Kv kvk

Be rus Berus. Berus Bibah. Berus Bibah berus merah. Bibah sapu cat guna berus merah. 1.

Kv kvk
Ci cak Cicak. Cicak rumah. Rumah Bacik ada cicak. Cicak berak dalam cawan Bacik. Bacik sangat marah. Muka Bacik merah padam. 2.

Kv kvk
Da pur Dapur. Dapur Safar. Dapur Safar dapur gas. Safar masak atas dapur. Ibu penat kemas dapur Safar. 3.

Kv kvk
Da tuk Datuk Datuk Da mak. Datuk Damak su dah tua. Datuk Damak sakit pe rut. Datuk Damak rajin. 4

Kv kvk
Fi lem Sa lam Salam ada filem Salam dan Salim cuci filem. Salam cuci filem dekat kedai. Kedai Param kedai gambar. 5.

kvkvk
Ga jah Gajah. Gajah hitam Gayah lihat gajah hitam. Gajah usik Gayah. Gayah marah gajah. Gayah pukul gajah de ngan galah. 6.

Kvkvk
Gi tar Sa tar. Satar ada gitar Satar ma hir pe tik gitar. Satar nya nyi sam bil petik gitar. Gitar Satar Gitar Kapok. Gitar Kapok Satar sudah kopak. 7.

kvkvk
Ha kim Hakim. Ha kam hen dak jadi hakim. Hakim hu kum se la lu adil.

kvkvk
Ho tel

Ha zif. Hazif duduk hotel. Hotel Hazif duduk hotel me wah. Hazif bayar murah. 9.