LESVOORBEREIDINGSFORMULIER

NAAM STUDENT

Saadia Nichhihne

STUDENTNUMMER

1670879

KLAS

1A

STAGESCHOOL

Koning david school

STAGEBEGELEIDER

Els Admiraal

STAGEGROEP

5/6

DATUM

6-11-12

VAK / ONDERWERP

muziek

VOORBEREIDING
Omcirkelen: Dit is eenleerkracht/gedeeltelijk leerkracht-gedeeltelijk leerling/ leerling gestuurde les.
Dit is eenzelfontworpen / methode / combinatieles.
DOELEN VOOR DE LEERLINGEN
DOEL(EN)
+ Welk type doel; kennis en
inzicht, vaardigheid of attitude
gerelateerd?

Ik leer de kinderen het liedje ‘ keteltje dik van buik’. Aan het einde van de les moeten de kinderen
het liedje geleerd hebben. Ik wil dat de kinderen enthousiast zijn en het liedje graag wilt leren.

+ Wat moet deze les
opleveren (product, specifiek
en meetbaar)?
+ Welk gedrag wil ik
oproepen/ wat moeten de ll
tijdens de les oefenen of
ervaren (procesdoel)?
LESSPECIFIEKE BEGINSITUATIE
KENNIS/VAARDIGHEDEN
+ Wat weten en/of kunnen de
leerlingenal?
+Van welke vakspecifieke
theorie, didactiek, leerlijnen
maak ik gebruik?

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

De kinderen doen niks aan muziek op school. Ik wil samen met de kinderen zingen tot dat ze het
onder de knie krijgen.

ONDERWIJSBEHOEFTEN
+Wat zijn de pedagogische en
didactische
onderwijsbehoeften van de
groep?

De groep zit een beetje uit elkaar, ik hoop door middel van zingen de groep dichter bij elkaar te
halen.

+Indien van toepassing: Wat
zijn specifieke individuele
onderwijsbehoeften?
BELEVING
+ Op welke ervaringen kan ik
aansluiten?
+ Actualiteit (leefwereld)
+ Betrokkenheid

Muziek kom je steeds vaker in je omgeving. Kinderen krijgen dit te horen in computer spelletjes,
televisie serie’s, in winkels etcetera.

MATERIALEN
MATERIALEN
+ Wat moet ik klaarleggen,
welke leermiddelen gebruik
ik?

Ik zorg ervoor dat ik de songtekst heb uitgeprint voor de kinderen, zodat zij hier uit mee kunnen
zingen.

+ Op welke manier laat ik de
materialen de lesinhoud
ondersteunen.
+ Welke methoden, bronnen
gebruik ik. (APA)?

LESOPBOUW
TIJD
-- Min
INLEIDING

ACTIVITEIT

Vorm

Wat doe ik? Wat doen de leerlingen?

ISK

Ik verwacht dat de kinderen het liedje geleerd hebben.

+ Verwachtingen / doelen
duidelijk maken
KERN
Houd rekening met:

25

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

K/S
Ik projecteer de tekst op het bord. Ik intruduceer het liedje en de doel van

LESSTOF
+ Welke informatie komt
aan bod, in welke
volgorde en aan wie?
+ Hoe maak ik de lesstof
toegankelijk en
overzichtelijk?
+ Welke vragen stel ik en
aan wie?
+ Heb ik goed voor ogen
wat ik met deze les wil
bereiken?
+ Pendelen tussen
leerstof, leerling en
leefwereld.
WERKVORMEN
+ Welke werkvormen kies
ik en voor wie?
+ Hoe zorg ik voor
voldoende variatie in
werkvormen?
BEGELEIDING
+ Welke positieve
kenmerken zijn er en hoe
speel ik daar op in?
+ Hoe speel ik in op
onderwijsbehoeften?
+ Hoe cluster ik de
kinderen in groepen.
+ Hoe stimuleer ik de
motivatie van leerlingen?
+ Hoe geef ik feedback
aan leerlingen?
GROEPS
MANAGEMENT
+ Wat kan ik al voorzien
en hoe reageer ik daarop

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

de les. Ik zing het liedje twee keer voor. De kinderen luisteren en lezen mee.
Na twee keer mogen de kinderen samen met mij mee zingen, ik begin eerst
met twee zinnen en vervolgens doe ik er steeds een zin bij.

We oefenen dit een paar keer vervolgens mogen de kinderen in groepjes
het liedje samen zingen. Ik zorg ervoor dat de kinderen geen last hebben
van elkaar.

Ik loop de klas rond en houd in de gaten dat de kinderen wel met het liedje
bezig zijn. Ik stimuleer ze en help ze waar nodig.
Nadatde kinderen in groepjes hebben geoefend laat ik de groepjes een voor
een presenteren. Na afloop zingen we het liedje nog een keer klassikaal.

+ Beurtverdeling
+ Pakken en opruimen
materialen
+ Regels, afspraken
KLAAR / NIET KLAAR
+ Wat kan een leerling
doen als hij klaar / niet
klaar is?

AFSLUITING
+ Hoe bespreek ik de les
na?
+ Hoe controleer ik of
leerlingen de doelen
hebben bereikt?
+ Hoe evalueer ik de les
met de leerlingen?
OVERGANG
+ Hoe zorg ik voor een
overgang naar de
volgende les?

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

NVT

Ik evalueer de les met de kinderen door middel van reflectie vragen te
stellen. Zoals:
Wat vonden jullie leuk?
Wat vonden jullie lastig?
Wil jullie dit vaker doen?

NVT

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014