GARCÍA BARBÓN

E

R

I

N

I.E.S.

V

XORNADAS DE INFORMACIÓN ACADÉMICA
E ORIENTACIÓN PARA O EMPREGO
28 de novembro e 1 de decembro de 2014

OBXECTIVOS DA ACTIVIDADE
Identificar os pasos para crear unha empresa: casos de éxito
e de fracaso.
Fomentar o espíritu emprendedor.
Enterarse da oferta formativa das tres Universidades Galegas.
Comprender o papel dos organismos públicos relacionados
co emprendemento.
Coñecer experiencias profesionais de empresarios e de
antigos alumnos do centro.
Identificar os sectores máis importantes do tecido
empresarial da comarca.

Horario

Actividade

9.40 - 10.30h.

Gerardo Fernández Pousada, bicicletas de madeira
http://www.cyclowood.com

10.30 - 11.20h.

Juan Suárez Feijoó - Nattex descanso
http://nattex.com/

11.50 - 12.40h.

Raquel Barreira, empresa de castañas.
Souto da Trabe

12.40 - 13.30h.

Oferta da Universidade da Coruña.
Laura Fraga. http://udc.es

13.30 - 14.20h.

Iago Paredes - Antigo alumno de Automoción
Darío Araújo - Antigo alumno Mantemento

GARCÍA BARBÓN
E

R

I

N

XORNADAS DE INFORMACIÓN ACADÉMICA
E ORIENTACIÓN PARA O EMPREGO
28 de novembro e 1 de decembro de 2014

Horario

Actividade

9.40-10.30h.

Julia Morales (Técnica de emprego do
Concello de Verín)
César Manuel Coelho (Bluetek Water)

10.30-11.20h.

Orientación académica e laboral con internet
Departamento de FOL e Departamento de Orientación.

11.50-12.40h.

Alfredo Méndez - Alumno de Administrativo
Julián Barrio Rúa - Antigo Alumno de
Coidados Auxiliares de Enfermaría

12.40-13.30h.

Oferta formativa da Universidade de Vigo
http://uvigo.es

13.30-14.20h.

Oferta formativa da Universidade de Santiago
http://usc.es

colaboran

V

E

R

I

N

I.E.S.

GARCÍA BARBÓN

organiza

I.E.S.

V