You are on page 1of 9

Karty: Zadania specjalne

SPIS TRECI:
KARTY

TY

by

PEPE

&

2014

QC

ZADANIA SPECJALNE

ZADANIA SPECJALNE

- BESTIOBJCA -

- CO NAGLE TO PO DIABLE -

Aby zrealizowa zadanie specjalne, co najmniej jeden,


sucy w szeregach kompanii model bohatera musi
Wyczy z akcji! wrogi model piechoty podlegajcy
zasadzie specjalnej duy cel.
Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA Model bohatera, ktry zrealizuje zadanie specjalne


otrzymuje dodatkowe +K3 PD.

Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez


gracza druyna musi wygra potyczk za suce w
druynie modele nie mog biega w trakcie rozgrywki.
Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA Druyna otrzymuje K3 PD, ktre gracz powinien rozdzieli


wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.

- LUB -

Druyna otrzymuje +1 Punkt Odpornoci.

ZADANIA SPECJALNE

ZADANIA SPECJALNE

- CZAS HONORU -

- CZAS TO PIENIDZ -

Aby zrealizowa zadanie kompania musi wygra potyczk


nie uywajc w trakcie rozgrywki broni dystansowej oraz
umiejtnoci i zasad specjalnych uywanych w fazie
strzelania. Naley, zauway e warunkiem wykonania
zadania jest posiadanie przez suce w druynie modele
co najmniej jednej sztuki broni dystansowej.

Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez


gracza druyna musi wygra potyczk przed
zakoczeniem 6 rundy.

Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA Druyna otrzymuje K3 PD, ktre gracz powinien rozdzieli


wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.

- LUB Druyna otrzymuje +1 Punkt Gniewu.

Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA Druyna otrzymuje K3 PD, ktre gracz powinien rozdzieli


wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.

- LUB -

Druyna otrzymuje premi +K3 do rzutu na eksploracj.

ZADANIA SPECJALNE

ZADANIA SPECJALNE

- DEMORALIZACJA -

- DO ODWANYCH WIAT NALEY -

Sucy w kompanii losowo okrelony model bohatera


zostaje ogarnity trwog, posta do koca rozgrywki nie
moe szarowa, a zwizana walk wrcz musi przerzuci
wszystkie udane testy trafienia. Aby zrealizowa zadanie
specjalne bohater musi przey potyczk i co najmniej raz
wzi udzia w walce wrcz.

Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez


gracza druyna musi wygra potyczk za suce w
kompanii modele nie mog w trakcie rozgrywki Ukrywa
si oraz deklarowa Ucieczki! w ramach reakcji na szar.
Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA -

- NAGRODA -

Druyna otrzymuje K3 PD, ktre gracz powinien rozdzieli


wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.

Model bohatera, ktry zrealizuje zadanie specjalne


otrzymuje dodatkowe +K3 PD.

- LUB -

- LUB -

Druyna otrzymuje +1 Punkt Gniewu.

Druyna otrzymuje +1 Punkt Odpornoci.

ZADANIA SPECJALNE

ZADANIA SPECJALNE

- DZIKI PD -

- KRWI DLA BOGA KRWI -

Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez gracza


druyna musi wygra potyczk za suce w druynie
modele, ktre nie s zwizane walk wrcz, Oszoomione!,
Powalone na ziemi! lub nie Uciekaj! musz w trakcie
rozgrywki porusza si biegiem lub szarowa.

Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez


gracza druyna musi Wyczy z akcji! przynajmniej
50% modeli nalecych do wrogiej kompanii.

Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA Druyna otrzymuje K3 PD, ktre gracz powinien rozdzieli


wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.

- LUB -

Druyna otrzymuje +1 Punkt Gniewu.

Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA Druyna otrzymuje K3 PD, ktre gracz powinien rozdzieli


wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.

- LUB -

Druyna otrzymuje +1 Punkt Gniewu.

ZADANIA SPECJALNE

ZADANIA SPECJALNE

- LITO TO ZBRODNIA -

- OKUP -

Aby zrealizowa zadanie kompania musi wygra potyczk


za suce w druynie modele bohaterw nie mog ograbi
adnego WzA! modelu przeciwnika. Naley, zauway e
warunkiem wykonania zadania jest WzA! przez model
bohatera przynajmniej jednego modelu przeciwnika.

Aby zrealizowa zadanie kompania musi wygra potyczk


za suce w druynie modele bohaterw musz ograbi
kady Wyczony z akcji! model przeciwnika. Naley,
zauway e warunkiem wykonania zadania jest
Wyczenie z akcji! przez model bohatera przynajmniej
jednego modelu przeciwnika.

Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA -

Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA -

Druyna otrzymuje K3 PD, ktre gracz powinien rozdzieli


wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.
- LUB Druyna otrzymuje +1 Punkt Gniewu.

Druyna otrzymuje K3 PD, ktre gracz powinien rozdzieli


wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.

ZADANIA SPECJALNE

ZADANIA SPECJALNE

- KRUCJATA -

- MARAZM -

Aby zrealizowa zadanie specjalne, co najmniej jeden,


sucy w szeregach kompanii model bohatera musi
Wyczy z akcji! wrogi model podlegajcy zasadzie
specjalnej DUCHOWNY.

Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez


gracza druyna musi wygra potyczk nie szarujc.

Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

- LUB -

Druyna otrzymuje premi +K3 do rzutu na eksploracj.

Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA -

- NAGRODA -

Druyna otrzymuje K3 PD, ktre gracz powinien rozdzieli


wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.

Model bohatera, ktry zrealizuje zadanie specjalne


otrzymuje dodatkowe +K3 PD.

Druyna otrzymuje +1 Punkt Gniewu.

- LUB -

ZADANIA SPECJALNE

ZADANIA SPECJALNE

- MELANCHOLIA -

- POJEDYNEK -

Sucy w kompanii losowo okrelony model bohatera


zostaje ogarnity melancholi, posta do koca rozgrywki
musi przerzuci wszystkie udane testy trafienia i
zranienia. Aby zrealizowa zadanie specjalne bohater
musi przey potyczk i co najmniej raz wzi udzia w
walce wrcz.
Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA Model bohatera, ktry zrealizuje zadanie specjalne


otrzymuje dodatkowe +K3 PD.

- LUB -

Druyna otrzymuje +1 Punkt Odpornoci.

Aby zrealizowa zadanie sucy w druynie DOWDCA


musi zaszarowa i WzA! DOWDC wrogiej kompanii.
Po deklaracji szary naley pokaza przeciwnikowi kart.
Do pojedynku nie mog doczy inne modele. Ponadto,
walczcy dowdcy nie mog zosta obrani na cel zakl
oraz ostrzelani (take magicznymi pociskami) przez inne,
nie biorce udziau w pojedynku modele.
Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA Model bohatera, ktry zrealizuje zadanie specjalne


otrzymuje dodatkowe +K3 PD.

ZADANIA SPECJALNE

ZADANIA SPECJALNE

- POLOWANIE NA CZAROWNICE -

- POTGA UMYSU -

Aby zrealizowa zadanie specjalne, co najmniej jeden,


sucy w szeregach kompanii model bohatera musi
Wyczy z akcji! wrogi model podlegajcy zasadzie
specjalnej MAG.
Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA Model bohatera, ktry zrealizuje zadanie specjalne


otrzymuje dodatkowe +K3 PD.

Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez


gracza druyna musi Wyczy z akcji! przynajmniej 25%
modeli nalecych do wrogiej kompanii przy uyciu
modlitw, zakl lub
magicznych/runicznych/mechanicznych przedmiotw.
Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA Druyna otrzymuje K3 PD, ktre gracz powinien rozdzieli


wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.

- LUB -

Druyna otrzymuje +1 Punkt Gniewu.

ZADANIA SPECJALNE

ZADANIA SPECJALNE

- PRBA -

- PRZEY ZA WSZELK CEN -

Aby zrealizowa zadanie sucy w kompanii bohater


posiadajcy najmniej PD (jeeli dwch lub wicej
bohaterw posiada tyle samo PD naley wykona rzut
kostk, ktrego wynik okreli model poddany prbie)
musi zaszarowa i WzA! przynajmniej jeden wrogi
model, ktry w momencie deklaracji szary nie jest
zwizany walk wrcz, O!, PnZ! i nie Ucieka!.
Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA -

Aby zrealizowa zadanie specjalne w trakcie rozgrywania


potyczki mniej ni 25% modeli nalecych do druyny
moe zosta Wyczonych z akcji!.
Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA Druyna otrzymuje K3 PD, ktre gracz powinien rozdzieli


wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.

- LUB -

Model bohatera, ktry zrealizuje zadanie specjalne


otrzymuje dodatkowe +K3 PD.

Druyna otrzymuje +1 Punkt Odpornoci.

ZADANIA SPECJALNE

ZADANIA SPECJALNE

- STRZELCY -

- SZERMIERZE -

Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez


gracza druyna musi Wyczy z akcji! przynajmniej 25%
modeli nalecych do wrogiej kompanii przy uyciu broni
dystansowej.

Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez


gracza druyna musi wygra potyczk nie walczc dwoma
broniami rcznymi.

Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA Druyna otrzymuje K3 PD, ktre gracz powinien rozdzieli


wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.

- LUB -

Druyna otrzymuje +1 Punkt Gniewu.

Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA Druyna otrzymuje K3 PD, ktre gracz powinien rozdzieli


wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.

- LUB -

Druyna otrzymuje +1 Punkt Gniewu.

ZADANIA SPECJALNE

ZADANIA SPECJALNE

- LUBY MILCZENIA -

- TRUCICIELE -

Aby zrealizowa zadanie kompania musi wygra potyczk


za sucy w druynie model DUCHOWNEGO lub MAGA nie
moe rzuci adnego zaklcia lub odmwi adnej
modlitwy w trakcie rozgrywki. Naley, zauway e
warunkiem wykonania zadania jest posiadanie w
szeregach druyny co najmniej jednego modelu
podlegajce zasadzie specjalnej DUCHOWNY lub MAG.
Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA -

Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez


gracza druyna musi Wyczy z akcji! przynajmniej 25%
modeli nalecych do wrogiej kompanii przy uyciu
ZATRUTYCH ATAKW.
Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA Druyna otrzymuje K3 PD, ktre gracz powinien rozdzieli


wedug wasnego uznania pomidzy bohaterw.

- LUB -

Model bohatera, ktry zrealizuje zadanie specjalne


otrzymuje dodatkowe +K3 PD.

Druyna otrzymuje +1 Punkt Gniewu.

ZADANIA SPECJALNE

ZADANIA SPECJALNE

- WEWNTRZNY WRG -

- WIADOMO -

Aby zrealizowa zadanie specjalne sucy w kompanii


losowo okrelony bohater musi zosta Wyczony z akcji!
Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

Aby zrealizowa zadanie specjalne sucy w kompanii


model podlegajcy zasadzie specjalnej duchowny, mag,
kowal run lub mistrz inynier musi dotrze do strefy
rozstawienia przeciwnika.

- NAGRODA -

Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

Model bohatera, ktry zrealizuje zadanie specjalne


otrzymuje dodatkowe +K3 PD.

- LUB -

Druyna otrzymuje +1 Punkt Gniewu.

- NAGRODA Model bohatera, ktry zrealizuje zadanie specjalne


otrzymuje dodatkowe +K3 PD.

- LUB -

Druyna otrzymuje premi +K3 do rzutu na eksploracj.

ZADANIA SPECJALNE

ZADANIA SPECJALNE

- WYBRANIEC BOGW -

- WYZWANIE -

Aby zrealizowa zadanie specjalne dowodzona przez


gracza druyna musi wygra potyczk, a wybrany przez
gracza wrogi bohater o imieniu
()
musi przey potyczk.

Aby zrealizowa zadanie specjalne sucy w kompanii


losowo okrelony bohater musi Wyczy z akcji! w fazie
walki wrcz trzy modele nalece do wrogiej kompanii.
Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA -

- NAGRODA -

Model bohatera, ktry zrealizuje zadanie specjalne


otrzymuje dodatkowe +K3 PD.

Model bohatera, ktry zrealizuje zadanie specjalne


otrzymuje dodatkowe +K3 PD.

- LUB Druyna otrzymuje +1 Punkt Odpornoci.

ZADANIA SPECJALNE

- ZEMSTA Aby zrealizowa zadanie specjalne wybrany przez gracza


bohater o imieniu
()
musi Wyczy z akcji! wrogiego bohatera o imieniu
( ).
Po wypenieniu zadania specjalnego naley pokaza przeciwnikowi kart.

- NAGRODA Model bohatera, ktry zrealizuje zadanie specjalne


otrzymuje dodatkowe +K3 PD.

- LUB -

Druyna otrzymuje +1 Punkt Gniewu.

- LUB -

Druyna otrzymuje +1 Punkt Gniewu.