You are on page 1of 18

Danil 3 preek De Ontmoeting 23-11-2014

Een stervend imago

Belachelijk beeld
Als ik deze foto zie moet ik een beetje grinniken!
Jullie ook?
Dit kunnen ze toch niet serieus menen!
Wie buigt er nu nog voor een beeld?
Iemand van ons, 21e eeuwse Westerlingen, zou dat nooit doen.
Wij weten toch wel beter!
En dus grinniken wij.
Dan doen ze vast alleen maar omdat ze bang zijn.
Want, o wee als je niet buigt!
Dan kan er in Noord Korea van alles met je gebeuren:
van strafkamp tot ongeluk.

In een documentaire zag ik een stel bezoekende journalisten het verplichte


bezoek aan het beeld van Kim Il Sung brengen.
En de van hun verwachte hoofbuiging voor zijn beeld maken.
Dat deden ze, maar vast alleen maar om geen problemen te krijgen.
Want dit doen mensen alleen maar als ze bang zijn, denk ik, huiverend.
Welke reden kunnen ze anders hebben?
Dat is dan ook vast ook zo met die geschiedenis van Nebukadnessar,
die we nu net gelezen hebben.
Belachelijk natuurlijk wat die koning wil.
Wat denkt hij wel niet van zichzelf.
Buigen voor zijn beeld.
Zijn mensen gaan alleen maar op de knien omdat ze bang zijn, denk je al
snel.
Zouden wij misschien ook wel gedaan hebben!
Als we die oven hadden zien staan.

en het dreigement hadden gehoord.


Of in onze tijd: een IS-strijder met een mes,
op je knien voor Allah of anders
Ja, wat zou je dan doen?
Maar alleen omdat we bang zijn.

Ja en wat is dan de boodschap van dit gedeelte voor ons?


Nou ja, dat je eigenlijk niet zou moeten buigen voor zon beeld.
ook niet als er gevaar dreigt.
Maar zou je dat dan wel durven?
Je krijgt in ieder geval een heilige bewondering
voor die drie vrienden van Danil.
Die durven toch maar wel.
Misschien denk je wel, ik zou willen dat ik dat durfde.
Dat zou eigenlijk wel moeten.
Want dat wil de Heer van mij.

Ik hou van de Heer, maar of ik daarvoor groot gevaar durf te lopen?


Maar gelukkig is dit een heel extreme situatie,
de kans is groot dat je zoiets nooit meemaakt.
Onder bedreiging te moeten buigen voor een beeld,
terwijl je dat eigenlijk niet wilt
Want stel je eens voor.
De rillingen lopen je over de rug.

Moderne beelden
Maar als je z naar dit gedeelte kijkt zie je te weinig.
Je doet de mensen van toen ook tekort.
Alsof angst hun belangrijkste drijfveer was.
En je maakt ons 21e eeuwers uit het Westen te weldenkend.
Alsof wij tegenwoordig alleen maar logische dingen doen.
Onderschat koning Nebukadnessar niet!
Hij is veel meer dan een brute machthebber,

die de mensen op de knien dwingt met grof geweld,


Nee hoor, hij is een wereldleider zoals je die ook in onze tijd nog hebt,
die heel goed weet wat ons mensen beweegt.
Dit
Huh?...
Zien jullie het?

Dit is geen echte foto!


Dit is een impressie van een nog niet
bestaande woonwijk,
die je wel eens in advertenties tegen
komt: zoiets als Veller 2.
Net niet helemaal scherp
maar het gaat er dan ook niet om ons het precieze plaatje te geven.
Het gaat om de indruk die hier gegeven wordt.

Ze willen ons iets verkopen.


Een huis? Ja dat ook, maar ze willen ons niet zo zeer dat huis laten zien.
(Het dak lekt gegarandeerd niet)
Ze verkopen ons een gezellige woonwijk, met veel ruimte om je auto te
parkeren.
Waar je kinderen veilig kunnen spelen
Waar jij jezelf fijn kunt ontspannen, samen een wandelingetje maken.
Waar allemaal leuke mensen wonen.
Deze projectontwikkelaar geeft ons een beeld (!) van een comfortabel leven.
Een beeld van zekerheid.
Want hij weet: mensen zoeken zekerheid.
Als ik hun dat idee geef met mijn geplande woonwijk.
Dan kopen ze misschien wel een van de huizen uit mijn project.
Want mensen zoeken niet alleen onderdak, maar zekerheid en geluk.
Comfort.

Koning Nebukadnessar doet hier net zo iets.


Alleen op een veel grotere schaal.
En hij wil er niet zozeer geld mee verdienen, daar heeft hij al,
maar aanzien en erkenning,
meer dan dat hij wil aanbeden worden.
Kijk nog eens goed naar deze geschiedenis
Hier staat niet alleen een loeiende oven waar iedereen bang voor is.
Maar ook een geweldig orkest dat indrukwekkende muziek maakt.
En een beeld, maar geen gewoon beeld.
En schitterend beeld van goud.
Met vreemde verhoudingen
30 meter hoog en 3 meter breed.
Door het vorige hoofdstuk denk je hier al snel aan een standbeeld van de
Koning,
Maar deze afmetingen doen eerder aan een zuil denken.
Die kennen we wel meer uit de geschiedenis.

Ze staan nog in Rome.


Die van de keizers Trajanus en Marcus Aurelius
In feite een stripverhaal van de regering en de heldendaden van de keizers.
Zou er in dat dal Dura ook zo iets gestaan hebben van koning
Nebukadnessar?,
Een zuil, maar dan van goud?
Een stripverhaal van de grote daden van koning Nebukadnessar.
Stilzwijgende boodschap: kijk eens wat ik allemaal al bereikt heb.
Daar mogen jullie wel respect voor hebben.
Meer dan dat, ik wil dat jullie mij daar jullie erkenning voor geven.
Want ik Nebukadnessar ben toch de hoop en de zekerheid van jullie leven!
Het woord dat er voor aanbidden staat betekent letterlijk er gewicht aan
geven.
Ik wil dat jullie gewicht toekennen aan wat de hoop en orintatie is in jullie
leven: dat is mijn koningschap natuurlijk.
Als je dat niet doet, verdien je het niet om te leven, dan is daar de oven

10

Ik, jullie koning Nebukadnessar, ben toch immers jullie levenszekerheid!


Dt gebeurt hier, broers en zussen.
De vooraanstaande burgers van het Babylonische rijk krijgen een krachtige
combinatie van schitterende schoonheid en angstwekkende afschuw te zien.
Wereldleiders doen dat nog altijd zo.
Ze presenteren zichzelf als de oplossing van al onze problemen.
En voorspellen ons als we daar niet op ingaan de waarwording van onze
grootste angsten.
Ze zeggen: ons beleid brengt jullie de zekerheid waar je zo naar op zoek zijn.
Ik geloof dat dit vrede voor onze tijd betekent zei minister-president
Chamberlain in 1938 nadat hij Hitler bezocht had Een jaar later brak de
oorlog uit. Hij vertelden de mensen wat ze wilden horen, maar kun ze geen
geluk geven.
En na hem zijn er nog zoveel anderen gekomen, die dezelfde boodschap
hadden. En voor hem waren die er dus ook.
Jullie geluk hangt van ons beleid af.

11

Iedere keer blijkt dat niet te kloppen.


Dat kun je bedenken, zeker als je wilt leren van de geschiedenis.
Maar wij zijn niet zo redelijk als we van ons zelf denken.
En als iemand ons een gevoel van zekerheid geeft
dan gaan we daar gemakkelijk in mee.
Onze verlangens en onze angsten spelen een veel grotere rol in onze keuzen
dan wij willen toegeven.
Als wij daarin gerustgesteld worden, dan gaan wij er snel in mee, hoor.
En daarom zullen ook veel Babylonirs voor dat beeld gebogen hebben.
Want gevoelens zijn vaak sterker dan argumenten
Reclamemakers weten dat en maken er gebruik van.
Rijd in een Audi dat is de voordeligste keuze voor een rit van A naar B
Nee hoor, rijd in een Audi en je hebt een voorsprong op de anderen.
Met Axe ruikt niet alleen lekker maar met Axe wordt je onweerstaanbaar.
Met anti-rimpelcrme wordt je veel later en veel gelukkiger oud

Reclamemakers spelen in op onze gevoelens, op onze verlangens en op


onze angsten.

Machteloze beelden

12

Chanaja, Misael en Azarja, gaan niet in mee in de reclame van de koning voor
zichzelf..
Niet omdat ze zo stoer zijn, dat niets ze kan raken.
Dat ze nergens bang voor zijn.
Ook niet omdat ze van tevoren wel weten dat hun niets kan gebeuren.
God is niet een soort levensverzekering.
Hij is niet hun eigen gouden beeld.
Zo van jullie hebben Nebukadnessar, maar wij hebben God.
En God kn vee,l daarvan zijn wij overtuigd
Maar al redt God ons niet (18), want Hij is wel God en God doet wat Hij wil,
dan buigen wij nog niet voor u en voor uw goden Nebukadnessar!
Want wij horen niet bij U, wij horen bij God.

Dit is geen moedige stoerheid, broers en zussen.


Dit is hier staan we, we kunnen niet anders.
God, die wij liefhebben, kunnen wij niet opgeven.
Wij houden van de Heer.
Dit is een liefdesverklaring aan de Heer.
Wij kennen de Heer en houden van Hem en horen alleen bij Hem.
Wij verwachten het echt van God en niet van u, koning.
Broers en zussen dit is net zoiets als voor je kinderen opkomen,
tegenover iemand die dreigt, niet omdat je niet bang bent,
maar omdat je van je kinderen houdt.
Dat is mr dan dat je bang bent.
Jongens en meiden, dit is net zoiets als voor je vrienden opkomen,
niet omdat je je niet bang bent, maar omdat het je vrienden zijn.
Zo komen zij voor God hun Heer op, niet omdat ze niet bang zijn,
maar omdat Hij echt (hart!) hun God is en zij veel van Hem houden en ook
veel van Hem verwachten. En hem daarom niet ontrouw willen worden.

13

14

God kan alles, maar dat betekent voor hen niet dat Hij ook alles doet.
Maar Hij kn het wel, daarvan zijn ze overtuigd.
Omdat ze van de Heer zijn gaan houden en Hem vertrouwen.
Willen ze alleen Hem aanbidden.
Hij krijgt van hen alle gewicht, Hij is de hoop van hun leven.
En niet Nebukadnessar, want zij weten dat Hij dat niet kan waarmaken
Zij weten zoals Paulus wat de echte winst is en wat het echte verlies is.
Echte winst is alleen bij God te halen.
Het beeld was niet mooi genoeg en het vuur niet eng genoeg.
Hun verlangen is iets anders, aantrekkelijker en mooier dan macht, succes en
welvaart.
Het beeld is mooi hoor, maar zij kennen God die de Maker is van schoonheid,
en dat is veel meer.
Het vuur is heet hoor, maar zij kennen God die de dood kan overwinnen.
Zij kunnen anders naar de pretenties van Nebukadnessar kijken,
en anders omgaan met hun felste verlangens en hun diepste angsten.

Omdat ze God kennen!


En dan komt het altijd goed,
Hij kan ze nu al op een wonderbaarlijke manier redden,
of ze Hij kan ze in vrede laten sterven zodat zij bij Hem thuis komen.
Maar met God erbij komt het altijd gewoon altijd goed!
Kennen jullie God ook zo?...
En kunnen jullie dus ook met jullie verlangens en angsten omgaan?
Houd je zo van Hem als van je kinderen en van je vrienden?
En kom je daarom ook voor Hem op?
Niet omdat je nooit bang bent,
maar omdat je God zo vertrouwd.
Omdat je zo van God houdt?
Nou wij weten hoe het in deze geschiedenis afloopt,
God maakt het voor de vrienden op een heel bijzonder manier waar.

15

Natuurlijk worden de vrienden niet beschaamd,


maar zoals zijn dat hier meemaken is heel bijzonder.

16

Laat het nog eens op je inwerken.


De wereldleiders van toen zijn alle getuige van dit grote wonder,
de macht en ook de liefde die God op zijn beurt voor de vrienden toont.
Hij gaat met ze de oven in!
Hij laat ze daar niet alleen.
Hij redt ze er persoonlijk uit.
Op die dag sterft Nebudnessars imago.
Voor de ogen van zijn hele rijk.
En Nebudnessar vind zichzelf terug op de knien voor de God van Chananja,
Misael en Azarja.
Op de knien voor onze God.
En wonderlijk genoeg liet onze God zich niet in een gouden beeld aan ons
zien.

In macht, succes en welvaart.


Maar in het beeld van de stervende man: Jezus Christus,
zeg maar ook een stervend imago,
een beeld dat liefde laat zien.
Hij die voor ons stierf, zodat wij met Hem kunnen opstaan.
Herken je Hem, dit is weer de God van Chananja, Misal en Azarja
Hij is zijn mensen nabij is in hun nood.
daarin toont Hij zijn macht, daarvoor wil Hij aanbidding!
Zelfs in het sterven geeft Hij nog hoop,
want alleen Hij heeft dan nog iets te bieden.
Geen mens, welke wereldleider ook, kan daaraan tippen
Misschien moeten wij niet zoveel over de Heer praten,
dat doen we misschien wel veel te veel
maar Hem meer liefhebben
en Hem meer loven en prijzen
Want dat heeft Hij van ons verdiend.

17

Aanbidding en niet zon klein beetje ook.


Toch?
Amen

18