LESVOORBEREIDINGSFORMULIER

NAAM STUDENT

Michiel Cup

STUDENTNUMMER

1618658

KLAS

1A

STAGESCHOOL

St Josephschool

STAGEBEGELEIDER

Nithard Keijdener

STAGEGROEP

5A

DATUM

6 november

VAK / ONDERWERP

Muziek

VOORBEREIDING
Omcirkelen:

Dit is een leerkracht/ gedeeltelijk leerkracht-gedeeltelijk leerling/ leerling gestuurde les.
Dit is een zelfontworpen / methode / combinatie les.

DOELEN VOOR DE LEERLINGEN
DOEL(EN)
+ Welk type doel; kennis en
inzicht, vaardigheid of attitude
gerelateerd?

-

+ Wat moet deze les opleveren
(product, specifiek en
meetbaar)?

Het gaat om een vaardigheidsdoel.
Aan het einde van de les kunnen de leerlingen zelfstandig “Drunken Sailor”
zingen
Gedurende de les moeten de leerlingen luisteren naar instructie en het liedje,
vervolgens zullen zij zelf het nummer stapsgewijs leren zingen.

+ Welk gedrag wil ik oproepen/
wat moeten de ll tijdens de les
oefenen of ervaren
(procesdoel)?
LESSPECIFIEKE BEGINSITUATIE
KENNIS / VAARDIGHEDEN
+ Wat weten en/of kunnen de
leerlingen al?

-

De leerlingen hebben vrij weinig muziek les op school, hooguit een uurtje per
week.
Het liedje is te vinden in het boek Eigen-Wijs op pagina 244

+ Van welke vakspecifieke
theorie, didactiek, leerlijnen
maak ik gebruik?
ONDERWIJSBEHOEFTEN
+ Wat zijn de pedagogische en
didactische
onderwijsbehoeften van de

-

De leerlingen kunnen vrij ontdekken hoe het nummer in elkaar zit. Ook hoeven
ze niet bang te zijn om zelfstandig het nummer te zingen.

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

groep?
+Indien van toepassing: Wat
zijn specifieke individuele
onderwijsbehoeften?
BELEVING

-

Een aantal kinderen uit de klas vinden piraten hartstikke stoer en bij het
voorlezen gaat het over reizen op zee.

-

Ik heb een geluidsinstallatie nodig waarmee ik het nummer kan laten horen.
Ook het digibord komt goed van pas bij het laten zien van de tekst
De leerlingen kunnen meezingen met de te horen muziek, die ik via YouTube
heb gevonden.
Pagina 244 van het boek “Eigen-Wijs”.

+ Op welke ervaringen kan ik
aansluiten?
+ Actualiteit (leefwereld)
+ Betrokkenheid
MATERIALEN
MATERIALEN
+ Wat moet ik klaarleggen,
welke leermiddelen gebruik ik?
+ Op welke manier laat ik de
materialen de lesinhoud
ondersteunen.

-

+ Welke methoden, bronnen
gebruik ik. (APA)?

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

LESOPBOUW
TIJD
-Min
INLEIDING
+ Verwachtingen / doelen
duidelijk maken
KERN
Houd rekening met:
LESSTOF
+ Welke informatie komt
aan bod, in welke
volgorde en aan wie?
+ Hoe maak ik de lesstof
toegankelijk en
overzichtelijk?
+ Welke vragen stel ik en
aan wie?
+ Heb ik goed voor ogen
wat ik met deze les wil
bereiken?
+ Pendelen tussen
leerstof, leerling en
leefwereld.
WERKVORMEN
+ Welke werkvormen kies
ik en voor wie?
+ Hoe zorg ik voor
voldoende variatie in
werkvormen?
BEGELEIDING
+ Welke positieve
kenmerken zijn er en hoe
speel ik daar op in?

5

ACTIVITEIT

Vorm

Wat doe ik? Wat doen de leerlingen?

ISK

Ik maak de kinderen duidelijk dat wij een nieuw nummer gaan
leren zingen. Het nummer heet “Drunken Sailor”, ik laat het de
kinderen horen.

-

-

Aangezien de tekst in het Engels is, ga ik de tekst met
behulp van de kinderen vertalen.
Vervolgens laat ik de kinderen horen dat er bepaalde
stukken in de tekst zijn die hoger, lager of harder gezongen
mogen worden.
Ik hoef de kinderen niks te vragen, wel moet ik ze
aanmoedigen om te zingen.
Met deze les wil ik bereiken dat de kinderen zelf het
nummer kunnen zingen.
Ik ga eerst zelf de tekst zingen en daarna laat ik de
kinderen het per refrein van mij overnemen.

-

Ik heb gekozen voor een klassikale werkvorm.
Dit nummer is moeilijk te varieren, kanon is moeilijk te
doen in verband met de vele herhaling in het liedje.

-

Goede inzet en enthousiasme worden aangemoedigd.

-

Kanon is lastig te doen. Wel kan ik de groep in 3 stukken
verdelen en per groep het nummer laten zingen.

+ Hoe speel ik in op
onderwijsbehoeften?
+ Hoe cluster ik de
kinderen in groepen.
+ Hoe stimuleer ik de
motivatie van leerlingen?

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

+ Hoe geef ik feedback
aan leerlingen?
GROEPS
MANAGEMENT
+ Wat kan ik al voorzien
en hoe reageer ik daarop

-

Kinderen zullen niet mee willen zingen, aanmoedigen en
enthousiasme tonen kan dit preventeren. Kinderen kunnen
elkaar uit lachen, zodra dit gebeurt zet ik de les op stop en
wijs ik iedereen er op dat uitlachen een “no-go” is.

-

Ik vraag aan de kinderen wat ze van het nummer vonden,
en of ze het moeilijk of makkelijk vonden in een andere
taal.
Om de les goed af te sluiten zingen de kinderen nog
eenmaal het liedje, zodat ik kan zien dat iedereen het kan.

+ Beurtverdeling
+ Pakken en opruimen
materialen
+ Regels, afspraken
KLAAR / NIET KLAAR
+ Wat kan een leerling
doen als hij klaar / niet
klaar is?

AFSLUITING
+ Hoe bespreek ik de les
na?
+ Hoe controleer ik of
leerlingen de doelen
hebben bereikt?
+ Hoe evalueer ik de les
met de leerlingen?

-

OVERGANG
+ Hoe zorg ik voor een
overgang naar de
volgende les?

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014