You are on page 1of 5

KERTAS CADANGAN PROJEK MEASURE COMPETITION

KELAB MATEMATIK SK SUNGAI LAYAR


1.0 PENDAHULUAN
Ukuran panjang merupakan salah satu topik yang terkandung dalam sukatan
pelajaran sekolah rendah. Topik pembelajaran ini memerlukan penglibatan murid
secara realiti dengan melibatkan alat pengukuran yang sebenar. Hal ini kerana
murid-murid

perlu

mengalami

pengalaman

dalam

pengukuran

agar

dapat

diaplikasikan dalam kehidupan seharian.

2.0 OBJEKTIF PROJEK


2.1 Sebagai salah satu aktiviti ketika perjumpaan Kelab Matematik;
2.2 Memberi peluang kepada murid-murid untuk mempelajari matematik secara
hands on menerusi projek yang dijalankan.
2.3 Meningkatkan kecerdasan mental dan fizikal murid-murid.
2.4 Mencambahkan minat murid dalam subjek matematik.
2.5 Mengaitkan topik matematik dengan keadaan dunia sebenar.
3.0 NAMA PROGRAM
Measure Competition
4.0 LOKASI
Sekitar kantin Sekolah Kebangsaan Sungai Layar
5.0 ORGANISASI PROGRAM
Lihat lampiran 1
6.0 TENTATIF PROGRAM

Lihat Lampiran 2

7.0 KUMPULAN SASARAN


Semua ahli Kelab Matematik Sekolah Kebangsaan Sungai Layar
7.1 Bilangan murid
Murid lelaki

23 orang

Murid perempuan

22 orang

7.2 Kaum
45 orang murid Melayu
8.0 BELANJAWAN
8.1 Anggaran perbelanjaan

Bil

Perkara

Harga seunit

Kuantiti

Jumlah

1.

Buku nota

RM 2

20

RM 40

2.

Pembaris

RM 0.50

20

RM 10

Jumlah Keseluruhan

RM 50.00

9.0 PENUTUP
Oleh itu, diharapkan agar projek ini dapat diluluskan oleh pihak sekolah dan
dapat membantu dalam mempelbagaikan lagi aktiviti dalam kelab matematik di
sekolah ini.

Disediakan oleh,

...................................................
(NURUL ARTIKA BINTI MD REDZUAN)
Guru Praktikum,
PISMP Matematik,
IPG Kampus Sultan Abdul Halim.

Disemak oleh,

...................................................
(PN. NORJAHAN BT ABDUL RAZAK)
Penolong Kanan Kokurikulum,
Sekolah Kebangsaan Sungai Layar.

Disahkan oleh,

(TUAN HJ. SHAARI BIN AWANG)


Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Sungai Layar.

LAMPIRAN 1
JAWATANKUASA INDUK
Pengerusi

: Tuan Hj. Shaari bin Awang


(Guru Besar SK Sungai Layar)

Naib Pengerusi

: Puan Norjahan binti Abdul Razak


(Penolong Kanan Kokurikulum)

Setiausaha

: Puan Harishah binti Ishak

Ahli Jawatankuasa : Puan Kaushar binti Abd. Hadi


(Penyelaras Kelab Matematik)
Puan Rosnah binti Saidin
(Penolong Penyelaras Kelab Matematik)

JAWATANKUASA PELAKSANA
1. NURUL ARTIKA BINTI MD. REDZUAN
2. AIMI NAZIHAH BINTI SHUAIB

LAMPIRAN 2

TENTATIF PROGRAM

4.00 petang

Ahli-ahli kelab berkumpul di kantin SK Sungai Layar.

4.10 petang

Pembahagian kumpulan.

4.15 petang

Taklimat mengenai aktiviti yang bakal dijalankan.

4.30 petang

Aktiviti bermula.

5.15 petang

Aktiviti tamat.

5.20 petang

Pengumuman pemenang dan refleksi.