C.

Feedback op de instructiefilm van één andere subgroep; reflectie op de eigen
instructiefilm en de samenwerking

Nb: Zie voor informatie over het opzetten van je persoonlijke reflectie op je beroepsproduct en de samenwerking,
onderaan dit schema!

De film is een goed middel om aankomende leerkrachten
te ondersteunen bij het aanbieden van een drama/dans
werkvorm voor een bovenbouwgroep van 25 – 30 leerlingen
motivatie

Duidelijk wordt hoe een aankomende leerkracht deze
drama/ dans werkvorm aan kan bieden aan een
bovenbouw klas van het basisonderwijs: Een leek zou door
de getoonde stappen te volgen tot een dergelijke
uitvoering van de werkvorm moeten kunnen komen
motivatie

In de film is de onderstaande informatie verwerkt:
De naam van de werkvorm, met een korte
toelichting van de werkvorm
Mogelijke lesdoelen (zie dramadoelstellingen H2.2
van het dramaboek ‘Kijk op Spel’)
Welke bron is gekozen n.a.v. het thema van de
Kinderboekenweek van dit jaar
Hoe deze bron is verwerkt in de uitvoering van de
werkvorm
Welke voorbereidingen er nodig zijn om deze
werkvorm met 25 – 30 leerlingen uit te voeren
Motivatie

In de film is de onderstaande informatie verwerkt
Wie welke productierol op zich heeft genomen.
De datum
Het doel van de film (Beroepsproduct 1.1.1 Drama)
De naam van de Hogeschool
motivatie

Alle deelnemers van een subgroep zijn zichtbaar aanwezig
in de film en spelen een rol.
Motivatie

In de instructiefilm zijn de volgende ‘scenes’ te herkennen:
De werkvorm-in-werking-scene Studenten laten de
werkvorm zien, zoals deze na de voorbereiding en

Onvoldoende

Voldoende

Goed

Ik vond het instructiefilmpje heel duidelijk
opgebouwd. Genoeg informatie voor de
leerkracht om een les in ‘acteerspel’ geven. Je
kan het ook goed met 25-30 leerlingen doen, jullie
hebben ze in groepen gezet.

Onvoldoende

Voldoende

Goed

De leerkracht kan veel met de gegeven informatie
een les maken. Hij weet wat belangrijk is bij deze
les en uit welke dingen deze les moet bestaan.

Onvoldoende

Voldoende

Goed

De naam van de werkvorm is goed uitgewerkt in
het filmpje, dit was ook bij de verwerking van de
bron en van de gekozen bron. Ik miste alleen de
lesdoelen bij deze werkvorm en welke
voorbereidingen een leerkracht moet doen.

Onvoldoende

Voldoende

Goed

Ik miste de datum, het doel en de naam van de
Hogeschool. De productierollen hebben jullie wel
in het filmpje staan. Maar moet hier helaas wel een
onvoldoende geven.
Onvoldoende
Voldoende
Goed
Tijdens de productie van jullie acteerspel kwamen
jullie allemaal in beeld, ook de informatie die
gegeven werd was in veel verschillende stemmen
aanwezig. De deelnemers hadden allemaal
verschillende rollen.

Onvoldoende

Voldoende

Goed

oefening, in de klas uitgevoerd kan worden.
De detail-scenes In een aantal heel korte scenes,
laat steeds een detail zien waar je bij de uitvoering
van de werkvorm in een bovenbouwgroep, op moet
letten. Zie het boek ‘Kijk op Spel’ voor deze
informatie.
Motivatie
-

De film heeft een prettig tempo en is boeiend, prikkelend
voor de doelgroep.
Motivatie

Op de instructiefilm heeft de student middels een
quadblogsessie van medestudenten commentaar
ontvangen en verwerkt. Het commentaar wordt
geschreven op basis van de bovenstaande punten
Motivatie

De film duurt tussen de 4 en 5 minuten.

Jullie hebben er een leuk acteerspel van gemaakt.
De veranderingen in het acteerspel vergeleken
met die van in de les, waren een goede
toevoeging. De detail-scene heb ik niet terug
kunnen vinden bij het eindresultaat van jullie
instructiefilmpje.
Onvoldoende
Voldoende
Goed
De informatie over het acteerspel is op een goed
tempo verteld en is zeker duidelijk, heel goed
gedaan! Het voorbeeld van jullie acteerspel vond
ik heel boeiend, bij het instructie filmpje vond ik het
zwarte beeld alleen jammer. Ik vond dat je lang
naar het zelfde moest blijven kijken.
Onvoldoende
Voldoende
Goed

Jullie hebben goed gewerkt aan het feedback
wat jullie hebben gekregen. Dit kon ik zien bij de
afsluiting van het acteerspel, leuk gedaan!
Ja/nee