You are on page 1of 2

Bidang Pembelajaran

: Kekeluargaan

Nilai 13

: Kasih Sayang terhadap Keluarga

Definisi

: Perasaan cinta, kasih, dan sayang yang mendalam dan
berkekalan terhadap keluarga.

1. Ciri-ciri nilai kasih sayang terhadap keluarga
-

Menyayangi keluarga seperti menyayangi diri sendiri

-

Membantu ahli keluarga yang mempunyai masalah

-

Sanggup berkorban untuk keluarga

2. Kepentingan kasih sayang untuk membentuk keluarga yang bahagia
- mewujudkan keluarga yang bahagia dan terhindar daripada berlakunya
pertelingkahan
- Dapat mewujudkan keluarga yang saling mengambil berat antara satu sama lain
- mewujudkan keamanan Negara apabila rakyatnya hidup aman sejahtera.
3. Amalan kasih sayang ibubapa dalam keluarga
-

Manusia

-

Alam semesta
(Contoh: planet, bulan, bintang, galaksi, flora dan fauna, bentuk muka bumi seperti
sungai, gunung-gannang dan laut)

-

Kindahan alam sekitar yang sentiasa menjadi tempat beriadah manusia pada masa
lapang.

4. Kepentingan memelihara keunikan alam semesta ciptaan Tuhan
-

Dapat mengekalkan keunikan semula jadi alam semesta

-

Dapat mengelakkan berlakunya bencana alam yang berpunca daripada kegiatan
manusia sendiri

-

Dapat megekalkan ekosistem yang seimbang.

5. Cara manusia menghargai ciptaan Tuhan

Kemalangan itu melibatkan isteri dan anak-anaknya. Contoh amalan kepercayaan kepada tuhan - Chiu Yen mengalami kecacatan mata sejak dilahirkan lagi. Chiu Yen boleh menghasilkan pelbagai kraf tangan seperti bakul.- Tidak menganiayai manusia lain. Namun. Namun begitu. 6. Chiu Yen sedar dan menerima hakikat bahawa kekurangan dan kelebihan dirinya adalah anugerah Tuhan. . - Tidak memusnahkan habitat haiwan. Pak Abu tetap bersyukur kerana kemalangan itu tidak meragut nyawa mana-mana anggota keluarganya. - Mewartakan hutan simpan - Mengelakkan perbuatan yang boleh mencemarkan alam sekitar. raga dan bekas bunga daripada rotan. Kemalangan itu telah menyebabkan anak bongsunya masih koma dan dirawat di hospital sejak seminggu yang lalu. - Pak Abu sekeluarga masih bersedih dengan peristiwa malang yang menimpa keluarganya.