RESONANŢA SCHUMANN

Leonardo Boff
http://www.leonardoboff.com/

Nu doar persoanele mai în vârstă, ci şi tinerii au senzaţia că totul s-a accelerat excesiv. Ieri a fost carnavalul, în scurt timp e Saptămâna Sfântă şi puţin mai încolo Crăciunul. Acest sentiment este iluzoriu, sau are o bază reală?

Prin rezonanţa Schumann se poate da o explicaţie. Fizicianul german W.O. Schumann a constatat în 1952 că Pamântul este încercuit de un câmp electromagnetic puternic, care se formează în partea inferioară a ionosferei, la aproximativ 100 km deasupra noastră. Acest câmp are o rezonanţă (denumită rezonanţa Schumann ), aproximativ egală cu 7,83 pulsaţii pe secundă.

Este ca un fel de memorie, responsabilă de echilibrul biosferei, mediu natural de care depind toate formele de viaţă. S-a verificat că toate vertebratele şi creierul nostru au aceeaşi frecvenţă de 7,83 hertz.

Empiric s-a făcut constatarea că nu putem fi sănătoşi în afara acestei frecvenţe biologice naturale. Când astronauţii ieşeau în călătorii spaţiale, ieşeau din rezonanţa Schumann şi se îmbolnăveau. Dacă erau supuşi acţiunii unui simulator Schumann, îşi recuperau echilibrul şi sănătatea. De mii de ani, bătăile inimii Pământului au avut această frecvenţă de 7,83 pulsaţii şi viaţa s-a dezvoltat într-un relativ echilibru ecologic. Se pare că începând din anii 80, şi ceva mai accentuat din anii 90, această frecvenţă a trecut de la 7,83 la 11 şi 13 hertz.

Inima planetei s-a dereglat. Ca urmare, au apărut dezechilibre ecologice: perturbaţii climatice, activitate vulcanica crescândă, mari tensiuni degenerate în conflicte mondiale, creşterea generală a comportamentelor deviate la oameni, etc. Datorită acestei accelerări generale, o zi de 24 de ore este percepută ca având doar 16. Din această cauză, percepţia că totul se desfăşoară prea repede nu este iluzorie. Ar avea bază reală în această schimbare a rezonanţei Schumann.

Se poate avansa o teorie, recurentă între marii cosmologi şi biologi, că Pământul este, efectiv, un superorganism viu, că noi şi planeta formăm o entitate unică. Adică noi, fiinţele umane suntem pământ care simte, găndeşte, iubeşte si venerează. De ce suntem aşa? Pentru că avem aceeaşi natură bioelectrică şi suntem înconjuraţi de aceleaşi unde rezonante Schumann.

Gaia, acest superorganism viu care este mama Terra, trebuie să găsească echilibrul natural... ca orice organism viu, dar nu se ştie ce preţ va trebui plătit de către biosferă şi fiinţe. Aici se deschide loc pentru grupurile ezoterice şi alţi futurişti care vor proiecta scenarii, cînd dramatice cu catastrofe teribile, cînd dătătoare de speranţă, cum ar fi apariţia celei de-a patra dimensiuni, prin care toate fiinţele vom fi mai intuitive, mai spirituale şi mai sincronizate cu bioritmul planetei.
Brazilianul Leonardo Boff este unul din fondatorii Teologiei Eliberării.