You are on page 1of 43

Francouzsk manul pro budovn polnch opevnn z roku 1909

obrazov ploha

V tto prci jsou zveejnny obrzky, kter doprovz text ve francouzsk pruce o
opevnn (polnm i permanentnm), vydan v roce 1909 (podrobnji viz. Prameny a pouit
literatura). Autoi do sv prce zaadili tak pklady ruskch a nmeckch polnch opevnn.
Pokud tedy nen v popisu obrzku uvedeno jinak, jedn se vdy o vkresy souvisejc s budovnm
polnch opevnn francouzskou armdou.

Obr. 1: enijn nin

Obr. 2: Zkop pro stelbu vsed

Obr. 3: Zkop pro stelbu vklee

Obr. 4: Zkop pro stelbu vestoje

Obr. 5: Jednotliv fze budovn steleckho zkopu

Obr. 6: Hlouben postaven pro lec stelce

Obr. 7: Veden stelby ze zkopu

Obr. 8: prava (zesilovn) steleckch zkop

Obr. 9: Profily nmeckch zkop (zleva: zkop pro stelbu vklee, zkop pro stelbu vestoje bez
pedprsn)

Obr. 10: Profily nmeckch zkop (zleva: zkop pro stelbu vestoje s pedprsn, zkop pro
stelbu vestoje ve stedn soudrnm podlo)

Obr. 11: Profily nmeckch zkop (zleva: zkop pro stelbu vestoje v nesoudrnm podlo,
zkop pro stelbu vestoje na skalnatm podlo)

Obr. 12: Profily nmeckch zkop (zleva: zkop pro stelbu vestoje se zeslenou pedprsn,
zkop pro stelbu vestoje se steleckm stupnm)

Obr. 13: Profily nmeckch zkop (zleva: zkop pro stelbu vestoje se steleckm stupnm a
zeslenou pedprsn, zkop pro stelbu vestoje rozen)

Obr. 14: inky dlosteleck palby na osdku zkopu

Obr. 15: inky dlosteleck palby na osdku zkopu

Obr. 16: inky dlosteleck palby na osdku zkopu

Obr. 17: inky dlosteleck palby na osdku zkopu

Obr. 18: Stlny (zleva: ze zeminy, z pytl naplnnch horninou)

Obr. 19: Zemn traverza

Obr. 20: Lehk kryty budovan v zkopech

Obr. 21: Zkop nakryt devem a zeminou

Obr. 22: Vyuit stromoad k vybudovn steleckho postaven (poraen strom slou jako
pekka proti pchot)

Obr. 23: Obrann postaven na behu vodnho toku

Obr. 24: Obrana pkopu - kaponira (pkop je pehrazen dvojitou palisdou)

Obr. 25: Steleck postaven vybudovan podl cesty

Obr. 26: Vyuit stromoad k vybudovn steleckho postaven

Obr. 27: Vyuit nzk zdi jako steleckho postaven (zemina zskan pi hlouben zkopu se
pouije k navren valu ped zd)

Obr. 28: Vyuit vy zdi jako steleckho postaven (za zd je navren banket, ve zdi jsou
proraeny stlny)

Obr. 29: Vyuit vysok zdi jako steleckho postaven (Ped zd je pedsunut pkop, stelci jsou
rozmstni ve dvou vkovch rovnch spodn ada vede palbu skrz stlny, horn ada, stojc na
devnm ochozu vede palbu pes ze. Ochrana stelc je zvena pomoc pytl naplnnch
horninou)

Obr. 30: Steleck postaven vybudovan za eleznm plotem s kamennou podezdvkou

Obr. 31: Steleck zkop vybudovan v lese

Obr. 32: Obrann systm kolem msta Brvannes vybudovan ze Prusko Francouzsk vlky
(1870 1871)

Obr. 33: ez zkopem vybudovanm na hranici lesa v okol msta Brvannes, bhem Prusko
Francouzsk vlky (1870 1871)

Obr. 34: Pestavba domu na oprn bod (ez pedsn)

Obr. 35: Pestavba domu na oprn bod (ez pedsn z obr. 34)

Obr. 36: Pestavba domu na oprn bod (vyuit balknu jako postaven pro postelovn paty
obvodovch zd)

Obr. 37: Pdorys domu pestavnho na oprn bod

Obr. 38: Pestavba farmy na oprn bod

Obr. 39: Barikda ez a pdorys (ke stavb barikdy byly pouity dlaebn kostky, zemina a
devn sudy naplnn zeminou)

Obr. 40: prava vesnice na oprn bod

Obr. 41: Obrann postaven v okol msta le Bourget vybudovan nmci bhem Prusko
Francouzsk vlky (1870 1871)

Obr. 42: ez st oprnho bodu (reduta, luneta,...)

Obr. 43: ez oprnm bodem s pedsunutm pkopem lichobnkovho profilu (reduta, luneta,...)

Obr. 44: ez oprnm bodem s pedsunutm pkopem trojhelnkovho profilu (reduta, luneta,...)

Obr. 45: ez oprnm bodem (1884)

Obr. 46: ez oprnm bodem (1884 1893)

Obr. 47: ez oprnm bodem (1893 1906)

Obr. 48: ez oprnm bodem (potek 20. stolet)

Obr. 49: Rzn pdorysy opevnnch lini

Obr. 50: Palisda

Obr. 51: Pekka proti pchot stromov zsek (kmen stromu je stle sten spojen s paezem)

Obr. 52: Zsek v pkopu (poraen stromy je teba na msto pouit dopravit)

Obr. 53: Drtn pekka na devnch klech

Obr. 54: Vl jmy

Obr. 55: Zeslen obvodovho pkopu fresovnm

Obr. 56: Frsk k

Obr. 57: Rozsoch

Obr. 58: Vbun pekka fugas

Obr. 59: Vbun pekka fugas (zarovnan s povrchem okolnho ternu)

Obr. 60: Vbun pekka ada mench fugas

Obr. 61: Obkldn stn polnch opevnn gabion

Obr. 62: Obkldn stn polnch opevnn faina a koina

Obr. 63: Obkldn stn polnch opevnn (zleva: pomoc gabion a fain, pouze pomoc fain)

Obr. 64: Obkldn stn polnch opevnn pomoc drn

Obr. 65: Zemn traverza zeslen gabiony a fainami

Obr. 66: ez zemn traverzou

Obr. 67: ezy dvma typy nmeckch lehkch kryt

Obr. 68: ezy dvma typy ruskch lehkch kryt

Obr. 69: ezy dvma typy kryt (shora: dvojit, jednoduch)

Obr. 70: ez ruskm krytem (nakryt zkop)

Obr. 71: ezy dvma typy kryt

Obr. 72: ez sten nakrytm zkopem (palba je vedena stlnami)

Obr. 73: ez nakrytm zkopem (palba je vedena stlnami)

Obr. 74: Pouit devnch sud a beden k vytvoen vklenk pro uskladnn munice

Obr. 75: ez muninm krytem

Obr. 76: Zkop pestavn na kryt pro mustvo

Obr. 77: Blokhaus

Obr. 78: Podvojn kaponira

Obr. 79: Rzn een ochrany vstupu do oprnho bodu reduty (shora: traverza, zalomen val,
redan)

Obr. 80: Obrana vstupu do oprnho bodu reduty pomoc kaponiry

Obr. 81: Pdorys lunety (1892)

Obr. 82: Pdorys opevnnho postaven tvoenho dvma liniemi zkop

Obr. 83: Pdorys a pn ez redutou

Obr. 84: Pdorys a ezy lunetou . 4 vybudovanou rusy bhem Rusko Japonsk vlky u
Nanchamu

Obr. 85: Ochrana ped defilovnm

Obr. 86: Ochrana ped defilovnm

Obr. 87: Ochrana ped defilovnm

Obr. 87: Ochrana ped defilovnm traverza vybudovan v ose reduty

Obr. 88: ez oblhacm opevnnm paralelou

Obr. 89: ez a pdorys dlosteleckho postaven

Obr. 90: Pdorys dlosteleckho postaven (barbeta)

Obr. 91: Dlosteleck postaven pro poln kann

Obr. 92: Dlosteleck postaven pro poln kann

Obr. 93: Dlosteleck postaven pro poln kann a munin kru nmeck

Obr. 94: Dlosteleck postaven nmeck

Obr. 95: Dlosteleck postaven nmeck

Obr. 96: Polopermanentn pevnostn objekt reduta

Autor: Ing. Vladimr Polek


E-mail: vladimir.polasek@atlas.cz
Web: www.polni-opevneni.websnadno.cz
Pouit prameny a literatura: Manuel de complet de fortification, 1909
Zdroj: http://books.google.com

You might also like