You are on page 1of 124

Spis treci

Wprowadzenie ............................... 2
Radioodbiornik ............................. 32
Odtwarzacz CD/DVD ................... 49
Wejcie AUX ................................ 57
Gniazdo USB ............................... 59
Nawigacja .................................... 64
Rozpoznawanie mowy ................. 93
Telefon ......................................... 99
Indeks ........................................ 122

Wprowadzenie

Wprowadzenie
Informacje oglne .......................... 2
Funkcja zabezpieczajca .............. 4
Przegld elementw
sterujcych ..................................... 6
Obsuga ....................................... 18
Podstawowa obsuga ................... 19
Ustawienia barwy dwiku ........... 25
Ustawienia poziomu gonoci .... 28
Personalizacja ............................. 30

Informacje oglne
System Infotainment posiada wiele
nowoczesnych funkcji, ktre podczas
podry samochodowych
zapewniaj rozrywk i informacje
o trasie.
Radioodbiornik pracujcy
w zakresach AM, FM i DAB (nie
w przypadku modelu CD 300) jest
wyposaony w dwanacie pozycji
pamici, do ktrych stacje s
przypisywane automatycznie. Co
wicej, rcznie mona zapisa
w pamici 36 innych kanaw
(niezalenie od zakresu
czstotliwoci).
Zintegrowany odtwarzacz audio
umoliwia rozrywk w postaci
odtwarzania pyt Audio CD i MP3/
WMA CD, jak rwnie pyt MP3/WMA
DVD (tylko model DVD 800).
Stanowica cz systemu
zmieniarka (tylko model CDC 400)
mieci sze pyt CD.
Dodatkowo do systemu Infotainment
mona podczy zewntrze
urzdzenie pamici, np. iPod,
odtwarzacz MP3 lub pami Flash

USB (nie w przypadku modelu


CD 300), bd te przenony
odtwarzacz CD, ktre bd stanowi
dodatkowe rdo dwikw.
Cyfrowy procesor dwiku posiada
kilka zaprogramowanych ustawie
korektora, ktre zapewniaj
optymalizacj sygnau audio.
System nawigacyjny (tylko modele
CD 500 / DVD 800) z dynamicznym
planowaniem trasy zawsze
poprowadzi prosto do celu oraz, jeli
bdzie to konieczne, moe
automatycznie zmodyfikowa tras,
by omin korki lub inne problemy
drogowe.
Dostpny opcjonalnie system
Infotainment mona obsugiwa za
pomoc elementw sterowania na
kierownicy oraz moduu
wielofunkcyjnego (tylko modele
CD 500 / DVD 800) znajdujcego si
midzy fotelami przednimi.
System moe by dodatkowo
wyposaony w interfejs telefonu
komrkowego.

Wprowadzenie
Dobrze zaprojektowane elementy
sterujce, czytelne wywietlacze
i due pokrto wielofunkcyjne
umoliwiaj atw i intuicyjn obsug
systemu.

Wane informacje dotyczce


obsugi i bezpieczestwa ruchu
drogowego
9 Ostrzeenie
Naley zawsze korzysta
z systemu audio-nawigacyjnego
w sposb umoliwiajcy
bezpieczne prowadzenie pojazdu.
W razie wtpliwoci zatrzyma
pojazd i obsugiwa system
podczas postoju.

9 Ostrzeenie

9 Ostrzeenie

Stosowanie systemu
nawigacyjnego (tylko modele
CD 500 / DVD 800) nie zwalnia
kierowcy z odpowiedzialnoci
prawidowego, czujnego
zachowania, jako uczestnika
ruchu drogowego. Naley zawsze
postpowa zgodnie ze
stosownymi przepisami ruchu
drogowego.
Wartoci (np. adresy) mona
wprowadza wycznie podczas
postoju pojazdu.
Jeli instrukcje systemu
nawigacyjne s sprzeczne
z przepisami ruchu drogowego,
zawsze maj zastosowanie
przepisy.

W przypadku niektrych lokalizacji


lepe uliczki i inne obszary (np.
strefy zakazu ruchu pojazdw), na
ktre nie wolno wjecha, nie s
oznaczone na mapie. W takiej
sytuacji system audionawigacyjny emituje ostrzeenie,
ktre naley zaakceptowa.
Naley zwraca uwag rwnie na
drogi jednokierunkowe oraz drogi
i obszary, na ktre nie wolno
wjeda.

Odbir programw radiowych

W nastpujcych sytuacjach moliwe


s trzaski, szumy, zakcenia,
a nawet cakowity zanik odbioru:
zmieniajca si odlego od
nadajnika,
nakadanie si sygnaw wskutek
odbi,
gdy na drodze fal radiowych
znajduj si rnego rodzaju
przeszkody.

Wprowadzenie

Funkcja zabezpieczajca
System audio-informacyjny zosta
wyposaony w elektroniczny system
stanowicy zabezpieczenie przed
kradzie.
Dziki niemu system audioinformacyjny bdzie dziaa wycznie
w samochodzie, w ktrym zosta
pierwotnie zamontowany jest tym
samym bezwartociowy dla zodzieja.

Wprowadzenie

Wprowadzenie

Przegld elementw
sterujcych
Panel sterowania CD 500 /
DVD 800
1

RADIO (BAND) ..................... 32


Wczanie radioodbiornika
lub zmienianie zakresu
czstotliwoci ........................ 32
CD/AUX ................................ 57
Rozpoczynanie
odtwarzania CD/MP3/
WMA lub zmienianie
rda sygnau audio ............. 57
Wyszukiwanie stacji (w ty) . . . 32
Radioodbiornik:
wyszukiwanie stacji (w ty) .... 32
CD/MP3/WMA:
przechodzenie do
poprzedniego utworu ............ 51
NAV ....................................... 66
Nacinicie jednokrotne:
Wywietlanie mapy .............. 66
Nacinicie dwukrotne:
Menu systemu
nawigacyjnego ...................... 66

Wyszukiwanie stacji (w
przd) .................................... 32
Radioodbiornik:
wyszukiwanie stacji (w
przd) .................................... 32
CD/MP3/WMA:
przechodzenie do
nastpnego utworu ............... 51
6 Pokrto m ............................. 18
Nacinicie: wczanie
i wyczanie systemu ............ 18
Obrt: regulowanie
gonoci ............................... 18
7 Przyciski stacji radiowych
1...6 ....................................... 33
Dugie nacinicie:
zapisywanie stacji ................. 33
Krtkie nacinicie:
wybieranie stacji .................... 33
8 CONFIG ................................ 28
Ustawienia oglne ................. 28
9 TP ......................................... 41
Wczanie i wyczanie
funkcji komunikatw dla
kierowcw ............................. 41
10 TONE .................................... 25
Ustawienia barwy dwiku .... 25

11 AS (1/2) ................................. 33
Automatyczne poziomy
pamici .................................. 33
Krtkie nacinicie:
wybieranie listy
automatycznie zapisanych
stacji ...................................... 33
Dugie nacinicie:
automatyczne
zapisywanie stacji ................. 33
12 INFO ..................................... 32
Dodatkowe informacje,
zalene od sytuacji ................ 32
13 FAV (1/2/3) ............................ 34
Listy ulubionych stacji ........... 34
14 Wysuwanie pyty CD/DVD .... 51
15 pokrto wielofunkcyjne ......... 19
Centralny element
sterujcy sucy do
obsugi menu ......................... 19
16 Przecznik
omiopozycyjny ..................... 66
Nawigacja: przesuwanie
okna podgldu mapy ............. 66
17 Szczelina na pyty CD/
DVD ...................................... 51

Wprowadzenie
18 RPT (NAV) ............................ 87
Powtrzenie ostatniego
komunikatu nawigacyjnego ... 87
19 BACK .................................... 19
Menu: przechodzenie
o jeden poziom wstecz .......... 19
Wprowadzanie wartoci:
usuwanie ostatniego
znaku lub caego wpisu ......... 19
20 DEST .................................... 66
Wprowadzanie celu
w systemie nawigacyjnym ..... 66
21 PHONE ................................. 93
Otwieranie gwnego
menu telefonu ....................... 93
Wczanie/wyczanie
wyciszenia ............................. 18

Wprowadzenie

Wprowadzenie
Panel sterowania CD 400
1

4
5

RADIO (BAND) ..................... 32


Wczanie radioodbiornika
lub zmienianie zakresu
czstotliwoci ........................ 32
CD/AUX ................................ 57
Rozpoczynanie
odtwarzania CD/MP3/
WMA lub zmienianie
rda sygnau audio ............. 57
Wyszukiwanie stacji (w ty) . . . 32
Radioodbiornik:
wyszukiwanie stacji (w ty) .... 32
CD/MP3/WMA:
przechodzenie do
poprzedniego utworu ............ 51
CONFIG ................................ 28
Otwieranie menu ustawie .... 28
Wyszukiwanie stacji (w
przd) .................................... 32
Radioodbiornik:
wyszukiwanie stacji (w
przd) .................................... 32
CD/MP3/WMA:
przechodzenie do
nastpnego utworu ............... 51

Pokrto m ............................. 18
Nacinicie: wczanie/
wyczanie ........................... 18
System Infotainment ............ 18
Obrt: regulowanie
gonoci ............................... 18
Przyciski numeryczne
1...6 ...................................... 33
Przyciski stacji radiowych ..... 33
Dugie nacinicie:
zapisywanie stacji ................. 33
Krtkie nacinicie:
wybieranie stacji .................... 33
TP ......................................... 41
Wczanie i wyczanie
funkcji komunikatw dla
kierowcw ............................. 41
Jeli system jest
wyczony: wywietlanie
godziny i daty ........................ 41
INFO ..................................... 32
Radioodbiornik:
Informacje o biecej stacji ... 32
Odtwarzacz CD/MP3:
Informacje o biecym
utworze ................................. 51

10 AS (1/2) ................................. 33
Automatyczne poziomy
pamici .................................. 33
Krtkie nacinicie:
wybieranie listy
automatycznie zapisanych
stacji ...................................... 33
Dugie nacinicie:
automatyczne
zapisywanie stacji ................. 33
11 FAV (1/2/3) ............................ 34
Listy ulubionych .................... 34
12 Wysuwanie pyty CD ............. 51
13 pokrto wielofunkcyjne ......... 19
Obrt: zaznaczanie
pozycji menu lub
ustawianie wartoci
liczbowych ............................ 19
Nacinicie: wybr/
uaktywnienie zaznaczonej
opcji; potwierdzenie
ustawionej wartoci; w./
wy. funkcji ............................. 19
14 Szczelina na pyty CD ........... 51

10

Wprowadzenie

15 BACK .................................... 19
Menu: przechodzenie
o jeden poziom wstecz .......... 19
Wprowadzanie wartoci:
usuwanie ostatniego
znaku lub caego wpisu ......... 19
16 TONE .................................... 25
Ustawienia barwy dwiku .... 25
17 PHONE ................................. 93
Otwieranie gwnego
menu telefonu ....................... 93
Wyciszanie ............................ 18

Wprowadzenie

11

12

Wprowadzenie

Panel sterowania CDC 400

4
5

RADIO (BAND) ..................... 32


Wczanie radioodbiornika
lub zmienianie zakresu
czstotliwoci ........................ 32
CDC/AUX .............................. 57
Rozpoczynanie
odtwarzania CD/MP3/
WMA lub zmienianie
rda sygnau audio ............. 57
Wyszukiwanie stacji (w ty) . . . 32
Radioodbiornik:
wyszukiwanie stacji (w ty) .... 32
CD/MP3/WMA:
przechodzenie do
poprzedniego utworu ............ 51
CONFIG ................................ 28
Otwieranie menu ustawie .... 28
Wyszukiwanie stacji (w
przd) .................................... 32
Radioodbiornik:
wyszukiwanie stacji (w
przd) .................................... 32
CD/MP3/WMA:
przechodzenie do
nastpnego utworu ............... 51

Pokrto m ............................. 18
Nacinicie: wczanie
i wyczanie systemu ............ 18
Obrt: regulowanie
gonoci ............................... 18
Przyciski numeryczne
1...6 ...................................... 33
Przyciski stacji radiowych ..... 33
Dugie nacinicie:
zapisywanie stacji ................. 33
Krtkie nacinicie:
wybieranie stacji .................... 33
Zmieniarka pyt CD:
wybieranie pyty CD .............. 51
TP ......................................... 41
Wczanie i wyczanie
funkcji komunikatw dla
kierowcw ............................. 41
Jeli system jest
wyczony: wywietlanie
godziny i daty ........................ 41
INFO ..................................... 32
Radioodbiornik:
Informacje o biecej stacji ... 32
Odtwarzacz CD/MP3:
Informacje o biecym
utworze ................................. 51

10 AS (1/2) ................................. 33
Automatyczne poziomy
pamici .................................. 33
Krtkie nacinicie:
wybieranie listy
automatycznie zapisanych
stacji ...................................... 33
Dugie nacinicie:
automatyczne
zapisywanie stacji ................. 33
11 FAV (1/2/3) ............................ 34
Listy ulubionych .................... 34
12 Wysuwanie pyty CD ............. 51
13 LOAD .................................... 51
Zmieniarka pyt CD:
adowanie pyt CD ................. 51
14 pokrto wielofunkcyjne ......... 19
Obrt: zaznaczanie
pozycji menu lub
ustawianie wartoci
liczbowych ............................ 19
Nacinicie: wybr/
uaktywnienie zaznaczonej
opcji; potwierdzenie
ustawionej wartoci; w./
wy. funkcji ............................. 19
15 Szczelina na pyty CD ........... 51

Wprowadzenie
16 BACK .................................... 19
Menu: przechodzenie
o jeden poziom wstecz .......... 19
Wprowadzanie wartoci:
usuwanie ostatniego
znaku lub caego wpisu ......... 19
17 TONE .................................... 25
Ustawienia barwy dwiku .... 25
18 PHONE ................................. 93
Otwieranie gwnego
menu telefonu ....................... 93
Wyciszanie ............................ 18

13

14

Wprowadzenie

Wprowadzenie
Panel sterowania CD 300
1

3
4

RADIO (BAND) ..................... 32


Wczanie radioodbiornika
lub zmienianie zakresu
czstotliwoci ........................ 32
CD/AUX ................................ 57
Wczanie odtwarzania
pyty CD/MP3/WMA lub
zmienianie rda dwiku
(AUX = zewntrze rdo
dwiku) ................................ 57
MP3: przechodzenie do
katalogu wyszego
poziomu ................................ 51
Wyszukiwanie stacji (w ty) . . . 32
Radioodbiornik:
wyszukiwanie stacji (w ty) .... 32
CD/MP3/WMA:
przechodzenie do
poprzedniego utworu ............ 51
Wyszukiwanie stacji (w
przd) .................................... 32
Radioodbiornik:
wyszukiwanie stacji (w
przd) .................................... 32
CD/MP3/WMA:
przechodzenie do
nastpnego utworu ............... 51

MP3: przechodzenie do
katalogu niszego poziomu ... 51
7 Pokrto m ............................. 18
Nacinicie: wczanie
i wyczanie systemu ............ 18
Obrt: regulowanie
gonoci ............................... 18
8 Przyciski numeryczne
1...6 ...................................... 33
Przyciski stacji radiowych ..... 33
Dugie nacinicie:
zapisywanie stacji ................. 33
Krtkie nacinicie:
wybieranie stacji .................... 33
9 TP ......................................... 41
Wczanie i wyczanie
funkcji komunikatw dla
kierowcw ............................. 41
Jeli system jest
wyczony: wywietlanie
godziny i daty ........................ 41
10 INFO ..................................... 32
Radioodbiornik:
Informacje o biecej stacji ... 32
Odtwarzacz CD/MP3:
Informacje o biecym
utworze ................................. 51

15

11 AS (1/2) ................................. 33
Automatyczne poziomy
pamici .................................. 33
Krtkie nacinicie:
wybieranie listy
automatycznie zapisanych
stacji ...................................... 33
Dugie nacinicie:
automatyczne
zapisywanie stacji ................. 33
12 FAV (1/2/3) ............................ 34
Listy ulubionych .................... 34
13 Wysuwanie pyty CD ............. 51
14 pokrto wielofunkcyjne ......... 19
Obrt: zaznaczanie
pozycji menu lub
ustawianie wartoci
liczbowych ............................ 19
Nacinicie: wybr/
uaktywnienie zaznaczonej
opcji; potwierdzenie
ustawionej wartoci; w./
wy. funkcji ............................. 19
15 Szczelina na pyty CD ........... 51
16 CONFIG ................................ 28
Otwieranie menu ustawie .... 28

16

Wprowadzenie

17 BACK .................................... 19
Menu: przechodzenie
o jeden poziom wstecz .......... 19
Wprowadzanie wartoci:
usuwanie ostatniego
znaku lub caego wpisu ......... 19
18 TONE .................................... 25
Ustawienia barwy dwiku .... 25
19 PHONE ................................. 93
Otwieranie gwnego
menu telefonu ....................... 93
Wyciszanie ............................ 18

Elementy sterujce na kierownicy

Krtkie nacinicie:
odbieranie pocze
telefonicznych ....................... 99
lub wybieranie numeru
z listy ................................... 114
lub wczanie polece
gosowych ........................... 114
Dugie nacinicie:
wywietlanie listy pocze . 114

3
4

SRC (rdo) ........................... 5


Nacinicie: wybieranie
rda dwiku ........................ 5
Jeli aktywne jest radio:
obrcenie w gr/w d
umoliwia wybranie
nastpnej/poprzedniej
zapisanej stacji ...................... 32
Jeli aktywny jest
odtwarzacz CD: obrcenie
w gr/w d umoliwia
wybranie nastpnego/
poprzedniego utworu CD/
MP3/WMA ............................. 51
Jeli aktywny jest interfejs
telefonu: obrcenie
w gr/w d umoliwia
wybranie nastpnej/
poprzedniej pozycji na
licie pocze ..................... 114
Zwikszanie gonoci ............ 5
Zmniejszanie gonoci ........... 5

Wprowadzenie
5

Krtkie nacinicie:
zakaczanie / odrzucanie
pocze .............................. 114
lub zamykanie listy
pocze .............................. 114
lub wyczanie polece
gosowych ........................... 114
lub wczanie / wyczanie
wyciszenia ............................. 18

Modu wielofunkcyjny

(tylko modele CD 500 / DVD 800)

4
5

2
3

NAV ....................................... 66
Nacinicie jednokrotne:
Wywietlanie mapy .............. 66
Nacinicie dwukrotne:
Menu systemu
nawigacyjnego ...................... 66
AUDIO ..................................... 5
Zmiana rda dwiku ......... 57
Odebranie/zakoczenie
poczenia ........................... 114
Wczanie/wyczanie
wyciszenia ............................. 18

17

DEST Wprowadzanie celu


w systemie nawigacyjnym ..... 70
BACK .................................... 19
Menu: przechodzenie
o jeden poziom wstecz .......... 19
Wprowadzanie wartoci:
usuwanie ostatniego
znaku lub caego wpisu ......... 19
pokrto wielofunkcyjne ......... 19
Centralny element
sterujcy sucy do
obsugi menu ......................... 19

18

Wprowadzenie

Obsuga
Elementy sterujce

System Infotainment obsuguje si


przy uyciu przyciskw funkcyjnych
i pokrte wielofunkcyjnych,
korzystajc z menu pojawiajcych si
na wywietlaczu.
Wprowadzanie danych obywa si
opcjonalnie za pomoc:
centralnego moduu sterujcego na
desce rozdzielczej 3 5
elementw sterujcych na
kierownicy 3 5
moduu wielofunkcyjnego (tylko
modele CD 500 / DVD 800)
znajdujcego si midzy fotelami
przednimi 3 5

Wczanie i wyczanie systemu


Infotainment

Krtko nacisn pokrto X. Po


wczeniu systemu uaktywniane jest
poprzednio wybrane rdo dwiku.

automatyczne wyczanie
Jeli system Infotainment zosta
wczony przy uyciu pokrta X przy
wyczonym zaponie, po upywie
30 minut od ostatniego uycia
elementu sterujcego system
wycza si automatycznie.

Ustawianie gonoci

Obrci pokrto X. Biece


ustawienie pojawia si na
wywietlaczu.
Po wczeniu systemu wybierany jest
ostatnio uywany poziom gonoci
o ile jest on niszy od
maksymalnego poziomu
pocztkowego.
Nastpujce opcje mona ustawi
niezalenie od siebie:
maksymalny pocztkowy poziom
gonoci (tylko modele CD 300 /
CD 400 / CDC 400) 3 28
gono komunikatw dla
kierowcw 3 28
gono komunikatw systemu
nawigacyjnego (tylko modele
CD 500 / DVD 800) 3 66

Dopasowywanie gonoci do
prdkoci jazdy
Gdy funkcja dopasowywania
gonoci do prdkoci jazdy jest
wczona 3 28, poziom gonoci
jest automatycznie dostosowywany
proporcjonalnie do prdkoci jazdy,
aby skompensowa haas silnika,
toczcych si k oraz wiatru.
wyciszanie
Nacisn przycisk PHONE (jeli
dostpny jest interfejs telefonu:
nacisn na kilka sekund), aby
wyciszy rda dwiku.
W celu wyczenia wyciszenia:
obrci pokrto X lub ponownie
nacisn przycisk PHONE (jeli
dostpny jest interfejs telefonu:
nacisn i przytrzyma przez kilka
sekund).
Ograniczanie gonoci przy
wysokich temperaturach
(tylko modele CD 300 / CD 400 /
CDC 400)
Przy bardzo wysokich temperaturach
wewntrz samochodu system
Infotainment ogranicza maksymalny

Wprowadzenie
poziom gonoci. Jeli jest to
konieczne, gono jest
zmniejszana automatycznie.

Tryby dziaania
Radioodbiornik
W celu wczenia gwnego menu
radioodbiornika lub przeczenia
pomidzy zakresami czstotliwoci,
nacisn przycisk RADIO.
Aby otworzy podmenu z opcjami
wyboru stacji, nacisn pokrto
wielofunkcyjne.
Szczegowy opis funkcji
radioodbiornika 3 32.
Odtwarzacze audio
Nacisn przycisk CD/AUX / CDC/
AUX, aby otworzy menu CD, USB,
iPod lub AUX (jeli s dostpne). lub
by przecza midzy tymi menu.
Aby otworzy podmenu z opcjami
wyboru utworw, nacisn pokrto
wielofunkcyjne.

CD 500 / DVD 800


Szczegowy opis nastpujcych
elementw:
Funkcje odtwarzacza CD/DVD
3 51
Funkcje gniazda AUX 3 57
Funkcje gniazda USB 3 59
CD 300 / CD 400 / CDC 400
Szczegowy opis nastpujcych
elementw:
Funkcje odtwarzacza CD 3 51
Funkcje gniazda AUX 3 57
Funkcje gniazda USB (nie
w przypadku modelu CD 300)
3 59
Nawigacja
(tylko modele CD 500 / DVD 800)
W celu otwarcia menu systemu
nawigacyjnego naley nacisn
dwukrotnie przycisk NAV.
Szczegowy opis funkcji systemu
nawigacyjnego 3 66.
Telefon
(jeli dostpny jest interfejs telefonu)

19

W celu wczenia menu telefonu


naley nacisn przycisk PHONE.
Aby otworzy podmenu z opcjami
wprowadzania lub wybierania
numerw, nacisn pokrto
wielofunkcyjne.
Szczegowy opis funkcji interfejsu
telefonu komrkowego 3 99.

Podstawowa obsuga
pokrto wielofunkcyjne

Pokrto wielofunkcyjne stanowi


centralny element sterujcy obsug
menu.
Obrci pokrto wielofunkcyjne:
zaznaczanie pozycji menu
CD 300: wywietlanie pozycji menu
ustawianie wartoci numerycznych
Nacisn pokrto wielofunkcyjne
(CD 500 / DVD 800: nacisn
piercie zewntrzny):
wybieranie lub wczanie
zaznaczonych pozycji
CD 300: wybieranie lub wczanie
wywietlonych pozycji

20

Wprowadzenie

potwierdzanie ustawionych
wartoci
wczanie / wyczanie funkcji
systemu

Przykady obsugi menu

Wczanie ustawienia

CD 500 / DVD 800


Wybieranie opcji

Przycisk BACK

Krtkie nacinicie przycisku BACK


powoduje:
wyjcie z menu
przejcie z podmenu do menu
nadrzdnego
usunicie ostatniego znaku z cigu
wprowadzanych znakw
Nacisn i przytrzyma przycisk
BACK przez kilka sekund, aby
usun cay wpis.

Obrci pokrto wielofunkcyjne, aby


przesun wskanik (= zmieniony
kolor ta) na dan opcj.
Nacisn pokrto wielofunkcyjne,
aby wybra zaznaczon pozycj.
Podmenu
Symbol strzaki z prawej strony menu
oznacza, e po wybraniu danej
pozycji dostpne bd dalsze opcje.

Obrci pokrto wielofunkcyjne, aby


zaznaczy dane ustawienie.
Nacisn pokrto wielofunkcyjne,
aby wczy zaznaczone ustawienie.

Wprowadzenie

21

Ustawianie wartoci

Wczanie lub wyczanie funkcji

Wprowadzanie cigu znakw

Obrci pokrto wielofunkcyjne, aby


zmieni biec warto ustawienia.
Nacisn pokrto wielofunkcyjne,
aby potwierdzi ustawion warto.

Obrci pokrto wielofunkcyjne, aby


zaznaczy funkcj, ktra ma zosta
wczona lub wyczona.
Nacisn pokrto wielofunkcyjne,
aby przeczy pomidzy
ustawieniami W. i Wy..

Wprowadzanie cigu znakw, np.


numerw telefonw lub nazw drg:
Obrci pokrto wielofunkcyjne, aby
zaznaczy dany znak.
Ostatni znak w cigu mona usun
przy pomocy przycisku BACK.
Nacinicie i przytrzymanie przycisku
BACK powoduje usunicie caego
wpisu.
Nacisn pokrto wielofunkcyjne,
aby potwierdzi wybr znaku.

22

Wprowadzenie

CD 400 / CDC 400


Wybieranie opcji

Obrci pokrto wielofunkcyjne, aby


przesun wskanik (= zmieniony
kolor ta) na dan opcj.
Nacisn pokrto wielofunkcyjne,
aby wybra zaznaczon pozycj.
Podmenu
Symbol strzaki z prawej strony menu
oznacza, e po wybraniu danej
pozycji dostpne bd dalsze opcje.

Wczanie ustawienia

Ustawianie wartoci

Obrci pokrto wielofunkcyjne, aby


zaznaczy dane ustawienie.
Nacisn pokrto wielofunkcyjne,
aby wczy zaznaczone ustawienie.

Obrci pokrto wielofunkcyjne, aby


zmieni biec warto ustawienia.
Nacisn pokrto wielofunkcyjne,
aby potwierdzi ustawion warto.

Wprowadzenie
Wczanie lub wyczanie funkcji

Wprowadzanie cigu znakw

Obrci pokrto wielofunkcyjne, aby


zaznaczy funkcj, ktra ma zosta
wczona lub wyczona. Nacisn
pokrto wielofunkcyjne, aby
przeczy pomidzy ustawieniami
Wcz. i Wy..

W celu wprowadzenie cigu znakw,


np. numeru telefonu:
Obrci pokrto wielofunkcyjne, aby
zaznaczy dany znak.
Nacisn pokrto wielofunkcyjne,
aby potwierdzi wybr znaku.
Naciskajc przycisk BACK, mona
usun ostatni wprowadzony znak.

23

CD 300
Elementy menu i symbole

Strzaka w d 1 oznacza: aktywne


jest menu najwyszego poziomu.
W menu dostpne s dalsze opcje.
Aby wywietli pozostae opcje
w aktywnym menu, nacisn pokrto
wielofunkcyjne.
Zaamana strzaka 2 oznacza:
dostpne jest podmenu zawierajce
dalsze opcje.
Aby wybra wywietlon opcj
i otworzy dane podmenu, nacisn
pokrto wielofunkcyjne.

24

Wprowadzenie

Strzaka skierowana w prawo 3


oznacza: aktywne jest podmenu
pierwszego poziomu (dwie strzaki
= aktywne jest podmenu drugiego
poziomu).
Strzaka w d 4 oznacza:
W aktywnym podmenu dostpne s
dalsze opcje.

Nacisn pokrto wielofunkcyjne,


aby wczy zaznaczone ustawienie.

Wczanie lub wyczanie funkcji

Ustawianie wartoci

Wczanie ustawienia

Nacisn pokrto wielofunkcyjne,


aby otworzy odpowiednie menu
ustawie.
Obrci pokrto wielofunkcyjne, aby
wywietli dane ustawienie.

Nacisn pokrto wielofunkcyjne,


aby otworzy odpowiednie menu
ustawie.
Obrci pokrto wielofunkcyjne, aby
zmieni biec warto ustawienia.
Nacisn pokrto wielofunkcyjne,
aby potwierdzi ustawion warto.

Nacisn pokrto wielofunkcyjne,


aby otworzy odpowiednie menu
ustawie.
Obrci pokrto wielofunkcyjne, aby
zaznaczy ustawienie Wcz. lub
Wy..
Nacisn pokrto wielofunkcyjne,
aby zatwierdzi wybr ustawienia.

Wprowadzenie
Wprowadzanie cigu znakw

Ustawienia barwy dwiku


CD 500 / DVD 800

25

Ustawianie tonw niskich, rednich


i wysokich

W menu ustawie barwy dwiku


mona zdefiniowa oddzieln
charakterystyk barwy dwiku dla
kadego zakresu czstotliwoci
radiowych i kadego rda dwiku.

Nacisn pokrto wielofunkcyjne,


aby otworzy odpowiednie menu
ustawie.
Obrci pokrto wielofunkcyjne, aby
zmieni znak w biecym pooeniu
wskanika.
Nacisn pokrto wielofunkcyjne,
aby zatwierdzi wywietlony znak.
Naciskajc przycisk BACK, mona
usun ostatni wprowadzony znak.

Wybra opcj Niskie, rednie lub


Wysokie.
Dla wybranej pozycji ustawi dan
warto.
W celu wczenia menu ustawiania
barwy dwiku naley nacisn
przycisk TONE.

26

Wprowadzenie

Ustawianie rozoenia mocy dwiku


na przednie i tylne goniki

Ustawianie rozoenia mocy dwiku


na prawe i lewe goniki

Dostosowywanie barwy dwiku do


stylu muzyki

Wybra pozycj Wyciszanie.


Ustawi dan warto.

Wybra pozycj Balans.


Ustawi dan warto.

Wybra opcj EQ (Korektor).


Dostpne opcje zapewniaj
optymalnie zdefiniowane ustawienia
tonw niskich, rednich i wysokich dla
danego stylu muzyki.
Wybra dan opcj.

Wyzerowywanie lub wybieranie opcji


Wy. dla pojedynczego ustawienia
Wybra dan opcj i wcisn
i przytrzyma przez kilka sekund
pokrto wielofunkcyjne.
Wyzerowywanie lub wybieranie opcji
Wy. dla wszystkich ustawie
Nacisn i przytrzyma przez kilka
sekund przycisk TONE.

CD 300 / CD 400 / CDC 400

W menu ustawie barwy dwiku


mona zdefiniowa oddzieln
charakterystyk barwy dwiku dla
kadego zakresu czstotliwoci
radiowych i kadego rda dwiku.

Wprowadzenie

W celu wczenia menu ustawiania


barwy dwiku naley nacisn
przycisk TONE.

27

Ustawianie tonw niskich, rednich


i wysokich

Ustawianie rozoenia mocy dwiku


na przednie i tylne goniki

Wybra opcj Basy:, T. rednie: lub


Soprany:.
Dla wybranej pozycji ustawi dan
warto.

Wybra pozycj Fader P-T.


Ustawi dan warto.

28

Wprowadzenie

Ustawianie rozoenia mocy dwiku


na prawe i lewe goniki

Dostosowywanie barwy dwiku do


stylu muzyki

Ustawienia poziomu gonoci


CD 500 / DVD 800
Regulacja gonoci wg prdkoci
jazdy

Wybra pozycj Balans:.


Ustawi dan warto.
Wyzerowywanie pojedynczego
ustawienia
Wybra dan opcj i wcisn
i przytrzyma przez kilka sekund
pokrto wielofunkcyjne.
Wyzerowywanie lub wybranie opcji
Off dla wszystkich ustawie
Nacisn i przytrzyma przez kilka
sekund przycisk TONE.

Wybra opcj Kor. graf.: (Korektor).


Dostpne opcje zapewniaj
optymalnie zdefiniowane ustawienia
tonw niskich, rednich i wysokich dla
danego stylu muzyki.
Wybra dan opcj.

W celu wczenia menu ustawie


oglnych naley nacisn przycisk
CONFIG.
Wybra opcj Ustawienia radia,
a nastpnie Regulacja gonoci wg
prdkoci jazdy.

Wprowadzenie
W wywietlonym menu funkcj
dopasowywania gonoci do
prdkoci jazdy mona wyczy
bd te wybra stopie
dostosowywania gonoci.
Wybra dan opcj.

Wybra opcje Ustawienia radia,


Opcje RDS i Gono TA.
Ustawi dan warto.

29

Ustawi dan warto.


Gono po kompensacji prd koci

CD 300 / CD 400 / CDC 400


Maksym. gon. pocztk.

Gono komunikatw dla


kierowcw (TA)
Gono komunikatw dla
kierowcw moe zosta zwikszona
lub zmniejszona proporcjonalnie do
normalnego poziomu gonoci.

W celu wczenia menu ustawie


oglnych naley nacisn przycisk
CONFIG.

W celu wczenia menu ustawie


oglnych naley nacisn przycisk
CONFIG.
Wybra opcj Ustawienia radia,
a nastpnie Maksym. gon.
pocztk..
CD 300: wybra opcj Ustawienia
dwiku, a nastpnie Gono po
wczeniu.

W celu wczenia menu ustawie


oglnych naley nacisn przycisk
CONFIG.
Wybra opcj Ustawienia radia,
a nastpnie Gono po
kompensacji prd koci.
CD 300: wybra opcj Ustawienia
dwiku, a nastpnie Gono po
kompensacji prd koci.

30

Wprowadzenie

W wywietlonym menu funkcj


dopasowywania gonoci do
prdkoci jazdy mona wyczy
bd te wybra stopie
dostosowywania gonoci.
Wybra dan opcj.
Gono komunikatw dla
kierowcw (TA)
Gono komunikatw dla
kierowcw moe zosta zwikszona
lub zmniejszona proporcjonalnie do
normalnego poziomu gonoci.

W celu wczenia menu ustawie


oglnych naley nacisn przycisk
CONFIG.

Wybra opcje Ustawienia radia,


Opcje RDS i Gon. komun. dla kier..
CD 300: wybra opcje Ustawienia
dwiku, Opcje RDS i Gon. komun.
dla kier..
Ustawi dan warto
zwikszajc lub zmniejszajc
gono.

Personalizacja
(tylko modele CD 400 / CDC 400)
Rne ustawienia systemu
Infotainment mog zosta zapisane
osobno dla kadego kluczyka
(kierowcy) pojazdu.

Ustawienia zapisywane

Po wyjciu kluczyka ze stacyjki


nastpujce ustawienia s
automatycznie zapisywane dla
uywanego kluczyka:
ostatnie ustawienia poziomu
gonoci; jeden poziom gonoci
dla wszystkich rde dwiku
innych ni telefon (radio,
odtwarzacz CD, urzdzenie AUX,
urzdzenie USB) i jeden dla
dwiku telefonu (jeli dostpny
jest interfejs telefonu)
wszystkie zapisane stacje radiowe
wszystkie ustawienia barwy
dwiku; kade z tych ustawie jest
zapisywane osobno dla
poszczeglnych rde dwiku
(jeli s dostpne): AM, FM, DAB,
odtwarzacz CD, AUX, USB
ostatnie aktywne rdo dwiku
ostatnia aktywna stacja radiowa
(osobno dla kadego zakresu)
ostatni aktywny tryb wywietlania

Wprowadzenie
ostatnia pozycja na pycie Audio/
MP3 CD lub w zmieniarce (jeli jest
dostpna), wcznie z numerem
pyty, numerem utworu, folderem
stan ustawienia losowego
odtwarzania utworw
(odtwarzacz CD)
stan ustawienia TP (Traffic
Programme)
pozycja wskanika dla kadego
menu na wywietlaczu

Wczanie/wyczanie
personalizacji

W celu wczenia menu ustawie


oglnych naley nacisn przycisk
CONFIG.
Wybra opcj Ustawienia pojazdu,
a nastpnie Ustawienia komfortu.
Dla opcji Personalizacja przez kier.
wybra ustawienie Wcz. lub Wy..

31

32

Radioodbiornik

Radioodbiornik
Obsuga ....................................... 32
Wyszukiwanie stacji ..................... 32
Listy automatycznie zapisanych
stacji ............................................. 33
Listy ulubionych stacji .................. 34
Menu zakresw czstotliwoci ..... 36
System RDS (Radio Data
System) ........................................ 41
DAB nadawanie cyfrowego
sygnau audio .............................. 46

Obsuga
Przyciski sterujce

Najwaniejsze przyciski sterujce do


obsugi radioodbiornika to:
RADIO: wczanie radioodbiornika
s u: wyszukiwanie stacji
AS: listy automatycznie zapisanych
stacji
FAV: listy ulubionych stacji
1...6: przyciski ustawie
TP : radiowe komunikaty dla
kierowcw3 41

Wczanie radioodbiornika

W celu wczenia gwnego menu


radioodbiornika, nacisn przycisk
RADIO.
Wczony zostanie odbir ostatnio
wybranej stacji radiowej.

wybieranie zakresu
czstotliwoci

W celu wybrania danego zakresu


nacisn przycisk RADIO jeden raz
lub kilkakrotnie.

Wczony zostanie odbir ostatnio


wybranej w tym zakresie stacji
radiowej.

Wyszukiwanie stacji
Automatyczne wyszukiwanie
stacji

Aby przej do kolejnej zapisanej


w pamici stacji, krtko nacisn
przycisk s lub u.

Rczne wyszukiwanie stacji


CD 500 / DVD 800
Nacisn i przytrzyma wcinity
przycisk s lub u. Zwolni
przycisk, gdy wywietlana warto
zbliy si do danej czstotliwoci.
Zostaje wyszukana i automatycznie
wczona nastpna stacja, ktrej
sygna jest odpowiednio dobry.
CD 300 / CD 400 / CDC 400
Aby rozpocz wyszukiwanie
w biecym zakresie czstotliwoci
nastpnej moliwej do odbioru stacji,
nacisn i przytrzyma przez kilka
sekund przycisk s lub u.

Radioodbiornik
Po osigniciu wymaganej
czstotliwoci stacja jest
automatycznie wczana.
Uwaga
Rczne wyszukiwanie stacji: Jeli
radioodbiornik nie wykryje stacji,
nastpuje jego automatyczne
przeczenie w tryb wyszukiwania
o wikszej czuoci. Jeli nadal nie
zostanie wykryta adna stacja,
ustawiana jest ostatnia aktywna
czstotliwo.
Uwaga
Zakres czstotliwoci FM:
w przypadku gdy wczona jest
funkcja RDS, wyszukiwane s
wycznie stacje obsugujce t
funkcj 3 41, za gdy wczona
jest funkcja komunikatw dla
kierowcw (TP), wyszukiwane s
wycznie stacje obsugujce t
funkcj 3 41.

Rczne dostrajanie odbioru stacji

CD 500 / DVD 800:

Zakresy AM / FM
W celu ustawienia optymalnej
czstotliwoci odbioru stacji na
wywietlonym ekranie czstotliwoci,
obraca pokrtem wielofunkcyjnym.
Zakres DAB
(niedostpne w modelu CD 300)
Nacisn pokrto wielofunkcyjne,
aby otworzy menu DAB 3 46.
W celu ustawienia danej
czstotliwoci odbioru stacji na
wywietlonym ekranie czstotliwoci,
obraca pokrtem wielofunkcyjnym.

Listy automatycznie
zapisanych stacji
Stacje o najlepszej mocy sygnau
w kadym z zakresw czstotliwoci
mona wyszukiwa i zapisywa
automatycznie przy uyciu funkcji
automatycznego zapisywania stacji.

Uwaga
Zaznaczona jest aktualnie
odbierana stacja.

33

34

Radioodbiornik

CD 400 / CDC 400:

zostanie zapisanych 12 stacji


o najmocniejszym sygnale
w biecym zakresie czstotliwoci.
Aby przerwa procedur
automatycznego zapisywania,
nacisn pokrto wielofunkcyjne.

Rczne zapisywanie stacji

Uwaga
i oznacza aktualnie odbieran
stacj.
Kady z zakresw posiada 2 listy
automatycznie zapisanych stacji
(AS 1, AS 2), obie mieszczce po
6 stacji.

Automatyczne zapisywanie stacji

Przytrzyma wcinity przycisk AS do


momentu wywietlenia komunikatu
o automatycznym zapisywaniu. Na
2 listach automatycznego zapisu

Na listach automatycznego zapisu


mona rwnie zapisywa stacje
rcznie.
Ustawi odbir stacji, ktra ma zosta
zapisana.
Krtko nacisn przycisk AS, aby
otworzy list automatycznego
zapisu lub przeczy si na drug
list.
W celu zapisania stacji w jednej
z pozycji pamici: nacisn przycisk
odpowiedniej stacji (1...6) do
momentu wywietlenia komunikatu
z potwierdzeniem.
Uwaga
Stacje zapisane rcznie s
nadpisywane podczas procesu
automatycznego zapisywania stacji.

Przywracanie odbioru stacji

Krtko nacisn przycisk AS, aby


otworzy list automatycznego
zapisu lub przeczy si na drug
list.
W celu przywrcenia odbioru danej
stacji krtko nacisn jeden
z przyciskw numerycznych stacji
1...6.

Listy ulubionych stacji


Na listach ulubionych stacji mona
rcznie zapisywa stacje
z wszystkich zakresw.

CD 500 / DVD 800

Radioodbiornik
Na jednej licie ulubionych stacji
mona zapisa 6 stacji. Liczb
dostpnych list ulubionych stacji
mona zmieni (patrz poniej).

Okrelanie liczby dostpnych list


ulubionych stacji

CD 300 / CD 400 / CDC 400

Nacisn przycisk CONFIG.


Wybra opcj Ustawienia radia,
a nastpnie Radio Ulubione.
Wybra dan liczb dostpnych list
ulubionych stacji.

Na jednej licie ulubionych stacji


mona zapisa 6 stacji. Liczb
dostpnych list ulubionych stacji
mona zmieni (patrz poniej).
CD 300: Liczba dostpnych list
ulubionych stacji nie podlega
konfiguracji.

35

Uwaga
Zaznaczona jest aktualnie
odbierana stacja.
zapisywanie stacji
Ustawi odbir stacji, ktra ma zosta
zapisana.
Krtko nacisn przycisk FAV, aby
otworzy list ulubionych stacji lub
przeczy si na drug tak list.
W celu zapisania stacji w jednej
z pozycji pamici: nacisn przycisk
odpowiedniej stacji (1...6) do
momentu wywietlenia komunikatu
z potwierdzeniem.
Przywracanie odbioru stacji
Krtko nacisn przycisk FAV, aby
otworzy list ulubionych stacji lub
przeczy si na drug tak list.
W celu przywrcenia odbioru danej
stacji krtko nacisn jeden
z przyciskw numerycznych
stacji 1...6.

Uwaga
i oznacza aktualnie odbieran
stacj.
zapisywanie stacji
Ustawi odbir stacji, ktra ma zosta
zapisana.

36

Radioodbiornik

Krtko nacisn przycisk FAV, aby


otworzy list ulubionych stacji lub
przeczy si na drug tak list.
W celu zapisania stacji w jednej
z pozycji pamici: nacisn przycisk
odpowiedniej stacji (1...6) do
momentu wywietlenia komunikatu
z potwierdzeniem.
Przywracanie odbioru stacji
Krtko nacisn przycisk FAV, aby
otworzy list ulubionych stacji lub
przeczy si na drug tak list.
W celu przywrcenia odbioru danej
stacji krtko nacisn jeden
z przyciskw numerycznych
stacji 1...6.
Okrelanie liczby dostpnych list
ulubionych stacji
(tylko model CD 300)

Uwaga
Jako przykady zaprezentowano
nastpujce wywietlacze FM.

CD 500 / DVD 800

Nacisn przycisk CONFIG.


Wybra opcj Ustawienia radia,
a nastpnie Ulubione stacje radiowe.
Wybra dan liczb dostpnych list
ulubionych stacji.

Menu zakresw czstotliwoci


W menu poszczeglnych zakresw
dostpne s rne funkcje wyboru
stacji.
Jeli gwne menu radioodbiornika
jest aktywne, nacisn pokrto
wielofunkcyjne, aby otworzy dane
menu zakresu czstotliwoci.

Lista Ulubionych
Wybra pozycj Lista Ulubionych.
Wywietlane s wszystkie stacje
zapisane na licie ulubionych.

Radioodbiornik
Wywietlane s wszystkie stacje DAB
3 46, ktrych odbir jest moliwy
w danej lokalizacji.
Uwaga
Jeli wczeniej nie zostaa
utworzona lista stacji, system audionawigacyjny przeprowadza
automatyczne wyszukiwanie stacji.

Wybra dan stacj.

Aktualizowanie list stacji


Jeli nie mona ju odbiera stacji
zapisanych na listach
poszczeglnych zakresw:
Wybra odpowiednie polecenie
w celu zaktualizowania listy stacji.
Rozpoczyna si wyszukiwanie stacji.
Po zakoczeniu wyszukiwania
wczony zostanie odbir ostatnio
wybranej stacji radiowej.
Anulowanie wyszukiwania stacji:
nacisn pokrto wielofunkcyjne.
Uwaga
W przypadku zaktualizowania stacji
dla danego zakresu aktualizowana
jest rwnie odpowiednia lista
kategorii (jeli jest dostpna).

Uwaga
i oznacza aktualnie odbieran
stacj.
listy stacji
Zakresy AM / FM
Wybra opcj Wykaz stacji AM lub
Wykaz stacji FM.
Wywietlane s wszystkie stacje AM/
FM, ktrych odbir jest moliwy
w danej lokalizacji.
Zakres DAB
Obrci pokrto wielofunkcyjne.

37

Wybra dan stacj.


Uwaga
i oznacza aktualnie odbieran
stacj.

Wane informacje dotyczce


aktualizowania listy stacji
Podwjny tuner systemu
Infotainment stale aktualizuje listy
stacji w tle. Dziki temu uytkownik
ma pewno, e lista zawsze zawiera
stacje, ktre mona odbiera na
danym obszarze podczas dugich
podry samochodowych. Poniewa

38

Radioodbiornik

automatyczna aktualizacja trwa


okrelony przedzia czasu, moliwe
jest, e nie wszystkie stacje dostpne
na danym obszarze bd
natychmiast dostpne na licie
w przypadku nagej zmiany obszaru
odbioru. W takich okolicznociach
aktualizacja list stacji moe zosta
przyspieszona za pomoc
odpowiedniego polecenia aktualizacji
listy stacji.
Listy kategorii
Wiele stacji RDS 3 41 przesya kod
PTY, ktry okrela typ nadawanego
programu (np. wiadomoci). Niektre
stacje zmieniaj rwnie kod PTY
w zalenoci od nadawanego
aktualnie programu.
System Infotainment zapisuje takie
stacje na listach kategorii
poszczeglnych zakresw, sortujc
je wg programu.
W celu wyszukania typu programu
okrelonego przez stacje: wybra
opcj listy kategorii okrelonego
zakresu.

Wywietlona zostaje lista dostpnych


aktualnie typw programw.
Wybra dany typ programu.
Zostanie wywietlona lista stacji,
nadajcych wybrany typ programu.

Wybra dan stacj.


Lista kategorii jest rwnie
aktualizowana podczas aktualizacji
odpowiedniej listy stacji okrelonego
zakresu.
Uwaga
i oznacza aktualnie odbieran
stacj.
Komunikaty DAB
Wiele stacji systemu DAB 3 46
oprcz programw muzycznych
nadaje rwnie komunikaty
w rnych kategoriach.

Radioodbiornik
Podczas nadawania jakichkolwiek
komunikatw z wczeniej
uaktywnionych kategorii przerywany
jest odbir biecej usugi (programu)
DAB.
Uaktywnianie kategorii komunikatw
Wybra opcj Komunikaty DAB
z menu DAB.

39

Uwaga
Komunikaty DAB mona odbiera
wycznie po uaktywnieniu zakresu
czstotliwoci DAB.

CD 300 / CD 400 / CDC 400

Wybra dan stacj.


Uwaga
i oznacza aktualnie odbieran
stacj.

Uaktywni dane kategorie


komunikatw.
Jednoczenie mona wybra kilka
kategorii komunikatw.

Lista ulubionych
Wybra pozycj Lista ulubionych.
Wywietlane s wszystkie stacje
zapisane na licie ulubionych.

Listy stacji
Zakresy AM / FM
Wybra opcj Lista stacji AM lub Lista
stacji FM.
Wywietlane s wszystkie stacje AM/
FM, ktrych odbir jest moliwy
w danej lokalizacji.
Zakres DAB
Obrci pokrto wielofunkcyjne.

40

Radioodbiornik

Wywietlane s wszystkie stacje DAB


3 46, ktrych odbir jest moliwy
w danej lokalizacji.
Uwaga
Jeli wczeniej nie zostaa
utworzona lista stacji, system audionawigacyjny przeprowadza
automatyczne wyszukiwanie stacji.

Wybra dan stacj.


Uwaga
i oznacza aktualnie odbieran
stacj.
Aktualizowanie list stacji

Jeli nie mona ju odbiera stacji


zapisanych na listach
poszczeglnych zakresw:
Wybra odpowiednie polecenie
w celu zaktualizowania listy stacji.
CD 400 / CDC 400: Podwjny tuner
systemu Infotainment stale
aktualizuje list stacji zakresu FM
w tle. Rczne aktualizowanie nie jest
wymagane.
Rozpoczyna si wyszukiwanie stacji.
Po zakoczeniu wyszukiwania
wczony zostanie odbir ostatnio
wybranej stacji radiowej.
Aby przerwa procedur
wyszukiwania stacji, nacisn
pokrto wielofunkcyjne.

stacje zmieniaj rwnie kod PTY


w zalenoci od nadawanego
aktualnie programu.
System Infotainment zapisuje takie
stacje na listach kategorii
poszczeglnych zakresw, sortujc
je wg programu.
W celu wyszukania typu programu
okrelonego przez stacje: wybra
opcj listy kategorii okrelonego
zakresu.

Uwaga
W przypadku zaktualizowania stacji
dla danego zakresu aktualizowana
jest rwnie odpowiednia lista
kategorii (jeli jest dostpna).
Listy kategorii
Wiele stacji RDS 3 41 przesya kod
PTY, ktry okrela typ nadawanego
programu (np. wiadomoci). Niektre

Wywietlona zostaje lista dostpnych


aktualnie typw programw.
Wybra dany typ programu.

Radioodbiornik
Zostanie wywietlona lista stacji,
nadajcych wybrany typ programu.

Komunikaty DAB
Wiele stacji systemu DAB 3 46
oprcz programw muzycznych
nadaje rwnie komunikaty
w rnych kategoriach.
Podczas nadawania jakichkolwiek
komunikatw z wczeniej
uaktywnionych kategorii przerywany
jest odbir biecej usugi (programu)
DAB.
Uaktywnianie kategorii komunikatw
Wybra opcj Komunikaty DAB
z menu DAB.

Wybra dan stacj.


CD 300: Zostanie wyszukana
i wczona nastpna stacja nadajca
program wybranego typu.
Lista kategorii jest rwnie
aktualizowana podczas aktualizacji
odpowiedniej listy stacji okrelonego
zakresu.
Uwaga
i oznacza aktualnie odbieran
stacj.

41

Jednoczenie mona wybra kilka


kategorii komunikatw.
Uwaga
Komunikaty DAB mona odbiera
wycznie po uaktywnieniu zakresu
czstotliwoci DAB.

System RDS (Radio Data


System)
System RDS jest usug stacji FM,
ktra w znaczny sposb uatwia
znajdowanie poszukiwanej stacji
i zapewnia jej bezproblemowy odbir.

Zalety systemu RDS

Dla ustawionej stacji zamiast


czstotliwoci wywietlana jest
nazwa programu.
Podczas wyszukiwania stacji
system Infotainment dostraja
wycznie do stacji RDS.
System Infotainment zawsze
dostraja si do najlepiej odbieranej
czstotliwoci dla ustawionej stacji
za pomoc funkcji AF
(czstotliwo alternatywna).

Uaktywni dane kategorie


komunikatw.

42

Radioodbiornik

W zalenoci od odbieranej stacji


system Infotainment moe
pokazywa na wywietlaczu
informacje tekstowe przesyane ze
stacji radiowej, ktre mog
zawiera np. informacje
o biecym programie.

Dla takich samych programw


regionalnych mona wybra
wycznie czstotliwoci
alternatywne (AF).
Jeli regionalizacja jest wyczona,
alternatywne czstotliwoci stacji s
wybierane niezalenie od programu
regionalnego.

CD 500 / DVD 800

Konfigurowanie RDS
W celu otwarcia menu konfiguracji
RDS:
Nacisn przycisk CONFIG.
Wybra opcj Ustawienia radia,
a nastpnie Opcje RDS.

Wczanie i wyczanie funkcji RDS


Dla opcji RDS wybra ustawienie
W. lub Wy..
Wczanie i wyczanie funkcji
regionalizacji
(w przypadku korzystania z funkcji
regionalizacji, system RDS musi by
wczony.)
Czasami niektre stacje RDS
regionalnie nadaj inne programy na
innych czstotliwociach.
Dla opcji Regionalny wybra
ustawienie W. lub Wy..

funkcja przewijania tekstu RDS


Niektre stacje RDS wyczaj
nazw programu w stosownym
wierszu wywietlacza, aby pokaza
dodatkowe informacje. W czasie
przekazywania komunikatu nazwa
programu jest ukryta.
Zapobieganie wywietlaniu
dodatkowych informacji:
Dla opcji Stop tekst RDS wybra
ustawienie W..
Wiadomoci tekstowe ze stacji
Jeli wczona jest funkcja RDS i trwa
odbir stacji RDS, na wywietlaczu
poniej nazwy programu pojawiaj
si informacje o biecym programie
oraz aktualnie odtwarzanym utworze.
W celu pokazania lub ukrycia tych
informacji:

Radioodbiornik
Dla opcji Tekst radio wybra
ustawienie W. lub Wy. .
Gono TA
Gono komunikatw dla
kierowcw (TA) mona wstpnie
zdefiniowa 3 28.
radiowe komunikaty dla kierowcw
(TP = ang. Traffic Programme)
Stacje nadajce program
komunikatw drogowych s stacjami
RDS, ktre nadaj informacje
przeznaczone dla kierowcw.
Wczanie i wycznie funkcji
radiowych komunikatw dla
kierowcw
W celu wczenia lub wyczenia
funkcji oczekiwania na komunikaty
dla kierowcw w systemie
Infotainment:
Nacisn przycisk TP.
Jeli funkcja radiowych
komunikatw dla kierowcw jest
wczona, na wywietlaczu
widoczny jest czarny symbol [ ]
(szary jeli funkcja jest wyczona).

Odbierane s wycznie stacje


nadajce komunikaty dla
kierowcw.
Jeli wybrana stacja nie jest stacj
nadajc komunikaty dla
kierowcw, automatycznie
rozpoczynane jest wyszukiwanie
najbliszej stacji speniajcej ten
wymg.
Po znalezieniu stacji nadajcej
komunikaty dla kierowcw, na
wywietlaczu pojawia si czarny
symbol [TP]. Symbol TP jest
wywietlany na szaro, jeli stacje
nadajce komunikaty dla
kierowcw s niedostpne.
Gono odtwarzania
komunikatw dla kierowcw jest
ustawiana za pomoc opcji TA
3 28.
Gdy funkcja komunikatw dla
kierowcw jest wczona, podczas
nadawania komunikatw
przerywane jest odtwarzanie pyty
CD/MP3.

43

Odsuchiwanie wycznie
komunikatw dla kierowcw
Wczy funkcj radiowych
komunikatw dla kierowcw
i cakowicie zmniejszy poziom
gonoci systemu Infotainment.
Blokowanie komunikatw dla
kierowcw
W celu zablokowania odtwarzania
komunikatw dla kierowcw, np.
podczas odtwarzania pyty CD/MP3:
Nacisn przycisk TP lub pokrto
wielofunkcyjne.
Komunikaty dla kierowcw s
blokowane, ale funkcja komunikatw
pozostaje wczona.
EON (zaawansowane wyszukiwanie
innych stacji)
Dziki funkcji EON moliwe jest
odbieranie komunikatw dla
kierowcw, nawet jeli bieca stacja
nie transmituje wasnych informacji
na ten temat. W takim przypadku na
wywietlaczu widoczny jest czarny
symbol TP, jaki jest wywietlany
normalnie dla stacji nadajcych
komunikaty dla kierowcw.

44

Radioodbiornik

CD 300 / CD 400 / CDC 400

Konfigurowanie RDS
W celu otwarcia menu konfiguracji
RDS:
Nacisn przycisk CONFIG.
Wybra opcj Ustawienia radia,
a nastpnie Opcje RDS.
CD 300: Wybra opcj Ustawienia
dwiku, a nastpnie Opcje RDS.

Gon. komun. dla kier.


Gono komunikatw dla
kierowcw (TA) mona wstpnie
zdefiniowa 3 28.
Wczanie i wyczanie funkcji RDS
Dla opcji RDS wybra ustawienie
Wcz. lub Wy..
Komunikat dla kierowcw
W celu staego wczenie lub
wyczenie funkcji TA:
Dla opcji Komunikat dla kierowcw
wybra ustawienie Wcz. lub Wy..

Wczanie i wyczanie funkcji


regionalizacji
(w przypadku korzystania z funkcji
regionalizacji, system RDS musi by
wczony.)
Czasami niektre stacje RDS
regionalnie nadaj inne programy na
innych czstotliwociach.
Dla opcji Regionalne (REG) wybra
ustawienie Wcz. lub Wy..
Dla takich samych programw
regionalnych mona wybra
wycznie czstotliwoci
alternatywne (AF).
Jeli regionalizacja jest wyczona,
alternatywne czstotliwoci stacji s
wybierane niezalenie od programu
regionalnego.
funkcja przewijania tekstu RDS
Niektre stacje RDS ukrywaj nazw
programu w stosownym wierszu
wywietlacza, aby pokaza
dodatkowe informacje.
Zapobieganie wywietlaniu
dodatkowych informacji:
Dla opcji RDS-Zatrzym. przewijania
tekstu wybra ustawienie Wcz..

Radioodbiornik
Radiotekst:
Jeli wczona jest funkcja RDS i trwa
odbir stacji RDS, na wywietlaczu
poniej nazwy programu pojawiaj
si informacje o biecym programie
oraz aktualnie odtwarzanym utworze.
W celu pokazania lub ukrycia tych
informacji:
Dla opcji Radiotekst: wybra
ustawienie Wcz. lub Wy..
radiowe komunikaty dla kierowcw
(TP = ang. Traffic Programme)
Stacje nadajce program
komunikatw drogowych s stacjami
RDS, ktre nadaj informacje
przeznaczone dla kierowcw.
Wczanie i wycznie funkcji
radiowych komunikatw dla
kierowcw
W celu wczenia lub wyczenia
funkcji oczekiwania na komunikaty
dla kierowcw w systemie
Infotainment:
Nacisn przycisk TP.

Jeli funkcja radiowych


komunikatw dla kierowcw jest
wczona, w gwnym menu
radioodbiornika wywietlany jest
symbol [ ].
Odbierane s wycznie stacje
nadajce komunikaty dla
kierowcw.
Jeli wybrana stacja nie jest stacj
nadajc komunikaty dla
kierowcw, automatycznie
rozpoczynane jest wyszukiwanie
najbliszej stacji speniajcej ten
wymg.
Po znalezieniu stacji nadajcej
komunikaty dla kierowcw,
w gwnym menu radioodbiornika
wywietlany jest symbol [TP].
Gono odtwarzania
komunikatw dla kierowcw jest
ustawiana za pomoc opcji TA
3 28.
Gdy funkcja komunikatw dla
kierowcw jest wczona, podczas
nadawania komunikatw
przerywane jest odtwarzanie pyty
CD/MP3.

45

Odsuchiwanie wycznie
komunikatw dla kierowcw
Wczy funkcj radiowych
komunikatw dla kierowcw
i cakowicie zmniejszy poziom
gonoci systemu Infotainment.
Blokowanie komunikatw dla
kierowcw
W celu zablokowania odtwarzania
komunikatw dla kierowcw, np.
podczas odtwarzania pyty CD/MP3:
Nacisn przycisk TP lub pokrto
wielofunkcyjne.
Komunikaty dla kierowcw s
blokowane, ale funkcja komunikatw
pozostaje wczona.
EON (zaawansowane wyszukiwanie
innych stacji)
Dziki funkcji EON moliwe jest
odbieranie komunikatw dla
kierowcw, nawet jeli bieca stacja
nie transmituje wasnych informacji
na ten temat. W takim przypadku na
wywietlaczu widoczny jest czarny
symbol TP, jaki jest wywietlany
normalnie dla stacji nadajcych
komunikaty dla kierowcw.

46

Radioodbiornik

DAB nadawanie cyfrowego


sygnau audio

CD 400 / CDC 400:

(niedostpne w modelu CD 300)


Cyfrowy system radiowy DAB (ang.
Digital Audio Broadcasting) jest
innowacyjnym i uniwersalnym
systemem nadawania.
Stacje DAB s oznaczane za pomoc
nazwy programu zamiast
czstotliwoci nadawania.
CD 500 / DVD 800:

Informacje oglne

Dziki systemowi DAB kilka


programw radiowych (usug)
moe by nadawanych na
pojedynczej czstotliwoci
(nadawanie zespoowe).
Oprcz wysokiej jakoci cyfrowych
sygnaw audio stacje DAB nadaj
rwnie poczone z programem
dane i wiele innych usug, takich jak
komunikaty dla kierowcw.

Tak dugo jak odbierany jest sygna


stacji nadawczej (nawet gdy jest on
bardzo saby), odbiornik systemu
DAB poprawnie rekonstruuje
przesyany dwik.
Nie wystpuje zjawisko zaniku fali
(osabienia dwiku), typowe dla
odbioru AM lub FM. Sygna
systemu DAB jest odtwarzany ze
sta gonoci.
Gdy sygna DAB jest zbyt saby, by
mg by wychwycony przez
odbiornik, odbir jest przerywany
cakowicie. Sytuacji tej mona
unikn poprzez:
CD 500 / DVD 800: uaktywnienie
opcji Autom. zmiana ensamble
w menu ustawie DAB,
CD 400 / CDC 400: uaktywnienie
opcji Automatyczne przeczanie i/
lub Automat. przecz. DAB-FM
w menu ustawie DAB.
W przypadku systemu DAB nie
wystpuj zakcenia przez stacje
nadajce na zblionych
czstotliwociach (zjawisko typowe
dla odbioru AM i FM).

Radioodbiornik
Odbijanie sygnau DAB od
przeszkd naturalnych lub
budynkw poprawia odbioru,
podczas gdy podobne okolicznoci
pogarszaj odbir AM i FM.
Odbir stacji DAB+ przez odbiornik
DAB jest obecnie niemoliwy.

Konfigurowanie DAB
CD 500 / DVD 800

Nacisn przycisk CONFIG.


Wybra opcj Ustawienia radia,
a nastpnie Ustawienia DAB.

W menu konfiguracyjnym dostpne


s nastpujce opcje:
Autom. zmiana ensamble: gdy
funkcja jest aktywna, urzdzenie
przecza si na odbir tej samej
usugi (programu) z innego zespou
sygnaw DAB (jeli jest dostpny)
w przypadku zbyt sabego sygnau
DAB, by mg by wychwycony
przez odbiornik.
Dynamiczne dopasowanie audio:
gdy funkcja jest aktywna, zakres
dynamiczny sygnau DAB jest
ograniczony. Oznacza to, e
ograniczany jest poziom natenia
dwikw gonych, a poziom
dwikw cichych pozostaje bez
zmian. Dziki tej funkcji gono
systemu Infotainment mona
zwikszy tak, by dobrze byy
syszane dwiki ciche, a dwiki
gonie nie byy zbyt donone.
Zakres czstotl.: wybranie tej opcji
umoliwia okrelenie, ktre
z zakresw DAB maj by
odbierane przez system
Infotainment.

47

CD 400 / CDC 400

Nacisn przycisk CONFIG.


Wybra opcj Ustawienia radia,
a nastpnie Ustawienia DAB.
W menu konfiguracyjnym dostpne
s nastpujce opcje:
Automatyczne przeczanie: gdy
funkcja jest aktywna, urzdzenie
przecza si na odbir tej samej
usugi (programu) z innego zespou
sygnaw DAB (jeli jest dostpny)
w przypadku zbyt sabego sygnau
DAB, by mg by wychwycony
przez odbiornik.

48

Radioodbiornik

Automat. przecz. DAB-FM: gdy


funkcja jest aktywna, urzdzenie
przecza si na odbir stacji FM
(jeli jest dostpna) o programie
zblionym do aktywnej usugi DAB
w przypadku zbyt sabego sygnau
DAB, by mg by wychwycony
przez odbiornik.
Dynamiczna adaptacja audio: gdy
funkcja jest aktywna, zakres
dynamiczny sygnau DAB jest
ograniczony. Oznacza to, e
ograniczany jest poziom natenia
dwikw gonych, a poziom
dwikw cichych pozostaje bez
zmian. Dziki tej funkcji gono
systemu Infotainment mona
zwikszy tak, by dobrze byy
syszane dwiki ciche, a dwiki
gonie nie byy zbyt donone.
Zakres czstotliwoci: wybranie tej
opcji umoliwia okrelenie, ktre
z zakresw DAB maj by
odbierane przez system
Infotainment.

Odtwarzacz CD/DVD

Odtwarzacz CD/
DVD
Informacje oglne ........................ 49
Obsuga ....................................... 51

Informacje oglne
CD 500 / DVD 800

Odtwarzacz CD/DVD zintegrowany


w systemie Infotainment umoliwia
odtwarzanie pyt Audio CD i MP3/
WMA CD, a take MP3/WMA DVD
(tylko model DVD 800).
Wane informacje dotyczce pyt
Audio CD i MP3/WMA CD/DVD

Przestroga
W adnym razie nie umieszcza
w odtwarzaczu pyt DVD, ani pyt
CD o rednicy 8 cm lub
o nieregularnych ksztatach.
Na pytach CD nie wolno
umieszcza naklejek. Pyty mog
zablokowa si w napdzie
i uszkodzi go. Bdzie wtedy
konieczna kosztowna wymiana
urzdzenia.

49

Pyty Audio CD zabezpieczone


przed kopiowaniem w sposb
niezgodny z obowizujcymi
standardami dla pyt CD mog by
odtwarzane niepoprawnie lub ich
odtwarzanie moe by niemoliwe.
Korzystanie z samodzielnie
nagranych pyt CD-R i CD-RW
moe sprawia wicej problemw
ni uywanie pyt CD toczonych
fabrycznie. Z pyt naley zawsze
korzysta zgodnie z instrukcjami,
szczeglnie w przypadku pyt CD-R
i CD-RW; patrz poniej.
Odtwarzanie samodzielnie
nagranych pyt CD-R i CD-RW
moe by niepoprawne lub
niemoliwe.
W przypadku pyt CD z zawartoci
mieszan (poczenie formatu
audio i danych, np. MP3)
wykrywane i odtwarzane bd
wycznie utwory w formacie audio.
Podczas zmieniania pyt CD/DVD
unika dotykania powierzchni
odczytu.

50

Odtwarzacz CD/DVD

W celu ochrony pyt CD/DVD przed


zarysowaniem i zabrudzeniem po
wyjciu z napdu naley je od razu
chowa w ich pokrowce.
Brud i pyny znajdujce si na
pycie CD/DVD mog zabrudzi
soczewk odtwarzacza znajdujc
si wewntrz urzdzenia
i spowodowa bdne
funkcjonowanie.
Chroni pyty CD/DVD przed
wysokimi temperaturami
i bezporednim dziaaniem
promieni sonecznych.
Odnonie do danych zapisanych
na pytach CD/DVD z plikami MP3/
WMA maj zastosowanie ponisze
ograniczenia:
Maksymalna gboko struktury
katalogw: 11 poziomw.
Maksymalna liczba moliwych do
zapisania plikw w formacie MP3/
WMA: 1000.
Nie ma moliwoci odtwarzania
plikw WMA zabezpieczonych
systemem DRM, zakupionych

w internetowych sklepach
muzycznych.
Pliki WMA bd prawidowo
odtwarzane, tylko jeli zostay
utworzone przy uyciu aplikacji
Windows Media Player w wersji 8
lub pniejszej.
Dozwolone rozszerzenia list
odtwarzania: .m3u, .pls
Pozycje listy odtwarzania musz
by podane w formie tzw. cieek
wzgldnych.
Niniejszy rozdzia opisuje
wycznie odtwarzanie plikw MP3,
poniewa obsuga plikw MP3
i WMA jest identyczna. Gdy
zaadowana jest pyta CD/DVD
z plikami WMA, wywietlane s
takie same menu, jak w przypadku
plikw MP3.

CD 300 / CD 400 / CDC 400

Zintegrowany odtwarzacz CD
systemu Infotainment umoliwia
odtwarzanie pyt Audio CD i MP3/
WMA.
CDC 400: zmieniarka odtwarzacza
mieci 6 pyt CD.

Wane informacje dotyczce pyt


Audio CD i MP3/WMA

Przestroga
W adnym razie nie umieszcza
w odtwarzaczu pyt DVD, ani pyt
CD o rednicy 8 cm lub
o nieregularnych ksztatach.
Na pytach CD nie wolno
umieszcza naklejek. Pyty mog
zablokowa si w napdzie
i uszkodzi go. Bdzie wtedy
konieczna kosztowna wymiana
urzdzenia.
Pyty Audio CD zabezpieczone
przed kopiowaniem w sposb
niezgodny z obowizujcymi
standardami dla pyt CD mog by
odtwarzane niepoprawnie lub ich
odtwarzanie moe by niemoliwe.

Odtwarzacz CD/DVD
Korzystanie z samodzielnie
nagranych pyt CD-R i CD-RW
moe sprawia wicej problemw
ni uywanie pyt CD toczonych
fabrycznie. Z pyt CD naley
zawsze korzysta zgodnie
z instrukcjami, szczeglnie
w przypadku pyt CD-R i CD-RW.
Patrz poniej.
Odtwarzanie samodzielnie
nagranych pyt CD-R i CD-RW
moe by niepoprawne lub
niemoliwe. W takich sytuacjach
wina nie ley po stronie sprztu.
W przypadku pyt CD z zawartoci
mieszan (utwory w formacie audio
i pliki poddane kompresji, np. MP3)
moliwe jest oddzielne odtwarzanie
utworw w formacie audio i plikw
poddanych kompresji.
Podczas zmieniania pyt unika
dotykania powierzchni odczytu.
W celu ochrony pyt CD przed
zarysowaniem i zabrudzeniem po
wyjciu z napdu naley je od razu
chowa w ich pokrowce.

Brud i pyny znajdujce si na


pycie CD mog zabrudzi
soczewk odtwarzacz znajdujc
si wewntrz urzdzenia
i spowodowa bdne
funkcjonowanie.
Chroni pyty CD przed wysokimi
temperaturami i bezporednim
dziaaniem promieni sonecznych.
Odnonie do danych zapisanych
na pytach z plikami MP3/WMA
maj zastosowanie ponisze
ograniczenia:
Liczba utworw: maks. 999.
Liczba katalogw: maks. 255.
Gboko struktury katalogw:
maks. 64 poziomy (zalecana:
maks. 8 poziomw)
Liczba list odtwarzania: maks. 15.
Liczba utworw w licie
odtwarzania: maks. 255.
Dozwolone rozszerzenia list
odtwarzania: .m3u, .pls, .asx, .wpl.

51

Niniejszy rozdzia opisuje


wycznie odtwarzanie plikw MP3,
poniewa obsuga plikw MP3
i WMA jest identyczna. Gdy
zaadowana jest pyta z plikami
WMA, wywietlane s takie same
menu, jak w przypadku plikw MP3.

Obsuga
CD 500 / DVD 800

52

Odtwarzacz CD/DVD

Rozpoczynanie odtwarzania z pyty


CD/DVD
Trzymajc pyt CD/DVD stron
z etykiet do gry, woy j
w szczelin na pyty, a zostanie
automatycznie wcignita.
Odtwarzanie utworw z pyty CD/
DVD rozpoczyna si automatycznie
i wywietlane jest menu Audio CD lub
Audio MP3.
Jeli pyta CD/DVD znajduje si ju
w urzdzeniu, lecz menu Audio CD
lub Audio MP3 jest nieaktywne:
Nacisn przycisk CD/AUX.
Zostaje otwarte menu Audio CD lub
Audio MP3 i rozpoczyna si
odtwarzanie utworw z pyty CD/
DVD.
W zalenoci od tego czy
w odtwarzaczu znajduje si pyta
Audio CD/DVD czy pyta CD/DVD
z plikami MP3, na wywietlaczu
pojawiaj si rne informacje
dotyczce biecego utworu.
Jeli menu Audio CD lub Audio MP3
nie pojawia si po naciniciu
przycisku CD/AUX, w napdzie CD/

DVD nadal znajduje si pyta DVD


systemu nawigacyjnego. W celu
wyjcia pyty DVD nacisn
przycisk d.
Wybieranie utworu
Obrci pokrto wielofunkcyjne, aby
wywietli list wszystkich utworw
znajdujcych si na pycie CD/DVD.
Wstpnie wybierany jest aktualnie
odtwarzany utwr.
Wybra dany utwr.

Przewijanie w przd lub w ty


W celu przewinicia odtwarzania
biecego utworu w przd lub w ty,
nacisn i przytrzyma przycisk s
lub u.
Wybieranie utworw przy pomocy
menu pyty Audio CD lub MP3
Podczas odtwarzania pyty Audio CD

Przechodzenie do nastpnego lub


poprzedniego utworu
Krtko nacisn przycisk s lub
u jeden raz lub kilkakrotnie.
Wyszukiwanie utworw w przd lub
w ty
Krtko nacisn przycisk s lub
u, a nastpnie ponownie nacisn
przycisk s lub u i przytrzyma
wcinity, a do wywietlenia
danego utworu.

Nacisn pokrto wielofunkcyjne,


aby otworzy odpowiednie menu
pyty Audio CD.
Odtwarzanie wszystkich utworw
w kolejnoci losowej: dla opcji
Losowo (RDM) wybra ustawienie
W..

Odtwarzacz CD/DVD
Wybieranie utworu na pycie Audio
CD: wybra opcj Lista tytuw,
a nastpnie wybra dany utwr.
Podczas odtwarzania plikw MP3

Wybra folder lub list odtwarzania,


a nastpnie dany utwr.
Wyjmowanie pyty CD/DVD
Nacisn przycisk d.
Pyta CD/DVD zostanie wysunita ze
szczeliny.
Jeli po wysuniciu pyta CD/DVD nie
zostanie wyjta, po kilku sekundach
zostanie automatycznie ponownie
wcignita do napdu.

CD 300 / CD 400 / CDC 400

Nacisn pokrto wielofunkcyjne,


aby otworzy odpowiednie menu
MP3.
Odtwarzanie wszystkich utworw
w kolejnoci losowej: dla opcji
Losowo (RDM) wybra ustawienie
W..
Wybieranie cieki z folderu lub listy
odtwarzania (jeli jest dostpna):
wybra opcj Foldery lub Listy
utworw.

53

Rozpoczynanie odtwarzania pyty CD


W celu wczenia menu pyt CD
i MP3, nacisn przycisk CD/AUX /
CDC/AUX.
Jeli w odtwarzaczu znajduje si
pyta CD, rozpocznie si odtwarzanie
W zalenoci od tego czy
w odtwarzaczu znajduje si pyta
Audio CD czy pyta z plikami MP3, na
wywietlaczu pojawiaj si rne
informacje dotyczce biecego
utworu.
Wkadanie pyty CD
CD 300 / CD 400
Trzymajc pyt CD zadrukowan
stron do gry, woy j w szczelin
na pyty, a zostanie automatycznie
wcignita.

54

Odtwarzacz CD/DVD

System CDC 400

Nacisn przycisk LOAD. Na


wywietlaczu pojawia si bieca
zawarto zmieniarki pyt CD.
Uwaga
i oznacza aktualnie odtwarzan
pyt CD.
Trzymajc pyt CD zadrukowan
stron do gry, woy j w szczelin
na pyty, a zostanie automatycznie
wcignita.
Pyta zostaje umieszczona
w pierwszej wolnej kieszeni
zmieniarki.

Zaraz po pojawieniu si na
wywietlaczu komunikatu W pyt
CD, mona ponownie nacisn
przycisk LOAD w celu woenia
kolejnej pyty.
Zmienianie standardowego widoku
(tylko CD 300)
W trakcie odtwarzania pyty Audio CD
lub pyty z plikami MP3: nacisn
pokrto wielofunkcyjne, a nastpnie
wybra pozycj Domylny widok
strony CD lub Domylny widok strony
MP3.
Wybra dan opcj.
Wybieranie pyty CD
(tylko CDC 400)
Pyt CD do odtwarzania mona
wybra w jeden z poniszych
sposobw.
Za pomoc przyciskw
numerycznych 1...6
W celu wybrania jednej z pyt
znajdujcych si w zmieniarce,
nacisn odpowiedni przycisk
numeryczny 1...6.

Za pomoc listy pyt CD

Nacisn pokrto wielofunkcyjne,


a nastpnie wybra opcj Lista pyt
CD.
Wybra dan pyt CD.
Uwaga
i oznacza aktualnie odtwarzan
pyt CD.
Zmienianie poziomu katalogw
(tylko CD 300, odtwarzanie plikw
MP3)
W celu zmiany poziomu katalogw na
wyszy lub niszy, nacisn
odpowiednio przycisk g lub e.

Odtwarzacz CD/DVD
Przechodzenie do nastpnego lub
poprzedniego utworu
Krtko nacisn przycisk s lub
u.
Przewijanie w przd lub w ty
W celu przewinicia odtwarzania
biecego utworu w przd lub w ty,
nacisn i przytrzyma przycisk s
lub u.
Wybieranie utworw przy pomocy
menu pyty Audio CD lub MP3
Podczas odtwarzania pyty Audio CD

Nacisn pokrto wielofunkcyjne,


aby otworzy odpowiednie menu
pyty Audio CD.
Odtwarzanie wszystkich utworw
w kolejnoci losowej: dla opcji
Przemieszaj utwory wybra
ustawienie Wcz..
Wybieranie utworu na pycie Audio
CD: wybra opcj Lista utworw,
a nastpnie wybra dany utwr.
Podczas odtwarzania plikw MP3

55

Odtwarzanie wszystkich utworw


w kolejnoci losowej: dla opcji
Przemieszaj utwory wybra
ustawienie Wcz..
Wybieranie cieki z folderu lub listy
odtwarzania (jeli jest dostpna):
wybra opcj Playlisty/Foldery.
Wybra folder lub list odtwarzania,
a nastpnie dany utwr.
Uwaga
Jeli pyta CD zawiera utwory
w formacie Audio oraz MP3, dane
w formacie audio mona wybra za
pomoc opcji Playlisty/Foldery.
Dodatkowe opcje wyszukiwania
i wybierania utworw
Podczas odtwarzania pyt z plikami
MP3 dostpne s, w zalenoci od
zapisanych danych, rne
dodatkowe opcje suce do
wybierania i odtwarzania utworw.

Nacisn pokrto wielofunkcyjne,


aby otworzy odpowiednie menu
MP3.

56

Odtwarzacz CD/DVD
CDC 400: Z napdu zostanie
wysunita pyta CD z pierwszej
zajtej kieszeni zmieniarki.
Jeli po wysuniciu pyta CD nie
zostanie wyjta, po kilku sekundach
zostanie automatycznie ponownie
wcignita do napdu.

Nacisn pokrto wielofunkcyjne,


a nastpnie wybra pozycj
Szukanie, aby wywietli dostpne
opcje.
Proces wyszukiwania plikw MP3 na
pycie CD moe trwa kilka minut.
Podczas wyszukiwania wczony
zostanie odbir ostatnio wybranej
stacji radiowej.
Wyjmowanie pyt CD
Nacisn przycisk d.
Pyta CD zostanie wysunita ze
szczeliny.

Wejcie AUX

Wejcie AUX

Informacje oglne

57

Obsuga
CD 500 / DVD 800

Informacje oglne ........................ 57


Obsuga ....................................... 57

Pod pokryw konsoli rodkowej


znajduje si gniazdo AUX suce do
podczania zewntrznych rde
sygnau audio.
Uwaga
Gniazdo musi by zawsze czyste
i suche.
Na przykad istnieje moliwo
podczenia do wejcia AUX
przenonego odtwarzacza CD za
pomoc wtyczki typu jack o rednicy
3,5 mm.

W celu wczenia trybu AUX,


nacisn przycisk CD/AUX jeden raz
lub kilkakrotnie.
Zewntrzne rdo dwiku
podczone do gniazda AUX mona
obsugiwa wycznie za pomoc
elementw sterujcych danego
podczonego urzdzenia audio.

58

Wejcie AUX

CD 300 / CD 400 / CDC 400

W celu wczenia trybu AUX,


nacisn przycisk CD/AUX / CDC/
AUX jeden raz lub kilkakrotnie.
Zewntrzne rdo dwiku
podczone do gniazda AUX mona
obsugiwa wycznie za pomoc
elementw sterujcych danego
podczonego urzdzenia audio.

Gniazdo USB

Gniazdo USB

Informacje oglne
CD 500 / DVD 800

Informacje oglne ........................ 59


Odtwarzanie zapisanych plikw
audio ............................................ 61

Pod pokryw konsoli rodkowej


znajduje si gniazdo USB suce do
podczania zewntrznych rde
sygnau audio.
Uwaga
Gniazdo musi by zawsze czyste
i suche.
Do gniazda USB mona podczy
odtwarzacz MP3, napd USB lub
urzdzenie iPod.

59

Te urzdzenia s obsugiwane za
pomoc elementw sterujcych
i menu systemu Infotainment.
Wane informacje
Odtwarzacz MP3 i napdy USB
Podczane odtwarzacze MP3
i pamici Flash USB musz by
zgodne ze specyfikacj USB Mass
Storage Class (USB MSC).
Obsugiwane s tylko odtwarzacze
MP3 i napdy USB z rozmiarem
sektora 512 bajtw i rozmiarem
klastra mniejszym lub rwnym
32 kilobajtom w formacie plikw
FAT32.
Dyski twarde (HDD) nie s
obsugiwane.
Odnonie do danych zapisanych
na odtwarzaczu MP3 lub
urzdzeniu USB maj

60

Gniazdo USB

zastosowanie ponisze
ograniczenia:
Maksymalna gboko struktury
katalogw: 11 poziomw.
Maksymalna liczba moliwych do
zapisania plikw w formacie MP3/
WMA: 1000.
Nie ma moliwoci odtwarzania
plikw WMA zabezpieczonych
systemem DRM, zakupionych
w internetowych sklepach
muzycznych.
Pliki WMA bd prawidowo
odtwarzane, tylko jeli zostay
utworzone przy uyciu aplikacji
Windows Media Player w wersji 8
lub pniejszej.
Dozwolone rozszerzenia list
odtwarzania: .m3u, .pls
Pozycje listy odtwarzania musz
by podane w formie tzw. cieek
wzgldnych.
Nie moe zosta ustawiony atrybut
systemowy folderw/plikw
zawierajcych dane dwikowe.

Nie naley wkada urzdzenia


USB o dugoci wikszej ni 70
mm. Dusze urzdzenie moe
zosta uszkodzone podczas
skadania podokietnika.
Uwaga
Nie naley wkada urzdzenia USB
o dugoci wikszej ni 70 mm.
Dusze urzdzenie moe zosta
uszkodzone podczas skadania
podokietnika.
Obsugiwane modele urzdze iPod
iPod nano (generacja 1./2./3.)
iPod z obsug wideo (generacja 5 i
5,5)
iPod classic (generacja 6)
iPod touch (generacja 1 i 2)

W nastpujcych sytuacjach mog


wystpowa problemy z obsug
i funkcjonowaniem:
Gdy podczono urzdzenie iPod
z oprogramowaniem ukadowym
w wersji nowszej, ni jest
obsugiwana przez system
Infotainment.
Gdy podczono urzdzenie iPod
z zainstalowanym
oprogramowaniem ukadowym firm
trzecich (np. Rockbox).

CD 400 / CDC 400

Gniazdo USB
Pod pokryw konsoli rodkowej
znajduje si gniazdo USB suce do
podczania zewntrznych rde
sygnau audio.
Urzdzenia podczone do gniazda
USB s obsugiwane za pomoc
elementw sterujcych i menu
systemu Infotainment.
Uwaga
Gniazdo musi by zawsze czyste
i suche.
Wane informacje
Do gniazda USB mona podcza
nastpujce urzdzenia:
iPod
Zune
Urzdzenia PlaysForSure (PFD)
Pami USB
Uwaga
Nie wszystkie modele urzdze
iPod, Zune, PFD lub USB s
obsugiwane przez system audionawigacyjny.

Uwaga
Nie naley wkada urzdzenia USB
o dugoci wikszej ni 70 mm.
Dusze urzdzenie moe zosta
uszkodzone podczas skadania
podokietnika.

Odtwarzanie zapisanych
plikw audio
CD 500 / DVD 800

61

Rozpocznie si odtwarzanie danych


dwikowych zapisanych na
urzdzeniu USB.
Obsuga rde danych podczonych
za porednictwem gniazda USB
odbywa si identycznie, jak
w przypadku pyt MP3/WMA
CD/DVD3 51.
iPod

Odtwarzacz MP3 / napdy USB

W celu wczenia trybu audio USB,


nacisn przycisk CD/AUX jeden raz
lub kilkakrotnie.

W celu wczenia trybu audio iPod,


nacisn przycisk CD/AUX jeden raz
lub kilkakrotnie.
Rozpocznie si odtwarzanie danych
dwikowych zapisanych na
urzdzeniu iPod.

62

Gniazdo USB

Obsuga urzdzenia iPod


podczonego za porednictwem
gniazda USB odbywa si niemal
identycznie, jak w przypadku pyt
MP3/WMA CD/DVD3 51.
Poniej opisano jedynie rnice/
dodatkowe czynnoci, ktre naley
wykona.
Funkcje urzdze iPod

Nacisn pokrto wielofunkcyjne,


a nastpnie wybra pozycj
Szukanie, aby wywietli dostpne
opcje.
Proces wyszukiwania plikw moe
trwa kilka minut. Podczas
wyszukiwania wczony zostanie
odbir ostatnio wybranej stacji
radiowej.

CD 300 / CD 400 / CDC 400

W zalenoci od zapisanych danych


wystpuje kilka opcji wybierania
i odtwarzania utworw.

W celu wczenia trybu USB,


nacisn przycisk CD/AUX / CDC/
AUX jeden raz lub kilkakrotnie.

Rozpocznie si odtwarzanie danych


dwikowych zapisanych na
urzdzeniu USB.
Obsuga rde danych podczonych
za porednictwem gniazda USB
odbywa si niemal identycznie, jak
w przypadku pyt MP3 CD3 51.
Poniej opisano jedynie rnice/
dodatkowe czynnoci, ktre naley
wykona.
Wygld ekranw i opisy czynnoci
odpowiadaj obsudze pamici USB.
Obsuga innych urzdze, jak iPod
czy Zune, w duej mierze przebiega
w ten sam sposb.

Gniazdo USB
Wybr utworw za pomoc menu
USB

Nacisn pokrto wielofunkcyjne,


aby otworzy odpowiednie menu
USB.
Odtwarzanie kolejno wszystkich
utworw: wybra opcj Odtwarzaj
wszystko.
Wywietlanie menu z rnymi
dodatkowymi opcjami wyszukiwania
i wyboru utworu: wybra opcj
Szukanie.

Proces wyszukiwania plikw


w urzdzeniu USB moe trwa kilka
minut. Podczas wyszukiwania
wczony zostanie odbir ostatnio
wybranej stacji radiowej.
Odtwarzanie wszystkich utworw
w kolejnoci losowej: dla opcji
Sortowanie utworw (losowe) wybra
ustawienie Wcz..
Powtarzanie aktualnie odtwarzanego
utworu: dla opcji Powtrz wybra
ustawienie Wcz..

63

64

Nawigacja

Nawigacja
Informacje oglne ........................ 64
Obsuga ....................................... 66
Wprowadzanie punktu
docelowego .................................. 70
Korzystanie z ksiki
adresowej .................................... 77
Prowadzenie po trasie ................. 79
Dynam. nawigacja ....................... 87
Przegld symboli ......................... 89

Informacje oglne
System nawigacyjny skutecznie
poprowadzi kierowc do celu, dziki
czemu nie ma potrzeby studiowania
map, nawet w przypadku poruszania
si po cakowicie nieznanych
rejonach.
Jeli wczona jest opcja nawigacji
dynamicznej, biece zdarzenia
drogowe s brane pod uwag
podczas wytyczania trasy. W tym celu
system audio-nawigacyjny odbiera
komunikaty drogowe RDS-TMC, jeli
s dostpne na danym obszarze.
System nawigacyjny nie moe jednak
wzi pod uwag wypadkw
drogowych, zmian przepisw /
oznakowania drg, ktre nastpiy
niedawno, lub te niebezpieczestw
bd problemw wystpujcych
nagle (np. prace drogowe).

Przestroga
Stosowanie systemu
nawigacyjnego nie zwalnia
kierowcy z odpowiedzialnoci
prawidowego, czujnego
zachowania, jako uczestnika
ruchu drogowego. Naley zawsze
postpowa zgodnie ze
stosownymi przepisami ruchu
drogowego. Jeli instrukcje
systemu nawigacyjne s
sprzeczne z przepisami ruchu
drogowego, zawsze maj
zastosowanie przepisy.

Funkcjonowanie systemu
nawigacyjnego

Pooenie i ruch samochodu s


okrelane przez system nawigacyjny
przy uyciu czujnikw. Przejechany
dystans jest obliczany na podstawie
sygnau z prdkociomierza,
a zmiany kierunku jazdy na ukach s
wykrywane przez yroskop.
Umiejscowienie jest okrelane przez
satelity systemu GPS (Global
Positioning System).

Nawigacja
Poprzez porwnywanie sygnaw
z czujnikw z mapami cyfrowymi
zapisanymi na pycie CD/DVD,
moliwe jest okrelenie pooenia
samochodu z dokadnoci do okoo
10 m.
System dziaa rwnie w przypadku
sabego odbioru sygnau GPS, jednak
funkcjonuje wwczas z ograniczon
dokadnoci w okrelaniu pooenia
pojazdu, co moe skutkowa
nieprawidowymi komunikatami
i wskazaniami systemu.
Po wprowadzeniu adresu
docelowego lub wybraniu
szczeglnych punktw docelowych
(np. najblisza stacja benzynowa,
hotel), obliczana jest trasa od
lokalizacji biecej do wybranego
celu.
Prowadzenie do celu odbywa si
poprzez polecenia gosowe i strzaki,
jak rwnie przy pomocy kolorowego
wywietlacza z map lub poczenia
dwch wywietlaczy.

System komunikatw drogowych


TMC i dynamiczna nawigacja

System komunikatw drogowych


TMC odbiera wszystkie biece
informacje dotyczce ruchu
drogowego ze stacji TMC. Jeli
dynamiczna nawigacja jest wczona,
informacje te s brane pod uwag
podczas obliczania caej trasy
przejazdu. W ramach tego procesu
trasa jest planowana w taki sposb,
aby omijane byy miejsca, gdzie
wystpuj problemy zwizane
z ruchem drogowym lub zdarzenia
odpowiadajce ustawionym wstpnie
kryteriom.
Jeli podczas aktywnego
prowadzenia do celu wystpi problem
w ruchu drogowym, w zalenoci od
ustawie, pojawi si komunikat
zalecajcy zmian trasy.
Informacje systemu TMC pojawiaj
si na wywietlaczu systemu
nawigacyjnego w postaci symboli lub
jako szczegowy tekst w menu
Komunikaty TMC.

65

Aby system mg wykorzystywa


informacje TMC, musi odbiera
sygnay ze stacji TMC w danym
regionie.
Funkcja dynamicznej nawigacji dziaa
wycznie wtedy, gdy odbierane s
informacje o ruchu drogowym
poprzez system TMC.
Funkcja dynamicznej nawigacji moe
zosta wyczona 3 79.

Mapy cyfrowe

Kompletna mapa cyfrowa stanowi


zbyt obszerny zestaw danych, by
mona j byo w caoci zaadowa do
pamici systemu.
W przypadku nawigacji
midzynarodowej naley woy do
napdu dysk CD/DVD z map lub
zaadowa do pamici systemu dane
dotyczce odpowiednich regionw.
Sie gwnych drg w obrbie Europy
jest adowana automatycznie.
Podczas adowania nowych map
moe zaj konieczno usunicia
innych map z pamici systemu.

66

Nawigacja

Po zaadowaniu do systemu
odpowiednich map, dysk CD/DVD
mona wyj, dziki czemu napd
pyt bdzie mona wykorzysta do
odtwarzania muzyki.
Dodaj/Usu dane map 3 87.

Wane informacje dotyczce pyt


CD/DVD z mapami
Przestroga
W adnym razie nie umieszcza
w odtwarzaczu pyt DVD, ani pyt
CD o rednicy 8 cm lub
o nieregularnych ksztatach.
Na pytach CD nie wolno
umieszcza naklejek. Pyty mog
zablokowa si w napdzie
i uszkodzi go. Bdzie wtedy
konieczna kosztowna wymiana
urzdzenia.

Korzysta wycznie z pyt CD/DVD


z mapami, ktre zostay
zatwierdzone przez producenta
pojazdu. System audionawigacyjny nie bdzie mg
odczyta pyt CD/DVD z mapami,
dostarczonych przez innych
producentw.
Zaleca si zawsze korzysta
z najnowszych pyt CD/DVD,
zatwierdzonych przez producenta
do uytku z systemem audionawigacyjnym.
Podczas zmieniania pyt CD/DVD
z mapami unika dotykania
powierzchni odczytu.
W celu ochrony pyt CD/DVD
z mapami przed zarysowaniem
i zabrudzeniem po wyjciu
z systemu audio-nawigacyjnego
naley je od razu chowa w ich
pokrowce.
Brud i pyny znajdujce si na
pycie CD/DVD z mapami mog
zabrudzi soczewk odtwarzacza
znajdujc si wewntrz
urzdzenia i spowodowa bdne
funkcjonowanie.

Chroni pyty CD/DVD z mapami


przed wysokimi temperaturami
i bezporednim dziaaniem
promieni sonecznych.

Obsuga
Elementy sterujce

Poniej wyszczeglniono
najwaniejsze elementy sterowania
funkcjami systemu nawigacyjnego:
Przycisk NAV: rozpoczcie nawigacji,
otwarcie menu gwnego systemu
nawigacyjnego.
Przycisk DEST: otwarcie menu
z opcjami wprowadzania punktu
docelowego.
Przecznik omiopozycyjny:
przesunicie okna wywietlacza
w widoku mapy systemu
nawigacyjnego; aby wybra punkt
docelowy, nacisn przycisk
w wybranym kierunku w celu
ustawienia wskanika nad punktem
docelowym na mapie.
Przycisk RPT: powtrzenie
ostatniego komunikatu
nawigacyjnego.

Nawigacja
Wczanie systemu
nawigacyjnego

Nacisn przycisk NAV.


Na wywietlaczu pojawia si mapa
biecej lokalizacji.

Wkadanie pyty CD/DVD


z mapami do napdu

Aby zaadowa dodatkowe mapy dla


danego kraju, woy pyt CD/DVD
z mapami stron z etykiet do gry
w szczelin na pyty, a zostanie
automatycznie wcignita.

informacje pokazywane na
wywietlaczu

Jeli aktywne jest prowadzenie po


trasie, wywietlane s nastpujce
informacje (w zalenoci od
biecych Opcje nawigacyjne
ustawie 3 79).
Informacje w wierszu grnym

Wyjmowanie pyty CD/DVD


z mapami z napdu

Nacisn przycisk d. Pyta CD/DVD


zostanie wysunita ze szczeliny.
Jeli po wysuniciu pyta CD/DVD nie
zostanie wyjta, po kilku sekundach
zostanie automatycznie ponownie
wcignita do napdu.

Ustawianie gonoci systemu


nawigacyjnego
Opis 3Konfigurowanie systemu
nawigacyjnego

Czas
Odlego od ostatecznego celu
podry lub kolejnego punktu
nawigacyjnego (jeli jest dostpny)
Godzina przyjazdu lub czas jazdy
Temperatura zewntrzna

67

Informacje pokazywane na
wywietlaczu ze strzakami
Kierunek jazdy.
Odlego do nastpnego
skrzyowania.
Odgazienia od drogi, ktr naley
jecha.
Poniej symbolu strzaki: nazwa
drogi, ktr naley jecha.
Powyej symbolu strzaki: nazwa
ulicy, ktr naley jecha po
przekroczeniu nastpnego
skrzyowania.
Informacje pokazywane na
wywietlaczu mapy
Trasa jest wywietlana jako
niebieska linia.
Aktualna pozycja jest wywietlana
jako czerwony trjkt.
Ostateczny cel podry jest
wywietlany jako flaga w kratk.
Rne symbole mog oznacza
informacje o ruchu drogowym,
informacje oglne lub szczeglne
punkty docelowe.
Przegld symboli 3 89.

68

Nawigacja

Skala mapy
Skal mapy na ekranie nawigacyjnym
mona zmienia poprzez obracanie
pokrta wielofunkcyjnego.
Tryb wywietlania mapy zmienia si
automatycznie na opcj Na pnoc,
gdy skala jest ustawiona na 20 km lub
wicej.

dwiku (To) podczas generowania


komunikatw przez system
nawigacyjny.

drogowego maj by wywietlane na


mapie aktywnej funkcji prowadzenia
po trasie.
Po wybraniu opcji Do konfiguracji
moliwe jest okrelenie typw
informacji, ktre maj by
wywietlane.
Filtrowanie
Mona wybra opcj Wszystkie
komunikaty drogowe lub tylko
Komunikaty drogowe wzdu trasy,
co zmieni zakres wywietlanych na
mapie symboli oraz dostpnych
w menu komunikatw TMC informacji
w postaci tekstu.

Ustawi dane wartoci opcji


Informacje i To.
Testowanie biecych ustawie:
wybra opcj Test gonoci.

Kryteria sortowania
Moliwo wyboru sposobu
wywietlania komunikatw
drogowych; posortowa je mona
wedug odlegoci lub na podstawie
nazwy ulicy.

Konfigurowanie systemu
nawigacyjnego

Otwieranie menu konfiguracji


z ustawieniami systemu
nawigacyjnego: nacisn przycisk
CONFIG, a nastpnie wybra opcj
Ustawienia nawigacyjne.
Dostpne s nastpujce opcje:
Gono nawigacji
Ustawienia TMC
Skasuj listy
Dodaj/Usu dane kartograf.
Skasuj pami danych kartogr.
Gono nawigacji
Ustawienie wzgldnych poziomw
gonoci komunikatw
nawigacyjnych (Informacje) i rda

Ustawienia TMC
Wybra opcj Rodzaje informacji, aby
otworzy podmenu z rnymi opcjami
umoliwiajcymi okrelenie, czy
i ktre typy komunikatw
informacyjnych dotyczcych ruchu

Nawigacja
Skasuj listy

Wybra, czy maj by usunite


wszystkie wpisy menu Ksika
adresowa, w listach Ostatnie cele i/
lub Podre.
Dodaj/Usu dane kartograf.
Z pyty CD/DVD mona zaadowa
dane map dla poszczeglnych krajw
do pamici wewntrznej systemu
Infotainment. Moliwe jest te ich
usunicie z pamici wewntrznej.

Woy pyt CD/DVD z mapami


W grnym wierszu wywietlana jest
ilo dostpnej pamici wewntrznej.
Wybra mapy, ktre maj zosta
zaadowane do pamici wewntrznej.
Usun zaznaczenie map, ktre maj
zosta usunite z pamici
wewntrznej.
Wybra opcj Potwierd, aby
zaadowa/usun zaznaczone
mapy.
Proces adowania/usuwania moe
zaj troch czasu w zalenoci od
iloci danych przeznaczonych do
zaadowania i/lub usunicia.

69

Podczas adowania lub usuwania


map nie ma moliwoci wczenia
funkcji prowadzenia po trasie.
Podany, przewidywany czas
adowania/usuwania jest bardzo
przybliony i nie uwzgldnia
jakichkolwiek aktywnych funkcji, np.
odtwarzania plikw MP3.
Jeli proces adowania/usuwania
zostanie przerwany poprzez
wyczenie systemu Infotainment,
naley rcznie rozpocz proces
ponownie po wczeniu systemu.
W przypadku rcznego anulowania
procesu adowania/usuwania,
zaadowane ju mapy zostan
usunite z pamici. Cay proces moe
potrwa troch czasu.
Skasuj pami danych kartogr.
Jeli dalsza nawigacja nie jest
moliwa na podstawie danych
znajdujcych si w pamici
wewntrznej, lub w przypadku bdu
podczas adowania/usuwania
danych, naley uy powyszej opcji
do szybkiego, cakowitego
skasowania pamici wewntrznej.

70

Nawigacja

Wprowadzanie punktu
docelowego
Nacisn przycisk DEST, aby
otworzy menu z rnymi opcjami
wprowadzania punktu docelowego:

Wpisz adres: bezporednie


wprowadzanie adresu docelowego
poprzez podanie kraju,
miejscowoci, ulicy i numeru domu.
Ksika adresowa: wybieranie
adresu wprowadzonego ju do
ksiki adresowej.
Ostatnie cele: wybieranie pozycji
z listy ostatnio uywanych punktw
docelowych.

Cele specjalne: wybieranie pozycji


z listy szczeglnych,
zdefiniowanych punktw
docelowych (restauracje, hotele,
stacje benzynowe itp.)
znajdujcych si w pobliu biecej
lokalizacji, blisko gwnego punktu
docelowego, innych lokalizacji lub
te wybieranie punktu na mapie,
jak rwnie wyszukiwanie wg
nazwy.
Wybierz z mapy: wybieranie punktu
docelowego za pomoc wskanika,
bezporednio na mapie.
Szeroko/Dugo geograficzna:
wybieranie punktu docelowego za
pomoc wsprzdnych
geograficznych.
Przewodnik turystyczny (tylko DVD
800): funkcja wywietlania
szczeglnych punktw docelowych
w oparciu o kryteria przewodnika
podrnego (np. noclegi, miejsca
do zwiedzania, wypoczynku itp.)
dla wybranego miejsca.

Bezporednie wprowadzanie
adresu

Nacisn przycisk DEST, a nastpnie


wybra opcj Wpisz adres.

Zmiana/wybr kraju: Wybra opcj


Kraj:

Nawigacja

71

OK : Zakaczanie wprowadzania lub


zatwierdzanie wyszukiwania.
Dugie nacinicie przycisku BACK
usuwa wszystkie litery i znaki
wprowadzone w biecej linii tekstu.
Powtrzy czynnoci dla kategorii
Ulica i Nr: lub Skrzyowanie:.

Wybra dany kraj.


Wprowadzanie adresu korzystajc
z funkcji wybierania liter
Wybra kategori Miejscowo:.
Korzystajc z pokrta
wielofunkcyjnego, sukcesywnie
wybiera i zatwierdza kolejne litery
nazwy danego miasta. W trakcie
trwania tego procesu system
automatycznie blokuje litery, ktre nie
mog wystpowa w nazwie miasta.

Z dolnego wiersza znakw mona


wybra ponisze symbole:
: Wywietlanie list znakw
specjalnych w dolnej linii ekranu.
: Zaznaczanie poprzedniej /
nastpnej litery.
k : Usuwanie ostatniego znaku.
Aa : Wielkie, mae litery.
j : Funkcja wylistowania moliwoci
- po wprowadzeniu dwch, a w
niektrych przypadkach tylko jednej
litery wywietlane s wszystkie
dostpne nazwy, ktre zawieraj
wybrane litery. Im wicej wpisanych
liter, tym krtsza jest lista moliwoci.

Po zakoczeniu wprowadzania
adresu wybra pozycj Start
nawigacji 3 79 lub Zapisz (w
ksice adresowej).

Wybieranie adresu z ksiki


adresowej
Opis 3 77

72

Nawigacja

Wybieranie poprzednich punktw


docelowych

Wybieranie szczeglnych
punktw docelowych

Nacisn przycisk DEST, a nastpnie


wybra opcj Ostatnie cele.
Wywietlana jest lista ostatnio
wprowadzonych/wybranych punktw
docelowych.
Wybra dany punkt docelowy.
Wybra pozycj Start nawigacji lub
Zapisz (w ksice adresowej).

Nacisn przycisk DEST, a nastpnie


wybra opcj Cele specjalne.
Wywietlane s rne opcje wyboru
szczeglnych punktw docelowych
(np. restauracji, stacji benzynowych,
szpitali itp.).
Aktualna okolica
Wybr szczeglnych punktw
docelowych w pobliu aktualnego
pooenia pojazdu.
Na przykad, w przypadku
poszukiwania stacji benzynowej:

Wybra opcj Samochody i stacje


benzynowe, a nastpnie Stacje
benzyn..
Zostanie wywietlone menu
pozwalajce na dokadniejsze
okrelenie kryteriw wyszukiwania
stacji benzynowych.

Po wybraniu opcji acuch zostanie


wywietlona lista ze stacjami
benzynowymi wszystkich sieci
handlowych znajdujcymi si
w okolicy.

Nawigacja
Liczb stacji benzynowych mona
ograniczy poprzez wybranie co
najmniej jednej sieci handlowej. Po
dokonaniu wyboru powrci do menu
wyszukiwania stacji benzynowej,
naciskajc przycisk BACK.
Po wybraniu opcji Fueltype zostanie
wywietlona lista stacji benzynowych
znajdujcych si w okolicy
z wszystkimi dostpnymi typami
paliwa (oprcz benzyny).
Liczb stacji benzynowych mona
ograniczy poprzez wybranie co
najmniej jednego typu paliwa. Po
dokonaniu wyboru powrci do menu
wyszukiwania stacji benzynowej,
naciskajc przycisk BACK.
Wybra opcj Start poszukiwania.
Zostanie wywietlona lista wszystkich
stacji benzynowych speniajcych
wybrane kryteria wraz z informacjami
o odlegoci oraz kierunku jazdy.

73

Wywietlane jest menu


z nastpujcymi opcjami:
Dodatkowe: Wywietlanie numeru
telefonu i adresu wybranego
szczeglnego punktu docelowego
(jeli dane s dostpne). Jeli
interfejs telefonu jest dostpny,
mona wybra numer telefonu. Aby
nawiza poczenie telefoniczne
z danym obiektem, naley nacisn
przycisk PHONE.
Wybra dan stacj benzynow.

74

Nawigacja

Zapisz: Adres wybranego


szczeglnego punktu docelowego
jest zapisywany w ksice
adresowej.
Start nawigacji: Rozpoczynanie
prowadzenia po trasie do
wybranego szczeglnego punktu
docelowego.
Wzdu autostrady
Wybr szczeglnych punktw
docelowych przy autostradzie (np.
stacje paliw, miejsca postojowe),
wzdu trasy. Opcja dostpna
wycznie podczas poruszania si po
autostradzie.
Wybra dan kategori,
a nastpnie nazw poszukiwanego
szczeglnego punktu docelowego:
patrz przykad W pobliu biecej
pozycji.
Po wybraniu szczeglnego punktu
docelowego: wybra pozycj Start
nawigacji 3 79 lub Zapisz (w
ksice adresowej).

W pobliu celu
Wybr szczeglnych punktw
docelowych w pobliu
wprowadzonego celu podry.
Wybieranie szczeglnych punktw
docelowych: patrz przykad W
pobliu biecej pozycji.
Po wybraniu szczeglnego punktu
docelowego: wybra pozycj Start
nawigacji 3 79 lub Zapisz (w
ksice adresowej).
Wok innych miast
Wybr szczeglnych punktw
docelowych w pobliu dowolnego
miasta.
Wybra dany kraj.

Wprowadzi nazw danego


miasta, korzystajc z funkcji
wybierania liter 3 70.
Kiedy wpis zostanie wprowadzony do
stopnia umoliwiajcego
identyfikacj, wywietlana jest lista
moliwych miast.
Wybra dane miasto. Pojawia si
menu, w ktrym wedug kategorii
wyszczeglnione s szczeglne
punkty docelowe znajdujce si
w pobliu wybranego miasta.
Wybieranie szczeglnych punktw
docelowych: patrz przykad W
pobliu biecej pozycji.

Nawigacja
Po wybraniu szczeglnego punktu
docelowego: wybra pozycj Start
nawigacji 3 79 lub Zapisz (w
ksice adresowej).
Wybierz z mapy
Wybr szczeglnych punktw
docelowych z mapy systemu
nawigacyjnego.
Opis 3 70
Szukaj wg nazwy
Wybr szczeglnych punktw
docelowych poprzez wprowadzenie
nazwy.
Wybra dany kraj.

Wprowadzi nazw danego


miasta/szczeglnego punktu
docelowego, korzystajc z funkcji
wybierania liter 3 70.
Kiedy wpis zostanie wprowadzony do
stopnia umoliwiajcego
identyfikacj, wywietlana jest lista
moliwych miast/szczeglnych
punktw docelowych.
Po wybraniu miasta/szczeglnego
punktu docelowego: wybra pozycj
Start nawigacji 3 79 lub Zapisz (w
ksice adresowej).

Wybieranie punktu docelowego


z mapy

Nacisn przycisk DEST, a nastpnie


wybra opcj Wybierz z mapy.

75

Uwaga
Skal mapy mona zmienia,
obracajc pokrto wielofunkcyjne.
Korzystajc z przecznika
omiopozycyjnego na pokrtle
wielofunkcyjnym, umieci wskanik
nad dowolnym punktem docelowym
na mapie.
Nacisn pokrto wielofunkcyjne,
aby potwierdzi wybr.
Po zakoczeniu wprowadzania
adresu wybra pozycj Start
nawigacji 3 79 lub Zapisz (w
ksice adresowej).

76

Nawigacja

Wybr punktu docelowego za


pomoc wsprzdnych
geograficznych

Nacisn przycisk DEST, a nastpnie


wybra opcj Szeroko/Dugo
geograficzna.

Wybra opcj Szeroko geogr..


Obrci pokrto wielofunkcyjne, aby
wybra opcj N lub S (odpowiednio
szeroko pnocna lub poudniowa).
Nacisn pokrto wielofunkcyjne,
aby potwierdzi wybr.
Obrci pokrto wielofunkcyjne, aby
wprowadzi dan liczb stopni
szerokoci geograficznej.

Nacisn pokrto wielofunkcyjne,


aby potwierdzi wpis.
Wprowadzi dane liczby minut
i sekund szerokoci geograficznej.
Wybra opcj Dugo geogr..
Obrci pokrto wielofunkcyjne, aby
wybra opcj W lub E (odpowiednio
dugo zachodnia lub wschodnia).
Nacisn pokrto wielofunkcyjne,
aby potwierdzi wpis.
Wprowadzi i potwierdzi dane
liczby stopni, minut i sekund dugoci
geograficznej.
Wybra opcj Gotowy.
Wybra pozycj Start nawigacji
3 79 lub Zapisz (w ksice
adresowej).

Przewodnik podrny
(tylko DVD 800)

Uwaga
Jeli na potrzeby nawigacji uywane
s dane z pamici wewntrznej,
przewodnik podrny jest dostpny
wycznie dla zapisanych regionw.

Nacisn przycisk DEST, a nastpnie


wybra opcj Przewodnik
turystyczny.

Wywietlane s rne opcje wyboru


szczeglnych punktw docelowych
w oparciu o kryteria przewodnika
podrnego (np. noclegi, miejsca do
zwiedzania, wypoczynku itp.).
Wybr szczeglnego punktu
docelowego w oparciu o kryteria
przewodnika podrnego: patrz
odpowiednie elementy czci
Wybieranie szczeglnych punktw
docelowych.

Nawigacja
Korzystanie z ksiki
adresowej

Komunikat alarmowy
Niski poziom paliwa

Po obnieniu poziomu paliwa


w zbiorniku pojazdu zostanie
wywietlony komunikat alarmowy.

Aby rozpocz poszukiwanie stacji


benzynowej w pobliu aktualnego
pooenia pojazdu: wybra opcj
Stacje benzyn..

77

Dodawanie i zapisywanie
adresw w ksice adresowej

Nacisn przycisk DEST, a nastpnie


wybra opcj Wpisz adres.

Zostanie wywietlona lista wszystkich


znalezionych stacji benzynowych.
Poniej tej listy znajduje si
informacja na temat aktualnie
wybranej stacji benzynowej: kierunek
jazdy, odlego do stacji, dostpne
typy paliwa (oprcz benzyny).
Uywane skrty typw paliwa:
CNG: sprony gaz ziemny
LPG: autogaz
Symbol pompy naftowej: Olej
napdowy
Wybra dan stacj benzynow,
a nastpnie opcj Start nawigacji
3 79.

Wprowadzi adres korzystajc


z funkcji wybierania liter 3 70.

78

Nawigacja
Wybieranie adresu z ksiki
adresowej

Wybra opcj Zapisz, aby zapisa


adres w ksice adresowej.
Wywietlone zostanie menu Wpisz
nazw, w ktrym nazw domyln
bdzie wprowadzony adres.

Nazw domyln mona zmieni,


korzystajc z funkcji wprowadzania
liter 3 70.
W ksice adresowej mona zapisa
maksymalnie 100 punktw
docelowych.

Nacisn przycisk DEST, wybra


opcj Ksika adresowa, a nastpnie
wybra nazw danego adresu.
Wybra opcj Start nawigacji 3 79,
Edytuj nazwy (w ksice adresowej)
lub Usu (nazwa z ksiki
adresowej).

Nawigacja

79

Prowadzenie po trasie
W celu wywietlenia menu systemu
nawigacyjnego naley nacisn
przycisk NAV. W zalenoci od tego,
czy aktywna jest funkcja prowadzenia
po trasie, dostpne s rne opcje
menu.

Funkcje dostpne przy


wyczonym prowadzeniu po
trasie
Wprowadzanie/wybieranie nowego
punktu docelowego 3 70.
Uaktywnianie prowadzenia po trasie
Wybra pozycj Start nawigacji.

Start nawigacji
Wybra opcj Start nawigacji, aby
wywietli menu Wpisz adres.
Wstpnie wybrany jest ostatnio
wprowadzony punkt docelowy.

Komunikaty TMC
Informacje dotyczce systemu TMC
3 64.
Wybra opcj Komunikaty TMC, aby
wywietli list wszystkich
odbieranych na bieco
komunikatw drogowych TMC.

W zalenoci od wybranych kryteriw


filtrujcych (3Opcje nawigacyjne,
Kryteria trasy) wywietli mona
wszystkie komunikaty drogowe TMC,
lub tylko te, ktre dotycz wybranej
aktualnie trasy.
Wybranie komunikatu drogowego
TMC spowoduje wywietlenie
szczegowych informacji
dotyczcych danego zagroenia
w ruchu drogowym.
Opcje nawigacyjne
Menu zawiera opcje i rnorodne
podmenu suce do konfiguracji
prowadzenia po trasie.

80

Nawigacja
W razie potrzeby wybra jedno lub
kilka z poniszych kryteriw:
Bez autostrad
Bez opat
Bez tuneli
Bez promw
Konfiguracja dynamicznej nawigacji
Informacje dotyczce dynamicznej
nawigacji 3 87.

Kryteria trasy
Trasa moe by wyznaczana
z uwzgldnieniem rnorodnych
kryteriw.
Naley wybra jedno z nastpujcych
kryteriw:
Najszybsza
Najkrtsza
Ekonomiczna
Wybra opcj Dynam. nawigacja, aby
otworzy menu suce do
konfiguracji dynamicznej nawigacji
(patrz poniej).

Wybra opcj Dynam. nawigacja, aby


wczy/wyczy dynamiczn
nawigacj.
W przypadku, gdy dynamiczna
nawigacja jest aktywna:

Wybra opcj Automatyczne


planowanie trasy, jeli trasa ma by
automatycznie wyznaczona
ponownie w przypadku wystpienia
problemw w ruchu drogowym.
Wybra opcj Nowe planowanie trasy
po potwierdzeniu, jeli trasa ma by
wyznaczana ponownie dopiero po
potwierdzeniu komunikatu
wywietlanego na ekranie.
Prezentacja nawigacji
Dostpne s nastpujce opcje
dotyczce wywietlania polece
prowadzcych po trasie:
Mapa: polecenia prowadzce po
trasie s wywietlane na mapie.
Strzaki / Mapa: polecenia
prowadzce po trasie s
wywietlane na mapie; pojawiaj
si rwnie strzaki nawigacyjne.
Strzaki: prowadzenie po trasie
odbywa si wycznie za pomoc
strzaek nawigacyjnych.

Nawigacja

81

Po wybraniu opcji Do konfiguracji


mona okreli rodzaj wywietlanych
szczeglnych punktw docelowych,
np. restauracje, hotele, miejsca
uytecznoci publicznej itp.

Za pomoc opcji Autom. wywietlanie


informacji mona okreli, czy
informacje z systemu nawigacyjnego
zwizane z prowadzeniem po trasie
maj by wywietlane jako okienka
wyskakujce rwnie w pozostaych
trybach systemu Infotainment
(np.radio). Komunikaty te s
ukrywane po upywie ustawionego
czasu lub poprzez nacinicie
przycisku BACK.
Opcje mapy
Wybra opcj Opcje mapy,
a nastpnie Orientacja mapy, aby
wywietli nastpujce podmenu:

Wybra orientacj mapy (na pnoc/


przed siebie) i wymiar (2D/3D)
wywietlacza mapy (opcje 3D
dostpna wycznie w przypadku
modelu DVD 800).
Wybra opcj Opcje mapy,
a nastpnie Poka na mapie cele
specjalne, aby otworzy podmenu
z rnymi opcjami umoliwiajcymi
okrelenie, czy i ktre szczeglne
punkty docelowe maj by
wywietlane na mapie.

Wywietlanie godziny przyjazdu lub


czasu jazdy
Po wczeniu tej opcji:
Wywietl przypuszczalny czas
podry lub
Wywietl przypuszcz. godzin
przyjazdu
w menu Opcje nawigacyjne stosowne
wskazanie godzinowe jest
pokazywane w grnym wierszu
ekranu nawigacyjnego.

Informacje o aktualnym pooeniu


Wywietlane s nastpujce
informacje dotyczce biecego
pooenia:
Miasto
Nazwa ulicy
Szeroko geograficzna
Dugo geograficzna
Mapa pogldowa

82

Nawigacja

Biece pooenie mona skopiowa


do ksiki adresowej za pomoc opcji
Zapisz. W tym celu naley przypisa
miejscu nazw, korzystajc z funkcji
wybierania liter 3 70.

Informacje o celu

Wywietlane informacje: identyczne


jak w przypadku menu Aktualne
pooenie.

Podr

(tylko DVD 800)


Funkcja podry umoliwia
wprowadzenie szeregu punktw
docelowych, osiganych kolejno,
jeden po drugim. Funkcja jest

stosowna do przygotowywania
regularnych, czsto powtarzajcych
si tras, bez koniecznoci
ponownego wprowadzania
poszczeglnych punktw
docelowych. Trasy s zapisywane
w oparciu o nazw. Maksymalnie
mona zapisa dziesi podry
z 9 porednimi punktami
nawigacyjnymi. Istniejc podr
mona zmieni, modyfikujc
kolejno lub dodajc/usuwajc
punkty docelowe.

Po wybraniu opcji Nowa podr


wprowadzi nazw podry,
korzystajc z funkcji wprowadzania
liter 3 70.

Dodawanie podry

Zatwierdzi wprowadzon nazw


przyciskiem OK. Nazwa jest
wywietlana w menu Podre.

Nawigacja
Dodawanie porednich punktw
nawigacyjnych do podry

Wybra opcj wprowadzania punktu


docelowego, a nastpnie wybra/
wprowadzi dany poredni punkt
nawigacyjny 3 70.

zmiany pooenia punktu, obrci


pokrto wielofunkcyjne celem
wybrania innego pooenia, w ktrym
umieszczony zostanie punkt.
Rozpoczynanie podry

Wybra now podr, a nastpnie


opcj Dodaj nowy przystanek.
W podmenu Dodaj przystanek
wywietlane s nastpujce opcje
dotyczce porednich punktw
nawigacyjnych:
Wpisz przystanek (wprowadzanie
adresu)
Ksika adresowa
Ostatnie cele
Wybierz z mapy
Cele specjalne

Po wybraniu/wprowadzeniu nowego
poredniego punktu nawigacyjnego
wybra opcj Dodaj, aby doda adres
do podry.
Aby doda kolejne porednie punkty
nawigacyjne, naley powtrzy
opisan procedur.
Domylnie nowe punkty nawigacyjne
dodawane s na kocu listy
istniejcych punktw nawigacyjnych.
W przypadku gdy zachodzi potrzeba

83

Wybra podr w menu Podre.

84

Nawigacja
Edycja podry
Wybra podr w menu Podre,
a nastpnie wybra opcj Edytuj
podr, aby wywietli podmenu
z nastpujcymi opcjami:

Wczanie prowadzenia po trasie dla


wybranej podry: wybra opcj
Rozpocznij podr.
Wczanie prowadzenia po trasie od
okrelonego poredniego punktu
nawigacyjnego wybranej podry:
wybra opcj Rozpocznij podr od.

Wybra dany punkt startowy dla


funkcji prowadzenia po trasie.
Wyznaczana jest trasa dla wybranej
podry i uaktywniana jest funkcja
prowadzenia po trasie.
Wywietlanie podry
Wybra podr w menu Podre.
Wybra opcj Poka podr, aby
wywietli list ze wszystkimi
porednimi punktami nawigacyjnymi
wybranej podry.

Przesu przystanki
Zaznaczy, poredni punkt
nawigacyjny, ktry ma zosta
przesunity.
Nacisn pokrto wielofunkcyjne,
aby wyci zaznaczony punkt
docelowy.
Wstawianie wycitego punktu
docelowego na kocu listy: ponownie
nacisn pokrto wielofunkcyjne.

Nawigacja
Wstawianie wycitego punktu
docelowego przed innym punktem
docelowym: zaznaczy ten punkt
docelowy, a nastpnie nacisn
pokrto wielofunkcyjne.

Funkcje dostpne podczas


aktywnego prowadzenia po trasie

Opcje nawigacyjne
Opis 3Funkcje dostpne przy
wyczonym prowadzeniu po trasie.
Informacje o trasie
W menu Informacje o trasie mona
uzyska dostp do nastpujcych
informacji:
Lista tras
Informacje o aktualnym pooeniu
Informacje o celu
Przegld akt. trasy
Lista tras

Usu przystanki
Zaznaczy dany poredni punkt
nawigacyjny, a nastpnie nacisn
pokrto wielofunkcyjne.
Usu podr
Po wybraniu tej opcji aktualnie
zaznaczona podr jest cakowicie
usuwana.
Dodawanie nowych porednich
punktw nawigacyjnych do podry
Opis 3Dodawanie podry.

85

Przerwij nawigacj
Po wybraniu opcji Przerwij
nawigacj funkcja prowadzenia po
trasie jest wyczana oraz
wywietlane s opcje menu dostpne
przy wyczonej funkcji prowadzenia
po trasie 3 79.
Komunikaty TMC
Opis 3Funkcje dostpne przy
wyczonym prowadzeniu po trasie.
Podawane s dugoci wszystkich
ulic w obrbie wyznaczonej trasy.

86

Nawigacja

Informacje o aktualnym pooeniu


Opis 3Funkcje dostpne przy
wyczonym prowadzeniu po trasie.
Informacje o celu
Opis 3Funkcje dostpne przy
wyczonym prowadzeniu po trasie.

Zablokuj odcinek
Dostpne s nastpujce opcje
dotyczce rcznego wykluczania
okrelonych obszarw/odcinkw
z trasy:

Przegld akt. trasy


Wywietlane s nastpujce
informacje dotyczce biecej trasy:

Lista tras
Ulice mona wykluczy z funkcji
prowadzenia po trasie na licie nazw
ulic aktualnie wyznaczonej trasy.

Biece pooenie
Punkt docelowy
Godzina przyjazdu
Przejechany dystans
Mapa pogldowa

Wykluczanie ulicy z funkcji


prowadzenia po trasie:
Zaznaczy nazw ulicy i nacisn
pokrto wielofunkcyjne. Nazwa ulicy
jest wywietlana z przekreleniem.
W razie potrzeby mona wykluczy
kolejne ulice z funkcji prowadzenia po
trasie.
Nacisn przycisk BACK
i potwierdzi wywietlany komunikat.
Trasa jest wyznaczana ponownie
z uwzgldnieniem wykluczonych ulic.

Nawigacja
Odlego
Poprzez podanie dowolnej odlegoci
(od biecej lokalizacji) mona
okreli odcinek trasy, ktry ma
zosta z niej wykluczony.

Podr
(tylko DVD 800)
Opis 3Funkcje dostpne przy
wyczonym prowadzeniu po trasie.
Powtrzenie ostatniego komunikatu
nawigacyjnego
Nacisn przycisk RPT, aby
potwierdzi ostatni komunikat
nawigacyjny.

Dynam. nawigacja

Poda dan odlego, nacisn


pokrto wielofunkcyjne i potwierdzi
wywietlany komunikat.
Trasa jest wyznaczana ponownie
z uwzgldnieniem wykluczonego
odcinka.
Uwaga
Wprowadzona blokada trasy jest
aktywna do momentu wyznaczenia
nowej trasy.

Gdy funkcja dynamicznej nawigacji


jest wczona, wszystkie informacje
dotyczce ruchu drogowego, jakie
otrzymuje system Infotainment
poprzez komunikaty TMC, s
uwzgldniane podczas wyznaczania
tras. Zgodnie z wybranymi wczeniej
kryteriami trasa moe zosta
zmodyfikowana w taki sposb, by
zostay ominite wszystkie zaistniae
utrudnienia i problemy w ruchu
drogowym (np. najkrtsza trasa,
omijanie autostrad itp.).
W przypadku wystpienia utrudnie
w ruchu drogowym (np. korki uliczne,
zamknicie drogi) w przebiegu

87

wyznaczonej trasy, wywietlany jest


komunikat oraz generowana jest
informacja gosowa wskazujce na
rodzaj problemu. Kierowca moe
zdecydowa, czy podejmuje si
objecha zator, zatwierdzajc
sugerowane zmiany w trasie, czy te
kontynuuje pierwotn tras poprzez
wystpujce zdarzenie drogowe.
Gdy prowadzenie po trasie jest
wyczone, zgaszane s komunikaty
o pobliskich problemach w ruchu
drogowym.
Gdy prowadzenie po trasie jest
aktywne, system nieustannie
sprawdza na podstawie informacji
o ruchu drogowym, czy korzystnie
jest ponownie wyznaczy tras lub
te wybra alternatywn tras
z uwzgldnieniem biecej sytuacji
drogowej.
Wczanie i wyczanie dynamicznej
nawigacji, jak rwnie zmienianie
kryteriw wyznaczania trasy i innych
opcji nawigacyjnych, odbywa si
w menu Opcje nawigacyjne3 79.

88

Nawigacja

Funkcja dynamicznej nawigacji dziaa


wycznie wtedy, gdy odbierane s
informacje o ruchu drogowym
poprzez system RDS-TMC.
Moliwe, obliczone przez system
opnienie, jakie moe wynika
z utrudnienia w ruchu drogowym,
bazuje na danych, ktre system
nawigacyjny odbiera z aktualnie
wybranej stacji RDS-TMC.
Rzeczywiste opnienie moe si
rni od obliczonego.

Nawigacja
Przegld symboli

89

90

Nawigacja

Nr objanienia

Nr objanienia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Przestroga / ostrzeenie
Zamknita droga
Due natenie ruchu
Zator drogowy
Wskie pasy ruchu
Mga
Prace drogowe
liska nawierzchnia
Smog
nieg
Burza
Otwarcie listy
Zamknicie listy
Dealer marki Buick
Dealer marki Cadillac
Dealer marki Chevrolet
Dealer marki Daewoo
Dealer marki GMC
Dealer marki Holden
Dealer marki Opel
Dealer marki Pontiac

37
38
39
40

Dealer marki Saab


Dealer marki Saturn
Dealer marki Vauxhall
Lotnisko
Wesoe miasteczko
Miasto
Bank
Bankomat
Dworzec autobusowy
Pole namiotowe
Cmentarz
Apteka
Kino
Biece pooenie
Poredni punkt nawigacyjny
(tylko model DVD 800)
Nastpny punkt poredni
Punkt docelowy
Komunikat dotyczcy ruchu
drogowego
Prom

Nawigacja

91

92

Nawigacja

Nr objanienia

Nr objanienia

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Granica
Tunel
Kiosk
Artykuy spoywcze
Hotel / motel
Zjazd z autostrady
Parking
Park & ride
Parking wielopoziomowy
Stacja benzynowa
Miejsce postojowe
Restauracja
WC
Zabytek
Szpital
Sytuacja niebezpieczna
Policja
Port
Trasa grska
Muzeum
Wynajem samochodw

Informacja dla podrujcych


Miejsce wypoczynku
Obsuga turystyczna
Miejsce uytecznoci publicznej
Zwizane z motoryzacj
Centrum handlowe
Droga patna
Informacja turystyczna
Atrakcja turystyczna
Sport i wypoczynek
Nocna rozrywka
Warsztat

Rozpoznawanie mowy

Rozpoznawanie
mowy
Informacje oglne ........................ 93
Sterowanie telefonem .................. 93

Informacje oglne
Funkcja rozpoznawania mowy
interfejsu komrkowego umoliwia
obsug kilku funkcji telefonu
komrkowego za pomoc polece
gosowych. System wykrywa
polecenia i sekwencje numeryczne
niezalenie od tego, kto je
wypowiada. Polecenia i sekwencje
numeryczne mona wypowiada bez
wykonywania pauz pomidzy
poszczeglnymi sowami.
Moliwe jest rwnie zapisywanie
numerw telefonw pod wybranymi
nazwami (etykieta gosowa).
Wypowiadajc odpowiedni etykiet,
mona wykona poczenie z danym
numerem.
W przypadku nieprawidowej obsugi
lub polecenia system rozpoznawania
mowy generuje sygna dwikowy
i zgasza potrzeb ponownego
wydania polecenia. Ponadto system
rozpoznawania mowy potwierdza
wykonywanie istotnych polece i w
razie potrzeby prosi o dodatkowe
zatwierdzenie.

93

Aby rozmowy prowadzone wewntrz


samochodu nie powodoway
nieumylnego wczania funkcji
telefonu, system rozpoznawania
mowy pozostaje nieaktywny do
momentu wczenia.

Sterowanie telefonem
Wczanie rozpoznawania mowy
W celu wczenia rozpoznawania
mowy interfejsu telefonu, nacisn
przycisk w na kierownicy. Na czas
trwania wypowiedzi uytkownika
wyciszane s wszystkie rda
sygnau audio i wyczana jest
funkcja komunikatw dla kierowcw.

Regulowanie gonoci systemu


polece gosowych

Obrci pokrto gonoci systemu


Infotainment lub nacisn przycisk + /
na kierownicy.

94

Rozpoznawanie mowy

Anulowanie wypowiedzianego
polecenia

Istnieje kilka sposobw wyczania


systemu rozpoznawania mowy
i anulowania wypowiedzianego
polecenia:
Nacisn przycisk x na
kierownicy.
Wypowiedzie Cancel (Anuluj).
Przesta wydawa polecenia na
jaki czas.
System wycza si po trzecim
nierozpoznanym poleceniu.

Obsuga

Korzystajc z systemu
rozpoznawania mowy, w atwy
sposb mona obsugiwa telefon
komrkowy. Wystarczy wczy
system rozpoznawania mowy
i wypowiedzie dane polecenie. Po
wydaniu polecenia system
Infotainment przeprowadza
z uytkownikiem dialog skadajcy
si z odpowiednich pyta i informacji
zwrotnych w celu wykonania
wymaganej czynnoci.

Gwne polecenia

Po wczeniu systemu
rozpoznawania mowy generowany
jest krtki sygna dwikowy
oznaczajcy, e system oczekuje na
polecenie.
Dostpne polecenia gwne
(wypowiada w j. angielskim):
"Dial (Wybierz)"
"Call (Wybierz ponownie)"
"Redialing (Wybieranie ponowne)"
"Save (Zapisz)"
"Delete (Usu)"
"Directory (Katalog)"
"Pair (Paruj)"
"Select device (Wybierz
Urzdzenie)"
"Voice feedback (Powtarzanie
gosu)"

Czsto uywane polecenia


" Help (Pomoc): dialog jest
przerywany i wymieniane s
wszystkie dostpne dla biecej
funkcji polecenia.
" Cancel (Anuluj): rozpoznawanie
mowy jest wyczane.
" Yes (Tak): uruchamiana jest
akcja stosowna do kontekstu.
" No (Nie): uruchamiana jest akcja
stosowna do kontekstu.
Wprowadzanie numeru telefonu
Po wypowiedzeniu polecenia Dial
(Wybierz) system rozpoznawania
mowy wymaga wprowadzenia
numeru.
Numer telefonu naley wypowiada
naturalnie, bez dodawania pauz
pomidzy poszczeglnymi cyframi.
Rozpoznawanie mowy jest
najskuteczniejsze, jeli po kadych
trzech piciu cyfrach wykonuje si
pauz o dugoci co najmniej p
sekundy. System Infotainment
powtarza w tym momencie
rozpoznane cyfry.

Rozpoznawanie mowy
Mona nastpnie podawa kolejne
cyfry lub wyda nastpujce
polecenia:
" Dial (Wybierz): podany numer
zostaje zaakceptowany.
" Delete (Usu): usuwana jest
ostatnia wprowadzona cyfra lub
ostatni cig cyfr.
" Plus (Plus): dodawany jest
znak + przed numerem telefonu
w przypadku rozmowy
midzynarodowej.
" Verify (Potwierd): wprowadzone
przez uytkownika dane s
powtarzane przez system.
" Star (Gwiazdka): wprowadzany
jest znak gwiazdki *.
" Pound (Krzyyk): wprowadzany
jest znak krzyyka #.
"Help (Pomoc)"
"Cancel (Anuluj)"
Maksymalna dugo numeru
telefonu to 25 cyfr.
Aby wykona poczenie
midzynarodowe, na pocztku
numeru naley wypowiedzie sowo

Plus (+). Symbol plusa umoliwia


wykonywanie pocze
midzynarodowych z dowolnego
kraju, bez podawania prefiksu dla
pocze midzynarodowych
wykonywanych z kraju, w ktrym si
przebywa. Nastpnie naley
wypowiedzie wymagany kod kraju.
Przykad dialogu
Uytkownik: "Dial (Wybierz)"
System: "Please, say the number to
dial (Powiedz numer, ktry ma by
wybrany.)"
Uytkownik: "Plus (Plus)Four
(Cztery)Nine (Dziewi)"
System: "Plus (Plus)Four
(Cztery)Nine (Dziewi)"
Uytkownik: "Seven (Siedem)Three
(Trzy)One (Jeden)"
System: "Seven (Siedem)Three
(Trzy)One (Jeden)"
Uytkownik: "One (Jeden)One
(Jeden)Nine (Dziewi)Nine
(Dziewi)"
System: "One (Jeden)One
(Jeden)Nine (Dziewi)Nine
(Dziewi)"

95

Uytkownik: "Dial (Wybierz)"


System: "The number is being dialled
(Numer jest wybierany)"
Wprowadzanie nazwy kontaktu
Za pomoc polecenia Call (Wybierz
ponownie) wybierany jest numer
telefonu, ktry jest zapisany
w ksice telefonicznej pod podan
przez uytkownika etykiet gosow.
Dostpne polecenia:
"Yes (Tak)"
"No (Nie)"
"Help (Pomoc)"
"Cancel (Anuluj)"
Przykad dialogu
Uytkownik: "Call (Wybierz
ponownie)"
System: "Please, say the nametag to
call (Powiedz etykiet gosow, ktra
ma by wybrana.)"
Uytkownik:< Michael>
System: "Do you want to call
<Michael>? (Czy chcesz zadzwoni
do <Micha>?)"
Uytkownik: "Yes (Tak)"

96

Rozpoznawanie mowy

System: "The number is being dialled


(Numer jest wybierany)"
Rozpoczynanie drugiego poczenia
Podczas aktywnego poczenia
telefonicznego mona rozpocz
drugie poczenie. W tym celu naley
nacisn przycisk w.
Dostpne polecenia:
" Send (Wylij): aktywowanie
rcznej sygnalizacji tonowej
(DTMF), np. w przypadku poczty
gosowej lub bankowych usug
telefonicznych.
" Send nametag (Wylij etykiet
gosow): aktywowanie
sygnalizacji tonowej (DTMF)
poprzez podanie nazwy kontaktu
(etykiety gosowej).
"Dial (Wybierz)"
"Call (Wybierz ponownie)"
"Redialing (Wybieranie ponowne)"
"Help (Pomoc)"
"Cancel (Anuluj)"

Przykad dialogu
Uytkownik: <jeli aktywne jest
poczenie telefoniczne: nacisn
przycisk w>
Uytkownik: "Send (Wylij)"
System: "Please, say the number to
send. (Powiedz numer, ktry ma
zost wysany.)"
(przykad wprowadzania numeru
telefonu zosta umieszczony w czci
Wprowadzanie numeru telefonu)
Uytkownik: "Send (Wylij)"
Redialing (Wybieranie ponowne)
Ostatni uyty numer telefonu mona
wybra ponownie za pomoc
polecenia Redialing (Wybieranie
ponowne).
Zapisywanie
Za pomoc polecenia Save
(Zapisz) numer telefonu mona
zapisa w ksice telefonicznej pod
podan przez uytkownika etykiet
gosow.
Podan nazw naley jeden raz
powtrzy. Barwa gosu i sposb
wypowiedzenia etykiety musz by

moliwie identyczne podczas obu


prb; w przeciwnym razie system
rozpoznawania mowy odrzuci
etykiet.
W ksice telefonicznej mona
zapisa do 50 etykiet gosowych.
Etykiety gosowe s zalene od
mwicego, tzn. etykiet moe
uruchomi wycznie osoba, ktra j
nagraa.
Aby unikn przerwania odtwarzania
przez system nagranej wanie
etykiety gosowej, po podaniu nazwy
naley pozostawi krtk pauz.
Aby mc korzysta z etykiety
gosowej niezalenie od lokalizacji,
tj. take w innych krajach, wszystkie
numery telefonw naley
wprowadza poprzedzone
znakiem + i kodem kraju.
Dostpne polecenia:
" Save (Zapisz): podany numer
zostaje zaakceptowany.
" Verify (Potwierd): ostatni uyty
numer jest ponownie wybierany.
"Help (Pomoc)"
"Cancel (Anuluj)"

Rozpoznawanie mowy
Przykad dialogu
Uytkownik: "Save (Zapisz)"
System: "Please, say the number to
save (Powiedz numer, ktry ma by
zapisany.)"
(przykad wprowadzania numeru
telefonu zosta umieszczony w czci
Wprowadzanie numeru telefonu)
Uytkownik: "Save (Zapisz)"
System: "Please, say the nametag to
save (Powiedz etykiet gosow,
ktra ma by zapisana.)"
Uytkownik:< Michael>
System: "Please, repeat the nametag
to confirm (Powtrz etykiet gosow
aby potwierdzi.)"
Uytkownik:< Michael>
System: "Saving the nametag
(Zapisywanie etykiety gosowej)"
Usuwanie
Zapisane etykiety gosowe mona
usuwa poleceniem Delete (Usu).
Dostpne polecenia:
"Yes (Tak)"
"No (Nie)"

"Help (Pomoc)"
"Cancel (Anuluj)"
Odsuchiwanie zapisanych etykiet
Odtwarzanie przez system
wszystkich zapisanych etykiet
gosowych mona rozpocz za
pomoc polecenia Directory
(Katalog).
Polecenia dostpne podczas
odsuchiwania etykiet gosowych:
" Call (Wybierz ponownie):
wybierany jest numer telefonu
przypisany do ostatniej odczytanej
przez system etykiety.
" Delete (Usu): ostatnia
odczytana przez system etykieta
jest usuwana.
Zapisywanie telefonu komrkowego
na licie urzdze lub usuwanie z listy
Za pomoc polecenia Pair (Paruj)
telefon komrkowy mona zapisa na
licie lub usun go z listy urzdze
interfejsu telefonu 3 103.
Dostpne polecenia:
"Add (Dodaj)"
"Delete (Usu)"

97

"Help (Pomoc)"
"Cancel (Anuluj)"
Przykad dialogu
Uytkownik: "Pair (Paruj)"
System: "Do you want to add or
delete a device? (Czy chcesz doda
lub usun urzdzenie?)"
Uytkownik: "Add (Dodaj)"
System: "Please start the pairing
process with your external device.
Use Code <1234> (Sprbuj
sparowa z kodem <1234> na
urzdzeniu zewntrznym.)"
System: "Do you want to pair the
device? (Czy chcesz sparowa
urzdzenie?)"
Uytkownik: "Yes (Tak)"
System: " The device is connected
as the number <device_number>
Wybieranie telefonu komrkowego
z listy urzdze
Przy pomocy polecenia Select
device (Wybierz Urzdzenie) mona
wybra telefon komrkowy z listy
urzdze, z ktrymi moliwe jest
nawizanie poczenia Bluetooth.

98

Rozpoznawanie mowy

Przykad dialogu
Uytkownik: "Select device (Wybierz
Urzdzenie)"
System: "Please, say a device
number to select (Powiedz numer
urzdzenia, ktre ma by wybrane.)"
Uytkownik:< device_number>
System: "Do you want to select the
device number <device_number>?
(Czy chcesz wybra urzdzenie
numer <numer_urzdzenia>?)"
Uytkownik: "Yes (Tak)"
System: "Do you want to pair the
device? (Czy chcesz sparowa
urzdzenie?)"
Uytkownik: "Yes (Tak)"
System: "One moment. The system
searches for the selected device
(Poczekaj chwil. System wyszukuje
wybrane urzdzenie.)"
System: "Device number <dev_num>
is selected (Wybrano urzdzenie
o numerze <dev_num>.)"

Voice feedback (Powtarzanie gosu)


Kade polecenie gosowe jest
potwierdzane lub komentowane
przez system Infotainment za
pomoc odpowiednich do sytuacji
informacji zwrotnych.
W celu wczenia lub wyczenia
gosowych informacji zwrotnych,
wyda polecenie Voice feedback
(Powtarzanie gosu) lub nacisn
przycisk w.

Telefon

Telefon
Informacje oglne ........................ 99
Poczenie ................................. 101
poczenie Bluetooth .............. 103
poczenia alarmowe ................. 113
Obsuga ..................................... 114
Telefony komrkowe i radia CB . 120

Informacje oglne
Interfejs telefonu umoliwia
prowadzenie rozmw telefonicznych,
korzystajc z wbudowanego
mikrofonu i gonikw
samochodowych, a take obsug
najwaniejszych funkcji telefonu
komrkowego za pomoc systemu
Infotainment. Aby moliwe byo
korzystanie z interfejsu, telefon
komrkowy musi by z nim poczony
za pomoc funkcji Bluetooth.
Interfejs telefonu opcjonalnie mona
obsugiwa poprzez polecenia
gosowe.
Telefon komrkowy moe
wsppracowa z anten zewntrzn,
podczon do adaptera, ktry jest
inny dla kadego typu telefonu.
Nie wszystkie funkcje interfejsu s
dostpne dla wszystkich telefonw
komrkowych. Dostpne funkcje s
uzalenione od modelu telefonu
i operatora sieci komrkowej. Wicej
informacji na ten temat mona
znale w instrukcji obsugi telefonu

99

komrkowego lub po konsultacji


z przedstawicielem operatora sieci
komrkowej.

Wane informacje dotyczce


obsugi i bezpieczestwa ruchu
drogowego
9 Ostrzeenie
Telefony komrkowe wykazuj
oddziaywanie na otoczenie. Z tej
przyczyny przygotowano przepisy
i wytyczne w zakresie
bezpieczestwa. Przed
przystpieniem do korzystania
z funkcji telefonu naley si z nimi
zapozna.

100

Telefon
9 Ostrzeenie

Korzystanie z trybu
gonomwicego podczas jazdy
moe by niebezpieczne,
poniewa prowadzenie rozmw
telefonicznych osabia
koncentracj. Na czas korzystania
z tego trybu naley zaparkowa
pojazd. Naley postpowa
zgodnie z przepisami kraju,
w ktrym si przebywa.
Nie naley zapomina
o szczeglnych przepisach
obowizujcych na okrelonych
obszarach i zawsze wycza
telefon komrkowy, jeli jest to
zakazane, jeli telefon powoduje
zakcenia lub w przypadku
moliwoci wystpienia
niebezpiecznych sytuacji.

Bluetooth

Interfejs telefonu jest zgodny ze


standardem Bluetooth Handsfree
Profile V. 1.5 i zosta zaprojektowany
zgodnie ze specyfikacj Bluetooth
Special Interest Group (SIG).

Wicej informacji o tej specyfikacji


mona znale w sieci Internet, pod
adresem
http://qualweb.bluetooth.org.
Ponadto interfejs telefonu obsuguje
profil dostpu do karty SIM (SAP).

Zgodno z dyrektywami UE R i
TTE

Obsuga rozpoznawania mowy

W sytuacjach awaryjnych bd
zagroenia nie naley korzysta
z rozpoznawania mowy, poniewa
stres powoduje znaczn zmian
barwy gosu oraz sposobu mwienia
i polecenia gosowe nie bd
rozpoznawane przez system
dostatecznie dobrze, by szybko
ustanowi dane poczenie.

Podstawka adaptera telefonu

Styki znajdujce si na podstawce


naley utrzymywa w czystoci.

adowanie akumulatora telefonu


Zaraz po podczeniu telefonu do
adaptera i wczeniu interfejsu
rozpoczyna si adowanie
akumulatorw telefonu.

Elementy sterujce
Niniejszym deklarujemy, i nadajnik/
odbiornik Bluetooth spenia
najwaniejsze wymagania i inne
istotne postanowienia dyrektywy
1999/5/WE.

Najwaniejsze elementy sterujce do


obsugi telefonu to:
Przycisk PHONE: otwieranie
gwnego menu telefonu
Elementy sterujce na kierownicy:
q, w: odbieranie poczenia,
wczanie rozpoznawania mowy.

Telefon
n, x: koczenie/odrzucanie
poczenia, wyczanie
rozpoznawania mowy.
Interfejs telefonu opcjonalnie mona
obsugiwa poprzez funkcj
rozpoznawania mowy 3 93.

Poczenie
Interfejs telefonu jest wczany
i wyczany wraz z zaponem
pojazdu. Gdy zapon jest wyczony,
interfejs telefonu mona wcza
i wycza poprzez menu systemu
Infotainment.
Istnieje moliwo nawizania
poczenia midzy telefonem
komrkowym i interfejsem telefonu za
pomoc funkcji Bluetooth. W tym celu
konieczna jest obsuga technologii
Bluetooth przez telefon komrkowy.
Aby mona byo ustanowi
poczenie Bluetooth, interfejs
telefonu musi by wczony, a funkcja
Bluetooth musi by uaktywniona.

101

Informacje dotyczce funkcji


Bluetooth telefonu komrkowego
znajduj si w instrukcji obsugi
telefonu.

Adaptery do podczania telefonu


Podczas korzystania z adaptera
telefonu, telefon uywa anteny
zewntrznej. Adapter suy rwnie
jako stacja adujca.
Korzysta wycznie
z zatwierdzonych adapterw,
odpowiednich do modelu samochodu
i telefonu.

Telefony komrkowe z interfejsem


w dolnej krawdzi
Instalowanie adaptera
Zamocowa adapter do podstawki.
Upewni si, e nastpio prawidowe
poczenie stykw.

Najpierw obniy przedni cz


adaptera, zgodnie z powysz
ilustracj.

102

Telefon

Nastpnie obniy tyln cz.


Prawidowe podczenie adaptera
jest potwierdzane
charakterystycznym dwikiem
kliknicia.
W celu wyjcia nacisn przycisk
zwalniajcy na podstawce,
a nastpnie unie tyln cz
adaptera.
Wkadanie telefonu komrkowego
Woy telefon komrkowy
w adapter. Upewni si, e nastpio
prawidowe poczenie stykw.

Nastpnie obniy grn krawd.


Prawidowe podczenie telefonu jest
potwierdzane charakterystycznym
dwikiem kliknicia.
W celu wyjcia nacisn przycisk
zwalniajcy na adapterze i unie
najpierw grn krawd telefonu.

Najpierw obniy przedni cz


adaptera, zgodnie z powysz
ilustracj.

Telefony komrkowe z interfejsem


w bocznej krawdzi
Instalowanie adaptera
Zamocowa adapter do podstawki.
Upewni si, e nastpio prawidowe
poczenie stykw.
Najpierw obniy doln krawd,
zgodnie z powysz ilustracj.

Nastpnie obniy tyln cz.

Telefon
poczenie Bluetooth

Prawidowe podczenie adaptera


jest potwierdzane
charakterystycznym dwikiem
kliknicia.
Aby wymontowa adapter, nacisn
jednoczenie przyciski zwalniajce
na podstawce.
Wkadanie telefonu komrkowego

Jeli uchwyty boczne adaptera s


w pooeniu zamknitym, nacisn
przycisk obok krawdzi przedniej
adaptera, aby otworzy uchwyty.

103

Po otwarciu uchwytw bocznych


opuci telefon komrkowy
w pooeniu pionowym do adaptera,
zgodnie z powysz ilustracj, a do
zatrzanicia uchwytw.
Prawidowe podczenie telefonu jest
potwierdzane charakterystycznym
dwikiem kliknicia.
Aby wyj telefon komrkowy,
nacisn przycisk odblokowania na
adapterze i unie telefon
komrkowy.

Bluetooth jest standardem


komunikacji radiowej uywanym
podczas pocze
bezprzewodowych, np. telefonu
z innymi urzdzeniami. Za pomoc
tego poczenia mona transferowa
informacje, takie jak ksika
telefoniczna, listy pocze, nazwa
operatora sieci komrkowej i sia
sygnau. Funkcjonalno ta moe by
ograniczona w zalenoci od modelu
telefonu.
Aby mc ustanowi poczenie
Bluetooth z interfejsem telefonu,
funkcja Bluetooth musi by aktywna
w telefonie komrkowym, a sam
telefon musi by skonfigurowany jako
widoczny w sieci bezprzewodowej.
Wicej informacji na ten temat mona
znale w instrukcji obsugi telefonu.

104

Telefon

CD 500 / DVD 800


Menu Bluetooth

Nacisn przycisk CONFIG.


Wybra opcj Ustawienia telefonu,
a nastpnie Bluetooth.
Uaktywnianie pocze Bluetooth
Jeli funkcja Bluetooth interfejsu
telefonu jest wyczona:
Ustawi opcj Aktywacja na W.
i potwierdzi wywietlony komunikat.

Lista urzdze
Po podczeniu po raz pierwszy
telefonu komrkowego do interfejsu
telefonu za porednictwem
poczenia Bluetooth telefon ten jest
zapisywany na licie urzdze.

Na licie urzdze mona zapisa


maksymalnie 5 telefonw
komrkowych.
Podczanie telefonu komrkowego
po raz pierwszy
Istniej dwa sposoby czenia
telefonu komrkowego z interfejsem
telefonu: poprzez dodanie go jako

urzdzenia gonomwicego lub


uycie profilu dostpu do karty SIM
(SAP).
Tryb urzdzenia gonomwicego
Kiedy telefon jest dodany jako
urzdzenie gonomwice,
uytkownik moe nawizywa lub
odbiera poczenia i korzysta
z innych funkcji za porednictwem
interfejsu telefonu. Zakres
dostpnych funkcji zaley od telefonu
komrkowego. Kiedy telefon
komrkowy jest podczony do
interfejsu, mona go obsugiwa
w standardowy sposb.
Naley pamita, e bateria telefonu
komrkowego moe rozadowywa
si szybciej ni zazwyczaj ze wzgldu
na jednoczesne standardowe
dziaanie telefonu i aktywne
poczenie Bluetooth.
Tryb SAP
Podczas korzystania z opcji SAP za
porednictwem interfejsu telefonu
dostpny jest szerszy zakres funkcji,
jak np. rne funkcje
zabezpieczajce i opcje wysyania

Telefon
wiadomoci. Rzeczywisty zakres
funkcji zaley od operatora sieci
komrkowej. Ponadto w trybie SAP
telefon komrkowy znajduje si
w trybie oczekiwania. Aktywne jest
tylko poczenie Bluetooth i karta
SIM, co powoduje mniejsze zuycie
energii przez podczony telefon
komrkowy.

Od tego momentu interfejs telefonu


moe zosta wykryty przez inne
urzdzenia Bluetooth.
Gdy interfejs zostanie wykryty przez
telefon komrkowy, na telefonie
zostanie wywietlone zapytanie o kod
Bluetooth.

Podczanie telefonu komrkowego


jako urzdzenia gonomwicego

Wybra pozycj Dodaj nowe


urzdzenie HF. Wywietlony zostaje
kod Bluetooth, ktry naley
wprowadzi w telefonie
komrkowym.

Gdy telefon komrkowy zostanie


wykryty przez interfejs, zostanie
wywietlony monit o potwierdzenie
ustanowienia poczenia.
Telefon komrkowy zostanie
umieszczony na licie urzdze
i bdzie go mona obsugiwa
poprzez interfejs.

105

Zmienianie kodu Bluetooth


(dotyczy wycznie trybu urzdzenia
gonomwicego)
Po pierwszym ustanowieniu
poczenia Bluetooth z interfejsem
telefonu wywietlany jest kod
domylny. Kod domylny mona
w dowolnym momencie zmieni. Ze
wzgldw bezpieczestwa podczas
czenia (tzw. parowania) urzdze
naley uywa czterocyfrowych,
losowych kodw.

106

Telefon

Wybra pozycj Zmie kod


Bluetooth. W wywietlanym menu
naley edytowa kod Bluetooth
i potwierdzi zmodyfikowan wersj
przy pomocy opcji OK.
Podczanie telefonu komrkowego
przy uyciu profilu dostpu do karty
SIM (SAP)
Wybra opcj Dodaj urzdzenie
dostpu do karty SIM (SAP). Interfejs
telefonu komrkowego poszukuje
dostpnych urzdze i wywietla list
odnalezionych urzdze.
Uwaga
Funkcja Bluetooth w telefonie musi
by aktywna, a telefon musi by
ustawiony jako widoczny.

Wybra dany telefon komrkowy


z listy. Na wywietlaczu systemu
Infotainment wywietlany jest monit
o kod dostpu SAP w postaci kodu
16-cyfrowego.

Wprowadzi kod dostpu SAP


w telefonie komrkowym (bez spacji).
Kod PIN telefonu komrkowego
pojawia si na wywietlaczu systemu
Infotainment.
Jeli funkcja Wpisz PIN jest aktywna,
uytkownik musi wprowadzi kod PIN
karty SIM telefonu komrkowego.

Telefon
Podczanie telefonu komrkowego
zapisanego na licie urzdze

107

Usuwanie telefonu komrkowego


z listy urzdze
Wybra dany telefon komrkowy
z listy urzdze. W wywietlonym
menu wybra pozycj Usu
i potwierdzi wywietlony komunikat.
Ustawianie dzwonka
Nacisn przycisk CONFIG.
Wybra opcj Ustawienia telefonu,
a nastpnie Dzwonek.
Wybra dan opcj.

Wprowadzi kod PIN karty SIM


telefonu komrkowego. Telefon
komrkowy zostaje poczony
(sparowany) z interfejsem. Za
porednictwem interfejsu telefonu
mona korzysta z usug operatora
sieci komrkowej.

Wybra dany telefon komrkowy


i wczy opcj Wybierz
w wywietlonym menu.
Gdy telefon komrkowy zostanie
wykryty przez interfejs, zostanie
wywietlony monit o potwierdzenie
ustanowienia poczenia.
Telefon komrkowy mona
obsugiwa za pomoc interfejsu.

Konfiguracja podczonego telefonu


Jeli telefon komrkowy jest
podczony za porednictwem funkcji
SAP, w menu Ustawienia telefonu
mona skonfigurowa rne
ustawienia telefonu.
Zmiana ustawie zabezpiecze
Nacisn przycisk CONFIG.
Wybra opcj Ustawienia telefonu,
a nastpnie Bezpieczestwo.
Wywietlane jest okno dialogowe
zabezpiecze.

108

Telefon

Wczanie/wyczanie dania kodu


PIN
Wybra opcj Wpisz PINW. lub
Wy..
Wprowadzi kod PIN karty SIM
telefonu komrkowego i potwierdzi.
Uwaga
Opcja ta jest zalena od operatora
sieci.
Zmienianie kodu PIN
Wybra pozycj Zmie PIN.
Wprowadzi aktualny kod PIN.
Wprowadzi nowy kod PIN.
Powtrzy nowy kod PIN
i potwierdzi. Kod PIN zosta
zmieniony.
Konfigurowanie usug sieciowych
Wybra opcj Ustawienia telefonu,
a nastpnie Usugi sieciowe.
Wywietlane jest okno dialogowe
usug sieciowych.
W zalenoci od operatora sieci
i telefonu komrkowego dostpnych
jest kilka opcji.

Wybr sieci: wybr midzy


automatycznym lub rcznym
wyborem sieci.
Po. oczekujce: wczanie lub
wyczanie funkcji pocze
oczekujcych.
Przekierowania: wybr opcji
przekierowywania w zalenoci od
sytuacji.
Blokada pocze: konfiguracja
opcji blokowania pocze
w zalenoci od sytuacji.
Szczegy dotyczce konfiguracji
usug sieciowych mona znale
w instrukcji obsugi telefonu
komrkowego lub uzyska
u operatora sieci.
Konfigurowanie numeru centrum
wiadomoci SMS
Numer centrum wiadomoci SMS to
numer telefonu, ktry funkcjonuje
jako bramka do przekazywania
wiadomoci SMS midzy telefonami
komrkowymi. Numer jest zazwyczaj
ustawiany wstpnie przez operatora
sieci.

Aby skonfigurowa numer centrum


wiadomoci SMS, wybra opcj
Ustawienia telefonu, a nastpnie
Numer centrali SMS. W razie
potrzeby zmodyfikowa numer
centrum wiadomoci SMS.
Przywracanie ustawie fabrycznych
telefonu komrkowego
Wybra opcj Ustawienia telefonu,
a nastpnie Ustawienia fabryczne.

CD 300 / CD 400 / CDC 400


Menu Bluetooth

Nacisn przycisk CONFIG.

Telefon
Wybra opcj Ustawienia telefonu,
a nastpnie Bluetooth.
Uaktywnianie pocze Bluetooth
Jeli funkcja Bluetooth interfejsu
telefonu jest wyczona: ustawi
opcj Bluetooth na Wcz.
i potwierdzi wywietlony komunikat.
Lista urzdze
Po podczeniu po raz pierwszy
telefonu komrkowego do interfejsu
telefonu za porednictwem
poczenia Bluetooth telefon ten jest
zapisywany na licie urzdze.

109

Na licie urzdze mona zapisa


maksymalnie 5 telefonw
komrkowych.

na jednoczesne standardowe
dziaanie telefonu i aktywne
poczenie Bluetooth.

Podczanie telefonu komrkowego


po raz pierwszy
Istniej dwa sposoby czenia
telefonu komrkowego z interfejsem
telefonu: poprzez dodanie go jako
urzdzenia gonomwicego lub
uycie profilu dostpu do karty SIM
(SAP).
Tryb urzdzenia gonomwicego
Kiedy telefon jest dodany jako
urzdzenie gonomwice,
uytkownik moe nawizywa lub
odbiera poczenia i korzysta
z innych funkcji za porednictwem
interfejsu telefonu. Zakres
dostpnych funkcji zaley od telefonu
komrkowego. Kiedy telefon
komrkowy jest podczony do
interfejsu, mona go obsugiwa
w standardowy sposb. Naley
pamita, e bateria telefonu
komrkowego moe rozadowywa
si szybciej ni zazwyczaj ze wzgldu

Tryb SAP
Podczas korzystania z opcji SAP za
porednictwem interfejsu telefonu
dostpny jest szerszy zakres funkcji,
jak np. rne funkcje
zabezpieczajce i opcje wysyania
wiadomoci. Rzeczywisty zakres
funkcji zaley od operatora sieci
komrkowej. Ponadto w trybie SAP
telefon komrkowy znajduje si
w trybie oczekiwania. Aktywne jest
tylko poczenie Bluetooth i karta
SIM, co powoduje mniejsze zuycie
energii przez podczony telefon
komrkowy.

110

Telefon
wzgldw bezpieczestwa podczas
czenia (tzw. parowania) urzdze
naley uywa czterocyfrowych,
losowych kodw.

Podczanie telefonu komrkowego


jako urzdzenia gonomwicego

Wybra pozycj Dodaj urzdzenie


(gonomwice). Wywietlony
zostaje kod Bluetooth, ktry naley
wprowadzi w telefonie
komrkowym.
Od tego momentu interfejs telefonu
moe zosta wykryty przez inne
urzdzenia Bluetooth.
Gdy interfejs zostanie wykryty przez
telefon komrkowy, na telefonie
zostanie wywietlone zapytanie o kod
Bluetooth.

Gdy telefon komrkowy zostanie


wykryty przez interfejs, zostanie
wywietlony monit o potwierdzenie
ustanowienia poczenia.
Telefon komrkowy zostanie
umieszczony na licie urzdze
i bdzie go mona obsugiwa
poprzez interfejs.
Zmienianie kodu Bluetooth
(dotyczy wycznie trybu urzdzenia
gonomwicego)
Po pierwszym ustanowieniu
poczenia Bluetooth z interfejsem
telefonu wywietlany jest kod
domylny. Kod domylny mona
w dowolnym momencie zmieni. Ze

Wybra pozycj Zmie kod


Bluetooth. W wywietlanym menu
naley edytowa kod Bluetooth
i potwierdzi zmodyfikowan wersj
przy pomocy opcji OK.
Podczanie telefonu komrkowego
przy uyciu profilu dostpu do karty
SIM (SAP)
(tylko modele CD 400 / CDC 400)
Wybra pozycj Dodaj urzdzenie
z dostpem SIM.

Telefon

111

Interfejs telefonu komrkowego


poszukuje dostpnych urzdze
i wywietla list odnalezionych
urzdze.
Uwaga
Funkcja Bluetooth w telefonie musi
by aktywna, a telefon musi by
ustawiony jako widoczny.

Wybra dany telefon komrkowy


z listy. Na wywietlaczu systemu
Infotainment wywietlany jest monit
o kod dostpu SAP w postaci kodu
16-cyfrowego.

Wprowadzi kod dostpu SAP


w telefonie komrkowym (bez spacji).
Kod PIN telefonu komrkowego
pojawia si na wywietlaczu systemu
Infotainment.
Jeli funkcja danie kodu PIN jest
aktywna, uytkownik musi
wprowadzi kod PIN karty SIM
telefonu komrkowego.

Wprowadzi kod PIN karty SIM


telefonu komrkowego. Telefon
komrkowy zostaje poczony
(sparowany) z interfejsem. Za
porednictwem interfejsu telefonu
mona korzysta z usug operatora
sieci komrkowej.

112

Telefon

Podczanie telefonu komrkowego


zapisanego na licie urzdze

Usuwanie telefonu komrkowego


z listy urzdze
Wybra dany telefon komrkowy
z listy urzdze. W wywietlonym
menu wybra pozycj Usu
i potwierdzi wywietlony komunikat.
Ustawianie dzwonka
Nacisn przycisk CONFIG.
Wybra opcj Ustawienia telefonu,
a nastpnie Dwik dzwonka.
Wybra dan opcj.

Wybra dany telefon komrkowy


i wczy opcj Wybierz
w wywietlonym menu.
Gdy telefon komrkowy zostanie
wykryty przez interfejs, zostanie
wywietlony monit o potwierdzenie
ustanowienia poczenia.
Telefon komrkowy mona
obsugiwa za pomoc interfejsu.

Konfiguracja podczonego telefonu


Jeli telefon komrkowy jest
podczony za porednictwem funkcji
SAP, w menu Ustawienia telefonu
mona skonfigurowa rne
ustawienia telefonu.
Zmiana ustawie zabezpiecze
Nacisn przycisk CONFIG.
Wybra opcj Ustawienia telefonu,
a nastpnie Bezpieczestwo.
Wywietlane jest okno dialogowe
zabezpiecze.

Wczanie/wyczanie dania kodu


PIN
Wybra opcj danie kodu
PINWcz. lub Wy..
Wprowadzi kod PIN karty SIM
telefonu komrkowego i potwierdzi.
Uwaga
Opcja ta jest zalena od operatora
sieci.
Zmienianie kodu PIN
Wybra pozycj Zmie kod PIN.
Wprowadzi aktualny kod PIN.
Wprowadzi nowy kod PIN.
Powtrzy nowy kod PIN
i potwierdzi. Kod PIN zosta
zmieniony.
Konfigurowanie usug sieciowych
Wybra opcj Ustawienia telefonu,
a nastpnie Usugi sieciowe.
Wywietlane jest okno dialogowe
usug sieciowych.
W zalenoci od operatora sieci
i telefonu komrkowego dostpnych
jest kilka opcji.

Telefon
Wybr sieci: wybr midzy
automatycznym lub rcznym
wyborem sieci.
Poczenie oczekujce: wczanie
lub wyczanie funkcji pocze
oczekujcych.
Przekierowanie rozmw: wybr
opcji przekierowywania
w zalenoci od sytuacji.
Blokowanie pocze: konfiguracja
opcji blokowania pocze
w zalenoci od sytuacji.
Szczegy dotyczce konfiguracji
usug sieciowych mona znale
w instrukcji obsugi telefonu
komrkowego lub uzyska
u operatora sieci.
Konfigurowanie numeru centrum
wiadomoci SMS
Numer centrum wiadomoci SMS to
numer telefonu, ktry funkcjonuje
jako bramka do przekazywania
wiadomoci SMS midzy telefonami
komrkowymi. Numer jest zazwyczaj
ustawiany wstpnie przez operatora
sieci.

Aby skonfigurowa numer centrum


wiadomoci SMS, wybra opcj
Ustawienia telefonu, a nastpnie
Numer centrum SMS. W razie
potrzeby zmodyfikowa numer
centrum wiadomoci SMS.
Przywracanie ustawie fabrycznych
telefonu komrkowego
Wybra opcj Ustawienia telefonu,
a nastpnie Przywr ustawienia
fabryczn..

poczenia alarmowe
9 Ostrzeenie
Nie jest moliwe ustanowienie
poczenia w kadej sytuacji.
Dlatego w kwestii bardzo wanej
cznoci (np. kontaktu
z pogotowiem) nie naley polega
wycznie na telefonie
komrkowym.
W niektrych sieciach konieczne
bdzie umieszczenie w telefonie
we waciwy sposb wanej karty
SIM.

113

9 Ostrzeenie
Naley pamita, e mona
nawizywa i odbiera poczenia
za pomoc telefonu
komrkowego, jeli znajduje si
on na obszarze objtym usug
operatora, na ktrym sygna jest
dostatecznie silny. W niektrych
okolicznociach nie mona
nawiza pocze awaryjnych
w kadej sieci komrkowej z uwagi
na aktywne okrelone usugi
sieciowe i/lub funkcje telefonu.
Informacje na ten temat mona
uzyska u lokalnych operatorw
sieci.
Numery telefonw awaryjnych
mog si rni zalenie od
regionu i kraju. Naley uprzednio
uzyska informacje na temat
prawidowych numerw telefonw
awaryjnych dla danego regionu.

Wykonywanie poczenia
alarmowego

Wybra numer telefonu alarmowego


(np. 112).

114

Telefon

Ustanowione zostanie poczenie


telefoniczne z centrum pocze
alarmowych.
Gdy zgosi si operator centrum
alarmowego, naley go
poinformowa o zaistniaej sytuacji.

9 Ostrzeenie
Nie naley koczy poczenia,
dopki nie poprosi o to pracownik
centrum powiadamiania
ratunkowego.

Obsuga
Wprowadzenie

Po ustanowieniu poczenia
Bluetooth pomidzy telefonem
komrkowym a systemem
Infotainment, za pomoc systemu
mona obsugiwa wiele funkcji
telefonu.
Za porednictwem systemu
Infotainment mona np. ustanowi
poczenie przy pomocy numerw
telefonw zapisanych w telefonie
komrkowym lub zmieni numery
telefonw.

Uwaga
W trybie gonomwicym obsuga
telefonu komrkowego nadal jest
moliwa, np. odbieranie pocze
lub regulacja gonoci.
Po ustanowieniu poczenia
pomidzy telefonem komrkowym
a systemem Infotainment, nastpuje
transfer danych z telefonu do
systemu Infotainment. W zalenoci
od modelu telefonu moe to potrwa
troch czasu. Podczas transferu
danych obsuga telefonu za pomoc
systemu Infotainment jest moliwa
tylko w ograniczonym stopniu.
Niektre telefony mog nie
obsugiwa wszystkich funkcji
interfejsu telefonu. Dlatego te zakres
funkcji okrelonych telefonw moe
si rni od opisanego. Wicej
informacji mona znale w instrukcji
obsugi stosowanego adaptera
telefonu.

CD 500 / DVD 800


Ustawianie gonoci funkcji
gonomwicej
Obrci pokrto m systemu
Infotainment lub uy przyciskw + /
- na kierownicy.
Wybieranie numeru telefonu

Kiedy gwne menu telefonu jest


aktywne, nacisn pokrto
wielofunkcyjne, aby otworzy Menu
telefonu.

Telefon
Dostpnych jest kilka opcji
wybierania numerw telefonu,
korzystania z ksiki telefonicznej
i list pocze oraz przegldania
i edycji wiadomoci.
Przy pomocy polecenia Telefon wy.
moliwe jest odczenie
podczonego telefonu od interfejsu
telefonu.
Rczne wprowadzanie numeru

Wybra opcj Wpisywanie numeru,


a nastpnie wprowadzi dan
sekwencj liczb.
Aby nawiza poczenie, wybra
opcj y.

Aby otworzy menu ksiki


telefonicznej, wybra opcj z.
ksika telefoniczna
Po ustanowieniu poczenia telefonu
z systemem zawarto ksiki
telefonicznej telefonu jest
porwnywana z ksik telefoniczn
w pamici tymczasowej, pod
warunkiem, e uyto tego samego
telefonu i tej samej karty SIM.
Podczas trwanie tego procesu nowo
dodane numery s niewidoczne.
Jeli podczono inny telefon lub
uyto innej karty SIM, ksika
telefoniczna jest przeadowywana
cakowicie. W zalenoci od modelu
telefonu proces ten moe potrwa
kilka minut.

115

Wybieranie numeru telefonu z ksiki


telefonicznej

Wybra pozycj Ksika


telefoniczna.
Z wywietlonego menu Szukanie
wybra pierwsz liter nazwy
poszukiwanego kontaktu, aby
zawzi list wpisw ksiki
telefonicznej do wywietlenia.

116

Telefon

Po dokonaniu wstpnej selekcji:


wybra dany wpis ksiki
telefonicznej, aby wywietli numery
zapisane dla tego kontaktu.
Wybra dany numer, aby
rozpocz czenie.

listy pocze

Funkcje wysyania wiadomoci

Za porednictwem menu Wykazy


pocze mona przeglda
poczenia przychodzce,
wychodzce i nieodebrane, a take
wybiera numery telefonw. Menu
umoliwia rwnie usuwanie list.
W celu rozpoczcia czenia: wybra
dan list pocze, interesujc
nas pozycj na licie i ostatecznie
wybra numer telefonu.

W przypadku sparowania telefonu


komrkowego przy pomocy trybu
SAP moliwe jest przegldanie,
tworzenie i wysyanie wiadomoci za
porednictwem interfejsu telefonu.
Menu umoliwia rwnie usuwanie
wiadomoci.
Przegldanie odebranych
wiadomoci: wybra opcj
Wiadomoci odebrane.
Przegldanie wysanych wiadomoci:
wybra opcj Skrzynka wych..
Tworzenie wiadomoci: wybra opcj
Nowa wiadomo.

Telefon
Uwaga
Wiadomoci s ograniczone do
70 znakw.
Poczenia przychodzce
W razie przychodzcego poczenia
wywietlane jest menu umoliwiajce
odebranie lub odrzucenie poczenia.
Wybra dan opcj.
Funkcje podczas trwania poczenia
Podczas trwania poczenia
telefonicznego, nacisn pokrto
wielofunkcyjne, aby otworzy
podmenu.
W zalenoci od biecej sytuacji
i zakresu funkcji telefonu
komrkowego dostpny jest szereg
opcji:
Rozcz: rozczanie poczenia
telefonicznego.
Wybierz numer: wprowadzanie
numeru telefonu w celu wykonania
drugiego poczenia lub przesania
numeru jako sygnalizacji tonowej
(DTMF), np. w przypadku poczty
gosowej lub bankowych usug
telefonicznych.

Rozcz: odczanie poczenia


z uczestnikiem telekonferencji.
Pocz rozmowy: zczanie dwch
pocze, gdy kilka pocze jest
aktywnych.
Przecz rozmow: przeczanie
pomidzy poczeniami, gdy kilka
pocze jest aktywnych.
Wycisz dzwonek: wyciszanie
poczenia.
Uwaga
W przypadku wyczenia zaponu
podczas prowadzenia rozmowy
telefonicznej poczenie bdzie
aktywne do momentu zakoczenia
rozmowy.

CD 300 / CDC 400


Ustawianie gonoci funkcji
gonomwicej
Obrci pokrto m systemu
Infotainment lub uy przyciskw + /
- na kierownicy.

117

Wybieranie numeru telefonu

Kiedy gwne menu telefonu jest


aktywne, nacisn pokrto
wielofunkcyjne, aby otworzy menu
obsugi telefonu.
Dostpnych jest kilka opcji
wybierania numerw telefonu,
korzystania z ksiki telefonicznej
i list pocze oraz przegldania
i edycji wiadomoci.
Przy pomocy polecenia Telefon
wyczony moliwe jest odczenie
podczonego telefonu od interfejsu
telefonu.

118

Telefon

Rczne wprowadzanie numeru

warunkiem, e uyto tego samego


telefonu i tej samej karty SIM.
Podczas trwanie tego procesu nowo
dodane numery s niewidoczne.
Jeli podczono inny telefon lub
uyto innej karty SIM, ksika
telefoniczna jest przeadowywana
cakowicie. W zalenoci od modelu
telefonu proces ten moe potrwa
kilka minut.

poszukiwanego kontaktu, aby


zawzi list wpisw ksiki
telefonicznej do wywietlenia.

Wybieranie numeru telefonu z ksiki


telefonicznej
Wybra opcj Wpisz numer,
a nastpnie wprowadzi dan
sekwencj liczb.
Wybra opcj Zadzwo, aby
rozpocz czenie.
Wybierajc opcj PB, mona
przeczy widok na menu ksiki
telefonicznej.
ksika telefoniczna
Po ustanowieniu poczenia telefonu
z systemem zawarto ksiki
telefonicznej telefonu jest
porwnywana z ksik telefoniczn
w pamici tymczasowej, pod

Po dokonaniu wstpnej selekcji:


wybra dany wpis ksiki
telefonicznej, aby wywietli numery
zapisane dla tego kontaktu.
Wybra dany numer, aby
rozpocz czenie.

Wybra pozycj Ksika


telefoniczna. Z wywietlonego menu
wybra pierwsz liter nazwy

Telefon
listy pocze

119

Uwaga
Wiadomoci s ograniczone do
70 znakw.
Poczenia przychodzce
W razie przychodzcego poczenia
wywietlane jest menu umoliwiajce
odebranie lub odrzucenie poczenia.
Wybra dan opcj.

Za porednictwem menu Listy


rozmw mona przeglda
poczenia przychodzce,
wychodzce i nieodebrane, a take
wybiera numery telefonw. W celu
rozpoczcia czenia: wybra dan
list pocze, interesujc nas
pozycj na licie i ostatecznie wybra
numer telefonu.
Funkcje wysyania wiadomoci
(tylko modele CD 400 / CDC 400)

W przypadku sparowania telefonu


komrkowego przy pomocy trybu
SAP moliwe jest przegldanie,
tworzenie i wysyanie wiadomoci za
porednictwem interfejsu telefonu.
Menu umoliwia rwnie usuwanie
wiadomoci.
Przegldanie odebranych
wiadomoci: wybra opcj Skrzynka
SMS odebranych.
Przegldanie wysanych wiadomoci:
wybra opcj Skrzynka SMS
wysanych.
Tworzenie wiadomoci: wybra opcj
Wpisz now wiadomo.

Funkcje podczas trwania poczenia


Podczas trwania poczenia
telefonicznego, nacisn pokrto
wielofunkcyjne, aby otworzy
podmenu.
W zalenoci od biecej sytuacji
i zakresu funkcji telefonu
komrkowego dostpny jest szereg
opcji:
Rozcz si: rozczanie
poczenia telefonicznego.
Pocz si z numerem:
wprowadzanie numeru telefonu
w celu wykonania drugiego
poczenia lub przesania numeru
jako sygnalizacji tonowej (DTMF),
np. w przypadku poczty gosowej
lub bankowych usug
telefonicznych.

120

Telefon

Odcz rozmow: odczanie


poczenia z uczestnikiem
telekonferencji.
Zcz rozmowy: zczanie dwch
pocze, gdy kilka pocze jest
aktywnych.
Przecz rozmowy: przeczanie
pomidzy poczeniami, gdy kilka
pocze jest aktywnych.
Wycisz rozmow: wyciszanie
poczenia.

Telefony komrkowe i radia


CB
Instrukcje montau i obsugi

Podczas instalacji i korzystania


z telefonu komrkowego naley
przestrzega zalece montaowych
i instrukcji obsugi producenta
telefonu i zestawu gonomwicego.
W przeciwnym razie moe doj do
uniewanienia homologacji typu
pojazdu (patrz: dyrektywa
95/54/WE).

Warunki bezproblemowej
eksploatacji telefonu komrkowego:
odpowiednio zainstalowana antena
zewntrzna, zapewniajca
maksymalny zasig,
maksymalna moc nadawcza 10 W,
instalacja telefonu w odpowiednim
miejscu, z uwzgldnieniem
odpowiednich uwag w podrczniku
uytkownika, rozdzia Ukad
poduszki powietrznej.
Przed przystpieniem do instalacji
warto zasign informacji na temat
odpowiednich miejsc montau anteny
zewntrznej i uchwytu telefonu oraz
na temat korzystania z urzdze
o mocy nadawczej powyej 10 W.
Zestawu gonomwicego bez
anteny zewntrznej zgodnego ze
standardem telefonii GSM
900/1800/1900 oraz UMTS mona
uywa wycznie wtedy, gdy
maksymalna moc nadawcza telefonu
komrkowego nie przekracza 2 wat
w przypadku korzystania z sieci
GSM 900 oraz 1 wata w innych
przypadkach.

Ze wzgldw bezpieczestwa nie


naley korzysta z telefonu podczas
prowadzenia samochodu. Nawet
korzystanie z zestawu
gonomwicego moe odwraca
uwag kierowcy.

9 Ostrzeenie
Urzdzenia radiowe oraz telefony
komrkowe niezgodne
z powyszymi standardami mog
by uywane wycznie
w przypadku podczenia ich do
anteny zamontowanej na
zewntrz samochodu.

Przestroga
W przypadku niezastosowania si
do obowizujcych instrukcji
korzystanie w pojedzie
z telefonw komrkowych
i urzdze radiowych bez anteny
zewntrznej moe by przyczyn
nieprawidowego dziaania
podzespow elektronicznych
samochodu.

Telefon

121

122

Indeks

Adapter do podczania telefonu 101


Adapter telefonu......................... 101
Adapter telefonu komrkowego.. 101
Aktualizowanie list stacji............... 36

Bluetooth...................................... 99

DAB.............................................. 46
DAB nadawanie cyfrowego
sygnau audio............................ 46
Dopasowywanie gonoci do
prdkoci jazdy......................... 18
Dynam. nawigacja........................ 87

EON.............................................. 41

Funkcja zabezpieczajca .............. 4

Gono gosowych informacji


zwrotnych.................................. 93

Informacje oglne......................
................ 2, 49, 57, 59, 64, 93, 99

Komunikaty dla kierowcw........... 28


Konfigurowanie DAB.................... 46
Konfigurowanie RDS.................... 41
Korzystanie z gniazda USB.......... 59
Korzystanie z gniazda
wejciowego AUX..................... 57
Korzystanie z ksiki adresowej... 77
Korzystanie z odtwarzacza CD/
DVD........................................... 51
Korzystanie z radioodbiornika...... 32
Korzystanie z systemu
Infotainment.............................. 18
Korzystanie z systemu
nawigacyjnego.......................... 66

Listy automatycznie zapisanych


stacji.......................................... 33
Listy ulubionych stacji................... 34

adowanie akumulatora telefonu. 99

Menu zakresw czstotliwoci..... 36

123
O

Obsuga........ 18, 32, 51, 57, 66, 114


Obsuga menu.............................. 19
Odtwarzanie zapisanych plikw
audio......................................... 61

Personalizacja.............................. 30
Podstawowa obsuga................... 19
pokrto wielofunkcyjne................ 19
poczenia alarmowe.................. 113
Poczenie.................................. 101
poczenie Bluetooth.............. 103
Ponowne wybieranie stacji..... 33, 34
Profil dostpu do karty SIM
(SAP)............................... 103, 114
Prowadzenie po trasie............ 79, 87
Przegld elementw sterujcych.... 6
Przegld symboli ......................... 89
Przycisk BACK (wstecz)............... 19

RDS.............................................. 41
Regionalizacja.............................. 41
Rozpoczynanie odtwarzania
z pyty CD/DVD......................... 51
Rozpoznawanie mowy.................. 93

Sterowanie telefonem................... 93
System RDS (Radio Data
System) .................................... 41

Telefony komrkowe i radia CB . 120


Tryb SAP............................ 103, 114
Tryb urzdzenia
gonomwicego........... 103, 114

Uaktywnianie odtwarzacza CD/


DVD........................................... 51
Ustawianie gonoci.................... 18
Ustawianie gonoci systemu
nawigacyjnego.......................... 66
Ustawienia barwy dwiku........... 25
Ustawienia poziomu gonoci..... 28

Wczanie i wyczanie systemu


Infotainment.............................. 18
Wczanie radioodbiornika........... 32
Wczanie rozpoznawania mowy. 93
Wczanie systemu
nawigacyjnego.......................... 66
Wprowadzanie punktu
docelowego .............................. 70
wybieranie zakresu czstotliwoci 32

wyciszanie.................................... 18
Wyszukiwanie stacji...................... 32

Zaawansowane wyszukiwanie
innych stacji (EON)................... 41
Zapisywanie stacji.................. 33, 34

124