Feedback op de instructiefilm

Feedback door Rick de Heus op het Combinatiespel van Romy, Janna, Bregt en Elzard.
De film is een goed middel om aankomende leerkrachten te
ondersteunen bij het aanbieden van een drama/dans
werkvorm voor een bovenbouwgroep van 25 – 30 leerlingen
Motivatie: er word duidelijk uitgelegd wat een combinatiespel
is. Echter mist er een stukje voorbereiding en lesdoelen.Er
worden verder wel belangrijke dingen gezegd die leerkrachten
zouden kunnen helpen tot ontwerpen van een goede
werkvorm.
Duidelijk wordt hoe een aankomende leerkracht deze
drama/ dans werkvorm aan kan bieden aan een
bovenbouw klas van het basisonderwijs: Een
leerkracht zou door de getoonde stappen te volgen
tot een dergelijke uitvoering van de werkvorm moeten
kunnen komen
Motivatie: in het filmpje word duidelijk voor welke
leeftijdsgroep het geschikt is en wat de stappen zijn goed
combinatiespel. Informatie komt wel een beetje door elkaar en
dat maakt het voor mij warrig
In de film is de onderstaande informatie verwerkt:
* De naam van de werkvorm, met een korte toelichting van de
werkvorm
* Mogelijke lesdoelen (zie dramadoelstellingen H2.2 van het
dramaboek ‘Kijk op Spel’)
* Welke bron is gekozen n.a.v. het thema van de
Kinderboekenweek van dit jaar
* Hoe deze bron is verwerkt in de uitvoering van de werkvorm
* Welke voorbereidingen er nodig zijn om deze werkvorm met
25 – 30 leerlingen uit te voeren
Motivatie: de naam van de werkvorm komt een aantal keer
duidelijk naar voren. De werkvorm word vervolgens toegelicht.
Ook de lesdoelen worden voldoende behandeld. De bron
word wel duidelijk, maar niet uitgelegd waarom daarvoor
gekozen is. Welke aspecten het boek bevat bijvoorbeeld. Met
een korte introductie van het boek had het toneelspel beter op
mij overgekomen. De lesdoelen en de voorbereiding
ontbreken in het filmpje.
In de film is de onderstaande informatie verwerkt
* Wie welke productierol op zich heeft genomen.
* De datum
* Het doel van de film (Beroepsproduct 1.1.1 Drama)
* De naam van de Hogeschool.
Motivatie: de productierollen worden duidelijk in de aftiteling.
Echter missen de datum en de naam van de Hogeschool. Ook
word er het niet duidelijk in het filmpje voor wie het bedoeld is
en wat nou precies het doel ervan is.
Alle deelnemers van een subgroep zijn zichtbaar aanwezig in
de film en spelen een rol.
Motivatie: Alle deelnemers zijn aanwezig in het filmpje (op
Elzard na, om persoonlijke redenen). Echter word de
instructie alleen gedaan door Romy.
In de instructiefilm zijn de volgende ‘scenes’ te herkennen:

Goed

Voldoende

Onvoldoende

Goed

Voldoende

Onvoldoende

Goed

Voldoende

Onvoldoende

Goed

Voldoende

Onvoldoende

Goed

Voldoende

Onvoldoende

Goed

Voldoende

Onvoldoende

*De werkvorm-in-werking-scene
Studenten laten de werkvorm zien, zoals deze na de
voorbereiding en oefening, in de klas uitgevoerd kan worden.
*De detail-scenes
In een aantal heel korte scenes, laat steeds een detail zien
waar je bij de uitvoering van de werkvorm in een
bovenbouwgroep, op moet letten. Zie het boek ‘Kijk op Spel’
voor deze informatie.
Motivatie: De werkvorm word op een leuke en creatieve
manier voorgedaan. Op deze manier zou het prima in de klas
kunnen. Detail-scenes ontbreken.
De film heeft een prettig tempo en is boeiend, prikkelend voor
de doelgroep.
Motivatie: Alles word duidelijk uitgelegd, maar doordat dat
door één persoon op een statische manier gebeurt vind ik het
niet aantrekkelijk. De scene is echter wel vlot en prikkelend
voor de doelgroep.
Op de instructiefilm heeft de student middels een
quadblogsessie van medestudenten commentaar ontvangen
en verwerkt. Het commentaar wordt geschreven op basis van
de bovenstaande punten.

Goed

Voldoende

Onvoldoende

Goed

Voldoende

Onvoldoende

Motivatie:
De film duurt tussen de 4 en 5 minuten.

Ja/nee