Persoonlijk reflectieverslag van het instructiefilmpje over het acteerspel door Rick de Heus

Stap 1: ervaren.
Op welke ervaring wil ik reflecteren?
Ik wil reflecteren op de instructiefilm die ik samen met Koen, Sara en Ashley heb gemaakt met het
thema acteerspel. Dit instructiefilmpje is bedoeld voor leerkrachten die deze acteervorm willen
inzetten in de klas. Ons doel was dan ook een helder beeld te geven van de ‘ins and outs’ van het
acteerspel.

Stap 2: terugkijken
Beschrijf de ervaring
Het thema van ons acteerspel was feest. We hadden allemaal een persoonlijk sceneplan gemaakt en
vervolgens die van Koen uitgekozen. Onze scene was gebaseerd op het boek: ‘Meester Jaap en de
klassenavond’. Dit boek is erg goed geschikt voor onze doelgroep en we vonden het allemaal leuk
om mee te gaan werken. Gelijk kwam er vanuit iedereen inspiratie en ideeën naar boven. Na goed
te hebben overlegd en afspraken te hebben gemaakt, hebben we allemaal een positie in het proces
ingenomen. Mijn rol was het vertolken van een rol in de scene en het inspreken van een voice over.
Ook nam ik de meeste verkleedkleren mee van thuis. Voor het opnemen van de scene hebben we
hulp gekregen van een cameravrouw. Op deze manier konden we allemaal een rol vertolken in de
scene. Toen de scene af was, heeft Sara dit bewerkt tot een goed lopend filmpje. Vervolgens hebben
we gezamenlijk de voice overs ingesproken. De samenwerking verliep soepel en de rollen waren
duidelijk. Uiteindelijk is er een naar mijn mening bruikbaar instructiefilmpje uitgekomen.

Stap 3: bewustwording
Ik ben mij bewust van de volgende essentiële aspecten
Het was erg belangrijk om voor ogen te hebben voor wie we het instructiefilmpje aan het maken
waren. Namelijk voor (aankomende) leerkrachten. Ook moesten we er vanuit gaan dat de kijker nog
geen beeld had van het acteerspel. Het filmpje is bedoeld om de kijkers te activeren en te prikkelen
om dit te gaan gebruiken in de klas.

Stap 4: ontwikkelen van persoonlijke leerdoelen
Mijn doel was om goed samen te werken met mijn groepsgenoten waarin de communicatie goed
aanwezig is. Ook wou ik aan het eind van de samenwerking een leerzaam en leuk instructiefilmpje
hebben geproduceerd. Tijdens het werken aan deze doelen heb ik onder andere geleerd dat een
goede samenwerking en communicatie erg belangrijk is. Zeker als je allemaal aan de andere kant
van Nederland woont (Koen in Enschede, Sara in Bodegraven, Ramon in Goes en ik in Kesteren.). Dit
was op zijn tijd erg lastig. Ik heb me daar in verbeterd ten opzichte van voor de samenwerking.
Ook in de lessen drama heb ik veel geleerd over de verschillende werkvormen, samenwerken en het
geven van een goede drama les. De begeleiding van de docent heb ik als prettig ervaren en dit
maakte de lessen interessant om te volgen.
Stap 5: toepassen
Het uiteindelijke instructiefilmpje is na mijn mening erg goed gelukt. Helaas is hij wel iets te lang
geworden dan voorgeschreven stond. Maar het word niet vervelend om naar te luisteren en te
kijken. De verschillende scènes en de voice overs zijn goed gemonteerd en te verstaan.