LESVOORBEREIDINGSFORMULIER

NAAM STUDENT

Isabelle Gijswijt

STUDENTNUMMER

KLAS

1A

STAGESCHOOL

STAGEBEGELEIDER

STAGEGROEP

DATUM

VAK / ONDERWERP

1648356

VOORBEREIDING
Omcirkelen:

Dit is een leerkracht gestuurde les.
Dit is een zelfontworpen / les.

DOELEN VOOR DE LEERLINGEN
DOEL(EN)
+ Welk type doel; kennis en
inzicht, vaardigheid of attitude
gerelateerd?

Vaardigheiddoel

Aan het einde van de les kunnen de kinderen het lied op de goede melodie gelijker tijd
+ Wat moet deze les opleveren met mij meezingen.
(product, specifiek en
meetbaar)?
+ Welk gedrag wil ik oproepen/
wat moeten de ll tijdens de les
oefenen of ervaren
(procesdoel)?
LESSPECIFIEKE BEGINSITUATIE
KENNIS / VAARDIGHEDEN
+ Wat weten en/of kunnen de
leerlingen al?

Dit is de eerste muziek les die ik aan de leerlingen ga leren. Ik heb ook nog nooit een
muziekles bijgewoond met deze groep.

+ Van welke vakspecifieke
theorie, didactiek, leerlijnen
maak ik gebruik?
ONDERWIJSBEHOEFTEN
+ Wat zijn de pedagogische en
didactische
onderwijsbehoeften van de

Het is daarom belangrijk om rustig aan te beginnen en echt goed stap voor stap het
liedje uit te leggen.

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

groep?
+Indien van toepassing: Wat
zijn specifieke individuele
onderwijsbehoeften?
BELEVING
+ Op welke ervaringen kan ik
aansluiten?
+ Actualiteit (leefwereld)
+ Betrokkenheid

Je kan aansluiten op de leefwereld doormiddel van “ een droom”.

MATERIALEN
MATERIALEN
+ Wat moet ik klaarleggen,
Bord, tekst van het lied
welke leermiddelen gebruik ik?
+ Op welke manier laat ik de
materialen de lesinhoud
ondersteunen.
+ Welke methoden, bronnen
gebruik ik. (APA)?

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

LESOPBOUW
TIJD
-Min

ACTIVITEIT

Vorm

Wat doe ik? Wat doen de leerlingen?

ISK

INLEIDING
+ Verwachtingen / doelen
duidelijk maken
KERN
Houd rekening met:
LESSTOF
+ Welke informatie komt
aan bod, in welke
volgorde en aan wie?
+ Hoe maak ik de lesstof
toegankelijk en
overzichtelijk?
+ Welke vragen stel ik en
aan wie?
+ Heb ik goed voor ogen
wat ik met deze les wil
bereiken?

2
min

We gaan vandaag een lied zingen over een droomboom.

5
min

Muzikale Opening

Als opening pak ik al een stuk uit het lied. En wel het laatste stuk.
Dit ga ik dan wel iets veranderen. Het orginele stuk is :
Heel voorzichtig in mijn droom klim ik langzaam in de boom. Ben ik
boven wat een pret krak boek naast mijn bed.
Dit verander ik in:
Heel voorzichtig, krrrkrrr, klim klim klimmerdeklim, krak
boeeeeem.

+ Pendelen tussen
leerstof, leerling en
leefwereld.
WERKVORMEN
+ Welke werkvormen kies
ik en voor wie?
+ Hoe zorg ik voor
voldoende variatie in
werkvormen?
BEGELEIDING
+ Welke positieve
kenmerken zijn er en hoe
speel ik daar op in?
+ Hoe speel ik in op
onderwijsbehoeften?
+ Hoe cluster ik de
kinderen in groepen.
+ Hoe stimuleer ik de
motivatie van leerlingen?

Ik haal dit stuk eruit om dat de klank in dit stuk heel erg verschilt
en dit lastig is voor de leerlingen.
Ik doe het stuk eerst zelf voor, van heel zacht en laag naar hoog en
hard.
Vervolgens doen de leerlingen mij na.

Kern
15
min
In de kern ga ik het hele liedje aanleren. Dit doe ik in stapjes omdat
de leerlingen niet erg vaak muziek krijgen.
Ik zing eerst zelf het lied voor en vraag aan de leerlingen om op te
schrijven wat er in het liedje in “de boom” hangt.

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

+ Hoe geef ik feedback
aan leerlingen?
GROEPS
MANAGEMENT
+ Wat kan ik al voorzien
en hoe reageer ik daarop
+ Beurtverdeling
+ Pakken en opruimen
materialen
+ Regels, afspraken

We bespreken dit en ik zet de drie coupletten op het bord.
Nu kennen ze de klanken van het laatste stuk en de tekst van de
coupletten. Ik zing het lied opnieuw, de leerlingen hebben nu de
tekst van het lied voor zich.
Ze mogen proberen mee te zingen met het refrein.
Als het refrein erin zit gaan we verder met de coupletten totdat ze
het allemaal kennen.

Verwerking

Als verwerking gaan we bewegen bij de muziek.
Bij het laatste stuk.
De kinderen zitten eerst gewoon op hun stoel en komen steeds
een stukje naar boven. Bij het woordje pret staan ze helemaal
rechtop, waarna ze weer in elkaar zakken op de volgende woorden
:krak, boem.

KLAAR / NIET KLAAR
+ Wat kan een leerling
doen als hij klaar / niet
klaar is?

AFSLUITING
+ Hoe bespreek ik de les
na?
+ Hoe controleer ik of
leerlingen de doelen
hebben bereikt?
+ Hoe evalueer ik de les
met de leerlingen?

Afsluiting

Als afsluiting zingen we het lied nog 1 keer met de bewegingen
erbij.

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

OVERGANG
+ Hoe zorg ik voor een
overgang naar de
volgende les?

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014