RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN LIMA, 2009 MINGGU TEMA 1 05.01.0 9 Hingga 09.01.

0 9
TAJUK HASIL PEMBELAJARAN i. Menjelaskan kepentingan cara mendisiplinkan diri. ii. Mengurus diri dan masa secara bertanggungjawab. iii. Berdisiplin dan mempunyai Integriti diri. i. Menjelaskan kepentingan cara mendisiplinkan diri. ii. Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti di rumah dan di sekolah. iii. Berdisiplin dan mempunyai integriti diri. CADANGAN AKTIVITI NILAI MURNI / PATRIOTISME Bertanggungjawab Disiplin diri Menghargai masa


• •

1. Sayangi Diri

a. Disiplin diri - Budi pekerti

Melakonkan cara memberi maklum balas positif secara lisan dan perlakuan. Membuat jadual belajar. Mengulangkaji pelajaran.

2 12.01.0 9 Hingga 16.01.0 9

• • •

1. Sayangi Diri

a. Disiplin diri - Adab

Berkongsi maklumat tentang disiplin diri dengan sahabat pena. Simulasi semasa berkunjung ke rumah jiran. Menyenaraikan adab-adab semasa berkunjung ke rumah jiran, sahabat, keluarga dan lain-lain.

Bekerjasama Kesopanan Hormati jiran

3 19.01.0 9 Hingga 23.01.0 9

i. Menjelaskan
1. Sayangi Diri a. Disiplin diri - Peraturan kepentingan cara mendisiplinkan diri. ii. Mengurus diri dan masa secarabertanggungj awab.

• •

Menyenaraikan peraturan-peraturan di sekolah dan dalam kelas. Melakonkan aktiviti murid-murid semasa membeli makanan di kantin. Membuat peta minda( mematuhi peraturan)

Mematuhi peraturan Bertanggungjawab

iii. Berdisiplin dan
mempunyai integriti diri.

4 26.01.0 9 Hingga 30.01.0 9 5 02.02.0 9 Hingga 06.02.0 9 6 09.02.0 9 Hingga 13.02.0 9

i. Menghuraikan
1. Sayangi Diri b. Pengurusan masa - Di rumah kepentingan dan menguruskan masa. ii. Mengurus diri dan masa secara bertanggungjawab. iii. Menghargai diri.

• •

Bersoal-jawab tentang kepentingan mengahargai masa. Membuat jadual harian sendiri.

Menghargai masa Bertanggungjawab

i. Menjelaskan
1. Sayangi Diri b. Pengurusan masa- Di sekolah

ii.

iii.
i.

2. Sayangi Keluarga

a. Peranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas

ii.

iii.

kepentingan cara mendisiplinkan diri. Melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti di rumah dan di sekolah. Menghargai masa. Menjelaskan peranan dan tanggungjawab anggota keluarga asas Mengamalkan tatasusila dalam hubungan dengan anggota keluarga. Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga.


• •

Mengenalpasti pernyataan yang sesuai berkaitan dengan diri. Main peranan (* menghadiri satu temuduga) Menyusun atur perlakuan mengikut urutan yang betul.

Menghargai masa

Menulis senarai aktiviti harian ibu dan bapa serta membincangkan peranan dan tanggungjawab mereka.

Bertanggungjawab Menghormati orang yang lebih tua.

7 16.02.0

2. Sayangi Keluarga

a. Peranan dan tanggungjawab anggota

i. Menghuraikan kepentingan menjalinkan

• •

Membincangkan hubungan yang sihat antara ibu, bapa dan anak. Menyenaraikan peraturan untuk

Berkasih sayang Bertanggungjawab Bertatasusila

9 Hingga 20.02.0 9
keluarga asas

hubungan baik dengan anggota keluarga asas. ii. Mengamalkan tatasusila dalam hubungan dengan anggota keluarga asas. iii. Menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluarga. i. Menghuraikan kepentingan menjalinkan hubungan baik dengan anggota keluarga kembangan ii. Menjalinkan hubungan yang erat dengan anggota keluarga kembangan iii. Menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluarga

menjaga keselamatan di rumah.

8 23.02.0 9 Hingga 27.02.0 9
2 .Sayangi Keluarga b . Hubungan keluarga kembangan

Menghasilkan peta minda cara menjaga warga tua/kurang berupaya dalam keluarga.

Bertanggungjawab Hormat menghormati

9 02.03.0 9 Hingga

UJIAN PENILAIAN P1 02.03 – 06.03

06.03.0 9 10 09.03.0 9 Hingga 13.03.0 9 i. Menghuraikan
kepentingan menjalinkan hubungan baik dengan anggota keluarga kembangan. ii. Menghormati dan menghargai ibu bapa dan anggota keluarga kembangan. iii. Mengamalkan tatasusila dalam hubungan dengan anggota keluarga kembangan.

Memainkan peranan tentang konflik dalam keluarga dan cara mengatasi konflik tersebut.

Bertatasusila

2 .. Sayangi Keluarga

b. Hubungan keluarga kembangan

11 16.03.0 9 Hingga 22.03.0 9

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER I

12 23.03.0 9 Hingga 27.03.0 9 DAN 13 30.03.0 9 Hingga 03.04.0 9 14 06.04.0 9 Hingga 10.04.0 9 DAN 15 13.04.0 9 Hingga 17.04.0 9

3. Hidup Bersama Di Sekolah Dan Masyarakat

a. Semangat kejiranan - Hidup berharmoni dengan jiran - Mengenali keluarga jiran

i. Menjelaskan kepentingan semangat kejiranan dipupuk dikalangan anggota masyarakat . ii. Menyertai aktiviti masyarakat setempat. iii. Menghormati jiran tetangga.

Menyenaraikan langkah untuk mendapatkan bantuan ketika berlaku keselamatan di kawasan tempat tinggal. Melibatkan diri dalam projek gotong royong di tempat ibadat, rekreasi dan kawasan tempat tinggal. Menghasilkan pelan kawasan tempat tinggal.

Semangat kejiranan

a. Semangat kejiranan 3. Hidup Bersama Di Sekolah Dan Masyarakat -Memahami cara hidup jiran - Menghormati agama dan budaya jiran

i. Menghuraikan faedah, aktiviti kejiranan pada masyarakat dan Negara. ii. Mengamalkan sikap yang baik untuk menjaga imej masyarakat . iii. Peka terhadap isu dan masalah yang boleh menjejaskan kesejahteraan masyarakat

Melibatkan diri dalam projek, gotong-royong di tempat ibadat, rekreasi dan kawasan tempat tinggal. Mencadangkan aktiviti hari keluarga di kawasan tempat tinggal

Menghormati agama dan budaya kaum lain

Semangat kejiranan

16 20.04.0 9 Hingga 24.04.0 9

3. Hidup Bersama Di Sekolah Dan Masyarakat

a. Semangat kejiranan - Menganggap jiran seperti keluarga sendiri

17 27.04.0 9 Hingga 01.05.0 9

3. Hidup Bersama Di Sekolah Dan Masyarak at

b. Aktiviti kejiranan - Gotong-royong

i. Menjelaskan kepentingan semangat kejiranan dipupuk dikalangan anggota masyarakat. ii. Mengamalkan sikap yang baik untuk menjaga imej masyarakat. iii. Menghormati jiran tetangga. i. Menghuraikan faedah aktiviti kejiranan pada masyarakat dan Negara. ii. Menyertai aktiviti masyarakat setempat. iii. Menghormati jiran tetangga. i. Menghuraikan faedah aktiviti kejiranan pada masyarakat dan Negara. ii. Mengamalkan sikap yang baik untuk menjaga imej masyarakat iii. Menghormati jiran tetangga. i. Menghuraikan faedah aktiviti

Menyenaraikan langkah untuk mendapatkan bantuan ketika berlaku kecemasan di kawasan tempat tinggal Melibatkan diri dalam projek gotongroyong di tempat ibadat, rekreasi dan kawasan tempat tinggal. Menghasilkan pelan tempat tinggal.

Melibatkan diri dalam projek gotongroyong di tempat ibadat, rekreasi dan kawasan tempat tinggal.

Semangat kejiranan Bekerjasama

18 04.05.0 9 Hingga 08.05.0 9

3. Hidup Bersama Di Sekolah Dan Masyarakat

b. Aktiviti kejiranan - Rumah terbuka

• •

Melibatkan diri dalam aktiviti rumah terbuka Menyenaraikan langkah-langkah sebagai persiapan membuat rumah terbuka

Menghormati jiran

19 11.05.0

3. Hidup Bersama Di

b. Aktiviti kejiranan

• •

Melibatkan diri dalam aktiviti sukaneka di kawasan tempat tinggal Menyenaraikan ahli jawatankuasa

Prihatin

9 Hingga 15.05.0 9

Sekolah Dan Masyarakat

i. Sukaneka ii. Riadah

kejiranan pada masyarakat dan Negara. ii. Menyertai aktiviti masyarakat setempat. iii. Peka terhadap isu dan masalah yang boleh menjejaskan kesejahteraan masyarakat.

bagi merealisasikan aktiviti sukaneka

20 18.05.0 9 Hingga 22.05.0 9

18.05 – 22.05 UJIAN PENILAIAN P2

21 25.05.0 9 Hingga 29.05.0 9

4. Kenali Budaya Malaysia

a. Kenali dan apresiasi kekayaan pelbagai warisan budaya malaysia - Seni tari dan muzik

i. Mengenal pasti pelbagai warisan budaya masyarakat. ii. Mengamalkan adab sosial warisan budaya. iii. Menerima dan menghormati amalan budaya kaum lain.


• •

Menghasilkan peta asal usul seni tari dan alat muzik mengikut negeri. Mempelajari dan mengadakan persembahan tarian pelbagai kaum. Memainkan lagu dengan menggunakan alat muzik pelbagai kaum.

Cintakan negara, budaya dan warisan

22 30.05.0

30.05 HINGGA 14.06 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

9 Hingga 14.06.0 9 23 15.06.0 9 Hingga 19.06.0 9 DAN 24 22.06.0 9 Hingga 26.06.0 9
b. Kenali dan apresiasi adab sosial warisan budaya Malaysia - Adab berpakaian i. Mengenal pasti pelbagai warisan budaya masyarakat. ii. Mengamalkan adab sosial warisan budaya. iii. Menerima dan menghormati amalan budaya kaum lain. 4. Kenali Budaya Malaysia a. Kenali dan apresiasi kekayaan pelbagai warisan budaya malaysia - Bahasa dan dialek i. Mengenal pasti pelbagai warisan budaya masyarakat. ii. Mengamalkan adab sosial warisan budaya. iii. Menerima dan menghormati amalan budaya kaum lain. • • Menghasilkan peta asal-usul bahasa dan dialek mengikut kaum. Melakonkan adab sosial pelbagai kaum. Menghargai warisan budaya negara


25 29.06.0 9 hingga 03.07.0 9 DAN 26

4. Kenali Budaya Malaysia

Menghasilkan rekaan bentuk pakaian mengikut suku kaum. Melakonkan adab sosial pelbagai kaum.

Adab dan tatasusila

06.07.0 9 hingga 10.07.0 9

27 13.07.0 9 hingga 17.07.0 9 DAN 28 20.07.0 9 hingga 24.07.0 9 29 27.07.0 9 hingga 31.07.0 9

4. Kenali Budaya Malaysia

b. Kenali dan apresiasi adab sosial warisan budaya Malaysia - Adab menziarahi.

i. Menjelaskan adabadab sosial warisan budaya dan kepentingannya. ii. Mengamalkan adab sosial warisan budaya. iii. Mengapresiasi dan berbangga dengan kekayaan warisan budaya Malaysia.

• •

Menunjukkan gambr-gambar yang menggambarkan budaya ziarah menziarahi. Mempelajari dan mengadakan simulasi rumah terbuka.

Bangga dengan budaya sendiri

5.Malaysia Negaraku

a. Kenali sistem pemerintahan kerajaan Malaysia >Maksud kerajaan

i. Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab warganegara ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara iii. Menunjukkan perasaan dan taat setia kepada raja dan Negara

• •

Membuat carta organisasi tentang menteri- menteri dalam kabinet Malaysia. Melukis bendera Malaysia sebagai salah satu identiti utama Negara

Cintakan negara Tanggungjawab dan peranan sebagai warganegara

30 03.08.0 9 hingga 07.08.0 9

5.Malaysia Negaraku

a. Kenali sistem pemerintahan kerajan Malaysia >Peranan kerajaan

i. Menjelaskan sistem pemerintahan kerajaan Malaysia. ii. Menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara. iii. Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan Negara.

Menulis artikel kepada akhbar untuk Tanggungjawab sebagai melahirkan rasa bangga / memberi warganegara cadangan untuk meningkatkan kualiti hidup seperti mengucapkan terima kasih kepada pemimpin

31 10.08.0 9 Hingga 14.08.0 9 32 17.08.0 9 hingga 21.08.0 9

10.08 – 14.08 UJIAN PENILAIAN P3

5.Malaysia Negaraku

i. Mengenal pasti peranan dan a. Kenali sistem tanggungjawab pemerintahan warganegara. kerajaan ii. Memberi sumbangan Malaysia kepada pembangunan Negara. > Peranan rakyat iii. Menghargai peranan sebagai kerajaan dalam warganegara pembangunan Negara.

Menjalankan simulasi jenis – jenis pekerjaan yang memberi sumbangan kepada kerajaan

Menghargai peranan kerajaan Memberi sumbangan kepada negara

>sebagai Petani, Nelayan > sebagai Pendidik > sebagai anggota Polis, Bomba > sebagai Doctor > Dsb

Tentera,

33 22.08.0 9 hingga 31.08.0

22.08 – 31.08 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL

9 34 01.09.0 9 Hingga 04.09.0 9
i. Menjelaskan sistem b. Kenali dan pemerintahan hormati kerajaan Malaysia. pemimpin Negara ii. Menjalankan dan tempatan tanggungjawab sebagai warganegara > DYMM Seri iii. Menunjukkan Paduka Baginda perasaan bangga dan Yang di-Pertuan taat setia kepada raja Agong dan Negara. i. Menjelaskan sistem b. Kenali dan pemerintahan hormati kerajaan Malaysia. pemimpin Negara ii. Menjalankan dan tempatan tanggungjawab sebagai warganegara. > Sultan / Raja / iii. Menghormati Yang Dipertuan pemimpin Negara. Besar / Tuan Yang Terutama i. Menjelaskan sistem b. Kenali dan pemerintahan hormati kerajaan Malaysia. pemimpin Negara ii. Memberi sumbangan dan tempatan kepada pembangunan Negara. > Perdana iii. Menghargai peranan Menteri kerajaan dalam > Menteri Besar / pembangunan Ketua Menteri Negara. b. Kenali dan hormati pemimpin Negara dan tempatan i. Mengenal pasti peranan dan tanggungjawab warganegara. ii. Memberi sumbangan • • Memaparkan gambar – gambar DYMM Seri Paduka Baginda Membuat carta organisasi tentang sistem pemerintahan kerajaan Malaysia. Taat setia kepada raja dan Negara.

5.Malaysia Negaraku

35 07.09.0 9 Hingga 11.09.0 9

5.Malaysia Negaraku

• •

Menyanyikan lagu kebangsaan dan lagu negeri Menyenaraikan negeri – negeri yang ditadbir oleh Raja / Sultan dan Yang di – Pertua Negeri

Hormati pemimpin negara Cintakan negara

36 14.09.0 9 Hingga 18.09.0 9

5.Malaysia Negaraku

Membuat carta organisasi tentang Menteri – Menteri dalam kabinet Malaysia.

Hormati pemimpin negara Cintakan negara

37 21.09.0 9

5.Malaysia Negaraku

• •

Membuat carta organisasi tentang Wakil Rakyat, Penghulu / Ketua Masyarakat. Menjalankan simulasi proses pemilihan Ketua Kampung.

Menghargai jasa pemimpin

Hingga 25.09.0 9

> Wakil rakyat > Penghulu Ketua Masyarakat

/

kepada pembangunan Negara. iii. Menunjukkan perasaan bangga dan taat setia kepada raja dan Negara.

> Penamaan Calon > Kempen > Mengundi > Mengira Undi >Pengumunan Pemenang > Ucapan calon yang menang.

38 28.09.0 9 Hingga 02.10.0 9

5.Malaysia Negaraku

39 5.10.09 Hingga 9.10.09

6. Sedia Hadapi Cabaran

40 12.10.0 9 Hingga 16.10.0 9

6.Sedia Hadapi Cabaran

i. Menjelaskan sistem b. Kenali dan pemerintahan hormati kerajaan Malaysia. pemimpin Negara ii. Menjalankan dan tempatan tanggungjawab sebagai warganegara. > Sultan / Raja / iii. Menghormati Yang Dipertuan pemimpin Negara. Besar / Tuan Yang Terutama a.Ciri-ciri peribadi i. Mengenal pasti ciri-ciri terpuji peribadi terpuji. ii. Mengamalkan ciri-ciri - Kerohanian dan peribadi terpuji untuk keimanan kejayaan diri. iii. Berusaha untuk meningkatkan peribadi terpuji. a.Ciri-ciri peribadi i. Mengenal pasti ciri-ciri terpuji peribadi terpuji ii. Membentuk sahsiah -Pertuturan dan dan emosi yang tingkah laku yang positif. mulia iii. Berusaha untuk meningkatkan peribadi terpuji. a.Ciri-ciri peribadi i. Mengenal pasti ciri-ciri

• •

Menyanyikan lagu kebangsaan Menghormati pemimpin Negara dan lagu negeri Menyenaraikan negeri – negeri yang ditadbir oleh Raja / Sultan dan Yang di – Pertua Negeri

• •


• • •

Mempamerkan / menayangkan gambar-gambar tempat beribadat. Murid mencatat adab-adab ketika beribadat berdasarkan gambar dan maklumat yang disediakan. Wakil kumpulan bentangkan hasil kerja. Melakonkan aktiviti konflik dengan rakan Wakil kumpulan membuat pembetulan pertuturan yang tidak sopan. Memadankan perkataan sopan dengan gambar yang disediakan. • Melakonkan aktiviti penyelesaian

Berakhlak mulia

Kesopanan Tingkah laku mulia

Sedia Hadapi Cabaran

41 19.10.0 9 Hingga 24.10.0 9

6. Sedia Hadapi Cabaran

terpuji. - Ketahanan diri - Kecerdasan emosi (EQ) dan intelek (IQ)

peribadi terpuji. ii. Membina ketahanan diri untuk menghadapi cabaran. iii. Berusaha untuk meningkatkan peribadi terpuji. i. Mengenal pasti ciri-ciri peribadi terpuji. ii. Mengamalkan ciri-ciri peribadi terpuji untuk kejayaan diri. iii. Berusaha untuk meningkatkan peribadi terpuji.

masalah berdasarkan kad gambar: - konflik dengan rakan - masalah pembelajaran - takut menghadapi cabaran - tekanan keluarga

42 26.10.0 9 Hingga 30.10.0 9 DAN 43 2.11.09 Hingga 6.11.09 44 09.11.0 9 Hingga 13.11.0 9 45 16.11.0 9

6. Sedia Hadapi Cabaran

a. Ciri-ciri peribadi terpuji - Usaha meneruskan kecemerlangan

• • •

Berakhlak mulia Menghasilkan peta minda wawasan diri ( kajian masa depan ) Penerangan peta minda oleh wakil kumpulan. Pameran peta minda.

09.11 - 13.11 PEPERIKSAAN SEMESTER AKHIR

PEMBELAJARAN LUAR BILIK DARJAH - KHIDMAT MASYARAKAT

Hingga 20.11.0 9 21.11.0 9 Hingga 03.01.1 0 CUTI SEMESTER AKHIR TAHUN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful