Orasyon para sa Pitong Arakangheles sa iba't - ibang

pangangailangan
Ito ay galing sa aklat ng karunungan ng dyos ni melencio
t. sabino
MICHAEL
ESTO MIHI BALTEUS

SEATIEL

ET DAMIHI PRODEO

PETE MIHI ADEO

ET IN DEO MORI

INDULGENCIAM

(LIGTAS SA SAKUNA)

PECATORUM MIHI
PULCRUM

GABRIEL

(SA PAGHINGI NG INDULGENCIA)

ESTO MIHI LORICA
ET TRIBUI ME

HUDIEL (JUDIEL)

IMPARTITUDENEM

ESTO MIHI UMBRACULUM

IMPARTIENDO

ET FACME

(LIGTAS SASIGNOS SA MGA PLANETA)

ISSIDIUM INCOMPETENDO
DOMINO

RAPHAEL

(LIGTAS SA APAT NA ELEMENTO)

ESTO MIHI ESCUTOM
ET MEDICINAM

BARAQUIEL

CORPORIS ET ANIME

OBTI MIHI MIHI

(LIGTAS SA MGA SAKIT)

BENEDICTIONEM DEI
ET FACME NUM QUAM

HURIEL (URIEL)

SEPARARE A DEO

ACCENDE ME IGNIS

(SA LISYANG HATOL NG HUSTISYA)

AMORIS DEO ET
ESTO MIHI PROTECTOR
(PANGPALUBAG-LOOB)