LESVOORBEREIDINGSFORMULIER

NAAM STUDENT

Rebecca Stricker

STUDENTNUMMER

1666269

KLAS

1e

STAGESCHOOL

Jozefschool

STAGEBEGELEIDER

Wilma

STAGEGROEP

Groep 5

DATUM

23 Oktober 2014

VAK / ONDERWERP

Muziek

VOORBEREIDING
Omcirkelen: Dit is een leerkracht / gedeeltelijk leerkracht-gedeeltelijk leerling / leerling gestuurde les.
Dit is een zelfontworpen / methode / combinatie les.
DOELEN VOOR DE LEERLINGEN
DOEL(EN)
+ Welk type doel; kennis en
inzicht, vaardigheid of attitude
gerelateerd?
+ Wat moet deze les opleveren
(product, specifiek en
meetbaar)?
+ Welk gedrag wil ik oproepen/
wat moeten de ll tijdens de les
oefenen of ervaren
(procesdoel)?
LESSPECIFIEKE BEGINSITUATIE
KENNIS / VAARDIGHEDEN
+ Wat weten en/of kunnen de
leerlingen al?
+ Van welke vakspecifieke
theorie, didactiek, leerlijnen
maak ik gebruik?

-

De kinderen kunnen het liedje ‘ik voel me ozo happy’ met de karaoke versie
mee zingen zonder leerkracht.
De kinderen leren de betekenis van het Engelse woord ‘happy’
De kinderen kunnen onder woorden brengen waar ze blij van worden.

Algemene groepssituatie:
- Er zitten 19 meisjes en 9 jongens in de klas.
- De kinderen zitten twee aan twee.
- De sfeer in de groep is goed, ze zijn heel enthousiast.
De kinderen vinden het leuk om te zingen, maar zingen niet zoveel.

ONDERWIJSBEHOEFTEN
+ Wat zijn de pedagogische en
didactische
onderwijsbehoeften van de
groep?
+Indien van toepassing: Wat
zijn specifieke individuele
onderwijsbehoeften?
BELEVING
+ Op welke ervaringen kan ik
aansluiten?
+ Actualiteit (leefwereld)

De kinderen vinden het belangrijk dat de les leuk gebracht word, de kinderen zijn heel
snel enthousiast te krijgen. Ik moet er alleen wel voor zorgen dat ik de kinderen niet te
wild maakt

De kinderen zijn net de laatste weken begonnen met woordwebben maken, hierdoor
heb ik de dingen waar ik blij van wordt in een woordweb geschreven

+ Betrokkenheid

MATERIALEN
MATERIALEN
+ Wat moet ik klaarleggen,
welke leermiddelen gebruik ik?
+ Op welke manier laat ik de
materialen de lesinhoud
ondersteunen.
+ Welke methoden, bronnen
gebruik ik. (APA)?

Ik heb van tevoren het hele liedje, de karaoke versie, mijn Paint document en de
songtekst klaargezet op de beamer, zodat ik ze makkelijk kon openen.
Door het liedje niet op papier aan de kinderen te geven, maar op de beamer te zetten.
Hierdoor kijken de kinderen naar de beamer en naar mij en niet naar het blad op hun
tafel.

LESOPBOUW
TIJD
-Min
INLEIDING
+ Verwachtingen / doelen
duidelijk maken

KERN
Houd rekening met:
LESSTOF
+ Welke informatie komt
aan bod, in welke
volgorde en aan wie?
+ Hoe maak ik de lesstof
toegankelijk en
overzichtelijk?
+ Welke vragen stel ik en
aan wie?
+ Heb ik goed voor ogen
wat ik met deze les wil
bereiken?
+ Pendelen tussen
leerstof, leerling en
leefwereld.
WERKVORMEN
+ Welke werkvormen kies
ik en voor wie?
+ Hoe zorg ik voor
voldoende variatie in
werkvormen?
BEGELEIDING
+ Welke positieve
kenmerken zijn er en hoe
speel ik daar op in?
+ Hoe speel ik in op
onderwijsbehoeften?
+ Hoe cluster ik de
kinderen in groepen.
+ Hoe stimuleer ik de
motivatie van leerlingen?
+ Hoe geef ik feedback
aan leerlingen?

3

ACTIVITEIT
Wat doe ik? Wat doen de leerlingen?
Ik vertel de kinderen dat we vandaag een muziek lesje hebben,
maar dat we het niet alleen maar over muziek gaan hebben en niet
alleen gaan zingen. Ik vertel de kinderen dat we vandaag een liedje
gaan leren, maar dat we eerst naar de titel van het lied gaan kijken

Ik begin met de titel van het liedje te vertellen, de titel van het
liedje wat ik de kinderen deze les wil leren. Ik vertel de kinderen
dat de titel van het liedje ‘ik voel me ozo heppie’ is.
Ik vertel de kinderen dat heppie komt van het Engelse woord
happy. Ik schrijf hoe heppie in de titel van het liedje geschreven
word op het bord en ik schrijf het Engelse woord happy eronder..
Ze hebben het Engelse woord niet vertaald in het liedje , maar ze
hebben het in het Nederlands proberen op te schrijven.
-

Wie weet uit welke taal het woord happy komt?
Wie weet wat het Engelse woord happy betekend?

Het Engelse woord heppie betekend, blij/gelukkig. Dus de titel van
het liedje betekend eigenlijk, ik voel me ozo blij.
Hierna laat ik de kinderen mijn Paint bestand zien waarin ik heb
geschreven wat mij allemaal blij maakt. Ik ga elk woordje wat ik
heb geschreven kort even langs. De kinderen mogen nu in stilte
even bedenken waar zij zelf blij van worden. Ik geef een paar
kinderen de beurt die mogen vertellen in de klas wat hun gelukkig
maakt.
Ik geef de kinderen voordat we het liedje gaan luisteren een luister
opdracht mee: de kinderen moeten luisteren en onthouden hoe
vaak het word heppie er in voorkomt.
Daarna laat ik nog een keer het liedje horen en projecteer ik de
tekst op het digi-bord zodat de kinderen de tekst kunnen lezen en
we gezamenlijk de woorden kunnen tellen.
Ik vertel de kinderen dat we eerst de 2 zinnen die op het eind
steeds worden herhaald dat we die gaan oefenen. Ik spreek een
paar keer langzaam met de kinderen de zinnen door. Daarna
zingen we gezamenlijk met de stem van het liedje de laatste zinnen

Vorm
ISK
Klassikaal

GROEPS
MANAGEMENT
+ Wat kan ik al voorzien
en hoe reageer ik daarop
+ Beurtverdeling
+ Pakken en opruimen
materialen
+ Regels, afspraken

KLAAR / NIET KLAAR
+ Wat kan een leerling
doen als hij klaar / niet
klaar is?
AFSLUITING
+ Hoe bespreek ik de les
na?
+ Hoe controleer ik of
leerlingen de doelen
hebben bereikt?
+ Hoe evalueer ik de les
met de leerlingen?
OVERGANG
+ Hoe zorg ik voor een
overgang naar de
volgende les?

een paar keer tot dat het bijna foutloos gaat.
Daarna begin ik met de rest van het lied dat neem ik ook een paar
keer met ze door tot dat ze het foutloos kunnen en op de muziek
kunnen zingen.
De volgende stap is dat we mee gaan zingen met de karaoke versie
van het lied de stap die erna volgende is dat kinderen zelf het lied
gaan zingen zonder leerkracht.

We zijn met zijn alle samen klaar, dus dit is geen optie.

Ik vraag of ze kinderen het een leuk liedje vonden om te leren en
als we helemaal klaar zijn gaan we met zijn alle nog één keer het
liedje zingen. Het liedje zingen de kinderen met de karaoke versie.
Hier door weet ik of alle kinderen het liedje kennen.

Ik zorg dat alle kinderen weer rustig allemaal gaan zitten en rustig
hun boek en schrift pakken voor de volgende les.