RANCANGAN

PENDIDIKAN

INDIVIDU

(BERMASALAH

PEMBELAJARAN)

Nama: _____________________________ Komponen: _________________________ Pengetahuan Sedia Ada: Matlamat Jangka Panjang: Kekuatan / Minat: Kelemahan / Masalah Yang Pasti: Objektif Jangka Pendek 1. Pada akhir P & P pelajar ini * boleh membunyikan & menulis huruf vokal ‘ a, e, i, o, u ’ dengan betul. • Pada akhir P & P pelajar ini boleh mengeja, menyebut dan menulis • perkataan KVK, VKV, KV KV, KV KVK, KVK KV dll dengan betul. • Pada akhir P & P pelajar ini boleh membaca & menulis ayat mudah dengan betul.

Tarikh Lahir: _________ Umur: _______________

Tarikh Mula: __________ Tempoh Semakan: _____ Kategori: ____________________________________

Boleh mengenal, menyebut & menulis huruf ‘a – z’ secara turutan & rawak. Boleh membaca & menulis perkataan dan ayat mudah. Belajar melalui ICT. Dikenal Mudah terganggu dengan bunyi. Pendekatan Menggunakan kaedah ‘Guru tunjuk, murid sebut’. Dan sebalik. Penilaian / Tarikh / Tanggungjawab

2.

Menggunakan kaedah ‘Guru tunjukkan gambar, murid sebut perkataan’. ‘Guru tunjukkan gambar, murid eja (suku kata) & tulis perkataan. Menggunakan kaedah mewarnakan setiap suku kata dalam setiap perkataan. Contoh: Adik suka baca buku. Latihtubi.

3.

Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga: ………………………………….. (Nama: )

Tarikh Bersidang Awal: _____________

Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga: ………………………………….. (Nama: )

Tarikh Bersidang Akhir: ______________

Tandatangan Guru Mata Pelajaran: ………………………………….. (Nama: )

Tandatangan Guru Mata Pelajaran: ………………………………….. (Nama: )

Tandatangan Guru Penyelaras: ………………………………….. (Nama: )

Tandatangan Guru Penyelaras: ………………………………….. (Nama: ) Tandatangan AJK RPI-1 (Jika ada): ………………………………….. (Nama: )

Tandatangan AJK RPI-1 (Jika ada): ………………………………….. (Nama: ) Tandatangan AJK RPI-2 (Jika ada): …………………………………..

Tandatangan AJK RPI-2 (Jika ada): …………………………………..

(Nama:

)

(Nama:

)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful