You are on page 1of 12

> Innehållsförteckning <

> Innehållsförteckning < 3 Medlemmar 3 – 4 Nätverk 4 Framtid 5 Vår produkt 6 Hållbart

3

Medlemmar

3

– 4

Nätverk

4

Framtid

5

Vår produkt

6

Hållbart Företagande

6

– 7

Marknaden

8

Försäljning

9

Aktivitetsplan

10 – 11

Ekonomi

 

12

Underskrifter

> Medlemmar < P ontus Olofsson, VD Pontus uppgift är att få alla i företaget att

> Medlemmar <

> Medlemmar < P ontus Olofsson, VD Pontus uppgift är att få alla i företaget att

Pontus Olofsson, VD Pontus uppgift är att få alla i företaget att känna sig, och arbeta som en enhet genom att skapa ett förtroende mellan medlemmarna. Samtidigt hålla alla på samma spår med ett gemensamt mål. Det är också VD:ns ansvar att ha en översiktlig bild av företaget, se vad som behövs för att komma vidare och vara frontfiguren i dessa sammanhang.

> Medlemmar < P ontus Olofsson, VD Pontus uppgift är att få alla i företaget att

Elis Öhrman Marknadsansvarig Elis ansvarar för att förstå vad det är marknaden vill ha, t.ex. vilken sorts design som skulle få ett bra mottagande, samt förmedla detta till resterande medlemmar i företaget på ett bra och informativt sätt. Även att ha god förståelse över hur vi på bästa sätt marknadsför företaget så effektivt som möjligt.

> Medlemmar < P ontus Olofsson, VD Pontus uppgift är att få alla i företaget att

Jesper Lundgren, Ekonomiansvarig Jesper hänger med i den ekonomiska utvecklingen för att kunna göra det bästa utav de situationer som företaget ställs inför. Tar till större del hand om inköp av tröjor och andra in/ut - betalningar, samtidigt som han håller hela Företaget uppdaterat på detta.

> nätverk <

HANDLEDARE Malin Ekström Björkqvist Vår handledare fungerar lite som en arbetsgivare, informerar oss om de olika pappersarbetena och diverse viktiga tillfällen som vi behöver hålla koll på.

3
3
R ÅDGIVARE Margareta Gottberg Företag : Margareta Gottberg Vi känner att Margareta är professionell och har

RÅDGIVARE Margareta Gottberg Företag: Margareta Gottberg Vi känner att Margareta är professionell och har väldigt mycket tips på hur vi som ett företag ska nå våra mål. Eftersom hon arbetar med handledning och stöd i verksamheter som vill skapa sin egen framgång tycker vi att det passar perfekt och vi planerar att träffas ungefär två gånger per halvår.

> Framtid <

MÅL Våra mål är skapa något som blir igenkänt på en lokal nivå, samtidigt som vi går plus i företaget vid slutet av UF-året. Vi vill att våra designer skall locka till sig många kunder samt att kunderna ska vara nöjda med tröjornas kvalité.

Delmål

Alla idéer på tryck vi skapar skall vara originella.

Designerna ska hålla hög kvalité och vara godkända utav alla i företaget.

Ha ett följe med över 500 personer på sociala medier i slutet av UF-året.

VISION I framtiden vill vi vara ett tillräckligt etablerat företag som utan problem kan gå från design-idé till en tröja redo att säljas. Våra planer är att först rikta in oss på den gotländska marknaden, men förhoppningsvis utöka till hela Sverige då det möjligen finns fler konkurrenter men även fler kunder. Eftersom vårt företag endast består av ungdomar kan vi på ett lättare sätt förstå vad ungdomar vill ha och leverera det, vilket kan vara svårare för våra konkurrenter.

4
4

> AFFÄRSIDÉ <

> AFFÄRSIDÉ < Vi på Wisby Pr int Designs UF trycker t-shirts med originella designer, inriktade

Vi på Wisby Pr int Designs UF trycker t-shirts med originella designer, inriktade till ungdomar som vill ha en snygg tröja till antingen vardagen eller tillställningen.

> Vår produkt <

PRODUKTEN Vår produkt är helt enkelt olika t-shirts med olika designade tryck. Tröjorna gör vi inte själva utan köper in från annat håll, likadant med själva tryckprocessen samarbetar vi med ett tryckföretag för bästa resultat. Vi kommer försöka hålla oss till att en tröja kostar 150 kr/st, beroende på eventuella prisutvecklingar inom inköp/frakt under UF-årets gång.

UTSEENDE För tillfället denna affärsplan skrivs, har vi bara en design färdigställd och det är det relativt simpla citatet ”It is what it is” som helt enkelt betyder att man får acceptera och göra det bästa utav den situation man är i.

5
5
> HÅLLBART FÖRETAGANDE < Vi på Wisby Print Designs ser till att våra tröjor är gjorda
> HÅLLBART FÖRETAGANDE <
Vi på Wisby Print Designs ser till att våra tröjor är gjorda i miljövänlig bomull samt
framställda i en fabrik med rättvisa arbetsförhållanden.
Vi försöker även ta kontakt med våra kunder för att ta reda på vad de tänker om våra
tryck samt ändrar dessa så sätt att de känns bra både för oss och våra kunder

> MARK NADEN <

Det finns väldigt många klädaffärer runt om i världen där man kan hitta i princip vad man vill och nu mera kan man även beställa hem olika typer av kläder direkt från internet, detta kan göra det svårt för ett nytt klädföretag att synas i världen.

KONKURRENTER & M ARKNAD

 • Vi på W isby Print Designs har

bestämt oss för att etablera oss på Gotland där marknaden för T-shirts kanske inte är den största men fortfarande ganska stark, på Gotland finns de vanliga klädaffärerna som HM, Cubus, KappAhl m.m. men klädmarknaden i övrigt är väldigt liten i jämförelse med samma marknad på fastlandet, detta tror vi är till vår fördel då Gotland inte är så stort och alla känne r alla.

KUNDEN Våra tröjtryck är tänkta att rikta sig mot ungdomar och åldrarna där runtom och eftersom det är just ungdomar som vi riktar oss mot så vill vi kunna sälja snygga och roliga tröjor till ett överkomligt pris, ett pris som inte sträcker sig så långt som många märkeskläder kan göra

utan vi vill hålla oss inom ramarna för en ungdom som tjänar minimal lön och vill ha pengar över till att göra annat.

PRISSÄTTNING Prissättningen kom ner till vad kunden var redo att betala samt hur mycket det kostade att framställa dessa tryck, genom att fråga kunden i en marknads undersökning samt tryckföretaget kom vi fram till att ett rimligt pris var 150-200kr.

Strenghts

 

Weaknesses

 

Opportunities

 

Threats

 • - Nya idéer

 • - branschen

Inget stort

-

Nya i

 • - Eget

 • - Konkurrens

Nytt

 • - Hög

massproduceran

-

Finns redan

 • - Nya idéer

 • - Andra

de företag.

etablerade

 • - ”roligare” tryck

Bra priser

företag

       
6
6

MARKNADSUNDERSÖKNING

 • Vi gjorde en marknadsundersökning

där vi frågade 20 personer några frågor, dessa frågor var hur mycket de kunde tänka sig att betala för en tröja, vilket typ av tryck de föredrar (eg. Bild, Text eller båda) samt om de hade några idéer på tryck de skulle

vara intresserade av.

Enligt de svar vi har fått in så ser vi att majoriteten av folk tycker att 100- 200kr är ett bra pris på våra tröjor och de har gärna både bild och text som tryck, på andra plats kommer bara bild och sist bara text.

 • Vi fick även in några bra tips på tryck

som vi kan använda oss av.

M ARKNADSUNDERSÖKNING Vi gjorde en marknadsundersökning där vi frågade 20 personer några frågor, dessa frågor var
6 5 4 3 2 1 0
6
5
4
3
2
1
0
 • Man

 • Kvinna

12 10 8 6 4 2 0 Bild Text Bild & Text 7
12
10
8
6
4
2
0
Bild
Text
Bild & Text
7

> FÖRSÄLJNING <

> FÖRSÄLJNING < U nder UF-året kommer vi ha haft minst två säljtillfällen där vi visat

Under UF-året kommer vi ha haft minst två säljtillfällen där vi visat upp oss och våra designer ute på marknaden, under dessa två tillfällen så hoppas vi kunna fånga kundernas intresse som mest då det är de tillfällena vi på riktigt kan stå och visa upp oss. Utöver dessa två säljtillfällen så kommer vi att kunna ta in beställningar från kunder som är intresserade av att köpa en eller flera av våra tröjor. Kunden kan göra detta genom information på vår Facebook sida där vi kommer att lägga upp bilder och andra nyheter, vi har även öppnat ett Instagram konto där vi också lägger upp bilder.

PROFILERING

Wisby Print Designs vill vi ska

upplevas som ett trevligt och seriöst företag, vi vill även att vårt företag ska vara lättigenkännligt med vår bra logotyp samt smart designade tryck. Det tillsammans med snygga visitkort och lite affischer så hoppas vi att andra som inte är med på dessa två andra säljtillfällen kan hitta oss och finna ett intresse i de designer som vi tagit fram. Utöver det faktum att vi vill framstå som trevliga och seriösa så vill vi även att kunden ska känna att våra priser är bra och kvaliteten lika så.

> FÖRSÄLJNING < U nder UF-året kommer vi ha haft minst två säljtillfällen där vi visat

facebook.com/WisbyPrintDesig ns

• instagram.com/Wisby _Print_Desig n s_UF 8
instagram.com/Wisby _Print_Desig n s_UF
8

> AKTIVITETSPLAN <

1/9-2014 30/5- 2015

> AKTIVITETSPLAN < 1/9 - 2014 – 30/5 - 2015 A ktiviteter S ep O kt

Aktiviteter

Sep

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Brainstorming

------

               

Bank Möte

 

--

             

Företagardagen

 

-

             

Första Designerna

   

-

           

Jul Designer

   

-

           

Affärsplan

   

-

           

Julskyltning

   

-

           

Anmälan till

         

--

     

Regional Mässa

3 nya Designer

         

--

     

Regional Mässa

           

---

   

Tävlingsbidrag SM Deadline

             

---

 

SM

               

--

Årsredovisning

               

--

Vi kommer att sälja våra produkter under hela UF-året och inte bara på julskyltningen i slutet av november och på den regionala mässan i mars.

Aktivitetsplanen och mycket mer kan du hitta på vår facebook sida!

www.facebook.com/WisbyPrintDesigns

9
9

> Ekonomi <

1/9-2014 30/5- 2015

> Ekonomi < 1/9 - 2014 – 30/5 - 2015 V i ställde upp att jobbat

Vi ställde upp att jobbat på en gymnasiemässa där vi tjänade 3000kr till företaget. Vi har även lagt in ett riskkapital på minst 100kr var. Vi kommer med tiden försöka fixa sponsorer för att lyckas så bra som möjligt med vårt

UF-företag, Wisby Print Designs.

LIKVIDITETSBUDGET

Inbetalningar

Sep

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Totalt

Försäljning

   

1500

 
 • 600 200

500

 • 1000 1000

500

 

5300

Riskkapital

   

300

           

300

Sponsring

3000

               

3000

Summa

3000

0

1800

 
 • 600 200

500

 • 1000 1000

500

 

8600

inbetalningar

                     

Utbetalningar

                   

Varukostnad

   

1000

 
 • 500 100

500

500

500

500

 

3600

Registreringsavgift

 

300

       

300

   

600

Mäss-

   

300

     

300

   

600

/marknadsavgifter

Monter

           

300

   

300

Riskkapital

               

300

300

utbetalningar

Övrigt

   

300

         

400

700

Summa

 

300

1600

 
 • 500 800

500

500

1400

500

 

6100

utbetalningar

 

Ingående Likvida

0

3000

 

2900

 • 2700 3500

3000

3500

 

3100

3100

   

medel

Summa inbetalningar

3000

0

   
 • 1800 1000

  • 600 500

1000

   
 • 500 200

   

Summa utbetalningar

0

300

   
 • 1600 1400

  • 500 500

500

   
 • 500 800

   

Utgående Likvida medel

3000

2700

 

3000

 • 2900 3100

3500

3500

 

3100

2500

 
                       
   

10

     

RESULTATBUDGET 1/9-2014 30/5- 2015

R ESULTATBUDGET 1/9 - 2014 – 30/5 - 2015 HT VT Hela Året I ntäkter F
 

HT

VT

Hela Året

Intäkter

     

Försäljning

2100

3200

5300

Sponsring

3000

0

3000

Intäkter S:a

5100

3200

8300

Kostnader

     

Varuinköp

1500

2100

3600

Registreringsavgift

300

300

600

Monter

 

300

300

Marknadsföring

300

200

500

Övriga kostnader

 

200

200

Summakostnader

2100

3100

5200

Beräknat resultat

3000

100

3100

Vårt mål är att sälja 100 tröjor totalt. Eftersom vi blivit sponsrade med 3000kr så har vi en god startpunkt. Vi ska sälja mer under vårterminen för att då har vi en längre period på oss. Vi ställer höga krav på oss själva för att vi ska nå så stor framgång som möjligt. Vi ska bli företaget som ska sälja mest.

11
11
> Underskrifter < ORT DATUM SIGNATUR NAMNFÖRTYDLIGANDE 12
> Underskrifter <
ORT
DATUM
SIGNATUR
NAMNFÖRTYDLIGANDE
12