Reflectieformulier beeldend onderwijs

opdrachtomschrijving: Jan en de Jugendstil
naam student: Ante Huijberts
Reflecteer op zowel de product- als procescomponenten en geef ook duidelijk de samenhang tussen
product- en procescomponenten aan. Je mag jezelf voor elke component een waardering geven (1 =
lage waardering, 5 = hoge waardering), maar dat hoeft niet.
component
Betekenis

beschrijving

Vorm

Leg aan de hand van je resultaat uit welke beeldaspecten je hebt
toegepast. Waar in het werk is dat goed te zien? (eventueel
detailfoto’s toevoegen).
De letters heb ik als laatste gemaakt vanuit de stelen die ik al had
gemaakt. Dit is een beeldaspect wat past bij de jugendstil.

Materie

Met welk materiaal heb je gewerkt? Wat vond je van het gebruik
van dat materiaal? Had je een nog andere materialen of
gereedschappen willen gebruiken en zo ja waarom?
We hebben gewerkt met pastelkrijt. Met dit krijt kan je veel kanten
op. Je kan het enkel gebruiken om lijnen mee te zetten maar je kan
het ook uitvegen met je vinger of doekje zodat het lichter wordt.
Ook kan je hierdoor goed kleuren mengen. Ik heb ook een bepaalde
techniek gebruikt bij de grote bloem. Ik heb hierbij de buitenlijnen
dik aangezet om vervolgens alles naar binnen te vegen, je krijgt
hierdoor een mooi effect.

Beschouwing

Welke beelden heb je gebruikt om je te laten inspireren over het
onderwerp? Welke beelden hebben je goede informatie gegeven
over de beeldaspecten? Welke voorbeelden hebben je op een spoor
gezet voor het werken met het materiaal en de techniek? Geef aan
waar je dat in het werk duidelijk terugziet (eventueel detailfoto’s
toevoegen).
Door op internet te zoeken naar voorbeelden van de jugendstil
kwam bij mij al snel het idee naar voren dat ik iets met vrolijke
kleuren wilde gaan doen. Door maar gewoon te beginnen met de
achtergrond en zien wat hieruit voort komt was wel wat lastiger.
Normaal eindig je met je achtergrond.
Doordat de stelen rondingen hadden kon ik hierin mooi doorgaan
naar mijn letters van het woord bloem. Dit zag ik goed in het
voorbeeld wat hiernaast staat.
Had je al eens eerder met dit materiaal en deze techniek gewerkt?
Wat heb je daarover nieuw ontdekt? Wat vond je lastig?
Ik heb eerder met materiaal gewerkt. Ik heb vorig jaar aan groep 7
een les gegeven waarin we ook met pastelkrijt hebben gewerkt.
Er waren voor mij geen nieuwe dingen. Het mengen van kleuren is
wel een lastig iets. Je moet goed de juiste combinaties vinden.

Werkwijze

Geef aan op welke manier je de inhoud van de opdracht hebt
verwerkt? Vertel daarbij ook welke associaties je hebt gehad bij het
onderwerp.
Ik had op voorhand al het idee om iets te gaan met bloemen. Het is
uiteindelijk niet echt een poster maar meer een schilderij geworden.
Ik ben daarin ook beginnen met groene lijnen op het papier en deze
later verwerkt tot stelen en bloemen toegevoegd.

1

2

3

4

5

Beschrijf en laat met beelden zien welke stappen je in het
werkproces hebt gezet. Welke keuzes heb je gemaakt en waarom?
Hoe heb je de andere 5 componenten in dit proces meegenomen?

Onderzoek

Helaas ben ik vergeten om van het eerste deel
foto’s te maken. Ik ben begonnen met alle
groene lijnen te trekken en hier niet te veel bij
na te denken. Vervolgens heb ik gekeken waar ik
kleine bloementjes kwijt kon.

Ik had het idee om 1 grote bloem aan de zijkant
van de poster te tekenen. Ik heb een opvallende
kleur gekozen. Helaas had ik de lijnen te dik
aangezet waardoor hij in mijn ogen teveel
opviel. Ik heb het er over nagedacht hoe dit op
te lossen. Ik heb uiteindelijk ervoor gekozen om
de lijnen naar binnen toe uit te vegen. Zo krijg je een mooi effect en
is de dikke rand ook iets minder. Ik ben blij dat ik voor deze optie
heb gekozen en niet met een andere kleur er overheen ben gegaan.

Ik heb lang nagedacht hoe ik de letters in mijn
werk zou verwerken. Ik wilde niet dat ze direct
zouden opvallen. Ik heb ervoor gekozen om ze in
de zelfde stijl en kleur te doen als mijn verdere
achtergrond.
Ik ben blij met het uiteindelijk resultaat. Ik kwam wat tijd te kort om
het helemaal tot in de puntjes af te maken maar het geheel is af.

eindoordeel:
Wat vind je geslaagd?
Leg uit.

Wat kon beter?
Waarom?

Als ik naar het eindresultaat kijk zie ik wel een geheel en vind ik de kleurencombinaties
goed bij elkaar passen. Het woord bloem valt in eerste instantie niet direct op en dat was
mijn bedoeling.
De achtergrond is niet volledig ingekleurd door het pastelkrijt. Doordat ik in de knoop
kwam met de tijd heb ik eerst voor het grote geheel gekozen. Als ik nu naar de details
kijk zie ik dat het niet nauwkeurig genoeg geweest is.

Bij het maken van bovenstaande opdracht heb je beelden gebruikt als inspiratiebron. Geef van minimaal één
door jou gebruikt beeld aan wat de functie is en beschrijf waarom je dat vindt.
beeld

functie(s)

beschrijving

Inspiratie doordat
de stelen
overlopen in de
rand en de cirkel.

Je ziet hierin duidelijk dat men is begonnen met lijnen zetten en
hier uiteindelijk de bloem en steel in hebben verwerkt. Het gaf mij
inspiratie om ook zo te beginnen maar dan groter en meer
bloemen.