LESVOORBEREIDINGSFORMULIER

NAAM STUDENT

Pepijn Bezembinder

STUDENTNUMMER

1659602

KLAS

1A

STAGESCHOOL

De Hoeve

STAGEBEGELEIDER

Rene huurdeman

STAGEGROEP

Groep 6,7,8

DATUM

6-11-14

VAK / ONDERWERP

Muziek

VOORBEREIDING
Omcirkelen:

Dit is een leerkracht/ gedeeltelijk leerkracht-gedeeltelijk leerling/ leerling gestuurde les.
Dit is een zelfontworpen / methode / combinatie les.

DOELEN VOOR DE LEERLINGEN
DOEL(EN)
+ Welk type doel; kennis en
inzicht, vaardigheid of attitude
gerelateerd?

Type doel: vaardigheid

De kinderen kunnen het liedje: hit the road Jack van Ray Charles zelfstandig zingen.
+ Wat moet deze les opleveren
(product, specifiek en
De kinderen kennen ieder geval de tekst van het refrein in het Engels uit hun hoofd.
meetbaar)?
+ Welk gedrag wil ik oproepen/
wat moeten de ll tijdens de les Dat de kinderen goed opletten en luisteren naar het liedje en het daarna zelf kunnen
zingen.
oefenen of ervaren
(procesdoel)?
Dat ze uiteindelijk na het oefenen dus zelfstandig kunnen zingen.
LESSPECIFIEKE BEGINSITUATIE
KENNIS / VAARDIGHEDEN
+ Wat weten en/of kunnen de
leerlingen al?

Misschien kennen een aantal kinderen het liedje al van een vorige klas of jaar.
Sommige kinderen kennen het liedje waarschijnlijk niet.

+ Van welke vakspecifieke
theorie, didactiek, leerlijnen
maak ik gebruik?

Ik maak gebruik van het nummer Hit The Road Jack van Ray Charles.

ONDERWIJSBEHOEFTEN
+ Wat zijn de pedagogische en
didactische
onderwijsbehoeften van de

De kinderen hebben behoefte aan het luisteren van het nummer. Zo weten ze wat ze
moeten zingen.

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

groep?
+Indien van toepassing: Wat
zijn specifieke individuele
onderwijsbehoeften?

Sommige kinderen vinden zingen moeilijker dan andere kinderen en zeker in het
Engels. Kinderen uit groep 6 vinden het bijvoorbeeld moeilijker, dus stimuleer ik ze om
gewoon te proberen en niet bang te zijn voor fouten.

BELEVING
+ Op welke ervaringen kan ik
aansluiten?
+ Actualiteit (leefwereld)
+ Betrokkenheid

De kinderen van mijn klas zingen wel vaker in het Engels. In een vorige les zongen we
ook een Engels nummer. De kinderen luisteren veel muziek, dus leren ze de Engelse
teksten ook sneller bij een liedje.
De klas is gemotiveerd en kan goed meezingen.

MATERIALEN
MATERIALEN
+ Wat moet ik klaarleggen,
Om het nummer te draaien heb ik een normale en een karaoke versie nodig van het
welke leermiddelen gebruik ik? nummer. Die zijn bijvoorbeeld op Youtube te vinden. Ik kan ook mijn eigen ingezongen
(oh zo mooie) versie laten horen.
+ Op welke manier laat ik de
materialen de lesinhoud
De normale versie gebruik ik om de kinderen het nummer te laten horen. De
ondersteunen.
karaokeversie gebruik ik als de kinderen het nummer zelf kunnen zingen.
+ Welke methoden, bronnen
gebruik ik. (APA)?

Youtube

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

LESOPBOUW
TIJD
-Min
INLEIDING
+ Verwachtingen / doelen
duidelijk maken
KERN
Houd rekening met:
LESSTOF
+ Welke informatie komt
aan bod, in welke
volgorde en aan wie?
+ Hoe maak ik de lesstof
toegankelijk en
overzichtelijk?
+ Welke vragen stel ik en
aan wie?
+ Heb ik goed voor ogen
wat ik met deze les wil
bereiken?
+ Pendelen tussen
leerstof, leerling en
leefwereld.
WERKVORMEN
+ Welke werkvormen kies
ik en voor wie?
+ Hoe zorg ik voor
voldoende variatie in
werkvormen?
BEGELEIDING
+ Welke positieve
kenmerken zijn er en hoe
speel ik daar op in?

5

ACTIVITEIT

Vorm

Wat doe ik? Wat doen de leerlingen?

ISK

Ik vertel de kinderen dat we een liedje gaan zingen. Ik vertel ze
welk nummer en vraag wie het kent. Daarna kan ik vragen stellen
zoals bijvoorbeeld: wie was Ray Charles, wat betekent de titel en
waar zal het nummer over gaan.
Dan laat ik het nummer horen aan de klas. Dit kan meerder keren.
Of ik zing het zelf mee/voor. Daarna laat ik de kinderen meezingen
en wennen aan de Engelse tekst. Daar kan ik vragen over stellen,
zodat de kinderen snappen waar het over gaat en gelijk ook Engels
leren. Ik laat de hele klas meedoen met zingen.
Ik kies voor de actieve werkvorm. Het ene kind zal actiever
meezingen dan het andere kind. Ik spreek degene die niet
meedoet of meezingt erop aan.
Door ook in te gaan op de tekst van het liedje, varieer ik ook in de
werkvorm. Zo is het niet alleen maar wat zingen.
Ik weet van deze klas dat ze geen erge moeite hebben met zingen.
Er wordt dus vaker gezongen op school en ook in het Engels. De
klas is ook erg gemotiveerd.
De kinderen kunnen in een kring gaan zitten of gewoon in hun
eigen groepjes. Dat maakt voor het zingen niet veel uit.
Ik hoef de kinderen niet erg te stimuleren. Als groep zingen ze
gewoon mee. Misschien kan ik dus enkelen aanmoedigen.
Ik geef feedback aan de kinderen na het zingen, als ik zie dat dat
nodig is omdat ze het Engels moeilijk vinden. Maar dit zal niet
nodig zijn.

+ Hoe speel ik in op
onderwijsbehoeften?
+ Hoe cluster ik de
kinderen in groepen.
+ Hoe stimuleer ik de
motivatie van leerlingen?
Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

+ Hoe geef ik feedback
aan leerlingen?
GROEPS
MANAGEMENT
+ Wat kan ik al voorzien
en hoe reageer ik daarop

Ik kan al voorzien dat sommige kinderen Engels moeilijk vinden.
Daarom bespreek ik de tekst dus en laat ik het eerst horen.

+ Beurtverdeling
+ Pakken en opruimen
materialen
+ Regels, afspraken

De klas zingt gezamenlijk en niemand hoeft individueel te zingen.
In een grote groep zullen de meeste kinderen meer durven.

KLAAR / NIET KLAAR
+ Wat kan een leerling
doen als hij klaar / niet
klaar is?

We eindigen gezamenlijk, dus niemand is eerder klaar dan de
ander.

AFSLUITING

Aan het eind van de les kan ik vragen wat de kinderen van het
nummer vonden en waarom ze het leuk of niet vonden.

+ Hoe bespreek ik de les
na?
+ Hoe controleer ik of
leerlingen de doelen
hebben bereikt?
+ Hoe evalueer ik de les
met de leerlingen?
OVERGANG
+ Hoe zorg ik voor een
overgang naar de
volgende les?

Ik spreek af met de groep dat als ik vragen stel, ik kinderen de
beurt geef. En dat iedereen normaal meezingt zonder te klieren.

Ik kan controleren of de kinderen het nummer kennen, door een
volgende les een keer onverwacht het nummer te laten zingen. Als
ze de tekst dan ongeveer nog weten, heb ik mijn doel bereikt.

De volgende les is waarschijnlijk gewoon in het eigen lokaal.

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

EVALUATIE STUDENT
Heb ik mijn doelen
bereikt?
+ Indien niet allemaal,
dan per doel
omschrijven wat je
niet bereikt hebt wat
daar een mogelijke
oorzaak van is en wat
je de volgende keer
gaat doen om dat doel
wel te bereiken?

EVALUATIE PRAKTIJKOPLEIDER
KIJKVRAAG
PRAKTIJKOPLEIDER

Voor aanvang van de les aangeven door de student

+ Ik wil mijn
praktijkopleider
vragen om te kijken
naar….
DOELEN LEERLINGEN
+ Zijn de doelen voor
de leerlingen behaald?
+ Is het de student
gelukt om het gedrag
op te roepen dat de
bedoeling was?
HANDELEN STUDENT
+ Werd de lesstof op
een passende manier
aangeboden?
+ Hoe verliepen de
voorbereiding en
organisatie van de
activiteit?
+ Hoe was het contact
Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

met de leerlingen?

Waarmee kan de student het meest tevreden zijn?

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

Belangrijkste aandachtspunt voor de volgende keer

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014