ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

2010
Η Λευκωσία του χθες
Χάρτης της ευρύτερης περιοχής της Λευκωσίας (1885)

Χάρτης της εντός των τειχών Λευκωσίας (1883)
Η Πλατεία Μεταξά (Ελευθερίας)

Ιανουάριος 2010
ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ
Το Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Μελκονιάν

Φεβρουάριος 2010
ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ
Η Πύλη Αμμοχώστου

Μάρτιος 2010
ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ
Το Μεγάλο Χάνι

Απρίλιος 2010
ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ
Η οδός Πάφου

Μάιος 2010
ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ
Ο σιδηροδρομικός σταθμός

Ιούνιος 2010
ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ
Ο δρόμος του Μουσείου

Ιούλιος 2010
ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ
Το ξενοδοχείο Λήδρα Πάλας

Αύγουστος 2010
ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ
Ο καθεδρικός ναός της Αγίας Σοφίας

Σεπτέμβριος 2010
ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ
Το Σεράι (κονάκι)

Οκτώβριος 2010
ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ
Η γέφυρα του Πεδιαίου

Nοέμβριος 2010
ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ
Το ∆ημαρχείο της Λευκωσίας

∆εκέμβριος 2010
ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.