You are on page 1of 3

BAHAGIAN A ( 10 MARKAH)

Tulis lima (5) ayat berdasarkan gambar dan perkataan yang diberikan.

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
____________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________
____________________________________________ ____

__________________________________________________
__________________________________________________
____________________________________________ ____

BAHAGIAN B (20 MARKAH)


Isikan tempat kosong bagi melengkapkan cerita di bawah.
mencuba
kawalan

rekaan
berkunjung

berbunyi
permainan

berada
buangan

mainan
melihat

Hari ini sekolah Nabil mengadakan lawatan ke Pameran Reka


Cipta.Nabil dan kawan-kawannya sangat gembira kerana dapat melihat
pelbagai (1)____________________ terbaharu. Dia melihat orang ramai
(2)___________________ ke pesta itu.
Mula-mula

Nabil

pergi

ke

gerai

Pameran

Inovasi.

Dia

3)

________________ sebuah basikal yang unik. Basikal itu mempunyai enjin


seperti kenderaan. Basikal itu mempunyai alat (4) __________________. Alat itu
akan (5)_______________ jika ada kenderaan yang (6)_____________________
terlalu hampir dengannya.
Nabil melawat ke sebuah gerai alat-alat (7)______________________. Di
situ terdapat hasil reka cipta yang menarik. Dia melihat robot-robot yang
diperbuat

daripada

bahan

hasil

(8)_____________________

.Antaranya,termasuklah robot yang dibuat daripada straw. Ada juga kereta


(9)______________________ yang dibuat daripada pencungkil gigi.
Sebelum

pulang,nabil

dan

rakan-rakannya

sempat

(10)

_________________ gerai yang menunjukkan hasil rekaan sains murid-murid


sekolah. Ada antara rekaan ini telah mendapat anugerah di peringkat
antarabangsa.

Bahagian C (10 markah)


Susun perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang betul. Gariskan
nilai murni yang terdapat dalam ayat.

1.rajin / membaca / Joseph / buku cerita


__________________________________________________________________.
2.bekerjasama / membersihkan / halaman rumah / Kami sekeluarga
__________________________________________________________________.
3. Kerani / itu / bank / amanah / bersikap / dalam kerjanya
__________________________________________________________________.
4.Atikah / kawasan / tempat / membersihkan / mereka / berkelah
__________________________________________________________________.
5.Amin / kucing / melihat / itu / kasihan/ yang / longkang / jatuh ke
dalam
___________________________________________________________________.