You are on page 1of 4

I höst t än de r vi n y a s tj ä r n o r ...

... och v i v ill göra de t tills a m m a n s m e d e r !

MARCHING FOR LOVE
2014 - 2015

I höst kommer vi till er med “Marching For Love” - våra enormt uppskattade konserter
med den sydafrikanska sångcoachen Thandiwe Mazibuko med Star Choir South Africa,
Triple & Touch (Ken Wennerholm och Göran Rudbo), inspiratörer från Fryshuset, pianisten
Magnus Spångberg och inte minst era egna skolungdomar. En fantastisk musikupplevelse
för alla och som drar fulla hus över hela landet.
I samband med konserten erbjuder vi just nu åtta kommuner att låta sina elever delta i ett
spännande pilotprojekt för ungdomar som är en del av uppropet för Mångfald och Tolerans,
initierat av PostkodLotteriet och Margot Wallström .

VILL NI VARA EN AV DE ÅTTA?
Ungdomar erbjuds att med olika estetiska uttryck och passioner dela med sig av sina tankar
kring mångfald och tolerans - genom musik, film, multimediaspel, dans, drama och texter.
Ungdomar erbjuds en mötesplats och ett diskussionsforum där man publicerar sina
produktioner på Marching For Loves webbportal.
Inspiratörerna från Fryshuset följer upp ungdomarnas arbete under hösten.

®

De mest uppmärksammade bidragen kommer att erbjudas en plats i större MARCHING
FOR LOVE konserter som går av stapeln under mars 2015 och 2016 i ett antal större
städer i landet och som stöds av fler kända svensk artister.
läs mer ...

Med kulturen som budbärare vill Star for Life och Fryshuset. Cirka 30 000 svenska ungdomar har de senaste åren deltagit under dessa konserter. med musiken och kulturen som brobyggare. Svenska ungdomar har. Tillsammans med Fryshuset vill vi använda vårt stora skolnätverk som bas för att implementera ett helt nytt koncept där ungdomar möts i olika workshops inom skolans ram.DET HÄR VILL VI GÖRA TILLSAMMAN MED ER Svenska skolor är i behov av extra resurser. Vi har de unika verktygen att göra detta framgångsrikt. kanalisera ung energi och utveckla ett  inspirationsprogram i form av ett temaarbete för skolor. En av de mera påtagliga erfarenheter vi gjort under våra konsertturnéer är den otroliga interaktion som uppstår i mötet mellan afrikanska och svenska elever.MARCHING FOR LOVE .följ med oss! Vårt projekt syftar till att pedagogiskt kanalisera den positiva energi som uppstår när ungdomar från olika kulturer möts. Fryshusets erfarna inspiratörer leder speciellt utformade workshops som skall få ungdomarna att tänka till och agera kring frågor som mångfald och tolerans. Svenska ungdomar besöker en skola i Sydafrika tillsammans med Star for Life ambassadören Måns Zelmerlöw . efter våra konserter tillsammans. Vi bygger en mångkulturell plattform som motverkar segregering och utanförskap. Afrikanska coacher och ungdomar inspirerar och förändrar attityder hos ungdomar i hela Sverige runt begreppen Mångfald och Tolerans. både i Sverige  men också i en annan del av världen. tillsammans med sydafrikanska ungdomar och coacher genomfört konserter och galor runtom i Sverige för att sprida kunskap om Star for Lifes arbete i södra Afrika. Ungdomar får nya möjligheter att träffas och nya vänskapsband knyts i Sverige och globalt. När skolor samverkar skapar projektet förutsättningar för möten mellan alla ungdomar i samhället. . när vi använder musiken som brygga. blivit så berörda att det ofta utmynnat i egna initiativ för att ställa upp för varandra. med stöd av PostkodLotteriet. Detta har fått oss att vilja utveckla vårt initiativ vidare till en ny nivå. som dragit mycket stor publik runtom i landet. BAKGRUND Sedan 2006 har Star for Life’s musikambassadörer Ken Wennerholm och Göran Rudbo. Vi vill aktivera ungdomars kreativitet genom emotionellt berörande möten och nya erfarenheter som leder till ökad medvetenhet och förståelse för andra människor. MÅNGFALD OCH TOLERANS .

KICK OFF FÖR ELEVER I MÅNGFALDSPROJEKTET EFTERMIDDAG . diskutera.  . dans. elevers berättelser. Ungdomar från flera skolor samlas i en större konsertlokal. framtidsvisioner och mångfald” samt repeterar musiken med ungdomarna. Star Choir med Thandiwe Mazibuko. Elever och lärare kommer att delta i en motivations. I samband med konserten erbjuder vi nu skolor och elever att delta i ett utvecklande mångfaldsarbete. SKOLBESÖK 2 .konsert och kick off under september/oktober 2014 Genomförs under en HELDAG i samband turnén “Marching for Love” med den sydafrikanska musik-coachen Thandiwe Mazibuko och Star Choir South Afrika. S Å H Ä R H Å L L E R V i KO N TA K T .och kreativt skapande workshop som verktyg för eget uttryck och fortsatt engagemang i mångfald och tolerans frågor. Här kan alla hänga med. På kvällen genomförs en stor konsert tillsammans. Elever från ortens skolor genomför ett konstnärligt projektarbete tillsammans. man kan engagera sig djupare. men det är möjlig att samtidigt anmäla elever till mångfaldsprojktet. Triple & Touch (Ken Wennerholm & Göran Rudbo). Inspiratörer från Fryshuset genomför två skolbesök under hösten.ett “öppet” hus med elevernas presentationer Musik. skapa nya möten och inspirera varandra. . SKOLBESÖK 1 . Anmälan gäller i första hand till konserten. film och multimedia presenteras i ett ett livfullt sammahang där familj.SÅ HÄR JOBBAR VI TILLSAMMANS Marching for Love konserterna går över hela Sverige och engarerar alla i en minnesvärd musikalisk upplevelse. Marching for Loves portal blir den gemensamma mötesplatsen där alla deltagare kan “connecta” och där mångfaldsprojektet får sin egen givna plats och roll. inspiratörer från Fryshuset samt pianisten Magnus Spångberg. . Inspiratörerna från Fryshuset återvänder och deltar i elevernas presentationer. för såväl deltagande elever som publik. släkt och vänner är varmt välkomna. Ken & Göran och Magnus Spångberg inspirerar om “Drömmar.  FÖRMIDDAG .WORKSHOP OCH KONSERT FÖR ALLA SKOLKLASSER Elever som skall delta i Mångfaldsprojektet samlas under en halv dag tillsammans med Fryshusets inspiratörer.

Mail: lois@starforlife.youtube.starforlife.com/watch?v=4xXTQ_9BihE OM STAR FOR LIFE http://www. ® SE FÖRRA ÅRETS KONSERT http://www. Ken Wennerholm och Göran Rudbo.ÄR NI INTRESSERADE ATT DELTA ? DÅ ÄR DET HÖG TID ATT ANMÄL A NU! Lois Petersson / Star for Life berättar gärna mer om våra erfarenheter. tillsammans med Margot Wallström och Thandiwe Mazibuko. Hon tar också emot er intresseanmälan.93 39 63 Star for Lifes musikproducenter.se/#!film-om-star-for-life/cjj2 .se Mobil: 0733 .