A)Feedback op het sceneplan en het theatrale

product van een andere subgroep.
Naam student:
Erfan Nawabi
Werkvorm: Objectenspel
Namen groepsleden: Rowdy, Rowena, Martijn, Ricardo en Ilja
Het sceneplan vormt een goede basis voor deze presentatie:
Goed
Iedere student speelt een theatrale rol in de presentatie:

Ja

Spelers/Dansers zijn goed voorbereid:

Ondvoldoende

Er is een goede samenwerking op toneel:
Onvoldoende
Zorg dat je de tekst goed verdeeld hebt.
De presentatie is een afgerond geheel:
De afsluiting mist, zodat zelf aangegeven.
De speelruimte wordt optimaal gebruikt:

Voldoende
Voldoende

Kleding en attributen zijn passend en versterken het spel: Goed
Er is nagedacht over positie en ‘rol’ van het publiek:

Voldoende

De presentatie is afgestemd op de doelgroep:

Goed

+ Goeie warming-up bedacht
- Geen goeie voorbereiding, daardoor veel fouten

B. Verwerking van de feedback
Instructiefilm
Naam student: Erfan Nawabi
Werkvorm:
Vertelpantomime
Namen groepsleden: Aysegul, Rana, Busra, Rick en Olivier
Feedback gegeven door: Rowena Spits

Samengevat gaat onze ontvangen feedback van onze instructiefilm
over:
+ Wisten wat ze moesten doen;
+ Gezicht goed naar publiek gericht.
- Uitleg van de spel is niet duidelijk
 Wat ga je de volgende keer verbeteren?
De volgende keer zou ik nog beter mezelf kunnen verdiepen in onze
eigen spel en beter voorbereiden
op onze eigen spel zodat we ook duidelijk kunnen laten zien en kunnen
uitleggen wat onze spel is en hoe
onze spel is opgebouwd.

C)
Feedback op de instructiefilm van een
andere subgroep.
De film is een goed middel om aankomende Goed
leerkrachten te ondersteunen bij het
aanbieden van een drama werkvorm voor
een bovenbouwgroep van 25-30 leerlingen.
motivatie Er wordt goed uitgelegd wat
je als leerkracht zou kunnen
doen en wat je moet doen
om leerlingen zich veilig te
laten voelen.
In de film is de informatie verwerkt.
Goed
motivatie Staat aan het einde van de
film.
Alle deelnemers van een subgroep zijn
Voldoende
zichtbaar en aanwezig in de film en spelen
een rol.
motivatie Iedereen is aanwezig in de
film, alleen niet iedereen
heeft evenveel tekst.
De film heeft een pittig tempo en is boeiend, Goed
prikkelend voor de doelgroep.
Motivatie Het gaat snel genoeg, je
krijgt alle
informatie tot je die je nodig
hebt.
De film duurt tussen de 4 en 5 minuten.

Nee, maar dat komt door de
goede uitleg die ze
tussendoor geven.

Feedback op mijn eigen instructiefilm
In dans en theater kun je je gevoelens kwijt. Je kunt zo bijvoorbeeld iets
goed verwerken, en je helemaal . Voor mij betekent dans en theater niet
veel. Het is soms leuk om te zien, maar zelf vind ik het niet heel erg leuk
en het past ook niet bij mij.
Dans en theater roept bij mensen emoties en gevoelens op. Iedereen kan
zich inleven in wat er voor werk is gedaan om bij het resultaat te komen
wat zij presenteren.
Dans en theater is heel erg breed, je kan het met alle onderwerpen
verbinden en heeft bij elk schoolvak wel een connectie. Zo kan je tijdens
een rekenles iets met oppervlakte van een podium doen, of zelf uitrekenen
hoeveel je van iets voor een presentatie van theater nodig zou hebben.

Korthagen
Wat was er aan de orde?
Voor drama moesten wij in groepjes een instructiefilmpje maken. Wij als
groep hebben de werkvorm vertelpantomime gekregen.
Hierbij hebben we een scèneplan geschreven, een theatraal product in
elkaar gezet en een instructiefilm gemaakt.
Wat was voor mij belangrijk?
Ik vind het belangrijk dat ik goed samenwerk met mijn andere groepsleden
en dat we onderling een goede rollenverdeling maken. Als je namelijk een
goede rollenverdeling maakt, dan doet iedereen (bijna) evenveel en zo
hoort het ook te zijn. Verder is het natuurlijk ook belangrijk dat het product
op tijd af is, anders krijg je natuurlijk problemen met de beoordeling en dat
wil je niet hebben.
Welke conclusies kan ik daaruit trekken?
Mijn conclusie is, dat wat ik belangrijk vond, wel is bereikt en daar ben ik
heel blij om.
De samenwerking verliep zo goed, dat ik er nog steeds verbaasd van ben.
En de rollenverdeling was ook heel goed, bijna iedereen heeft wel
ongeveer evenveel gedaan.
Misschien de een iets minder en de ander iets meer, maar het is wel
moeilijk om dat echt precies af te stemmen.
Waar wil ik op lange termijn mee doorgaan?

Met de goede samenwerking en de juiste rollenverdeling. Maar een goede
samenwerking lukt niet altijd , want soms zit je in een groepje met mensen
die je niet mag. Toch moet je het wel proberen, wees positief.