudowa tam w roku 692 meczet. Ale
adne z tych zbezczeszcze nie byo tak straszne jak zbezczeszczenie wityni ciaa
Chrystusa, gdy Go ukrzyowano. Sam Jezus wypowiada sowa o zburzeniu wityni
w odniesieniu do wasnego ciaa: Zburzcie t wityni, a ja odbuduj j w trzy dni!.
adna budowla wiata, aden cud architektury nie jest tak cenny w oczach Boga jak
ludzkie ciao, poniewa nosi Jego ukryt obecno. Konieczno oczyszczenia,
o ktrym dzi czytamy, przede wszystkim naley skierowa w stron sanktuarium
wntrza ludzkiego. Z czego oczyci ludzkie istnienie? Najoglniej mwic,
z kupczenia. Nie ma nic brudniejszego ni wykorzystywanie mioci, a gdy mamy do
czynienia z mioci najpikniejsz, wykorzystywanie jej staje si podoci. Czy bye
kiedy wykorzystany w swoich uczuciach? Czy kto wykorzysta twoj mio
i przyja dla wasnego interesu, udajc mio? To niezwykle przykre dowiadczenie.
Bg mnie kocha, ale czy ja Go kocham, czy tylko wykorzystuj Jego mio, by mie
korzy zarwno z grzechu, jak i z Jego przebaczenia? Pewna kobieta opowiadaa mi,
jak to w modoci poznaa mczyzn, ktry okazywa jej ogromne zainteresowanie
i wiarygodnie deklarowa swoj mio. Jego ujmujcy sposb bycia, delikatno,
czuo, zdolno do wysuchiwania jej zwierze, kupiy jej przychylno i w kocu mu
si oddaa. Nastpnego dnia zadzwoni do niej mwic, e j okama, bo chodzio
tylko o zakad z przyjacimi. Zdrtwiaa, trzymajc suchawk w doni przy uchu.
Zaoy si o do pokan sum z kolegami, e uda mu si j zdoby. Kiedy ju to si
stao, odebra nagrod i odszed. Zapewne nie ona jedna miaa do czynienia z tak
podoci. Ale czy nie zdarzaj si ludziom takie historie z Bogiem? Korzy grzechu
jawi si niejednemu jako co cenniejszego ni mio Boga. Ile modlitw zanoszonych
do Niego brzmi ujmujco i czarujco, skrywajc jakby za zason autentyczne
umiowanie korzyci grzechu? Mio jest ranliwa to znaczy bezbronna, jak mawia
Jean Vanier.
Augustyn Pelanowski OSPPE

DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Sawomir Murawka
proboszcz
ks. Tomasz Ludwicki
wikariusz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am; od poniedziaku
do pitku o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


XXXIII NIEDZIELA ZWYKA - 16 LISTOPADA

SOBOTA - 8 LISTOPADA

9:00 + Za zmarych z wypominek


4:00 + Stanisawa, Jerzy Midura
5:30 + Helena Bienkowski - T. Parciak z rodzin
WITO POWICENIA BAZYLIKI
LATERANEJSKIEJ - 9 LISTOPADA

8:00 + Stanisaw Czartoryski - ona z dziemi


9:30 + Stefan Terlecki - rodzina
11:15 + Stanisaw Mieczkowski - ona
1:00 - O Boe b. i potrzebne aski dla ukasza z okazji
urodzin
1:00 - O zdrowie i Boe b. dla Ireny Piwowarskiej z
okazji 92 rocz. urodzin - dzieci, wnuczka
1:00 - O ask zdrowia dla Krystyny Markowskiej
1:00 - O ask nawrcenia dla Patryka
1:00 + Za zmarych z wypominek
1:00 + Stanisaw Rumin
1:00 + Stanisaw Grski w 2 rocz. mierci i w dniu
urodzin - crka
1:00 + Stefania, Edward Lisowski
1:00 + Henryk, Anna, Franciszek Szymczak
1:00 + Mieczysawa, Jzef, Bogdan liwowski
7:00 + Anna Gomka - wnuczka z mem
PONIEDZIAEK - 10 LISTOPADA

9:00 + Za zmarych z wypominek


7:00 + Zofia Mikowicz w 6 rocz. mierci
WTOREK - 11 LISTOPADA

9:00 - Za parafian
10:00 - O Boe b. dla Seniorw
7:00 + Pawe, Czesawa Szczomak, Mary Tomaszewski
- rodzina
RODA - 12 LISTOPADA

9:00 + Stanisawa Kotun


7:00 + Lucyna Jurzak - rodz. Krzysztofowicz
CZWARTEK - 13 LISTOPADA

9:00 + Jzef Maziarz - crka z rodzin


7:00 + Jadwiga, Konstanty, Stanisaw Kaczyski, Eric
Swigart - rodzina
PITEK - 14 LISTOPADA

9:00 + Za zmarych z rodziny


7:00 - O Boe b i potrzebne aski dla Agnieszki i Dariusza
7:00 - O pomylne zdanie egzaminu
7:00 + Feliksa Nita w 6 rocz. mierci - rodzina
SOBOTA - 15 LISTOPADA

9:00 + Zygmunt Niemyjski - ona, dzieci, wnuki


4:00 + Stefan Skimina - crka z rodzin
5:30 + Helena Bienkowski - H. M. Czech

8:00 - O zdrowie i Boe b. dla Heleny Pivovarnik w 80


rocz. urodzin - syn z on
9:30 + Wadysaw Wilga i zmarli z rodziny
11:15 + Jzef, Wadysawa, Mieczysaw Sznitka i zmarli
z rodziny - syn
1:00 - Dzikczynna za otrzymane aski w 60 rocz. urodzin
3 urodzin
1:00 + Anna Wotliwski w rocz. mierci - crka
1:00 + Stanisaw, Stanisawa Buczoowski
1:00 + Z rodzin Janiszewskich i Kabatw
1:00 + Maria, Wacaw Starostka
1:00 + Aniela Piskorowski, Antoni w 30 rocz. mierci
1:00 + Czesaw Matuk
1:00 + Lucyna Jurzak
7:00 + Wadysawa, Tadeusz Rybak

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 15/16 listopada
4:00 - Anna Marchel
5:30 - Monika Szmyt, Dominic Jakubowski
8:00 - Anna Szklarska, Elbieta Wolski
9:30 - Jolanta Gmurowska, Zbigniew Purzycki, Teresa
liwicka
11:15 - Dzieci
1:00 - Krzysztof Grzesiak, Monika, Jzef Majcher
7:00 - Maria Mikho
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 15/16 listopada
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - J. Wolski, Z. Ziarnowski
9:30 - S. Dudka, A. Szmyd, J. Szwakopf, M. Wach
11:15 - Bieciuk, R. Kogut, Z. Wolan, K. Zadrozny
1:00 - T. Byra, A. Ciesielski, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - J. Chagnon. A. Jasiski
CZYTANIA MSZALNE NA TYDZIE
9 LISTOPADA, 2014
PONIEDZIAEK - Tt 1,1-9 Ps 24 k 17,1-6
WTOREK - Tt 2,1-8.11-14 Ps 37 k 17,7-10
RODA - Tt 3,1-7 Ps 23 k 17,11-19
CZWARTEK - Flm 7-20 Ps 146 k 17,20-25
PITEK - 2 J 4-9 Ps 119 k 17, 26-37
SOBOTA - 3 J 5-8 Ps 112 k 18,1-8
NIEDZIELA - Prz 31,1013.1920.3031 Ps 128
1 Tes 5,16 Mt 25,14-30
OFIARY Z NIEDZIELI 26 PADZIERNIKA 2014
Ofiary z kopert - $ 6,460.00
Ofiary bez kopert - $ 1,599.00
Wszystkich witych: $ 2,545.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Przeywamy dzi rocznic powicenia bazyliki Chrystusa


Odkupiciela na Lateranie, ktra jest nazywana matk
i gow wszystkich kociow. Bardziej jest ona znana jako
bazylika w. Jana na Lateranie, gdy koci ten posiada
a trzy tytuy: Chrystusa Odkupiciela, w. Jana
Ewangelisty i w. Jana Chrzciciela. Wanie ta bazylika,
a nie bazylika w. Piotra jest katedr papiea i Rzymu.
Do roku 1308 Lateran by rezydencj papiey. Jako
katedra papiea, jest parafi dla nas wszystkich, dlatego
jako cay Koci obchodzimy dzi owo wito.
W to wito stajemy wobec tajemnicy Kocioa, ktrego
fundamentem jest Jezus Chrystus, a opok Piotr.
Przypominamy sobie o mocnej wizi Kociow lokalnych
ze Stolic Apostolsk. Obchodzc to wito, pragniemy
wyrazi wdziczno za wszystkie witynie, w ktrych
gromadzi si lud Boy. Kady koci to dom Boy
w penym tego sowa znaczeniu, a nie jak to jest w
innych religiach jedynie dom modlitwy. Wszyscy
bowiem jestemy ywym domem Boym. Podobnie jak
z poszczeglnych kamieni czy cegie skada si budowla
gmachu kocioa, tak i z wiernych skada si Chrystusowy
Koci. Niech to wito zatem stanie si dla nas okazj do
refleksji, co to znaczy, e przynale do Kocioa i w jaki
sposb czuj si zjednoczony z innymi wierzcymi, a take
z pasterzami Kocioa.
We wtorek, 11 listopada, w naszej
ojczynie bdziemy obchodzi wito
Niepodlegoci. Jak zapewne pamitamy,
zostao
ono
ustanowione
dla
upamitnienia rocznicy odzyskania przez
nard
polski
niepodlegego
bytu
pastwowego w 1918 roku po 123 latach
od rozbiorw dokonanych przez Rosj, Prusy i Austri.
Przywrcono je w 1989 roku po przemianach ustrojowych
naszej ojczyzny.

GODZINY PRACY SPOECZNEJ


Zapraszamy
modzie
do
odpracowania
spoecznych przy naszej parafii.

godzin

SPOTKANIE KOA SENIORW


We wtorek 11 listopada Msza w. o godz. 10:00 w intencji
zmarych czonkw Koa Seniora Zota Ra, po Mszy
w. spotkanie i posiek w sali Jana Pawa II.

KAWIARENKA
W ostatni niedziel 26 padziernika kawiarenk
przygotowali rodzice dzieci I Komunii w. pastwo:
Walczakowski, Gesing, Wasik, Bzura. Dochd wynis
$904.00 Bg zapa!
BANKIET 96-LECIA ODZYSKANIA
NIEPODLEGOCI PRZEZ
POLSK I HOD DLA W.
PATRONA JANA Z DUKLI
Zapraszamy dzisiaj do sali Jana Pawla II
o godzinie 3:00pm na bankiet dla uczczenia rocznicy
odzyskania niepodlegoci.
ZAPROSZENIE DO MINISTRANTW
Zapraszamy chopcw do suby przy otarzu
jako ministranci. Prosimy o zgoszenie do
ks. Tomasza.
NADCHODZI CZAS DZIELENIA.
Zwracamy si z ogromn prob do parafian
o zgoszenia osb, ktre waszym zdaniem naley obdarowa prezentem pod choink.
Ju teraz kartki z imieniem, nazwiskiem,
numerem telefonu lub adresem takiej osoby,
oraz uzasadnienie tej propozycji i rodzaj prezentu
prosimy wrzuci do skrzynki wiszcej przy drzwiach
zakrystii lub przynie do zakrystii albo biura
parafialnego. W tym roku wiele osb potrzebowao naszej
pomocnej rki przyniemy im rado z naszego
prezentu!
POMAGAJMY DZIELMY SI MIUJMY SI
NAWZAJEM .

Komisja Chrzecijaskiej Pomocy


WITECZNY BAZAR PARAFIALNY
Nasz doroczny Bazar witeczny, odbdzie si w dniach
6/7 grudnia. Tradycyjnym zwyczajem zwracamy si
z prob do parafian o przynoszenie ksiek i rzeczy na
Flea Market, rzeczy na loteri fantow, ciasta
witecznego i artykuw spoywczych do kuchni.
Osoby chtne do pracy przed i w czasie bazaru proszone s
o zapisywanie si na tablicy w holu kocioa. Na bazar
mona ju rezerwowa stoliki na stoiska biznesowe.
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
10 XI w. Leon Wielki (ok. 400-461), papie i doktor Kocioa;
przyczyni si bardzo mocno do rozwoju nauczania Kocioa,
wprowadzi zasad liturgicznej, kanonicznej i pastoralnej
jednoci Kocioa
11 XI w. Marcin (316-397), onierz rzymski, ktry po przyjciu
chrztu zacz prowadzi ycie mnicha, wreszcie zosta biskupem
w Tours; pierwszy wyznawca nie-mczennik w Kociele
Zachodnim
12 XI w. Jozafat (1580-1623), biskup i mczennik; by gorliwym
zwolennikiem unii, tzn. penej jednoci chrzecijan obrzdku
prawosawnego z Kocioem katolickim
13 XI w. w. Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (1003),
eremici i misjonarze, dziaajcy w okolicach Midzyrzecza za
Bolesawa Chrobrego, pierwsi polscy mczennicy wyniesieni na
otarze

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

SPOTKANIE DLA RODZICW I MODZIEY


PRZYGOTOWUJCEJ SI DO
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
Spotkanie odbdzie si w najblisz niedziel
16 listopada po Mszy w. o godz. 7:00pm.
Prosimy, by osoby dorose pragnce przyj
Sakrament Bierzmowania do koca
padziernika zgosiy si do ks. Tomasza.
SPOTKANIE
ZE SOWEM BOYM
DROG
LECTIO DIVINA
Siostry Misjonarki
zapraszaj na kolejne
spotkanie w nurcie
LECTIO DIVINA
pt: Otworzy si na
Sowo, ktre spenia si
DZISIAJw sobot 15
listopada 2014 w Sali
Jana Pawa II.
Rozpoczcie o godz.
5:30pm a zakoczenie
o 8:00pm. Jeli czujesz w
swoim sercu to wezwanie
to przyjd i nie zapomnij
przynie ze sob:
pragnienia spotkania si
z Bogiem ywym
w Sowie, Pisma w.
MARSZ DLA YCIA
Zapraszamy modzie na wyjazd na 42 Marsz dla ycia,
ktry odbdzie si 22 stycznia 2015 roku w Washington
D.C. Wyjazd z Troy, MI 21 stycznia wieczorem, natomiast
powrt 24 stycznia ok. 6.30am. Koszt $160. Ilo miejsc
ograniczona. Zapisy tylko do 14 listopada br. Informacje
szczegowe u ks. Tomasza.
MSZA W. O
UZDROWIENIE
I UWOLNIENIE
W pitek 14
listopada
o godz. 7:00pm.
Zapraszamy.
BAL CHARYTATYWNY
Zapraszamy na Bal charytatywny z
aukcj sztuki dla niepenosprawnych
dzieci ze Wsplnoty Razem w dniu
22 listopada 2014 o godz. 7:00pm.
Do taca bdzie gra zesp
Maximum Production. Cena biletu
$35.00 Moliwo zakupu
przeksek, alkohol w cenie biletu.
BAW SI RAZEM Z NAMI.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Sophie Chrobak, Jean
Goembiowski, Julia Petecka, Irena, Antoni
Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Mirosaw Wilk,
Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Pawe
Kuniec, Franciszka Kownacka
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.
ZABAWA ANDRZEJKOWA
Rada Parafialna zaprasza na zabaw Andrzejkow w sobot
29 listopada od godz. 7:00 pm. Do taca bdzie gra Zesp
Rytm. Bilety do nabycia w cenie $35.00 w holu kocioa.
Kuchnia oferuje smaczne przekski.

ARCYBRACTWO KONAJCEGO SERCA JEZUSA


I MATKI BOEJ BOLESNEJ
Do obowizkw czonkw Arcybractwa naley codzienna
modlitw ofiarowana za konajcych i cierpicych.
Wsplnota zamwila intencje Mszalne w dniach:
12-25-2014 godz. 9:30am - Za Arcybractwo
12-25-2014 godz. 11:15 - Za cierpicych i konajcych
04-05-2015 godz.2:00 - Za cierpicych i konajcych
06-12-2015 godz. 9:30am - Za Arcybractwo
08-15-2015 godz. 4:00 - Za cierpicych i konajcych
09-15-2015 godz. 9:00 - Za cierpicych i konajcych
12-25-2015 9:30am - Za Arcybractwo
Prosimy wszystkich czonkw o szczegln pami
modlitewn za chorych z naszej parafii. Chtni, ktrzy
chcieliby doczy do Arcybractwa mog dzwoni pod
numer tel: 586 781-2861.
NAUKI PRZED CHRZTEM WITYM
W sobot 15 listopada po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana odbd si nauki przed

chrztem w. dla rodzicw i rodzicw chrzestnych.


FOOD FOR THE POOR
W nastpn niedziel 16 listopada
bdziemy goci dk. Dennisa
z organizacji Food for the Poor.
Bdzie rwnie zbirka na ten cel.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY

GRUPY PARAFIALNE

Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002

Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636

Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553

Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217

Koordynator do spraw Katechezy


s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr

Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794

Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr


Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025

Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr

Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861


RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczca: Mariola Vanderest
(248) 879 - 5898

Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946


Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792

Zastpca: Iwona Jdrzejczak


(248)790-9348

Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581

Sekretarz: Magdalena Hondo


(586) 566 - 1636

Koo Seniorw Zota Ra


Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804

Jolanta Gmurowska,
ukasz Macig, Barbara Somiska
RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Wadysaw Szaflarski
(248)652-8424
Sekretarz: Elbieta Zylinski
(586) 781 - 2861
Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,
Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin,
Wojciech Urban
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne
Koordynator Magdalena Hondo (586) 566-1636
CAF PROWINCJA
Z powodu koniecznego remontu
Cafe Prowincja
jest zamknita do odwoania

Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385

Rycerze Kolumba
Marek Bieciuk - (586) 219-3256
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976

ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII
Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki
(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna (sob. 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
(sala Jana Pawa II)
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII
MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI
Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.
KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.
PROGRAM RADIOWY KSIY
CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.

You might also like