PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU

)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

SINOPSIS
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

 Bab ini bakal membincangkan sejarah ringkas kelahiran tamadun India.
Ia juga membincangkan bentuk masyarakat dan budaya tamadun
India, kepercayaan dan nilai-nilai murni, pencapaiannya dalam
pelbagai bidang, interaksi dengan tamadun lain serta relevensinya di
Malaysia.

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

HASIL PEMBELAJARAN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

 Setelah mengikuti tajuk pertama kursus ini, pelajar akan dapat:
1. Mampu menghuraikan sumbangan Tamadun India kepada peradaban
dunia.
2. Mampu mengenal pasti aspek Tamadun India dalam tamadun
Melayu.

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

KANDUNGAN
SINOPSIS

4.1

• Sejarah Ringkas Kelahiran Tamadun India

4.2

• Masyarakat Dan Budaya Dalam Tamadun India

AKTIVITI

4.3

• Kepercayaan, Pandangan Semesta Dan Nilai-nilai Murni Dalam
Tamadun India

RINGKASAN

4.4

• Pencapaian Dalam Pelbagai Bidang

4.5

• Tamadun Islam Di India

4.6

• Interaksi Tamadun India Dengan Tamadun Lain Dan Relevensinya Di
Malaysia

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

SEJARAH RINGKAS KELAHIRAN TAMADUN INDIA
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

SEJARAH RINGKAS KELAHIRAN TAMADUN INDIA
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

SEJARAH RINGKAS KELAHIRAN TAMADUN INDIA
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

Zaman
Moden

AKTIVITI

Zaman
Pertengahan

RINGKASAN

KUIZ

Zaman Awal

SETERUSNYA

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

ZAMAN AWAL
SINOPSIS

Zaman Pra-sejarah (100 000 S.M-1000S.M)

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

Zaman Proto-Sejarah (3000 S.M-1500 S.M)
AKTIVITI

Tamadun Lembah Indus (penemuan di kawasan Mohenjodaro dan Harappa)
RINGKASAN

KUIZ

Zaman Sejarah Awal (1500 S.M)
SETERUSNYA

Zaman Vedik

Empayar Maurya

Empayar Gupta (Utara
India) - keemasan

Zaman Sangam (Selatan
India) - sastera

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

ZAMAN AWAL
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

TAMADUN LEMBAH INDUS (3000 SM-1500 SM)
• Pencapaian Tamadun Lembah Indus :
• Mencapai satu tahap tamadun yang tinggi termasuk bidang
pertanian, pertukangan dan organisasi.
• Mahir dalam perancangan bandar dan peraturan kesihatan.
• Aktiviti pertanian dan penternakan adalah aktiviti utama.
• Budaya Indus mula merosot dengan kedatangan kaum
Aryan pada sekitar tahun 1500 SM yang dengan itu muncul
peradaban baru di barat laut India.

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

ZAMAN AWAL
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

ZAMAN VEDIK (1500-500 SM)
• Sejarah Zaman Vedik :
• Penghijrahan masuk bangsa Aryan.
• Berlaku pertembungan budaya dengan penduduk
tempatan yang melahirkan budaya Indo-Aryan.
• Orang-orang Aryan telah mencipta teks-teks agama
atau Veda-veda dan kitab yang terawal ialah Rig Veda.
• Peradaban Indo-Aryan banyak menyumbangkan
elemen-elemen spiritual.
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

ZAMAN AWAL
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

ZAMAN MAURYA(321-185 SM)

• Sejarah Zaman Maurya bermula sistem pemerintahan
bercorak empayar.
• Kegemilangan dalam banyak bidang termasuklah
keagamaan (Buddha dan Jainism).
• Peristiwa penaklukan Kalinga telah menyebabkan Asoka
Piyadassi memeluk agama Buddha.
• Muncul kitab Arthasastra iaitu teks tentang kerajaan
dan ekonomi.
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

ZAMAN AWAL
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

ZAMAN GUPTA (300-600 SM)

• Dikenali sebagai Zaman Klasik atau Zaman
Keemasan.
• Perkembangan dalam kesusasteraan Hindu dan
dalam bidang seni bina kuil juga aspek kesenian
dan sains
• Beberapa karya yang sangat terkenal dicipta iaitu
Shankuntala dan Kama Sutra.
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

ZAMAN PERTENGAHAN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

ZAMAN MUSLIM (1000 M-1756 M)
• Sejarah Zaman Muslim bermula bila Islam meletakkan batu
asasnya yang pertama pada abad ke 8 melalui Muhammad AlQasim yang telah berjaya menguasai wilayah Sind pada 706
Masihi/ 87 Hijrah.
• Peringkat awal kedatangan Islam adalah dalam bentuk hubungan
perdagangan yang turut membabitkan penyebaran Islam secara
tidak langsung.
• Pada peringkat kedua, kedatangan Islam adalah dalam bentuk
penaklukan yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang
berbangsa Turki, Afghan dan Mongol.
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

ZAMAN MODEN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Latar Belakang
• Sejarah Zaman Moden bermula dengan kedatangan dan
penaklukan Portugis (1498-1510), Belanda(1602),
Perancis (1664).
• Penaklukan British bermula 1750.
• British bahagikan India kepada 3:
• Bengal (timur)
• Bombay (barat)
• Madras (selatan).
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

ZAMAN MODEN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Latar Belakang
• Perkenalkan sistem pendidikan Inggeris, reformasi sosial &
agama, amalan & adat yang tidak sesuai ditentang &
memperbaiki kedudukan wanita.
• Membentuk pentadbiran moden dan dasar perdagangan yang
menguntungkan Inggeris.
• British takluk kawasan demi kawasan India tanpa menghormati
tradisi pemerintahan tempatan. Akibatnya, berlaku
pemberontakan sosial pada 1857.
• MERDEKA: 15 Ogos 1947- India dibahagi dua: India untuk Hindu
dan Pakistan (14 Ogos) untuk Muslim.
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

ZAMAN MODEN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Latar Belakang

• Senario wilayah Islam di India selepas kemerdekaan :
• Pakistan dibahagikan kepada dua wilayah iaitu :
• Pakistan Timur
• Pakistan Barat
• Tahun 1971 – berlaku peperangan antara Pakistan Timur &
Barat
• Terbentuklah dua buah negara yang merdeka & terpisah:
• Pakistan Timur - ditukar nama kepada Bangladesh
• Pakistan Barat – menjadi Pakistan
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

MASYARAKAT DAN BUDAYA DALAM TAMADUN INDIA
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

MASYARAKAT INDIA
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Latar Belakang
• Masyarakat Aryan telah berpindah ke India setelah kejatuhan Tamadun Lembah
Indus
• Masyarakat Aryan berasal dari Asia Tengah (seperti Iraq & Iran – Tamadun
Mesopotamia)
• Tamadun awal dari Asia Tengah mempunyai hubungan dengan ajaran nabi-nabi
• Penghijrahan ini menyebabkan terbentuknya peradaban baru iaitu Indo-Aryan
• Pembahagian masyarakat mengikut wilayah :
• Indo-Aryan – India utara
• Dravida – India selatan
• Gurkha, Buthiya & Khasi – Gunung Himalaya
• Mundas, Bhil & Khol – merupakan masyarakat asli
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

BUDAYA MASYARAKAT INDIA
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

Budaya
Hidup

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

Sistem
Kasta

Peringkat
Kehidupan

Objektif
Kehidupan

SETERUSNYA

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

Kedudukan
Wanita

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

BUDAYA MASYARAKAT INDIA
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

KEHIDUPAN BERKASTA
• Terdapat empat kasta utama :
• Brahmin : golongan intelek, ahli agama (mengendalikan kuil)
• Ksatriya
: pemerintah, pentadbir, tentera (pertahankan negara)
• Vaisya
: Pedagang, peniaga (menjana kekayaan)
• Sudra
: buruh, petani
• Tiga kasta teratas adalah masyarakat Aryan. Sudra merupakan masyarakat
tempatan.
• Sekatan:
• Sudra dilarang belajar Veda.
• Tidak boleh tukar kasta (tiada mobiliti sosial).
• Tidak digalakkan kahwin campur.

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

BUDAYA MASYARAKAT INDIA
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KEHIDUPAN BERKASTA
• Falsafah :
• Menjana kebahagiaan masyarakat,
• Setiap golongan masyarakat memainkan peranan masing-masing.
• Kegagalan mana-mana golongan menggambarkan kelemahan
masyarakat dan negara.

KUIZ

SETERUSNYA

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

BUDAYA MASYARAKAT INDIA
SINOPSIS

ASHRAMA DHARMA

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

(EMPAT PERINGKAT KEHIDUPAN)
Brahmacarya

Grhastra

Vanaprahasta

Sannayasa

Zaman kanakkanak, remaja dan
belia. Peringkat
mempelajari ilmu
pengetahuan.

Berumah tangga
dan bekerja.

Bertapa &
bebaskan diri dari
duniawi.

Sebar ilmu
kepada
masyarakat.

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

BUDAYA MASYARAKAT INDIA
SINOPSIS

PURUSHARTA

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

(EMPAT OBJEKTIF KEHIDUPAN)
Dharma / Aram

Porul / Artha

Inbam / Kama

Vidu / Mokhsa

Kepatuhan kepada
moral dan
kerohanian Hindu =
Kebahagiaan,
kekuatan spritual.

Bekerja untuk
kekayaan dan
berasaskan dharma.
Biayai golongan
memerlukan seperti
sannayasa.

Cinta dan kasih
sayang serta
kepuasan nikmati
harta benda.
Gunakan untuk
kebaikan.

Kesempurnaan
rohani hasil bebas
diri dari duniawi.

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

BUDAYA MASYARAKAT INDIA
SINOPSIS

KEDUDUKAN WANITA
HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

• Masyarakat Indo-Aryan :
• Zaman Veda Awal (1500 – 1000SM) - memberi kedudukan yang sama
seperti lelaki
• Zaman Veda Akhir (1000-500SM) – wanita dihadkan kepada aktiviti
rumahtangga semata-mata; tidak dibenarkan membaca kitab suci,
menjalankan upacara keagamaan dan terlibat dengan pendidikan
• Wanita tidak berhak untuk hidup setelah kematian suami – adat sutti
mereka dibakar bersama mayat suami
• Masyarakat Dravida :
• Mengamalkan perkara yang sama dengan dengan masyarakat Indo-Aryan
• Zaman Islam
• Islam mengangkat martabat wanita
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

AGAMA & KEPERCAYAAN DALAM MASYARAKAT INDIA
SINOPSIS

Hinduisme

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

Jainisme

Buddhisme

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Sikhisme
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

HINDUISME
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

Sejarah awal kemunculan agama ini sukar ditentukan kerana dianggap
kepercayaan turun temurun serta tiada pengasas.
Bukti awal pengamalan agama ini ditemui dalam masyarakat Tamadun Lembah
Indus - penemuan patung-patung dewi.

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Asalnya dipanggil Sanata Dharma (prinsip kerohanian yang kekal abadi). Perkataan
Hindu – digunakan orang Parsi.
Konsep ketuhanannya TRIMUTRI:
• Dewa Brahman - Dewa Pencipta
• Dewa Vishnu - Dewa Pelindung
• Dewa Shiva - Dewa Pemusnah.
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

HINDUISME
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Omkara. Aksara suci bagi umat Hindu yang melambangkan “Brahman" atau
"Tuhan Sang Pencipta".
Kitab-kitab suci veda:
• Rig Veda
• Sama Veda
• Yajur Veda
• Atharva Veda

Kitab-kitab tambahan :
• Brahmanas
• Upanishad
• Upa Purana
• Bhagavad Gita
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

HINDUISME
SINOPSIS

KONSEP UTAMA

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Brahman

Atman

Karma

Samsara

Mokhsha

• Tuhan yang
dibincangkan
sebagai satu prinsip
yang menyelubungi
segala-galanya (roh
duniawi).

• Roh individu dalam
badan manusia
yang bertujuan
untuk diserapkan
ke dalam roh
duniawi.

• Perbuatan,
pemikiran dan
pertuturan yang
dilakukan oleh
individu dalam
sesuatu kehidupan
dan akibat yang
akan dialami dalam
kehidupan akan
datang.

• Lingkaran kelahiran
dan kematian yang
dilalui oleh Atman.

• Pelepasan daripada
kehidupan duniawi
dan penyatuan
dengan Brahman.
Jadi tujuan setiap
Atman adalah
untuk
membebaskan diri
daripada karma
dan mencapai
mokhsha.

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

BUDDHISME
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

Pengasasnya Siddharta Gautama Buddha

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Buddha: menandakan seseorang manusia itu telah mencapai
taraf kesedaran kerohanian yang sempurna.
Tidak mengajar hal-hal ketuhanan /metafizik. Ajarannya
berbentuk psikologi & etika yang berhubung rapat dengan
kehidupan.
KITAB : TRIPITAKA : Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, Abidhamma
Pittaka.

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

BUDDHISME
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

4 Kebenaran Mulia :
• DUKKA : Penderitaan & kesengsaraan.
• SAMUDAYA : Punca/sebab penderitaan .
• NIRADHA : Memadam api keinginan seperti cinta, nafsu, gila kekayaan
dll.
• MARGA : Jalan/cara memadamkan api keinginan iaitu melalui 8 jalan
betul.

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

AHIMSA : Menolak penyeksaan serta pembunuhan. Walaupun untuk
mengisi perut, seseorang itu tidak boleh membunuh binatang dan
segala makhluk yang bernyawa. Ia melahirkan golongan vegetarian.
Buddha turut menerima Konsep Karma.

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

BUDDHISME
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

8
Jalan
Benar

Kepercayaan yang benar
Tujuan/cita-cita/niat yang benar
Pertuturan/percakapan yang benar

Perbuatan/tindakan yang benar
Hidup yang benar
Usaha yang dan benar
Fikiran yang benar

SETERUSNYA

Renungan/kesedaran yang benar
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

JAINISME
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

Pengasasnya : Mahavira, nama
sebenarnya Vardhamana

KANDUNGAN

Kitab: Ganipitaka
AKTIVITI

RINGKASAN

Tidak mengakui kewujudan tuhan tapi
terima konsep karma dan samsara

KUIZ

SETERUSNYA

Sebab dan akibat menentukan
kelahiran semula roh-roh individu.
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

JAINISME
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Ajarannya terbentuk daripada 9 prinsip (nava tattva):
• Jiwa/Jiva : roh terdapat dalam semua benda yang bernyawa.
• Ajiva: benda yang tidak bernyawa seperti air,kayu, batu dll.
• Punya karma: pahala/hasil perbuatan baik.
• Pava : dosa, hasil perbuatan, fikiran, pertuturan jahat.
• Asrava: daya penarik/jalan dari mana jiwa dikotorkan dgn dosa.
• Bandha: ikatan roh dgn keinginan dan kejahilan.
• Samvara: mengelak diri/daya tahan diri dpd aliran masuk dosa.
• Nirjava: penghapusan karma.
• Siddhi: pelepasan dari kelahiran semula.
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

SIKHISME
SINOPSIS

Muncul lewat abad ke 15 dan tertumpu di wilayah Punjab.
HASIL
PEMBELAJARAN

Diasaskan oleh Kabir, usahanya diteruskan oleh Guru Nanak.

KANDUNGAN

Tuhan dipanggil dengan pelbagai nama seperti Rama dan Hari.
AKTIVITI

Kitab : Granth Sahib (Kitab Tuhan)
RINGKASAN

KUIZ

Mengambil elemen Islam dan Hindu.

Antara elemen Islam: Penggunaan patung diharamkan,
Menekankan penyembahan tuhan dan penghapusan kasta

SETERUSNYA

Antara elemen Hindu: Menerima idea kelahiran semula
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

SIKHISME
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

Terdapat 10 Guru yang berperanan dalam perkembangan agama
ini.

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Guru Govind Singh asaskan Khalsa/kumpulan pahlawan yang
amalkan 5k:
• Kos - rambut panjang
• Kangha – sikat
• Krpan/khanda – pedang
• Kachcha - seluar pendek
• Kara - gelang)

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

SIKHISME
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Nilai dan etika utama Sikhisme:
• Karma
• Kesempurnaan rohani

Karma
• Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan kini dari segi
perbuatan, ucapan dan pemikiran akan menentukan kehidupannya yang akan
datang.
• Roh adalah elemen yang kekal abadi tapi terikat dengan perbuatan terdahulu
yang akan menentukan kelahiran semula roh.
• Kepercayaan kepada doktrin ini akan menggalakkan seseorang melakukan
amalan baik.
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

SIKHISME
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Kesempurnaan Rohani
• Jalan untuk capai kesempurnaan rohani ialah melalui yoga. Yoga ialah
penyatuan dengan tuhan melalui latihan rohani & jasmani:
• Karma Yoga : Asingkan diri atau buat kebajikan kepada
masyarakat, tidak pentingkan diri sendiri & hidup sederhana.
• Bhakti Yoga : Buat kebaikan & kebajikan sebanyak mungkin untuk
dekatkan diri kepada tuhan.
• Jnana Yoga : Gunakan ilmu pengetahuan & kebijaksanaan dengan
cara amalkan tatatertib keagamaan yang sangat ketat di samping
tanamkan sifat mulia seperti sabar & menahan nafsu.
• FATWA MENGENAI YOGA MENURUT ISLAM
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

PENCAPAIAN TAMADUN INDIA DALAM PELBAGAI BIDANG
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

Bidang Sains
KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

Bidang
Pendidikan

• Matematik
• Astronomi
• Kalendar
• Fizik
• Kimia
• Logam
• Perubatan

Bidang
Kesenian
• Muzik
• Tarian
• Drama
• Lukisan

Bidang
Bahasa Dan
Kesusasteraan

KUIZ

SETERUSNYA

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

Bidang Seni
Bina

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

BIDANG PENDIDIKAN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

Dikuasai oleh kasta Brahmin- kitab Veda
Penubuhan universiti
Zaman Islam: berkembang pesat – semua golongan
• Bertambah pusat pendidikan

Zaman Inggeris: pendidikan Inggeris berkembang

SETERUSNYA

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

BIDANG SAINS
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Matematik
• Sistem angka sifar (dikenali juga sebagai
sunya)
• Algebra
• Sistem perpuluhan
• Trigonometri
• Geometri (menjadi asas dalam senibina

Kalendar
• Berdasarkan perkiraan astronomi
muncul kelendar matahari
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

BIDANG SAINS
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Astronomi
• Brahmagupta telah memperkenalkan hukum graviti dan berjaya menghitung dengan tepat ukur lilit
bumi.
• Jyotisa atau ilmu kaji bintang adalah salah satu bahagian utama Rig Veda. Ia merupakan perkiraan
astronomi yang digunakan pada zaman awal menentukan tarikh dan masa bagi upacara pengorbanan.

Fizik
• Alam semesta dipercayai mengandungi lima elemen iaitu tanah, angin, api, air dan angkasa.
• Dunia mempunyai 5 elemen asas:
• Bumi
• Api
• Udara
• Air
• Gelombang
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

BIDANG SAINS
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

Kimia
• Kajian tertumpu pada peleburan logam, pembuatan
wangian dan pewarna. Juga pembuatan ubat.
• Pengetahuan kimia tidak digunakan untuk mengubah
dan menjadikan logam besi kepada emas seperti
yang dilakukan di Eropah.

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Logam
• Terbukti dengan pembinaan Iron Pillar of Delhi atau
Menara Besi (tiang Besi) di Delhi berdekatan Qutb
Minar yang dibuat pada 5M.
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

BIDANG SAINS
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

Perubatan
• Ilmu perubatan India bermula pada zaman Vedik sebagai seni ilmu sihir.
• Unsur-unsur perubatan seperti fisiologi, pembedahan, pernafasan melalui
amalan yoga, reproduksi manusia, farmakologi dan perubatan binatang, telah
wujud sebelum tahun Masihi.
• Teks-teks perubatan India seperti Caraka (kurun pertama hingga ke-2 ) dan
Susruta (kurun ke 4) dianggap setaraf dengan Hippocrates dan Galen

KUIZ

SETERUSNYA

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

BIDANG KESENIAN
SINOPSIS

Muzik
HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

• 4 kategori dalam alat muzik iaitu tata (tali), avanaddha (dram), ghana (solid/ideophone) dan
susira (angin). Berbeza India Utara dan India Selatan
• India Utara: sitar, sahnai dan tabla. India Selatan: Karnataka

Tarian
• Tarian yang tulen adalah mempunyai pergerakan gaya tangan, kaki, tangan muka, perasaan.

RINGKASAN

KUIZ

Drama
• Antara yang terkenal drama Sakuntala

Lukisan
SETERUSNYA

• Dinding istana, ruang dalaman rumah golongan kaya, kuil
• Pengaruh dari epik klasik Ramayana dan Mahabrata
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

BAHASA DAN KESUSASTERAAN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Bahasa
• Lebih 325 bahasa dan 750 loghat tapi 14 sahaja jadi bahasa utama dan diperakui oleh
perlembagaan
• Antaranya, Hindi, Tamil, Punjabi, Malayalam dll
• Bahasa Indo-Arya: Sanskrit spt Hindi, Kashmiri dll.
• Bahasa Dravida: Telegu, Tamil, Malayalam dll
• Bahasa Urdu
• Bahasa Inggeris

Kesusasteraan
• Kesusasteraan Indo-Arya
• Kesusasteraan Vedik
• Kesusasteraan Epik , dll
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

BIDANG SENI BINA
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Kemajuan Senibina
• Merangkup binaan, ukiran gua, kuil, duit
syiling
• Zaman Maurya, seni bina dan seni ukir
berkembang maju.
• Tiang Asoka adalah antara kemegahan
senibina/ukir India
• Zaman Gupta: seni bina lebih cemerlang
• Zaman Islam: gabungan unsur Parsi dan
Hindu berkembang
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

BIDANG SENI BINA
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Senibina Taj Mahal di Agra
Dibina zaman Shah Jahan

Agra Fort, India

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

SUMBANGAN ISLAM KEPADA TAMADUN INDIA
SINOPSIS

Keagamaan
HASIL
PEMBELAJARAN

Politik & pemerintahan

KANDUNGAN

Sosial

AKTIVITI

Ekonomi
Sumbangan

RINGKASAN

Intelektual

KUIZ

Senibina

SETERUSNYA

Bahasa & kesusasteraan
Kesenian
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

AGAMA
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

Kedatangan
• 650M; Penaklukan Balucistan, 712M; Penaklukan Sind
• Abad 16 Masihi penaklukan hampir seluruh India oleh kerajaan Mughal

AKTIVITI

Keagamaan
RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

• Ajaran akidah keimanan - 150 juta penduduk India menganut agama
Islam
• Ajaran tentang kebersihan - penganut Hindu menganggap kotoran
sebahagian daripada ibadah yang menyampaikan seseorang hamba ke
alam nirwana.

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

POLITIK
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

Dinasti Subaktigin (1004-1186M)
Dinasti Hamba/Kesultanan Delhi (1175-1290M)

KANDUNGAN

Dinasti Khilji (1290M-1320M)
AKTIVITI

Dinasti Tughluq (1320M-1412M)
RINGKASAN

Dinasti Sayid (1412M-1450M
KUIZ

Dinasti Lodi (1451M-1526M)
SETERUSNYA

Dinasti Babur/Mughal (1526M-1858M)
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

POLITIK
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Subaktigin (1004-1186M)
• Kerajaan Islam Pertama di India
• Zaman kemuncak di bawah Sultan Mahmud al-Ghaznawi
• Pemerintah Abbasiyah telah menggelarkannya “Yaminud
daulah”
• Sumbangannya:
• Menguasai sebuah wilayah yang luas di India.
• Menjadi asas penting penguasaan Islam terutamanya di
bahagian utara India
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

POLITIK
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Kerajaan Ghuri (1168-1206M)

• Diasaskan oleh Alaudin Hussien al Ghuri.
• Sumbangannya:
• Menyatukan masyarakat India di bawah kekuasaan
Islam.
• Memberi kebebasan beragama kepada rakyat.
• Menjalankan keadilan tanpa mengira bangsa dan agama.
• Mendirikan masjid dan memajukan ilmu pengetahuan.

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

POLITIK
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Kerajaan Khilji (1290-1316M)
• Diasaskan oleh Jalaluddin Khilji seorang Afghanistan.
• Menghadapi tekanan kaum Hindu serta tentera Monggol.
• Sumbangannya:
• Menetapkan harga barang, reformasi kutipan cukai,
gandum dihantar dan disimpan di Delhi.
• Membangunkan tanah terbiar.
• Mempertahankan negara dari ancaman Monggol dan Turki
serta meluaskan wilayah Islam hingga ke Selatan Dakka.
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

POLITIK
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Kerajaan Tughluq (1316-1398M)
• Diasaskan oleh Ghitauddin Tughluq
• Sumbangannya:
• Mengadakan perubahan pada dasar cukai serta
reformasi tanah.
• Mengadakan perubahan dasar-dasar kewangan
dengan mengambil contoh sistem kewangan China
dan Parsi namun gagal kerana wujudnya wang palsu.
• Memindahkan ibu kota Delhi ke Devagiri pada 1327M
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

POLITIK
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Kerajaan Mughal (1526-1858M)
• Pimpinan bangsa Mongol
• Diasaskan oleh Zahiruddin Muhammad Babur,
keturunan Mongol (1482-1530M)
• Disebut juga dengan nama kerajaan Babur (nama
pengasas) dan Mughal atau Mogul’
• Mughal adalah versi Indo-Aryan dari Mongol.
• Agama rakyat Mughal ialah Islam
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

POLITIK
SINOPSIS

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Pemerintah Mughal

HASIL
PEMBELAJARAN

Zahiruddin Muhammad
Babur (1526-1530M)
Humayun (1530-1556M)

Akbar (1556-1605M)

Jahangir (1605-1627M)
Shah Jahan (16281658M)
Aurangzeb (1659-1707)

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

POLITIK
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Zahiruddin Babur (1494-1530M)
• Sejarah kedatangan Mughal di India bermula dengan kejatuhan Tughluq.
• Sumbangannya:
• Menyatupadukan kekuatan pemimpin Islam yang berpecah.
• Menjatuhkan kerajaan Lodi dalam perang Panipat pada tahun 1526M serta mengalahkan
orang-orang Rajput dan Afghan.

Humayun (1530-1556M)
• Mewarisi pemerintahan ayahnya Babur. Peribadinya tinggi, terpelajar dan bijak mengatur
strategi.
• Sumbangannya:
• Mengatur tentera yang kucar kacir hingga mengalahkan Lodi.
• Perpecahan di kalangan musuhnya membolehkan ia menawan Delhi.
• Sikap toleransi terhadap mazhab lain.
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

POLITIK
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Akhbar (1556-1605)
• Tokoh yang kontroversi, mewarisi ayahnya Humayun ketika
berusia 14 tahun.
• Kegiatannya meliputi bidang keagamaan dan politik.
• Sumbangannya:
• Penaklukan : Dibantu oleh Bairan Khan wazir ayahnya dahulu.
• Dalam usaha penaklukan dia menumpukan bahagian tengah India
seterusnya ke utara dan ke selatan India. Sumbangannya (samb…):
• Sistem Pentadbiran : Bercorak autokrasi – dibantu oleh pentadbirpentadbir yang cekap dari berbilang kaum.
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

POLITIK
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Akbar (1556-1605)
• Asas agama baru :
• Din ilahi – hancurkan ajaran Islam asal
• Penganut disebut Chela
• Ajaran halalkan yang haram dan haramkan yang halal
• Asas ajaran din ilahi:
• Asas akidahnya tersimpul pada la ilaha akhbar khalifatullah.
• Semua agama mempunyai prinsip yang baik & menghormati penyembahan api
(zoroaster).
• Menterjemahkan kitab Injil dan menghormati konsep trinity serta melarang
penyembelihan lembu (Hindu).
• Judi dan arak dihalalkan, poligami diharamkan serta ulama diperlekehkan.
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

POLITIK
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

Jahangir (1605-1627M)
• Mengadakan peraturan negara yang dikenali sebagai rukun dua belas
• Sumbangannya:
• Menghapuskan pemberontakan anaknya Khusrav.
• Menghapuskan pemberontakan Sher Afghan.
• Mengamankan negara dari ancaman kaum Rajpur dengan kerjasama
anaknya yang ketiga Shah Jahan.

KUIZ

SETERUSNYA

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

POLITIK
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Shah Jahan (1628-1658M)
• Zaman keemasan bagi kerajaan Mughal di India.
• Sumbangannya:
• Tiada ancaman luar yang serius & dapat menyusun tentera yang
setia.
• Sektor ekonomi berkembang, wujudnya kegiatan import dan
eksport dengan Asia Barat dan Eropah.
• Banyak melakukan pembinaan bangunan yang tinggi mutunya
seperti Taj Mahal & Masjid Mutiara.
• Menggalakkan kegiatan kesusasteraan.
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

POLITIK
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

Aurangzeb (1659-1707)
• Putera kepada Shah Jahan, seorang pemerintah yang soleh.
• Sumbangannya:
• Berjaya menyatukan seluruh daerah yang lemah & mencapai daerah kekuasaan
yang terbesar di India.
• Menghapuskan saki baki ajaran Din Ilahi seperti mengharamkan judi, arak dll.
• Mengadakan jabatan yang khas untuk mengawal dan membangunkan masjidmasjid.

KUIZ

SETERUSNYA

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

POLITIK
SINOPSIS

KESIMPULAN
HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Kerajaan yang mempunyai pengaruh besar dalam menjalankan pemerintahan Islam di India
ialah:
• Dinasti Subaktigin (1004-1186M)
• Dinasti Hamba/Kesultanan Delhi (1175-1290M)
• Dinasti Babur/Mughal (1526M-1858M)

Wujudkan jabatan khas untuk mengawal & membangunkan masjid seperti yang dilakukan
oleh Aurangzeb.
Dasar terbuka dalam pelantikan pegawai kerajaan
• Islam telah dianuti oleh lebih kurang 150 juta penduduk India selama hampir 800 tahun sehingga jatuh ke tangan
Inggeris pada tahun 1857.
• Selepas kejatuhan, India telah berpecah kepada Pakistan dan Bangladesh.
• Kemasukan Islam telah membangunkan negara India ke arah kemajuan dan peradaban yang tinggi serta kehidupan
yang lebih baik dan teratur.
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

SOSIAL
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

Islam terlebih dahulu dianuti oleh golongan kasta rendah (sudra) - Islam telah mengangkat harga
diri.
Kaum wanita Hindu yang masuk Islam diberi hak asasi sebagai wanita yang bebas dan terhormat.

KANDUNGAN

AKTIVITI

Sebelumnya, wanita yang kematian suami tidak berhak hidup, mereka harus membakar diri
bersama mayat suaminya (sutee)
Islam telah memberi hak pusaka dan lain-lain.

RINGKASAN

Islam mengiktiraf perkahwinan merentas kasta.
KUIZ

Islam memberikan hak kaum Hindu dalam beragama.
SETERUSNYA

Islam menghapuskan sistem perhambaan (tahrir al-raqabah).

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

EKONOMI
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

Kakitangan kerajaan diberi gaji contohnya tentera.
• Mendirikan tempat tumpuan eknomi seperti kilang-kilang
• Hubungan dagang berkembang – eksport & import dengan Asia Barat,
Eropah, Asia Tenggara dan China terutamanya semasa Mughal
• Eskport hasil tenun ke Eropah, Afrika, Arab dan Asia Tenggara – di zaman
Mughal

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

EKONOMI
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

Jalaluddin Khilji, pemerintah kerajaan Khilji dan Ghiyatuddin dari kerajaan
Tughluq telah melakukan beberapa perkara iaitu:
• Menetapkan harga barang
• Reformasi kutipan cukai
• Gandum dihantar dan disimpan di Delhi
• Membangunkan tanah terbiar / reformasi tanah
• Mengadakan dasar kewangan – mengambil sistem kewangan China & Parsi

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Memperkenalkan sistem zakat, jizyah, kharaj
Memajukan pertanian dengan membina empangan yang besar seperti yang
dilakukan oleh Shah Jahan, pemerintah Mughal.
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

INTELEKTUAL
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

Islam telah mencorakkan pola pemikiran bangsa India yang sebelum ini jauh dari peradaban dan
tamadun yang dapat dibanggakan.
Ilmu-ilmu Islam telah berkembang di tanah India dengan subur.
Lahir ulama-ulama besar bertaraf antarabangsa contohnya:
• Imam Ahmad bin Abdul Rahim / Syah Waliyullah al-Dahlawi - bidang ilmu hadis

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Pembinaan institusi intelektual:
• Madrasah /Sekolah
• Kolej / Universiti
• Hospital
• Masjid

Pendidikan dijalankan secara formal dan informal Aktiviti penulisan dalam bidang sejarah
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

INTELEKTUAL
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Perkembangan bidang
astronomi
• Peminjaman terma
astronomi Parsi
• Pengiraan longitud &
latitud bumi
• Pengiraan kalendar

Aktiviti penterjemahan

Muncul gerakan Islam

• Penterjemahan karya
Hindu ke bahasa Parsi
seperti Mahabrata dan
Ramayana
• Terjemah karya Parsi ke
bahasa Hindi
• Pesat di zaman Akbar

• Dua gerakan Islam yang
sangat ketara di
peringkat antarabangsa,
iaitu gerakan ‘Jamaah
Islamiah’ dan ‘Gerakan
Tabligh’.
• Gerakan yang mewarnai
kebangkitan Islam di
bumi India dan
antarabangsa sampai
kehari ini

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

BAHASA & KESUSASTERAAN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

Muncul satu bahasa baru iaitu bahasa Urdu yang merupakan
campuran beberapa bahasa iaitu :
• Arab
• Parsi
• Turki

Aktiviti penulisan dalam bidang sejarah, kesusasteraan (seperti
zaman Shah Jahan, Moghul)

KUIZ

SETERUSNYA

Kesusasteraan Parsi dan India berkembang semasa pemerintahan
Mughal
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

SENIBINA
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

Turki Islam di zaman Kesultanan Delhi
Parsi Islam – di zaman Moghul

KANDUNGAN

Senibina yang mempunyai mutu yang tinggi seperti :
AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

• Binaan masjid
• Masjid Mutiara – binaan berlapis mutiara dibina semasa Shah Jahan
• Masjid Raya Delhi – oleh Shah Jahan
• Binaan makam
• Taj Mahal di Agra – binaan makam – oleh Shah Jahan
• Binaan istana
• Istana Fatehpur Sikri – dibina semasa Akbar
• Istana di Lahore – semasa Shah Jahan
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

KESENIAN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

Wujud pengaruh Parsi :
• Alat muzik sitar - gabungan vinai India selatan dan tanbura Parsi
• Tarian kathak menggunakan pakaian Parsi dengan tema Hindu
• Turki Islam di zaman Kesultanan Delhi
• Parsi Islam – zaman Mughal

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

INTERAKSI TAMADUN INDIA DAN TAMADUN LAIN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Pengaruh Tamadun India di Asia Tenggara;
• Meliputi Tanah Melayu (Malaysia), Indonesia, Brunei, Thailand,
Myanmar, Bengal, China, Kalimantan dan Sumatera.
Faktor Perkembangan di Asia Tenggara;

• Keinginan mencari kekayaan : Asia & Rom
• Penyebaran agama Buddha & Brahmanisme
• Penaklukan empayar ; Saleindra di Sumatra & Kedah.
• Aktiviti Pelayaran ; Kisah Pedangan Sanudasa
• Aktiviti Perdagangan ; di Takuapa, Labu Tuwa & Sumatera.
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

INTERAKSI TAMADUN INDIA DAN TAMADUN LAIN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

Bentuk Hubungannya di Asia Tenggara;
• Hubungan melalui jalan laut ; pelayaran putera-putera diraja
India.
• Perkahwinan dengan rakyat tempatan
• Jajahan takluk yang dikuasai; Rajendra Chola kuasai Kedah &
Sumatera.
• Pelayaran & perdagangan ; Pelabuhan Tamralipti, Podouke,
Bhrgukaccha dan Supara.

SETERUSNYA

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

INTERAKSI TAMADUN INDIA DAN TAMADUN LAIN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

Kesan Perkembangan di Asia Tenggara
Agama

• Penyebaran agama Hindu & Buddha yang berasal dari India ; kuil, candi, di
Bali, Lembah Bujang & Sumatera

Budaya

• Pengaruh budaya & tradisi Melayu; “Seri Paduka Baginda”, warna kuning,
upacara kematian.

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

Kesenian
Bahasa

• Elemen spiritual Hindu; wayang kulit, tarian kuda kepang, seni ukir, seni bina,
seni petahankan diri.

• Pengaruh Hindu dalam Bahasa Sanskrit; budi, budaya, warna dan pengaruh
epik Ramayana & Mahabratha, Hikayat Sang Boma, Hikayat Seri Rama.

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

KESIMPULAN
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

 Bab ini telah memperkenalkan Tamadun India dalam pelbagai tahap
termasuk perkembangan Islam.
 Tamadun India bermula dengan peradaban Mahenjo-Daro & Harappa,
diikuti kedatangan Islam, kemudiannya Barat.
 Unsur kepercayaan Tamadun India berpusat pada karya Veda dan
mazmur-mazmur, penggabungan unsur-unsur alam semulajadi.
 Cabaran kontemporari dalam Tamadun India berpaksikan nasionalisme
dan pemodenan oleh Barat yang memberikan pengaruh dalam bidang
politik, ekonomi, sosial dan keagamaan.
 Tamadun India antara tamadun manusia yang terhebat yang memberi
impak kepada Tamadun dunia.
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

KUIZ
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

 Kerajaan dan tamadun Islam dapat diterapkan di India melalui serangan dan
penaklukan awal Sultan Mahmud Ghaznawi.Apakah nama kerajaan yang
diasaskan Mahmud Ghaznawi antara tahun 1008-1026 Masihi?
a) Kerajaan Ghori
b) Kerajaan Lodi
c) Kerajaan Delhi
d) Kerajaan Ghaznah
 Kedatangan Islam ke India telagh membawa impak yang besar kepada sejarah
dan peradaban India. Berdasarkan kepada kenyataan di atas:
1) Huraikan 3 faktor kedatangan Islam ke Benua Kecil India.
2) Nyatakan 3 sumbangan Tamadun Islam dalam pembinaan peradaban India.
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

KUIZ
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

 Apakah matlamat utama yang mendorong seseorang penganut Hindu untuk
berusaha mencapai Nirvana atau Moksha?
a) Membebaskan diri daripada dilahirkan semula ke dunia
b) Mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi
c) Mendapat kedudukan setaraf dengan dewa
d) Melepaskan didir daripada hukum karma
 Apakah ciri-ciri persamaan yang ketara antara Hindu dan Buddha?
a) Melakukan penyembahan kepada tuhan
b) Mengamalkan sistem kasta
c) Mementingkan upacara ritual
d) Mempercayai hukum karma
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

KUIZ
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

 Berikut adalah pernyataan benar mengenai tamadun Lembah Indus,
KECUALI:
a) Penemuan-penemuan tinggalan arkeologi di daerah Harappa bermula
pada tahun 1872 dan Mohenjodaro pada tahun 1921
b) Masyarakat Lembah Indus menjadikan aktiviti pertanian dan
penternakan sebagai aktiviti utama
c) Budaya Indus mula sampai ke kemuncaknya apabila kedatangan kaum
Aryan sekitar tahun 1500 SM
d) Masyarakat Lembah Indus memiliki pelbagai kemahiran dan teknologi
membuat jalan dan saliran

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

KUIZ
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

 Manakah fakta yang berkaitan dengan Maharaja Akbar (1556-1605M) di India?
a) Mengasaskan agama baru yang dinamakan 'Din llahi'
b) Mengharamkan minum arak dan judi
c) Mentadbir negara mengikut undang-undang Islam
d) Melarang agama Hindu disebarkan kepada orang Islam
 Berikut adalah pencapaian tamadun Islam di India, KECUALI:
a) Pengenalan sistem kementerian seperti kehakiman dan perdagangan
b) Pengenalan jawatan seperti wazir, gabenor dan kadi
c) Aktiviti penterjemahan daripada bahasa Urdu ke bahasa Arab
d) Aktiviti perdagangan dan perniagaan yang meluas

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

KUIZ
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

 Apakah negara Islam yang muncul di benua kecil India selepas
kemerdekaannya dari penjajahan Inggeris?
a) Afghanistan dan Gujerat
b) Nepal dan Bangladesh
c) Pakistan Timur dan Barat
d) Bangladesh dan Uzbekistan
 Manakah antara berikut merupakan nilai murni yang terdapat dalam tamadun
India?
a) Raja adalah wakil Tuhan untuk merealisasikan keamanan di bumi
b) Kehadiran angin dan air mempengaruhi tingkah laku manusia
c) Pemimpin yang mempunyai sifat benar akan mewujudkan keamanan
d) Semua yang wujud di alam ini dipengaruhi oleh Samsara dan Nirodha
2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.

PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU)
CTU551: TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA / TITAS

BAB 4
TAMADUN INDIA

SETERUSNYA
SINOPSIS

HASIL
PEMBELAJARAN

KANDUNGAN

AKTIVITI

RINGKASAN

KUIZ

SETERUSNYA

2011 © CITU No part of this document may be reproduced or distributed without the prior permission of the author/s.