You are on page 1of 5

Jawab semua soalan yang diberikan.

Bahagian A
Padankan gambar berikut mengikut kegunaannya.

1.

Alat yang digunakan


untuk melukis

2.

Alat yang digunakan


untuk mewarna

3.

Alat yang digunakan


untuk menggunting

4.

5.

Namakan peralatan berikut.

Alat yang digunakan


untuk menggaris

Bahan yang
digunakan untuk
melakar

/5

1.
________________________

2.
________________________

3.
________________________

4.
________________________

5.
________________________

Bahagian B
/5

Warnakan roda warna berikut mengikut warna yang telah ditetapkan.

Ungu

Merah

Biru

Kuning

Jingga

Hijau

Bahagian C
/
20

Sambungkan titik-titik berikut dan warnakan.

Warnakan gambar berikut mengikutt kreativiti anda.

/
10

/
10