Reflectieformulier beeldend onderwijs

opdrachtomschrijving:
naam student:

Stadpark in herfstsferen - schilderopdracht
Serife Colak

Reflecteer op zowel de product- als procescomponenten en geef ook duidelijk de samenhang tussen
product- en procescomponenten aan. Je mag jezelf voor elke component een waardering geven (1 =
lage waardering, 5 = hoge waardering), maar dat hoeft niet.
component
betekenis

vorm

beschrijving

1

2

3

Geef aan op welke manier je de inhoud van de opdracht hebt verwerkt?
Vertel daarbij ook welke associaties je hebt gehad bij het onderwerp.
Herfst heb ik altijd een bijzondere seizoen gevonden. Ik woon zelf helaas
niet in een bosrijk gebied, maar ik kwam er vroeger wel vaak met mijn
familie voor een boswandeling. Ook deden wij met mijn zussen en broer
kastanjes plukken en rapen van de grond. Dit is naar mijn beleving het
meest bijzondere aan de komst van herfst. Wat wij deden na een geweldige
opbrengst aan kastanjes was ’s avonds, de kachel lekker aanzetten en de
kastanjes, voor het avondeten nog in een schaal op de kachel zetten en dit
uren laten staan en langzaam laten poffen. Als kind was dit echt een
authentieke ervaring. Nu verzamel ik met mijn vriend(tijdens een
boswandeling) mooie beuken en eiken om een schaaltje mee te vullen voor
het sfeer. De kleuren van herfst probeerde ik in veelvoud in mijn schilderij
te laten zien. Dit is de betekenis van herfst; vele warme kleuren.

4

5

x

Leg aan de hand van je resultaat uit welke beeldaspecten je hebt toegepast.
Waar in het werk is dat goed te zien? (eventueel detailfoto’s toevoegen).
Diepte: De schilderij heb ik laten spreken door een dikke boomstam in het
midden van mijn schilderij te plaatsen. Verder een beetje vooraan grote
bomen en achteraan kleine bomen.

x

Kleur: pastelkleuren en vele soorten groen, want in mijn schilderij is het nog
aan het begin van de herfst, vele hebben dus nog verscheidene tinten
groen.
De overgang van licht naar donker ging misschien iets te abrupt. Dat mocht
wat subtieler overgaan.

materie

beschouwing

werkwijze

Met welk materiaal heb je gewerkt? Wat vond je van het gebruik van dat
materiaal? Had je een nog andere materialen of gereedschappen willen
gebruiken en zo ja waarom?
Dikke en dunne kwasten
Dik wit kartonpapier
Water
De pastelkleuren en groen (plakaatverf)
Potlood
Verf mengen was erg makkelijk, ik kreeg steeds door soms, iets minder over
na te denken, wel mooie kleuren. Soms vond ik dat ik de kleuren iets te
weinig mengde met water. Hierdoor kreeg ik het resultaat dat ik soms iets
te dik verfde.
De voorbereiding van de opdracht.
Ik ben op internet gaan zoeken naar afbeeldingen van bossen. Had nog van
mijn eigen boswandeling wat foto’s.
Ik had de foto’s ook mee naar de les.
Ja, op mijn vorige opleiding heb ik ook voor de specialisatie ‘beeldend’
gekozen. Hierdoor is mijn ervaring ook best breed.
Bij deze opdracht vond ik het juist wel fijn met plakkaatverf te werken. Door
het mengen kreeg ik bijzondere kleuren. Ik heb dan ook eerst gewoon een
stam in het midden geschilderd en vervolgens deels naar verhouding de rest
van de boomstammen. En op die manier mijn schilderij verder opgebouwd.

x

x

x

onderzoek

Beschrijf en laat met beelden zien welke stappen je in het werkproces hebt
gezet. Welke keuzes heb je gemaakt en waarom? Hoe heb je de andere 5
componenten in dit proces meegenomen?
Ik heb geleerd dat wit(licht) in je schilderij toepassen diepte creëert. Ik heb
dit een beetje geprobeerd. Eerst keek ik naar welk stadspark realistisch was
om na te schilderen. Na een schets ben ik het echt gaan schilderen. Ik wilde
een langzame overgang van kleuren. Dit ging opzicht wel erg goed totdat ik
bij de horizon kwam en ineens de plotselinge overgang maakte. Dit heeft de
schilderij niet echt laten spreken. De boomstam in het midden is met opzet
daar gekomen en ik wilde daarmee de aandacht van de kijker daar op
richten. Dat is wel gelukt.

x

eindoordeel: 4
De kleuren die ik heb gebruikt. Ik vond het mooie aardse kleuren en mijn beeld over herfst heeft
Wat vind je
geslaagd? Leg uit. het zeker weergegeven. De aandacht op de boomstam is ook geslaagd.

Wat kon beter?
Waarom?

De overgang in de horizon. Dat stoort mij het meest. In mijn volgende schilderij probeer ik hier
dan ook zeker op te letten

Bij het maken van bovenstaande opdracht heb je beelden gebruikt als inspiratiebron. Geef van minimaal één
door jou gebruikt beeld aan wat de functie is en beschrijf waarom je dat vindt.
beeld

functie(s)
Diepte die
gecreëerd wordt
en de setting van
een boom op de
voorgrond.

beschrijving
Door de setting van de verschillende bomen krijg ik inzicht
in hoe ik zo’n setting zelf kan schilderen.