You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

11-16-14

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

Czy twoje ycie jest pomnaaniem talentw


czy zakopywaniem ich? Zakopa to
zachowa tylko dla siebie, nie odda Bogu
i nie suy ludziom, mie dar tylko na swj
uytek i dla wasnej satysfakcji. Wszystkim
obdarowanym jest ciko. Czasem a tak
bardzo, e ukrywaj swoje dary nie tylko dla
siebie, ale nawet przed sob. Jak zamierzasz
sobie poradzi z tym, z czym ci ciko?
Talent to przecie ciar od 21 do 68 kg
wedug miary babiloskiej! Dwa talenty s
jak dwie belki krzya Chrystusa. Co jest
twoim krzyem, jest twoim talentem! Pozby
si problemw, czy wykorzysta je dla chway Boej? Jak konkretnie zamierzasz
wykorzysta swoje problemy dla chway Boej? Pi talentw jest jak pi ran
Jezusowego ciaa! Czy twoje zranienia oddae dla chway Boga? Najbardziej
utalentowani jestemy wtedy, gdy jestemy podobni do Chrystusa ukrzyowanego.
Pewien artysta malowa wspaniale obrazy. Jeden mu si wyranie nie uda. Ze zoci
mokrym pdzlem przekreli ptno i schowa go na gr, na strych. Po jakim czasie
przyszed do niego handlarz dzieami sztuki i kaza sobie przedstawi obrazy. Zakupi
kilka, ale chcia jeszcze zobaczy co szczeglnego. Kaza sobie przynie wszystkie
prace i ku zdziwieniu artysty, zakupi najbardziej nieudane i przekrelone dzieo.
Zrobio ono furor, poniewa wyranie rzucao si w oczy. Przedstawiao dziecko
w znieksztaconych proporcjach ciaa. Caa posta bya przekrelona dwoma
pocigniciami farby. Obraz wydawa si do niczego nie nadawa. Kupi go jaki
ksi do swej galerii. Napisano interesujce recenzje na jego temat. Ten artysta
z dnia na dzie stawa si coraz sawniejszy. Nie patrz, czy twoje ycie jest
przekrelone, czy bez proporcji, tylko czy swoje ycie oddajesz w obieg Panu Bogu
i czy yjesz dla Jego chway? Czy twoje dzieo ycia pozwolie Jezusowi zakupi do
Jego galerii? Sam jeste talentem Jezusa, wartociowym skarbem, ktry On odkupi
i znis, cho byo Mu ciko! Co zrobie ze swoim yciem? Co zrobie ze swoim
powoaniem w cigu tego roku? A twoja najwiksza aska tego roku? Co z ni
uczynie w cigu tego czasu? Jakimi darami dysponujesz i jak obdarowae swoj
wsplnot lub rodzin? Czy widzisz rozwj w wiecie swojej modlitwy? Nad czym
pracowae i jak ci si uday twoje wysiki? Czy udao ci si zainwestowa w swoj
wsplnot lub rodzin co z Boej aski? Czy widzisz, e bardziej kochasz, e atwiej
wychodzisz z konfliktw? Moe powiniene napisa teraz list swych najwaniejszych
talentw i opisa, jak je wykorzystae dla chway Boga? Tylko nie przekrelaj tej listy
na krzy, bo moe to wszystko okaza si dzieem, ktre zakupi jaki handlarz sztuki
z nieba? Co jest twoim krzyem, jest twoim talentem! Pozby si problemw, czy
wykorzysta je dla chway Boej? Jak konkretnie zamierzasz wykorzysta swoje
problemy dla chway Boej?
Augustyn Pelanowski OSPPE

DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Sawomir Murawka
proboszcz
ks. Tomasz Ludwicki
wikariusz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am; od poniedziaku
do pitku o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


UROCZYSTO CHRYSTUSA KRLA- 23 LISTOPADA

SOBOTA - 15 LISTOPADA

9:00 + Zygmunt Niemyjski - ona, dzieci, wnuki


4:00 + Stefan Skimina - crka z rodzin
5:30 + Helena Bienkowski - H. M. Czech
XXXIII NIEDZIELA ZWYKA - 16 LISTOPADA

8:00 - O zdrowie i Boe b. dla Heleny Pivovarnik w 80


rocz. urodzin - syn z on
9:30 + Wadysaw Wilga i zmarli z rodziny
11:15 + Jzef, Wadysawa, Mieczysaw Sznitka i zmarli
z rodziny - syn
1:00 - Dzikczynna za otrzymane aski w 60 rocz. urodzin
1:00 - O zdrowie dla Krystyny Markowskiej
1:00 - O nawrcenie dla Patryka
1:00 + Anna Wotliwski w rocz. mierci - crka
1:00 + Stanisaw, Stanisawa Buczaowscy
1:00 + Z rodzin Janiszewskich i Kabatw
1:00 + Maria, Wacaw Starostka
1:00 + Aniela Piskorowski, Antoni w 30 rocz. mierci
1:00 + Czesaw Matuk
1:00 + Lucyna Jurzak
7:00 + Wadysawa, Tadeusz Rybak
PONIEDZIAEK - 17 LISTOPADA

9:00 + Teresa, Bronisaw Synowiec w rocz. mierci


7:00 + Leonard Wermiski
WTOREK - 18 LISTOPADA

9:00 + Andrzej Kotun


7:00 + Emilia Pisarska - crka z rodzin
RODA - 19 LISTOPADA

9:00 - Za parafian
10:30 - Oakmont Mass
7:00 + Jolanta Demkiewicz - rodzina
CZWARTEK - 20 LISTOPADA

9:00 + Marianna, Teodor, Mirosawa Zembrzuski


7:00 + Gabriela, Stefan Ciesielski
PITEK - 21 LISTOPADA

9:00 + Regina Muszyska


7:00 - O Boe b i potrzebne aski dla Agnieszki i Dariusza
7:00 - O ask wytrwania i wzrostu w asce powoania dla
kleryka Karola Skrzypkowskiego
7:00 + Genowefa Babel S. Szwarc
7:00 + Alex Tondera - ona
7:00 + Stanisaw Radek w 1 rocz. mierci,
Kacpert Rajpold
SOBOTA - 22 LISTOPADA

9:00 + Janina, Czesaw Pachnik - siostra


4:00 + Luiza Budzelewski, Amelia Czaczkowski - rodzina
5:30 + Helena Bienkowski - P. Bilek

8:00 + Maria Jdrzejewski - syn z rodzin


9:30 - Msza w. dzikczynna oraz o opiek Matki Boej
dla Edwarda z okazji 50 urodzin
11:15 + Alex Tondera - ona
1:00 - O Boe b. dla Amelii i Mayi w dniu urodzin
1:00 - O Boe b. dla Czesawa Nowaka z okazji urodzin
1:00 + Waldemar Zych
7:00 - O Boe b. dla Moniki z okazji 21 urodzin - babcia

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 22/23 listopada
4:00 - Olga Oko
5:30 - Alexander, Victoria Wystpek
8:00 - Celina Basta, Magorzata Mikoajczyk
9:30 - Eugenia Czaja, Barbara Kawaek, Stanisaw
Dobrzyski
11:15 - Dzieci
1:00 - Alina Zielonka, Zofia Duniec-Dmuchowska,
Mariola Vanderest
7:00 - Nastasja Mirowska
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 22/23 listopada
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - M. Bryczkowski, J. Chryczyk
9:30 - S. Kwiek, J. Madurski, E. Niemczyk, A. Nytko
11:15 - M. Przydzia, J. Rakowiecki, J. Sokoowski, Z.
Wolan
1:00 - J. Put, A. Ciesielski, S. Krlczyk, J. Wolkowicz
7:00 - K. Modzelewski, L. Parciak
CZYTANIA MSZALNE NA TYDZIE
16 LISTOPADA, 2014
PONIEDZIAEK - Ap 1,1-4;2,1-5a Ps 1 k 18,35-43
WTOREK - Ap 3,1-6.14-22 Ps 15 k 19,1-10
RODA - Ap 4,1-11 Ps 150 k 19,11-28
CZWARTEK - Ap 5,1-10 Ps 149 k 19,41-44
PITEK - Ap 10,8-11 Ps 119 k 19,45-48
SOBOTA - Ap 11,4-12 Ps 144 k 20,27-40
NIEDZIELA - Ez 34,1112.1517 Ps 23 1 Kor 15,2026.28
Mt 25,3146
OFIARY Z NIEDZIELI 9 LISTOPADA 2014
Ofiary z kopert - $ 8,228.00
Ofiary bez kopert - $ 1,222.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Przeywamy dzi 33 niedziel w cigu roku, a to oznacza, e


zbliamy si ku kocowi roku liturgicznego. Zarwno ten
fakt, jak i listopadowa aura mog sprzyja refleksji nad
tym, na co jest ukierunkowane nasze ycie. Do czego
dymy? Co jest dla nas najwaniejsze?
Trwa miesic listopad i zwizana z nim modlitwa za
naszych bliskich zmarych, zwana wypominkami.
Zachcamy do udziau w tej modlitwie.

W pitek, 21 listopada, w liturgii


wspominamy Ofiarowanie Najwitszej
Maryi Panny. Gdy Maryja miaa trzy lata,
rodzice, wity Joachim i wita Anna,
oddali J kapanowi Zachariaszowi, ojcu
witego Jana Chrzciciela, na wychowanie
i nauk. Maryja pozostaa w wityni
okoo 12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z
Jej ycia od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV wieku
take na Zachodzie obchodzono specjalne wito. Dzi
wspominajc tamto Ofiarowanie, powinnimy odnawia
w sobie pragnienie powicania si Bogu i szukania Jego
woli.
PRZYGOTOWANIE PRZED
UROCZYSTOCI
CHRYSTUSA KRLA
Zbliamy si do koca obecnego
roku
liturgicznego.
Przysza
niedziela to Uroczysto Jezusa
Chrystusa, Krla Wszechwiata,
ostatnia niedziela przed Adwentem.
W pitek i w sobot 21/22 listopada
zapraszamy
na
Msze
w.
przygotowujce nas do uroczystoci
Chrystusa Krla Wszechwiata.
Triduum
odprawione
bdzie
podczas
wieczornych
Mszy
witych. Bdzie to modlitwa do Chrystusa Krla
o uproszenie Boych ask dla duszpasterzy i sistr
pracujcych wrd Polonii a take dla naszych rodakw
rozsianych po wszystkich kontynentach wiata, ktrzy
nierzadko yj nie tylko w ndzy materialnej, a take
duchowej i moralnej.

II KOLEKTA
W przysz niedziel, 23 listopada, druga
kolekta zostanie przeznaczona na
Seminarium Duchowne Towarzystwa
Chrystusowego.
SPOTKANIE DLA RODZICW I
MODZIEY
PRZYGOTOWUJCEJ SI DO
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
Odbdzie si w dniu dzisiejszym po Mszy w.
o godz. 7:00pm.
BAL
CHARYTATYWNY
Zapraszamy na Bal
charytatywny z aukcj
s z t u k i
d l a
niepenosprawnych dzieci
ze Wsplnoty Razem w
dniu 22 listopada 2014 o
godz. 7:00pm. Do taca
bdzie
gra
zesp
Maximum Production.
Cena biletu $35.00
Moliwo
zakupu
przeksek, alkohol w
cenie biletu. BAW SI
RAZEM Z NAMI.
SAKRAMENT CHRZTU WITEGO
Przez przyjcie aski sakramentu chrztu
witego do wsplnoty Kocioa zostan
waczeni Maya Kozakiewicz, Alexander
Rogalski.
yczymy
Boego
bogosawiestwa i opieki Matki Boej
Czstochowskiej patronki naszej parafii.
DEWOCJONALIA Z ZIEMI WITEJ
W nastpn niedziel 23 listopada bdzie moliwo
zakupu dewocjonalii i wyrobw z drzewa oliwkowego z
Ziemi witej. Dochd bdzie przeznaczony dla wsplnot
chrzecijaskich tamtejszego Kocioa i utrzymanie
kociow katolickich.
ZABAWA ANDRZEJKOWA
Rada Parafialna zaprasza na zabaw Andrzejkow
w sobot 29 listopada od godz. 7:00 pm. Do taca bdzie
gra Zesp Rytm. Bilety do nabycia w cenie $35.00 w
holu kocioa. Kuchnia oferuje smaczne przekski.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

FOOD FOR THE POOR


W dniu dzisiejszym gocimy
diakona Dennisa z organizacji
Food for the Poor. Tak
wielu ludzi w dzisiejszym
wiecie cierpi i umiera z
godu. Dzi bdzie zbirka na
ten cel.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH

NADCHODZI CZAS DZIELENIA.


Zwracamy si z ogromn prob do parafian o
zgoszenia osb, ktre waszym zdaniem naley obdarowa prezentem pod choink.
Ju teraz kartki z imieniem, nazwiskiem,
numerem telefonu lub adresem takiej osoby,
oraz uzasadnienie tej propozycji i rodzaj
prezentu prosimy wrzuci do skrzynki wiszcej przy
drzwiach zakrystii lub przynie do zakrystii albo biura
parafialnego. W tym roku wiele osb potrzebowao naszej
pomocnej rki przyniemy im rado z naszego
prezentu!
POMAGAJMY DZIELMY SI MIUJMY SI
NAWZAJEM .

Komisja Chrzecijaskiej Pomocy

Elbieta Sieradzka, Sophie Chrobak, Jean


Goembiowski, Julia Petecka, Irena, Antoni
Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Mirosaw Wilk,
Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Pawe
Kuniec, Franciszka Kownacka
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.
ARCYBRACTWO KONAJCEGO SERCA JEZUSA
I MATKI BOEJ BOLESNEJ
Do obowizkw czonkw Arcybractwa naley codzienna
modlitw ofiarowana za konajcych i cierpicych.
Wsplnota zamwila intencje Mszalne w dniach:
12-25-2014 godz. 9:30am - Za Arcybractwo
12-25-2014 godz. 11:15 - Za cierpicych i konajcych
04-05-2015 godz.2:00 - Za cierpicych i konajcych
06-12-2015 godz. 9:30am - Za Arcybractwo
08-15-2015 godz. 4:00 - Za cierpicych i konajcych
09-15-2015 godz. 9:00 - Za cierpicych i konajcych
12-25-2015 9:30am - Za Arcybractwo
Prosimy wszystkich czonkw o szczegln pami
modlitewn za chorych z naszej parafii. Chtni, ktrzy
chcieliby doczy do Arcybractwa mog dzwoni pod
numer tel: 586 781-2861.

WITECZNY BAZAR PARAFIALNY


Nasz doroczny Bazar witeczny, odbdzie si w dniach
6/7 grudnia. Tradycyjnym zwyczajem zwracamy si
z prob do parafian o przynoszenie ksiek i rzeczy na
Flea Market, rzeczy na loteri fantow, ciasta
witecznego i artykuw spoywczych do kuchni.
Osoby chtne do pracy przed i w czasie bazaru proszone ZAPROSZENIE DO MINISTRANTW
s o zapisywanie si na tablicy w holu kocioa. Na bazar Zapraszamy chopcw do suby przy otarzu jako
mona ju rezerwowa stoliki na stoiska biznesowe.
ministranci. Prosimy o zgoszenie do
ks. Tomasza.

MSZA POGRZEBOWA
W minionym czasie do Pana odszed: .p. Jzef Borowski.
Promy o rado wieczn dla zmarego: Wieczny

odpoczynek racz mu da Panie.

GODZINY PRACY SPOECZNEJ


Zapraszamy
modzie
do
odpracowania
spoecznych przy naszej parafii.

godzin

PIELGRZYMKA DO GUADELUPE,MEXICO
Ostateczne spotkanie w sprawie pielgrzymki do Matki
Boej z Guadelupe w Mexico w styczniu 2015 roku
odbdzie si dzisiaj po Mszy w. o godz. 11:15am. Wicej
informacji tel: 248 707 0577 lub 248 396 1370

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:


17 XI w. Elbieta Wgierska (1207-1231), zakonnica; zostawszy
wdow w wieku 20 lat oddaa si wychowaniu dzieci, modlitwie,
uczynkom pokutnym i miosierdziu; ostatnie lata spdzia
w skrajnym ubstwie, oddajc si bez reszty chorym i biednym
18 XI b. Karolina Kzkwna (1898-1914), dziewica i mczennica;
jest nazywana polsk Mari Goretti, gdy tak jak ona zgina,
bronic swojej godnoci i czystoci (wspomnienie obowizkowe);
19 XI b. Salomea (1268), zakonnica, crka Leszka Biaego, ktra
polubia wgierskiego ksicia Kolomana, a po jego mierci
wstpia do klasztoru klarysek w Zawichocie koo Sandomierza
20 XI w. Rafa Kalinowski (1835-1907), prezbiter, jeden z
przywdcw powstania styczniowego w 1863 roku, sybirak,
karmelita i kapan galicyjski; mia niezwyky dar jednania
grzesznikw z Bogiem; jest patronem ludzi poszukujcych sensu
ycia i zagubionych na drogach wiary
22 XI w. Cecylia (III wiek), dziewica i mczennica, patronka
chrzystw, lutnikw, muzykw, organistw, zespow wokalnomuzycznych

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY

GRUPY PARAFIALNE

Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002

Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636

Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553

Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217

Koordynator do spraw Katechezy


s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr

Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794

Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr


Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025

Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr

Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861


RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczca: Mariola Vanderest
(248) 879 - 5898

Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946


Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792

Zastpca: Iwona Jdrzejczak


(248)790-9348

Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581

Sekretarz: Magdalena Hondo


(586) 566 - 1636

Koo Seniorw Zota Ra


Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804

Jolanta Gmurowska,
ukasz Macig, Barbara Somiska
RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Wadysaw Szaflarski
(248)652-8424
Sekretarz: Elbieta Zylinski
(586) 781 - 2861
Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,
Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin,
Wojciech Urban
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne
Koordynator Magdalena Hondo (586) 566-1636
CAF PROWINCJA
Z powodu koniecznego remontu
Cafe Prowincja
jest zamknita do odwoania

Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385

Rycerze Kolumba
Marek Bieciuk - (586) 219-3256
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976

ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII
Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki
(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna (sob. 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
(sala Jana Pawa II)
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII
MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI
Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.
KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.
PROGRAM RADIOWY KSIY
CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.

You might also like