You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

11-23-14

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

Na kocu czasw sdzeni bdziemy z mioci...


I przykro jest to powiedzie, ale niestety nie
wszyscy co mwi, e kochaj Jezusa wejd do
Krlestwa Niebieskiego. Rozmawiaem kiedy z
mod
dziewczyn,
katoliczk.
Rozmowa
dotyczya spraw wiary. W pewnym momencie ona
mwi do mnie: Ojcze ja kocham Pana Jezusa. Ja
Go bardzo kocham. Tak, ja to czuj w sercu.
Odpowiedziaem: No to piknie. Ale pytam co
dla Niego robisz? Nie potrafia mi odpowiedzie
na to pytanie. Co ty robisz dla Jezusa? Jak
wyraasz swoj mio do Niego? To bardzo
konkretne pytania. Powiesz mi, e si modlisz, e
chodzisz do kocioa, e si spowiadasz itd. To
dobrze. Ale pytam dalej. Co z tego wynika? Co robisz dla Jezusa po modlitwie, po
Mszy witej, po spowiedzi? Moesz wspaniale wypeni wszystkie praktyki religijne
i nie zauway czowieka, ktry potrzebuje twojej pomocy. Ale nie chodzi o jak
mio sentymentaln, uczuciow, mio z telenoweli. Chodzi o konkretne czyny
mioci a s one owocem modlitwy. Ten kto si prawdziwie modli, widzi potrzeby
drugiego, szczeglnie cierpicego czowieka. To ogromna tajemnica, e Jezus
utosamia si z ubogimi i opuszczonymi. On jest ukryty we wszystkich cierpicych
obliczach wspczesnego wiata. O tym mwi nam dzi Bg poprzez sowo Ewangelii.
W dzie sdu, w dzie powtrnego przyjcia Chrystusa na ziemi, bdziemy sdzeni
z mioci. Jeli ignorujemy Jezusa w drugim czowieku, oznacza to, e i nasza
modlitwa jest byle jaka. Niedocigym przykadem konkretnej mioci do ubogich jest
bogosawiona Matka Teresa z Kalkuty. Osoba gboko zjednoczona z Bogiem. Wiele
godzin powicaa na modlitw. Ale to nie wszystko. Ona wysza na ulice, do ubogich,
do bezdomnych, do chorych, ktrzy dosownie gnili w rynsztoku. Pewien dziennikarz
przyjecha, aby zrobi reporta o jej pracy. Po kilku dniach w czasie rozmowy
powiedzia do Matki Teresy: Matko, ja bym tego nie robi, nawet za milion dolarw.
Ona odpowiedziaa: Ja te nie. Gdzie ukrywa si sekret tej piknej posugi? Ona
odkrya Jezusa w obliczach
chorych i ubogich. Dla niej
kady
cierpicy
czowiek
by drugim Chrystusem.
Wszystko, co robia, robia dla
Jezusa.
Ona
nie
ya
sentymentalno uczuciow
mioci do Jezusa. Jej ycie,
jej mio to by konkret! Po
mierci
zostaa
osdzona
z mioci.
O. Marcin Zubik

DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:
KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Sawomir Murawka
proboszcz
ks. Tomasz Ludwicki
wikariusz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am; od poniedziaku
do pitku o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


1:00 + Andrzej Zawadzki
7:00 + ukasz Skowroski w 4 rocz. mierci i zmarych z
rodziny
SOBOTA - 22 LISTOPADA

9:00 + Janina, Czesaw Pachnik - siostra


4:00 + Luiza Budzynowski, Amelia Czaczkowski - rodzina
5:30 + Helena Bienkowski - P. Bilek
UROCZYSTO CHRYSTUSA KRLA- 23 LISTOPADA

8:00 + Maria Jdrzejewski - syn z rodzin


9:30 - Msza w. dzikczynna oraz o opiek Matki Boej
dla Edwarda z okazji 50 urodzin
11:15 + Alex Tondera - ona
1:00 - O Boe b. dla Amelii i Mayi w dniu urodzin
1:00 - O Boe b. dla Czesawa Nowaka z okazji urodzin
1:00 + Waldemar Zych
1:00 + Maria Zolki
1:00 + Jzef Kogut
7:00 - O Boe b. dla Moniki z okazji 21 urodzin - babcia
PONIEDZIAEK - 24 LISTOPADA

9:00 + Mieczysaw Zatej - rodzina


7:00 + Waldemar, Zdzisaw Ciesielscy
WTOREK - 25 LISTOPADA

9:00 + Katarzyna Chryczyk - dzieci


7:00 + Kazimierz Drela w 30 rocz. mierci, Marian
Wszdyby w 10 rocz. mierci
RODA - 26 LISTOPADA

9:00 - Za parafian
7:00 - O Boe b. dla rodziny Kmieciw
THANKSGIVING - CZWARTEK - 27 LISTOPADA

9:00 + Genowefa Babel - Z. Grunowicz


11:00 + Aniela, Jakub Skwarek - rodz. Szaflarskich
PITEK - 28 LISTOPADA

9:00 + Genowefa Babel - B. M. Kmie


7:00 - O Boe b i potrzebne aski dla Agnieszki i Dariusza
7:00 + Stanisaw, Aleksandra Kurzatkowski - syn z
rodzin
7:00 + Jennifer Cowden w 2 rocz. mierci - dziadkowie
SOBOTA - 29 LISTOPADA

9:00 - O Boe b. dla syna - rodzice


4:00 + Helena Mack w 2 rocz. mierci - dzieci
5:30 + Helena Bienkowski - dzieci, wnuki
I NIEDZIELA ADWENTU- 30 LISTOPADA

8:00 + Rafa Gomka - siostra z mem


9:30 + Zdzisaw Burczak - syn z rodzin
11:15 - O Boe b. dla Zofii i Zygmunta Linowskich
w 45 rocz. lubu
1:00 - O zdrowie dla ukasza Kalinowskiego
1:00 + Andrzej Klawa
1:00 + Andrzej Klimkowicz
1:00 + Irena, Bolesaw Bogusz
1:00 + Zmarli z rodziny Wampuszycw

KAWIARENKA
W niedziel 16 listopada kawiarenk przygotowali rodzice
dzieci I Komunii w: pastwo Kozowscy, Luziski,
Rajpold, Betleja. Dochd wynis $561.00. Obiad zosta
przygotowany przez Dominica Jakubowskiego. Dochd
wynis $500.00. Bg zapa.

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 29/30 listopada
4:00 - Celina Basta
5:30 - Monica Nowak, Art Mirek
8:00 - Iwona Jdrzejczak, Anna Szklarska
9:30 - Weronika Kraska, Anna Martusiewicz, Boena
Dulemba
11:15 - Dzieci
1:00 - Maria Grot, Krystyna Szymczakowska, Mariola
Vanderest
7:00 - Maria Mikho
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 29/30 listopada
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - F. Emil, G. Mikoajczak
9:30 - Z. Skorupa, A. Szmyd, J. Szwakopf, M. Wach
11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia, K. Zadrozny
1:00 - J. Put, A. Ciesielski, S. Krlczyk, T. Bura
7:00 - J. Chagnon, A. Jasiski
CZYTANIA MSZALNE NA TYDZIE
23 LISTOPADA, 2014
PONIEDZIAEK - Ap 14,1-3.4b-5 Ps 24 k 21,1-4
WTOREK - Ap 14,14-20 Ps 96 k 21,5-11
RODA - Ap 15,1-4 Ps 98 k 21,12-19
CZWARTEK - Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a Ps 100
k 21,20-28
PITEK - Ap 20,1-4.11-21,2 Ps 84 k 21,29-33
SOBOTA - Ap 22,1-7 Ps 95 k 21,34-36
NIEDZIELA - Iz 63,16b-17. 19b; 64, 3-7 Ps 80 1 Kor 1,3-9
Mk 13,33-37
OFIARY Z NIEDZIELI 16 LISTOPADA 2014
Ofiary z kopert - $ 6,324.00
Ofiary bez kopert - $ 1,323.00
CSA - 100.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Przeywamy
dzi
uroczysto
Chrystusa Krla Wszechwiata. Ma
ona nam przypomina przede
wszystkim o tym, e dla czowieka
wierzcego krlowa znaczy suy,
a to pociga za sob gotowo bycia
do dyspozycji drugiego czowieka.
Uroczysto ta zostaa ustanowiona
w 1925 roku przez papiea Piusa XI.
Jej celem jest zwrcenie uwagi na
to, e Chrystus z samej swojej
natury jest Krlem, jak zreszt sam
si okreli, stojc przed Piatem.
Krlestwo Jego jednak nie jest z tego wiata, dlatego nie
mona prbowa okrela Chrystusowego krlowania na
podobiestwo ziemskiego. Krlestwo Jezusa obejmuje
wszystkie ludy, jzyki i narody, a panowaniu Jego nie
bdzie koca. Za kadym razem, gdy odmawiamy
modlitw Ojcze nasz, wypowiadamy wezwanie: Przyjd
krlestwo Twoje, proszc o to, by nastao krlestwo
Jezusa, ktre nie jest z tego wiata. Jest to krlestwo
sprawiedliwoci, mioci i pokoju. Warto, abymy o tym
pamitali w naszej codziennoci. W tym dniu swoje wito
obchodz nasi Kapani ze Zgromadzenia Ksiy
Chrystusowcw oraz Siostry Misjonarki Chrystusa Krla.
Pamitajmy o nich dzisiaj w swoich modlitwach.
Dzi druga kolekta zostanie przeznaczona na
Seminarium Duchowne Towarzystwa
Chrystusowego
Dzisiejsza niedziela jest zarazem ostatni niedziel roku
liturgicznego. Za tydzie rozpoczniemy Adwent czas
przygotowania na wita Boego Narodzenia. Niech ten
ostatni tydzie roku liturgicznego pobudzi nas do refleksji
nam naszym podejciem do wiary w codziennym yciu.

GODZINY PRACY SPOECZNEJ


Zapraszamy
modzie
do
odpracowania
spoecznych przy naszej parafii.

godzin

II TACA
W nastpn niedziel 30 listopada bdzie II taca
diecezjalna na Campaign for Human Development.

Aby osoby, ktre cierpi z powodu samotnoci,


zaznay bliskoci Boga i wsparcia ze strony braci.
NADCHODZI CZAS DZIELENIA.
Zwracamy si z ogromn prob do parafian
o zgoszenia osb, ktre waszym zdaniem naley obdarowa prezentem pod choink.
Ju teraz kartki z imieniem, nazwiskiem,
numerem telefonu lub adresem takiej osoby,
oraz uzasadnienie tej propozycji i rodzaj
prezentu prosimy wrzuci do skrzynki wiszcej przy
drzwiach zakrystii lub przynie do zakrystii albo biura
parafialnego. W tym roku wiele osb potrzebowao naszej
pomocnej rki przyniemy im rado z naszego
prezentu!
POMAGAJMY DZIELMY SI MIUJMY SI
NAWZAJEM .

Komisja Chrzecijaskiej Pomocy


PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOEJ
CZSTOCHOWSKIEJ
W dniach 30 listopada do 6 grudnia 2014 bdziemy
w naszej parafii przeywa peregrynacj obrazu Matki
Boej Czstochowskiej. Obraz ten zosta powicony
podczas nocnego czuwania na Jasnej Grze w nocy z 17/18
padziernika w intencji caej Polonii wiata. Od naszej
parafii rozpoczyna si peregrynacja obrazu po Polonijnych
parafiach w USA i Kanadzie prowadzonych przez
Kapanw z Towarzystwa Chrystusowego. Zapraszamy na
Triduum przed peregrynacj w dniach 28-30 listopada,
ktre poprowadzi ks. Prowincja Pawe Bandurski.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:


24 XI w. Andrzej Dung-Lac (ok. 1795-1839), prezbiter
i jego Towarzysze, mczennicy wietnamscy; w tej
grupie s rne osoby: prezbiterzy, klerycy, osoby
wieckie; ich wspln cech charakterystyczn jest
odwane goszenie wiary chrzecijaskiej na ziemiach
dzisiejszego Wietnamu

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITO DZIKCZYNIENIA
Pielgrzymi, przypynli do Ameryki
i wyldowali na Skale Plymouth
11 grudnia 1620. Ich pierwsza zima bya
druzgocca. Do pocztku nadchodzcej
jesieni stracili 46 ze 102 osb. Ale niwa 1621 byy obfite.
Kolonici zadecydowali uczci to witem, wraz z 91
Indianami z plemienia Wampanoagw, ktrzy pomogli
Pielgrzymom przetrwa ich pierwszy rok. wito trwao
trzy dni. Oprcz ucztowania, wito obejmowao take
wsplny wypoczynek i zabaw kolonistw i Indian.
witem narodowym ogosi je w 1863 roku prezydent
Abraham Lincoln. wito Dzikczynienia obchodzimy
w ostatni czwartek listopada. Obiad w tym dniu to
tradycyjnie indyk. Na stole nie moe te zabrakn
urawiny i synnego ciasta dyniowego. W najbliszy
czwartek, 27 listopada przypada wito Dzikczynienia.
Niech nasza modlitwa w tym dniu bdzie dzikczynieniem
za wszelkie dobro jakie otrzymalimy dziki Boej asce
i dobroci.
MSZE W. bd odprawione
o godz. 9:00 i 11:00 rano.
Nie ma wieczornej Mszy w.
UWAGA RODZICE - NIE MA KATECHEZY
Ze wzgldu na dugi weekend nie bdzie katechezy
w poniedziaek 24 listopada, w sobot 29 listopada
i w niedziel 30 grudnia.
BIURO PARAFIALNE
Biuro parafialne bdzie zamknite od czwartku-do soboty
w dniach 27-29 listopada.
WITO W. ANDRZEJA APOSTOA
W niedziel, 30 listopada, obchodzimy wito
witego
Andrzeja
Apostoa,
jednego
z pierwszych uczniw Pana Jezusa. Jest to
rwnie czas tak zwanych andrzejkowych zabaw. Bardzo
prosimy o zachowanie roztropnoci, zwaszcza tam, gdzie
zabawa kolidowaaby z wiar. Wiara we wrby,
horoskopy i zabobony jest nie do pogodzenia
z chrzecijastwem.

ZABAWA ANDRZEJKOWA
Rada Parafialna zaprasza na zabaw Andrzejkow
w sobot 29 listopada od godz. 7:00 pm. Do taca bdzie
gra Zesp Rytm. Bilety do nabycia w cenie $35.00 w
holu kocioa. Kuchnia oferuje smaczne przekski.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Sophie Chrobak,
Jean Goembiowski, Julia Petecka, Irena, Antoni
Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Mirosaw Wilk,
Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Pawe
Kuniec, Franciszka Kownacka
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.
KALENDARZ NA NAJBLISZY CZAS
11-30/12-06 - Peregrynacja obrazu Matki Boej
Czstochowskiej
6/7 grudnia - Bazar witeczny
9 grudnia - Zlota Ra
14 grudnia - Spotkanie dla rodzicw dzieci I Komunii w.
20 grudnia - Lectio Divina
20 grudnia - Nauka przed Chrztem
21 grudnia - Spotkanie dla rodzicw i kandydatw do
Bierzmowania
24 grudnia - Wigilia
25 grudnia - Boe Narodzenie
31 grudnia - Zakoczenie Roku - Sylwester
4 stycznia 2015 - Opatek Parafialny
11 stycznia 2015 - Koncert Kold
WITECZNY BAZAR PARAFIALNY
Nasz doroczny Bazar witeczny, odbdzie si w dniach
6/7 grudnia. Jak co roku zwracamy si z prob do
parafian o przynoszenie ksiek i rzeczy na Flea Market,
rzeczy na loteri fantow, ciasta witecznego i artykuw
spoywczych do kuchni. Osoby chtne do pracy przed
i w czasie bazaru proszone s o zapisywanie si na tablicy w
holu kocioa. Na bazar mona ju rezerwowa stoliki na
stoiska biznesowe.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY

GRUPY PARAFIALNE

Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002

Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636

Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553

Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217

Koordynator do spraw Katechezy


s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr

Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794

Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr


Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025

Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr

Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861


RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczca: Mariola Vanderest
(248) 879 - 5898

Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946


Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792

Zastpca: Iwona Jdrzejczak


(248)790-9348

Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581

Sekretarz: Magdalena Hondo


(586) 566 - 1636

Koo Seniorw Zota Ra


Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804

Jolanta Gmurowska,
ukasz Macig, Barbara Somiska
RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Wadysaw Szaflarski
(248)652-8424
Sekretarz: Elbieta Zylinski
(586) 781 - 2861
Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,
Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin,
Wojciech Urban
Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza
Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875
Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne
Koordynator Magdalena Hondo (586) 566-1636
CAF PROWINCJA
Z powodu koniecznego remontu
Cafe Prowincja
jest zamknita do odwoania

Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385

Rycerze Kolumba
Marek Bieciuk - (586) 219-3256
Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976

ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII
Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki
(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun
Zesp Dziecicy Hosanna (sob. 12:00pm)
s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal
Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)
Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)
Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
(sala Jana Pawa II)
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII
MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI
Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.
KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.
PROGRAM RADIOWY KSIY
CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.

You might also like