LESVOORBEREIDINGSFORMULIER

NAAM STUDENT

Bob Morsch

STUDENTNUMMER

1669795

KLAS

1F

STAGESCHOOL

RK Basisschool De Palster

STAGEBEGELEIDER

Els van Kranenburg

STAGEGROEP

7/8

DATUM

6/11/2014

VAK / ONDERWERP

Muziek

VOORBEREIDING
Dit is leerkracht gestuurde les.
Dit is een zelfontworpen les.
DOELEN VOOR DE LEERLINGEN
DOEL(EN)
+ Welk type doel; kennis en
inzicht, vaardigheid of attitude
gerelateerd?

Het betreft een vaardigheid doel.

+ Wat moet deze les opleveren
Aan het eind van de les kunnen de kinderen het lied Pick a bale of cotton zelfstandig
(product, specifiek en
zingen.
meetbaar)?
+ Welk gedrag wil ik oproepen/
Ik wil zorgen dat de kinderen goed luisteren en opletten. Alleen op deze manier is het
wat moeten de ll tijdens de les
mogelijk ze makkelijk het lied aan te leren.
oefenen of ervaren
(procesdoel)?
LESSPECIFIEKE BEGINSITUATIE
KENNIS / VAARDIGHEDEN
+ Wat weten en/of kunnen de
leerlingen al?
+ Van welke vakspecifieke
theorie, didactiek, leerlijnen
maak ik gebruik?

De kinderen hebben vaker gezongen in de klas dus ze kunnen een lied aanleren.
Het zijn redelijk simpele engelse woorden, misschien moeten er een paar uitgelegd
worden.
Ik maak gebruik van de weggeeftechniek.

BELEVING
+ Op welke ervaringen kan ik
aansluiten?
+ Actualiteit (leefwereld)

Veel kinderen zingen al in het engels, omdat veel popmuziek in het engels is. Hierdoor
zal het geen probleem zijn zodra ze de woorden stuk voor stuk kennen.
Als alles goed gaat ben ik van plan een klein dans aspect toe te voegen.

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

+ Betrokkenheid

MATERIALEN
MATERIALEN
+ Wat moet ik klaarleggen,
Ik heb een link of CD nodig waar het liedje op staat om af te laten spelen.
welke leermiddelen gebruik ik? Ook heb ik voor ieder van de 21 kinderen een apart blaadje nodig waar de muziek op
staat.
+ Op welke manier laat ik de
De kinderen kunnen luisteren naar de muziek en mij terwijl ze mee lezen op het
materialen de lesinhoud
blaadje.
ondersteunen.
+ Welke methoden, bronnen
gebruik ik. (APA)?

Het liedje wat ik kan kopiëren komt uit het boek Eigen-Wijs.

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

LESOPBOUW
TIJD
-Min
INLEIDING

10

ACTIVITEIT

Vorm

Wat doe ik? Wat doen de leerlingen?

ISK

Ik maak duidelijk welk liedje ik wil aanleren door deze op te zetten.
Hierna zal ik de karaoke versie aan zetten en mee zingen.
Vervolgens laat ik wat ruimte voor vragen over welke woorden het
zijn en wat ze betekenen.

KERN

20

15

AFSLUITING

15

OVERGANG
5

Omdat er veel herhaling voorkomt in het liedje, denk ik dat het
redelijk makkelijk is voor de kinderen om vrij snel mee te kunnen
zingen. Om deze reden, zal ik het nog een keer voorzingen zodat ik
de weggeeftechniek kan gebruiken. Wie denkt al mee te kunnen
zingen, mag dit vervolgens doen. Hierna laat ik het lied nog een
keer afspelen, waarbij de kinderen en ik om de beurt een regel
zingen. De laatste keer dat ik hem afspeel verwacht ik van de
kinderen dat zij het zelf kunnen en zing ik niet meer mee. Wanneer
dit niet goed gaat heb ik ruimte om nog mee te zingen, als de
kinderen het zelfstandig al aan kunnen mogen ze zelf twee keer
het lied zingen.
Wanneer de leerlingen het liedje helemaal kennen, wil ik een dans
element toevoegen namelijk: in het liedje komt de tekst voor jump
down, turn around pick a bale of cotton.
Zodra dit stukje komt, wil ik dat ze bij jump springen en bij down
bukken. Bij turn around mogen de leerlingen een rondje om hun
eigen as draaien. Bij het laatste deel pick a bale of cotten kunnen
ze in de lucht een denkbeeldige pluk beweging maken. Dit kunnen
we oefenen tot de bewegingen er goed in zitten. Tijdens dit deel
van de les, hoeven ze niet te zingen en alleen de bewegingen te
maken.

Ik kan bekijken of de leerlingen het doel bereikt hebben door op
het einde te kijken of de kinderen het lied zonder begeleidende
muziek kunnen zingen. Tot slot mogen de leerlingen uit volle borst
meezingen met het nummer terwijl ze de bewegingen toepassen.

Door een gesprek aan te gaan over waar het liedje vandaan komt,
is het een prima overgang naar een geschiedenisles over slavernij.

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014

klassikaal

Cursusjaar 2014-2015 versie 31-08-2014