6. tétel - Az információs társadalmak (globális, EU-, nemzeti, regionális) információmenedzsment vonatkozásai.

Az információs társadalomépítés az EU-ban Az infokommunikációs szakmapolitikát, stratégiát, technológiai és szolgáltatási fejlesztési lépéseket erősen meghatározza az Európai Uniós környezet, az európai és magyarországi információs társadalomfejlesztési programsorozat. Napjainkig a Lisszaboni stratégia 2000 illetve annak részleges módosítása 2004-ben határozza meg az információs társadalomfejlesztés konkrét programjait. A lisszaboni stratégia szerint a cél az, hogy „Európa 2010-re váljon világ legversenyképesebb és legdinamikusabb gazdasági közösségévé” Az átfogó lisszaboni célokat követve az Európai Bizottság 3 terület mentén alakította ki az információs társadalommal és az infokommunikációs technológiákkal kapcsolatos politikáját: (1) szabályozás, (2) kutatás + fejlesztés támogatása és (3) eEurope akcióprogramok. Az eEurope programok az eEurope 2002-es (2000), majd az eEurope+ (2001) végül az eEurope 2005-ös (2002) akcióterveken alapulnak. Ezek lényegi célja dinamikus, tudásalapú gazdaság létrehozása, felgyorsított és fenntartott gazdasági növekedés elérése. Cél, hogy 2005 végére az EU-ban modern, online közszolgáltatásokat vegyenek igénybe (e-kormányzat, e-egészségügy, e-oktatás alkalmazások), megfelelő elektronikus tartalmakat („e-tartalmakat”) alkossanak és dinamikus e-üzleti környezet működjön a széles körben elterjedt szélessávú hozzáférésű hálózatokon, amihez a fogyasztók versenyképes árakon és biztonságosan jutnak hozzá (e-gazdaság, e-üzlet).

i2010 Kezdeményezés
A 2005-ben kidolgozott program (teljes magyar nyelvű változata „i2010: európai információs társadalom a növekedésért és a foglalkoztatásért” címen letölthető word-ben, vagy pdf-ben: http://europa.eu.int/information_society/eeurope/i2010/i2010/index_en.htm cím alatt). A megvalósításhoz az európai társadalom minden politikai és gazdasági segítségét igénybe veheti, legyenek azok ipari együttműködések, kutatásfejlesztési projektek vagy jogi lehetőségek. Kiemelt területek: az IKT-szektorban dolgozók számának növelése, az információs és kommunikációs technológiák, pl. szélessávú internethozzáférés fejlesztése, a különféle technológiák - kábeltévék, internet, mobiltelefon - jobb szabályozása és közös fejlődésük bátorítása, illetve olyan területek, mint például a nanotechnológia. Az i2010 Kezdeményezésnek három fő pontja 1. Információs társadalmi és médiapiac: egy nyílt és egységes versenyfeltételeket kínáló európai uniós információs társadalmi és médiapiac létrehozása. 2. IKT-kutatás és fejlesztés: az információs és a telekommunikációs technológiák területén kutatás-fejlesztésre szánt európai uniós összegek megemelése 80 százalékkal. Az Európai Unió jelenleg lakosonként csak 80 eurót költ kutatásfejlesztésre, míg(Japán 350, USA 400). 3. Nyitott információs társadalom: egy minden európai uniós állampolgár számára nyitott információs társadalom megteremtése lehetővé téve, hogy a digitális technika és az internet előnyei rövid időn belül mindenki számára elérhető legyen. A célok megvalósítást szolgáló menetrend szerint minden tagországnak, így Magyarországnak ütemesen kell megoldani bizonyos stratégiai, szabályozási feladatokat.

Az e-mobility program elindítása A 2005. év másik fontos fejleménye volt, hogy kétmilliárd eurós kutatási programot indított 2005 márciusában 15 európai mobiltelefon-gyártó és hálózatüzemeltető cég az Európai Bizottság támogatásával annak érdekében, hogy megóvja az uniós cégek vezető helyét ezen a piacon a főként ázsiai versenytársakkal szemben. Cél az innováció, a munkahelyteremtés a gazdasági növekedés segítése a kommunikáció biztonságának javítását, a gördülékenyebb adatközvetítést és a hálózatok közötti átjárhatóság javítását célzó kutatások és fejlesztések révén.

A NESSI konzorcium létrehozása
A konzorcium létrehozása 2005.szeptember 7-én szoros összhangban van az i2020 Kezdeményezéssel. A 13 európai, vagy itt is működő technológiai cég konzorciuma a "Networked European Software and Services Initiative" (NESSI) nevet viseli. A NESSI weboldalán kifejtett távlati cél: az európai gazdaság átformálása tudásalapú gazdasággá, emellett pedig konkrétan az, hogy a szoftverek és kapcsolódó informatikai, infokommunikációs szolgáltatások terén a jelenleginél jóval erősebb globális piaci pozícióra tegyenek szert az itt működő vállalkozások és társaságok. Az információs társadalom építése Magyarországon Magyarországon az információs társadalom fejlesztésének fontosságát már az 1990-es években felismerték. A legfontosabb lépéseket a 8. táblázat mutatja be A stratégiai tervezési folyamat egyik markáns eredménye volt az első Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT), amely az Európai Unió által társfinanszírozható fejlesztéseket foglalja rendszerbe. Alapul szolgált ahhoz, hogy a csatlakozást követően az ország 2004 és 2006 között hozzájuthasson ahhoz a - magyar finanszírozással együtt - körülbelül 1200-1500 milliárd forintnyi forráshoz, amelyet az EU a csatlakozás után Magyarország fejlesztésére szánt. Az Európa Terv - átfogó, Magyarország egészére vonatkozó fejlesztési terv, az ország jövője szempontjából meghatározó jelentőségű fejlesztési dokumentum.

A stratégiák változó hangsúlyai
A technológia tényezők primátusát megőrizve a magyarországi stratégiákban olyan új tényezők kaptak különleges fontos hangsúlyt, mint a tartalom / s így a tartalomszolgáltatások, a technológia segítségével hozzáférhető tartalom, tartalomszolgáltatások és tartalomipar, tartalomfejlesztés kérdései/ A használók /ügyfelek /motiváltsága, IKT-használati képességeinek alakulása /információs írástudás, digitális írástudás /. Ezek fontosságának alátámasztására a Magyar Információs Társadalom Stratégia (MITS) fő beavatkozási területei között az infrastruktúra és a jogi-társadalmi környezet mellett szerepel a tartalom és szolgáltatások, digitális műveltség, tudás (K+F), és az esélyegyenlőség biztosítása. Az infrastruktúrafejlesztés fő területei: szélessávú hálózatok, hozzáférés fejlesztése és a közcélú szabványok, szoftver eszközök biztosítása.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful