You are on page 1of 18

CIRI FIZIKAL AIR

TAKAT BEKU AIR.

Takat beku air adalah suhu di mana air berubah daripada ________________
kepada ___________________.

Takat beku air = __________________.

TAKAT DIDIH AIR.

Takat didih air adalah suhu di mana air berubah daripada __________________
kepada ___________________________.

Takat didih air = 100 C

CIRI FIZIKAL AIR.
(m/s 116)

CIRI
FIZIKAL
AIR
TULEN

KESAN BENDASING KE ATAS CIRI FIZIKAL AIR.______________________________ takat didih air .______________________________ takat beku air .menambahkan ketumpatan air  Contoh : Nelayan menaburkan garam biasa ke atas ketulan air untuk _______________________ peleburan ais.  Bendasing boleh : (m/s 117) .  Bendasing – bahan yang mencemarkan bahan yang tulen. nelayan dapat ______________________________________________________ mengekalkan . Jadi.

Unsur ___________________________ dan ___________________________________ yang membentuk molekul air ini hanya dapat _________________________________ melalui _______________________________. Air adalah sebatian yang terdiri daripada unsur : (a) ____________________________________ (b) ____________________________________ 2. Zarah – zarah air dipanggil ________________________________________. Elektrolisis adalah proses menguraikan elektrolit (dalam kes ini adalah air) kepada komponen asalnya. iaitu oksigen dan hidrogen.KOMPOSISI AIR 1.  Satu molekul air = 2 atom hidrogen + 1 atom oksigen  Formula kimia air = H2O . 5. 4. 3.

8. 10. . Air adalah sebatian. Dalam elektrolisis air : (m/s 119) (a) Gas __________________________ dihasilkan di anod. Semasa elektrolisis. (b) Gas __________________________ dihasilkan di katod. 2 atom ________________________ diikat kepada 1 atom ___________________ untuk membentuk satu ___________________________. 11. 9. arus elektrik mengalir dari anod ke katod menyebabkan kedua-dua unsur hidrogen dan oksigen dipisahkan daripada molekul air. hanya boleh dipisah secara elektrolisis. Nisbah gas hidrogen kepada kepada oksigen yang terhasil - ____ : _____. 7.6. Isipadu gas hidrogen yang dikumpulkan adalah ____________________________________ lebih banyak daripada isipadu gas oksigen.

Penyejatan air ialah (m/s 120) _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. 3. 1. . Faktor – faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air. Air yang tersejat menjadi ___________________________________ dan terbebas ke _____________________________.Udara yang kering mempunyai kurang molekul air. 4.PENYEJATAN AIR. Proses ini berlaku : (a) ____________________________________ masa. (b) ____________________________________ suhu. (a) _________________________________________________________________________________ (b) _________________________________________________________________________________ (c) _________________________________________________________________________________ (d) _________________________________________________________________________________  Kelembapan udara .Suhu yang tinggi memberikan lebih banyak tenaga kepada molekul air untuk melepaskan diri ke udara  Luas permukaan air Luas permukaan yang besar membolehkan lebih banyak molekul air melepaskan diri ke udara. maka penyejatan berlaku lebih cepat  Suhu persekitaran .

Teori Kinetik  Penyejatan air berlaku apabila : o Molekul – molekul air di permukaan dapat mengatasi __________________________________________ di antara molekul – molekul air di sekeliling dan terlepas ___________________________________________.Angin mempercepatkan proses penyejatan dengan mengangkut molekul-molekul air yang tersejat ke tempat lain 5. o Lukis Rajah 5.12 (m/s 122) . Angin (Pergerakan udara) .

. APLIKASI PENYEJATAN AIR DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN. APLIKASI PENYEJATAN AIR DALAM KEHIDUPAN HARIAN.PENYEJATAN DAN PENDIDIHAN.

Contoh : _____________________________________. 3. Pelarut ialah cecair yang melarutkan bahan. 2. . Larutan ialah campuran yang terhasil apabila suatu zat terlarut larut di dalam suatu pelarut. Zat terlarut ialah bahan yang dapat larut didalam sesuatu cecair. Contoh : _______________________________. 1.LARUTAN DAN KETERLARUTAN. Contoh : __________________________________.

.LARUTAN DAN KETERLARUTAN.

.

_____________________________________________________________________________ 2.ASID DAN ALKALI 1. Asid .___________________________________________________________________________ SIFAT – SIFAT ASID DAN ALKALI 1. . Kedua –dua asid dan alkali membentuk larutan apabila larut dalam air. Alkali .

28. sabun. Contoh alkali : Syampu.4. 6.3 – Kegunaan alkali.2 – Kegunaan asid. Kegunaan asid dan alkali (m/s 141) (a) Jadual 5. (m/s 139) serta lukiskan Rajah 5. . Tulis “Peranan air untuk menunjukkan sifat-sifat asid dan alkali. buah oren. nenas. Carikan gambar bahan-bahan yang mengandungi asid dan alkali. Contoh asid : Jeruk. 5. (b) Jadual 5.

.

Salin Rajah 5.32 (m/s 144) beserta gambar. .TUGASAN : 1.

1. Air hujan yang ________________________ ke dalam tanah membentuk ______________________________ yang dapat dikumpul di dalam __________________. Sumber – sumber air semulajadi : (a) ____________________________________ (d) ________________________________ (b) ____________________________________ (e) ________________________________ (c) ____________________________________ (f) _________________________________ 2. Mata air adalah __________________________________________________________________ 5. 1. 4. Glasier ialah ______________________________________________________________________ PEMBERSIHAN AIR. Air daripada punca semulajadi tidak sesuai dijadikan minuman kerana _____________________________________________________________________________________ 2. Air hujan yang turun mengalir ke _______________.KAEDAH PEMBERSIHAN AIR. Pembersihan air diperlukan untuk menyingkirkan : (a) ____________________________________________ (b) ____________________________________________ (c) ____________________________________________ (d) ____________________________________________ (e) ____________________________________________ daripada air supaya __________________________________________________________ . kolam. sungai dan laut. Air laut tidak sesuai diminum kerana _____________________________________________________________________________________ 3.

.

Lukiskan Rajah 5.36 (m/s 147) SISTEM BEKALAN AIR. Lukiskan Rajah 5.38 (m/s 149) . Loji bekalan air ialah ____________________________________________________________ 2. Lukiskan Rajah 5. Salin Rajah 5.34 (m/s 146) 8. Lukiskan Rajah 5.33 (m/s 146) 7. 1.6.35 (m/s 147) 9.

Salin Rajah 5.46 (m/s 156) .44 (m/s 154) 4. Salin Rajah 5. Salin Rajah 5.42 (m/s 152) 3. Salin Rajah 5.45 (m/s 155) 5.39 (m/s 149) 7.40 (m/s 150) 8.6. Salin Rajah 5. Salin Rajah 5.