ASOCIAłIA “YOUTH FOR JUSTICE”

Newsletter 2009
N U M Ă R U L 1 2 0 . 1 2 . 2 0 0 9

DE INTERES

• •

CVJ PROBATION junior

Cine suntem?
AsociaŃia “Youth for Justice” a fost înfiinŃată de un grup de tineri masteranzi în probaŃiune, Universitatea din București, la data de 1 septembrie 2009.

• •

ConferinŃa AcŃiune Crăciun

nuu voluntari în domeniul justiŃiei; să conștientizăm societatea civilă privind situaŃia persoanelor din sistemul penitenciar și serviciile de probaŃiune; să dezvoltăm

mediatizăm domeniul justiŃiei prin referire la cazurile concrete. Scopul AsociaŃiei „Youth for Justice” este astfel cel de a iniŃia, promova și susŃine activităŃi și proiecte în domeniul justiŃiei.

Voluntari

CUPRINS

Cine sunt volu 2 noștri? Programe 2

„Youth for Justice” este mai mult decât o asociaŃie, presupune echipă, dorinŃa acerbă de a face lucruri măreŃe, perseverenŃă și multă încăpăŃânare profesională. Dorim astfel ca prin proiectele, acŃiunile și evenimentele ce le vom desfășura să creștem oportunităŃile în vederea reintegrării în societate a persoanelor condamnate din sistemul penitenciar sau cele aflate în supraveghere din cadrul serviciilor de probaŃiune; să recrutăm și să pregătim conti-

Primul Teambuilding continuu parteneriate cu instituŃiile guvernamentale și cu organizaŃiile neguvernamentale și să

Proiecte

3

Mix Poze

3

AcŃiuni

4

Înainte de toate...
AsociaŃia “Youth for Justice” dorește să mulŃumească deosebit de mult domnului Marian Preda, decanul FacultăŃii de Sociologie și AsistenŃă Socială și domnului Mircea Mincea, avocat, pentru suportul lor necondiŃionat, fără de care asociaŃia nu ar fi existat astăzi. Le mulŃumim pentru că ne-au permis să dăm frâu liber imaginaŃiei noastre, să ne punem la încercare creativitatea și să emanăm din pasiunea noastră!

Gânduri de la acŃiune Evenimente

4

5

MulŃumim

5

PAGINA

2

Cine sunt volu noştri?
Am terminat facultatea de Sociologie și AsistenŃă Socială, specializarea AsistenŃă socială, modulul de ProbaŃiune. Îmi doresc foarte mult ca activitatea mea în cadrul voluntariatului să fie cât mai bună deoarece mă consider o persoană ambiŃioasă, sociabilă cu un spirit de echipă foarte bine dezvoltat. (Adina) Am 29 de ani, sunt studentă la programul masteral de "Psihodiagnoză și consiliere psihologică" de la Universitatea Ecologică. Sunt o fire deschisă, comunicativă, pasionată de psihologie, justiŃie. (Oana) Sociabilă, creativă, originală, și dornincă de a cunoaște și de a experimenta lucruri noi. Comunicativă și bună ascultătoare, cu spirit de iniŃiativă, cu simŃul umorului, veselǎ, ambiŃioasă și perseverentă. Mǎ bazez pe corectitudine. Ca și hobbuyri, sunt foarte dedicatǎ teatrului și dansului, fiind activitǎŃi în care mǎ regǎsesc și care mǎ relaxeazǎ. (Otilia)

Primul training voluntari

Programe
CVJul este un program extrem de important al AsociaŃiei “Youth for Justice” în care ne punem toată încrederea!
Obiectivele CVJului urmăresc iniŃierea mecanismelor de suport pentru voluntari; prevenirea criminalităŃii; oferirea de suport post-detenŃie persoanelor care s-au liberat din penitenciare; oferirea de suport și alternative pe timpul condamnării, persoanelor care ispășesc o pedeapsă și angrenarea într-un network puternic în domeniu. Centrul de Voluntariat pentru JustiŃie (CVJ) este o idee măreaŃă a AsociaŃiei „Youth for Justice”, concretizându-se ca un program de sine stătător în cadrul asociaŃiei. Scopul CVJului este acela de a recruta și pregăti continuu voluntari în munca directă cu persoanele condamnate. Mai mult, CVJul a creionat un mecanism solid de suport pentru voluntari în al cărui proces sunt incluși specialiști în domeniu. Ce a făcut CVJul din septembrie până acum? • am selectat 42 de voluntari dintr-un total de aproximativ 78 de aplicaŃii • 21 de voluntari au participat la un training general de 12 ore, urmând ca a doua serie de voluntari să fie inclusă la o nouă sesiune de training • specialiști în domeniul penitenciar și cel al probaŃiunii i-au iniŃiat pe voluntari în aceste domenii • am început procesul de a face parte dintr-un network serios al ONGurilor axate pe voluntariat și justiŃie

am semnat protocoale de colaborare cu penitenciarele Rahova și Jilava și Serviciul de ProbaŃiune București, având deopotrivă, discuŃii de colaborare cu AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor și DirecŃia Generală de ProbaŃiune am demarat activităŃi în cele 3 instituŃii

Primul training voluntari

NEWSLETTER

2009

NUMĂRUL

1

PAGINA

3

Proiecte
specialitate în domeniu, cât și în rândul specialiștilor din domeniul justiŃiei, cât și promovarea ideilor tinerilor cercetători cu activitate în domeniul justiŃiei. Un aspect important pe care PROBATION junior îl aduce în atenŃie este acela că revista permite comentarii. Ce a făcut PROBATION junior din septembrie până acum? • am scos un prim număr • am anunŃat o nouă solicitare de articole pentru numărul II am primit comentarii • revista a fost vizualizată din 7 Ńări (România, U.S.A, Canada, FranŃa, Germania, Italia și Coasta de Fildeș) de pe 3 continente (Europa, America de Nord și Africa) • 41,97% din totalul de vizitatori au fost vizitatori noi

PROBATION junior este o revistă știinŃifică virtuală trimestrială în sfera justiŃiei pentru tinerii cercetători, având drept scop schimbarea sistemului judiciar din România prin ideile tinerilor cercetători. Obiectivele revistei sunt cele de a încuraja tinerii cercetători să-și exprime părerile în domeniul justiŃiei publicând și/sau comentând articolele apărute în revistă; de a crește gradul de credibilitate a revistei în rândul publicaŃilor de

Mai multe

Mix Poze

poze pe http:// picasaweb.goo gle.com/ contact.yfj

PAGINA

4

Gânduri de la acŃiune
“Din partea lui M. pentru cele mai frumoase fete, multă sănătate și fericire.” “Nu prea am chef de scris pentru că sunt la pușcărie și nici chef de distracŃie. Eu le doresc tuturor să scape cât mai repede și eu să îmi petrec sărbătorile acasă.” “Un an nou cu multe bucurii și împliniri. La mulŃi ani!” “Mă bucur că aŃi venit la noi în perioada asta. Sărbătorile ne aduc cu atât mai mult aminte de familie. Sărbători Fericite și vouă.”

AcŃiune Crăciun

AcŃiune

“Voluntariatul este o nebunie frumoasă” Ioan Băla Director General, ANP

Crăciun

AcŃiuni
„Oriunde ai fi, Moș Crăciun ajunge la tine” a fost un mic proiect pe care AsociaŃia „Youth for Justice” l-a susŃinut în penitenciarele Jilava și Rahova pentru 100 de minori și tineri. Obiectivele pe care și le-a propus această acŃiune au fost: intercomunicarea cu tineri de vârste apropiate; cunoașterea și înŃelegerea unui mediu distinct; valorizarea potenŃialului creativ; consolidarea abilităŃilor relaŃionale și de comunicare și creșterea stimei de sine. Rezultatele acestei acŃiuni: • Moș Crăciun a venit la 100 de minori și tineri • timp de 3 zile acești minori și tineri au fost implicaŃi în activităŃile acŃiunii • au fost donate cărŃi fiecărui penitenciar • a fost donat câte un calculator pentru fiecare penitenciar

• •

AcŃiune Crăciun

au fost donate haine atât pentru minori și tineri, cât și pentru adulŃii care aveau nevoie aproximativ toŃi voluntarii noștri au fost implicaŃi în această acŃiune a fost consolidată o relaŃie profesionistă între voluntari și minorii și tinerii condamnaŃi pentru munca viitoare dintre cele 2 categorii

NEWSLETTER

2009

NUMĂRUL

1

PAGINA

5

Evenimente
Penitenciarelor Ioan Băla, Doamna Director al DirecŃiei GeneConferinŃa rale de ProbaŃiune Iuliana Cărbunaru, 17.11.2009 Doamna Director Adjunct al Penitenciarului Rahova LuminiŃa MedeleŃ, Domnul Purtător de Cuvânt al Penitenciarului Jilava Cristian Micu și Domnul Șef al Serviciului de ProbaŃiune de pe lângă Tribunalul București Gabriel Oancea. Rezultatele conferinŃei: • la conferinŃă au fost prezenŃi oameni din sfera academică, a ONGurilor, a instituŃiilor de profil și tineri preocupaŃi de domeniul justiŃiei • în urma conferinŃei AsociaŃia

ConferinŃa „ImplicaŃiile SocietăŃii Civile în Sfera JustiŃiei” având loc pe data de 17 noiembrie la Palatul Parlamentului a avut drept scop promovarea societăŃii civile în sfera justiŃiei și deopotrivă, antrenarea a cât mai multor parteneri în misiunea de a creiona idei inovatoare în domeniul justiŃiei. La conferinŃă ne-au onorat cu prezenŃa, Domnul Director General al AdministraŃiei NaŃionale a

„Youth for Justice” a publicat o prezentare a asociaŃiei și a viziunii acesteia în Revista de Criminologie, Criminalistică și Penologie nr. 3/2009 din cadrul Institutului NaŃional al Magistraturii am apărut în mass-media – Adevărul (http://www.adevarul.ro/ articole/bucuresti-ong-pe-justitieinaugurat-astazi-la-palatulparlamentului.html) și Evenimentul Zilei (http://www.evz.ro/ articole/detalii-articol/876395/ quotAvem-criminalitatea-pe-carenu-vrem-sa-o-prevenimquot/) am consolidat relaŃiile cu invitaŃii pentru o colaborare viitoare

Echipa “Youth for Justice” nu

MulŃumim
Membri Onorifici Marian Preda – Decan Facultatea de Sociologie și AsistenŃă Socială, Universitatea din București Mircea Mincea – Avocat Membri Speciali Mihaela Comșa Erika Wiker Colaboratori Alexandru Vizitiu – Content Logic Sorin Milutinovici – Content Logic Camera DeputaŃilor Sponsori Starlight Suites Hotel Bucharest Filos Pub Comimpex Marshal S.R.L. SC Gevicenter Com S.R.L. SC Meltem Textil S.R.L. Ro Star SC Afiliu Prod Panif S.R.L. Vasile Mastragociu – Cabinet Avocatură

este completă fără voi! Vă mulŃumim că aŃi acceptat provocarea noastră!

Primul training voluntari

AcŃiune Crăciun

AsociaŃia “Youth for Justice”

Str. Transilvaniei nr. 6, la demisol, București, Sector 1, CP 010796 Telefon: 0726.113.078 E-mail: contact@yfj.ro Web: www.yfj.ro

Misiunea AsociaŃiei „Youth for Justice” este aceia de a oferi permanent soluŃii inovatoare în domeniul justiŃiei!

Fii schimbarea ce vrei s-o vezi în jurul tău! (Ghandi)

www.yfj.ro

Ce ar mai fi interesant?
• •

• • • • •

avem un cont pe picasa unde puteŃi vizualiza poze cu noi (http://picasaweb.google.com/contact.yfj) permanent aproximativ 40.000 de oameni preocupaŃi de sfera justiŃiei, de pe cele 110 grupuri de discuŃii pe care suntem logaŃi, primesc informaŃii de la „Youth for Justice” suntem în tratative de a deschide sucursale la Timișoara, Cluj-Napoca și Iași ne pregătim să aplicăm pe granturi Tineret în AcŃiune la fiecare dintre cele 4 dead-line-uri de anul viitor am fost în teambuilding în vară și pregătim un altul în februarie ne face o deosebită plăcere să comunicăm cu voi permanent! în curând lansăm varianta în engleză a site-ului

Primul teambuilding

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful