Reflectieformulier beeldend onderwijs

opdrachtomschrijving: Reclameposter jugendstil Opdracht 6
naam student: Salima Lakbiach
Reflecteer op zowel de product- als procescomponenten en geef ook duidelijk de samenhang tussen
product- en procescomponenten aan. Je mag jezelf voor elke component een waardering geven (1 =
lage waardering, 5 = hoge waardering), maar dat hoeft niet.
component
betekenis

vorm

beschrijving
Geef aan op welke manier je de inhoud van de opdracht hebt verwerkt?
Vertel daarbij ook welke associaties je hebt gehad bij het onderwerp.
Ik heb foto’s opgezocht van posters van jugendstil en ik heb ook gekeken
naar jan en de jugenstilposter. Ik had er nog nooit wat van gehoord of
gezien, dus ik het begin wist ik niet zo goed wat ik ervan moest vinden. Het
eerste wat mij binnen schoot was een hoofddoek, omdat ik zelf ook een
hoofddoek draag. Ik kwam dus op het idee om reclame te maken voor een
hoofddoekenshow waar ze laten zien hoe je je schoonheid kunt verbergen
door middel van een hoofddoek.
Leg aan de hand van je resultaat uit welke beeldaspecten je hebt toegepast.
Waar in het werk is dat goed te zien? (eventueel detailfoto’s toevoegen).
Bewegingscompositie. Ik heb gebruik gemaakt van sierlijke tekeningen. Aan
de bloemen die ik heb getekend kan je goed zien dat ik gebruik heb
gemaakt van sierlijke tekeningen..

materie

Met welk materiaal heb je gewerkt? Wat vond je van het gebruik van dat
materiaal? Had je een nog andere materialen of gereedschappen willen
gebruiken en zo ja waarom?
Met pastelkrijt, water, a3papier, water, een kwast, potlood en een gum.
Deze materialen hebben me goed geholpen, dus ik had niet met andere
materialen of gereedschappen willen werken.

beschouwing

Welke beelden heb je gebruikt om je te laten inspireren over het
onderwerp? Welke beelden hebben je goede informatie gegeven over de
beeldaspecten? Welke voorbeelden hebben je op een spoor gezet voor het
werken met het materiaal en de techniek? Geef aan waar je dat in het werk
duidelijk terugziet (eventueel detailfoto’s toevoegen).
Ik heb afbeeldingen opgezocht voor de voorbereidende opdracht. Ik heb de
afbeeldingen gekozen die ik er mooi/leuk en boeiend uit vond zien. Tijdens
de les kwam ik op het idee om reclame te maken voor een
hoofddoekenshow. Ik draag mijn een hoofddoek en dat is 1 ding wat onder
mijn waarde en normen valt. Ik heb gebruik gemaakt van de afbeeldingen
die ik had opgezocht voor de voorbereidende opdracht. Ik heb gebruik
gemaakt van bewegingscompositie wat je ook terug ziet op de foto die ik

werkwijze

heb gebruikt.
Had je al eens eerder met dit materiaal en deze techniek gewerkt? Wat heb
je daarover nieuw ontdekt? Wat vond je lastig?
Ik heb niet eerder met dit materiaal gewerkt. Ik vond het niet lastig, maar
juist super handig en leuk. Ik vond het pastelkrijt erg fijn om te ontdekken,
want het is veel beter dan inkleuren met potloden of stiften. Het was met
pastelkrijt makkelijk en snel in te kleuren.

1

2

3

4

5

onderzoek

Beschrijf en laat met beelden zien welke stappen je in het werkproces hebt
gezet. Welke keuzes heb je gemaakt en waarom? Hoe heb je de andere 5
componenten in dit proces meegenomen?
Ik heb ervoor gekozen om eerst mijn poster wat kleur te geven voordat ik
begon met het tekenen van de sierlijke bloemen. Ik heb deze keuze
gemaakt, omdat ik als feedback had gekregen om het wat sierlijk eruit te
laten zien. Door eerst te kleuren zou ik kunnen bedenken wat daarbij paste.
Stap1: Hier ben ik begonnen met schetsen. Ik ben begonnen met schetsen
om eerst mijn ideeen naar voren te laten komen en te kijken of het wel
allemaal klopt.

Stap2: Na het schetsen ben ik begonnen met het tekst schrijven. Dat heb ik
gedaan zodat ik dan weet hoeveel ruimte/plek ik dan over heb om de rest te
schetsen en te tekenen.

Stap3: Hier ben ik begonnen met het tekenen van mijn
schoonheidsafbeelding(een vrouw met lange haren).

Stap4: Hier ben ik mijn poster wat kleur aan het geven.

Stap5: Hier heb ik mijn sierlijke bloemen getekend op de plekken die leeg
waren.

Stap6: Hier sta ik op met mijn poster!

eindoordeel:
Wat vind je
geslaagd? Leg uit.

Wat kon beter?
Waarom?

Ik heb de juister materie gebruikt(kleuren), want de kleuren die ik heb gebruikt passen echt bij
het uitbeelden van schoonheid. De bloemen, doordat ik ze in een sierlijke lijn heb getekend en ze
een mooie, zachte paarse kleur heb gegeven.
De plaats van het tekst, want het zou beter zijn geweest als ik het boven had geschreven.
Volgende keer moet ik mijn doel meer naar voren laten komen. Mijn doel was om reclame te
maken voor een hoofddoek, maar ik heb meer het schoonheid van losse haren
uitgebeeld/getekend.

Bij het maken van bovenstaande opdracht heb je beelden gebruikt als inspiratiebron. Geef van minimaal één
door jou gebruikt beeld aan wat de functie is en beschrijf waarom je dat vindt.
beeld
Plaats hier de
afbeelding van het

functie(s)
Decoratief.

beschrijving
Ik heb een beetje gekeken naar dit beeld. Er op deze foto
gespeeld met kleuren en vormen. Het ziet er sierlijk uit, doordat

beeld of verwijs
naar het beeld dat
ergens anders op
je blog staat.

er bloemen er omheen zijn getekend. Ik heb de bloemen in mijn
poster ook gebruikt. Zo ziet mijn poster er ook sierlijk uit.

Related Interests