Luisteropdracht muziek Engelse les

De luisteropdracht Engelse les is bedoeld voor groep 5 en 6.
Deze luisteropdracht maak ik aan de hand van het stappenplan dat in het boek Nieuw Geluid staat op
blz. 137. Het liedje van Engelse les staat in het boek Eigenwijs op blz. 242 en is track 162 op de cdrom van Eigenwijs.
1. Luister naar het muziekstuk en focus op de inhoudelijke kwaliteitscriteria.
Bij het liedje van Engelse les uit het boek Eigenwijs valt mij meteen de klankhoogte op. Er wordt vrij
hoog gezongen. Vooral het woord lady gaat erg omhoog. Daarnaast hoor ik in het lied dat het
gezongen wordt door een man, maar dat er ook soms opeens een vrouw doorheen klinkt. Dit geeft
een leuk contrast in het liedje, want zo hoor je het verschil tussen man en vrouw en het verschil
tussen zang en woorden die in het liedje worden gezegd. Door dit te combineren in een lied, zorgt
het in mijn mening ervoor dat er meer betekenis gegeven wordt aan de woorden die zowel in het
Engels als in het Nederlands benoemd worden. Wat mij vervolgens opvalt is dat ik in dit lied alleen
maar een piano hoor en dat er geen andere muziekinstrumenten aan bod komen. Ik heb vooral
gebruik gemaakt van een analytische luisterstijl, waarbij ik gefocust was op muziekonderdelen zoals
klank, vorm en betekenis. Ik vermoed dat als de kinderen het lied zullen horen er verschillende
luisterstijlen gestimuleerd zullen worden. Zo denk ik dat er in elk geval een creatieve luisterstijl plaats
zal vinden. Daarnaast vind ik dat de analytisch luisterstijl ook gestimuleerd wordt, omdat de kinderen
zich zullen focussen op muziekonderdelen zoals de klanken en de betekenis. Tevens is een sociale
luisterstijl ook mogelijk, aangezien de kinderen bij deze luisteropdracht gaan samenwerken. Zo leren
ze ook hoe een ander naar het muziekstuk luistert en wat zij eruit halen.
2. Hoe luisteren de kinderen en wat kan ik als docent laten ontdekken met dit muziekstuk?
Ik denk dat de kinderen van groep 5 en 6 zodra het liedje is gestart naar de tekst en de melodie van
het lied zullen luisteren. Ik denk dat de kinderen eerst gaan luisteren naar de tekst. Wat de kinderen
hierin kunnen ontdekken is dat er twee talen in het liedje voorkomen. Namelijk de Engelse en de
Nederlandse taal. Ik denk dat de kinderen ook meteen erop gaan letten of een man of vrouw het
liedje zingt. Vervolgens zullen kinderen luisteren naar de melodie van het liedje. Daarnaast denk ik
dat de melodie de kinderen op zal vallen. Er zit namelijk herhaling in de melodie. Ik vermoed dat
door het luisteren naar de melodie de kinderen ook gaan luisteren of er maar één of meerdere
instrumenten gebruikt worden in dit lied.
De kinderen kunnen ontdekken dat er door een gezongen lied ook iemand woorden kan zeggen
zodat het lied op die manier versterkt kan worden. Zoals in dit liedje er een vrouw is die soms opeens
tussen het zingen van de man door te horen is. Ik denk dat de kinderen vooral met een creatieve
luisterstijl zullen luisteren. Het lied zorgt ervoor dat de kinderen meteen beelden kunnen krijgen bij
de woorden die gezongen worden. Zo zullen ze bij het woord ramen meteen ramen visualiseren.
De kinderen kunnen wellicht ook ontdekken dat er in het liedje rijm plaats vind. Elke zin rijmt weer
met de volgende zin. Zo rijmt meneer op heer. Daarnaast kunnen ze ontdekken dat de melodie van
de piano erg overeenkomt met het liedje. Zo gaan de tonen van de piano ook omhoog.
3) Bepaal welke opdrachten je wilt koppelen aan het stuk.
Ik wil deze luisteropdracht vooral aan het samenwerken koppelen. Het lijkt me leuk om de kinderen
van groep 5 te koppelen aan de kinderen van groep 6. Zo leren ze van elkaar. Ik wil dat ze samen de

tekst van het liedje gaan analyseren. Wanneer ze bijvoorbeeld in het lied het woord taxi horen, hoe
vaak de vrouw in het liedje voorkomt en na welk woord ze precies te horen is zijn een aantal
aspecten. De kinderen moeten hiervoor samenwerken en het samen eens worden over het feit
wanneer ze bijvoorbeeld de vrouw in het lied te horen krijgen. Zo kan ik via een werkblad vragen:
Na welk woord hoor je voor je eerst een tweede stem?
Hoe vaak is de vrouw te horen in het lied?
Word alles gezongen op 1 toon ?
Is het liedje in het Nederlands?
Is de melodie overal hetzelfde?
Welke instrument hoor je vooral?
4) Beschrijf wat de kinderen doen.
De kinderen moeten bij deze opdracht samen het lied gaan analyseren. Wat ze opvalt aan het lied
moeten ze noteren. Dit moeten ze eerst zelfstandig doen. Daarna kunnen ze met elkaar overleggen
en vervolgens samen nog een paar keer naar het liedje luisteren. Hierna kunnen ze de antwoorden
op de gestelde vragen invullen op het werkblad.
5) De didactische werkvormen die ik voor deze luisteropdracht gebruik zijn analytisch luisteren en
noteren. De kinderen moeten luisteren naar de muziekonderdelen zoals de klank, vorm en de
betekenis van de woorden. Daarna moeten ze dit noteren op het werkblad.
6) Kun je gebruik maken van coöperatief leren?
Bij deze luisteropdracht is heel goed gebruik te maken van coöperatief leren. De kinderen kunnen op
deze manier erachter komen dat ze zelf anders naar een liedje kunnen luisteren dan dat hun
klasgenootje doet. Wellicht kunnen ze zo ook verschil zien of een kind uit groep 6 anders naar een
lied luistert dan een kind uit groep 5. Ze kunnen elkaar op aspecten in het liedje wijzen. Dit is voor
beide kinderen erg leerzaam.
7) Verzin een verrassende opening voor de opdracht.
Een verrassende opening van de opdracht zou kunnen zijn dat ik voor de klas ga staan en opeens van
het Nederlands mijn verhaal in het Engels voortzet. Wellicht zullen de kinderen hierdoor raar
opkijken.
8) Ik wil de opdracht klassikaal met ze nabespreken. Tijdens het nabespreken wil ik het liedje nog
eens laten luisteren en soms stop zetten, zodat we een aantal gegeven antwoorden kunnen
terugkoppelen.
9) Feedback van mijn huisgenoot Annemiek: Ik snap precies wat je wilt doen en ik vind het daarom
een duidelijke muziekles. Ik zou alleen duidelijker weergeven hoe vaak je het liedje wil laten luisteren
aan de kinderen ook bij de nabespreking, aangezien de kinderen het liedje dan al vast een aantal
keer gehoord hebben. Aan de hand van de feedback van Annemiek zou ik zeggen dat ik tijdens de
nabespreking het liedje maximaal nog twee keer laat horen. Als er onduidelijkheden zijn bij de
kinderen of welk antwoord nu juist is dan zal ik eventueel het lied nog een derde keer kunnen laten
horen. Het lied zal tijdens de les ongeveer vijf keer te horen zijn.
10) Feedback van Ilse: Ik vind je luisteropdracht top! Ik vind dat je super uitgebreid alles hebt
beschreven per punt en dat je de kinderen goeie vragen stelt. Dit maakt het voor jezelf als leerkracht
en voor de kinderen overzichtelijk.