Luisteropdracht muziek

Nina de Haas
1. Luister naar het muziekstuk dat je wilt gebruiken en focus inhoudelijk op de diverse
kwaliteitencriteria. Ga op zoek naar betekenis, vorm, klankaspecten en bepaal welke
luisterstijlen gestimuleerd worden.
Dit luisterfragment ken ik van de film Schindler. Het is gecomponeerd door Hans Zimmer.
Ik heb dit luisterfragment gekozen, omdat ik het een mooi en emotioneel fragment vind.
KVB model:
Klank:

Vorm:

Betekenis:

Er is één solo viool die het muziekstuk leidt. Er spelen verschillende
violen op de achtergrond. Het muziekstuk word opgebouwd, het
begint rustig en gaat opgegeven moment naar een climax toe. Het
stuk eindigt weer rustig met de solo van de viool. Op deze manier
komt er verschil in toonhoogte en klankduur naar voren.
In het luisterfragment is herhaling aanwezig. Die viool speelt vaak
dezelfde melodie maar veranderd in toonhoogte. Het stuk wordt
voller naar de climax toe omdat er meerdere instrumenten mee gaan
doen.
Tijdens de film vond ik het al een emotioneel stuk. Als je het
fragment los van de film kijkt roept dat een bepaald beeld bij je op.
Het heeft voor mij een emotionele betekenis. Het geeft mij kippenvel
tijdens het luisteren.

Ik luister naar het geluidsfragment analytisch en creatief. Het kan per persoon verschillen hoe je
luistert. Je kunt het samen met iemand luisteren. Met het luister schets ik er in de meeste gevallen
een beeld bij.
2. Vraag je af hoe kinderen luisteren en wat je de kinderen kunt laten ontdekken met dit
muziekstuk
Ik laat het muziekstuk horen aan de kinderen, hierna ga ik een aantal vragen stellen.
Welke instrumenten ze hebben gehoord en welk gevoel roept deze muziek bij je. Ook kan ik
vragen naar ervaringen van de kinderen, misschien heeft iemand deze muziek eerder gehoord.
Mijn volgende vraag aan de kinderen is: wanneer je deze muziek zou gaan luisteren. Uiteindelijk
Laat ik de leerlingen ontdekken op welke manier ze naar een muziekstuk moeten luisteren.
En dat je het muziekstuk niet alleen hoeft te luisteren wanneer je verdrietig bent, maar je het
altijd kunt luisteren.
3. Bepaal welke opdrachten je wilt koppelen aan het stuk
De eerste opdracht die ik kan doen met de kinderen is: Ik vertel dat het stuk te maken heeft met
de 2e wereldoorlog dus dat de kinderen nog eens goed moeten luisteren naar het stuk. Ik wil dat
ze op papier gaan tekenen wat voor gevoel het muziekstuk bij ze oproept. Klassikaal bespreken
we de gevoelens. Aan het einde koppel ik nog een stuk geschiedenis aan de les.
Een andere opdracht die ik wil uitvoeren is: ze goed te laten luisteren naar de herhaling in het
muziekstuk. Hoeveel herhalingen er zijn en wat er gebeurd bij een nieuw stuk.

4. Beschrijf wat de kinderen doen (ana)lyseren,bewegen, lezen, noteren, creëren, musiceren
enz)
De kinderen gaan analytisch luisteren om te herhaling uit het luisterfragment te halen. Door te
tekenen zijn de leerlingen bezig met het creëren van een tekening. De leerlingen analyseren ook
hun eigen gevoelens. Ze zijn op een creatieve manier bezig.
Kies een didactische werkvorm voor de activiteit
Bij mijn werkvorm zijn de leerlingen zelfstandig aan het werk, zo krijg je van elk kind een andere
tekening met een ander gevoel. Ik bespreek de ideeën en gevoelens van de kinderen klassikaal.
Hierbij hoop ik dat er verschillende gevoelens naar voren komen.
5. Bekijk of je gebruik kunt maken van coöperatief leren
Ja ik kan gebruikmaken van coöperatief leren. Ik kan de groep in tweetallen samen laten werken.
Zo kunnen de leerlingen de tekening met elkaar bespreken.
6. Zorg voor een verrassende opening van de opdracht
Een verassende opening zou kunnen zijn. Om een filmpje uit de 2e wereldoorlog te laten zien
over wat Schindler list deed. Op deze manier komen ze al een beetje in de stemming.
7. Bepaal hoe je de opdracht wilt nabespreken
Ik ga de opdracht klassikaal nabespreken. Hierbij vraag ik ook naar de ervaringen van de
leerlingen van deze les. Wat vonden ze leuk en wat vonden ze minder leuk.

Dit is de link van het muziekstuk:
https://www.youtube.com/watch?v=aX2qP3gP_Vs&list=PL4D8EE6E93A112600