You are on page 1of 54

Ema Darsi

UDESNI PREOBRAAJ

Pouri, pomislila je Kejt dok je posmatrala svog mua koji se razmetao svojom
mudrou. Opet je odugovlaio da pozove goste da sednu za sto. Supa je bila ve u iniji i
hladila se. Kejt je treperila od nestrpljenja dok je on oklevao sa veerom. Skot se uiveo u
svoju ulogu savrenog domaina. Veeras se posebno trudio zbog Aleksa Daltona koga je
pozvao na veeru.
Kejt je gledala sa sumnjom u tog krupnog oveka koji je upravo seo za sto pored nje.
Bogatog momka poput Aleksa Daltona ova veera nije mnogo impresionirala. Sve ovo je
bilo samo traenje vremena, novca i bespotrebnog truda. Videla je cinizam u njegovim
oima dok je sluila aperitiv i predjelo. Ponaao se dovoljno pristojno, ali pogled ga je
izdavao.
Konano, svi su posedali za sto. Kejt je brzo stavila iniju sa supom pred goste i sela na
svoje mesto.
- Posluite se, molim vas - promrmljala je sa zebnjom u srcu. Satima je pripremala ovu
goveu supu zato to je ovek koga je Skot eleo da impresionira izjavio da je oboava.
- Supa se ohladila - rekao je Skot polako, naglaavajui svaku re.
Kejt je napravila grimasu i probala supu. Jedva da je bila mlaka.
- Izvini, duo - promrmljala je dok je u sebi poelela da mu celu iniju supe prolije na
glavu.
- Ja volim kad je supa mlaka. Tada joj ukus dolazi do punog izraaja. Nisam dugo jeo
ovako dobro pripremljenu supu. -Daltonov ton je bio autoritativan i zvuao je kao izazov
na Skotovu kritiku.
- Vrlo ste ljubazni, gospodine Daltone. Hvala! - dodala je Kejt utivo, mada nije oseala
nikakvu zahvalnost. Sve to je oseala prema Aleksu Daltonu je bio prezir.
Pronicljive plave oi primetile su njenu rezervisanost. Pogledao je u nju kao da je
njenim reima pridavao posebno znaenje.
- Zovem se Aleks i malo je onih koji bi rekli za mene da sam ljubazan.
Skot se nasmejao kratko i samouvereno.
- To me ne iznenauje. S vama nije lako sklopiti neki posao.
- Ne volim da radim sa arlatanima - glasio je kratak odgovor.
Skot je podigao obrve. Bio je i suvie siguran u sebe.
- Verujem. Ali pametan ovek koji zna ta treba da vam ponudi, vredan je vae panje i
vremena.
- To mora biti vrlo pametan ovek - sloio se Aleks alton s ironinim osmehom na
usnama. Ponovo je usredsredio svoju panju na Kejt. - Pitanje je samo koliko je dobro to to
nudi?

- To vi treba da odluite - rekla je Kejt nemarno, ne elei da uestvuje u poslovnom


razgovoru. To je bio Skotov domen, a ne njen.
- Za to e mi biti potrebno malo vremena - odgovorio je ozbiljno.
Kejt je usredsredila svoju panju na supu. Neka Aleks nae sebi drugog sagovornika,
pomislila je. Pet godina njenog braka prolo joj je u tome to je morala da zabavlja ovakve
ljude, koji su bili uticajni ili bogati i koji su mogli da budu Skotu od koristi. Njihov ivot je
bio tragikomedija... samo jedan korak do potpunog bankrotstva. Iznajmljena kua i veliki
krediti predstavljali su fasadu njihovog lanog blagostanja. Njihov ceo prihod sluio je zato
da impresionira druge i Kejt je prezirala taj lani sjaj.
Ponekad je mrzela i Skota. Nije mogla da podnese njegov izopaen oseaj vrednosti to
je liavao dece, to je obmanuo i to joj je tek u braku pokazao svoje pravo lice. Pokajala se
to se udala za njega, ali zbog godina koje je provela s njim nije mogla da ga ostavi.
Posmatrala ga je dok je jeo supu i registrovala njegov uvebani arm dok je podsticao
razgovor za stolom. Bio je izuzetno zgodan. Imao je muevne crte lica i crnu kosu oianu
po poslednjoj modi. Kod Skota je sve bilo u trendu.
Bio je i neveran, jer je i to bilo moderno. Primetila je da Fiona ardvej flertuje s njim i
videla je da je njegov pogled pun obeanja. Zapitala se da lije Flora ve spavala sa njim.
- Da li je ime Kejt skraeno od Ketrin? Okrenula se prema Aleksu Daltonu, iznenaena
njegovim pitanjem.
- Nije... ve od Ketlin. - Setan osmeh se pojavio na njenim usnama. - Pravo ime mi je
Meri Ketlin. Irkinja sam i to od dvadeset i etiri karata, gospodine Daltone. Moje devojako
prezime je Omali.
On je klimnuo glavom, gledajui oduevljeno njenu riu kosu i svetloplave oi.
- Pretpostavio sam da ste Irkinja - os-mehnuo se naglaavajui svaku svoju re. - Boja
vae kose i oiju to potvruje. Ali va temperament nije u skladu sa tradicijom... suvie ste
uzdrani. Da li bih mogao da vas zamolim za jo malo supe?
- Mislim da se ono to je ostalo u iniji potpuno ohladilo - iskreno je odgovorila.
- Ne smeta.
- Ako ba insistirate...
Uzela je njegov i svoj tanjir i odnela ih u kuhinju. Poto mu je napunila jo jedan tanjir
supe, pokupila je sa stola prazne tanjire i stavila ih na tacnu. Bilo je vreme da poslui drugo
jelo. Govei file je bio ve u penici i ona je strepela da joj se sos veeras ne zgrua.
Poto je prelila meso, vratila se u trpezariju. Skot je punio ae i hvalio crveno vino koje
je sluio.- Gosti su izgledali zadovoljni i Kejt je laknulo.
- Da li ste zaposleni, Meri Ketlin? Kejt se usiljeno osmehnula i leerno odgovorila.
- Da, radim povremeno... obavljam neke sekretarske poslove. Uivam u tome, jer me to
odvlai od kue.
- Ali, vi niste ena koja eli da napravi karijeru.
- Nisam. Ali isto tako priznajem da nisam oduevljena da po itav dan sedim za
kompjuterom i kucam.
- A ta vas onda oduevljava?
Ovo pitanje je izgovorio dubokim, provokativnim tonom. Kejt je uzdahnula. Flertovanje
je bilo poslednje to je elela.
- Verovatno kuvanje - hladno je odgovorila.
- Kako to da nemate dece?

Kejt je stisnula zube. Htela je da mu odvrati da ih nema zato to Skot eli da postane
uticajan i moan kao to je on.
- Imate li vi dece, gospodine Daltone? - upitala ga je.
- Nemam. Nisam oenjen.
Bilo je udne da ovek njegovog poloaja nije oenjen. Ljubopitljivost je naterala da ga
malo bolje zagleda. Dalton je bio visok, snano graen mukarac i uprkos svom bogatstvu
prezirao je pomodarstvo. Njegovo tamnosivo odelo bilo je jednostavno, kao i bela koulja i
crna kravata.
- I kako vam se dopadam?
- Molim? - Kejt je pocrvenela odjednom se zbunivi.
- Dobro ste me prostudirali. Zaintrigiran sam vaim hladnim dranjem. Mada delujete
odbojno i hladno, Meri Ketlin, siguran sam da vaim ilama ne tee hladna voda.
- ao mi je ako ste stekli takav utisak, gospodine Daltone.
- Aleks.
- Nemam puno smisla za procenjivanje ljudi. A vi?
- Uopte. Ali to me zabavlja.
- Zabavlja?
- Mnogo toga me zabavlja. Da li volite drutvene igre, Meri Ketlin?
- Ne previe. Skot je vie naklonjen sportu.
- U krevetu ili van njega?
Sreo se sa njenim zaprepaenim pogledom i blago se osmehnuo.
- Da li igrate golf, gospodine Daltone? - hladno je upitala.
Ovu njenu digresiju propratio je podrugljivim osmehom.
- Ne. Vie volim umne reakcije, a vi us-peno podstiete u meni takve aktivnosti. Kako
bi bilo da preemo na neki laki tekst?
Kejt se namrtila, jer nije bila sigurna na ta je mislio.
- Ne razumem vas - mirno je odgovorila.
- Draga moja, tekst uvek postoji kad je novac u pitanju - rekao je sa blagim prezirom.
- To oboje znamo. Pitanje je samo koja su pravila igre.
Kejt nije mogla da sakrije neprijateljsto koje se pojavilo u njenim oima.
- Mislim da novac donosi vie nesree nego sree. Hoete li me izviniti? Moram da
vidim ta je sa glavnim jelom.
Sos se naravno zgruao. U panici, Kejt je otvorila friider da uzme ohlaenu vodu. Sipala
je kap po kap i bila ljuta na samu sebe. Suze su joj navrle na oi kada je videla da je sos i
dalje zgruan. U oajanju je uzela limun i iscedila nekoliko kapi u sos. Time ga je izgleda
spasla. Sa uzdahom velikog olakanja, usula ga je u iniju.
Kad je sve bilo na stolu, Kejtina napetost je poela da poputa. Sve je izgledalo lepo i
ukusno.
- Meso je malo prepeeno, Kejt - pri-metio je kritiki Skot.
- Tvrdo? - promrmljala je sebi u bradu.
- Nadam se da nije.
Panino je pogledala prema Aleksu Daltonu. On se osmehnuo.
- Izgleda savreno, ruiasto i sono. A miris sosa je neodoljiv.
- Zgruao se - hladno je rekla, ne elei da prihvati njegove pohvale.
- Jeste li ga gledali s kiselim licem?
Kejt nije mogla a da ne prasne u smeh. Otpila je gutljaj vina i hladno ga pogledala.

- Limun ga je spasao.
- Onda limun zasluuje svu pohvalu. Usuo je njoj i sebi sos i posluio povre.
- Vi, nema sumnje, uivate u jelu - primetila je Kejt.
On je sugestivno podigao obrve.
- Izmeu ostalog.
- Zato se niste oenili?
- Da li mi to preporuujete? Kejt se zbunila, ali samo na as.
- Verovatno niste osetili potrebu da se oenite.
- Jesam. Oseao sam potrebu. - Podsmeh je bio prisutan u njegovom tonu. -Moda sam
bio isuvie zauzet stvaranjem tog prokletog novca koji, ako ne donosi sreu, obezbeuje bar
materijalnu sigurnost i udobnost. Ili moda nisam sreo enu s kojom bih se mogao oeniti...
ili mije veoma teko ugoditi.
- Ili vam vie odgovara da niste vezani - nemarno je primetila.
- Jeste li vi vezani?
Kejt se koncentrisala na jelo u svom tanjim. Bilo je to suvie indiskretno pitanje za nju, a
ona nije imala nameru da mu otkrije svoja razoarenja i sruene iluzije kad je brak u
pitanju.
- Moda se treba povremeno osloboditi branih stega.
- Znai li to da va mu ne dri uzde dovoljno vrsto?
Njegov provokativan ton je iznervirao.
- Trebalo bi da ste obazriviji u donoenju zakljuaka, gospodine Daltone - nervozno je
odgovorila.
Lice mu je poprimilo neprijatan izgled.
- Zovem se Aleks - nestrpljivo je primetio.
- Ugledan ovek poput vas zasluuje potovanje - ljupko se podsmehnula.
- Nismo na slubenom sastanku nego na prijateljskoj veeri.
Ne znajui ta da mu odgovori, Kejt je uzela svoju au koja je bila prazna. Kao i obino,
Skot je bio preokupiran svojim vanim gostima i nije obraao panju na svoju enu.
- Skote, dodaj mi bocu, hoe li? Tvoja ena nema vina - primetio je Aleks sa suptilnom
kritikom notom u svom glasu.
Skot je podigao obrve.
- Izvini, mila. Kako sam nepaljiv! - Ustao je odmah i usuo vino u njenu i Aleksovu au,
zahvalio mu se to ga je podsetio i nastavio da puni i ostale ae, ignoriui osmehom
proteste svojih gostiju.
- Znai, volite da radite po svom.
- Nije li to svima svojstveno? - nemarno je upitala.
- Zavisi od toga koliko imamo snage... a vi zaista imate dovoljno snage - dodao je
vragolastim osmehom. - Koliko vam je godina?
- Da li svima postavljate tako indiskretna pitanja? Zar ne znate da ene ne vole da se
pitaju za godine?
- Vama to ne bi trebalo da smeta. Rekao bih da nemate vie od dvadeset pet godina.
- Dvadeset i sedam. Dve vie! U stvari, skoro tri.
- Koliko ste dugo u braku?
- Pet godina. - Pet dugih, praznih godina, dodala je u sebi.
- Zar ne elite da imate decu?
Kejt ga je pogledala gnevno, ali se brzo pribrala i potisnula svoje emocije.

- To pitanje bi bilo krajnje uvredljivo da sam kojim sluajem nerotkinja. Meutim, neki
ljudi vie vole da ive komotno... bez briga i optereenja koje donose deca. Vi oito spadate
u tu vrstu ljudi poto niste oenjeni.
- Ali, vi ste udati - primetio je naglaavajui svaku svoju re.
- Da, ja sam udata. - Pogledala je svog mua. Zabavljao je Fionu, priajui joj viceve.
Fiona se smejala i tapala ga po ruci. Eto, to je moj mu, pomislila je s gorinom Kejt.
Skot je podigao glavu i sreo se sa njenim pogledom. Pokazao joj je glavom prema
kuhinji. Bilo je vreme da raspremi sto. Svi su zavrili sa veerom. Ona se brzo izvinila i
pohitala u kuhinju.
Proverila je temperaturu u penici pre nego to je stavila sufle od narandi da se pee.
Dok je servirala jegode na male tanjire, razmiljala je o razgovoru sa Aleksom Daltonom.
ak i kad bi Skot pristao da imaju dete ona nije vie bila sigurna da bi ga zaista elela.
Nije vie elela Skotovo dete. Pitala se kad je to prestala da ga voli i nije mogla da odredi
dan... ak ni mesec. Njena ljubav prema Skotu umirala je polako, zahvaljujui njegovim
laima i arogantnom zanemarivanju njenih potreba. Tupa nezainteresovanost koja je
obuzela bila je nalik na smrt. Jednog dana e morati da se izvue iz te depresije i suoi se
ponovo sa ivotom pre nego to bude prekasno i pre nego to postane kompletan robot.
Vratila se za sto i stavila sufle. Svi su oduevljeno razgovarali o krstarenju jahtom. Ona
je sela i poela da ih slua.
- Vi ete, naravno, poi na krstarenje -ljubazno je pozvao Aleks kad je uhvatio njen
pogled.
- Moja koa ne podnosi sunce - rekla je, pokuavajui da odbije nekako njegov poziv. To
krstarenje bi se verovatno pretvorilo u pijanku, a ona nije imala elju da gleda Skota u
takvom raspoloenju.
- Jedan deo palube je pokriven. Ja u voditi rauna o vama - uveravao je Aleks Dalton.
Pre nego to je mogla da odgovori, Skot se umeao i odgovorio umesto nje.
- Kejt voli da se kupa. Doi e na jahtu, Alekse.
Kejt se skamenila. Pogledala je ledenim oima u Skota. Neu ii, pomislila je i stisnula
usne.
- Znai, dogovorili smo se - rekao je Aleks Dalton zadovoljno.
Kejt nije htela da se raspravlja. Sada nije bio trenutak za to.
- Mora da ste kao dete imali problema s tako osetljivom koom - primetio je neoekivano Aleks.
- Da! Morala sam uvek da se titim od sunca. Jednom sam se ogluila, i to mi je bila
lekcija koju neu nikada zaboraviti. Imala sam opekotine drugog stepena.
Njegov pogled se zaustavio na njenim obnaenim ramenima.
- Ne vidim da imate ikakve oiljke.
- Nestali su. Bila sam nesrena to imam tako osetljivu kou. Nisam mogla da idem na
kupanje... niti sam uivala da se igram napolju.
- Ali ste mogli da uivate u igrama u kui - rekao je sa blagim prizvukom ironije. -Ne
bih rekao da ste hendikepirani time to imate osetljivu kou. Koa vam je kao najfiniji
porculan. Uzdravam se celo vee da je ne dotaknem.
Kejt se nasmejala.
- Drago mi je to ste se uzdravali. Ja nisam porculanska lutka, gospodine Daltone, niti
volim igre pipkanja - dodala je ozbiljnijim tonom.
On je posmatrao prodorno nekoliko trenutaka. A onda se blago nasmejao i rekao.

- udna izjava. Budite ljubazni i recite mi kakve vrste igara volite. Zaintrigirali ste me.
- Volim otvorenu igru. Zato jednom ne pokuate? - gotovo se obrecnula, iznervirana
njegovim drskim ponaanjem.
- Pokuau. Naravno da u pokuati... kad budem imao vremena i kad budem raspoloen za to - podrugljivo je odgovorio.
Ne obraajui panju na Daltonovu primedbu, Kejt je zamolila goste da se poslue
sufleom. Sufle je vie nego uspeo i Kejt je bila zadovoljna. Svi su ga hvalili, ak i Skot.
- ena koja ume ovako dobro da kuva predstavlja biser od neprocenjive vrednosti primetio je Aleks Dalton.
- Kejt je pohaala kulinarski kurs odmah nakon naeg venanja - objasnio je Skot. - Ona
voli da kuva, zar ne, mila?
- Da - kratko je odgovorila.
- Bojim se da sam ja talentovana za neto drugo - uzdahnula je Fiona.
Kejt je stisnula usne. U to ne sumnjam, zajedljivo je pomislila. Druge dve ene za stolom
priale su o svojim omiljenim receptima, a mukarci su ih ili kritikovali, ili hvalili. Kejt je
jela sufle i uivala u njegovoj sonosti i aromi. Ostalo je jo samo da ih poslui kafom.
Nadala se da gosti nee dugo ostati. Razgovor se sada vodio o restoranima i ula su se
razliita miljenja. Dok su gosti priali, Kejt je pokuavala da se priseti ta joj je Skot rekao o
Aleksu Daltonu.
Voni sokovi su bili njegov biznis. Poslednja njegova investicija bila je fabrika za
proizvodnju gotovih jela koja je poela da plasira svoje proizvode u Australiji. Skot je
pokuavao da ga zainteresuje za jedan novi pronalazak sa mikrotalasima koji otapaju
zamrznuto pecivo. To je bila jo jedna od Skotovih matovitih ideja da bude menader
pronalazau koji nije mogao da patentira svoj izum. udilo je da je Aleks Dalton uopte i
prihvatio ovaj poziv na veeru.
- Izgledate zamiljeno. O emu to razmiljate? - tiho je upitao.
- Pitam se zato ste ovde? - iskreno je odgovorila.
Za trenutak je videla u njegovim oima iznenaenje koje je brzo zamenjeno cinizmom.
- Znate zato sam ovde? Prihvatio sam poziv vaeg mua.
Kejt je slegnula ramenima.
- Mogli ste da ne prihvatite. Osmehnuo se gotovo neprijatno.
- Ali, ja sam ga ipak prihvatio.
- Da li je i poziv za krstarenje va hir? Pogledao je naas Skota, zatim ponovo nju.
- Ne, nije hir. Uzvraam gostoprimstvo vaeg mua.
- Shvatam - promrmljala je.
- Sumnjam da shvatate, Meri Ketlin - odgovorio je tiho.
Ona ga je zbunjeno pogledala, ali se on samo osmehnuo.
- Verujem da emo se sutra razumeti. -Glas mu je bio priguen i intiman.
Ona se namrtila i kruto odgovorila.
- Sumnjam, gospodine Daltone. To bi bilo gubljenje vremena... i za vas i za mene.
Pogledala je prema proelju stola. - Skote, da li ovde da posluim kafu?
- Ne, hvala, mila. Prei emo u salon. Aleks Dalton je bio prvi koji je ustao da poe kui.
Kejt i Skot su ga otpratili do vrata. Kejt je elela da on to pre ode... prieljkivala je da svi
odu. On se okrenuo i iznenadio je time to je uhvatio za ruku. Njegove plave oi zahtevale
su njenu panju i samo njenu. Potpuno je ignorisao Skotovo prisustvo.

- Zahvaljujem i radujem se unapred to u vas ponovo videti. - Te rei su bile proete


sugestivnom intimnou.
Kejt je pocrvenela. Gotovo je istrgla ruku i odmakla bi se od njega da je Skot nije
posesivno zagrlio.
- Zar ti nisam rekao da imam divnu enu? - rekao je samouvereno.
Kejt je stegla zube. Skotov lani moral je dovodio do ludila.
Daltonove oi su imale podrugljiv sjaj kad je odgovorio.
- Da, tvoja ena je zaista divna. Vidimo se sutra.
- Odlino! - oduevljeno je rekao Skot. Pre nego to se okrenuo i otiao, Aleks je uputio
Kejt pogled pun znaaja.
Kad su ostali sami, Skot joj se obratio sa trijumfalnim osmehom na licu.
- ta kae na to? Pozvao nas je, ni manje ni vie, nego na krstarenje!
Ona se kiselo osmehnula.
- Nisam sigurna ta smera, ali da sam na tvom mestu bila bih oprezna.
Na Skotovim usnama pojavio se cinian osmeh.
- Opinila si ga.
Kejt je podigla bradu i prezrivo ga je pogledala.
- Ti si lud, Skote. Predstava je zavrena. Idem u krevet.
- Ne obraaj mi se takvim tonom, Kejt - uvreeno je opomenuo.
Ona je ignorisala njegovu suptilnu pretnju.
- Idi i udvaraj se Fioni - dobacila mu je preko ramena dok je urila uz stepenice.
- Ljubomorna si? - podsmehnuo se.
Kejt se okrenula i pogledala ga prezrivo.
- Moe da te uzme uz moj blagoslov.

II

Kejt je bila u kupatilu i skidala minku s lica kada je ula kako i poslednji gost odlazi.
Ulazna vrata su se zatvorila i Skot je poeo da se penje uz stepenice. Kad se vratila u
spavau sobu, Skot se ve skidao. Kao i sve ostalo to je radio, i ovo je obavljao sa puno stila.
Uvek je svoju odeu odlagao na ovaj nain, ali Kejt nije osetila ni najmanju elju za njim.
Uputio joj je jedan ljutiti pogled.
- Zbog ega si neraspoloena? Mislio sam da si se lepo zabavljala sa Aleksom Daltonom.
- Neu ii s tobom sutra, Skote.
- Ii e! To je moja ivotna ansa, Kejt. Pruila mi se konano prilika da uspem i neu
dozvoliti da mi je ti pokvari.
- To nema nikakve veze sa mnom. Njegovo lepo lice odjednom je porunelo.
- Glupao! Zar jo nisi nauila kako se prave veliki poslovi? U velikim poslovima nita
nije poteno. Potrebna si mi i ii e sa mnom, jasno?
- Nisam ti potrebna. Ve ti dugo nisam potrebna - uno je odgovorila Kejt.
On je napravio grimasu punu prezira.

- Nemoj poinjati opet s tvojim samosa-aljenjem. Veeras nisam raspoloen za to. Ii


e sa mnom i taka!
- Zato bih ila sa tobom? Zato bih kog vraga ila s tobom? Hoe da izigravamo srean
brani par? Ti, u stvari, ne eli da sam sa tobom.
Seo je da izuje cipele i pogledao je ozbiljno preko ramena.
- Ne radi se o tome ta ja elim. On eli da ti doe. Da si malo pronicljivija shvatila bi
da Dalton eli da ti se udvara. - Sarkastino se nasmejao. - Mora da ga je opinila tvoja ria
kosa.
- To je karakteristino za tebe, Skote -odgovorila je s prezirom. - Mora sve da svede na
najnii stepen. Aleks Dalton...
- Aleks Dalton je doao veeras samo zbog jednog razloga. - Ustao je i protegao se, zatim
prstom upro u nju. - Doao je zbog tebe.
- Ne budi smean!
- Da ne budem smean? - poeo je da joj se ruga, a zatim zavrteo glavom. - Na prijatelj,
Dalton, je retka ptiica. Divio se otvoreno tvojoj fotografiji u mojoj kancelariji, zatim
izjavio da e rei svoju konanu odluku u ponedeljak, jer eli dobro da razmisli o mojoj
ponudi. Pogledao je ponovo tvoju fotografiju i vratio je nerado na moj pisai sto. Moda si
glupa, gluva i lepa, ali ja sam suvie lukav da ne bih primetio takve stvari. On je prihvatio
moj poziv na veeru i celo vee je podredio tebi. A sutra, draga moja eno, ii e sa mnom
i bie olienje ljupkosti i arma. Da li sam dovoljno jasan?
- Kristalno jasan! - odvratila je, kiptei od gneva. - Ti si jedan obian svodnik! Kako se
usuuje da me tako prostituie!
- Za ime sveta! - viknuo je. - Ne traim od tebe da spava s njim. elim samo da malo
flertuje, s njim... da mu da malo nade.
Vru talas ponienja pojaao je Kejtin gnev.
- On mene ne eli. Ti si lud! - besno je planula. - On jednostavno nalazi zadovoljstvo u
tome da manipulie ljudima. Za njega je sve to samo igra... povlai poteze i pos-matra kako
ljudi reaguju. To je radio veeras, i to e raditi i sutra. Ti si za njega samo jedna marioneta i
on u kupiti taj pronalazak jedino ako zakljui da mu se to isplati. Ako eli ti ga zabavljaj,
ali ja neu!
- Hoe, Kejt, hoe! - procedio je kroz zube. Priao joj je i stegao je za nadlakticu.
- Spustie taj tvoj nos i smekae se i biti ljubazna, i to vrlo ljubazna. Ne izazivaj me, jer
u te svaliti na ovaj krevet i nauiti pameti!
- ta ti je, Skote? Fiona te nije zadovoljila? - zajedljivo je upitala.
On je besno odgurnuo.
- Ostavi Fionu na miru. Ne zna o emu govori.
- Govorim o razvodu.
Za trenutak su oboje bili u oku.
- Ne misli valjda ozbiljno, Kejt. Ti si mi ena - napeto je izjavio.
- Lepo od tebe to si se toga setio. Stekla sam utisak daje Fiona zauzela moje mesto, a da
sam ja prostitutka koja zabavlja tvoje klijente. Svreno je s nama, Skote! Naputam te... i to
jo sutra.
- E, nee! - rekao je pretei.
Ali, Kejt je znala da e ga napustiti. Ta odluka se u njoj dugo kristalisala i sada je sazrela.
Videvi odlunost u njenim oima, Skot je odjednom smekao.

- Ne moe mi to uiniti, Kejt - moleivo je rekao i obuhvatio njeno lice rukama. - Ti si


moja ena.
Ona je odgurnula njegove ruke i ustuknula.
- Ja sam tvoja ena! - ponovila je sa prezirom u glasu. - Pre bih rekla da sam ti kuna
pomonica. Spremam ti, kuvam ti, donosim platu i izgledam dovoljno privlano... Kad si
poslednji put bio nean prema meni, Skote... kad si me poslednji put poe-leo kao enu?
Nisi mi ak dozvolio ni da imam dete.
- Dobro! Imae dete ako ti je toliko stalo do njega - mrzovoljno je rekao.
- Vie ga ne elim. Ne elim vie nita od tebe. elim samo da odem odavde - odluno je
odgovorila.
On joj je priao sa lea, obuhvatio je oko pasa i privukao sebi.
- Ostavi me! - rekla je sa tekim uzdahom.
On je ignorisao njen protest. Steui je vrsto, jednom rukom je poeo da je miluje po
grudima.
- Uzrujana si, Kejt, i samo preuveliava stvari - promrmljao je na njenom uhu. -Ja u te
smiriti.
Ona je stajala ukoeno. ekala je da vidi osea li ta prema njemu i da li njegovo milovanje moe da je uzbudi. Ali, njegova ljubavna predigra nije je uopte uzbudila. Ostala je
potpuno hladna.
- Ne vredi, Skote. Gotovo je... svreno je meu nama. Ne volim te i ne elim te viemirno je izjavila. Odgurnula je njegove rake i okrenula se da bi mu viela lice. -Ne elim
vie da ivim s tobom.
On je agresivno podigao bradu i pogledao je oima punim prezira.
- Znai tako! Izabrala si pravi trenutak da mi saopti da hoe da se razvede. ekala si
da mi zatreba, da mi stvarno zatreba, pa da me ostavi na cedilu. Kako moe da bude
tako sebina?
Za trenutak je Kejt bila zbunjena ovom optubom. Nije mogla da veruje daje u stanju da
bude tako beskrupulozna. Udahnula je duboko i pogledala ga sa gnuanjem.
- Nije me briga. Ne marim da li e zavriti kao milioner ili kao prosjak, neu deliti tvoju
sudbinu. Odlazim iz tvog ivota i zapoinjem novi ivot.
Lukavi sjaj se pojavio u njegovim oima.
- A ta ako ti ja ne dam razvod?
- Ne mora da mi ga da. Dobiu ga automatski im budemo iveli odvojeno vie od
godinu dana. Zar misli da sam glupa, Skote?
- A ako ne pristanem da ivimo odvojeno? Mogao bih da naem svedoke koji e
potvrditi da smo zajedno proveli no. Mogao bih lako da pokvarim tvoj dobro smiljen
plan. Moglo bi se desiti da ne dobije ba tako lako taj razvod, Kejt.
- Ti... - Zanemela je od gneva izazvanog njegovim podlim ponaanjem.
On podie ruke sa podrugljivim gestom.
- Smiri se, Kejt! Hajde da razgovaramo kao ljudi. Rekla si ta hoe. eli razvod.
Spreman sam da ti ga dam pod jednim uslo-vom... pod uslovom da bude sutra ljubazna
prema Aleksu Daltonu.
On je bio lud. Kejt ga je zaprepaeno gledala. Zar je mogue da je bio toliko naivan da
poveruje da e time nagovoriti Daltona da kupi onaj izum?
- Dobro! Dogovoreno! - polako je rekla. On je sumnjiavo zakiljio.
- Savetujem ti da bude fer, Kejt. Drau te na oku.

- Ne boj se, dau sve od sebe da armiram Daltona. Ja u poteno obaviti svoj deo posla.
Ali ne tie me se ta e se odigrati u ponedeljak u tvojoj kancelariji. Ako tvoja strategija
zataji, nemoj svaliti krivicu na mene.
- Moja strategija nee zatajiti - samouvereno je rekao. - Kuda e? - dodao je kada je
krenula prema vratima.
- Ne elim da spavam u istoj sobi s tobom - hladno je odgovorila. - Spavau u gostinskoj
sobi.
- Kako hoe. - Slegnuo je ramenima i otiao u kupatilo.
Kejt je znala da se Skot pretvarao da mu je svejedno. Daje pokazala i malo nenosti, on
bi je zagrlio i molio da mu oprosti. Ne bi to uradio zato to je voleo. On jednostavno nije
trpeo poraze.
Tu no je spavala loe. Razmiljala je o stvarima koje je potrebno da uradi pre nego to
napusti Skota. Probudila se prilino rano. Ustala je, namestila krevet i otila u kuhinju da
skuva sebi kafu.
Trebalo je obaviti sijaset poslova ako je mislila da ga sutra napusti. Htela je da ostavi
kuu istu i urednu. Nije htela da ponese sa sobom nita od svojih linih stvari.
- Zato me nisi probudila? - nabusito je upitao. - Zakasniemo ako odmah ne krenemo.
Ostavi to i spremi se.
Ne elei da se raspravlja s njim, Kejt ga je posluala. Istuirala se i presvukla u bele
pantalone i plavo-belu prugastu koulju. Kosu je pokupila u punu i uzela slamnati eir sa
plavo-belom trakom.
- Jesi li gotova? - Skot je bio nestrpljiv.
- Jesam, upravo kreem - odgovorila je i izala u hol.
- Pobogu! Izgleda kao opatica! - besno je napao. - I ti to naziva fer igrom?
Kejt je pocrvenela i burno reagovala.
- Moram da se zatitim od sunca! Zna da imam osetljivu kou.
- Pogledaj se. Hajde... pogledaj se u ogledalo! - Uhvatio je za ruku i odvukao do velikog
ogledala u holu. - Da li ovo lii na enu koja eli da zavede mukarca? - Izvadio joj je
ukosnice iz kose i grabo je rastresao. -Ovako je ve bolje. A sada stavi malo minke na lice.
Grozno izgleda.
Kejt se nije raspravljala. Znala je da to ne bi vredelo. Ruka joj je podrhtavala dok je
stavljala senku na kapke i mazala makarom trepavice. Zatim je naminkala usta i
raeljala svoju gustu plamenu kosu.
- Da li je ovako dobro? - sarkastino je upitala.
On je kritiki pogledao.
- Ta koulja ti je isuvie jednostavna i neupadljiva. Otkopaj dugmad.
Savlaujui gnev, Kejt je otkopala gornja tri dugmeta.
- Otkopaj ih sve do grudi - insistirao je Skot.
- Neu! - nabusito mu je odgovorila.
- Uradie onako kako ti kaem, inae nee dobiti razvod.
Ona ga je besno gledala, ali njegov pogled joj je rekao da nema svrhe da se ubeu-je.
Podigla je prkosno bradu i otkopala poslednja tri dugmeta.
- Jesi li zadovoljan?
- Malo vie ljupkosti ne bi ti bilo na odmet - grubo je odvratio. Potom je pogledao na
svoj runi sat. - Do vraga! Kasnimo! Hajde - pourivao je, gurajui je ispred sebe. - I imaj na

umu da u biti beskrupulozan ako ne bude fer. Obavi svoj deo posla poteno i bie
slobodna.
Dok su se vozili kolima, Kejt je sve vreme utala. Ne obraajui panju na njeno tmurno
raspoloenje, Skot je neumorno priao.
- Dalton ima kuu sa privatnim sidritem u Dabl Beju. Mora da ga je skupo platio. Na
jahti ima stalnu posadu. To se zove bogat ovek. Kad samo pomislim da je sve to stekao u
mojim godinama! Pola sveta je kupilo licence njegovih proizvoda. Treba se roditi tako
srean. Nije dovoljno biti samo pametan. Mora imati i sree. Naiao sam na oveka koga
sam godinama ekao. Ako stavi svoj potpis, moja budunost je osigurana. Uspeh mi je
zagarantovan. - Trijumfalno je pogledao. - Da li me slua, Kejt?
- Sluam te - napeto je odgovorila.
- uj! Ako ga zavede, dau ti jedan deo tih akcija i bie materijalno obezbeena
za narednih deset-petnaest godina. Ne alim se, Kejt.
Njoj je bilo muno bilo ta da mu odgovori.
- Jesi li me ula? - iritirano je upitao.
- ula sam te. -I ta kae?
- ta da kaem? Rekla sam da u biti ljubazna prema njemu.
Osetila je njegov prodoran pogled na sebi-, ali nastavila je da gleda ispred sebe. I Skot je
uutao i nije progovarao sve dok se nisu zaustavili ispred visokog zida od opeke.
- On oito voli da je izolovan od sveta - prokomentarisao je Skot kad su izali iz kola. Kroz onu kapiju - objasnio je. -Aleks je rekao da se iza kue nalazi staza koja vodi do
sidrita. Pouri, Kejt. Sudei po broju kola, svi su ve doli.
Obili su kuu i spustili se kamenim stepenicama na mol. Tamo ih je ekao amac u
kojem je stajao jedan mladi.
- Vi ste gospodin i gospoa Endrus? -upitao ih je utivo. Skot je klimnuo glavom i
mladi im je pokazao rukom da uu u amac.
- Bojim se da malo kasnimo - izvinio se Skot.
- Nema problema - odgovorio je mladi sa prijatnim osmehom. - Gospodinu Daltonu se
ne uri. Ovo je krstarenje iz zadovoljstva.
- Jahta je velika - primetio je Skot dok je zadivljeno posmatrao elegantu, belu jahtu.
Kejt je rukom pridravala eir dok joj je vetar nosio kosu preko lica. U sebi je grdila
Skota to joj je raspustio kosu.
- Skoro smo stigli - veselo je rekao mladi veslajui.
Aleks Dalton ih je pozdravio im su kroili na palubu jahte. Skot se, ve po obiaju,
odmah raspriao.
- Izvinjavam se to kasnimo. Kejt je kriva. Zna ve kakve su ene.
Aleks Dalton je pogledao Kejt.
- Drago mi je to ste doli.
Ova primeba je bila toliko lina da je Kejt porumenela i primetno se zbunila. Dal-ton je
uzeo za ruku i eretski se nasmejao.
- Rekao sam da za vas nameste jedan sto u hladu. Zaklonjen je od sunca i vetra tako da
neete imati problema sa eirom. Moete ga skinuti.
Odveo ih je na drugi kraj palube gde se ve nalazilo drutvo koje je bilo u dobrom
raspoloenju. Stolovi i pletene stolice bile su u zaklonu dok su lealjke bile na suncu.
Ono isto drutvo od sino uivalo je u suncu, askalo i smejalo se. Kejtin pogled se
zadrao naas na enskom delu drutva. Dejn Lister je bila u bermudama koje su drsko

isticale njene obline. Kejt joj se osmehnula. Vendi Desel je bila u utom bade-mantilu koji
je isticao njen preplanuli ten i platinastosivu kosu. Kejtin pogled se zadrao na Fioni
andrvej. Bila je opruena na lealjci i uivala u suncu. uti biki-ni bio je u savrenom
kontrastu sa bakarnom bojom njene koe.
Skot je otiao odmah do Fione i seo pored nje. Aleks Dalton je odveo Kejt do stola koji je
stajao malo dalje od ostalih stolova i stolica. Bilo je oito da je hteo da je ima samo za sebe.
Poto je smestio na jednu stolicu i potom i sam seo, rukom je signalizirao konobaru da
prie.
- ta ete popiti?
- Limunadu - osmehnula se, trudei se da deluje oputeno.
Pokazao je rukom na Skota i dodao.
- Pobrinite se za gospodina Endrusa. Neka ni u emu ne oskudeva.
Ova primedba uinila je da Kejti bude jo nelagodnije. Napravila je nekoliko primedbi o
vremenu dok im konobar nije doneo pie. Iznenadila se kad je konobar stavio pred njega
au sa sokom od ananasa. On se skrueno osmehnuo.
- Volim svoje proizvode i retko pijem alkoholna pia preko dana, jer ne bih mogao
racionalno da razmiljam ukoliko neto popijem.
A danas ete morati da mislite racionalno, pomislila je Kejt u sebi. Skot je bio jagnje u
poreenju sa ovim ovekom. Aleks
Dalton je bio pronicljiv i opasan i bilo joj je mrsko da se poigrava sa takvim ovekom.
Jahta je zaplovila i Aleks je bio primoran da odgovara na mnoga pitanja svojih gostiju.
Jednom je morao ak da ustane i da prie ogradi da bi objasnio neto Bobu ardveju. Kejt je
iskoristila tu priliku da ga malo bolje pogleda.
Sino joj se uini da je malo puniji, ali sada je konstatovala da se prevarila. Aleks je bio
krupan, ali nije imao ni grama sala... bio je sav od miia.
Aleks se okrenuo naglo i uhvatio njen pogled. Kejt se zbunila i porumenela u licu.
Pogledala je instinktivno prema Skotu i odahnula kada je videla da je njegova panja
zaokupljena Fionom.
- Dejk e ti objasniti sve to te interesuje - rekao je Aleks iznenada, preputajui Boba
mlaom konobaru. Potom se vratio do nje i seo, osmehujui joj se kiselo. - Uloga domaina
je nezahvalna. Danas izgledate draesno, Meri Ketlin.
- Hvala - promrmljala je i otpila gutljaj limunade.
Njegove oi su se sijale zadovoljno.
- O emu elite da priamo?
- O emu vi hoete.
- Danas smo jako skrueni - primetio je sa podsmehom. - Nije mogue da promena
sredine toliko utie na vae ponaanje?
Prstom je preao po njenoj ruci i ona se skamenila i blago zadrhtala. Da nije pogreno
procenila ovog oveka, zapitala se panino. Nije, rezonovala je smireno. On je igrao cininu
igru s njom i hteo je da vidi koliko daleko to moe.
- Da li znate na koga me podseate? -Aleks je prenuo iz razmiljanja.
Ona je nesvesno napuila koketno usta.
- Ne, recite mi vi.
On se nagnuo napred i podigao joj pramen kose sa ramena.
- Na Botielijevu Veneru koja se die iz mora. Imate istu boju kose. Dole u kabini se
nalazi jedna dobra reprodukcija te slike. Poite sa mnom da vam je pokaem.

On je uhvatio za ruku i povukao da ustane. Kejt je nevoljno ustala, jer nije elela da
naputa ostalo drutvo. Pogledala je instinktivno Skota koji joj je klimnuo glavom i
osmehnuo joj se zavodniki. Kejt je stezala usne dok je Aleks Dalton vodio preko palube.
Stisak njegove ruke bio je suvie jak da bi ga zanemarila. Zastala je na zadnjoj stepenici i
preletela pogledom po luksuzno opremljenom salonu. Sve je bilo u tirkiznim i zelenim
tonovima. Nekoliko slika bilo je na zidovima, ali Botielijeve Venere nije bilo.
Skamenila se kad je Aleks blago uhvatio oko struka.
- Ovamo - promrmljao je, vodei je prema vratima pored stepenita.
Otvorio je vrata i uveo je unutra. Stala je kao ukopana kad je spazila veliki brani krevet
koji je dominirao prostorijom. Nisu je vie zanimale slike na zidu. Prenula se kad je rukom
dodirnuo po modricama koje je Skot ostavio na njenim miicama.
- Oh, ne - zavapila je prigueno.
Ve u sledeem momentu se otrgla od njega, ustuknula nekoliko koraka i pogledala ga
oima punim prezira.
- Igra ovde prestaje, gospodine Daltone. Neu da uestvujem u njoj. Neu ni po koju
cenu.
On je klimnuo glavom, gledajui je sa puno razumevanja.
- Nisam ni mislio da ete hteti da u njoj uestvujete, Meri Ketlin, ali hteo sam da se
uverim.

III

Pogledao je naas u njene ruke koje su podrhtavale, zatim podigao pogled.


- Da li ti dugaki rukavi treba da pokriju modrice? - otro je upitao. - Da li vas je Skot
batinama primorao da se upustite u ovu igru?
- Nije - brzo je porekla.
Brzinom pantera on se stvorio pred njom. Uhvatio je za okovratnik koulje i obnaio joj
jedno rame. Tragovi Skotovih prstiju bili su suvie uoljivi na njenoj nenoj koi.
- Imam preosetljivu kou - promrmljala je, crvenei od nelagodnosti. - Pustite me,
molim vas.
Lice mu je bilo smrknuto dok joj je vraao koulju na mesto. Zakopao je sve do grla,
zatim je obema rukama uhvatio za lice, primoravajui je da ga pogleda. Oi su mu imale
izvinjavajui izraz.
- Oprostite mi, molim vas - promrmljao je.
Ona ga je netremice gledala. Bila je suvie zbunjena da bi mogla bilo ta da mu kae.
On je duboko uzdahnuo i pustio joj ruke.
- avo neka ga nosi! Nisam mislio da je toliko pokvaren. - Okrenuo se i pokazao rukom
na fotelju. - Sedite! Moete se sada opustiti.
Kejt se nije micala. Bila je okirana njegovim ponaanjem.
- Radije bih se vratila gore na palubu.
-I tako pokvarili celu predstavu? - podrugljivo je upitao. - Oboje znamo da va mu
oekuje da uivam u vaem drutvu. Za to je potrebno izvesno vreme, Meri Ketlin, a ja

nemam nameru da izazovem kod njega sumnju. - Legao je na krevet i podupro glavu
rukama. - Koja je bila cena?
Kejt je zatvorila oi. Nikada u svom ivotu nije osetila vee ponienje.
- Izvinite. Bio sam gurb, zar ne? Sedite, molim vas. Moete biti potpuno sigurni u mene.
Nemam obiaj da silujem ene.
Glas mu je bio blag, nean i ohrabrujui. Posmatrala ga je kroz trepavice, a potom
zakljuila da nema opasnosti da sedne. Aleks je bio u pravu bez obzira na to to se
nekorektno izrazio. Skot ne bi bio oduevljen njenim brzim povratkom. Sela je u fotelju i
spustila ruke u krilo.
- Vaem muu mora da je oajniki stalo da zadobije moje poverenje. Lud je ako misli da
sa mnom moe da manipulie.
- Zato ste onda pristali da razmislite o njegovoj ponudi?
On se tupo zagledao u tavanicu. Kad je konano odgovorio, glas mu je bio proet
cinizmom.
- Nerviraju me nasrtljivi ljudi, a Skot je jedan od takvih. On me je potpuno izveo iz
takta.
- Pa ste odluili da ga nauite pameti - promrmljala je Kejt.
Okrznuo je svojim plavim oima i ironino se osmehnuo.
- Ne samo njega, ve i vas.
- Zato mene? ta sam vam ja uinila? - upitala ga je sa prezirom u oima. Pogledao je
zagonetno i nekako odsutno.
- U Skotovoj kancelariji se nalazi jedna vaa fotografija. Lice vam je bezazleno... zrai
ljubavlju i vedrinom.
Ona je uzdahnula i napravila kiselo lice.
- Ta fotografija je napravljena neposredno pred nae venanje.
- Da. Niste vie ta devojka - primetio je zamiljeno i ponovo se zagledao u tavanicu. Posmatrao sain vau sliku i mislio kako je Skot srean to ima takvu enu za suprugu... i on
je odjednom poeo da vas prodaje. Pomislio sam evo jo jednog lepog lica sa pokvarenom
duom". ene znaju da namagare mukarca.
Glas mu je zvuao tako prezrivo da je Kejtin pritisak skoio.
- I mukarci znaju da namagare ene - izjavila je sa gorinom. On je prodorno
posmatrao.
- Da. Vi ste razoarana ena. Iznenadili ste me. Oekivao sam da ste drugaiji. Sve je
bilo onako kako sam zamiljao, sem vas.
- Provocirao sam vas raznim pitanjima i dobio pogrene odgovore. Svaki moj pokuaj da
vam se pribliim, nailazio je na vae odluno odbijanje. Situacija je bila udna. Skotovi
signali su bili pozitivni ali vai su bili vie nego negativni. Nisam znao kako da protumaim
vae ponaanje. Kao odbijanje" ili suptilni izazov. - Namrtio se, izraavajui zbunjenost.
- Siguran sam da vam je Skot naredio da budete ljubazni prema meni.
Kejt se kiselo osmehnula.
- Skot uvek insistira da budem ljubazna prema njegovim klijentima. On vas je sino
drao na oku. Vae... interesovanje za mene je ohrabrilo njegovu prvobitnu zamisao.
Tek kada su svi otili kuama... - Zastala je u pola reenice, setivi se one rune scene
koja je potom usledila.
- Tek onda je primenio silu - dopunio je Aleks s gnuanjem.
- Da - proaputala je gledajui ga sa suzama u oima.

- ao mi je... iskreno mi je ao - blago je rekao. - Kakvu silu je upotrebio? Snagu?


Grubost?
Ona je oborila pogled i zavrtela glavom.
- Nije ni jedno od to dvoje.
- ta je onda?
Ona nije mogla da govori.
- Meri Ketlin?
Ona se ugrizla za usnu i proistila suvo grlo. Krevet je zakripao i ona je podigla pogled.
- Ne bojte se. Neu vas napasti. - Seo je na ivicu kreveta. S tekim uzdahom nagnuo se
napred, oslanjajui se laktovima na kolena. - Zato ivite sa njim? On vas drsko vara.
Oigledno je da mu do vas nije stalo im je spreman da vas gurne u krevet sa mnom. Nee
ak ni da vam podari dete koje toliko elite. - Pogledao je ispod oka. -Tano je sve ovo to
sam rekao, zar ne?
- Jeste. elela sam da imam dete - odgovorila je i udahnula duboko da bi olakala bol u
grudima.
On je podigao obrvu.
- Vie ne elite?
- Da mu Skot bude otac? - odvratila je s gorinom.
- Onda ga napustite. On nije za vas.
- Hou. Ovo je... ovo je kraj. Iskoristio me je kao... kao poslednju... - nije mogla da
izgovori tu re. Pogledala je burmu i poela daje okree oko prsta. Lice joj je izraavalo
potpuno razoarenje. - Vaspitana sam tako da potujem brane zakletve. Trudila sam se...
pokuavala... nadala sam se da e se promeniti... ali sino sam izgubila svaku nadu. Rekla
sam mu da hou da se razvedem. A onda... je on rekao...
- Da sam ja cena vae slobode.
Uplailo je gnuanje sa kojim je ovo rekao. Upitno ga je pogledala. Usne su mu bile
stegnute, a oi neumoljive.
- Nauiu tu hulju pameti, tako da e me se seati celog svog ivota. - A onda se namrtio i nervozno uzdahnuo. - Ne! To bi moglo da nakodi vama. - Uzdahnuo je i ponovo
odmahnuo glavom. - Meri Ketlin. Zaista, Meri Ketlin, ta traite u ovom osinjem gnezdu?
Ona se tuno osmehnula.
- Mislila sam da sam u rajskom vrtu kad sam se udala za Skota, ali izgleda da sam se
udala za pravu zmiju.
On je klimnuo glavom i uzvratio joj osmehom.
- ini mi se da u tu zmiju morati da zgazim.
- Bila bih vam zahvalna kad biste sve ovo jednostavno zaboravili.
On je iznenaeno pogledao.
- Kad ste jutros doli na jahtu, hteo sam... - Video je prezir u njenim oima i slegnuo je
ramenima. - Pa... bili ste obueni kao za put, a ne kao za izlet.
- Znam - uzdahnula je. - Nije me bilo briga. Mislila sam da je Skot pogreno protumaio
vae ponaanje. Sino nisam stekla utisak da sam vas oarala.
U njegovim oima se pojavio udan sjaj.
- I te kako ste me oarali. Ona je pocrvenela.
- Ali... niste eleli da vodite ljubav sa mnom? To je bila samo igra, zar ne?
- Priznajem daje to bila igra, ali poeleo sam da vodim ljubav s vama. Bio je to deo
scenarijaa i put vam je tako nena i lepa.

Njegov cinizam je razgnevio.


- Ne dopadate mi se, gospodine Daltone - hladno je rekla.
- U to ne sumnjam - odgovorio je mirno. Blag osmeh zatitrao mu je na usnama. - Ali vi
se meni dopadate, Meri Ketlin. Dananji dan je pravo otkrovenje za mene. Veoma brzo sam
shvatio daje situacija sasvim drugaija. Dok smo priali na palubi, bili ste veoma nervozni.
Ponaali ste se izvetaeno i vaa gluma je bila loa. Tek kada sam prestao da vrim pritisak
na vas, vi ste se opustili i postali prirodni. Uivao sam u razgovoru s vama, Meri Ketlin.
-I ja sam uivala - priznala je stidljivo, iako ga je jo uvek gledala sa prezirom. -Ako ste
ve zakljuili da ste me pogreno ocenili, zato ste onda ovo uinili?
Njegov osmeh je preao u grimasu.
- Postojala je mogunost da je igra bila jo uvek u toku. Ali, vi ste je sveli na vaa pravila.
Priali smo kao stari poznanici. -U njegovim oima se pojavila neka blaga toplina. - I ja sam
vas poeleo.
Ona je zatvorila oi i zavrtela glavom.
- Recite mi ta ete uraditi sada kad ste odluili da napustite Skota. Hoete li se vratiti
svojima? - tiho je upitao.
Ve mu je previe ispriala. Zapitala se ta je nateralo da bude tako otvorena prema
njemu. Mogao je lako da zloupotrebi njeno poverenje i iskrenost. On je ipak bio opasan
ovek.
- Ne ustruavajte se. Sa mnom moete otvoreno da razgovarate. Osim toga, moramo da
ostanemo ovde jo neko vreme da bi sve izgledalo verodostojno. Intimnost je uslovljena
vremenom, zar ne?
Ona ga je optuujue pogledala.
- Mislila sam da vi ne insistirate na toj igri.
- Va mu e biti prema vama popustljiv ako se pretvaramo.
Olakanje je smekalo njen otpor i ona je poela da pria.
- Vrlo ste mudri - osmehnula se. - Ne, neu se vratiti mojima. Majka mi je umrla kad
sam imala etrnaest godina. Otac se ponovo oenio i sada ima novu porodicu. Osim toga,
oni ive u Tasmaniji. Ja radim ovde i moram da ostanem ovde zbog razvoda.
On je klimnuo glavom.
- Imate li prijatelje na koje se moete osloniti?
- Nemam. One gore ne mogu nazvati prijateljima. Oni su Skotovi prijatelji. elim da
budem slobodna. Doista mi je... - duboko je uzdahnula. - Ne elite da sluate, zar ne?
- elim.
U njenim oima se video podsmeh.
- Interesujete me - uveravao je.
- Ne elim da vas interesujem, gospodine altone - drsko je rekla.
- Aleks. Ne moete spavati sa mnom i oslovljavati me sa gospodine altone. Zvui
smeno. Morate dobro da odigrate svoju ulogu, Meri Ketlin, i bilo bi bolje da ponete da
uvebavate.
- Dobro... oslovljavau vas imenom.
- Odlino. Tako treba! Radi to bolje uverljivosti... - uzeo je kutiju sa papirnim
maramicama i pruio joj... - Obriite ru sa usana. Mi smo se poljubili, zar ne?
Ona je morala da se nasmeje.
- Ovo je ludo. Neu moi da se pretvaram do kraja.

- I ne treba. Budite samo ljubazni prema meni i sve e biti u redu. Ja u nai priliku da
kaem Skotu kakvu fantastinu" enu ima. Najlue od svega, Meri Ketlin, je to to ga neu
slagati.
- Kako to mislite? - upitala je sa sumnjom u glasu.
On se nasmejao i opruio se po krevetu.
- ene kojima je brak svetinja su danas retke. One zasluuju epitet fantastian".
- Vi ste zaista veliki cinik, Alekse altone.
- Najverovatnije. - Nasmejao se. - Niste vie nevini, Meri Ketlin, ali dua vam je ista to
izuzetno cenim. Danas je to retkost.
Kejt je odjednom shvatila da je njihov razgovor bio neobino iskren. Otkako su uli u
ovu prostoriju, pretvaranje nije postojalo izmeu njih.
- Drago mi je to ste prihvatili Skotov poziv - primetila je zamiljeno. - Mogla sam da
izgubim jo nekoliko godina.
U njegovim oima se pojavio udan sjaj.
- Da li znate da ste vi najprivlanija ena kojn sam ikada sreo?
Nije bila polaskana ovim komplimentom. tavie, smetao joj je w ovoj situaciji. Izbegla
je njegov prodoran pogled i zagledala se u svoje ruke.
- Mislim... mislim da smo ovde ostali dovoljno dugo - rekla je tiho.
- Sumnjam da bih mogao neto da uradim za tako kratko vreme.
Zadirkivao je. Ona je outala ovu njegovu primedbu. Posle kraeg utanja, on je uzdahnuo i krevet je ponovo zakripao.
- Oprostite. Jezik mi je ponekad bri od pameti. Budimo prijatelji.
Podigla je pogled i toplo se osmehnula.
- Preostali deo dana - sloila se.
- Toliko za poetak. Ustao je i ona za njim.
- Prepustite stvar meni. Biemo oputeni i zadovoljni. U redu?
- Trudiu se. - Oklevala je, jer joj je bilo teko da ga oslovi imenom. - Alekse... hvala to
ste...
- to nisam pokvaren kao to ste mislili?
- Tako neto.
- Volim da iznenaujem ljude - ozbiljno je rekao. - Hajdemo! Idemo gore da iznenadimo
ono drutvo.
Vratili su se na palubu. Doekali su ih ljubopitljivi pogledi, ali Aleks je bio gospodar
situacije. Ponudio je Kejt da sedne, a potom je i sam seo. Pozvao je i ostale da im se
prikljue, stvarajui prijatnu atmosferu. Kejt nije mogla, a da se ne nasmeje. On je zaista bio
mudar organizator. Uhvatila je Skotov pogled, ali nije mu nita odgovorila. Ostavila je da
sam nagaa.
Jahta je bila usidrena dok su ruali. Stolovi su bili puni raznih hladnih jela i Aleks je
pozvao sve da se poslue. Posedali su za stolove i poeli da se slue jelima kad je jedan gliser
projurio pored njih i zaljuljao ih talasima.
- Gospode! Kakva brzina - primetio je Bob ardvej kad je gliser zaokrenuo i pojurio
prema blistavim krilima Opere koja je dominirala Benelong Pointom.
- Radi na istom principu kao i mlanjak - objasnio je Aleks.
- Ostavlja za sobom sve brodove i jahte - nasmejao se Bob. - Nama je potrebno sat
vremena, a njemu petnaest minuta da pree istu razdaljinu, zar ne?
- Otprilike tako - sloio se Aleks.

- Ja vie volim da ovako putujem - umeao se Don Lister. - Volim da sedim na palubi i
uivam u lepoti prizora.
- Kao to mi uivamo danas - primetio je s osmehom Skot.
- Izmeu ostalog - dodala je Fiona i uputila Kejti pogled kome je pridodala poseban
znaaj. - Da li bismo mogli da se okupamo posle ruka pre nego to podignemo sidro?
- Ako si spremna da se suoi sa ajkulama - osmehnuo se Aleks.
Fiona je koketno napuila usne.
- Svuda ima ajkula, Alekse. Ja u rizikovati.
Promukla intonacija njenog glasa trebalo je da zvui provokativno. Kejt je posmatra-la
zainteresovano da bi uspela da vidi kako e Aleks reagovati na tu njenu provokaciju.
Njegov osmeh je bio podrugljiv.
- Ti si hrabrija od mene, draga moja. Ja se ne razmeem svojim telom.
Fiona je stisnula usne. Pogledala je neprijateljski Kejt, potom zavodniki u Skota.
- Ti e se kupati sa mnom, zar ne, duo? Skot je malo oklevao, a zatim se eretski
nasmejao.
- Naravno. Zato da ne?
- Ti nisi normalna, Fiona - Bob je besno prokomentarisao.
Ona je okrenula glavu ka njemu i prezrivo ga pogledala.
- Ako je tebi lepe da lenari i uiva u alkoholu, to ne znai da ja nisam normalna,
Bobe.
- Ti si jo vea budala od nje, Skote -namerno je dodao Bob i otpio gutljaj piva.
- Mi idemo u vodu - izjavila je Fiona, ustajui od stola.
- Kako hoete - Aleks je klimnuo glavom. - Savetujem vam da se ne udaljavate od jahte.
Zavladala je neprijatna tiina dok su prelazili preko ograde i skoili u vodu. Fiona je
vrisnula i Skot je prasnuo u smeh. Na palubi je ponovo nastavljen razgovor. Petnaestak
minuta kasnije, Teri Dasel se zagledao u vodu i odjednom prebledeo.
- ta kog vraga Skot radi tamo? Preao je dozvoljenu granicu, glupi idiot. - Brzo je priao
ogradi i doviknuo Skotu da se vrati.
Listerovi su se podigli da bi bolje videli ta se deava, a Don je uputio Kejt cinian
pogled.
- Kladim se da ga je Fiona izazvala da se brkaju, a onda se predomislila. Vidite da pliva
du mee.
- Gliser! Gospode boe! - kriknuo je Teri i poeo izbezumljeno da mae rukama i vie iz
sveg glasa.
Kejt je obuzeo uasan strah i ona je pritrala ogradi. Sa uasom u oima je posmatrala
kako gliser see vodu i juri pravo na Skota. On ga je primetio. Snano je zaplivao,
pokuavajui da se skloni sa njegovog pravca. Ali, gliser se isuvie brzo pribliavao. Skot je
prestao da pliva, podigao je ruke i zaronio. Kejt je u strahu prestala da die. Gliser je
projurio ostavljajui za sobom velike talase i gustu, belu penu. Kejt je pogledom traila da
se pojavi Skotova glava. Dejn Lister je kriknula i Aleks je privukao Kejt na svoje snane
grudi.
- Ne gledaj tamo - muklo je promrmljao. Rukom joj je drao glavu dok su joj u uima
odzvanjali uasni krici. - Nije uspeo.
Teko je uzdahnuo i jo vre je stegao. Kejt je iscrpljeno klonula. Kao u nekom
polusnu ula ga je kako izdaje nareenja, a onda je maltene odneo u salon. Smestio je na
sofu i podupro jastuiima. U glavi joj se vrtelo od uasa. Telo joj je nekontrolisano

podrhtavalo. Jefdna ruka je pomilovala po elu i ona se tupo zagledala u au koja je bila
prineta njenim ustima.
- Popij ovo. Pomoi e ti.
Ona je zatreptala kapcima.Trebalo joj je nekoliko minuta da shvati da je to Aleks. Popila
je viski koji joj je pruio i zakaljala se.
- Hvala - proaputala je.
Aleks je unuo i stegao je za obe ruke.
- Sluaj me sada. Moram te ostaviti da bih preuzeo gore kontrolu da ne doe do panike.
Da li me razume?
- Da. Dobro mi je - rekla je isprekidano.
- Nije, u oku si, ali dri se dobro. Pomoi u ti da sve ovo prebrodi. Samo sedi tu i ne
mii se. Vratiu se im budem mogao.
Ona je klimnula glavom i zatvorila oi. Nije joj preostajalo nita drugo ve da ga poslua.
ula je neku guvu i videla da su Fionu uveli u salon. ula je kako je Dejn Lister umiruje.
Otvorila je oi.
- Ba nju briga! Skot je hteo da se razvede od nje. Zato bi trebalo da imam obzira prema
njoj? Ta lukava kuka se ve uvalila kod Aleksa Daltona...
Te rune rei bile su preseene jednim jakim amarom.
- Umukni, Fiona! - Bobov glas je zvuao neobino autoritativno.
Fiona je zinula i pogledala zapanjeno u svog mua.
- Udario si me!
- Jesam i udariu te ponovo ako ne dri jezik za zubima - grubo je odvratio Bob. - I bez
toga imamo dosta nevolja. Postavljae nam pitanja i bie vrlo diskretna, Fiona, jer Skot ne
bi otplivao tako daleko da nije bilo tebe.
Ona je poela da plae.
- Oh, boe! Ne govori tako, Bobe. Ne govori tako.
Kejt je posmatrala kako se svi trude da utee Fionu. Tapali su je po ruci, donosili joj
pie, ogrtali je ebetom. Ponaali su se kao da je Fiona udovica, a ne ona. Niko nije obraao
panju na Kejt. Pretvarali su se kao da ona ne postoji. Ona zaista vie nije postojala za njih.
Bila je sama, oajna i razoarana. A onda nije vie bila sama. Aleks je uao u salon, zastao
je i pogledao je. Priao joj je, uzeo joj au iz ruke i sagnuo se. Zatim je uhvatio za ruke i
povukao da ustane.
- Doi. Staviu te u krevet. Policija samo to nije stigla i neu da dozvolim da te ispituju.
Imaju dovoljno svedoka i bez tebe.
- Ne... trebalo bi da ostanem... - prote-stovalaje zamuckujui, zatim joj se zavrte-lo u
glavi i poela je da se zanosi.
On je uhvatio i prislonio na svoje grudi. Podigao je u naruje i uneo u onu istu prostoriju
gde su bili ranije. Spustio je polako na krevet i pokrio ebetom.
- Imaj proverenja u mene - blago je rekao. - Nema svrhe da prisustvuje uviaju. Samo se odmaraj. Poslau ti Dejn Lister da ti pravi drutvo. im zavrim sa policijom, vratiu se, a onda emo razgovarati.

IV

Aleks je otiao i Kejt je ostala sama. Leala je nepomino na krevetu a misli su joj bile u
haotinom stanju.
Ula je Dejn Lister, nosei u rukama Kejtinu tanu.
- Mislila sam da ti moe zatrebati ako poeli da se uredi. Aleks je rekao da je kupatilo
pored sobe... - Osvrnula se i klimnula glavom prema vratima. - Mora da je ono.
- Hvala - promrmljala je Kejt, alei to joj je Aleks poslao Dejn da joj pravi drutvo.
Ona nije elela da razgovara, a Dejn je bila velika prialica.
Sela je na ivicu kreveta i pogledala Kejt oima koje su izraavale pre Ijubopitljivost nego
saoseajnost.
- Potreslo te je ovo, zar ne?
Kejt je uzdahnula i okrenula glavu u stranu.
- Dobro mi je.
Dejn je nastavila da pria.
- Jadan na Skot! Gospode! Kakva strana nesrea! Ne pamtim da sam se ikada vie
prestravila. Nadam se da e to opametiti Fionu. Preteruje, zar ne? Danas se uasno
ponaala. Pokuavala je na svaki nain da privue panju Aleksa Daltona. Da li je tano da
ste ti i Skot hteli da se razvedete?
- Jeste - promrmljala je nervozno Kejt.
- Ne okrivljujem te to si se izolovala sa Aleksom. Skot je ionako bio grub prema tebi.
Trebalo je da uje njegov komentar kad si otila sa Aleksom.
Kejt se trgla iz svoje obamrlosti. Pa, naravno. Zato su je svi gledali sa prezirom i ostavili
samu. Nije samo Fiona... svi su oni mislili...
- Dejn, grei! - uzviknula je usplahireno. - Nita se ovde nije dogodilo. Nita, veruj mi!
Aleks i ja smo samo priali i nita drugo. On je samo ljubazan prema meni
- Ljubazan? - Dejn je podrugljivo zavr-tela glavom. - Draga moja Kejt, ljudi poput
Aleksa Daltona nisu ljubazni bez nekog odreenog cilja. Verujem ti da se nije nita
dogodilo, ali kladim se da je to bilo zato to ti nisi htela, a ne on. Sigurna sam da e sada
pokuati... Da sam na tvom mestu...
Kejt vie nije elela da je slua. Zbacila je ebe i sela. Ne obraajui panju na vrtoglavicu, pokuala je da ustane.
- Zato ustaje? - zabrinuto je upitala Dejn. - Izgleda uasno.
- Idem da se umijem. Hoe li mi, molim te, dodati tanu.
- Izvoli. Pa... pozovi me ako ti zatrebam...
Oslanjajui se rukom o zid, Kejt je uspela nekako da doe do kupatila. Napravila je
grimasu kad se pogledala u ogledalu. Bila je upava i makara joj se razlila oko oiju.
Vodom i sapunom uspela je da skine minku. Iz tane je izvadila ealj i oeljala se. Zatim
je potroila pastu za zube da eliminie gorak ukus u ustima. Otvorila je Soku u plakaru.
Iznenadila se kad je ugledala kompletnu minku, kreme za lice, kuglice od vate,
ukosnice, kapu za tuiranje. Gledala je netremice u sve te stvari. Sa cinizmom se zapitala
koliko je ena spavalo u Aleksovom krevetu i koristilo ove stvarice. Nakon kraeg
oklevanja, uzela je nekoliko ukosnica i pokupila kosu u punu.

U drugoj fioci su se nalazili sapuni, paste za zube i nekoliko neupotrebljenih etkica za


zube. Kejt je uzela jednu etkicu, izvadila je iz celofana i stavila na nju pastu za zube.
Oseajui se znatno sveije i pribranije, vratila se u sobu.
Dejn je gledala kroz prozor kabine. Kejt je udahnula duboko, jer je osetila muninu.
- Izgleda da trae... Skotovo telo - rekla je, primoravajui sebe da ostane staloena.
- Izgleda - promrmljala je Dejn i odmakla se od prozora.
- Idem u salon gde su i ostali - odluno je rekla Kejt.
- Aleks nee biti oduevljen.
- Aleks nije moj uvar - odvratila je Kejt i izala iz sobe.
Svi su bili u salonu osim Aleksa. Sve glave se okrenue prema njoj sa razliitim izrazima
lica... od iznenaenja do prezira.
- Skrhana udovica je resila da se pojavi - podsmehnula se Fiona. - Mudro si ekala da
policija ode.
- Umukni, Fiona - naredio je Bob pretei.
- Veliki zatitnik nije ovde - prezrivo je odvratila Fiona. - Mogu da govorim ta hou.
Odjednom je zavladao tajac. Sve oi su bile uperene prema stepenitu na kojem je stajao
Aleks Dalton. Pogledom je preleteo preko svih prisutnih. Kejt je bila poslednja koju je
registrovao pogledom. Stajala je jo uvek pored vrata. On se namrtio i uputio pravo prema
njoj, ignoriui ostale.
- Zato nisi ostala u krevetu kao to sam te zamolio? - upitao je blago, gledajui njeno
bledo lice. - Ne izgleda dobro, a nisi ni potrebna ovde. Hajde, vratiu te u krevet.
Ona je odgurnula njegovu ruku i ustuknula.
- Dobro mi je. Vrlo si ljubazan, Alekse, ali ne treba da se ophodi prema meni kao prema
invalidu. Mogu sve sama.
Fiona se nasmejala podrugljivo, ali se uozbiljila kad se srela sa muevljevim pogledom.
Bobovo lice je bilo smrknuto od prezira.
Aleks je preleteo pogledom preko svih prisutnih pre nego to se obratio Kejt.
- Zar ti niko nije ponudio stolicu, pie, jednu utenu, prijateljsku re?
Kejt se zbunila i pocrvenela. Iako je Aleks rekao istinu, oseala se nelagodno zbog toga.
- Kejt je upravo izala iz sobe, Aleks -rekao je Teri Darsel, pokuavajui da se opravda.
Aleks je reagovao tako kao da Teri nije nita rekao. Uhvatio je Kejt ispod ruke i odveo je
do fotelje.
Brodski momak se pojavio na stepenitu i Aleks mu se obratio.
- Je U sve u redu?
- Jeste, gospodine. Upravo odlaze.
uli su se uzdasi olakanja i Aleks je saekao nekoliko trenutaka pre nego to se obratio
ostalima.
- Otploviemo polako da ne bismo smetali uviaju. Biemo na molu za pola sata. amac
e napraviti dve ture. ardvejovi i Listerovi e ii u prvoj turi. Teri, ti i tvoja ena ete ii
sa mnom i sa Kejt. - Rukom je mahnuo brodskom momku. - Darel e vas posluiti piem, a
kafu ete dobiti kroz nekoliko minuta.
Poto je rekao ta je imao, Aleks je privukao fotelju Kejtinoj i seo, usredsreujui svu
svoju panju ka njoj. Kejt je gledala svoje ruke, izbegavajui njegov prodoran pogled.
- Zdrav razum treba da je iznad ponosa, Meri Ketlin - tiho je rekao.
Ona ga je tuno pogledala.
- Mislim da je pametnije da budem ovde. Treba da znam ta se dogaa.

- Pored onog to sam malopre rekao, sredio sam da te policija ne ispituje do sutra ujutru
i dogovorio se sa Terijem da on oba-vesti Skotove roditelje. Tako e za veeras biti
poteena neprijatnosti.
Poteena iz kojih razloga, pomislila je Kejt sa sumnjom.
- Vrlo ljubazno od tebe, Alekse, ali moja je dunost da odem i obavestim Skotove
roditelje - rekla je ledenim glasom.
- Nita ne duguje Skotu.
- Ali njegovi roditelji...
- Oni e te samo opteretiti oseajem krivice i oekivae da sauestvuje u njihovoj tuzi.
- Preteruje, Alekse.
- eli li da tuguje sa njima ?
- Ne radi se o tugovanju.
- Onda to zaboravi. Niko ti nee rei hvala zato to si hrabra. Nemoj da od Skotove smrti
pravi farsu. Ti si ve pre toga zavrila s njim. Sada si zauvek zavrila.
Vrata salona su se otvorila i unutra je uao brodski momak, gurajui ispred sebe kolica sa
piem. Aleks je ustao i Kejt je odahnula, jer se oslobodila njegovog drutva. Njegovo
hladnokrvno shvatanje cele ove situacije unosilo je nemir u nju. Nee tugovati za Skotom.
Onaj Skot koji je danas umro izgubio je sva prava na njenu ljubav i potovanje.
Jutros je rekla previe Aleksu Daltonu. Nije elela da se on mea u njen ivot. Nervirala
je ta njegova uloga zatitnika koju je sam sebi dodelio. Uzela je kafu koju joj je pruio, ali
kad je seo pored nje, obratila mu se hladno i utivo.
- Zahvaljujem na ljubaznosti i panji, ali nema potrebe da se i dalje trudi oko mene.
Snai u se sama.
Pronicljive, plave oi prodorno su je gledale.
- Utivo zbogom", zar ne, Meri Ketlin? Blago crvenilo joj je oblilo lice.
- Krstarenje se blii kraju - odgovorila je, naglaavajui svaku re.
- Ali se nije zavrilo kao to je poelo. Okolnosti su sada drugaije.
- Moje okolnosti, a ne tvoje, Alekse. Ti si bio samo na domain.
- I kao tvoj domain otpratiu te kui - mirno je rekao.
- Mogu sama da se odvezem i radije bih da budem sama - insistirala je sa sve veom
olunou.
- Nemam nameru da te pustim samu. Njegov ton je nervirao.
- Bie onako kako ja hou - hladno je naglasila. Ignoriui ga, poela je da pije kafu.
Dejn Lister je iskoristila ovu priliku i ubacila se u njihov razgovor.
- Kejt, svratiu sutra do tebe. Denis i ja idemo sada gore na palubu. Do vienja! Hvala na
gostoprimstvu, Alekse.
Denis je priao i pruio ruku Aleksu.
- Dobro je to si sve sredio - promrmljao je i klimnuo glavom Kejt pre nego to je
uhvatio ispod ruke i poveo prema stepenicama.
Fiona ardvej je ustala i krenula za njima, podigavi nadmeno glavu. Odmahnuvi
rukom iritirano, Bob im je priao pognute glave i sa rukama u depovima.
- Kejt, javi mi se kad sve proe. Skotov testament i ostala dokumenta se nalaze u mom
sefu. Samo me pozovi, vai? Sve emo zajedno srediti.
- Hvala, Bobe - rekla je uzdrano.
- Pa, bolje je da krenem. Pruio je ruku Aleksu. - Zbogom, Alekse.
Teri je ustao i Vendi za njim.

- Mi emo ih ispratiti i saekati gore da se amac vrati. U redu?


Aleks je klimnuo glavom.
- Kako hoete.
Njihova urba da to pre odu nije nimalo iznenadila Kejt. Skotovi prijatelji nisu bili ljudi
spremni da se suoe sa bilo kakvim neprijatnostima. Nalazili su veliko olakanje u tome da
se Aleks pobrine za nju.
- Pacovi - ogoreno je promrmljala. Blag osmeh se pojavio na uglovima Aleksovih usana.
- Brod jo ne tone.
Ona ga je okrznula pogledom.
- Moj brod je potonuo. Skot je mrtav i ja vie ne predstavljam nita za njih. Ali ni ja ne
marim za njih. ta si im rekao?
- ula si.
- Pre nego to je dola policija. On je slegnuo ramenima.
- Samo nekoliko rei da zavedem red.
- Reci, ta si rekao? On je odmahnuo rukom.
- Rekao sam im da se dre injenice i da ne bi bilo pametno ogluiti se o moj savet.
Stavio sam im do znanja jo i to da o tebi govore sa najveim potovanjem.
- Za ime sveta! - oajniki je uzdahnula. - Time si sve zapeatio. Zna ta oni misle.
- Ne misle pogreno.
Ova njegova izjava je razljutila.
- Zna savreno dobro da gree!
- To to misle da smo mi bili intimni je relevantna stvar - polako je odgovorio. -Pokazao
sam otvoreno da mi se dopada i ti si prihvatila moje prijateljstvo, Meri Ketlin.
- Prestani da me oslovljava tim imenom! Moje ime je Kejt! Kejt, jesi li razu-meo? uno je protestovala.
- Dobro. Kejt, ako insistira.
- I nisam prihvatila tvoje prijateljstvo -ratoborno je nastavila - Ako sam ga prihvatila, to
je bilo samo za danas. Da bih se otarasila Skota. - Najeila se kad se setila na kakav uasan
nain se oslobodila Skota.
- To danas jo uvek traje. Potreban sam ti, Kejt.
- Nisi mi potreban! - obrecnula se, uputivi mu prezriv pogled. - Nisi mi vie potreban.
U stanju sam da stojim na svojim nogama. - Ustala je naglo da mu to dokae. Osetila je
blagu vrtoglavicu i uhvatila se instinktivno za glavu.
- Trenutno si suvie slaba da bi mogla sama bilo ta da uradi. - Ustao je i privukao je u
svoj zagrljaj, ne marei za njene nejake proteste. - Opusti se. Ne opiri se. Samo te
pridravam. Izgledalo je kao da e se onesvestiti.
- Pusti me! Dobro mi je - protestovala je, gurajui ga od sebe.
- Ne, nisi dobro - uveravao je blago. Uhvatio je za ruke i pogledao je pronicljivo. - Zato
me se boji?
- Ne bojim te se - porekla je brzo, pokuavajui oajniki da umiri svoj galopiraju-i
puls. - elim samo da me pusti. Ne volim da me dotie.
On je zakiljio.
- Izgleda da je tvoj mu bio gluplji nego to sam mislio - promrmljao je i primorao je da
ponovo sedne. Potom je i sam seo.
Nastala je muna tiina.
- Odveu te kui - izjavio je nakon nekoliko trenutaka.

Iznervirana njegovom upornou, ona ga je gnevno pogledala.


On je odmahnuo rukom stavljajui joj do znanja da uti.
- Neemo se raspravljati. Jasno je da nisi u stanju da vozi kola.
Kejt je shvatila da nema svrhe da se ubeuje s njim.
- Dobro - pristala je ravnoduno. Uskoro su bili obaveteni da se amac vratio i da mogu
da se ukrcaju. Kejtina kolena su podrhtavala dok se penjala uz stepenice. Nije protestovala
kad je Aleks uhvatio ispod ruke. Kratak put do mola protekao je u munoj tiini iako je Teri
nekoliko puta pokuao a zapone razgovor. Aleks je eleo neto da mu odgovori ali su u
tom trenutku stigli do garae.
- Videemo se ujutru, Teri - rekao je, pozdravljajui se na taj nain sa Deselovima.
- Dobro, Alekse. - Teri je klimnuo glavom dok mu je lice izraavalo veliko olakanje.
- Odveu Vendi kui, a onda u otii kod Endruovih. Ako mogu bilo ta da uinim za
tebe, Kejt, obrati mi se slobodno - dodao je.
- Hvala, Teri. - Ako nita drugo, danas bar nee morati da se suoi sa Endruovima. Bila
mu je zbog toga zahvalna.
Kada su se Deselovi udaljili, Aleks je pruio kljueve momku koji je dovezao amac.
- Samo vozi za mnom. Neu voziti brzo.
Aleks mu je dao uputstva.
Kejt se pobunila kad je hteo da je uvede u garau.
- Moja kola su tamo.
- Kevin e ih voziti. Mi emo ii mojim kolima i ja u ga vratiti - strpljivo je objasnio
Aleks.
Bio je to elegantan lambordini" zelene boje. Kejt je sela na prednje sedite i Aleks je
upalio kola. U nedeljno predveerje saobraaj je bio veoma gust. Svi su se vraali kui,
sumorno je pomislila Kejt, ba kao i ona. Samo njena kua za nju nikada nije predstavljala
dom. Trebalo je to da bude . mesto u kome e podizati decu u ljubavi i srei. Palo joj je na
pamet da proda kuu i oslobodi se njene praznine.
- Nemam nametu da te ostavim na miru, Kejt.
Ove staloeno izgovorene rei privukle su njenu panju.
- Kako to misli?
On je pogledao znaajno pre nego to je odgovorio.
- To znai da mi se dopada, da te elim i sada kada je Skot mrtav i nameravam da
postane moja.
Kejti je zastao dah u grlu. Udahnula je duboko da bi se pribrala.
- Nije vano da li ja to elim ili ne. Ili si moda razmiljao o tome da me siluje?
Njegov priguen smeh je bio propraen udnim izrazom trijumfa.
- Da. Bie moja. U stvari, sve mi se vie dopada. Silovanje ne dolazi u obzir, a to se
tie tvog pristanka... to e doi samo po sebi.
Ona je gledala kroz prozor i bilo joj je mrsko da odgovori na takvu arogantnost.
Osetila je veliko olakanje kada je zaustavio kola pred njenom kuom. Izala je brzo
napolje i pohitala preko travnjaka do mesta gde je Kevin parkirao Skotov auto. On joj je dao
kljueve i promrmljao neto sebi u bradu na njeno hvala". Aleks je ekao na tremu. Pruio
joj je Skotov novanik.
- Pretpostavljam da ne eli njegovu odeu.
- Ne... hvala. I hvala to si me dovezao kui. Zbogom, Alekse - dodala je odluno.

- Ne zbogom, Kejt - rekao je samouve-reno. - Moemo zatrebati jedno drugom. Razmisli


o tome. - Krenuo je lagano prema svojim kolima.
- Odgovor je ne! Nisi mukarac koji bi mogao da me dovede u iskuenje - hladno je
izjavila.
On je pogledao preko ramena. Lice mu je izraavalo dubok cinizam.
- Sumnjam u to, Meri Ketlin.

Bilo je glupo sada da oajava. Najgore je prolo. Jedva je zadravala suze. Jutro je bilo
mnogo strasnije nego to je oekivala. Doekali su je novinari pred vratima, pose-tio je
policijski inspektor i morala je da ode u mrtvanicu da bi identifikovala Skotovo telo.
Stresla se. To je podsealo na ruan san koji nije mogla lako da zaboravi. U nosu joj je
bio jo uvek miris antiseptika. Skotovo lice nije bilo unakaeno, ba kao to su je i
uveravali, ali je bilo uasno hladno i beivotno.
Od poslodavca je dobila dve nedelje odsustva i bila je zadovoljna to je to obavila u toku
prepodneva. Trebalo je da Skotovi roditelji dou popodne u isto vreme kad i pogrebnik.
Osim toga morala je da telefonira Bobu ardveju. Podigla je slualicu kad je zvono na
ulaznim vratima zazvonilo. Kejt je oklevala, ne znajui da li da otvori vrata, zatim je
uzdahnula i rezignirano spustila slualicu.
Dejn Lister je pozdravila s usiljenim osmehom. U rukama je nosila veliku papirnu kesu
punu namirnica.
- Svratila sam u samoposlugu da te snabdem namirnicama. Kako si, Kejt?
-I sama zna kako sam! Hvala ti, Dejn. Vrlo si ljubazna.
- Pokai mi gde je kuhinja i skuvaj mi jednu jaku kafu.
Dejn je sela na kuhinjsku stolicu i iz kese izvadila kola u celofanu.
- Treba da povrati energiju. Uzmi jedno veliko pare. - Uzdahnula je i dodala. - Ostala
bih jue, ali Denis je insistirao da idemo, a i Aleks nam je otvoreno stavio do znanja da e se
on pobrinuti za tebe.
- Da e se pobrinuti za mene? - otro je ponovila Kejt. Pogledala je iritirano u Dejn.
- Aleks Dalton je bio samo na domain. Ne oekujem od njega nikakvu pomo.
Dejn je pogledala skeptino u nju.
- Kejt, ne mislim kao Fiona, ali Aleks je pokazao veliko interesovanje za tebe, i ako
mene pita, smatram da bi bila idiot da odbije njegovo udvaranje.
- ta predlae, da mu budem ljubavnica, pedeseta po redu? - jetko je odvratila.
- Zar ne misli da je to gnusno s obzirom da Skot lei u mrtvanici?
Dejn je uzdahnula i odmahnula rezignirano rukom.
- Pa jue si priznala da ste hteli da se razvedete. ao mi je to je Skot umro, ali
pogledajmo istini u oi, nisi bila srena sa njim. Kako si mogla da bude kada... mora da si
bar znala za Fionu. Ni on ni ona nisu bili naroito diskretni.
Kejt je sipala kafu, isekla kola i pokazala Dejn da se poslui. Poto je sela za sto,
naslonila je bradu na svoje ruke i pogledala Dejn iznemoglo.
- Ne elim da mislim o tome.

Dejn je slegnula ramenima i stavila eer u svoju kafu.


- Mora misliti o svojoj budunosti. ta namerava da uini, Kejt?
- Ne znam. Treba prvo obaviti sahranu. Prodau ovu kuu. Pretpostavljam da u traiti
bolji posao - zakljuila je bez optimizma.
- Aleks bi mogao puno da ti pomogne.
- Nije potrebno, hvala! Proi e mnogo vremena pre nego to se odluim da neki
mukarac ue ponovo u moj ivot.
- Nije lako biti sam. - Dej je uzdahnula. - uj! Za tebe je zainteresovan jedan od
najbogtijih neenja u Sineju. Zato ne bi prihvatila njegovo udvaranje? Budi racionalna,
Kejt. Zna ta sam pomislila jue za vreme ruka? Da bi Skot to zasluio kad bi ga ostavila i
otila s Aleksom Daltonom. - Pogledala je pronicljivo i dodala. - Stekla sam utisak da ti se
Aleks dopada.
- Zaista? Iskreno reeno on me plai.
- Zato?
- Ne znam. Nekako je suvie samouve-ren. Skot mi je stvorio kompleks i moram ponovo
da naem sebe.
Dejn je pogledala tako kao da je Kejt izvalila neku glupost, a zatim polako rekla.
- Pretpostavimo da Aleks eli jednu vezu sa tobom. Ne vidim zato ti ne bi mogla a
gospodari situacijom.
Kejt se ironino osmehnula.
- Svako ko pokua da gospodari Aleksom Daltonom, nai e se na klizavom tlu, a ja
pokuavam da stojim na vrstom i sigurnom terenu.
- Svejedno, Kejt, nee ti se desiti nita ako pokua. Pomisli samo na ono bogatstvo.
Kejt nije bila raspoloena za takvu temu razgovora. Dejn Lister ne bi mogla nikada da
shvati njene principe. Svi Skotovi prijatelji su imali jednu zajedniku crtu... interesovao ih
je samo novac, kako doi do njega i kako ga potroiti da bi druge impresionirali. Dejn je
dola samo zato da bi saznala da li je bilo neto izmeu nje i Aleksa Daltona.
Kada je Dejn otila, Kejt je raspakovala kesu. Nasmejala se njenom sadraju: tortelinama, kolaima i biskvitima.
Kada je zvono na ulaznim vratima ponovo zazvonilo, pogledala je brzo na zidni sat. Do
posete Endruovih ostalo je jo sat vremena. Oekujui da je to Teri Desel, pohitala je da
otvori vrata.
- Znai kod kue si! Nisam oekivala da u te nai - rekla je Fiona ardvej zajedljivo. Ne mora da se krije iza vrata. Neu te ujesti.
- ta hoe, Fiona? - upitala je Kejt hladno, nemajui uopte nameru da bude ljubazna
prema Skotovoj ljubavnici.
U Fioninim oima se odjednom pojavio strah i glas joj je postao primetno blai.
- uj, Kejt, znam da nema vremena za mene i ne bih ti dosaivala da nije hitno. Mogu
li da uem i razgovaram s tobom?
Kejt je oklevala nekoliko trenutaka, a potom je pustila unutra. Fiona je sela u fotelju,
zapalila cigaretu i povukla nekoliko dimova pre nego to je poela.
- Biu otvorena - rekla je odluno. -Napisala sam Skotu nekoliko pisama. Ne znam da li
ih je unitio. Bila sam u njegovoj kancelariji i nisam ih pronala. Ako ih Bob nae...
pretpostavljam da e ga zamoliti da sredi Skotova dokumenta. Da li bi hte-la... da ih
pogleda pre njega? Zna... bez obzira na sve traeve, on je ipak moj mu.

- A Skot je bio moj mu. Da U si ikada razmiljala o tome, Fiona? - upitala je Kejt sa
gorinom u glasu.
- Nemoj biti zajedljiva - odvratila je iritirano Fiona. - Skot te ne bi varao da je bio
zadovoljan tobom. I zato rije sada odjednom to vano? Ima Aleksa Daltona. Ta pisma ne
mogu tebi nakoditi, ve meni. Ne kaem da mi je stalo do Boba, ali imamo dvoje dece koje
on izdrava.
- Ne treba da brine, Fiona. Bob nee videti ta pisma ako ona jo uvek postoje. Uzeu
drugog advokata.
- Ne budi nerazumna! - planula je Fiona. - Bob je upuen u sve Skotove poslove. Traim
od tebe samo da...
- Sada mi je dosta! - Kejt je naglo ustala. - Nisi vie poeljna u ovoj kui.
Fiona je ustala sa prezrivim izrazom lica.
- Pretpostavljam da e ti Aleks Dalton nai najboljeg advokata. On ne traci svoje vreme,
zar ne?
- Ako jo jednom spomene Aleksa Daltona, poslau ta pisma tvom muu. A sada odlazi!
Fiona se osmehnula zlobno, ali je otila bez pogovora. Kejt je zatvorila vrata obuzeta
uasnom muninom. Znajui da je eka muno popodne sa Herijem i ejlom Endrus, otila
je u spavau sobu i legla da se malo odmori i smiri ivce.
Pogrebnik je stigao odmah nakon Skotovih roditelja tako daje Kejt bila poteena svih
onih otrcanih lanih fraza. S obzirom da je Fiona posetila pre dva sata, bilo joj je mrsko da
saosea sa ejlom koja je kroz suze nabrajala Skotove vrline. Diskutovali su o sahrani i
dogovorili se oko detalja.
Teri Desel je stigao ba kad je ispraala Skotove roditelje. Kejt je iskoristila ovu priliku
da se brzo pozdravi sa Harijem i ejlom.
- Izgleda tako kao da bi ti prijalo jedno pie - primetio je Teri kad se vratila u dnevnu
sobu.
- Pa, prijalo bi mi klimnula je glavom.
- Sedi i opusti se. Ja u ti doneti.
- Hvala, Teri. Hvala ti to si jue obavestio Skotove roditelje.
- Uasno! Jadan Skot! - Zavrteo je glavom i priao baru da uspe pie.
Psihiki potpuno iscrpljena, Kejt je zatvorila oi. Otvorila ih je ponovo tek kad joj je
Teri doneo pie. On joj je dao jedan viski i seo prekoputa nje.
- injenica je, Kejt, da je taj pokvarenjak... odnosno... da smo Skot i ja raunah na
Aleksovu pomo, ali on nas je jutros odbio. Nema nita od tog posla.
Teriju je bilo nelagodno i izbegavao je da je pogleda pravo u oi.
- Morala si znati da smo se klizali po tankom ledu - nastavio je. - Nee dobiti ni jedan
cent od tog biznisa, Kejt. Jedva smo sastavljah kraj sa krajem. Knjige e ti to pokazati.
Pretpostavljam da e angaovati nekog knjigovou da ti sve to sredi.
Knigovou? Trebae joj knjigovoa kao i jedan dobar advokat, pomislila je Kejt
razoarano.
- Nadam se da e mi pomoi da sredimo sve Skotove raune, Teri.
On je podigao ruke u znak protesta.
- Ne raunaj na mene, Kejt. S obzirom da sam mu ja bio partner, to bi bili runo... ak
nekolegijalno. Uzmi nekog ko e zastupati tvoje interese. Osim toga, ja nisam upuen u
Skotove line stvari. Ne znam ak ni da li je bio osiguran.
- Ni ja - uzdahnula je Kejt.

- Savetujem ti da pogleda njegove papire, ih zamoli Boba. On e ti pomoi. Zato slue


advokati. Ne bi valjalo da se ja u to meam. Moram da titim svoje line interese. Pocrveneo
je, shvativi koliko je bio netaktian. - Razume ta mislim, Kejt? - brzo je dodao.
- Da... razumem. Hvala ti to si bio iskren, Teri. Sada znam da ne mogu da se oslonim na
tebe.
- Nisam rekao da ne moe da se osloni na mene - protestovao je, crvenei jo jae.
- Izvini. Hoe li moi da doe na Skotovu sahranu? - zajedljivo ga je upitala.
- Naravno - brzo je odgovorio. - Bie mi ast. - Kejt je spustila au i ustala. -Pa, Teri,
hvala to si me posetio. Nadam se da e se nai pri ruci mom knjigovoi.
On je spustio au i brzo ustao. Videlo se da jedva eka da ode.
- Zbogom, Teri. Sahrana je u etvrtak. Pohitala je prema vratima i irom ih otvorila.
- Sluaj, Kejt, nemoj pogreno da me shvati... - poeo je Teri.
- Nisam te pogreno shvatila - odluno ga je prekinula Kejt. - Zbogom, Teri.
- Doi u u etvrtak, Kejt. Moe raunati na mene - uveravao je dok je izlazio napolje.
- Naravno, Teri. Sigurna sam da e sa stilom ispratiti Skota - rekla je smrknuto i
zatvorila mu vrata ispred nosa.
Telo joj je gorelo od srdbe. Sva runa seanja vezana za njen brak prola su joj kroz
glavu, prazne godine koje je protraila sa ljudima poput Terija Desela, Fione ardvej,
Dejn Lister i, naravno, Skota.
Kiptei jo uvek od gneva, Kejt je prila Skotovom stolu i ispraznila sve fioke na
trpezarijski sto. Iz garae je donela jednu veliku kartonsku kutiju i poela da pregleda
Skotove papire. Kad je bila gotova, kutija je bila puna. Na stolu je ostala samo mala hrpa
papira, uglavnom neplaeni rauni, kreditni ugovori, osiguravajue polise koje su istekle,
velika hipoteka na kuu i bankarski izvetaji iji je saldo bio u minusu. Njena finansijska
situacija bila je vie nego zabrinjavajua.
Zvono na ulaznim vratima je ponovo zazvonilo. Kejt je odluila da ne otvara vrata.
Poto je zvono uporno zvonilo, uzdahnula je oajniki i krenula da otvori vrata.
Pred vratima je bio Aleks Dalton.
- Ti! - planula je. - Samo si mi jo ti nedostajao da mi dan bude kompletan!
- Drago mi je to ujem da sam ti potreban - odgovorio je mirno i uao unutra pre nego
to je ona mogla da ga sprei.
- Nisi mi potreban!
- Upravo si rekla da jesam.
Suze oajanja navrle su joj na oi i ona je ljutito zalupila vrata.
- Nisam tako mislila, vrag da te nosi!
- Lo dan - promrmljao je i krenuo prema njoj.
- Ne dodiruj me! - uzviknula je izbezumljeno. - Sino sam ti rekla zbogom. Ne elim te
ovde. Ne elim nikoga. Svi ste vi... svi ste pokvareni i...
- Vrlo lo dan - klimnuo je glavom. Njegov saoseajan ton i blagost u oima smanjili su
njen gnev. Umorno ga je pogledala.
- ta eli, Alekse?
- Hou tebe, Meri Ketlin. Ceo dan mislim na tebe. Moe se osloboditi svih problema... i
to odmah. Ja u se pobrinuti za sve. Sve to treba da uini je da kae jedno,, da".

VI

Ona ga je tupo posmatrala.


- Oh, boe! - uzdahnula je, gledajui ga podrugljivo. - To je ono to svi misle. Dolazili su
danas jedno po jedno i spominjali tvoje ime kao da je ono odgovor na sve moje probleme.
Odgovor! - ljutito je ponovila. - Da li smatra da si ti odgovor na sve moje probleme?
On je slegnuo ramenima, nimalo uzbuen njenom reakcijom.
- Vredelo je pokuati. Izgledala si vrlo potreseno. Meutim, vidim da si se oporavila, pa
u se zadovoljiti time da ti pravim drutvo i malo popriam s tobom. ta se jo danas
dogodilo?
Okrenuo se i krenuo ka trpezariji, jedinoj prostoriji u kojoj je gorelo svetio.
Kejt je nerado pola za njim. Uzela je svoj tanjir i oljicu i odnela ih u kuhinju, a zatim se
vratila i videla ga kako pregleda papire.
- Ima li dobrog knjigovou?
- Nemam. Moe li da mi preporui nekog?
- Peterson. Karl Peterson. Imam kod sebe njegov telefonski broj. - Izvadio je novanik i
izvadio jednu vizit-kartu. - Vrlo je sposoban ovek.
- Ima li i sposobnog advokata?
- Naravno. Zapoljavam samo najbolje ljude. - Izvadio je jo jednu vizit-kartu i stavio
obe na sto. - Mogu li jo neto da uinim za tebe? - upitao je podiui obrve.
- Nisam traila tvoju pomo. Mislim da sam dovoljno otvoreno pokazala da ne elim
tvoju pomo.
On se osmehnuo sa vragolastim sjajem u oima.
- Ne marim ako izgubim prvu rundu. ak i drugu. To e mi dati dovoljno vremena da
upoznam svog protivnika. Da upoznam njegove kvalitete. Oduevljen sam tvojim kvalitetima, Meri Ketlin.
- Ne zovi me tako! - planula je, a on je mirno izvukao stolicu i seo. Oseao se kao kod
svoje kue, i to je jo vie razljutilo.
- Nemoj stajati tu kao neka kobra spremna na napad - osmehnuo se. - Sedi i opusti se.
Veeras u se ponaati kao tvoj prijatelj. Ispriaj mi sve svoje probleme. Njeni ivci su bili
pred krahom.
- Ne elim da se ubeujem s tobom, Alekse. Ne elim da budem u istom ringu s tobom.
Molim te, idi - kruto je rekla.
- Zato da idem? ta namerava da radi? Da tuguje za sebinom huljom sa kojom si bila
u braku? Bolje je da razgovara sa mnom.
Njega se nije mogla lako otarasiti. Sedeo je oputeno u stolici. Sa uzdahom koji je
izraavao poraz, Kejt je sedela i umorno ga gledala.
- ta hoe od mene? Zar ne vidi da nisam zainteresovana za tu tvoju igru?
- Ne igram nikakvu igru, Meri Ketlin. Moglo bi se pre rei da ti nudim neku vrstu
ugovora - odgovorio je s blagim osmehom na usnama. - ta bi rekla na jedan brani ugovor?
Sumnjam da bi mogla da ga svrsta u tu igru.
Kejt ga je zapanjeno gledala, a potom zagnjurila lice u ake.
- Ja se ne alim - umorno je rekao.
- Ni ja.

Sklonila je ruke sa lica i zagledala se u njega, pokuavajui da nae podsmeh u njegovim


oima. Puls joj se ubrzao kad je shvatila da u njegovim oima nema nimalo podsmeha.
- Ozbiljno mi nudi brak? - upitala je, jo uvek mu ne verujui.
- Mislim da bismo mogli da budemo od koristi jedno drugom - nemarno je odgovorio.
- Kako to misli?
On je prodorno posmatrao.
- Reci mi kakvi su tvoji ivotni planovi. Ona je oajniki uzdahnula.
- Ovo je zaista glupo!
- Reci mi - tiho je insistirao.
- Da li zamilja da mi moe pruiti sve to elim?
On je klimnuo samouvereno glavom.
- Uglavnom mogu... sa materijalne strane. Finansijski e biti potpuno obezbeena.
- Znai i tvoje geslo je da se novcem moe sve kupiti? - podsmehnula se.
- Ne moe sve. Novcem se moe obe-zbediti izvestan stepen udobnosti i slobode. Deca
se ne. mogu kupiti novcem.
- Da li zaista eli decu? On je nemono rairio ruke.
- Zbog ega bih ti inae predlagao brak?
- Ne znam - uzdahnula je. - Ne znam ni zato se Skot oenio sa mnom. Verovatno da bi
stekao status oenjenog oveka.
- Dozvoli da ti objasnim neke stvari - rekao je suvo. - Meni ne treba ena radi statusa.
Imam ve kuvaricu i domaicu, mada moram priznati da ne bih imao nita protiv da mi
povremeno neto pripremi. Ne treba mi ni zaposlena ena, jer mi njeni prihodi nisu
neophodni. Treba mi gospodarica kue. Ne mogu da zamislim kuu bez dece, a da bi ih
imao, potrebna mi je ena... a tebi mu - zakljuio je znaajno.
- A kakav bi bio na odnos u tom braku? - upitala je skeptino. - Da li smatra da u
stalno raati decu dok ti putuje sa tvojim ljubavnicama po svetu?
On se eretski osmehnuo.
- Godinama sam bio slobodan i zasitio sam se takvog naina ivota. Biu potpuno
zadovoljan sa jednom enom... sem ako misli da me ne moe zadovoljiti. - udan sjaj se
pojavio u njegovim oima. - Da odemo gore i proverimo tu mogunost?
Kejt je pocrvenela. Bila je ljuta na sebe to se upustila s njim u takav razgovor.
- Gubi samo vreme sa mnom, Alekse. Skot je izjavio da sam ja frigidna - hladno je
rekla.
- Nema frigidnih ena, ve samo slabih ljubavnika. Mukarci poput Skota misle samo na
svoje zadovoljstvo. Ja bih uivao u tome da tebi pruim zadovoljstvo, Meri Ketlin.
Kejt je pod njegovim prodornim pogledom ponovo pocrvenela.
- Hoe li prestati s tim?
- Zato? Nita ti ne radim osim to sedim i razgovaram s tobom - odgovorio je toboe
neduno. - Naravno, ako si za akciju, nemam nita protiv.
- Ne elim nita od tebe. Zar ne moe to da shvati?
- Lepo je to uti. Zaista mi se dopada to to ne eli nita od mene. Novac je vrte-ka
koja okree ceo svet i svi uglavnom ele da se provozaju u njoj. Prijatno je sresti nekog ko
nije pohlepan za novcem. Voleo bih da se oenim tobom, Meri Ketlin. Zato nee da se
uda za mene?
- Zato to ne elim ni za koga da se udajem! - obrecnula se, zatim stavila ake na
slepoonice, pokuavajui da se pribere. - Ovaj razgovor je besmislen. Mu mi je umro jue,

a ti sedi tu i predlae mi brak. To je zaista besmisleno i ne verujem da misH ozbiljno. To


je igra, glupa igra i elela bih da ode.
On je izvukao neke papire iz unutranjeg depa svog sakoa i spustio ih na sto.
- Potpisao sam ih. Treba samo jo ti da potpie.
To su bili formulari iz matinog odeljenja. Kejt je zavrtela glavom, ne verujui jo uvek.
- Ti si lud.
- Nisam lud - mirno je odgovorio. Ona gaje nemono pogledala i oajniki dodala.
- Aleks, ja te ne volim. Ne poznajem te dovoljno a bih ti mogla vero vati. Zato misli
da bi trebalo da se udam za tebe?
- Kae da me ne voli. Ko govori o ljubavi? Predlaem ti brak po ugovoru, jer oboje
elimo decu. Ljubav si imala sa Skotom. Pretpostavljam da si je imala. Morala si ga voleti
im si se udala za njega. Ah ti zna bolje od mene u ta se moe pretvoriti velika ljubav.
Ljubav je samo haotina emocija koja pomuuje razum.
- Toliko o ljubavi - podrugljivo je primetila.
- Koliko bi dece volela da imamo? etvoro? etvoro bi bilo sasvim dovoljno.
Ceo ovaj razgovor je bio toliko besmislen da je Kejt poela da se smeje.
- Zato ne bismo imah estoro, ili ak desetoro?
- Hmm... Desetoro dece plus ja ini jedan tim.Ti bi mogla da bude sudija. Da li misli da
bismo mogli da imamo desetoro dece?
Kejt se smejala sve dotle dok joj suze nisu pole iz oiju.
- Ovo se zove pravi smeh - primetio je Aleks sa zadovoljnim osmehom. - Sada si mnogo
oputenija.
- Toliko sam oputena da vie nita ne oseam - uzdahnula je.
- Ne bih eleo da kvarim to prijatno oseanje. - Ustao je i obiao oko stola. - Idem sada,
Kejt. Telefoniraj Petersonu i Bejkvelu i nemoj vie da brine. Oni e ti dati najbolje savete.
Ona je podigla glavu i srela se sa njegovim pogledom koji je bio pun nenosti i topline.
- Hteo si samo da me nasmeje, zar ne? On se osmehnuo.
- I uspeo sam. Ne izgleda vie oajna i izgubljena. Treba samo da legne i da se dobro
ispava. - Blag osmeh se pojavio na uglovima njegovih usana. - Konano, dao sam ti temu o
kojoj e razmiljati pre nego to se uspava.
- alio si se? - zakljuila je, odjednom osetivi blago razoarenje.
Ustala je da ga isprati. On je zastao na pragu. Spustio je ruku na njeno rame i zagledao se
u nju. Kejtin puls se ubrzao. Odjednom je postala svesna njegovog fizikog bia i njegove
muevnosti.
- Laku no, Alekse - tiho je rekla.
On je sklonio ruku sa njenog ramena i pomilovao je neno po obrazu.
- Drago mije to nisi rekla zbogom, Kejt, jer ono nije bila ala. Udae se za mene. Laku
no. - Sklonio je svoju ruku i osmehnuo se. - Sanjaj o naoj deci.

*
Sledea dva dana Kejt je imala pune ruke posla, ali je bila zadovoljna to je sve obavila
kako treba. Iznenadilo je kad su joj Peterson i Bejkvel zakazali sastanke im ih je pozvala.
Knjigovoa je pregledao Skotove poslovne knjige, ugovorio sastanak sa Terijem Deselom i

obeao da e do kraja nedelje sainiti spisak finansijskih opcija. Advokat je bio isto toliko
efikasan.
Sam pogreb je bio teko iskuenje. Kejt je bilo muno da prima sauea Skotovih
prijatelja i rodbine. Njihove izjave su bile apsolutno prazne.
Kad je konano bila sama u svojoj kui, osetila je veliko olakanje. Iz revolta i u znak
protesta skinula je crninu i obukla majicu i farmerke. Izvadila je ukosnice i raspustila svoju
bujnu kosu. Popila je jedan eri i sela da razmisli o svom buduem ivotu. Ona nije bila
osoba koja je htela da napravi neku karijeru. Oduvek je elela da se uda i da ima porodicu.
Nije oduevljavala pomisao da provede ceo svoj ivot u kancelariji.
Taman kada je htela da uspe sebi jo jedan eri, zvono na ulaznim vratima se oglasilo.
Boca joj je skoro ispala iz ruke. Nije bila raspoloena za posetu. Ali zvono nije prestajalo da
zvoni. Razmakla je zavesu i provirila napolje. Pred vratima je stajao Aleksov lambordini".
Odahnula je od olakanja. Pred Aleksom nije morala da se pretvara. Bojei se da ne ode,
pohitala je da mu otvori vrata.
- Vidim da je pogreb obavljen - primetio je ulazei unutra.
- Propustio si veliku predstavu - odgovorila je s podsmehom.
- Nisam licemer, Meri Ketlin.
Uvela ga je u dnevnu sobu i pokazala mu rukom da sedne u fotelju.
- Jesi li za jedno pie? - upitala je, prilazei baru. - Ja upravo uivam u alkoholu.
- Mogu da ti pravim drutvo. - Seo je u fotelju i posmatrao je dok je sipala pie.
- Zna da si savreno graena za farmerke - primetio je leerno.
Kejt je pocrvenela, setivi se da je sa crninom skinula i grudnjak.
- Nisam oekivala nikakvu posetu. Zato si doao, Alekse?
- Da te odvedem na veeru.
Kejt je videla u njemu odlunost i sigurnost.
- Da li jo uvek eli da se oeni sa mnom? - neoekivano je upitala.
Njegove oi su udno zasjale.
- Hteo sam da te uz veeru ponovo zaprosim.
- Sklopiemo ugovor, vai? Dogovoriemo se oko klauzula kojih emo se oboje
pridravati - rekla je poslovnim tonom.
- Vai - klimnuo je glavom.
- Onda je sve u redu. Izai emo na veeru i dogovoriemo se oko tog ugovora, ali jednu
stvar emo odmah raistiti. Neu spavati sa tobom sve dok se ne udam za tebe. Da U me
razume, Alekse?
- Potpuno - odgovorio je sa znaajnim osmehom.

VII

- Sada vas proglaavam muem i enom. Kejt je uzdahnula i podigla glavu. I to je


obavljeno. Sada su bih venani.
- Potpiite ovde, gospoo Dalton. Matiar joj je pruio penkalo. Ona ga je uzela i stavila
svoj potpis na dokument.
- Gospodine Daltone?

Aleks je brzo stavio svoj potpis na papir. Dva slubenika, koji su imah ulogu svedoka na
venanju, takoe su se potpisali. Matiar je presavio venani list i pruio ga Kejt. Ona ga je
stavila u tanu i pogledala u svog novog mua, trudei se da prikrije nervozu koja je
obuzela.
On je uhvatio ispod ruke i izveo napolje na bletavo sunce.
- Drago mi je to te hrabrost nije izdala - rekao je dok je vodio prema kolima.
Ona ga je iznenaeno pogledala.
- Ne bih nikada odustala u poslednjem momentu. Ja se drim svog obeanja, Alekse.
On je pogledao pridajui tome poseban znaaj.
- I ja, Meri Ketlin.
Stvarno je odrao svoje obeanje. Nije insistirao da vode ljubav pre braka. Nije ak ni
pokuao. Upravo zbog toga to nije insistirao na seksu, nju je tog jutra obuzela uasna
panika. Sve one prednosti njihovog braka postale su blede u poreenju sa onim to je
neminovno trebalo da nastupi. Veeras e morati da spava sa njim.
Iako je Aleksovo ponaanje delovalo smirujue na nju, misli su joj se stalno vrtele oko
jedne te iste stvari. Oko kreveta. To joj je pokvarilo apetit na sveanom ruku na kojem je
Aleks insistirao. O tome je mislila sve vreme leta do Tasmanije. Razmiljala je o tome dok
su se vozili taksijem u hotel u Hobartu. Oseala je panian strah dok je sedela te veeri za
toaletom i eljala kosu.
eljala se ve punih deset minuta, ah je strah nije naputao. Znala je da je Aleks
posmatra, ah nije mogla da se sretne u ogledalu s njegovim pogledom. Prikupivi svu snagu,
odloila je etku i ustala. Nespretnim potezima skinula je svileni ogrta. Spavaica koju je
izabrala, zavodljivo je naglaavala njene obline, ah nije bila providna. Pretvarajui se da je
potpuno oputena, prila je krevetu i podigla pokriva.
- Ima lepu spavaicu, ah te u krevetu ne elim u njoj. Skot je moda vie voleo svilu od
koe, ali ja ne - nemarno je izjavio.
Ona gaje pogledala pravo u oi i izdrala njegov cinian pogled.
- Onda e mi je ti skinuti, zar ne? - odgovorila je. Ponos joj nije dozvoljavao da pokae
koliki je strah obuzeo.
- Jednostavnije je ako je sama skine.
- Neu. Ti moda voli da spava bez iega na sebi, ah ja ne volim.
Ugasila je nonu lampu i zavukla se ispod pokrivaa. Aleks nije gasio svoju lampu.
Okrenuo se na stranu, rukom pridravajui glavu i posmatrajui je sa podrugljivim izrazom
u oima.
- Hoe li da kae da si uvek spavala u spavaici?
- Ne uvek - odgovorila je mirno. - Ponekad sam spavala i u piami.
On se nasmejao. Ovo ga je oito zabavljalo.
- I da li ste uvek vodili ljubav u mraku? Grlo joj se osuilo od straha kad je shvatila da on
nema nameru da ugasi svetio.
- Nisam - pretvarala se da je oputena.
- Drago mi je to ti svetlost ne smeta. Volim da angaujem sva svoja ula. To doprinosi
veem zadovoljstvu. ulo dodira, na primer. Ima tako lepu, nenu kou. - Njegovi prsti su
preli neno preko njenog vrata i ramena i zaustavili se na grudima. -Boanstveno!
Kejt je zadrhtala i protiv svoje volje.
On se osmehnuo.

- Zna i sama daje zabranjeno voe najslae - promuklo je nastavio. - Nije bilo mudro to
si me liila svoga tela, Kejt. Frustriran ovek postaje pohlepan i ja sada oseam neodoljivu
glad za tvojim usnama.
Sledila se kad je svojim usnama neno preao preko njenih, zatim ih potpuno zarobio.
Ljubio je s neobinom senzualnou. Potpuno nesvesno, Kejt se opustila i poela da uiva u
njegovom poljupcu.
Uzbudio je do te mere da je poela da prigueno stenje od zadovoljstva. A onda je on
prestao da je ljubi i pogledao je sa udnim odsjajem u oima.
- Noas, draga moja Kejt, elim da angaujem i ulo vida, prema tome, tvoja spavaica je
suvina.
Ona se opirala, protestujui instinktivno protiv toga da bude potpuno obnaena. On je
poeo da se smeje i ona je odjednom prestala da se opire. Naterala je sebe da bude pasivna.
On joj je skinuo spavaicu i bacio je na pod. Hitrim pokretom ruke zbacio je prekriva. Kejt
je stegla zube da ne bi pocrvenela pred njim.
- Zato osea potrebu da krije takvu lepotu? - upitao je promuklo. - Telo ti je
enstveno, a grudi tako lepe i vrste... zavidim naoj deci na zadovoljstvu koje e imati. Sagnuo se i poeo da ljubi njene grudi. Ona je zadrhtala. Zatim je legao preko nje i potraio
njene usne. Neka udna slabost obuzela je Kejtino telo. Nervi su joj postajali sve napetiji i
napetiji, tako da je mislila da e eksplodirati od silne napetosti. Telo joj se borilo samo sa
sobom... insistirala je na oputanju koje ona nije bila u stanju da postigne.
- Mora me eleti, Kejt - promrmljao je Aleks na njenim usnama. A onda je poeo da je
ljubi po elom telu, izazivajui u njenom telu ogromnu strast.
Ona ga je uhvatila za ramena i vrsto zagrlila.
- Molim te... ne mogu... - zastenjala je zadihano.
- Sada?
- Da... da... - dahtala je.
- Onda pokai da me eli. Ljubi me... miluj me.
Gotovo izbezumljena od silne strasti, Kejt je odgovorila vatrenom eljom, inei sve ono
to je on zahtevao od nje sve dok oboje nisu osetili vrhunac zanosa i elju da im se tela
stope u jedno.
Aleks se prigueno nasmejao, izraavajui svoje zadovoljstvo i uitak.
- Zaista mislim da emo dobro doi jedno drugom - promrmljao je u njenoj kosi.
Kejt je utala. Brak je bio konzumiran i ona je bila srena jer se duboko u dui nije
pokajala. Pored mnogih svojih kvaliteta, Aleks je imao jo jedan... bio je izvrstan ljubavnik.
Smatrala je sebe srenom to ima takvog mua za oca njihove budue dece.
Zato je Aleks izabrao ba nju za svoju enu bilo je pitanje koje je stalno opsedalo. I sada
je postavila u sebi to isto pitanje. Aleks nije nikada direktno odgovorio i ona je odustala da
mu postavlja takva i shna pitanja.
U stvari, Kejt ga je vrlo malo pitala. Jednom kad je pristala da se uda za njega, Aleks je
uvukao u brak, ne marei za drutvene konvencije. Venali su se pet nedelja nakon Skotove
smrti. Nije bilo porodinih skupova, upoznavanja sa prijateljima niti bilo kakvog publiciteta
te vrste.
Ni ona nije nikome rekla da se udaje. Njen poslodavac je prihvatio njen otkaz i izrazio
veliko aljenje, a Skotovi prijatelji su brzo prestali da kontaktiraju sa njom. Od rodbine je
samo njen otac bio obaveten. Aleks je izjavio da e nedelju dana provesti sami u

luksuznom hotelu u Hobartu, a posle toga e posetiti njenog oca. Posle toga trebalo je da
odu na dvonedeljno krstarenje oko Novog Zelanda.
Kejt se bez prigovora sloila sa njegovim planovima. Radovala se to e posle pet godina
ponovo videti svoje. Osim te elje Kejt je imala jo samo jednu, da ostane u drugom stanju.
Moda je ve sada imala tu sreu, pomislila je i utonula u san sa osmehom na usnama.
Iz sna je probudio oseaj hladnoe. Bilo je jutro. Bila je bez iega na sebi. Seanje na
prethodnu no prostrujalo joj je kroz glavu i brzo je pogledala u stranu. Aleksa nije vie bilo
u krevetu. Pitajui se koliko mora da je sati, ustala je brzo iz kreveta i obukla spavaicu.
Aleks je bio u dnevnoj sobi njihovog hotelskog apartmana. Bio je svee obrijan i potpuno obuen. Sedeo je u fotelji i itao novine. Kejt je oklevala, pitajui se da li da ue u
sobu i pozdravi ga, ali je odluila da se prvo istuira i obue. Bila je pod tuem kada su se
staklena vrata kabine razmakla.
- Zdravo!
Kejt je zanemela od zaprepaenja.
- Dobro si spavala. Da poruim doruak?
- Da... molim te - brzo je dodala, oekujui da e odmah otii.
- Slaninu i jaja?
- Moe, moe, bilo ta!
Na njegovim usnama se pojavio irok osmeh.
- Treba da se navikne na ovo, Kejt. Biemo dugo u braku.
- Ja... ovaj... - htela sam da se istuiram - zamucala je i poela nespretno da zavre
slavine. - Hoe li mi, molim te, dodati pekir?
On je uzeo pekir i rairio ga tako da je morala da izae iz tu kabine. Bilo joj je uasno
neprijatno.
- Zato si tako stidljiva? - upitao je dok je ogrtao pekirom. - Trebalo bi da se ponosi
svojim lepim telom.
Ona je zatreperila i moleivo ga pogledala On je pomilovao po obrazu i neno se
osmehnuo.
- Ne treba mene da se stidi, Kejt. Ne treba da se plai.
- Alekse...
On je povukao pekir i bacio ga na pod.
- Nije poteno - rekla je napeto. - Ti si obuen.
- Lepo mi je kad sam potpuno nag. Zato tebi nije lepo? Da li poistoveuje nagost sa
seksom? Da li ti je seks jo uvek mrzak?
- Nisam nikada rekla da mi je mrzak.
- Nisi, ali nisi oekivala sino da e uivati u njemu. Da li se stidi to si uivala u seksu?
Milujui je, njegova ruka se zaustavila na njenim grudima. Njoj je zastao dah. Srce joj je
poelo snano da udara.
- Ne. Zato bih se stidela? I meni je dozvoljeno da uivam koliko i tebi.
On se zadovoljno osmehnuo.
- Jeste, Kejt, jeste! To nemoj nikada da zaboravi. Poruiu doruak dok se oblai.
- Neno je poljubio u obraz pre nego to je izaao iz kupatila.
Kejt je odahnula s olakanjem, zatim se sagnula, uzela pekir i pourila u spavau sobu
da se obue.
- Vodim te u kupovinu - doviknuo je Aleks iz dnevne sobe. - Hou da ti kupim neto od
odee.

Kejt je na trenutak prestala da se oblai.


- ta od odee? - upitala je mrtei se. - Mislim da mi nita ne treba.
Aleks je uao u dnevnu sobu i ispruio se na krevet. Ruke je stavio pod glavu i
posmatrao je zadirkujui je.
- Neemo kupovati donji ve. Zadovoljan sam ovim to ima. Mene krpice mnogo ne
interesuju, ali znam da ste vi ene lude za modom. Ne elim da se osea inferiorno u
poreenju sa mojom majkom i njenim otmenim prijateljima. Za razliku od tvog sadanjeg
mua, oni cene oveka po odei, draga moja, prema tome moramo se dobro naoruati za taj
susret sa njima.
Kejt je odjednom shvatila da e biti podvrgnuta kritikim pogledima drutva kome je
sada i ona sama pripadala. Aleks se napokon oenio i svi e se pitati zato je to uinio?
- Zbog toga me dosad nisi nikome predstavljao? Zbog moje odee? - otro je upitala.
- Ne zbog toga. Nisam hteo da te uplaim - leerno je odgovorio. - Meutim, ne gajim
iluzije u pogledu moje majke. Ona ume da bude vrlo neprijatna. Nee joj se dopasti, Kejt.
Kao moja ena nee. Ali, meni nije stalo do njenog miljenja i nadam se da i tebi nee biti.
Ipak, mislim da e ti biti lake ako se okiti najlepim perjem.
- Shvatam - hladno je rekla, zatim uzdahnula i promrmljala. - Vrlo si mudar, Alekse.
- Samo praktian. Nema nita protiv odlaska u kupovinu? Mislio sam da sve ene vole
lepe krpice - zakljuio je.

VIII

- Alekse! Otkuda ti ovde! - iznenadila se lepa plavua, hvatajui Aleksa za rame.


- Doao sam na veeru - nemarno je odgovorio Aleks. - Kako si, Sonja?
- Iscrpljeno, dragi moj...
Kejt je zainteresovano posmatrala dok je ova lepa plavua objanjavala sa kojim je sve
firmama sklopila ugovore da reldamira njihove proizvode. Ova mlada ena je oito
pripadala istom krugu drutva kojem i Aleks. Bila je elegantno odevena i Kejt je odjednom
bilo drago to je posluala Aleksa i obukla veeras, jednu od haljina koju su kupili u
ekskluzivnoj modnoj kui. Ali Aleks je ipak nije predstavio toj mladoj eni. Sedeo je i
osmehivao se, ne obraajui panju na radoznale poglede koje je onja upuivala Kejt.
Nikol mi je rekla da si otputovao i ja sam zakljuila da si otiao u Ameriku. Sta te je
dovelo natrag na Novi Zeland? Neki posao? - Ponovo je zainteresovano pogledala u Kejt.
- Ne. Ovde sam iz istog zadovoljstva.
- Zaista?
Aleks je uzdahnuo i poeo da lupka prstima po stolu.
- Uvek mi je zadovoljstvo kad te vidim, onja, ali sada nisam raspoloen. Moja supruga i
ja smo na svadbenom putu.
- Tvoja... supruga? - zaprepastila se Sonja, gledajui as u njega, as u Kejt.
- Kejt, dozvoli da ti predstavim Sonju Benele. onja, ovo je moja ena Kejt.
- Drago mi je - utivo je rekla Kejt.
onja je ovlaila suve usne dok je netremice buljila u Kejt. Zatim se naglo okrenula
prema Aleksu.

- Tvoja ena? - ponovila je.


- Tano - potvrdio je Aleks.
- Pobogu! Da li Nikol zna? - upitala je Sonja.
- Siguran sam da e joj ti rei. A sada, ako nema nita protiv...
- Ali...
- Kejt i ja bismo voleli da budemo sami - hladno je prekinuo Aleks.
Sonja je nadmeno pogledala Kejt.
- estitam - zajedljivo je rekla. - estitam vam oboma - dodala je sa podrugljivim
osmehom na usnama. Odmakla se od stola, zatim okrenula i pohitala prema izlazu iz
restorana.
Aleks je prineo au ustima i otpio gutljaj crnog vina.
- Nije loe - primetio je.
- Ko je Nikol? - upitala je Kejt bez okolianja.
On se igrao aom.
- Nikol Fuvet je ena sa kojom su svi mislili da u se oeniti.
Pitanje koje je Kejt toliko opsedalo, dobilo je sada vee dimenzije. Zato se oenio njome
a ne sa Nikol Fuvet.
- Hoe li se i ona iznenaditi kao i Sonja kad uje da si se oenio? - Kejt je ljubopitljivo
insistirala.
- Moda - slegnuo je ramenima. - Pretpostavljam da e mnogi biti iznenaeni. Sada kada
se zna da sam se oenio, reakcija kod kue e verovatno biti vrlo interesantna. Moja majka
e nesumnjivo prirediti za nas jedan od njenih prijema da bi te predstavila svojoj eliti. Da li
si spremna da se suoi s kritikim pogledima sidnejskog krem drutva?
- Uz tvoju podrku. On je stegao usne.
- Uvek e imati moju podrku, Kejt. Ja drim re.
Ona je klimnula glavom. Aleks joj nije dao povoda da u to posumnja.
Njihovo svadbeno putovanje se pribliilo kraju. Ovo im je bila poslednja no u vodama
Novog Zelanda. Sutra e otputovati kui. Kejt je uznemirila ta Nikol Fuvet i poelela je da
je Aleks nije izveo na veeru u ovaj restoran. Bila je srena sve dok onja Benele nije
spomenula to ime.
- Zato se nisi oenio s njom?
Aleks je utao. Leima se oslonio na naslon stolice i zamiljeno je posmatrao.
- Ove tri nedelje bile su zaista lepe. Uivao sam u tvom drutvu, Meri Ketlin.
Kejt se namrtila. Nije volela kad je oslovljavao punim imenom.
- Volim to sam upoznao tvoje - nastavio je Aleks. - Tvoj otac mi se mnogo dopao.
Uzdahnuo je i tiho dodao. - Da li si srena sa mnom, Kejt?
Da, bila je srena, srenija nego to je mislila da e biti. Bilo je trenutaka kada je
obuzimao strah da bi mogla da se zaljubi u njega.
- Zar ti je toliko teko da odgovori na to pitanje? - upitao je.
Ona je podigla pogled i blago pocrvenela.
- Cenim to si tako dobar prema meni. On se nagnuo prema njoj, uhvatio je za levu ruku
i poeo da se igra burmom na njenom prstu.
- Ne poputa, je li tako? - turobno je rekao. - Ta hulja, Skot, unitio je sve emocije u
tebi. Ali zaklinjem se da u sruiti taj zid kojim si se opasala.
Njegov odluan ton je naterao da zadrhti. Pokuala je da izvue ruku, ali on je jo jae
stegao. Kao da je hteo da je hipnotie svojim pogledom.

- elim te svu, Kejt, i neu se zadovoljiti mrvicama koje sam dobio.


- Nemoj - proaputala je i zavrtela glavom. - Nemoj, Alekse. Nemoj kvariti.
- A ta to kvarim?
- Srena sam s tobom - panino je rekla, nadajui se da e ga zadovoljiti ovim odgovorom.
- Ali ne veruje da e to potrajati. Treba da mi veruje, Meri Ketlin - odluno ali tiho je
dodao.
Ne mogavi vie da izdri njegov prodorni pogled, zatvorila je oi. Moda bi mogla da
mu veruje, ah vreme e to pokazati. Stegla je zube i pogledala ga pravo u oi.
- Verujem da e se pridravati naeg sporazuma, Alekse.
- Hajde da igramo - neoekivano je predloio Aleks.
Mah podijum bio je ve prepun. Tempo melodije bio je lagan i parovi su se polako
kretali po podijumu. Aleks je obujmio oko pasa i privukao u svoj zagrljaj. Ona je sklopila
ruke oko njegovog vrata na ta se on vragolasto osmehnuo.
- Kako bi bio da izostavimo kafu i vratimo se na jahtu? - proaputao je i osmehnuo se sa
znaajem.
- Nemam nita protiv...
Nije vie pokuavala da porie elju za seksom koju je probudio u njoj. Uivala je u
svakom trenutku njegove ljubavi. Kasnije, mnogo kasnije, dok je leala u Aleksovom
zagrljaju, iscrpljena i srena, Kejt se divila fizikoj harmoniji koju je delila s tim ovekom
koji je bio njen mu. Bila je zadovoljna to se udala za njega, ah jedna druga srea
ispunjavala je njeno srce. Njen meseni ciklus je izostao. Kasnio je sedam dana i ona je bila
sigurna da je u drugom stanju.
- Alekse - proaputala je.
Ne, ne sada, brzo je odluila. Bolje je da saeka dok ne bude potpuno sigurna.
- Nije vano - uzdahnula je i priljubila se uz njega. - Samo sam srena.
- Raduje me... - tiho je rekao i neno je poljubio u elo.
Tri dana kasnije uplovili su u sidnejsku luku. Za manje od nekoliko sati Kejt je shvatila
da je njihov medeni mesec proao u punom smislu te rei. Kao prvo usledilo je upoznavanje
sa Aleksovom domaicom.
Domaica je imala pedeset godina i delovala je hladno, kao prava konzervativna
Engleskinja. Odmerila je Kejt od glave do pete i pruila joj ruku koja je bila hladna kao i
njeno dranje.
- Najpre u pokazati mojoj eni kuu. Kafu emo popiti u staklenoj bati. Servirajte je
kroz pola sata, gospoo Biti, a veeru u sedam - rekao je Aleks svojim uobiajenim
autoritativnim tonom.
- Nadam se da ete biti zadovoljni, gospoo Dalton - rekla je hladno domaica. Obavestite me, molim vas, ako elite neke izmene.
- Hvala, gospoo Biti - osmehnula se Kejt, nadajui se da e uspeti da se sprijatelji sa
enom koja je pet godina radila kao domaica kod Aleksa.
- Gospodine altone, gospoa Palister je zamolila da joj se javite im stignete kui.
- Javiu se. Hvala, gospoo Biti.
- Dobro, gospodine Daltone - domaica je klimnula glavom i udaljila se brzim koracima.
Kejt je uzdahnula i osmehnula se Aleksu.
- Nadam se da e se navii na mene.

- Ne brini. Siguran sam da e postati njena miljenica im te upozna. Hoemo li prvo


gore?
Jo uvek su stajali u holu. Pod je bio u italijanskom mermeru a raskoan venecijanski
luster je visio sa tavanice. Kejt je duboko udahnula i krenula uz impresivno stepenite koje
je vodilo na sprat. Stepenite je bilo prekriveno debelim tepihom. Kejt je bila isuvie svesna
injenice da ulazi u svet luksuza i bogatstva.
- Ko je gospoa Palister? - upitala je.
- Moja majka. Kad se razvela od mog oca, ponovo se udala. Palister je umro od srca pre
nekoliko godina.
- Retko pria o svom ocu, Alekse.
On je teko uzdahnuo i Kejt gaje zainteresovano pogledala. Lice mu je izraavalo tugu i
napetost.
- Tata se ubio ba kad nam je posao krenuo. Bolovao je od raka i u oprotajnom pismu je
napisao da ne bi bio u stanju da izdri te bolove. Jednostavno je otiao iz kancelarije, i ubio
se.
Ona je zastala na poslednjoj stepenici i stegla ga saoseajno za ruku.
- Mora da ti je bilo teko.
- To me nateralo da radim jo vie. Oevo samoubistvo je doprinelo mnogo mom poslovnom uspehu - tiho je rekao, a zatim joj glavom dao glas da krenu. - Tamo je soba gospoe Biti. - Uhvatio je ispod ruke i poveo je u suprotnom smeru. Otvarao je vrata jedna za
drugima i pokazivao joj prostorije. - Ovo su gostinske sobe koje moemo da pretvorimo u
deije, ovo je naa spavaa soba, ono je kupatilo a ovde su dva salona.
- Ne mogu da verujem...
- Moe da ih preuredi ako ti se bilo ta ne dopada.
- Nisam mislila...
On joj je upao u pola rei.
- Ovo je tvoja kua, Kejt. Uredi je onako kako eli.
- Hvala, Aleks. Vrlo si plemenit. On se osmehnuo.
- Ne trai mnogo, Meri Ketlin. Doi. Pokazau ti jo neke prostorije da vidim ta e o
njima rei.
Pokazao joj je svoju radnu sobu i trpezariju, zatim kuhinju i ostavu, a onda je uveo u
dnevnu sobu.
Aleks je zainteresovano posmatrao.
- ta kae?
- Vrlo je elegantna...
- Ali?
Ona je slegnula ramenima.
- Podsea me vie na neku galeriju nego na prostoriju u kojoj se ivi. Ne znam da li si me
shvatio...
On se prigueno nasmejao.
- Jesam. Znam tano ta misli. Galerija je prava re - podrugljivo je rekao. - Ima
odreene ruke da izbaci sve to ti se ne dopada i namesti je po svom ukusu.
Ona je klimnula glavom i uzdrano se osmehnula.
- Doi da ti pokaem staklenu batu - predloio je, pruajui joj ruku. Siguran sam da e
ti se dopasti.

Bio je u pravu. Svaki detalj u staklenoj bati odisao je toplinom i intimnou. Na-metaj
od prua i areni jastuii obezbeivali su komfor kakav se samo mogao poeleti. Aleks joj
je rukom pokazao stolicu i ona je sela. Sa tog mesta imala je predivan pogled na luku i sa
oduevljenjem je posmatrala jahtu koja se ljuljala na vodi.
- Ovde je prekrasno - uzdahnula je.
- emu taj uzdah?
Ona mu je uputila jedan ironian osmeh.
- Kako se brzo promenio moj ivot!
Na njegovom elu se pojavila jedna duboka bora.
- Zaboravi prolost.
Priguena galama je privukla njihovu panju. Oboje su pogledah prema stepenitu.
- Ne budite smeni, gospoo Biti. Znam da su kod kue i nemam nameru da odem.
- Gospoo Palister, budite tako ljubazni...
- Gde je on? Na spratu ih negde dole?
- Priekajte ovde, molim vas, obavestiu gospodina Daltona...
Kejt je pogledala instiktivno Aleksa i videla u njegovim oima neki udan sjaj. Osmeh
koji joj je uputio bio je zavereniki.
- Izgleda da moja majka nije mogla da izdri da te ne upozna. - Domaica se pojavila na
stepenitu i on joj je doviknuo. -Skuvajte tri kafe, gospoo Biti. Majka e nam se pridruiti,
nema sumnje.
- Dobro, gospodine Daltone. Rei u gospoi Palister da ste tu - odgovorila je domaica
sa hladnom uglaenou.
- Njih dve se ne podnose - promrmljao je Aleks.
Kejt je to ve i sama zakljuila. Uzdahnula je duboko i pripremila se psihiki za susret
koji je sledio.

IX

Aleksova majka je izgledala mnogo mlaa nego to je, u stvari, bila. Njena plava kosa
bila je kratko oiana i delovala je mladalaki. Lice joj je bilo negovano i bez bora. Bila je
vitka, visoka skoro koliko i Aleks i odevena po poslednjoj modi.
- Pa, Alekse - rekla je umiljatim glasom. - Uspeo si da se oeni tajno, ah sada budi
ljubazan i upoznaj me sa svojom enom. - Pruila je svoju lepo negovanu ruku prema Kejt i
osmehnula se velikoduno. - Draga moja, mora da si se pitala ta je Aleks krio od tebe.
Uveravam te da smo ja i njegovi prijatelji kulturna bia... mada sumnjam da bi se to isto
moglo rei i za tvog mua - dodala je, pogledavi znaajno svog sina.
- Kejt, ovo je moja majka Vera Palister.
- Kakvo zvanino upoznavanje - primetila je s podsmehom njegova majka.
- Drago mi je, gospoo Palister - osmehnula se Kejt, trudei se da bude to ljubaznija.
- Zovi me Vera. Ne treba da budemo toliko zvanini sada kada ste se zakonski vezali.
Sela je u fotelju koju joj je Aleks ponudio. - Hvala, duo. Svi su se okirah kad su uli da si
se oenio, ah ja pretpostavljam da si to i hteo.
Aleks je ponovo seo i ispruio noge ispred sebe.

- Nemoj mnogo pretpostavljati, majko. Tvoje pretpostavke su uvek pogrene -oputeno


je odgovorio.
Vera Palister je uzdahnula podrugljivo i obratila se Kejt.
- On je nemogu. Zato si se udala za njega?
Ovo pitanje joj je postavila ljupko, ali pogled njenih plavih oiju bio je otar kao no.
- Mislila sam da e biti dobar otac naoj deci koju emo, nadam se, imati. - Kejt je mirno
odgovorila i Aleks je nagradio toplim osmehom.
- Da li se dugo poznajete? - Vera Palister je uporno nastavljala. Odmahnula je svojim
lepim rukama i napuila usne. - Nije mogue da ste vau vezu drali toliko dugo u tajnosti.
Ti si do nedavno bila udata, je h tako, mila? Kakva uasna tragedija, mislim na smrt tvog
mua... jo strasnije je to se to desilo na Aleksovoj jahti.
Otrov je bio zagrnut plastom dubokog saaljenja, ali otrovne strele su pogodile Kejt
pravo u srce. Zanemela je od ovog neoekivanog napada. Aleks joj je odmah pritekao u
pomo..
- Ne nalazim nita strano u svemu tome, majko. Skotova smrt nam je dobro dola.
Nisam morao da ekam da se Kejt razvede od njega, kao to je to uradio gospodin Palister.
Ali ni on nije morao da eka, zar ne? Ti nisi imala nita protiv da ode da ivi sa njim.
Uutao je naas, a zatim dodao. - Kejt je ena sa visokim moralnim principima to je danas
retkost. Nije htela da vodi ljubav sa mnom iako je dobro znala da e se udati za mene.
- Zaljubljena ena ne razmilja o moralnim principima, Alekse - odgovorila je utogljeno
njegova majka.
- Stvarno? Iznenauje me! ene me uvek zbunjuju. Kod Kejt je sve jasno.
- Shvatam. Znai, bilo je brak ili nita - njegova majka je rekla podrugljivo.
- Oduvek sam nameravao da se oenim. Predloio sam Kejt da se uda za mene treeg
dana naeg poznanstva. Je li tako, mila?
Kejt je iznenadilo njegovo tepanje, ali prihvatila je dobaenu lopticu.
- Tako je. Bio je jako uporan.
- Poto sam pronaao enu sa kojom sam eleo da se oenim, nisam hteo da te izgubim,
ljubavi moja.
Vera Palister je pogledala Kejt kao daje pokuavala da otkrije ta je bilo to to je tako
snano privuklo njenog sina. Zavladala je napeta tiina koju je prekinula gospoa Biti,
uavi unutra sa tacnom u rukama. utei, spustila je tacnu na sto.
- Hvala, gospoo Biti. Odlino - veselo je izjavio Aleks.
Domaica je klimnula glavom i pohitala uz stepenice.
- Kejt, hoe li nas posluiti? - upitao je Kejt sa toplim osmehom na usnama.
Ona je brzo uzela posudu sa kafom i odigrala ulogu domaice dok je Aleks sedeo i
zadovoljno se smekao.
- Zakazala sam prijem za subotu uvee. Prijem umesto zvanine veere. Tako e Kejt
imati priliku da se upozna sa svim naim prijateljima - izjavila je Vera kao da joj time ini
neku veliku ast.
- Hvala, Vera, vrlo ste ljubazni. - Kejt se trudila da bude uljudna. - Drago mi je to u
upoznati ljude koje vi cenite, ah ne mogu da garantujem da e mi se ti ljudi i dopasti, pa vas
molim da ubudue ne prireujete vie nikakve prijeme za mene. Sigurna sam da e me
Aleks upoznati sa ljudima koje eli da ja upoznam. Aleks se od srca nasmejao.
- Kakva supruga! - izjavio je trijumfalno. - Vidi majko, Kejt ceni iskljuivo miljenje
svog mua. Neobino za dananja shvatanja, zar ne? Da li ti je udno to je oboavam?

- Tvoje oboavanje je obino kratkog veka, Alekse - odgovorila je skeptino Vera.


- Nikol je plakala na mom ramenu.
- Plakala je od besa - mirno je rekao Aleks.
- Ali ti si je ostavio.
- Ostavio? Ja sam je ostavio, majko? To je zaista lepa, zastarela re! Iznenauje me
takvim renikom. Koliko ja znam, re ostaviti" znai zavesti nekoga, zatim ga napustiti
zbog nekog drugog.
- Dozvolio si sebi da ti ona uredi kuu - insistirala je Vera.
- Nikol uiva ugled talentovanog dizajnera i bila je plaena za svoje usluge.
- Svi su oekivali da...
- Svi su pogreili - prekinuo je nestrpljivo Aleks. - Dosta o Nikol. U drutvu si moje
ene. Moje ene - ponovio je za znaajem. - Molim te da vodi rauna o tome. Tolerantan
sam do razumne mere i mogu biti opasan kad me izvedu iz takta. Shvata me, zar ne,
majko? Hvala ti to si organizovala taj prijem. Pretpostavljam da eh javno da pozdravi
Kejt kao svoju snahu, ah ne elim nikakve govore i ostale ceremonije. Neka to bude
iskljuivo jedan prijateljski skup. Dobro?
- Nikada te neu razumeti, Alekse. - Ustala je i pogledala ga prezrivo. - Ali pretpostavljam da u morati da prikrijem tu tvoju ekscentrinost.
- Diskrecija se ceni i ja ti se zaista divim, majko - osmehnuo se podrugljivo Aleks.
- Ima stila.
Vera je ironino pogledala Kejt.
- Nadam se da i ti ima stila, draga moja. Vidi se da si pametna, ah trebae ti stila. Moglo
bi da bude veoma zanimljivo u subotu uvee. U subotu u devet uvee, Alekse. - Osmehnula
se, klimnula glavom graciozno, zatim se okrenula i otila.
- Nema nikakav komentar, Kejt? - upitao je sa podsmehom.
- Va odnos nije moja briga. On je iznenaeno pogledao.
- Zaista ti nije vano?
- ta ona misli o meni?
- Zna da se njoj to dopada. Iznenadila si je. - Nasmejao se prigueno. - Sada ne zna ta
da misli o tebi.
- A to ti je i bila namera... duo. Ovoga puta je prasnuo u smeh. Zabacio je glavu unazad
i smejao se od srca. Zatim joj je priao, uhvatio je za obe ruke, primoravajui je da ustane i
privukao je u svoj zagrljaj.
- Moda ja mislim da si ti moja dua" - osmehnuo se.
- Uskoro e mi rei da sam ti ljubav - rugala mu se.
Sa njegovog lica je iezao osmeh. Uhvatio je za bradu i primorao da ga pogleda u lice.
- Do tebe mi je stalo vie nego do i jedne druge ene. Potrebna si mi, Meri Ketlin.
Grubo ju je poljubio, drei je vrsto u svom naruju.
- Koliko te samo elim! - promrmljao je.
- Sada. Idemo sada u krevet.
Uhvatio je ispod ruke i pourio uz stepenice, ne zaustavljajui se sve dok nisu stigli do
spavae sobe. Kada je zatvorio vrata, privukao je grubo u svoj zagrljaj i poljubio je s
izgladnelom strau. Ne osobaajui joj usne, doveo je do kreveta gde je najpre skinuo nju,
a zatim sebe.
Ovoga puta nije je uzbudila ljubavna predigra ve njegova neobina brutalnost i elja da
je to pre dobije. Ljubav su vodili u nekom divljem zanosu koji ih je potpuno iscrpeo.

Prigueni uzdasi i zadovoljno jecanje propratili su vrhunac njihovog zanosa. Kada ih je


umor potpuno savladao, leali su u tiini, preputeni svako svom razmiljanju.
Kejt je bila potpuno iscrpljena, i fiziki i psihiki. U tom trenutku je bila spremna da mu
prui sve to zaeli. Poelela je da je on voli i ta elja je ispunila tugom. Suze su joj navrle u
oi i ona je podigla ruku da bi ih obrisala.
- Kejt?
Grlo joj je bilo toliko suvo da nije mogla da odgovori. Zatvorila je oi i okrenula glavu u
stranu. Uhvativi je neno za bradu, Aleks je okrenuo licem prema sebi.
- Za ime sveta! - uzviknuo je prigueno i privukao je neno na svoje grudi. - Izvini, Kejt
- promrmljao je ljubei je po kosi.
- Nisam smeo da budem tako grub prema tebi. Kunem ti se da se to nee vie ponoviti.
- Sve je u redu - tiho je protestovala. -Nisi bio grub.
On je odmakao malo od sebe i zagledao se u njene oL
- Zato onda plae?
Ona je uspela da se osmehne.
- Zaista je sve u redu, Alekse.
- Bio sam grub, bezoseajan, sebian -izjavio je smrknuto i s prezirom.
- Nisi. - Pomilovala ga je neno po obrazu. - Bilo mi je lepo. Zaista mi je bilo lepo uveravala ga je.
On je uzdahnuo i legao na lea, povukavi i nju sa sobom.
- Kejt, to se tie onog prijema ne moramo ii ako ne eli. Moda e to biti... muenje
za tebe. Nismo obavezni da...
- Nemam nita protiv da izigravam tvoju enu - uveravala ga je.
On je prestao da je miluje po leima i ozbiljno je pogledao.
- Nee izigravati moju enu, Meri Ketlin. Ti to i jesi.
- Mislila sam... ovaj... ako eh da ljudi steknu utisak da... da smo nas dvoje zaljubljeni...
pretvarau se zajedno sa tobom.
On je ponovo poeo da je miluje po leima. Udahnuo je nekoliko puta pre nego to je
odgovorio.
- Ne! Ne elim da se pretvara. Mrzim pretvaranje.
- A pretvarao si se pred tvojom majkom - podsetila ga je.
- Mojoj majci se ne sme nikada dozvoliti da doe do oruja kojim bi mogla da napadne
svog protivnika. Treba je uvek drati u neizvesnosti kako ne bi bila sigurna. Ona voli da
manipulie ljudima.
- Kao i ti - tiho je progovorila. On je utao izvesno vreme.
- Nije kao ja - rekao je konano sa dubokim uzdahom. - Za mene je to cinina igra, a za
nju to predstavlja celokupan nain ivota. Uveren sam da je volela mog oca, ali poto nije
mogla da upravlja njime na nain na koji je elela, napustila ga je zbog Palistera koji joj je
dozvolio da ostvari svoje ambicije. Pitao sam jednom oca zato je nije mrzeo. On je
odgovorio daje to jae od nje i da ona ne bi nikada mogla da bude zadovoljna ulogom
supruge i majke.
- Jedva da je pustila koju suzu kada je Palister umro, ali kad se otac ubio, bila je van
sebe. Njegova smrt je jako pogodila.
Videvi da je raspoloen da pria o svojim najintimnijim oseanjima, Kejt je odluila da
mu postavi pitanje koje je toliko muilo i opsedalo.
- Alekse, hoe li mi iskreno odgovoriti ako te neto pitam?

- Zavisi ta me pita. - Osmehnuo se blago i pomilovao je po kosi. - I ti ima neke svoje


tajne, zar ne?
Ona se podigla u sedei poloaj i duboko uzdahnula.
- Zato se nisi oenio sa Nikol? Njegove usne su se razvukle u zloban osmeh.
- Kad upozna Nikol, sve e ti biti jasno. Ona je opsednuta svojom sopstvenom linou i
eli da uvek bude u prvom planu.
- Kao tvoja majka?
- Da, kao i moja majka. elela je da se uda za mene samo zato da bi pokazala svima da je
mona i da moe sve da uini. Ja nisam eleo da imam suprugu poput moje majke. eleo
sam suprugu kao to si ti, enu koja eli decu i koja je odana svom muu. Skot je bio budala
kad nije mogao da vidi kakvo je blago imao u kui. - Pogled mu je postao nean i topao. Ali ja sam odmah uoio tvoje kvalitete, Meri Ketlin. Nagovorivi te da se uda za mene,
napravio sam najbolji posao u svom ivotu.
Ali, ti voli Nikol Fuvet, pomislila je Kejt instinktivno oseajui da je to istina. Aleks je
rekao da je ljubav haos emocija koje ne mogu da garantuju sreu, a imao je dovoljno snanu
volju da gospodari svojim srcem i oseanjima. Odbacio je Nikol i oenio se sa njom,
rukovodei se hladnim proraunom. Ali danas je njegova majka oivela Nikolin lik u
njegovim mislima i on je osetio potrebu da ga ponovo izbrie. Time se mogla objasniti ona
divlja strast koju je ispoljio dok su vodili ljubav.
Kejt je znala da njen brak nije siguran sve dotle dok je Aleks zaljubljen u Nikol Fuvet i
nije mogla vie da se pretvara da prema njemu ne osea nita. I te kako je oseala ljubav
prema njemu i nee vie biti pasivna.
Volela je ovo to je imala s Aleksom i niko joj nee to oduzeti... ni Nikol, ni njegova
majka, niti bilo ko drugi. Aleks je bio njen mu i otac...
- Uutala si se. O emu razmilja?
- Mislim da sam u drugom stanju.
To e izbrisati Nikol Fuvet iz njegovog seanja, pomislila je Kejt sa zlobnim
zadovoljstvom. Aleks je reagovao onako kako je samo mogla poeleti. Nagnuo se nad njom i
pogledao je oima punim radosti i sree.
- Divno! Fantastino!
Ona se zadovoljno osmehnula. - I suvie je rano da bi bili potpuno sigurni. Otii u
idue nedelje do lekara.
- Prvo od naih desetoro dece - zadovoljno je rekao.
Ona se od srca nasmejala.
- Zar ne eli desetoro? - zadirkivao je. Ona ga je pomilovala po obrazu i klimnula
glavom.
- Ako je to tvoja elja, imaemo desetoro.

- Obuci onu belu haljinu, Kejt.


Kejt je fenom suila svoju bujnu, talasastu kosu. Aleks je eleo da ima lepravu frizuru i
ona je elela da mu te veeri udovolji.
- Stvarno tako misli? - nesigurno je upitala. - Mislila sam da je ona ljubiasta mnogo...

- Ne. Obuci belu - odluno je rekao.


- Hoe da izgledam kao mlada?
- Volim te u belom. To se najbolje slae sa tvojom bojom kose.
Odgovorio joj je leerno, ali Kejt je oseti-la napetost u njegovom glasu. Haljina, koju je
on odabrao bila je veoma enstvena. Dugaki, lepravi rukavi bili su ukraeni zlatnim
vezom. Dubok izrez bio je naglaen irokim, zlatnim pojasom. Kejt je obula elegantne
sandale boje zlata i pogledala se kritiki u velikom ogledalu. Vrat joj je delovao isuvie
razgolien zbog dubokog dekoltea. Preturala je po kutiji za nakit, isprobala nekoliko
zlatnih i bisernih ogrlica, ali joj se nita od toga nije dopalo. Namrtila se i pohitala u
spavau sobu.
- Ne mogu da idem u ovoj haljini, Alekse. Ona zahteva neku ogrlicu a nemam nita
odgovarajue.
On je prestao da zakopava koulju, pogledao je i osmehnuo se.
- Ima. Doi ovamo.
Stajao je pored toaletnog stola i kad je ona prila, okrenuo se i otvorio jednu veliku
plianu kutiju.
- Stani mirno - leerno je naredio. Zaprepastila se kad joj je stavio ogrlicu oko vrata.
Ogrlica je bila od sitnih bisera i dijamanata.
- Da li ti se dopada?
- Prekrasna je. Hvala ti, Alekse - uzbueno je odgovorila.
- Sama e staviti naunice. Nisam toliko spretan.
- Da li si zbog toga eleo da obuem ovu haljinu? - upitala je, oiju sjajnih od
zadovoljstva.
- Uglavnom. Izgleda divno, Kejt. Upravo onako kako sam eleo da izgleda. Bie
najlepa. - Provlaio je prste kroz njenu bujnu kosu. - Podsea me na vilu iz bajki. Jedan
pogled i svi e zadovoljiti svoju znatielju. - Cinian osmeh zatreperio je na njegovim
usnama. - Ludo, zar ne? Ali efikasno.
- Na audiciji sam - tmurno je rekla, jer joj je oduevljenje odjednom splasnulo.
- Zna i sama da jesi.
- Da, znam.
Poto je osetio njeno raspoloenje, uhvatio je za bradu i upitno je pogledao.
- Rekla si da te to ne uzbuuje.
- I ne uzbuuje me - otro je ponovila. - Tebe uzbuuje i zabavlja.
Spustio je ruku na njeno rame i nesvesno je stegao.
- Grei - napeto je odgovorio.
- Stvarno? - Podigla je glavu navie i izazovno ga pogledala. - Moda ne pridaje veliki
znaaj toj igri, Aleks, ali eli da se ona igra na tvoj nain. Ova haljina i nakit predstavljaju
samo uporite, je li tako? Nisi to kupio zato da bi mi uinio zadovoljstvo. Doterao si me da
bi veeras neto dokazao.
On se namrtio.
- Kupio sam to radi tvoje sigurnosti.
- Nisi... nisi radi moje sigurnosti, ve zbog svog ponosa. Meni nije potrebna nikakva
zatita. Ne pretvaraj se preda mnom, Alekse. Kao i ti, i ja mrzim pretvaranje.
Obila ga je i uzela naunice iz plizane kutije. Ruke su joj podrhtavale dok ih je stavljala.
Aleks je stajao iza njenih lea. Znala je da je posmatra u ogledalu i izbegavala je da se sretne
s njegovim pogledom.

- Tako! - uzdahnula je, sklanjajui kosu da bi joj se videle naunice. - Nadam se da si


zadovoljan mojim izgledom.
- Kejt... - Neto bolno je bilo u njegovom pogledu i on je stisnuo usne. Odmahnuo je
rukom i okrenuo se. - Obuci ta hoe. Ba me briga.
- Izvinjavam se to sam bila toliko netaktina - rekla je blago Kejt, odjednom se pokajavi. - Zaista elim da ti ugodim, Alekse.
On je uzdahnuo i privukao je u svoj zagrljaj. Spustio je jedan nean poljubac na njeno
elo.
- Dopada mi se, Meri Ketlin... mnogo mi se dopada. Ako ne eh da idemo veeras...
Ona je podigla glavu i osmehnula mu se.
- I da tvojoj majci dam oruje kojim e se boriti protiv mene? Nikada!
Njene rei je nagradio jednim toplim osmehom.
- Zaista nema nita protiv?
- Naravno da nemam - potvrdila je. -Imala sam utisak da... eli na neki nain da
opravda to to si se oenio sa mnom. Skotu sam sluila samo za prikazivanje. Nije mi se
dopala pomisao da...
On je stavio prst preko njenih usana. Njegov pogled je izraavao odlunost.
- Ne elim da te prikazujem i nisam mogao izabrati bolju enu od tebe.
Kejt je obuzeo plamen trijumfa. Sada je bila spremna da se suoi sa Nikol Fuvet.
- Hvala ti, Alekse. I ja nisam mogla da izaberem boljeg mua. Treba samo da uzmem
torbicu, pa moemo da krenemo.
Gospoa Biti je stajala u holu i osmehivala im se toplo kada ih je spazila na stepenitu.
- Moram da priznam da ste divan par. Odjednom se zbunila i pocrvenela u licu. - Prava
je srea to ste nali jedno drugo.
- Drago mi je to ste ovo rekli, gospoo Biti - primetio je Aleks s osmehom.
- elim vam da se lepo provedete. - Domaica je otvorila vrata i blago se naklonila.
Dirnuta toplinom gospoe Biti, Kejt se nagnula i poljubila je u obraz.
- Laku no, gospoo Biti, i hvala vam.
- Osvojila si je - promrmljao je Aleks dok je vodio prema garai.
- Ona je divna ena - odgovorila je ozbiljno.

*
Verina kua se nalazila u otmenoj etvrti Francuske ume. Kua je elovala impresivno
sa svojim belim, grkim tabovima. Sve je u stilu, pomislila je Kejt i podigla bradu malo vie
kad je Aleks pritisnuo zvono na ulaznim vratima.
Vera im je lino otvorila vrata. Na sebi je imala haljinu o lepravog muslina u boji
breskve i pretenciozno se osmehivala.
- Draga moja Kejt, kakva divna haljina! Ko je izabrao, ti ili Aleks?
- Aleks, naravno - namerno je odgovorila Kejt.
-Aleks, naravno - ponovila je Vera, malo zbunjena Kejtinim hladnokrvnim ponaanjem.
- Hoemo li ui unutra? - upitao je podrugljivo Aleks.
- Nestrpljiv si da nekoga vidi?
- Nisam. Samo sam jako edan.
- Tvoje omiljeno vino se hladi.

- Savrena domaica... kao i uvek. agor je zamro im ih je Vera uvela u veliki salon.
- Vidim da su se svi odazvali na tvoj poziv, majko - primetio je Aleks ironino.
- Kako se ne bi odazvali - nasmejala se Vera i pogledala znaajno na drugi kraj salona.
Pogledi gostiju su izraavali zainteresovanost i iekivanje. Verin pogled se zadrao na
jednoj eni koja je bila leima okrenuta od njih. Njen pratilac je dotakao po ruci i pokazao
glavom prema ulazu. Ona se polako okrenula i Kejti je odmah bilo jasno ko bi ta ena
mogla da bude.
Nikol Fuvet je bila prava lepotica. Savrene crte njenog lica izazivale su divljenje, kosa
joj je bila crna kao ugalj, a oi safirnoplave.
Osmehujui se samouvereno, krenula je salom prema njima. Kretala se kao kraljica,
polako, graciozno, i suvie svesna svojih kvaliteta.
Kejt je duboko udahnula, pripremajui se za napad koji je dolazio. Nikol se osmehnula,
ali taj osmeh je bio upuen samo Aleksu.
- Alekse, radujem se to te vidim - pozdravila ga je Nikol barunastim glasom.
- I meni je drago to te vidim, Nikol - odgovorio je uglaeno Aleks. - Kejt, dozvoli da ti
predstavim Nikol Fuvet. Nikol, ovo je moja supruga Kejt.
Nikol je pogledala Kejt oima punim neprijateljstva. Kejt joj se toplo osmehnula. Vera
Palister je nauila kako treba razoruati neprijatelja.
- Drago mi je, Nikol - nasmeila se to je mogla ljupkije.
Ignoriui Kejtino prisustvo i uverena u svoju nadmo, Nikol je uhvatila Aleksa ispod
ruke i zavodljivo ga pogledala.
- Drago mije to si se vratio kui, dragi. Nedostajao si mi. Neu te vie pustiti da ode.
Kejt se sarkastino nasmejala.
- Mora da se osea polaskanim, Alekse. Bila bi velika teta da joj ne pokloni svu svoju
panju. Da li bi voleo da ostane sa Nikol dok me tvoja majka predstavi gostima?
- Zar ne eli da ti ja pravim drutvo, Kejt? - upitao je neobino mirnim glasom.
- Zna da ne zahtevam od tebe da ini ono to ne eli - odgovorila je ljupko. - Odlui
sam.
Kejt je prestala da die, ali ovaj izazov je urodio plodom. Aleks je izvukao Nikolinu ruku.
- Izvini, molim te, Nikol. Siguran sam da nee ostati bez drutva.
- Videemo se moda kasnije, Nikol - dodala je graciozno Kejt.
- Potrudiu se da se vidimo - odgovorila je Nikol sa otvorenom ljupkou.
Dobila sam prvu rundu, zakljuila je Kejt kad je Aleks obuhvatio oko pasa. Poveo je
prema grupi ljudi i poelo je upoznavanje. Aleks je dobro igrao svoju ulogu, ali izmeu njih
nije vie postojao onaj prisan odnos. On se povukao u sebe kao daje neto iekivao.
Kejt je bila napeta, ali je to vesto prikrivala osmehom koji joj nije silazio sa usana. Vera
im je vesto prokrila put do Edvarda Milsa i taj stari politiar poeo je da nagovara Aleksa
da napusti biznis i posveti se politici.
- Parlamentu su potrebni ljudi kao to ste vi. Penzionisau se pre sledeih izbora i voleo
bih da vas preporuim na moje mesto. Oenjen ovek treba da se skrasi i bude odgovoran.
Je li tako, draga moja?
Pogledao je toplo Kejt i ona se usiljeno osmehnula. Aleks je delovao zainteresova-no, pa
je iskoristila ovu priliku da se izvini i udalji. Odluila je da ode u toalet da se malo pribere.
Trudei se da ode neprimeeno, Kejt je obila nekohko grupa ljudi i pohitala holom.
Prva vrata do kojih je stigla vodila su u spavau sobu. Svetio je bilo upaljeno i Kejt je ula
brzo unutra i zatvorila vrata za sobom. Sela je za toaletni sto i blago protrljala slepoonice,

pokuavajui da odagna preteu glavobolju. Sve u svemu, do sada nije ilo loe. Nikol im
nije vie prilazila i moda je sada shvatila da Aleks nije vie osetljiv na njene ari. Kejt je
elela da uveri sebe da je to istina, ah je sumnjala. Bilo je isuvie mnogo dokaza koji su
tvrdih suprotno.
Vrata su se otvorila i ona se okrenula da bi viela Nikol Fuvet kako ulazi unutra.
Zatvorila je vrata, naslonila se leima na njih i stala da posmatra Kejt sa zlobnim
zadovoljstvom.
- Mudro je to ste doh ovde gde moemo na miru da razgovaramo - poela je sa
uglaenim sarkazmom. - Stvarno ste mudri. Mora da ste se nah na pravom mestu i u pravo
vreme kad ste uspeli da privedete Aleksa do oltara. Hoete li mi rei kako ste to uspeh?
- Izostavili ste jednu vanu injenicu. I ja sam bila prava osoba - odvratila je Kejt
naglaavajui svaku svoju re. Pretvarajui se daje potpuno nezainteresovana, otvorila je
svoju tanu, izvadila je ealj i poela da se elja.
- Oenio se vama samo da bi se meni vratio - nastavila je Nikol, jedva prikrivajui
srdbu.
Kejt je prestala da se elja i zaueno je pogledala.
- Mishte? Kako ste samo samouvereni!
- Ne samo da mislim, ve sam i sigurna. - Glas joj je zvuao samouvereno. Drei gordo
glavu, prila je i stala iza Kejt. - Da li mishte da je mogue da mu se vi vie dopadate nego
ja? - nadmeno je upitala. - Aleks je zaljubljen u mene. ak i vama mora da je jasno da sam
ja ena za njega. Oenio se s vama da mi napakosti, ali sada kad se vratio, nee moi da
odoli mojim arima.
- Mislim da e moi, Nikol - rekla je Kejt polako. - Dokazao je to ve veeras.
Prezir je zasjao u njenim plavim oima.
- Aleks e moda izigravati neko vreme odanog mua, ali kad od vas dobije ono to eli,
okrenue vam lea. Oenio se s vama samo zbog dece.
Pogodila je Kejt pravo u srce, ali Kejt nije niim pokazivala koliko ju je to zabolelo.
Primorala je sebe da se ljupko osmehne.
- Ako tako mislite, Nikol, onda u vam rei da Aleks i ja planiramo da imamo desetoro
dece. Da sam na vaem mestu, zaista ne bih toliko ekala. Smatram da bi bilo pametnije da
naete sebi mua... s kojim ete moi da manipuliete... kao to je Vera.
- Bezobraznice! Udala si se za njega samo zbog njegovog bogatstva.
Kejt je hladnim oima posmatrala svoju rivalku.
- Jedno treba da vam je jasno, Nikol. Ostau Aleksova ena. Pojavljivau se s njim na
svim drutvenim skupovima i neu dozvoliti da me isprovocirate scenama poput ove.
- Ispae budala ako ga bude pratila u stopu - podsmehnula se Nikol. - A to se tie
vaih desetoro dece, budi zadovoljna ako i jedno rodi. On e provoditi noi u mom
krevetu, a ne u tvom.
- Kakva se prostota krije ispod te vae uglaenosti! - odgovorila je Kejt sa prezirom.
Nikol je pocrvenela od gneva.
- Imau ono to elim, utvo jedna mala. Osim toga, vee jo uvek traje.
Zabacivi gordo glavu unazad, Nikol se okrenula i izala iz sobe. Kejt je odahnula od
olakanja. Hrabre su bile rei koje je uputila Nikol, ali je znala da ne bi nikada bila u stanju
da ih sprovede u delo. Ako Aleks pregazi svoju re i bude joj neverari, ona e se povui i
umreti od tuge.

Odjednom joj padoe na pamet Nikoline poslednje rei: Vee jo uvek traje". Mora se
vratiti u salon. Mora biti uz Aleksa. Oseajui da je obuzima panika, Kejt je uzela svoju
tanu i pohitala napolje.

XI

- Ah, tu si, draga moja - Vera je stupila u akciju im se Kejt vratila u salon. Uhvatila je
ispod ruke i polako povela kroz salu. - Htela sam nasamo da razgovaram s tobom. elim da
te bolje upoznam - izjavila je dajui poseban znaaj svojim recima.
- Ne sada, Vera - odgovorila je Kejt odluno, traei Aleksa pogledom po sali. Nije bio u
uglu gde ga je ostavila, mada se moglo desiti da se umorio od stajanja i negde seo. U salonu
je bilo i suvie mnogo sveta da bi ga lako uoila. - Da li je Aleks jo uvek sa Edvardom
Milsom? - upitala je sigurna da je Vera drala svog sina na oku.
- Sigurna sam da se Aleks nee lako osloboditi Edvarda. Edvard je stari gnjavator, ali
uticajan je ovek. Kakav je tvoj stav prema politici, Kejt?
- Nikakav. Naravno, potovau Aleksove elje. On mora da gleda svoje interese. Ako su
njegovi interesi u tom pravcu, pruiu mu svesrdnu podrku.
- Veoma tolerantan stav. Interesuje me koliko si, u stvari, tolerantna - primetila je Vera
suvo i odmerila Kejt. - Ti si udna ena.
- I vi ste udna majka - odgovorila je Kejt s usiljenim osmehom.
- Ne oekujem da me voli, Kejt. Malo je ena koje me zaista vole. Ali posedujem
izuzetnu mo i nemoj misliti da me moe ignorisati.
- Ne bih bila tako nepristojna da vas ignoriem, Vera, ali ne oekujte od mene da askam
sa vama.
Vera je skeptino podigla obrve.
- Ako ostane Aleksova ena, draga moja Kejt, morae da aska sa mnom.
- Sumnjam - odgovorila je Kejt samouvereno.
- Sumnja da e ostati Aleksova ena? Uz izuzetan napor, Kejt se uzdrala da
ne plane. Pogledala je u Veru sa prezirom.
- Da li ste zadovoljni ishodom vae veeranje igre, Vera?
Ona se osmehnula.
- Nalazim da je bilo interesantno. Nije onako kako sam oekivala, ali je vrlo zanimljivo.
Taktina pobeda za tebe, draga moja, ali pitam se da li e moi da je sauva. Nikol je
veoma ambiciozna. Ne podnosi poraze i sumnjam da je Aleks imun na njene ari onoliko
koliko se pretvara.
- A vi biste, naravno, vie voleli da vam je ona snaha.
Na Verinim usnama se pojavio cinian osmeh.
- Nisam sigurna. Nikol je isuvie samouverena, i to me nervira. Ponekad me zamara.
Mada sumnjam da bi se nas dve mogle slagati, moram priznati da nisi dosadna.
Kejt je spazila Edvarda Milsa kako ulazi u salu u drutvu jedne ene. Kejtino srce je
prestalo da kuca. Edvard je bio napolju. Bio je s tom enom. Nije uopte razgovarao sa
Aleksom. Gde je onda on?

Prikupivi i poslednji deli svog ponosa, pogledala je sa prezirom u enu kojoj je igra bila
vanija od ljudskih oseaja.
- Znai, ne prezate ni od lai. Gde je Aleks, Vera?
Osvrnuvi se brzo, Vera je videla Edvarda Milsa, ali kad je ponovo pogledala Kejt, u
njenim oima nije bilo kajanja, ni krivice. Oi su joj imale zloban sjaj.
- Navela sam te jednostavno na pogrean zakljuak. Aleks misli da me je nadmudrio, ali
ja u dobiti veeras odgovor... na ovakav ili onakav nain. On je na terasi sa Nikol. Pitanje
je sada, draga moja Kejt, kakav korak e preduzeti?
Imala je samo dve mogunosti. Mogla je da se pretvara da ima potpuno poverenje u
Aleksa i zauzme takav stav kao da je to uopte ne uzbuuje.
Uasan oaj rastao je u njoj i razarao njene nade, bacajui senku na budunost koja je,
sve do veeras, mnogo obeavala. Suze razoarenja su joj zamaglile pogled.
- Pobogu! - zaprepastila se Vera i jedna duboka bora joj se pojavila na elu. - Ni u
jednom trenutku nisam pomislila da bi mogla biti zaljubljena u njega.
Kejt se brzo pribrala.
- Da li sva vrata vode na terasu? - mirno je upitala, trudei se da deluje hladnokrvno.
- Kejt... - Verin glas je zvuao zabrinuto to je iznenadilo. Vera se zagledala u Kejtino
bledo lice, potom duboko uzdahnula. -Znam da mi nee verovati, ali ao mi je to sam ti
veeras nanela bol. Ako poslua mudar savet ene koja ima dugogodinje iskustvo, ne idi
na terasu. Ostavi ih na miru. Imae Aleksa za sebe kada se vratite kui.
- Vi to ne razumete, Vera. Moram otii tamo. Biu vam zahvalna ako mi pokaete na
koja vrata mogu da izaem.
Vera je uhvatila za miicu da bi je zadrala.
- Veruj mi. Pogreie ako to uradi. Poznajem Nikol i poznajem svog sina. Time nee
nita postii...
- Ali, ne poznajete mene - Kejt je odgurnula njenu ruku. -Sama u ih nai.
Kejt je zastala i Vera joj je brzo prila. . - Poi sa mnom. Ako si ve resila da napravi
budalu od sebe, uini to bar diskretno. Ja u te zatititi od ljubopitljivih pogleda.
- Zato? - ogoreno je upitala Kejt. -Trudili ste se sve vreme otkako smo stigli da me
razapnete na krst i namestili ste verovatno taj susret na terasi.
- Jesam, priznajem. Uradila sam to namerno - priznala je Vera skrueno. Osmeh koji je
uputila Kejt bio je pokajniki. Stigli su do vrata i Vera ju je ponovo uhvatila za miicu. - Ma
koliko to zvualo neverovatno, sada sam na tvojoj strani. Zna, zaista sam volela Aleksovog
oca i volim mog sina. Moda mu moe pruiti sreu koju ja... stala je u pola reenice i
slegnula ramenima. - Nikada neu moi da podignem mostove koje sam poruila. Ova vrata
su najudaljenija od mesta gde su njih dvoje, Kejt. Nemoj prenagliti. Molim te razmisli pre
nego to bilo ta uini.
Kejt nije imala o emu da razmilja. Vera je mogla da inscenira ovaj susret na terasi, ali
Aleks je mogao da ode i ostavi Nikol. Ali, on nije otiao. Ostao je jer je to eleo.
Izala je na terasu i tiho zatvorila vrata za sobom. Bila je sveza jesenja no. Nikoline ruke
su se belele naspram Aleksovog tamnog odela i on nije uinio nita da ih skloni sa svog
vrata. Nikolin savren profil je bio podignut i on joj je neto govorio. ula je njegov dubok
glas, ali rei nije mogla da razazna.
Kejtine visoke potpetice su lupkale po poploanom podu dok je ila prema njima. Videla
je da je Aleks podigao iznenaeno glavu i ula je Nikolin otar protest. Kejt je odluno
koraala. Zaustavila se na tri metra ispred njih i primorala sebe da joj glas zvui oputeno.

- Izvinite to vas prekidam. Dola sam da ti kaem da idem sada kui. Hoe li me
odvesti ili da pozovem taksi?
ula je da je duboko uzdahnuo.
- Dolazim odmah, Kejt. Nisam jo zavrio sa Nikol.
Ona je stajala savreno mirno. Nikol se okrenula i odmerila je pogledom. U njenim
oima video se izraz zlobnog trijumfa.
- Kako hoe, Alekse - odgovorila je Kejt sa hladnim dostojanstvom. - Idem da se
pozdravim sa tvojom majkom. A onda odlazim... sama ili sa tobom.
Okrenula se i laganim koracima uputila prema vratima. Vratila se u salon i pogledom
potraila Aleksovu majku. Kad je konano spazila, uputila se odluno prema njoj. Pre nego
to je stigla do svog cilja, jedna snana ruka je uhvatila za rame.
- Idemo zajedno kui, Kejt - promrmljao joj je Aleks na uho.
Primorao je da uspori korake i da priu lagano njegovoj majci. Potapao je Veru po
ramenu i klimnuo glavom grupi gostiju koja je okruivala.
- Kejt i ja idemo sada kui, majko - mirno je izjavio.
- Ali, Alekse, jo je rano - protestovala je armantno njegova majka dok su joj oi
izraavale zabrinutost.
- Ti si neumorna. Zahvaljujemo na prijatnoj veeri i elimo svima laku no - uglaeno je
rekao.
Vera je uhvatila Kejt za ruku.
- Draga moja, Kejt, nadam se da emo se uskoro ponovo videti. - Ovo je bilo pre pitanje
nego konstatacija.
Kejt je izvukla svoju ruku i usiljeno se osmehnula.
- Laku no, Vera.
- Ispratiu vas. - Vera je bila uporna.
- Ne treba. Ostani sa svojim gostima -insistirao je Aleks. - Laku no, majko.
Kad su seli u kola i konano krenuli kui, Kejt je spustila glavu na naslon i zatvorila oi.
Zavladala je napeta tiina koju je Aleks prvi prekinuo svojim komentarom.
- Pretpostavljam da te je moja majka poslala na terasu.
Tipino, pomislila je Kejt prezrivo. Baca krivicu na bilo koga, na svoju majku, enu,
ljubavnicu, samo ne na sebe.
- Grei. Nije htela da me pusti da te potraim. U stvari, pokuala je da me odgovori. Tek
kada sam insistirala da mi kae gde si, rekla mi je, a onda je pokuala da me nagovori da vas
ostavim na miru. Molila me je da ne prenaglim i da ne izlazim na terasu. Ali nije znala da
sam ja kroz sve to ve prola. - Gorka optuba se oseala u njenom glasu. - To si samo ti
znao, Alekse.
- Kejt...
Hteo je da je uhvati za ruku, ali se ona brzo otela.'
- Ne dodiruj me! - Ova zapovest je bila proeta oseanjima dubokog bola. - Bar znam
kakva je moja uloga u igri tvoje majke, ah ne znam kakva je u tvojoj. Oh ne! Zaveo si me i
gurnuo u vuju jazbinu, znajui da e me rastrgnuti. Nisi mi nita rekao ime bi me
upozorio a i lagao si mi.
Glas je izdao i suze su joj navrle na oi. Ugrizla se za usnu, pokuavajui da uspostavi
kontrolu nad svojim emocijama.
- Nisam lagao, Kejt.

Jesi, jesi, tvrdila je Kejt u sebi. Suze joj krenue niz hce. Okrenula je glavu u stranu,
borei se oajniki da zadri jo malo kontrolu nad sobom, jo samo toliko da stignu kui i
da se zatvori u sobu.
- Kejt, molim te... oh, neka sve ide do vraga!
Pritisnuo je papuicu za gas i kola su bukvalno poludela. Kad je konano zaustavio kola
ispred garae, Kejt je ve uvehko bila pribrana i ponovo je gospodarila svojim emocijama.
On je obiao kola, otvorio joj vrata i pruio joj ruku da bi joj pomogao da izae.
- Ne treba mi tvoja pomo - prigueno je rekla.
- Nemoj, Kejt. Nemoj biti takva. Misli li da ne znam da si sve vreme plakala? - napeto je
rekao.
Ona je teko uzdahnula.
- Mogu sama, hvala.
On je uzdahnuo i gnevno udario pesnicom po haubi pre nego to se odmakao i pustio je
da izae iz kola.
im je otkljuao ulazna vrata, ona je ula unutra i pohitala uz stepenice. Aleks je iao za
njom. Kad je ula u spavau sobu, prila je toaletu i poela da skida naunice. Aleks je
zatvorio vrata i naslonio se leima na njih.
- A sada... - Duboko je udahnuo. - Sada emo razgovarati.

XI

Kejt ga je ignorisala. Stisnutih usana otvorila je kopu na ogrlici. Sve je vratila u plianu
kutiju i spustila poklopac.
- Nisam te lagao, Kejt. Nisam ni u jednom trenutku.
- Bilo bi bolje da skloni ovaj nakit na sigurno mesto - dobacila je preko ramena, hitajui
u degaman.
- To je tvoj nakit. Tebi sam ga kupio - ljutito je insistirao.
Ona je zastala ispred vrata i pogledala ga prezrivo.
- Meni si ga kupio? Ako si misho da e mi time zamazati oi, grdno si se prevario.
- Nisam hteo da ti zamaem oi. Hteo sam...
Ona je ula u degaman i zalupila vratima. Drhtei od gneva, poela je da skida belu
haljinu. Vrata su se polako otvorila.
- Pobogu, Kejt. Rekao sam ti da emo razgovarati i tako e i biti! - zagrmeo je Aleks.
Ona je izbezumljeno planula.
- Nema prava da mi nareuje! Nisam tvoja svojina. Na ugovor je raskinut. A sada izai
napolje i ostavi me na miru.
Lice mu je poprimilo napet izraz, ali glas mu je postao pribraniji.
- Nema razloga da prekida na ugovor.
- Nisam ga ja prekinula. Ti si. - Skinula je haljinu i bacila je na njega. - Uzmi svoju
prokletu haljinu! Daj je Nikol Fuvet!
Haljina se nekoliko trenutaka zadrala na njegovim grudima, potom je kliznula dole na
pod. Kejt se okrenula, otvorila plakar i uzela svoju kunu haljinu.
- Ti si mi ena. Ne elim drugu.

- Sa njom si eleo da se oeni. Smetalo ti je jedino to to nije elela decu - rekla je Kejt
hladno, vezujui pojas oko pasa. -Sve mi je rekla, Alekse, prema tome nemoj me lagati.
- Zar ti nije palo na pamet da bi Nikol mogla da slae? - upitao je otro.
Kejt ga je prkosno pogledala.
- Nije lagala. Jedini razlog zbog ega si se oenio sa mnom bio je da bi imao decu.
Prihvatila sam taj uslov, Alekse. Mogla sam da ivim s tobom da si se drao naeg
sporazuma. Ah nisi mi rekao da voh drugu enu. Sama sam morala da doem do tog
zakljuka. I s tim sam mogla da nastavam da ivim s tobom da si se drao naeg dogovora.
Veeras si dokazao koliko vredi tvoja re. Kada mi je najvie bila potrebna tvoja podrka
koju si mi obeao, gde si bio, Alekse? - Udahnula je duboko. - Bio si sa enom u koju si
zaljubljen.
On je prebledeo, ah je gledao uporno.
- Nisam zaljubljen u Nikol Fuvet. Nisam nikada ni bio.
Kejt se podrugljivo nasmejala.
- Nisam budala, Alekse! Zaljubljen si u nju. Shvatila sam to onog dana kada smo se
vratili sa svadbenog putovanja.
On je odmahnuo glavom i provukao prste kroz kosu.
- Kako da te razuverim? Odakle da ponem?
- Sve je jasno, Alekse. Skloni se, molim te, da proem. Noas u spavati u gostinskoj
sobi.
-Ne!
Aleks je uhvatio za nadlaktice i poeo nekontrolisano da je stee.
- Mora me sasluati, Kejt. Pogreno si sve shvatila, sve - rekao je izbezumljeno.
- Boli me, Alekse.
- Izvini - promrmljao je i pustio joj je ruke. - Drao sam se naeg dogovora, Kejt. I
drau ga se! - jetko je dodao. - Veeras... dozvoli samo da ti objasnim. Doi i sedi. Neu te
dirati. Izgleda iscrpljeno.
Dopustila mu je da je dovede do kreveta i ekala napeto dok je on razmetao krevet. Kad
je legla, on se odmakao od kreveta da bi bila sigurna da je on nee dirati.
- Poeu od Nikol - rekao je iznenada, zatim poeo rukom da se trlja po potiljku.
- Majka me je upoznala sa njom pre est meseci. Videla si koliko je ona lepa. Bio sam
zanesen... opinjen njenom lepotom. - Napravio je prezrivu grimasu i poeo da se eta po
sobi. - Mislio sam da je volim, ali bio sam, u stvari, samo zaslepljen njenom lepotom. Tek
kada je poela da ureduje ovu kuu, pokazala je svoje pravo lice. Tada smo priali o braku i
naa miljenja su poela da se razilaze.
- Sve nae rasprave su ostajale nereene i zavravale se u krevetu. Mislio sam da je to
bilo sve to sam eleo. A onda, jedne veeri, zapoeo sam razgovor o deci. Nikol mi je
stavila jasno do znanja da ne eli decu i da uopte nema nameru da raa. Shvatio sam
odjednom da je ona ista kao moja majka... i setio sam se oca.
Uzdahnuo je teko i seo na ivicu kreveta. Zagnjurio je lice u ake.
- Setio sam se svih onih svaa kada sam bio dete... dugih utanja... tatinog odavanja
piu... i onog dana kada sam se vratio iz kole i uo da nas je majka napustila... otila bez
pozdrava... - Odmahnuo je glavom i ustao. - Tada sam zavrio s Nikol i nedelju dana nakon
toga upoznao tebe.
Priao je toaletnom stolu, otvorio plianu kutiju i izvadio iz nje ogrlicu.

- Upoznao sam Meri Ketlin koja nije nita traila od mene, koja je prezirala lagodan
ivot koji sam joj mogao pruiti. Nije elela dijamante, bisere i skupe haljine. elela je
jedino da ima decu i pristojan, porodian ivot. Sasvim suprotno od Nikol.
Vratio je ogrlicu u kutiju i okrenuo se prema Kejt.
- Oenio sam se tobom zato to sam tebe eleo za enu, a ne Nikol. Nisam bio zaljubljen
u tebe, Kejt, ali eleo sam brak kakav si ti zastupala i bio sam reen da ga realizujem. Teko
je uzdahnuo i priao, prozoru.
- ta treba da uradim da ti dokaem da te volim, Kejt?
Kejt je trebalo nekoliko minuta da shvati smisao ovog njegovog pitanja. Kad je shvatila,
ustala je iz kreveta i prila mu. Zagrlila ga je i briznula u pla.
- Pa, ti me voli, Kejt? - upitao je Aleks, hvatajui je za bradu i primoravajui je da mu
pogleda u oi.
- Naravno da te volim - odgovorila je kroz pla. Zatim se osmehnula nemono. -Borila
sam se protiv toga, ali nisam uspela. Uzimao si deo po deo mog srca dok ga nisi potpuno
osvojio.
- Stvarno?
- Najstvarnije. - Ponovo se osmehnula i poljubila ga neno u usta.
- Volim te, mnogo te volim, Meri Ketlin. Voleu te itavog ivota - promuklo je rekao. Nikada ti neu dati povoda da posumnja u moja oseanja prema tebi. Ti si mi sve... ti si
moje najvee blago koje moram doboro da uvam.
Ona je zadovoljno uzdahnula.
- Obeavam ti da nikada vie neu da posumnjam u tvoja oseanja, Alekse. Dajem ti re.
On se zagledao duboko u njene oi.
- Da li me zaista voli, Kejt? Da li si stvarno moja?
Ona je klimnula glavom i sklopila ruke oko njegovog vrata.
- Tek kada sam zavolela tebe, shvatila sam da, u stvari, nisam nikada volela Skota iskreno je odgovorila.
Velika srea se ogledala u njegovim oima. Potraio je njene usne i strasno je poljubio.
Zatim je podigao u naruje i poneo prema krevetu.
Prolo je mnogo vremeiia pre nego to je bilo ko od njih dvoje izgovorio prvu razumnu
re. Leali su zagrljeni i uivali u zadovoljstvu koje su doiveli vodei strasnu ljubav.
- Kada si to saznala? - tiho je upitao Aleks milujui je po obnaenom telu.
- Ne znam tano - odgovorila je, mrtei se. - Borila sam se dugo, ali na kraju sam
morala da priznam sebi da te volim.
On je uzdahnuo i rukom preao blago njenim zaokrugljenim stomakom.
- Kad si mi rekla da misli da si u drugom stanju, malo je trebalo pa da ti priznam da te
volim. To sam jedino mogao da uinim da bih ti pokazao koliko mi mnogo znai.
- Mogao si jedino to? - upitala je, alei se. - Sumnjam.
Nasmejao se i spustio poljubac na njene usne.

KRAJ
by voki