LESVOORBEREIDINGSFORMULIER

!

NAAM STUDENT

Eva Scherpenisse

STUDENTNUMM
ER

1637332

KLAS

1E

STAGESCHOOL

De Stek

STAGEBEGELEID
ER

Laura Overgauw

STAGEGROEP

8B

DATUM

6-11-2014

Muziek

VOORBEREIDING
Omcirkelen:
Dit is eenleerkracht/ gedeeltelijk leerkracht-gedeeltelijk leerling/
leerling gestuurde les.
Dit is een zelfontworpen / methode / combinatieles.
DOELEN VOOR DE LEERLINGEN
DOEL(EN)
+ Welk type doel; kennis en inzicht, vaardigheid of attitude gerelateerd?

Kennisdoel en vaardigheidsdoel
+ Wat moet deze les opleveren (product, specifiek en meetbaar)?

Aan het einde van de les kunnen alle leerlingen het liedje ‘’The lion sleeps tonight’’,
zonder de begeleiding van de leerkracht, zingen met een correcte Engelse uitspraak.
+ Welk gedrag wil ik oproepen/ wat moeten de ll tijdens de les oefenen of ervaren
(procesdoel)?

Ik wil tijdens de les nieuwsgierigheid creëren waardoor ze het lied willen leren
begrijpen. Verder wil ik enthousiasme, muzikaliteit en een groepsgevoel opwekken bij de
leerlingen. Ik wil dat ze leren luisteren naar elkaar, maar ook kritisch zijn op zichzelf.
Verder wil ik me richten op de Engelse uitspraak.
LESSPECIFIEKE BEGINSITUATIE
KENNIS / VAARDIGHEDEN
+ Wat weten en/of kunnen de leerlingen al?

Het nummer kennen ze al van de film ‘The lion sleeps tonight’ en twee kinderen hebben
het lied al eens eerder gezongen. Ze zingen nauwelijks in de klas.
+Van welke vakspecifieke theorie, didactiek, leerlijnen maak ik gebruik? 

Ik maak gebruik van de aanleerfases voor een lied. Ik wil de leerlingen niet teveel sturen,
maar alleen waar nodig is. Een belangrijke leerlijn is de uitspraak van het Engels en het
aanvoelen van het ritme waardoor ze het uiteindelijk zonder leerkracht kunnen zingen. De
betekenis bijbrengen en woordenkennis is ook iets wat ik er aan toevoeg.

!
ONDERWIJSBEHOEFTEN
+Wat zijn de pedagogische en didactische onderwijsbehoeften van de groep?

De behoeften van de groep is om het zoveel mogelijk klassikaal te doen, maar ik wil de
leerlingen meer vrijheid gaan geven, maar wel met een vertrouwen dat ze hier verstandig
mee omgaan, omdat ze anders ook weten dat we het weer klassikaal doen.
+Indien van toepassing: Wat zijn specifieke individuele onderwijsbehoeften? 

Ik zet Didier en Laurence niet naast elkaar, maar ook niet tegenover elkaar in de kring,
want die gaan alleen maar lachen. Deze jongens zet ik op één lijn zodat ze nauwelijks
contact met elkaar kunnen maken. 

Noa S zal moeite hebben met Engels, maar dat geeft niks als ze het maar kan uitspreken.
De betekenis zal ze misschien niet onthouden.
BELEVING
+ Op welke ervaringen kan ik aansluiten?

Het verhaal van de Lion King en het moment wanneer dit lied gezongen word en waarom.
+ Actualiteit (leefwereld)

Ik ben naar Malawi geweest en daar heb ik twee lessen over gegeven. Dit nummer kan ik
hierbij betrekken en vragen wat hier typisch Afrikaans aan is.
+ Betrokkenheid 

De kinderen hebben al eerder Afrikaans bij mij gedanst, dus dit is een leuke toevoeging
in het thema Afrika.
MATERIALEN
MATERIALEN
+ Wat moet ik klaarleggen, welke leermiddelen gebruik ik?

Het digibord klaarzetten met het filmpje van de ‘The Lion King’ waarbij dit lied word
gezongen. Verder laat ik nog wat foto’s erbij zien. De tekst zal ik op het bord
projecteren en daarbij woorden zetten zonder de betekenis in het Nederlands, want die
ga ik samen met de kinderen vertalen.
+ Op welke manier laat ik de materialen de lesinhoud ondersteunen.

Eerst gaan ze kijken en luisteren naar de muziek zodat ze in de sfeer komen en het
nummer alvast hebben gehoord. Daarna gaan we kijken welke woorden ze hebben
herkend en zouden kunnen vertalen.
+ Welke methoden, bronnen gebruik ik. (APA)?
Ik maak gebruik van het boek ‘’eigenwijs’’.

!
!
!
!

LESOPBOUW
TIJD
30 Min ACTIVITEIT
Wat doe ik? Wat doen de leerlingen?

Vorm

ISK
INLEIDING
+ Verwachtingen / doelen duidelijk maken

Ten eerste vertel ik dat we nu al een aantal activiteiten in het thema Afrika hebben
gedaan en of ze deze zich nog konden herinneren. Dan vertel ik dat we vandaag gaan
zingen en dat het een lied is wat te maken heeft met Afrika. Dan laat ik het filmpje zien
en mogen ze daarna vertellen waar ze het van herkennen en wat er in het verhaal de ‘The
Lion King’ gebeurd. Wat heeft het nummer te maken in de film en waaraan hoor je dat het
Afrikaans is? Na deze vragen gaan we allemaal in de kring staan en gaan we eerst stem
oefeningen. De kinderen zingen mij na en we gaan even opwarmen lichamelijk.
KERN

Houd rekening met:

LESSTOF

+ Welke informatie komt aan bod, in welke volgorde en aan wie?

We gaan eerst het lied aanleren doordat ze de eerste toon overnemen. Ik zing het couplet
voor en het refrein zingen we met zijn allen. Nadat ik drie coupletten heb gezongen en
hun het refrein hebben gezongen samen met vraag ik aan hun wat ze hebben gehoord.
Waar het nummer over gaat. 

+ Hoe maak ik de lesstof toegankelijk en overzichtelijk?

Ik deel de groep op in 3 groepen en elke groep gaat één refrein vertalen, zodat ze de
betekenis kennen. 

+ Welke vragen stel ik en aan wie?

De vragen stel ik aan de hele groep. 

+ Heb ik goed voor ogen wat ik met deze les wil bereiken?

Ja, ik wil de Engelse taal bevorderen en zorgen dat ze het lied ‘The lion sleeps tonight
aanleren’
+ Pendelen tussen leerstof, leerling en leefwereld.

Nadat ze het hebben vertaald gaan we stukken zingen. Zodra ik hoor dat ze woorden
verkeerd uitspreken zal ik hun spontaan feedback geven op het moment zelf.
WERKVORMEN

+ Welke werkvormen kies ik en voor wie?

Ik gebruik interactieve werkvormen zodat ze geprikkeld blijven, maar ook een
samenwerkvorm. 

+ Hoe zorg ik voor voldoende variatie in werkvormen?

Het afwisselen van de werkvormen. Inleiding, stukje zingen, dan tekst uitzoeken en weer
het lied zingen. 


BEGELEIDING

+ Welke positieve kenmerken zijn er en hoe speel ik daar op in?
+ Hoe speel ik in op onderwijsbehoeften?
+ Hoe cluster ik de kinderen in groepen.

Een mix van kinderen, geen vriendjes en vriendinnetjes bij elkaar.
+ Hoe stimuleer ik de motivatie van leerlingen?

Door het op tijd te doen, dus wie het snelste de woorden heeft vertaald.
+ Hoe geef ik feedback aan leerlingen?

Ter plekke, op het moment. 


!
!
!
!

GROEPS
MANAGEMENT
+ Wat kan ik al voorzien en hoe reageer ik daarop

Dat sommige kinderen zullen lachen om het refrein maar dat mag, want het is ook
komisch.
+ Beurtverdeling

+ Pakken en opruimen materialen

+ Regels, afspraken

Iedereen doet mee en we lachen elkaar niet uit. Als ik praat is het stil en als we zingen wil
ik alleen gezang horen.
KLAAR / NIET KLAAR

+ Wat kan een leerling doen als hij klaar / niet klaar is?

Ik kijk even hoe het gaat, maar als ze het nummer goed kunnen gaan we het in canon doen
in drie groepen.
AFSLUITING
+ Hoe bespreek ik de les na?

Ik vraag wat de kinderen geleerd hebben en wat ze leuk vonden en wat niet. 

+ Hoe controleer ik of leerlingen de doelen hebben bereikt? Ik zing het nummer niet
mee, maar de klas zingt alleen. Hierdoor kan ik zien wie wel en niet goed het nummer
kunnen zingen.

+ Hoe evalueer ik de les met de leerlingen?

We schudden nog even alles heen en weer en ademen nog even rustig in en uit om ze
rustig te laten worden. Dan mogen de kinderen weer naar hun plek.
+ OVERGANG

+ Hoe zorg ik voor een overgang naar de volgende les?

Na het nabespreken zeg ik wat ze goed en niet goed hebben gedaan en dan gaan we

verder met de volgende les. En als ze dan goed hun werk doen zingen we het nummer
nog één keer aan het einde van de dag voordat ze naar huis gaan.