LESVOORBEREIDINGSFORMULIER

NAAM STUDENT

Rianne van der vate

STUDENTNUMMER

KLAS

1D

STAGESCHOOL

STAGEBEGELEIDER

STAGEGROEP

DATUM

VAK / ONDERWERP

1658132

VOORBEREIDING
Omcirkelen:

Dit is een leerkracht/ gedeeltelijk leerkracht-gedeeltelijk leerling/ leerling gestuurde les.
Dit is een zelfontworpen / methode / combinatie les.
DOELEN VOOR DE LEERLINGEN
DOEL(EN)
Aan het eind van deze les kunnen de kinderen zelfstandig het liedje: I like the flowers
+ Welk type doel; kennis en
zingen.
inzicht, vaardigheid of attitude
gerelateerd?
Dit doel is vaardigheid gerelateerd.
+ Wat moet deze les opleveren
De leerlingen moeten het liedje leren in de les en de woorden goed inspreken.
(product, specifiek en
meetbaar)?
+ Welk gedrag wil ik oproepen/
wat moeten de ll tijdens de les
oefenen of ervaren
(procesdoel)?
LESSPECIFIEKE BEGINSITUATIE
KENNIS / VAARDIGHEDEN
Ik heb gevraagd aan een paar leerlingen of zij het liedje al kende, niemand kende het liedje
+ Wat weten en/of kunnen de
nog. Verder is het een engels liedje en zijn de leerlingen nog niet zo ver met engels dat ze
leerlingen al?
alle woorden zullen begrijpen.
+ Van welke vakspecifieke
theorie, didactiek, leerlijnen
maak ik gebruik?
ONDERWIJSBEHOEFTEN
De kinderen kunnen nog niet zo goed engels en daarom moet het liedje vertaald worden
+ Wat zijn de pedagogische en
zodat ze wel een idee hebben waarover ze zingen.
didactische onderwijsbehoeften
van de groep?
+Indien van toepassing: Wat zijn
specifieke individuele
onderwijsbehoeften?
Ik kan vragen naar de woorden of ze weten wat het is en of ze kunnen vertellen hoe de
BELEVING
woorden er uitzien en of ze er één hebben gezien.
+ Op welke ervaringen kan ik
aansluiten?
+ Actualiteit (leefwereld)
+ Betrokkenheid
MATERIALEN
MATERIALEN
Ik wil foto’s hebben van de woorden bijvoorbeeld een foto van een berg (mountain).
+ Wat moet ik klaarleggen, welke Ik wil ook een engels-nederlands woordenboek hebben zodat er ook kinderen de woorden
leermiddelen gebruik ik?
kunnen opzoeken. Hierdoor leren ze ook met een woordenboek om te gaan.
+ Op welke manier laat ik de
materialen de lesinhoud
ondersteunen.
+ Welke methoden, bronnen
gebruik ik. (APA)?

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

LESOPBOUW
TIJD
-- Min

ACTIVITEIT

INLEIDING
+ Verwachtingen / doelen
duidelijk maken

10

Aan het eind van de les moeten de kinderen het liedje: I like the
flowers zelfstandig kunnen zingen. Als inleiding gaan we het liedje
helemaal vertalen en praten we over verschillende ervaringen van
de kinderen zelf met de woorden uit het liedje. Ook laat ik elke keer
een foto zien die ik heb meegenomen

KERN
Houd rekening met:
LESSTOF
+ Welke informatie komt aan
bod, in welke volgorde en aan
wie?
+ Hoe maak ik de lesstof
toegankelijk en overzichtelijk?
+ Welke vragen stel ik en aan
wie?
+ Heb ik goed voor ogen wat
ik met deze les wil bereiken?
+ Pendelen tussen leerstof,
leerling en leefwereld.
WERKVORMEN
+ Welke werkvormen kies ik
en voor wie?
+ Hoe zorg ik voor voldoende
variatie in werkvormen?
BEGELEIDING
+ Welke positieve kenmerken
zijn er en hoe speel ik daar op
in?
+ Hoe speel ik in op
onderwijsbehoeften?
+ Hoe cluster ik de kinderen in
groepen.
+ Hoe stimuleer ik de
motivatie van leerlingen?
+ Hoe geef ik feedback aan
leerlingen?
GROEPS
MANAGEMENT
+ Wat kan ik al voorzien en
hoe reageer ik daarop
+ Beurtverdeling
+ Pakken en opruimen
materialen
+ Regels, afspraken
KLAAR / NIET KLAAR
+ Wat kan een leerling doen
als hij klaar / niet klaar is?

20

AFSLUITING
+ Hoe bespreek ik de les na?
+ Hoe controleer ik of
leerlingen de doelen hebben
bereikt?
+ Hoe evalueer ik de les met
de leerlingen?
OVERGANG
+ Hoe zorg ik voor een
overgang naar de volgende
les?

5

Wat doe ik? Wat doen de leerlingen?

Vorm
ISK
K

K
Ik laat het liedje horen en de tekst komt op het bord te staan. Ik
zing eerst het liedje zelf en de kinderen moeten goed luisteren. Als
ik het gezongen heb vraag ik wat dekinderen opvalt qua klank. Is
het hoog of laag? Veranderd de klank door het liedje?
Daarna laat ik het liedje nog eens horen en zingen de kinderen
mee. Ik laat het liedje een paar keer meezingen totdat ik het gevoel
heb dat het goed gaat.
Om te zorgen dat de aandacht bij de kinderen blijft gaan we daarna
met verschillende groepjes in canon zingen. Eerst jongen en
meisjes, als dat goed gaat steeds meer groepjes maken.
Er zullen kinderen zijn die altijd moeten praten door het liedje heen
ik zal deze proberen te betrekken tot het canon zingen door
hem/haar aan te spreken en ik zeg het groepje van … begint met
de canon zodat ze een verantwoordelijkheid gevoel krijgen en
hopelijk dan niet meer praten.

-

Ik vraag hoe het was om deze canon te zingen en of ze het moeilijk
vonden om een engels liedje te zingen.

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

K

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014