Feedback op eigen instructiefilm

Dans en theater hebben verschillende functies en betekenissen in de samenleven. Zo
kan het bijvoorbeeld dienen als therapie. Het is een mogelijkheid om je helemaal te
verdiepen in het spel of de dans. Het vergroot het zelfvertrouwen en het zorgt ervoor dat je
gedragsalternatieven ontwikkeld. Een kind met een handicap voelt zich zo ook
geaccepteerd. Het kan ook dienen als recreatie. Hiermee wordt bedoeld dat je er gewoon
plezier in hebt. Ook kan het zijn dat je het gezellig vind om met elkaar samen te zijn. Theater
en dans kan ook dienen als professionele kunstuiting. Hierbij gaat het bijvoorbeeld op
professionele optredens. Ook kan het daarbij gaan om activiteiten op tv, zoals een
dansprogramma. Als laatste zijn theater en dans een emancipatorisch middel. Dit wil zeggen
dat er aan emancipatie wordt gedaan. Dit zal leiden tot meer respect voor jezelf en anderen.
Zelf dacht ik altijd dat ik een hekel had aan drama. Ik vond de emoties die mensen
uitbeelden altijd overdreven. Het vak betekende dan ook niet zoveel voor mij. Tegenwoordig
heeft het wel een betekenis gekregen. In de dramalessen heb ik gezien dat je niet altijd hele
toneelstukken hoeft op te voeren. Ook met kleine opdrachtjes kun je veel bereiken. Zo kan je
leerlingen vragen om een clown na te doen. Dit is maar een kleine opdracht, maar toch leren
leerlingen nadenken over het gedrag van een clown en de emoties die de clown heeft. Als ik
later zelf voor de klas sta, zal ik drama ook zeker gaan gebruiken. Ik vind het belangrijk dat
leerlingen zelfvertrouwen hebben en goed leren nadenken over bepaalde emoties. Dit zorgt
voor een betere sfeer in de klas.
Reflectie op eigen instructiefilm volgens Korthagen
Wat was er aan de orde?
Ons instructiefilmpje gaat over het vertelpantomime. In het instructiefilmpje is het belangrijk
dat leraren zonder informatie over het vertelpantomime, aan de hand van het filmpje toch
een goede les kunnen geven. We zijn meteen begonnen met een taakverdeling. We hebben
allemaal een apart scèneplan gemaakt en die met elkaar vergeleken. We waren het snel met
elkaar eens en hebben er één daarvan uitgekozen. De gegeven instructie vind ik goed
gelukt. We hebben puntsgewijs opgenoemd waar de leerkracht op moet letten. Ook vind ik
het leuk dat er een afwisseling is tussen instructie en het theatraal product. Helemaal aan het
eind van het proces moest het filmpje nog aangepast worden. Het eindresultaat vind ik goed
gelukt. Helaas is de kwaliteit van het filmpje niet helemaal goed. We weten niet goed hoe dit
komt.
Wat was voor mij belangrijk?
Voor mij was het belangrijk dat er duidelijke afspraken werden gemaakt en dat we goed
konden samenwerken. Ik vind het belangrijk dat iedereen ongeveer evenveel tijd besteed
aan de opdracht. Dit is goed gelukt.
Welke conclusie kan ik daaruit trekken?
Ik kan als conclusie stellen dat ik tevreden ben met het eindresultaat. We hebben een
prettige samenwerking gehad. Eigenlijk hebben we, op de kwaliteit van het filmpje na, geen
problemen gehad.
Waar wil ik op langere termijn mee doorgaan?
Ik wil op lange termijn doorgaan met het goed samenwerken. Ook wil ik de afspraken die we
hebben gemaakt in het vervolg weer gebruiken.
e

Bron: Korthagen, F. (2002). Docenten leren reflecteren. (2 druk). Nelissen.