You are on page 1of 4

Caput I: Charta Geōgraphica

Hīc est charta geōgraphica. Est tabula parva, sed terrae sunt magnae.
Charta est bona. Eurōpa et Āfrica et Asia sunt continentēs. Sunt terrae
pulchrae in Europā,
in Āfricā, in Asiā.

Spectāte terrās in
Eurōpā:
Gallia,

Britannia,
Germānia,

Hispānia, Ītalia, Graecia sunt in Eurōpā. Spectāte insulās: Siciliam,
Sardiniam, Corsicam, Crētam, Cyprum. Ubi sunt īnsulae? Sunt in marī
Mediterraneō. Suntne īnsulae magnae? Ita, īnsulae sunt magnae.
Peloponnēsus est

paene

īnsula;

Hispānia,

Graecia,

Ītalia

sunt

paenīnsulae magnae. Rōma est in Ītaliā.

Spectāte Āfricam. Spectāte terrās in Āfricā: Mauretāniam, Numidiam,
Lybiam, Aethiopiam, Aegyptum. Carthāgō est in Āfricā. In Āfricā Dīdō,
regīna Phoenissa , habitat et rēgnat.

Spectāte Asiam. Spectāte terrās in Asiā. Terrae in Asiā sunt Asia Minor
et Armenia et Mesopotamia et Arabia et Syria et Phoenīcia. Spēctate
īnsulam parvam in Phoenicia. Est īnsula pulchra, Tyrus. Eurōpa, puella in
fābulā primā, in Phoeniciā habitat. Estne īnsula magna? Īnsula non est
magna, est parva.

Ejercicios
I. Pronuncia las siguientes palabras en latín
parva

laudant

vocant

theathrum

silva

stulta

Iove

charta

nympha

mea

insula

Iuppiter

II. Acentúa las siguientes palabras
terrae

Sicilia

Germānia

Phoenīcia

itinera

fēmina

amīca

Eurōpa

nārrat

sunt

portat

Hispānia

III. Responde Latīnē
Ubi est charta?

Hīc est charta

Estne charta magna?
Suntne terrae parvae?
Ubi sunt Ītalia et Graecia?
Suntne Ītalia et Graecia īnsulae?
Estne Sicilia paenīnsula?
Ubi est Carthāgō?
Estne Āfrica magna?
Ubi est Phoenīcia?

Ubi habitat Eurōpa, puella in fābulā prīmā?
IV. Cambia de singular a plural
Terra est parva

Terrae sunt parvae

Īnsula est pulchra
Paenīnsula est magna
Puella est parva
Rēgīna est pulchra
Terra est magna
Fābula est pulchra
Puella est pulchra
Īnsula est parva
V. Pasa al acusativo
Terra est pulchra

Spectāte terram pulchram

Īnsula est magna

Spectāte .............. ...............

Puella est parva
Rēgīnae sunt pulchrae
Paenīnsulae sunt parva
Phoenīcia est pulchra
Graecia est magna
Charta est magna
Īnsulae sunt parvae
VI. Pon el término correspondiente en ablativo
Ītalia est in Eurōpā
Rōma est in
Carthāgō est in
Phoenīcia est in
Graecia est in

VII. Verte Latīnē
- La isla es pequeña

- Italia es grande

- La isla pequeña es bonita

- Sicilia es una isla grande

- ¿Son pequeñas las islas? Las islas no son pequeñas

Vocabulario
Sustantivos
charta: papel, mapa
Eurōpa: Europa
*fābula: historia, cuento
*īnsula: isla
paenīnsula: península
*puella: chica, niña
*rēgīna: reina
*terra: tierra
Adjetivos:
*bona: buena
geōgraphica: geográfica
*magna: grande
*parva: pequeña
prīma: primera
*pulchra: bonita

Verbos:
*est: es
*habitat: habita, vive
*rēgnat: reina
*spectāte: mirad
*sunt: son
Otras:
*et: y
*hīc: aquí
*in: en (+ abl.)
*ita: sí, así
*-ne: (marca interrogación)
*nōn: no
*paene: casi
*sed: pero
*ubi?: ¿Dónde...?

Nota: aquellas palabras que aparecen con un asterisco son palabras que
os debéis aprender. Son palabras muy frecuentes y os resultará muy útil saberlas para
poder leer en latín.