You are on page 1of 2

Information Technology Solutions

Fogászati kezelések listája

FOGORVOSI KAR

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen végzett kezelések
megnevezéseit és árait tartalmazó listát a Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség
(MMDSZ) fogorvosi szakosztálya, az FOK Platform kizárólag tájékoztató jelleggel
készítette. Nem vállalunk felelősséget az esetleges változásokért.
Utolsó frissítés: 2014.11.16

A Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem utóbbi
évek egyik legnagyobb
megvalósítása annak a 2010ben átadott épületnek a
működtetése, amely helyet ad
az Integrált Fogászati
Komplexumnak.

MMDSZ
A Marosvásárhelyi Magyar

Odontológia és Paradontológia Diszciplína
Konzultáció
Fogkőeltávolítás
Amalgám tőmés
Üvegionomér tömés
Kompozit tömés (élő fog)
Direkt pulpasapkázás
Kompozit tömés (gyökérkezelt fog)
Gyökérkezelés (egygyökerű fog)
Gyökérkezelés (többgyökerű fog)
Gangrénakezelés
Fogínytasakkezelés

5 lej
20 lej
15 lej
20 lej
20 lej
20 lej
25 lej
20 lej
30 lej
30 lej
30 lej

Pedodoncia és Ortodoncia Diszciplína
Szakvizsgálat
Lenyomatvétel kezelési tervhez (felső- és alsó fogsor)
Transzpalatinális/rögzített linguális ív alkalmazása
Kivehető fogszabályozó készülék fogsoronkénti aktiválása
Monobloc készülék („éjszakai” fogszabályozó készülék)
Rögzített fogszabályozó készülék fogsoronkénti akiválása
Üvegionomér tömés
Kompozit tömés
Gyökérkezelés és gyökértömés
Ideiglenes gyógyszeres tömés
Gyökércsatorna tisztítása
Tejfogeltávolítás (foghúzás)
Professzionális fogtisztítás
Helyi fluorozás
Fogkőeltávolítás foganként
Rögzített fogszabályozó készülék egy fogsorra

10 lej
30 lej
200 lej
15 lej
400 lej
30 lej
20 lej
40 lej
50 lej
10 lej
20 lej
10 lej
20 lej
15 lej
2 lej
600 lej

Diákszövetség 1990
januárjában alakult. A legfőbb
célja a marosvásárhelyi
egyetemek magyar hallgatóinak
az érdekképviselete. Az MMDSZ
szervezésében kerül
megrendezésre minden évben
az Orvosi Tudományos Diákköri
Konferencia, illetve olyan
nagyobb rendezvények, mint a
Diáknapok, Gólyatábor vagy
Egyetemi Nyílt Napok,

FOK Platform
A Fogorvosi Kari Platform (FOK
Platform) a Diákszövetség
keretén belül működő
szakosztály, amely a Fogorvosi
Karon tanuló magyar anyanyelvű
hallgatókat (fogorvostan,
fogtechnikus) kívánja összefogni
és a szakmai
továbbfejlődésükhöz szűkséges
keretek megteremtésével
közösségi erőt kíván képviselni
úgy a kari tanácsban, mint a
mindennapokban.

Pácienregiszter
A program keretén belül

Protetika és Orális Rehabilitáció Diszciplína
Ideiglenes rögzítés
Ragasztás (cinkoxifoszfát cement)
Ragasztás (üvegionomér cement)
Korona visszaragasztása (cinkoxifoszfát cement)
Korona visszaragasztása (üvegionomér cement)
Rögzített fogpótlás eltávolítása fogművenként
Koronafelépítés előregyártott gyökércsappal
Koronafelépítés üvegionomér cementtel
Koronafelépítés kompozittal
Laborban készült gyökércsapos fogmű
Helyben készített ideiglenes korona
Akrilát ideiglenes korona
Szelektív becsiszolás terápiás célból, alkalmanként
Lenyomatvétel és tanulmányi minta készítése
Helyi érzéstelenítés
Digitális harapásvizsgálat T-Scan készülékkel
Elektromiográfiai (EMG) vizsgálat
Kivehető implantátum-protézis a tervezett min. áron
Teljes kerámia korona
Galvanizált elem
Fém (króm-nikkel) borítókorona
Fém-akrilát borítókorona
Fém-kerámia borítókorona
Részleges akrilát protézis
Részleges fémvázas protézis
Teljes protézis
Protézis indirekt alábélelése
Protézis direkt alábélelése
Protézis egyszerű javítása

5 lej/fogmű-db.
10 lej
15 lej
10 lej
15 lej
5 lej
40 lej
15 lej
20 lej
25 lej
10 lej
15 lej
40 lej
15 lej
5 lej
120 lej
150 lej
1000 lej
150 lej
480 lej
30 lej
35 lej
100 lej
150 lej
500 lej
150 lej
50 lej
40 lej
15 lej

leegyszerűsődik az egyetemi
fogászati kezelésekre való
jelentkezési folyamat. Az FOK
Platform honlapján elérhető
rövid, magyar nyelvű adatlapot
kitöltve a diákok fogják Önt

FIGYELEM!
A KONZULTÁCIÓ ALKALMÁVAL LEHETŐSÉGE VAN INFORMÁCIÓT KAPNI
AZ AKTUÁLIS DÍJSZABÁSRÓL.
MOGYE-HALLGATÓK, FOGYATÉKKAL ÉLŐK ÉS HÁBORÚS VETERÁNOK
KEDVEZMÉNYES DÍJSZABÁSBAN RÉSZESÜLNEK.

megkeresni.

540095 Marosvásárhely
N. Grigorescu utca 15A/1

http://fok.mmdsz.ro