You are on page 1of 9

Korijen

Glagolska
imenica

Pasiv

Aktiv

Imperativ

Sadanje
vrijeme

Prolo vrijeme

Br.
pojavlji
vanja

Znaenje

105

raditi

29

otvoriti, pobijediti

2.

65

poslati, spremiti

3.

346

uiniti, postaviti

4.

40

skupiti

5.

35

ii

6.

28

podii

7.

49

opiniti, zaarati

8.

131

biti dobar

9.

27

prokleti

10.

42

koristiti

11.

92

pomoi

12.

49

dosei

13.

43

ostaviti

14.

43

skupiti

15.

80

suditi, vladati

16.

61

izai

17.

83

ivjeti vjeno

18.

248

stvoriti iz niega

19.

78

ui

20.

Redni br.
1.


163

sjetiti se, spomenuti

122

opskrbiti

22.

49

uiniti seddu

23.

29

osjeati

24.

63

zahvaljivati

25.

89

govoriti istinu

26.

143

oboavati, robovati

27.

54

grijeiti

28.

93

ubiti

29.

23

sjediti, ostati iza

30.

56

propisati, pisati

31.

461

nevjerovati,
b.nezahvalan
spletkariti

32.
33.

95

gledati, ekati

34.

58

udariti, dati primjer

35.

50

nositi

36.

94

strpiti se

37.

266

initi nepravdu

38.

59

znati, prepoznati

39.

49

shvatiti, razumjeti

40.

95

oprostiti, pokriti

41.

47

odrediti, imati mo

42.

76

lagati

43.

43

21.44.

62

zaraditi

49

vladati, posjedovati

45.

100

uti

46.

30

tugovati

47.

46

misliti, raunati

48.

27

uvati, pamtiti

49.

51

izgubiti

50.

148

smilovati se

51.

66

posvjedoiti, b.prisutan

52.

518

znati

53.

318

raditi

54.

25

prezirati, mrziti

55.

45

ostaviti iza

56.

22

staviti

57.

20

dogoditi

58.

23

darivati

59.

107

nai

60.

19

naslijediti

61.

19

nositi teret

62.

14

opisati, obiljeiti

63.

124

obeati

64.

19

uvati

65.

25

obuhvatiti

66.

72

pokajati se

67.
68.

42

okusiti

26

uspjeti, pobjediti

69.

1719

rei

70.

55

ustati

71.

1361

biti

72.

93

umrijeti

73.

112

bojati se

74.

24

upravo htjeti, jedva da

75.

35

spletkariti

76.

51

poveati

77.

61

recitovati

78.

197

pozivati, moliti

79.

30

oprostiti

80.

29

eljeti, traiti

81.

60

tei, trati

82.

116

nagraditi

83.

62

ispuniti, odluiti

84.

32

biti dovoljan

85.

163

uputiti, voditi

86.

48

bojati se

87.

57

biti zadovoljan

88.

36

zaboraviti

89.

119

pitati

90.

17

itati

91.

92.

142

uzeti, uhvatiti

101

jesti

93.

232

narediti

94.

25

vjerovati, biti siguran

95.

13

odbiti

96.

269

vidjeti

97.

263

doi

98.

277

htjeti, eljeti

99.

39

biti zao

100.

236

doi

101.

113

zalutati

102.

83

ivjeti, pozdraviti

103.

45

vratiti se

104.

39

odvraati od

105.

31

tetiti, povrijediti

106.

68

misliti, vjerovati

107.

17

prebrojavati

108.

24

zanijeti, prevariti

109.

17

proiriti, produiti

110.

58

dodirnuti

111.

18

voljeti

112.

33

zamijeniti

113.

48

obradovati

114.

35

obznaniti

115.


116.

26

biti uinjeno

48

slaviti

117.

26

potiniti

118.

31

smatrati istinitim

119.

49

kazniti

120.

42

poduiti

121.

27

ii ispred

122.

198

poricati

123.

46

obavijestiti, obznaniti

124.

79

spustiti

125.

39

spasiti

126.

45

okrenuti se

127.

31

boriti se, truditi se

128.

54

boriti se

129.

44

pozivati

130.

34

biti licemjeran

131.

24

preseliti se

132.

36

vidjeti

133.

72

initi dobro

134.

108

izniknuti

135.

45

uvesti

136.

33

vratiti

137.

135

poslati

138.

23

pretjerivati

139.

72

predati se, pokoriti se

120

initi irk

141.

34

postati

142.

40

postati dobar, raditi


dobro
okrenuti se

143.

21

udaviti se

145.

36

initi nered

146.

40

uspjeti

147.

16

uiniti da nie

148.

70

upozoriti

149.

190

spustiti, objaviti

150.

22

stvoriti, proizvesti,
uzgojiti
dati blagodati

151.
152.

69

troiti

153.

25

ne priznavati, nijekati

154.

58

unitavati

155.

17

upotpuniti

156.

64

voljeti

157.

21

ohalaliti

158.

18

prikriti, tajiti

159.

68

dovesti u zabludu

160.

20

pripremiti

161.

22

dati da okusi

162.

53

17

140.

144.
-


163.

139

eljeti

65

zadesiti nevolja

164.

74

pokoravati se

165.

67

uspostaviti

166.

21

usmrtiti

167.

53

oivjeti

168.

18

sakriti

169.

44

pokazati

170.

41

obogatiti se

171.

71

baciti, smjestiti

172.

23

spasiti, sauvati

173.

72

objaviti, nadahnuti

174.

18

ispuniti

175.

782

vjerovati

176.

274

dati

177.

16

uznemiravati

178.

17

razmiljati

179.

51

biti opomenut

180.

44

osloniti se

181.

18

postati jasno

182.

17

ekati priliku

183.

79

uzeti za zatitnika

184.

25

usmrtiti, potpuno primiti

185.

blagosloviti, biti uzvien

186.

187.

pitati jedni druge

52

razilaziti se

188.

140

slijediti

189.

128

uzeti, usvojiti

190.

215

biti na oprezu, zatititi

191.

59

izmiljati lai

192.

61

nai ili slijediti pravi put

193.

48

traiti

194.

16

okonati

195.

20

okrenuti se, vratiti se

196.

pobijeliti

197.

pocrniti

198.

20

pourivati

199.

42

traiti oprost

200.

48

oholiti se

201.

23

ismijavati

202.

28

prihvatiti, odgovoriti

203.

42

moi

204.

47

ustrajavati

205.