You are on page 1of 1

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Concurs pentru ocuparea funcției publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală PROBA SCRISĂ - 19 OCTOMBRIE 2013

RĂSPUNSURI CORECTE - SETUL 3

 

a b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

1

     

11

     

21

     

31

     

a b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

2

     

12

     

22

     

32

     

a b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

3

     

13

     

23

     

33

     

a b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

4

     

14

     

24

     

34

     

a b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

5

     

15

     

25

     

35

     

a b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

6

     

16

     

26

     

36

     

a b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

7

     

17

     

27

     

37

     

a b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

8

     

18

     

28

     

38

     

a b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

9

     

19

     

29

     

39

     

a b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

10

     

20

     

30

     

40

     

Baremul de corectare este de 2,5 puncte pentru fiecare răspuns corect.