You are on page 1of 24

facebook.com/romania.expres

S e

dNr.i 6 s/ Noiembrie
t r i b2014
u i e

g r a t u i t

twitter.com/RomaniaExpres

D i s t r i b u c t i o n

g r a t u i t e •

2

www.romaniaexpres.com

ADRESE UTILE

Nr. 6 / Noiembrie 2014

Instituţii ale statului român în zona Benelux Asociaţii şi organizaţii româneşti în zona Benelux
Ambasada României în Regatul Belgiei
Secţia Consulară
•Adresă: Rue Gabrielle nr.107, 1180
Bruxelles; •Programul de relaţii cu
publicul al Secţiei consulare: Luni joi: 9.00-12.00 - Primire cereri; 15.0017.00 - Informaţii consulare telefonice
şi programări paşapoarte; 17.00–18.00
- Eliberare acte şi paşapoarte; Vineri:
•Vizite în teritoriu, depuneri de jurământ, redobândirea cetăţeniei române,
oficiere căsătorii; În zilele de sărbători
legale nu se lucrează cu publicul; Telefon informaţii consulare: 0032(0)2
347 5338; •Telefon în caz de decese
sau accidente cu vătămări corporale:
0032(0)2 344 0854, 32(0)2 345 2680 (la
aceste două numere de telefon nu se
furnizează informații consulare); •Fax:
+32(0)2 346 9814; •E-mail: consulat@
roumanieamb.be;
Secţia Politică
•Telefon: +32(0)2 345 2680, +32(0)2
347 5839 (La aceste numere de telefon
nu se furnizeaza informații consulare);
•E-mail: secretariat@roumanieamb.be;
•Site: http://bruxelles.mae.ro
Ambasada României în Regatul Ţărilor de Jos
•Adresă: Catsheuvel 55, 2517 KA,
Haga; •Telefon: 00 31 (0)70 322 36 13;
Secţia Consulară /Relaţii cu publicul
Orar: Luni şi miercuri, 09-13, preluare cereri (procuri, declararaţii, certificate de naştere/căsătorie/deces,
renunţări/redobândiri/clarificări cetăţenie, obţinere documente şi apostilă din România,vize etc.); 15-17 eliberări documente; Marţi şi Joi, 09-13,
preluare cereri paşapoarte (cu programare), 15-17 eliberări paşapoarte; Vineri, 09-13 preluare cereri şi eliberare
titluri de călătorie (pentru persoane
fără acte de identitate),
15-17 preluare cereri şi eliberare titluri de călătorie (pentru persoane
fără acte de identitate); Secţia Consulară este închisă cu ocazia sărbătorilor legale din România; • Informaţii,
programări: Tel. 070-354.1580 (Luni
– Vineri: 9-17); •Email: consular@
xs4all.nl Telefon: 00 31 (0)70 354 15
80; •Telefon urgenţe: 00 31 (0)6 22 82
33 00 (Acest număr este doar pentru
solicitarea de asistenţă consulară în
cazuri urgente în care sunt implicaţi
cetăţeni români: arestare, accident,

dispariţie, deces, luarea în custodie,
de către autorităţile olandeze, a unor
minori, furtul/ pierderea actelor de
identitate ale celor aflaţi în Olanda,
care urmează să se reîntoarcă în România în termen de urgenţă); În afara orelor de program, în situaţii în
care este necesară asistenţă consulară de urgenţă, puteţi apela 00 31 (0)
651.596.107 sau 00 31 (0) 622.823.300
(La aceste numere de telefon nu se
furnizează informaţii consulare, ci
doar asistenţă consulară pentru situaţii de criză).
Secţia politică
•Telefon: 00 31 (0)70 322 36 13; •Fax:
00 31 (0)70 354 15 87; •E-mail: roembnl@xs4all.nl; •Program de lucru:
Luni-vineri, între orele 9:00-17:00.
Biroul de Promovare ComercialEconomică
•Tel./Fax: 00 31 (0)70 355 73 69; •Email: ecs.nl@dce.gov.ro; •Program de
lucru: Luni-vineri, între orele 9:0017:00.
Biroul ataşatului apărării, militar,
aero şi naval
•Telefon: 00 31 (0)70 322 66 04; •Fax:
00 31 (0)70 351 23 59; •E-mail: rodefatt@planet.nl; Program de lucru:
Luni-vineri, între orele 9:00-17:00.
Biroul ataşatului pentru afaceri interne
•E-mail: aaiolanda@mai.gov.ro.
•Site: http://haga.mae.ro/
Ambasada României în Marele ducat al Luxemburgului
•Adresă: 41, Bulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxemburg; •Tel. 00352455159; 00352-455151; •Telefon situaţii de urgenţă: 00352-621.322.014;
Fax: 00352-455163; E-mail: ambroum@pt.lu; Site: http://luxembourg.
mae.ro
Secţia Consulară
•Orar: Luni: 9h00 – 12h00 (preluare date - eliberare pasapoarte); 14,00
- 17,00 (preluare-eliberare acte notariale); Miercuri: 09h00 – 12h00
(preluare-eliberare acte notariale);
15h00–17h00 (preluare-eliberare acte
notariale); Joi: 09h00 – 12h00 (preluare-eliberare acte notariale); Vineri: 09h00–15h00 (oficieri căsătorii,
depuneri jurământ - conform programărilor); Secţia consulară nu are
program cu publicul în zilele de sărbătoari legale.

COLABORATORI
Cornel Radu-Loghin
Robert Preda
REDACTOR ŞEF
Mihai Mitrea
Alin Săcăcean
Sigrid Voinea
SPECIALIŞTI
Ioan-Daniel Nytra
Monica Maria Săcăcean (Social)
Emanuela Camelia Voicu
Cristina Marinescu (Spiritual)
Laura Stângaciu
Ruxandra Raţă (Juridic)
Daniela Van den Bogaerde
Daniel Raţă(Economic)
Alexandru Preda
Emil Revnic (Sănătate)
Alina-Florentina Baţălărean (Sănătate) DESIGN & WEB
Alin Săcăcean
Ana Dumitraşcu (Psihologie)

MARKETING
Maria Sârzea
CORECTURĂ
Dorina Sava
CONTACT
E-mail:
redactor@romaniaexpres.com
marketing@romaniaexpres.com
WEB:
www.romaniaexpres.com

Belgia
• ROMBEL - Români în Belgia (Comunitatea virtuală a românilor din
Belgia); Email: support@rombel.com;
Site: www.rombel.com.
• L’Alliance belgo-roumaine a.s.b.l.;
Adresă: 221, Avenue Brugman, 1050
Bruxelles; Email: info@abero.org; Site:
www.abero.org.
• Arthis - La Maison Culturelle Belgo-Roumaine Asbl; Adresă: 33 rue de
Flandre, 1000 Bruxelles; Email: info@
arthis.be; Site: www.arthis.org
• Asociaţia Socio-Culturală Mioriţa; Adresă: Eugeen Joorstraat 89, 2140
Antwerpen; Tel. 0472-73 35 63; Email:
miorita@scarlet.be; Site: www.miorita.
be.
• Clubul România-UE - “O iniţiativă
românească pentru o Europă unită”
Bruxelles; Email: office@euro-club.org.
• Clubul Academic Român din Belgia (CARO); Site: www.caro-belgium.
com.
• Europuls; Email: contact@europuls.
ro; Site: www.europuls.ro.
• Fundaţia „Valenţe Umane” şi Centrul Cultural spiritual românesc;
Adresă: Rue de la Charite, 41, 1210,
Bruxelles; Email. office@valenteumane.ro.
• Hermes Ro asbl
Email: hermes.ro@hotmail.com
• Roart asbl
Bdl.Général Wahis 14 btè. 28
1030, Bruxelles; Tel. 0032484627784;
Email: mihaelatrifu@roart.be; Site:
www.roart.be.
• Asociatia Social-Culturală CORFOO; Adresă: Gaversesteenweg 339
B-9820 Merelbeke; Email : corfoo.
vzw@gmail.com; Facebook: Asociatia
Social Culturala Corfoo.
• Parohia Sf. Ap Andrei si Sf Ap.
Materne; Adresă: Begijnhof, 41A, B9300, Aalst; Site: www.parohiaaalst.be;
Facebook: Parohia ortodoxă Sf. apostol
Andrei şi Sf. Materne Aalst.
Olanda
• Fundaţia „Speranţa”, Rotterdam
Persoană de contact: Andrea Teunissen-Oprea; Tel. 0031104221126;
Fax: 0031104226787; Email: stichting.
speranta@xs4all.nl; Site: www.stichtingsperanta.nl
• Fundaţia DutchRo, Arnhem
Persoană de contact: Mariana Mihăilă, preşedinte; Tel. 0031268445687,
0031649306907; Email: MMihaila@
dutch-ro.nl, contact@dutch-ro.nl; Site:
www.dutch-ro.nl.
• Fundaţia Culturală Olanda-România, Haga; Persoană de contact: Cristina Elena Cristescu, director executiv;
Tel. 0031622196376; E-mail: foundation@netherlandsromania.eu.
• Fundaţia FOR Children, Amsterdam; Persoane de contact: Loredana Mavrodin, Luciana Ilie; Tel. 00 31
616391692, 00 31 616323814; E-mail:
info@iforchildren.org; Site: www.iforchildren.org.

• Fundaţia „Project”, Amsterdam; Persoană de contact: Maria
Rus Bojan; Tel. 0031614789395; Fax:
0031205287755; E-mail:project.stichting@gmail.com; Site: www.projectfoundation.nl.
• Asociaţia „Podiumul românesc”,
Utrecht; Persoane de contact: Constantin Duca, preşedinte, Liviu Opriş,
secretar; Tel. 0031616377855; Email:
constan10duca@gmail.com, info@roemeenspodium.nl; Site: www.roemeenspodium.nl.
• Fundaţia „România Cultural”, Wezep; Persoane de contact: Sylvia van
der Sluis, Oriana van der Sande; Tel.
0031383759779; E-mail: s.sluis@inter.nl.net, orianavdsande@gmail.com;
Site: www.roemenie-cultureel.nl.
• Fundaţia Aria; Persoană de contact:
Jolanda Mohanu; Tel. 00 31 172211187;
Email: info@aria-ro.nl; Site: http://
www.aria-ro.nl.
• Fundaţia „Comitetul de cooperare
cu România”(„Stichting Comité Samenwerking Roemenië”); Persoană
de contact: Gabriela van Rijen-Teodorescu; Tel./fax: 0031164673703; Email:
ajpcvanrijen@wanadoo.nl; Site: www.
axentesever.tk.
Organizaţii Studenţeşti:
• Romanian Students Association in
the Netherlands (ROSAN); Persoane
de contact: Ştefan Nicolai, Tudor Fabian; Email: nicolai.stefan@gmail.com,
tudor_fabian@live.com.
• Liga Studenţilor Români din Străinătate – filiala Olanda; Persoană de
contact: Eveline Mărăşoiu, coordonator; Email: Eveline.Marasoiu@nl.lsrs.
ro, contact@nl.lsrs.ro.
• GRASP (Societatea Globală a Tinerilor Profesionişti Români) – filiala
Olanda; Persoană de contact: Iustin
Iftime; Email: iustin.iftime@mygrasp.org, iustin.iftime@gmail.com; Site:
www.mygrasp.ro.
• Romanian Students Association in TU Delft; Adresă: Mekelweg
4, 2628 CD, Delft; Tel.: 0152786177,
0642381418; Email: delft123@yahoogroups.com.
Luxemburg
• Asociaţia Forumul de afaceri
România - Luxemburg, Romania Luxemburg Business Forum
Asbl (RomLux); Adresa: 62, rue de
Strasbourg, L-2560, Luxembourg;
Tel: 00352-691453991 sau 0035226258435; Email: info@romlux.org.
• Asociaţia Luxembourg-Roumanie
Aslb; Tel/fax: 00352-369048; Email:
luxrou@gmail.com; Site: www.luxrom.
org.
• Corul românilor din Luxemburg
“Voci din Carpaţi”; Tel: 00352691302167 sau 00352-43032065;
Email: voci.din.carpati@gmail.com,
horatiu.dragan@gmail.com.
• Atelierul romanesc de teatru
“L’avant-scène” din Luxemburg;
Email: avant_scene_lux@yahoo.com.

Nr. 6 / Noiembrie 2014

ROMÂNIA

www.romaniaexpres.com

3

Proiectul legii amnistiei și
8 morți și 2 răniți, după prăbușirea unui elicopter în judeţul Sibiu grațierii a fost respins de
Aurel Moldovan, 29 ani, căsătorit, sub- CAMERA DEPUTAȚILOR
locotenentul Andrei-Cătălin Apostol,

ELICOPTERUL URMA SĂ PARTICIPE LA UN EXERCIŢIU ÎN POLIGONUL CINCU

O

pt militari și-au pierdut viața
și alți doi au fost răniți vineri,
21 noiembrie 2014, în urma
prăbușirii unui elicopter militar model IAR-330 PUMA, între localitățile
Stejărișu și Mălâncrav, în apropierea
municipiului Mediaș (nordul județului
Sibiu), a anunțat bitroul de presă al Ministerului Apărării Naţionale (MApN).
Potrivit MApN, accidentul s-a produs la ora 10,40, iar elicopterul se afla
în misiune, urmând să participe la un
exercițiu în Poligonul Cincu.
Mai multe echipaje ale Inspectora-

tului pentru Situații de Urgență (ISU)
Sibiu şi Viceprim-ministrul pentru
securitate națională Gabriel Oprea,
împreună cu o echipă de procurori militari și criminaliști din IGPR, s-au deplasat imediat la locul unde s-a prăbușit
elicopterul.
Conform unui comunicat al MApN,
cei opt militari care și-au pierdut viața
în accidentul aviatic de de la Mălâncrav
sunt comandorul Artur-Grigore Palfi,
46 ani, căsătorit, un copil, căpitanul medic Rareș-Cosmin Moldovan, 34 ani,
căsătorit, un copil, căpitanul Răzvan-

25 ani, necăsătorit, maistrul militar
cls. I Paul Bădescu, 41 ani, necăsătorit,
maistrul militar cls. II Dorin Fodor, 43
ani, căsătorit, doi copii, maistrul militar
cls. III Vasile-Marian Gădălean, 33 ani,
necăsătorit, un copil, și maistrul militar
cls. III Constantin-Dorin Filip, 30 ani,
necăsătorit.
Cei doi militari răniți, căpitan-comandorul Corneliu-Gabriel Titiana,
47 ani, și maistrul militar cls. I Valentin Bora, 41 ani, care au suferit arsuri
pe 40% din suprafaţa corpului, au fost
preluați de echipaje SMURD şi transportaţi de urgenţă la Târgu Mureş și
ulterior la Spitalul de Arși din Capitală,
starea lor în momentul de faţă fiind stabilă. Pe timpul zborului spre Bucureşti
răniții au fost asistați de o echipă medicală a Statului Major al Forțelor Aeriene
și de un medic de la spitalul din TârguMureș.
Potrivit biroului de presă al MApN,
mai multe ceremonii militare și religioase de comemorare a celor opt militari
care și-au pierdut viața în accidentul
aviatic de la Mălâncrav au fost organizate în toate unitățile militare din țară
și în cele dislocate în afara teritoriului
național. (Foto: Capital.ro)

P

roiectul legii amnistiei și grațierii a fost respins de plenul Camerei Deputaților. Deputații
au adoptat, cu 293 de voturi
pentru, un vot împotrivă
și o abținere, raportul Comisiei juridice privind respingerea proiectului legii
amnistiei și grațierii.
Decizia a fost luată în
unanimitate de membrii
comisiei iar proiectul a
intrat pe ordinea de zi a
ședinței de plen.
Proiectul de lege privind
amnistia și grațierea a primit inițial raport de adoptare iar raportul de respingere
dat de comisie este unul suplimentar.
Cu o zi înaintea respingerii legii, președintele
PNL, Klaus Iohannis, a
cerut Parlamentului să fie
pusă pe ordinea de zi legea
amnistiei și grațierii și să
respingă acest act normativ.
“Solicit Parlamentului
să se țină de cuvânt și mâi-

ne să pună pe ordinea de zi
legea amnistiei și grațierii și
să o pice. Mâine rog Parlamentul să ia în discuție toate
solicitările venite din partea
justiției și să le încuviințeze
pe toate”, a spus Iohannis,
într-o conferință de presă.
Premierul Victor Ponta
a anunțat că PSD și aliații
săi vor vota în Parlament
pentru respingerea definitivă a legii amnistiei și
grațierii și pentru aprobarea cererilor de ridicare a
imunității parlamentarilor
cercetați penal.
“Cum am spus în dezbaterea pe care am avut-o
cu domnul Iohannis, mâine nu doar cei de la PSD,
ci toți cei din coaliție vom
vota pentru respingerea definitivă a legii amnistiei și
grațierii și bineînțeles pentru încuviințarea cererilor
justiției”, a declarat Ponta
la Palatul Parlamentului, cu
o zi înainte de respingerea
legii.

“OAMENII DE ACASĂ” A EFECTUAT O ANCHETĂ SOCIALĂ PENTRU A DESEMNA PRIMII 10 BENEFICIARI AI
PROGRAMULUI CARE, DE ALTFEL, AU ŞI FOST LUAŢI DEJA ÎN ÎNGRIJIRE ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 NOIEMBRIE

Proiectul pilot al Programului Social ”Oamenii de acasă” a demarat la Turț (Satu Mare)

Î

n luna octombrie România Expres scria despre
lansarea la Bruxelles a programului social „Oamenii de
acasă”, un proiect inițiat din
dorința de a veni în sprijinul
românilor din Diaspora care
doresc să le poarte de grijă celor dragi rămași acasă,
oferindu-le o serie de servicii
de asistență socială, monitorizare medicală și integrare
ocupațională prin intermediul echipei „Oamenii de
acasă”. Atunci vă informam
despre parafarea, la Bruxelles, a primului parteneriat
social de acest tip, prin care
„Centre d’Action Sociale
Anastasia” Bruxelles urmează să finanţeze lunar îngrijirea a 10 seniori, aleși pe baza
unor criterii sociale stabilite prin protocolul acestui
parteneriat şi vă prezentam
proiectul pilot care urma să
demareze în comuna Turț
(judeţul Satu-Mare), în parteneriat cu Protopopiatul

Ortodox Român Valonie –
Bruxelles, Primaria Turț, Inspectoratul pentru Situații de
Urgență Satu Mare, Centrul
Medical de Permanență Turț
şi Parohia Ortodoxă „Sfinții
Mihail și Gavril” Turț.
Astfel, în ultima săptămână a lunii noiembrie,
echipa “Oamenii de acasă” a efectuat, împreună cu

reprezentanții
Primăriei
Turț (comună sătmăreană
unde se implementează proiectul pilot al Programului

“Oamenii de acasă”), o anchetă socială pentru a desemna primii 10 beneficiari
ai programului care, de altfel, au şi fost luaţi deja în îngrijire începând cu data de 1
noiembrie (lista completă a
serviciilor prestate de “OAMENII DE ACASĂ” poate fi
cercetată pe www.oameniideacasa.ro).
Pe parcursul acestui demers, echipa “Oamenii de
acasă” a fost acasă la oamenii
din Turț, le-a observat starea
materială și sufletească, le-a
notat problemele şi le-a ascultat poveștile. Povești cu
încărcătură, oameni vorbind
cu privirea-n pământ și cu
ochii-n lacrimi, oameni care
nu-și mai amintesc de când
nu le-a mai călcat cineva
pragul, oameni cărora le
smulgi cu greu un zâmbet și

care, așa cum se vede și din
fotoreportajul realizat, s-au
obișnuit demult cu singurătatea, cu insalubritatea,

cu frigul și foamea, cu dezordinea din jur și din suflet,
oameni pentru care ai vrea
să rupi ceva din tine atunci
când pleci, pentru că ei cred

că nimeni nu-i mai iubește,
oameni pentru care te rogi
din toată inima să primești
puterea și mijloacele de a le
aduce un strop de seninătate
în suflet.
Unii i-au văzut pe cei de
la “Oamenii de acasă” ca pe
o oportunitate, dar majoritatea i-au simțit ca pe o mângâiere, iar cea mai pregnantă
rămâne imaginea tăcerii acelor câțiva pentru care cuvintele nu mai ajută la nimic și
a căror demnitate vorbeşte
însutit prin abia observatele
lacrimi nestăpânite. Tocmai
din acest motiv şi tocmai
pentru aceste suflete, cei din
echipa “Oamenii de acasă”
sunt hotărâți să lupte până la
capăt.
“Pentru că nu ne putem
imagina că cineva care se
poate lipsi de câțiva zeci de
euro pe lună, va rămâne ne-

păsător la faptul că sacrificând atât de puțin, ar putea
lumina atât de mult singurătatea și tristețea unui bătrân înfometat, înfrigurat și
deznădăjduit, reiterăm și pe
această cale apelul către toți
cei care, individual sau grupat, au posibilitatea de a face
acest sacrificiu financiar. De
exemplu, dacă se asociază 6-7
persoane care să contribuie
lunar cu câte 10 euro, acest
grup poate asigura îngrijirea
unui bătrân, oferindu-i serviciile de monitorizare medicală, hrana și confortul fizic și
psiho-social de care bătrânii
noștri duc atâta lipsă, mai
ales cei singuri din mediul rural…”, afirmă reprezentanţii
“Oamenii de acasă”, care în-

curajează inclusiv alte ONGuri și organizații similare sau
chiar societăți comerciale
care ar avea disponibilitatea
de a încheia astfel de parteneriate sociale cu ei, prin care
să sprijine lunar îngrijirea
acestor bătrâni rămași fără

ajutor, după modelul parteneriatului încheiat la Bruxelles cu “Centre d’Action Sociale Anastasia”. “De asemenea,
suntem deschiși colaborării
cu orice alte organizații dispuse să promoveze programul
nostru peste hotare – așa cum
spre exemplu în Italia o fac
admirabil partenerii noștri
de la “Valide Alternative per
l’Integrazione” Padova“, mai
spun reprezentanţii “Oamenii de acasă”.
Serviciile pe care le oferă
“Oamenii de acasă” acoperă
un spectru larg de activităţi,
de la monitorizarea permanentă a seniorilor noştri, la
servicii medicale de orice
tip, activităţi de socializare şi
stimulare cognitivă, suport
tehnic pentru comunicarea
cu cei dragi (prin Skype), activităţi de relaxare, excursii
şi pelerinaje, dar şi servicii
de aprovizionare, toată gama
de comisioane şi ajutor în
gospodărie sau în activităţi
agricole. Oferta completă
de servicii se poate accesa în
secţiunea “Oferta generală
de servicii” a site-ului www.
romaniideacasa.ro.
Pentru relații suplimentare “echipa “Oamenii de
acasă” poate fi contactată la
numărul de telefon (0040)
760-70.20.20, pe e-mail
of f ice@oameniideacasa.
ro sau la sediu: Centrul de
Permanență Turț, Piața Eroilor nr.247, Jud. Satu Mare.

4

www.romaniaexpres.com

Nr. 6 / Noiembrie 2014

ALEGERI PREZIDENŢIALE 2014

KLAUS IOHANNIS

ales preşedinte al României

K

laus-Werner
Iohannis,
candidatul
Alianţei Creştin Liberale (ACL), este câştigătorul alegerilor
prezidenţiale
desfăşurate
du-

RESPECT Daniela Soros
pentru românii
din diaspora care
şi-au înţeles rolul
în istoria contemporană a României!

A

m mai scris şi o să reiau curând opiniile pe
care le aveam acum mulţi
ani referitoare la rolul şi
importanţa elementului
uman din Diaspora românească de pe ambele
maluri ale Prutului: rolul
ei de motor de schimbare
pentru societatea rămasă
acasă, în amorţeală. Locul
însă e colpeşitor: cel mai
mare investitor economic
al României.
Dacă e ceva pentru
care trebuie să le mulţumim strategilor de campanie ai PSD-ului sunt
sloganurile „mândri că
suntem români" şi „românii uniţi" două îndemnuri
ce au dus la o mobilizare
exemplară a românilor pe
tot mapamondul. Cifrele
oficiale vor veni abia în
câteva zile şi atunci vom
vedea cu adevărat tsunami
electoratului care l-a lovit
pe candidatul stângii. Însă
ce e mai important este
spiritul civic pe care l-a
declanşat proasta organizare a votului, lipsa secţiilor de vot, ignorarea unei
realităţi şi abuzul din spaţiul public când miniştri ai
cabinetului Ponta căutau
vinovaţi pretutindeni numai în ograda lor nu!
Spiritul civic declanşat
de abuzul încălcării unui
drept constituţional la 25
de ani de când s-a murit
pentru libertate a fost motorul! Nu meritele candidatului dreptei! Să ne fie
clar că lumea nu a votat
de dragul lui ci împotri-

va unui sistem periculos
care a dovedit ca vrea doar
banii românilor din afara
graniţelor nu şi resursa
umana şi plus valoarea
profesională şi civică pe
care o pot ei readuce în
ţară. Orice român trăit în
afara acestui sistem mucegăit până în măduvă
realizează cea mai mică
nedreptate care i se poate
face.
Încălcarea, cu bunăştiinţă, a dreptului la vot
a fost însă picătura care a
vărsat paharul! Lipsa fondurilor pentru proiectele
diasporei nu mai contează
pentru că şi aşa nu beneficiază decât o foarte mică
parte din comunitate de
ele. Lipsa unui sistem sanitar în care părinţii şi
copii rămaşi acasă să se
simtă siguri, iarăşi parcă
nu a contat atât de mult.
Manipularea unei părţi a
presei într-o direcţie sau
alta? Nici atât!
A contat faptul că românul a cerut RESPECT!
Respect pentru un drept
dat de o cetăţenie cu care
te naşti. În care mori şi pe
care NIMENI nu ţi-o poate lua! Drepturile ce derivă din asta sunt FUNDAMENTALE! Asta nu au
înţeles cripto-comuniştii
care au respins sistematic
votul prin corespondenţă şi care în acest an şi-au
adus singuri eşecul!
Obiectivul următor al
Diasporei? VOTUL PRIN
CORESPONDENŢĂ
şi
RESPECTUL cuvenit.

minică, 16 noiembrie 2014,
iar Victor-Viorel Ponta este
marele perdant, după ce nu
mai puţin de 64,10% din cetăţenii români cu drept de vot,
mai precis 11.719.344, s-au
înfăţişat la urne pentru a-şi
alege conducătorul.
Aşa cum era de aşteptat,
a fost nevoie de organizarea a
două tururi de scrutin pentru
a decide viitorul şef al statului
pentru următorii cinci ani.
După ce în primul tur
Victor Ponta ieşea victorios,
cu un avantaj de aproximativ
10%, Iohannis, cotat de toate
sondajele de opinie efectuate
înainte de turul al doilea ca
fiind mai puţin favorit decât
contracandidatul său, a reuşit
să răstoarne situaţia şi să se
impună în faţa unui oponent
plin de sine, care în niciun
moment nu şi-a imaginat un
asemenea deznodământ. Iohannis nu numai că a câştigat
dar a şi inversat un decalaj de
10 puncte procentuale, scandalurile de corupţie din interiorul partidului premierului
provocând un vot de protest
împotriva guvernului, din
partea alegătorilor.
Potrivit procesului verbal
final privind rezultatul votării, publicat pe site-ul Biroului Electoral Central (BEC),
54,43% (6.288.769 voturi)
dintre români au considerat
că fostul primar al Sibiului
merită încrederea lor, în timp
ce doar 45,56% (5.264.383
voturi) au pus ştampila pe
Victor Ponta în cabina de votare.
Numărul de alegători care
s-au prezentat la urne înscriși
în listele electorale permanente a fost de 10.042.721.
Cei care au votat în altă secție
de votare decât cea în care au
fost arondați conform domiciliului — 1.569.668, iar numărul total al celor care au
votat utilizând urna specială
a fost de 106.955 persoane.
Din voturile exprimate,
1,41% au fost nule, adică
166.111.
Klaus Iohannis
s-a impus în 21
de judeţe
din România, iar Victor Ponta în
20. Hunedoara
a fost singurul
judeţ din Transilvania unde alegerile au fost câştigate
de Victor Ponta, însă
diferenţa dintre el şi Klaus
Iohannis a fost de doar 1.825
de voturi, Iohannis câştigând
însă în municipiul Hunedoa-

Cine este Klaus Iohannis?

K

laus Werner Iohannis (în germană Johannis), care urmează să își înceapă
mandatul de președinte al României pe 22
decembrie 2014. s-a născut pe 13 iunie 1959,
la Sibiu, într-o familie de saşi transilvăneni.
Este căsătorit cu Carmen Iohannis (născută
Lăzărucă), o profesoară de limba engleză la
Colegiul Național Gheorghe Lazăr din Sibiu,
aceştia neavând copii.
Părinții săi, Gustav Heinz Johannis şi Susanne Johannis, amândoi sași transilvăneni,
au emigrat în 1992, ca pensionari, din Sibiu
în Germania, unde s-au stabilit la Würzburg,
în Bavaria. Klaus Iohannis a declarat într-un
interviu că familia Iohannis este atestată în
Cisnădie din secolul al XVI-lea
În 1983, A absolvit, Facultatea de Fizică
din cadrul Universităţii "Babeş Bolyai" din
Cluj-Napoca, în următorii cinci ani fiind
profesor la diferite şcoli şi licee din Agnita şi
Sibiu. Din 1989 până în 1997, a fost profesor
de fizică la Liceul Samuel von Brukenthal din
Sibiu. În anul 1997 a devenit inspector școlar
general adjunct, iar între 1999 și 2000 a fost
inspector școlar general al județului Sibiu.
Iohannis este membru al Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR)
încă de la înfiinţare, din 1990, iar în perioada
2001-2013 a fost preşedintele formaţiunii, demisionând din această funcţie după înscrierea
în PNL, în februarie 2013. De altfel, el s-a lansat în politică în 2000, când FDGR a decis să
aibă un candidat propriu la Primărie, cu scopul de a obţine mandate de consilieri locali.
ra, cu 51,78%, faţă de 28,36%
în primul tur.
În Bucureşti, Klaus Iohannis a obţinut 57.33% din
voturile de la turul II al alegerilor prezidenţiale, iar Victor Ponta 42.67%, Iohannis
câştigând în toate sectoarele
Capitalei.
Este pentru a şasea oară,
după Revoluţia din 1989,
când şeful statului este ales în
turul al doilea, alegerile din
1990 fiind singurele din istoria electorală recentă în urma
c ă r o r a președintele Româ-

A ajuns în al doilea tur de scrutin, cu
social-democratul Ioan Cindrea, pe care l-a
învins cu 69,18% din voturile valabil exprimate, deşi în Sibiu mai locuiau doar câteva mii de saşi. Ca o curiozitate, în primul
mandat, a avut alături o echipă a PSD cu
care a administrat oraşul timp de patru
ani.
La următoarele alegeri, Iohannis
a reuşit să câştige al doilea mandat
de primar şi mai categoric, cu 88,7%
din voturi, unul dintre cele mai mari
scoruri din ţară. Tot atunci, FDGR a
obţinut majoritatea în Consiliul Local, cu
16 locuri ocupate din 23, şi a preluat conducerea Consiliului Judeţean Sibiu, prin Martin
Bottesch, membru FDGR.
În cel de-al doilea mandat de primar al lui
Iohannis, în anul 2007, Sibiul a fost Capitală
Culturală Europeană, eveniment care a atras
în oraş peste un milion de turişti.
La alegerile locale din 2008, Iohannis a
întrunit 83,2% din voturi, iar 14 posturi de
consilier local au revenit FDGR, Martin Bottesch fiind, la rândul său, reales preşedinte al
Consiliului Judeţean Sibiu.
În iunie 2012, Klaus Iohannis a câştigat
cel de-al patrulea mandat de primar al Sibiului, cu 77,9% din voturi.
În Sibiu, a inițiat numeroase contracte cu
investitori străini și a primit multiple sponsorizări pentru proiectele sale de la Uniunea
Europeană.
În 20 februarie 2013, Iohannis s-a alăturat PNL, al cărui preşedinte a devenit în vara
acestui an.

niei a fost ales din primul tur.
În 1990 s-a înregistrat şi cea
mai mare prezenţă la urne
din istoria modernă a României: 86,19%. În 1992, la cel
de-al doilea tur prezenţa la
vot a fost de 73,2%, în 1996
de 75.90%, în 2000 de 57,5%,
în 2004 de 55,21% iar în 2009
de 58,02%.
În primul tur, Victor
Ponta a obţinut voturile a
3.836.093 dintre alegători, în
timp ce Klaus Iohannis a fost
votat de 2.881.406 persoane
(40,44%)
care
au
mers la
urne, iar
Călin

Popescu Tăriceanu 508.572
voturi (30,37%).
Elena Udrea a primit
493.376 voturi (5,20%),
Monica Macovei – 421.648
voturi (4,44%), Dan Diaconescu – 382.526 (4,03%),
Kelemen Hunor – 329.727
(3,47%), Corneliu Vadim
Tudor – 349.416 de voturi
(3,68%), Teodor Meleşcanu – 104.131 (1,09%) Szilagyi Zsolt – 53.146 (0,56%),
Gheorghe Funar – 45.405
(0,47%), William Brânză –
43.194 (0,45%), Constantin
Rotaru – 28.805 (0,30 %)
şi Mirel Mircea Amariţei –
7.895 (0,08%).
În ceea ce priveşte rezultatele finale din Diaspora
după primul tur de scrutin,
acestea au fost următoarele:
Klaus Iohannis - 46,1%;
Victor Ponta - 16%; Monica
Macovei - 15,1% ; Elena
Udrea - 10%; Dan Diaconescu - 4,5%; Călin Popescu
Tăriceanu - 2,9%; Corneliu
Vadim Tudor 2,8%; Teodor Meleşcanu - 0,83%;
William Brînză
- 0,57; Kelemen
Hunor - 0,54%;
Gheorghe Funar - 0,53%;
Zsolt Szilagyi - 0,18%;
Constantin Rotaru - 0,11%;
Mircea Amariţei - 0,05%.

www.romaniaexpres.com

Nr. 6 / Noiembrie 2014

ALEGERI PREZIDENŢIALE 2014

5

O afirmaţie care l-a „îngropat” definitiv pe Victor Ponta:

Românii din Diaspora nu sunt uniţi!

K

laus Iohannis a obţinut 89,73% din voturi
în cele 294 de secţii de
votare străinătate,
unde la al
doilea tur
al alegerilor
prezidenţiale au
votat

Diaspora pune ştampila speranţei

T

imp de 25 de ani, visul
unui trai mai bun în
propria ţară a rămas
viu în sufletul românului de
pretutindeni, motiv pentru
care şi-a asumat încă o dată
responsabilitatea de a continua lupta pentru încă o zi iar
duminică, 16 noiembrie 2014
rămâne ziua în care istoria a
fost scrisă de un vis când imigrantul român şi-a ales prin
vot preşedintele.
Şi pentru că orice bun îşi
are preţul lui şi această zi şi-a
avut preţul ei, care a fost plătit
din plin de românii din întreaga lume care au fost ferm
decişi să-şi exercite dreptul de
vot.
Problema principală a
acestei zile a fost numărul mic
de secţii de votare raportat
la numărul persoanelor înregistrate cu drept de vot în
diaspora ce a determinat un
dezechilibru care a provocat
o adevărată luptă. Asta pentru
că sutele de mii de romani ai
diasporei şi-au anulat planurile de week-end şi au ales să
înfrunte frigul sau ploaia asteptând la cozi interminabile,
formate încă din zorii zilei,
până la opt, nouă sau chiar 12
ore pentru a vota.
Şi emoţiile au facut parte
din peisajul acestei zile. Postările pe reţelele de socializare
de texte însoţite de înregistrări video sau poze au descoperit României că oriunde
s-ar afla, copiii ei simt la fel
bucuria reuşitei: ,,E absolut
copleșitor sentimentul care
ne-a încercat pe toți în urmă
cu câteva minute, când unii,
după 8 ore, alții, după 9 ore jumate, AM REUȘIT să votăm.
În urma noastră cordonul de
oameni parcă e neschimbat. E
incredibil tot ce se întâmplă!
Astăzi s-a scris istorie.”Acestea
au fost cateva cuvinte care însoţesc o poză şi care descriu
starea de spirit a unui grup de
tineri din Londra după ce au
reuşit să voteze.

Ce a surprins în această zi a fost prezenţa la vot în
număr mare a românilor.
Peste 360.000 de români din
diaspora au votat până la ora
23.00 în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, în comparaţie cu primul tur din 2 noiembrie când numărul celor
prezenţi la vot a fost de peste
150 000.
Ce anume a determinat
această mobilizare în rândul
celor din diaspora este un subiect comentat, însă firul roşu
ce străbate această motivaţie
este născut din dorinţa unui
viitor mai bun, în care uşile
se pot deschide fără mită sau
alte intervenţii necuvenite.
Un viitor în care tânărul să
primească credit pentru exercitarea profesiei sau cadrele
medicale cu salarii stabilite
conform pregătirii lor, să trateze în mod egal şi cu respect
pacienţii internaţi în spitale cu
saloane şi băi curate. Un viitor
care să aparţină părinţilor şi
bunicilor pensionari care să-şi
poată permite câte-o vacanţă
meritată după anii de muncă
ce le-au încovoiat spatele. Şi
pentru copiii ei a răbdat frigul.
Nu vrea ca aceştia să cunoască
înstrăinarea prin urmele de
var pe mâini muncite în construcţii sau bătături în palme
lăsate de fierul de călcat. Votul
a fost şi pentru un prezent în
care corupţia să nu fie invitată
nicăieri, iar politicienii să aibă
în vedere binele cetăţeanului
şi să conducă cu artă ţara către
prosperitate astfel încăt nicăieri să nu fie mai bine ca acasă.
Diaspora a ieşit la vot
pentru că îi pasă de viitorul
României. În ciuda piedicilor,
a demostrat ca este o forţă ce
nu poate fi manipulată şi nici
cumpărată de jurnalişti sau
de promisiuni fără acoperire. Şi-a permis încă o dată să
spere şi să pună ştampila pe
un nume pe care l-a desemnat
purtătorul propriei speranţe.
Laura Stîngaciu

90% din românii din străinătate
au votat cu IOHANNIS

doar opt zile. El şi-a cerut scuze românilor din diaspora care
nu au putut vota şi a susţinut că
trebuie identificate soluţii legis377.651 de români, el câştigând Victor Ponta.
lative pentru a asigura condiţiile
alegerile în toate secţiile de voca românii să-şi exercite dreptul
În Marea Britanie, s-au pretare din diaspora, cu excepţia zentat la urne 25.850 de români,
de vot oriunde s-ar afla în străicelei din Palestina, unde Victor iar 24.533 (94,90%) au votat cu
nătate. În urma acestor demisii,
Ponta a avut cu un vot în plus, Klaus Iohannis.
şefia MAE a fost preluată de
potrivit Biroului Electoral CenBogdan Lucian Aurescu, un om
În Franţa, au ieşit la vot
tral (BEC).
cu o bogată experienţă în diplo16.053 de români, iar 93,46%
Conform rezultatelor finale (15.004) au votat pentru Klamaţia română şi care este agreat
ale scrutinului din 16 noiem- us Iohannis, iar în Belgia au
atât de politicienii stânga cât şi
brie, date publicităţii de BEC, mers la urne 13.040 de români,
de cei de dreapta.
dintre aceştia 38.778 (10,26%) 93,72% votând cu Iohannis,
Joi, 20 noiembrie 2014, proau votat pentru Victor Ponta şi în timp ce în Austria au votat
curorul general al României,
338.873 (89,73%) pentru Klaus 9.533 de români, 94.12% dinTiberiu Niţu, a anunţat, că după
Iohannis.
turul întâi al alegerilor prezitre aceştia preferându-l tot pe
În multe dintre ţări, precum Iohannis.
denţiale a fost deschis un doSpania, Marea Britanie, Franţa,
sar în care a început urmărirea
În Canada, la cel de-al doiGermania, Elveţia, Norvegia, lea tur al alegerilor prezidenţipenală in rem, respectiv faţă de
Belgia, Olanda, Danemarca, ale au votat 6.490 de români,
fapta de încălcare a dreptului la
peste 90% dintre alegători au dintre care 6.067 (93.48%) l-au
vot, ca urmare a problemelor la
votat cu Klaus Iohannis.
scrutinul din diaspora.
preferat pe Klaus Iohannis. În
Cei mai mulţi români au Statele Unite ale Americii au
Tot joi, preşedintele instanvotat în Italia, unde la cel de- votat 17.683 de cetăţeni români.
ţei supreme, Livia Stanciu, a deal doilea tur de scrutin s-au Dintre aceştia, 16.388 (92,67%)
clarat, legat de problemele din
prezentat la urne 96.600 de
diaspora de la scrutinul preziromâni. Dintre aceştia, 85.579
denţial, că „strict pe lege” putea
În urma sesizărilor românilor din
(88,59%) au votat cu Klaus Iofi emisă o Ordonanţă de Urgenstrăinătate, Parchetul General a iniţiat o ţă a Guvernului pentru înfiinţahannis, iar 11.021 (11,40%) cu
Victor Ponta.
anchetă în privinţa votului din Diaspora rea unor noi secţii de votare în
În Spania, au votat 82.744
turul al doilea.
de români. Dintre aceştia, au pus ştampila pe Klaus Ioha- cei care mai erau înăuntru puComisia Europeană a de74.995 (90.63%) au votat cu nnis.
teau vota.
clarat că se aşteaptă ca autoIohannis, iar 7.749 (9.36%) cu
Problemele legate de votul rităţile române să analizeze
În Danemarca, au votat
Ponta.
4.813 de români, dintre care din diaspora au dus la demisia toate problemele semnalate de
Un număr mare de români 4.579 (95,13%) pentru Klaus ministrului de Externe, Titus românii din străinătate care nu
- 35.543 - s-a prezentat la vot în Iohannis, în timp ce în Elveţia Corlăţean. Înlocuitorul acestu- au putut vota. De asemenea,
16 noiembrie şi în Republica au mers la vot 3.758 de români, ia, Teodor Meleşcanu, a demisi- executivul european condus de
Moldova. Dintre aceştia, 27.933 din care 3.504 (93.24%) au votat onat şi el la două zile de la cel Jean-Claude Juncker va urmări
(78.58%) au votat cu Klaus Io- cu Klaus Iohannis, iar în Olan- de-al doilea tur de scrutin, man- cu atenţie procesul de clarificahannis, iar 7.610 (21.41%) cu da au votat 3.818 români, dintre datul acestuia din urmă durând re a situaţiei.
în favoarea lui? Fără a diminua meritul româ- România, care păstrează vie amintirea Revonilor din ţară, trebuie să recunoaştem că lupta luţiei din 1989 şi a luptei împotriva comunispentru preşedinţie, mai mult ca niciodată, s-a mului pe care cândva au dus-o părinţii lor din
dat pe reţelele de socializare, unde românii din dorinţa supremă de libertate şi democraţie.
Alin Săcăcean
străinătate au fost foarte activi, ducând campa- Este şi o victorie a acelor preoţi ortodocşi care
ste lesne de dedus că românii din străi- nii de trezire la realitate, de mobilizare la vot au optat mai degrabă pentru îndemnul la runătate nu l-au vrut pe Ponta, fie pentru şi de atenţionare asupra pericolului întoarcerii găciune pentru viitorul României, în schimbul
că în Occident au dobândit o mai mul- cu câteva decenii în urmă în cazul unei victorii implicării în campania dusă de Guvernul Pontă maturitate politică, fie pentru că Guvernul a stângii.
ta. Este o victorie a tuturor celor care privesc
actual şi-a bătut practic joc de românii plecaţi
De asemenea, nu puţini au fost acei ro- spre viitor fără a uita de trecut.
din ţară ignorând problemele lor, fie pentru că mâni din străinătate care şi-au sunat părinţii
Una peste alta, înfrângerea lui Victor Poni-a aţâţat cu fraze de genul „românii din stră- spunându-le că dacă iese Ponta să nu mai aibă ta este cu atât mai ruşinoasă şi mai dură, cu
inătate nu sunt uniţi”, românii din străinătate vreo speranţă de a-şi vedea copiii acasă. Aceş- cât acesta a avut la îndemână şi s-a folosit de
nu ar trebui să voteze dacă au plecat din Ro- ti părinţi au înţeles că singura posibilitate ca toate pârghiile pe care le poate avea un om
mânia”, „românii din străinătate să se scoale odraslele lor să se mai întoarcă vreodată în ţară aflat la guvernare, un om sprijinit de un partid
mai devreme dacă vor să poată vota” etc. Nu este votând schimbarea, iar schimbarea în tu- puternic dar cu o reputaţie ştirbită de sumetrebuie decât să privim la procentajul zdrobi- rul al doilea o reprezenta Klaus Iohannis. Câţi denia de cazuri de corupţie scoase la iveală în
tor în favoarea „neamţului” consemnat în stră- părinţi au votat influenţaţi de aceştia numai ultimii ani.
inătate ca să ne dăm seama cât de mult îl urăsc Dumnezeu ştie, dar dacă cei aproape 400.000
Românii i-au dat peste nas domnului Ponromânii de afară pe Victor Ponta.
de români din străinătate au reuşit să-şi deter- ta, care nu a pus niciodată preţ pe Diaspora, au
În condiţiile acestea, Iohannis datorează mine ambii părinţi să voteze cu Iohannis deja dat un bobârnac domnului Meleşcanu, cel care
mult Diasporei, chiar dacă, în opinia unora, explicaţia celor zece procente nu mai este un spunea că „românii dacă au plecat din ţară nu
românii din străinătate nu par să fi avut o mare mister.
mai au de ce să voteze” şi domnului Corlăţean,
influenţă în alegerea preşedintelui în cel de-al
Dacă la aceasta adăugăm sentimentul de care le-a închis uşa în faţa secţiilor de votare,
doilea tur de scrutin. Mulţi susţin că Iohannis solidaritate pe care românii din Diaspora l-au împiedicându-i să-şi exercite un drept constiar fi câştigat şi fără voturile Diasporei şi în par- produs în inimile celor de acasă, după dezas- tuţional.
te au dreptate pentru că în turul al doilea dife- trul din primul tur, când la zeci de mii de roCeea ce s-a întâmplat pe 16 noiembrie este
renţa dintre candidaţii la preşedinţie a fost atât mâni li s-a furat dreptul de a vota, ajungem să de fapt o atenţionare civică, nicidecum una
de mare înainte ca voturile din Diaspora să fie înţelegem care a fost contribuţia Diasporei la politică, românii dând o lecţie de democraţie
transmise, încât nu mai avea cum să fie între- alegerea lui Iohannis.
întregii Europe, prin acordarea unui vot de
cut. Numai că eu cred că ar trebui să privim
De aceea cred că este o victorie a Diaspo- încredere unui preşedinte român de etnie gerdeopotrivă atât la cauză cât şi la efect.
rei, care, dacă mai era nevoie, a demonstrat mană, în contextul în care ţări importante ale
Cum ne putem explica faptul că în toate încă o dată că a învăţat lecţia democraţiei şi a Uniunii Europene au sincope grave în rezolvasondajele de dinaintea turului al doilea Ponta civismului şi în acelaşi timp şi-a arătat patrio- rea problemei naţionalismului.
avea zece procente mai mult decât contracan- tismul pe care mulţi spuneau că l-ar fi pierdut
România, aşa cum spunea Iohannis româdidatul său şi la doar câteva zile Iohannis în- atunci când au ales calea străinătăţii.
nilor din Diaspora imediat după alegeri, este
toarce rezultatul cu aproape tot atâtea procente
Dar este şi o victorie a generaţiei tinere din „o stare de spirit, o credinţă”.

Diaspora,
cauza sau efect?

E

care 92,5% cu Klaus Iohannis.
În Irlanda, au mers la urne
3.718 de români, din care 3.560
(95,75%) au votat cu Iohannis.
La ambele tururi ale alegerilor prezidenţiale, în mai multe
capitale europene cozile de la
secţiile de votare au fost uriaşe,
iar mii de oameni nu au mai putut vota.
În ciuda numărului record
de români care s-au prezentat
în primul tur la vot în străinătate pentru alegerea noului preşedinte al României, în turul al
doilea au existat, din nou, mii
de concetăţeni care nu au putut vota. La Paris şi la Torino
s-a intervenit cu gaze lacrimogene împotriva românilor care
protestau faţă de neprelungirea
programului de vot. Mai mult,
la Londra, secţia de votare de la
Brent Civic şi-a închis porţile
cu o oră şi jumătate înainte de
finalul programului de vot, organizatorii considerând că doar

6

www.romaniaexpres.com

BENELUX

Nr. 6 / Noiembrie 2014

B E L G IA

O ACŢIUNE CARITABILĂ PENTRU COPIII AFLAŢI ÎN SĂRĂCIE EXTREMĂ, PREGĂTITĂ DE ROMÂNII DIN DIASPORA

Moș Crăciun din Diaspora 2014

D

iaspora Progresistă-Romanian Open
Society Abroad (DPROSA) a demarat campania
„Moş Crăciun din Diaspora,
o acţiune caritabilă în rândul
românilor din diaspora aflată
la cea de-a treia ediţie. Această
acţiune despre care România
Expres a scris şi anul trecut
în ediţia inaugurală a ziarului
care apare în zona Benelux
este organizată în fiecare an,
la Bruxelles şi în alte oraşe
ale Europei, cu obiectivul de
a pregăti cadouri de Crăciun
în perioada premergătoare
Sărbătorilor de iarnă și de a
le distribui în perioada 15-25
decembrie.
Românii care trăiesc în
străinătate colectează fonduri
şi obiecte (jucării, haine, dulciuri, obiecte didactice etc),
până la 5 decembrie, pentru
a produce bucurie de Crăciun

copiilor cu nevoi speciale, în
principal copii care trăiesc în
condiţii de sărăcie extremă în
România (câteva exemple ar fi
rampa de gunoi Pata Rât Cluj,
Craica Baia Mare etc).
Producerea
cadourilor
în străinătate este o acţiune
voluntară a tuturor românilor, fie organizaţi ad-hoc, la
nivel local, fie, pur și simplu,
la nivel individual. Nu există
o „normă” de cadouri iar copiilor nu li se promite nimic
în avans, tocmai pentru a nu
se crea așteptări ce ar putea fi
prea greu de îndeplinit.
Distribuirea cadourilor,
în diverse judeţe din România, se face în perioada 15-25
decembrie, cu ajutorul unor
voluntari înregistraţi, din proprie iniţiativă, pe o listă publică, pe site-ul www.diasporaprogresista.eu.
Donatorii din străinătate,

individuali sau organizaţi la
nivel local, trimit coletele cu
cadouri direct în România, fie
folosindu-se fie de contacte și
resurse proprii, fie folosinduse de lista voluntarilor înscriși
la DP-ROSA, pentru a distribui cadourile copiilor.
În fiecare an, în luna octombrie, se reînnoiesc listele
de voluntari și se începe campania de colectare a cadourilor, în diverse puncte de colectare din diverse orașe din
lume, acolo unde comunitatea
românească există și dorește
să participe.
Voluntarii din România
(Lista 2013) sunt rugati să
confirme participarea sau să
trimită modificări, precum și
propuneri de noi locaţii sau
noi voluntari doritori să dea o
mână de ajutor! În acest sens
se pot trimite email-uri la
adresa rosa@diasporaprogresista.eu sau la info@rosabelgia.org.
Recomandarea DP-ROSA
este ca distribuirea cadourilor
să se facă în mod transparent.
În acest sens, voluntarii din
ţară înscriși în lista voluntarilor DP-ROSA sunt instruiţi
foarte clar să producă și să
transmită poze de la distribuirea cadourilor (exemplu:
album foto al acţiunii „Moș
Craciun din Diaspora” din
ediţiile anterioare, care poate

ASOCIAŢIA ROSA VA ORGANIZA DOUĂ EVENIMENTE
SPECIALE CU ARTIŞTI INVITAŢI DIN ROMÂNIA

Pe 30 noiembrie românii vor sărbători la
Bruxelles ZIUA NAŢIONALĂ a ROMÂNIEI

A

sociaţia
Romanian Open Society
Abroad din Belgia
(ROSA a.s.b.l.) organizează
două evenimente deosebit
de atractive cu ocazia celebrării Zilei Naţionale a Românilor.
Evenimentele vor avea
loc duminică, 30 noiembrie
2014, informează organiza-

torii printr-un comunicat
de presă remis România Expres.
De la orele 11:30, românii, îmbrăcaţi în straie naţionale și purtând drapelul
naţional, se vor întâlni la
Atomium, pentru a întinde
o horă a unirii românilor
din străinătate, semnificând
aspiraţia românilor la unita-

te de gândire și simţire, solidaritate şi bună înţelegere.
Hora diasporei unite va
fi acompaniată de muzică
patriotică, interpretată de
soliști populari veniţi din
România.
Accesul este liber la evenimentul de la Atomium și
sunteţi așteptaţi cu mic cu
mare! Prietenii și familia
de alte naţionalităţi sunt, de
asemenea, bineveniţi!
De la orele 14:30, spectacolul folcloric /patriotic
va continua la sala Dynastie
Chaussée de Mons 251, 1070
Anderlecht. Biletele pentru
acest spectacol se pot cumpăra de la magazinele “La
Bunicuţa” din Bruxelles.
Românilor care vin din
alte ţări decât Belgia, pentru a participa la Conferinţa Anuală a DP-ROSA (29
noiembrie) li se oferă acces
gratuit la evenimentele din
30 noiembrie.

fi văzut pe www.diasporaprogresista.eu), pentru a avea,
pe de o parte, proba publică
a atingerii obiectivului, iar pe
de altă parte, pentru a circula
foarte vizibil bunele practici în
zona sensibilizării publice cu
privire la necesitatea acţiunilor caritabile între români și a
încurajării voluntariatului și a

solidarităţii naţionale.
În Belgia, cadourile pentru
copii se colectează la magazinele „La Bunicuţa”, la următoarele adrese:
• Bruxelles: Avenue de la
Reine 194, 1000 (Tram 3 şi
93 staţia Jules de Trooz) Tel :
0488-578.898 sau 02.203.61.31
• Bruxelles: Rue des Pa-

lais 179, 1030 Scaerbeek, Tel :
0486.044.229 sau 02.203.61.33
• Namur: Rue Julie Billart
54, 5000 Tel 0488.578.898,
08.124.16.93
Echipa DP-ROSA multumeşte tuturor pentru contribuţia generoasă la bucuria
unor copii din Romania, aflaţi
în sărăcie extremă!

Ziua României la Kasteel Flora din De Pinte
cu VASILICĂ şi VASI BORDIANU

K

asteel Flora organizează, sâmbătă, 28
noiembrie, la orele 18:00, în incinta
localului situat pe Florastraat 61, De Pinte
(Gent) „Ziua Românilor de Ziua României.
Invitaţi speciali la această seară românească
vor fi soliştii Vasilică şi Vasi Bordeianu, care
vor încânta asistenţa cu melodii din repertoriu propriu, naţional şi internaţional.
Interpretul de muzică populară Vasilică

Bordianu are o prezență constantă pe posturile de profil (ETNO TV, FAVORIT TV), este
colaborator al majorităţii orchestrelor profesioniste din Bucureşti cu spectacole şi turnee
în ţară şi în străinătate.
A devenit cunoscut cu piesa "Într-un sat
uitat de lume", piesă ce se găseşte pe primul
sau album înregistrat cu orchestra Radiodifuziunii Române în anul 2006. Este moldovean, născut la Botoșani, dar cântă oltenește.
Timbrul vocal îi permite să aibă în repertoriu
melodii din toate zonele folclorice ale ţării.
Vasi Bordianu (fiul lui Vasilică Bordianu) este absolvent al Conservatorului din
București. A studiat la clasa regretatului
compozitor şi profesor Anton Şuteu, la secția
de Compoziţie Muzică Ușoară. Este solist vocal cu un repertoriu ce cuprinde atât muzică
uşoară românească, cât şi piese internaţionale fiind şi pianist.
Îl va acompania pe tatăl său la programul
de folclor.
Intrarea se face pe bază de rezervă şi costă
65 de euro de persoană, iar în cazul copiilor
peste 10 ani, 30 de euro de persoană. În acest
preţ este inclus un bogat meniu românesc
pregătit de organizatori. Rezervarea se face
prin plata unui avans de 50% in contul Golden Events Bvba deschis la ING - BE71 3631
3751 0169 cu mentiunea: Avans 29 Noiembrie - ZIUA ROMANILOR DE ZIUA ROMANIEI.

Nr. 6 / Noiembrie 2014

BENELUX

B E L G IA

ROMÂNIA A FOST PREZENTĂ LA REPUTATUL SALON „BRUSSELS INNOVA”
DIN CAPITALA BELGIEI CU NU MAI PUŢIN DE 25 DE INVENȚII

IONUȚ BUDIȘTEANU, un tânăr inventator român a obținut
cinci premii și două medalii la Salonul de la Bruxelles

T

ânărul Inventator vâlcean Ionuț Budișteanu
s-a întors de la Salonul
de Invenții de la Bruxelles
2014 cu cinci premii și două
medalii, obținute pentru un
dispozitiv electronic menit
să faciliteze prinderea unor
infractori care vandalizează
un bancomat.
“Am fost selectat de că-

tre Ministerul Educației
Naționale să particip la Salonul Internațional de Invenții
de la Bruxelles — Brussels
Innova 2014, fiind ceea de a
63-a ediție a evenimentului.
Eu am prezentat o invenție
constând într-un dispozitiv
electronic conectat la mai
multe camere de filmat și un
microfon ce recunoaște au-

tomat amprenta spectrală a
zgomotului produs de către
un polizor unghiular când un
infractor încearcă să taie cu
un polizor/polidisc un bancomat, dar și momentul în
care un spărgător care poartă
cagulă intră într-o anumită
instituție. Deci recunoaște
momentul în care vede că
cineva poartă o cagulă și
își acoperă fața și implicit
dă alarmă. Pentru mine
este prima ediție la Salonul
Internațional de Invenții de
la Bruxelles, unde am obținut
trei premii și o medalie de
aur. O medalie și un premiu
special dat de către Taiwan
Prominent Inventor Association și un premiu special dat
de către Secretarul de stat din
Bruxelles”, a declarat Ionuț
Budișteanu pentru agenţia
AGERPRES,.

Inventatorii și cercetătorii români au participat la
a 63-a ediție a Concursului
internațional Bruxelles —
EUREKA dedicat inventicii,
organizat în perioada 13-15
noiembrie, la Bruxelles, în
cadrul Salonului INNOVA.
România a fost prezentă cu
25 de invenții care au fost expuse în standul realizat sub
egida Ministerului Educației
Naționale (MEN).
Salonul INNOVA din
capitala Belgiei s-a consacrat de-a lungul vremii ca un
prestigios spațiu de întâlnire
între cercetători, oameni de
știință, cadre didactice universitare și întreprinzătorii
cei mai activi și mai interesați
de ‘nou’ din mediul de afaceri. Festivitatea de premiere
a avut loc sâmbătă, 15 noiembrie, ora 19.00.

www.romaniaexpres.com

7

Mona Vătămanu și Florin Tudor
expun la ARGOS ARTS

A

rtiștii
vizuali
Mona Vătămanu
și Florin Tudor expun în perioada 9 noiembrie - 21 decembrie 2014
la Bruxelles, în cadrul unei
expoziții organizate de Argos Arts, Centre for Art
and Media, cu sprijinul
Institutul Cultural Român
(ICR) de la Bruxelles.
Mona
Vătămanu
(n.1968) și Florin Tudor
(n.1974) lucrează împreună din anul 2000, operele
binomului fiind expuse în
numeroase galerii și muzee de artă contemporană
din lume. Formele lor de
expresie artistică includ
filmul, fotografia, pictura,
teatrul și reflectă cu precădere amprentele istoriei
asupra societății actuale și
a individului printr-o reinterpretare subtilă a simbolurilor comunismului și

ale neoliberalismului.
“Nu cunosc adevărata poveste de acolo”, titlul
expoziției de la Argos Arts
Bruxelles, prezintă două
noi creații combinate întro singură instalație audiovideo și o selecție de filme
audio-video.
Expoziția
include de asemenea alte
lucrări recente: Freedom
Towers (2014), The Sun
and its Double (2014),
Rite of Spring (2010).
Centrul cultural Argos Arts, înființat în 1989,
sprijină producțiile și
promovează artele vizuale. Deține peste 4.500 de
filme și clipuri video - o
memorie digitală a aproximativ 45 de ani de artă
contemporană.
Vernisajul expoziției
a avut loc la Argos Arts,
Centre for Art and Media
pe 8 noiembrie 2014.

Prima sfinţire a unei biserici ortodoxe din Belgia va avea loc în AALST

P

arohia Sf. Ap. Andrei
şi Sf. Ap. Materne din
Aalst, organizează pe
28 și 30 noiembrie 2014, două
evenimente de o importanță
majoră atât pentru parohie
cât și pentru Ortodoxia românească din Belgia. Primul
eveniment este unic pentru
Biserica ortodoxă română
din Belgia. Este vorba de prima sfințire de biserică ce va fi
săvârșită de Î.P.S. Iosif, arhiepiscopul și mitropolitul Mitropoliei Europei Occidentale
și Meridionale. Însemnătatea
acestui moment este subliniată și de binecuvântarea specială pentru toți credincioșii
ortodocși (atât bărbați cât și
femei) de a se închina în Sfântul Altar sâmbătă 29 noiembrie (între 14.00 și 18.00) și
duminică 30 noiembrie (între
14.00 și 20.00).
Cel de-al doilea eveniment
este marcat de hramul Sfântului apostol Andrei, ocrotitorul
parohiei din Aalst și Ocrotitorul României. Cu această ocazie, pr. conf. dr. Constantin Necula va susține o
conferință-dezbatere cu tema
«Hristos, contemporanul nostru veșnic».
Pentru a cunoaşte originile Parohiei Sf. Ap. Andrei şi
Sf. Ap. Materne din Aalst trebuie să călătorim în timp până
în anul 2004, atunci când din
dorința de a avea un spaţiu de
rugăciune specific credinţei şi
tradiţiei ortodoxe, un grup de
credincioși din Flandra Orientală au depus eforturi susţinute în vederea deschiderii unei
parohii ortodoxe române.
Astfel, cu binecuvântarea

şi încurajarea Î.P.S. Iosif, în
pe 30 octombrie 2005 a fost
săvârșită pentru prima oară
Sfânta Liturghie în biserica
fostului Beghinaj din oraşul
Aalst.
Din septembrie 2005
până în decembrie 2007 au
slujit cinci preoți (pr. Gabriel
Pandele, pr. Sorin Tomuțiu –
exclus între timp din rândul
preoților – pr. Călin Buzura,
pr. Mircea Filip și pr. Ștefăniță
Barbu) care s-au străduit după
putință și știință să închege
comunitatea tânără și lipsită
de maturitate duhovnicească.
În luna decembrie 2007,
părintele diacon Constantin
Pogor, pe atunci doctorand pe
Vechiul Testament la Facultatea de teologie din Louvain-laNeuve (Belgia), este hirotonit
preot pe seama acestei parohii.
Încă de la început, lăcașul de
cult, aflat într-o stare avansată
de degradare, va face parte din
prioritățile preotului paroh.
Astfel, în luna iunie 2008, au
fost întreprinse o serie de lucrări de amenajare/igienizare
ce au permis înfrumusețarea
parțială a sfintei biserici.
După doi ani, de ziua
hramului principal al bisericii, Sfântul Andrei, apostolul
românilor, comunitatea s-a
bucurat de vizita Î.P.S. Iosif,
moment ce a coincis cu încheierea lucrărilor la noul iconostas şi la înzestrarea acestuia
cu icoanele necesare (pictate
de renumita iconografă Irina
Gorbounova-Lomax). Pe lângă aceste lucrări de restaurare,
părintele Constantin a avut în
vedere și înfrumusețarea cultului divin prin completarea

obiectelor liturgice necesare.
Cu toate acestea până în
anul 2008, lăcașul de rugăciune nu aparținea încă parohiei,
ceea ce a făcut ca dificultățile
să fie și mai mari. Așadar, din
binecuvântarea Domnului, cu
sprijinul frățesc al episcopului
catolic Luc van Looy (Gent),
al protopopului catolic Johan
de Baere (Aalst) și al asociației
parohiei CORFOO, în data de
3 octombrie 2012, biserica fostului Beghinaj din Aalst a fost
luată în concesiune de către
parohie pe o perioadă de 90 de

ani. Monument istoric datând
din secolul al XVIII-lea, lăcaşul de rugăciune a fost la origine biserica fostului Beghinaj
din Aalst, ce a fost înfiinţat în
secolul al XI-lea.
Câteva luni mai târziu, în
decembrie 2012, după patru
ani de osteneală, biserica a fost
recunoscută din punct de vedere juridic de către statul belgian, documentul fiind semnat
de Geert Bourgeois, pe atunci
vice-ministrul-președinte al
Guvernului flamand și ministrul flamand al Afacerilor ad-

ministrative, al Administrației
interioare, al Integrării civice,
al Turismului și al Periferiei
flamande a oraşului Bruxelles. În contextul recunoaşterii
oficial-juridice a parohiei din
partea statului belgian, în seara zilei de 26 ianuarie 2013, în
biserica parohiei a avut loc un
eveniment cultural de excepţie, în cadrul căruia cvartetul
Symphonis (Opera Naţională
Română din Iaşi) a interpretat
arii din Corelli, Bach, Handel şi Porumbescu, încântând
atât publicul român, cât şi cel
belgian. Personalităţi ale vieţii
religioase (dintre care amintim pe Î.P.S. Părinte Mitropolit
Iosif) au ţinut să onoreze cu
prezenţa marcarea evenimentului, atât de important pentru
parohia românească din GentAalst, cât şi pentru biserica ortodoxă românească din Belgia.
Concomitent cu aceste lucrări vizibile, părintele Constantin s-a îngrijit în
mod constant de creșterea
duhovnicească a fraților și a
surorilor. Astfel, începând cu
anul 2008, cu ocazia hramului
Sfântului apostol Andrei, sărbătoarea principală a parohiei,
vor fi invitați preoți și profesori cu înalt grad de pregătire
teologică și cu o aleasă viață
duhovnicească. Până în 2013
au conferențiat Î.P.S. Părinte
Mitropolit Iosif, pr. dr. conf.
Patriciu Vlaicu, iconografa
Irina Gorbounova-Lomax, pr.
prof. Petre Semen, pr. prof.
Vasile Mihoc, ierom. Constantin Chirilă și ierom. dr. Petru
Pruteanu.
Încă din 26 decembrie
2007, de când părintele Con-

stantin a fost numit pe seama
acestei parohii, împreună cu
credincioșii și asociația parohiei CORFOO, au fost organizate sistematic diferite
activități teologice (conferințe,
lecturi biblice), culturale (prezentarea vieții și activității pictorului Vasilii Kandinsky de
către specialistul de renume
mondial Philippe Sers, concerte ale coralei «Gospodi»,
conferința domnului Jean-Paul Van der Elst «Transilvania:
tărâm de refugiu și viitor cămin pentru flămânzi și valoni
în secolele XI-XIII», concertul
extraordinar susținut de cvartetul «Symphonis» – Opera
Naţională Română din Iaşi),
pastorale-misionare (pelerinaje în Grecia și pe Muntele
Athos, încondeierea de ouăde Paști, pictură bisericească
pe sticlă), educative (cursuri
gratuite de limba flamandă,
școală parohială) și recreative
(atelier de mărțișor, atelier de
toamnă și de Crăciun, tombolă, grătare, excursii cu copiii).
În lunile mai și, respectiv, octombrie 2013, în biserica parohiei corul «Arhanghelos»,
format din preoți și diaconi
din Belgia și Olanda, a înregistrat primele lor CD-uri («Ziua
Învierii» și «Cântările Sfintei
Liturghii») sub îndrumarea pr.
dr. Constantin Pogor.
Din anul 2014, parohia Sf.
Andrei și Materne este singura și prima parohie ortodoxă
din Belgia care organizează,
împreună cu asociația CORFOO, un festival de cultură și
tradiție românească.
Adresa parohiei este: Begijnhof, 41A, 9300 Aalst.

8

www.romaniaexpres.com

BENELUX

B E L G IA

FRANS TIMMERMAN, FOSTUL MINISTRU DE EXTERNE AL OLANDEI ESTE
CONSIDERAT ÎNSĂ A FI DREPT ADEVĂRATUL ȘEF AL COMISIEI EUROPENE

Comisia Juncker, o instituție europeană cu o conducere bicefală

N

oua Comisie Europeană, care şi-a preluat oficial funcțiile
sâmbătă, 1 noiembrie, va
avea pentru prima dată în istoria sa un executiv cu o conducere bicefală, compusă din
fostul premier conservator
luxemburghez Jean-Claude
Juncker (59 de ani) în calitate de preşedinte și socialdemocratul olandez Frans
Timmermans (53 de ani), pe
post de vice-preşedint, informează AFP.
Juncker s-a instalat la etajul al 13-lea al clădirii Berlaymont (din Bruxelles), sediul
Comisiei, iar Timmermans și
ceilalți comisari şi-au prelua
birourile la etajele inferioare.
„Președintele sunt eu”, dădea asigurări Juncker în fața
Parlamentului European în
cursul învestiturii noii echipe
a Comisiei pe 22 octombrie.
„Dar am delegat o bună parte din prerogativele mele către
vicepreședinte. Frans Timmerman este mâna mea dreaptă
și sper că el va fi și mâna mea
stângă”, a adăugat Juncker.
El intenționa astfel să afișeze
rolul central pe care vrea să-l
aibă, precum și dorința sa de
a-i asocia în mod strâns pe
socialiști conservatorilor.
Dar aceste declarații i-au
intrigat pe unii responsabili
europeni și funcționari de
la Bruxelles. Juncker apărea
deseori obosit. „Are dureri
de spate și de genunchi de
la gravul accident de mașină

din 1989”, explică anturajul
său. El a fost foarte afectat de
virulența campaniei pentru
alegerile europene, în cursul
căreia a trebuit să se apere
împotriva acuzațiilor de alcoolism la adresa sa.
Aluziile sale la „absențe”,
la dorința sa de a-și păstra
domiciliul la Luxemburg și
de a-și limita călătoriile ofici-

ale alimentează sentimentul
referitor la „un președinte cu
part time”.
Jean-Claude Juncker a
vrut o Comisie Europeană
„foarte politică”. Din ea fac
parte patru foști premieri, doi
foști miniștri de externe, doi
foști miniștri ai economiei și
șapte membri ai executivului care-și încheie mandatul.
„Ea nu va fi nici secretariatul
general al Consiliului statelor,
nici valetul Parlamentului European”, a avertizat Juncker.
Frans Timmerman va
fi coordonatorul. Diplomat
fin, poliglot, fostul ministru
de externe al Olandei a făcut o impresie foarte puter-

Nr. 6 / Noiembrie 2014

nică în cursul audierii sale
în Parlamentul European și
este considerat deja de către
numeroși responsabili europeni drept adevăratul șef al
Comisiei Europene.
Eliberat astfel de gestiunea tehnostructurii, JeanClaude Juncker, un european
convins, ar putea să facă în
continuare politică și să joace

un rol de arbitru, comenta un
responsabil european.
Mai rămâne să fie convins Martin Selmayr (43 de
ani), șeful său de cabinet și
eminența sa cenușie. Tânărul înalt funcționar german
și-a pus tot talentul în slujba
alegerii lui Juncker, la capătul unei campanii pline de
capcane, împotriva voinței
cancelarului german Angela
Merkel și a premierului britanic David Cameron.
Selmayr, de profesie jurist, fost purtător de cuvânt
promovat șef de cabinet de
către fostul comisar european
de justiție Viviane Reding,
cunoaște perfect instituția. El

este cel care a inspirat noua
arhitectură a Comisiei Europene, în cadrul căreia comisarii sunt încadrați de către
vicepreședinți, ceea ce-i permite președintelui și cabinetului său să se plaseze drept
arbitru și să țină frâiele.
Acest ansamblu de măsuri, surse de conflicte, este
considerat „pervers”, chiar
„machiavelic”, de către mulți
aleși europeni. „N-am nimic cu Machiavelli. Sunt un
democrat-creștin german”, se
apără Selmayr. Dar, după ce-a
tras sforile din umbră mai
multe luni, el intenționează
să continue să exercite puterea, îndeosebi în ce privește
numirile, potrivit mai multor
surse europene.
În cadrul instituției, Selmayr are mulți dușmani, care
pândesc să-l prindă pe picior
greșit. Decizia sa de a rescrie,
fără s-o consulte, răspunsurile redactate de suedeza
Cecilia Malmstroem înaintea
audierii ei în Parlamentul European, au mâhnit-o pe noua
deținătoare a portofoliului
pentru comerț, care preia dosarul sensibil al negocierilor
comerciale cu Statele Unite
ale Americii (SUA). Incidentul a provocat, chiar înainte de intrarea sa în funcție,
tensiuni serioase în cadrul
executivului. „Asta-i metoda
Selmayr”, declara, scrâșnind
din dinți, unul dintre detractorii lui. (AGERPRES; Foto:
XINHUA)

Concurs românesc de miss
într-un documentar belgian

D

ocumentarul “Les fleurs de l’ombre” (2014,
regia Olivier Magis) va fi
proiectat în 28 noiembrie
2014 la cinematograful
Aventure din Bruxelles, cu
sprijinul Institutul Cultural
Român (ICR) de la Bruxelle. Proiecţia va fi urmată de
o sesiune de dialog cu publicul, în prezenţa regizorului,
informează ICR Bruxelles.
“Les fleurs de l’ombre”
este al doilea documentar al
regizorului belgian Olivier
Magis, filmat în România,
după Ion, realizat în 2013

şi premiat în numeroase
festivaluri internaţionale.
Această nouă coproducţie
belgo-română prezintă un
concurs de frumuseţe în
care juriul şi candidaţii sunt
nevăzători.
Evenimentul face parte
dintr-o serie de trei proiecţii la Bruxelles (Bozar
şi Cinéma Aventure) şi la
Mons (Cinéma Plaza Art),
în cadrul programului WE
du DOC iniţiat de Federaţia
Wallonie Bruxelles împreună cu Centrul de cinematografie şi audiovizual.

Valonii se simt din ce în ce
mai diferiţi de flamanzi

Paradă românească şi târg de produse tradiţionale
la Bruxelles cu prilejul Zilei României

C

u prilejul Zilei
Naţionale a României, asociaţia
Europa Nova, în colaborare cu Departamentul
Politici Pentru Relaţia cu
Românii de Pretutindeni
(DPRRP), din cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), organizează “Parade şi Evenimente
Româneşti”, eveniment
care se va desfăşura pe 2
şi 3 decembrie 2014.
Pe 2 Decembrie, la ora
19:30 va avea loc o seară
românească cu mâncare tradiţională, cântece şi dansuri pe Rue de
Charité, nr.41, Bruxelles
(Metro Madou). Intrarea
costă 35€, iar bilete sunt
limitate (cu rezervare).
Pe 3 decembrie, între
orele 10:00 – 17:00, în
Place du Luxembourg, se
va ţine o paradă folclorică românească şi un târg
de produse tradiţionale

spre vânzare şi degustare.
De asemenea, între
10:00 – 12:00 va avea loc
o Conferinţă a Parlamentului European, unde intrarea este iberă.
Seara va continua
cu Conferinţa “România, Republica Moldova
şi Transnistria”, care se
va desfăşura între orele
19:00 – 20:30, tot pe Rue
de Charité, nr.41, Bruxelles (Metro Madou) şi care
îl va avea ca invitat special pe Mihai Gribincea.
Seria de evenimente se va încheia cu filmul documentar „The
Unachieved EU”, difuzat
în acelaşi loc, de la 20:30
la 22:00. Intrarea este liberă.
Mai multe informaţii
privitoare la aceste evenimente puteţi găsi pe
www.europanova.be sau
la info@europanova.be şi
telefon 32 479 85 54 55.

D

oi valoni din trei
(61,1%) se simt mai
degrabă diferiţi sau foarte
diferiţi de flamanzi, potrivit unui studiu realizat de
Institutul Valon de Evaluare, Prospectivă şi Statistică
(IWEPS), informează televiziunea publică belgiană
RTBF.
Curios este faptul că în
urmă cu zece ani, doar 35%
gândeau acest lucru.
Noul barometru social al
Valoniei pe 2012-2013 realizat de IWEPS făcea referinţă,
în mod special, la sentimentul de identitate valon. Conform acestui sondaj realizat
pe 1.200 de persoane (cu o
marjă de eroare de 2,76%),
78% din persoanele interogate se declară mai degrabă mândre sau chiar chiar
foarte mândre de a fi valone.
Acest sentiment nu este incompatibil cu mândria de a
fi belgian, mai cu seamă că

aproape 79% dintre valonii
interogaţi îşi exprimă în
egală măsură ataşamentul
lor faţă de ţară.
Dar valonii se simt totodată din ce în ce mai puţin
apropiaţi de flamanzi. În
2003, doar un procent de
35% dintre ei se simţeau diferiţi faţă de vecinii lor din
nord. Zece ani mai târziu,
procentul aproape s-a dublat, 66,1% simţindu-se diferiţi sau foarte diferiţi faţă de
flamanzi.
Potrivit aceluiaşi sondaj, valonii se simt mult mai
apropiaţi faţă de vecinii lor
din sud, un procent de doar
54,9% simţindu-se diferiţi
sau foarte diferiţi de francezi.
Există “o predominare
a dimensiunii lingvistice şi
culturale faţă de dimendiunea de apartenenţă comună
la naţinea belgiană”, mai precizează IWEPS).

Nr. 6 / Noiembrie 2014

BENELUX

www.romaniaexpres.com

9

B E L G IA

CONFERINȚA VA AVEA UN FORMAT DE DEZBATERE PRONUNȚAT, INVITÂND TOATE ASOCIAȚIILE ROMÂNEȘTI DIN DIASPORA SĂ
PROPUNĂ ACTIVITĂŢI DE COLABORARE ÎNCEPÂND CU 2015 ŞI SĂ NOMINALIZEZE REPREZENTANŢI ÎN CONSILIUL DIASPOREI

Conferinţa de lansare a Consiliului Diasporei va avea loc la Bruxelles

A

sociaţia
Romanian Open Society
Abroad din Belgia
(ROSA a.s.b.l.) informează
printr-un comunicat remis
România Expres că pe data
de 29 noiembrie 2014 va avea
loc, la Bruxelles, Conferinţa
Anuală a DP-ROSA. Evenimentul se va desfăşura între
orele 10:00 şi 17:30 la Hotel Le Dome, Bd. du Jardin
Botanique 9-12, Sala Klimt
(Bruxelles). În comunicat se
menţionează că în acest an
conferința va avea un format
de dezbatere mai pronunțat
decât în anii anteriori.
Potrivit organizatorilor,
accesul la acest eveniment
este gratuit iar locurile sunt
limitate.
Înscrierea este obligatorie, până la data de 27 noiembrie. Pentru a vă înscrie
la eveniment, trebuie să
contactaţi cu organizatorii
la adresa de e-mail rosa@
diasporaprogresista.eu specificând următoarele: nume,
prenume, ţara de unde veniţi
și asociaţia pe care o reprezentaţi (dacă este cazul).
Dacă doriți să propuneți
un subiect de interes pe
agenda zilei, puteţi să o faceţi trimiţând un email cu
subiectul “29 noiembrie DPROSA”, la aceeaşi adresă.
Pe 30 noiembrie 2014,
participanții la conferința
anuală DP-ROSA 2014, care
vin din alte ţări decât Belgia, sunt invitați (li se oferă
bilete VIP) la spectacolele
organizate cu ocazia celebrării Zilei Naționale a Românilor. Aceste evenimente
vor începe la Atomium de
la orele 11:30 şi vor continua
la sala Dynastie din Anderlecht, de la orele 14:00. Ziua
Națională va fi celebrată la
Bruxelles prin muzică şi
dansuri folclorice, expoziție
de produse tradiționale,
mâncăruri românești şi multe alte surprize plăcute!
Daca doriţi să vă cazaţi în hotelul unde are
loc conferința (Hotelul Le
Dome) contactați direct
hotelul
dome@skypro.be
pentru a vă rezerva camera,
specificând „Meeting Romanian Open Society Abroad
2014’’ pentru a beneficia de
prețurile speciale de 75 Euro
camera single şi 85 Euro
camera dublă. Check-in 28
noiembrie, check- out 1 decembrie. Plata se face direct
la hotel, la sosire.
La buna organizare a
acestei conferinte participă:
Asociatia ROSA Belgia şi
Asociatia Noi Suntem Romani din Italia (Identitatea
romanească).

Pe data de 29 noiembrie
2014 va avea loc şi lansarea
oficială a primului organism
decizional independent al
Diasporei româneşti din Europa. Evenimentul va avea
loc în cadrul conferinţei
amintite. Mandatul şi structura Consiliului Diasporei
sunt supuse consultării publice iar românii din străinătate sunt invitatţi să participe
la această consultare publică
foarte importantă pentru interesele Diasporei accesând
link-ul: http://diasporaprogresista.eu/societatea-civila/
consultare-publica-consiliul-diasporei.
Iată şi comunicatul Consiliului Diasporei care cuprinde 37 de membri reprezentând asociații și grupuri
de inițiativă din mai multe
ţări, cu excepția României:
„Timp de cel puţin un
sfert de secol, românii plecaţi

rectă și imediată, a unei vieți
guvernate responsabil, competent și cu respect pentru
lege, unde există un dialog
real între putere și societatea
civilă. Desigur (şi din fericire)
românul şi-a păstrat filtrul
cultural pozitiv, rezistent la
schimbare de secole, în cele
mai multe cazuri: fie respectă
calendarul religios de acasă,
fie gătește românește, fie îşi
ajută aproapele mai mult
decât este „la modă” în țaragazdă, aceste lucruri dându-i
românului un sentiment de
împlinire sufletească unic şi
o legătură specială cu ţara de
origine.
În România, dar și în Diaspora românească, se strigă
de multă vreme că este nevoie
de o schimbare.
Soluțiile pentru ca această schimbare să apară nu
par să vină nici din partea
clasei politice, nici din par-

decât în România. Cu alte cuvinte, “vrem o ţară, ca afară!”
Cu toate că problemele
și necesitățile românilor din
diaspora sunt cunoscute de
foarte mulți ani, autoritățile
de la București au reușit
să interacționeze parțial
și fără convingere. Deși
mai mulți reprezentanți ai
comunităților de români din
Diaspora au propus din timp
soluții care să rezolve problemele cu care cetățenii români
care locuiesc în toate colțurile
lumii se confruntă, cum ar fi
votul prin corespondenţă sau
electronic, aceste propuneri
au fost ignorate din motive
greu de înțeles.
„Cireașa pe tort” a fost
pusă pe data de 2 noiembrie 2014, ziua în care exercitarea dreptului de a alege
al românilor de peste hotare
a fost amenințată. Sistemul
era obișnuit cu alegători mai

din România s-au străduit
să-şi facă un rost în altă parte
a lumii, învățând permanent
cum să se adapteze la sisteme
noi, la oameni noi, la limbi şi
culturi noi.
Noi, Românii stabiliți
în străinătate, avem, fără
excepție, câteva caracteristici
comune:
În primul rând, avem curaj. Curajul de a descoperi
lumi noi, curajul de a ne asuma responsabilități, curajul
de a suporta diverse grade de
disconfort fizic și psihic.
A doua calitate care ne
unește şi ne face solidari este
competența. Aceasta se datorează formării noastre profesionale sau academice în
străinătate, dar și capacității
noastre de a ne adapta la noi
culturi și mentalități.
A treia şi nu ultima calitate comună a românilor din
diaspora este reprezentată de
experiența acumulată, di-

tea societății civile românești.
Încă nu se simte un angajament pozitiv pentru schimbare, fiind preferată diagnosticarea repetată a problemelor.
Mass-media se implică partinic, cu urmări dezastruoase, care duc la dezbinarea
societății civile și a echilibrului social.
Inițiativele de solidarizare
a societății civile românești,
precum și a comunităților
românești din diaspora şi
continuate de ceva ani de
zile, sunt bazate pe viziunea
soluţiilor, influențate pozitiv de modelul culturilor
politice şi sociale ale unor
țări-gazdă, cum ar fi Marea
Britanie, Germania, Franța,
Italia, Belgia și altele, precum
și pe dorința de a implementa aceste soluții în România,
dar și de armonizare și reprezentare a intereselor legitime
ale tuturor românilor care au
ales să locuiască în alta parte

puțini ca prezenţă şi mult
mai „cuminți” în faţa dezordinii sau a altor neajunsuri
organizaționale. Surpriza a
fost de ambele părți: organizatorii au fost sufocaţi din cauza procedurilor noi de votare, aceasta ducând la revolta
alegătorilor mai numeroși decât la alegerile prezidențiale
precedente.
Din această „surpriză”
generalizată, românii au
înțeles, la nivel de putere, că
au de- a face cu o generație
nouă de cetățeni, mai puţin
docili, cărora nu le este teamă
să-şi apere drepturile, oriunde s-ar afla. La nivel de diaspora, a fost înțeleasă nevoia
de organizare şi de solidaritate, pentru ca dreptul la vot
şi alte drepturi fundamentale
să le fie protejate permanent,
fără a depinde de schimbările la nivelul puterii, în urma
alegerilor.
În consecință, a luat via-

ţă în lumea reală inițiativa
Consiliului Diasporei. Ideea necesităţii unui consiliu
independent al diasporei
a fost prezentată cu câteva
luni în urmă, mai precis pe
2 iulie 2014, la nivel de autoreflecție, întrebare retorică
sau blog personal al cuiva
din diaspora. Comunitățile
românești din diaspora au
demonstrat că știu să-şi folosească resursele interne în
mod inteligent, eficient şi la
timp.
Consiliul Diasporei este un
organism de decizie independent şi de sine stătător, având
în componență persoane fizice cu diverse competențe relevante, reprezentanți ai diverselor asociații, organizații şi
fundații non-profit românești
din străinătate, reprezentanți
ai partidelor politice de toate
culorile, activi în străinătate, ai mass-media, ai ligilor
studențești şi ai companiilor private. Consiliul Diasporei are ca obiectiv luarea
deciziilor de interes comun
şi coordonarea unor activităţi comune, în beneficiul
comunității românești din
străinătate şi din România.
Prin Consiliul Diasporei, românii din străinătate
vor avea mai multă protecție
și se vor simți reprezentați.
Problemele lor vor avea mai
multă vizibilitate, cererile şi
propunerile lor vor avea mai
multă greutate, prezenţa lor
în numele Consiliului Diasporei va avea mai multă
legitimitate, şi, poate cel mai
important lucru, activităţile
şi inițiativele valoroase din
diaspora, de acum înainte,
vor avea continuitate. Odată
cu înființarea Consiliului Diasporei, iau naștere Arhivele
Diasporei care vor exista permanent şi vor deveni o resursă prețioasă, în interesul tuturor românilor, atât a celor
din străinătate cât şi a celor
din ţară.
Consiliul Diasporei va
avea în grijă Arhivele Diasporei şi toate resursele asociative
aflate la dispoziția sa, fiind
considerate bunuri comune
ale cetățenilor români, pe termen nelimitat, fără a depinde
de schimbările de la nivelul
puterii politice din România.
Consiliul Diasporei va
reprezenta toate asociațiile
şi grupările care îşi trimit
reprezentanți în această
structură, precum şi interesele cetățenilor izolați, atunci
când aceștia solicită ajutorul”.
Alăturat vă redăm şi programul acestei întâlniri:
10:00–10:15 - Cuvânt introductiv, deschiderea con-

ferinţei;
10:15-11:30 - Activităţi
2014: rapoarte de activitate;
11:30-12:30 - Dezbatere:
Nevoile Diasporei - cu ce nevoi se confruntă comunitatea
românească din străinătate?
Cum putem identifica şi crea
o „listă comună a nevoilor”?
Care este frecvența cea mai
utilă de a vorbi despre nevoi?
Alocăm mai mult timp descrierii nevoilor decât găsirii
soluţiilor? Cum ajută presa?
12:30-14:00 - Pauză
14:00-15:00 - Dezbatere:
Soluțiile Diasporei - Cum
putem face cunoscută „lista
comună a nevoilor” astfel
încât ea să fie pe deplin accesibilă tuturor? Se pot rezolva
nevoile diasporei printr-o
mai bună activare a societăţii civile? Care sunt formele
de organizare ale societăţii
civile în diaspora şi cum se
poate stabili o legătură permanentă de comunicare şi
de cooperare între acestea?
Propuneri în vederea securizării resurselor diasporei pe
termen lung;
15:00-16:30 - Consiliul
Diasporei: o soluţie concretă pentru activarea forţei
civile românești în diaspora, prin luarea deciziilor de
interes comun şi eficientizarea acțiunilor. Adoptarea
componenței şi a atribuțiilor
Consiliului (cu dezbatere)
obținute în urma consultării publice din perioada 27
octombrie - 15 noiembrie
2014. Lansarea oficială a
Consiliului Diasporei în format „proiect pilot” pe o perioadă de un an, până pe 28
noiembrie 2015;
16:30-17:30 - Adoptarea
Agendei 2015 cu dezbatere: setarea obiectivelor şi a
priorităților diasporei;
17h30-17h40 - Concluzii,
închiderea conferinţei;
18h30-21h30 - Cină românească la sediul fundaţiei
Valenţe Umane din Bruxelles Rue Marteau Nr. 3, 1210
Bruxelles, cu program artistic.
A doua zi, Duminică 30 noiembrie 2014,
participanții la conferință
sunt invitați la spectacolele organizate de Asociaţia
ROSA Belgia, cu ocazia celebrării Zilei Naționale a Românilor. Aceste evenimente
vor începe la Atomium de la
orele 11h30 şi vor continua
la sala Dynastie din Anderlecht, de la orele 14h00. Ziua
Națională va fi celebrată la
Bruxelles prin muzică şi
dansuri folclorice, expoziție
de produse tradiționale,
mâncăruri românești şi multe alte surprize plăcute.

10

www.romaniaexpres.com

Nr. 6 / Noiembrie 2014

BENELUX

B E L G IA

Conferinţă: “Care este influenţa românească în Bruxelles-ul european? Campania “Moş Crăciun de pretutindeni”

O

serie de panelişti urmează să îşi exprime părerea despre posibile acţiuni
pentru o mai bună şi eficientă racordare a
României la structura comunitară, în cadrul unei conferinţe-dezbatere intitulată
„Care este influenţa românească în Bruxelles-ul european?” Conferinţa va avea loc
marţi, 9 decembrie 2014, între orele 15:00
şi 17:00, în incinta Parlamentului European de la Bruxelles. şi va fi moderată de
Dan Luca, directorul Institutului EurActiv
Bruxelles şi preşedinte al PSD Bruxelles.
La această conferinţă vor participa: Ramona MĂNESCU, europarlamentar PNL
şi vicepreşedinte al ALDE Party (Partidul
European Liberal Democrat și Reformist),
Alina BÂRGĂOANU, rector SNSPA Bucureşti, Cristian BĂDESCU – COREPER I,
reprezentanţa Permanentă a României pe
lângă UE, Ruxandra DRĂGHIA-AKLI, director DG Cercetare, Comisia Europeană,
Marius HIRTE, director în cadrul Secreta-

riatului General al Consiliului, Anda GHIRAN, manager Relaţii Guvernamentale,
Johnson Controls, Raul RĂDOI, expert
afaceri europene, Coordonator GrupRomania Bruxelles, Loredana RADU, director Center for EU Communication Studies, Georgi GOTEV, jurnalist, EurActiv
Bruxelles.
“Racordarea României la Uniunea
Europeanã este un subiect pe care l-am abordat constant. Recent propuneam chiar 5 idei
concrete pentru o Românie mai puternicã în
sistemul comunitar. Mã bucur cã existã interes din partea românilor din Bruxelles-ul
european, și nu numai, pentru a identifica
sectoarele unde ţara noastrã poate sã devinã
mai eficientã... Sperãm ca acest eveniment
sã fie punctul de plecare al unei strategii coerente a României pentru urmatorii 5 ani la
nivelul politicilor sectoriale europene și nu
numai. Vã așteptăm cu mare plăcere la eveniment!”, afirmă moderatorul Dan Luca.

Belgia vrea măsuri de siguranţă împotriva paradisurilor fiscale

M

inistrul de Finanţe, Johan Van
Overtveldt, a confirmat intenţia
sa de a redacta un nou articol de lege
introdus sub guvernarea lui Di Rupo,
calificat drept “plasă/reţea de securitate” care urmăreşte să impoziteze veniturile ce se plătesc entităţilor stabilite în
paradisurile fiscale. „Formularea atuală
crează prea multă incertitudine juridică”, a argumentat el în comisia Camerei.
Introdusă într-o lege către finalele
anului 2012, această dispoziţie (articolul 228, alineatul 3 al Codului privind
impozitul pe venit) prevede o impozitare din oficiu de 16,5% pentru veniturile
atribuite unui nerezident care beneficiază de un regim exorbitant de drept comun în ţara sa de reşedinţă.

Măsura are drept scop impunerea în
Belgia a anumitor tranzacţii efectuate
către filialele stabilite în paradisuri fiscale, ca şi Insulele Bermude, unde impozitul pe societăţi este inexistent. Ea
s-ar mai putea aplica aupra anumitor
tranzacţii petroliere sau prestări comerciale de Google, care la momentul de
faţă se facturează via Insulele Bermude.
Dar această “reţea de securitate,
aşa cum a fost numită de promotorii
săi, este puternic denunţată de către
marile companii. Federaţia Angajatorilor din Belgia (FEB) vorbeşte despre
o “ măsură suprarealistă”. „Nu este prevăzut nimic ca şi un model de atestare
care să permită nerezidenţolor de-a se
scăpa de acest impozit demonstrând că

sunt în mod efectiv impozitaţi. Şi nici o
instituţie nu poate să o dovedească. Este
total suprarealist să ceri unui client să
dovedească faptul că furnizorul său este
impozitat”, argumentează federaţia angajatorilor. „În plus, mulţi străini refuză
pur şi simplu să se supună acestor obligaţii unilaterale impuse de Belgia. Ce ar
trebui să facă companiile noastre? Ar trebui să înceteze să colaboreze, ba chiar să
rupă toate relaţiile lor de faceri cu aceste
firme”, susţine FEB într-o analiză publicată pe propriul site.
Potrivit ministrului de Finanţe, argumentele antreprenorilor par să fi avut
un ecou. Johan Van Overtveldt a confirmat intenţia guvernului de-a revizui un
text “mult prea lung”.

LU X E M B U R G

SCANDALUL 'LUXLEAKS': Acorduri fiscale
secrete între Luxemburg și 340 de multinaționale

A

corduri fiscale secrete între Luxemburg și
340 de multinaționale,
printre care Apple, Amazon,
Ikea, Pepsi, Verizon, AIG,
Heinz sau Axa, pentru a-și reduce la minim impozitele, au
fost dezvăluite de 40 de media internaționale care se bazează pe documente obținute
de Consorțiul internațional
al jurnaliștilor de investigație
(ICIJ), relatează AFP.
Aceste acorduri, încheiate
între 2002 și 2010, înseamnă
miliarde de euro de încasări
pierdute pentru statele unde
aceste companii realizează
beneficii, potrivit ICIJ și media partenere, printre care Le
Monde, The Guardian, Süddeutsche Zeitung și Asahi Shimbun.
ICIJ a dezvăluit în ianuarie
plasamente ale demnitarilor
chinezi în paradisuri fiscale.
În ancheta sa de șase luni
intitulată ‘Luxembourg Leaks’
sau ‘LuxLeaks’, ICIJ a avut acces la 28.000 de pagini de documente de ‘tax ruling’ care
arată cum marile companii ‘se

bazează pe Luxemburg și regulile sale fiscale suple, dar și pe
deficiențele de reglementare
internaționale, pentru a transfera profituri pentru ca acestea
ori să nu fie impozitate, ori
să fie impozitate foarte puțin’,
scrie Le Monde.
Practica așa-numită ‘tax
ruling’, care este legală, permite
unei companii să se intereseze
în avans cum va fi tratată de
administrația fiscală a unei țări
și să obțină anumite garanții
juridice.
Grupurile implicate realizează astfel miliarde de euro de
economii anual datorită creării unei filiale, a unui holding
sau a mutării unui sediu social pe teritoriul Marelui Ducat.
Evident, acestea au avut drept
scop să plătească impozite cât
mai mici posibil, notează AFP.
‘Luxemburgul păstrează
sub secret acorduri fiscale și nu
le notifică partenerilor europeni deși este pus la curent, în
fapt, de aceste multinaționale,
cu privire la strategia lor de
evitare a impozitării’, scrie ziarul „Le Monde”.

În Australia, analiza detaliată a documentelor făcute
publice de ICIJ a început deja,
a anunțat Chris Jordan, înalt
responsabil al administrației
fiscale. Practic, se verifică ce
companii plătesc exact impozitele datorate pentru profitul pe
care îl obțin în urma activității
prestate.
The Guardian estimează
că ‘aceste dezvăluiri vor fi jenante pentru noul președinte
al Comisiei Europene (CE),
Jean-Claude Juncker, care a
fost premier al Luxemburgului
între 1995 și 2013’, respectiv
perioada în care acordurile menționate de ICIJ au fost
semnate.
CE a deschis în iunie patru
anchete asupra practicii fiscale
‘tax ruling’ care vizează state
membre. O anchetă vizează Irlanda și se referă la acordurile
încheiate între administrația
fiscală și gigantul american al
internetului Apple, suspectat
că a beneficiat de un tratament
favorabil contrar regulilor europene pentru concurență. O
a doua anchetă are în vedere

suspiciuni de avantaje fiscale
acordate de Olanda lanțului
Starbucks, în timp ce a treia
vizează acordurile încheiate de
Luxemburg cu ‘Fiat Finance
and Trade’, care furnizează servicii de management financiar
grupului de automobile Fiat.
Ultima dintre aceste anchete,
deschisă în octombrie, vizează
Gibraltarul.
În ediția ziarului ‘Le Monde’ din 29 octombrie, ministrul
luxemburghez de finanțe, Pierre Gramegna, a apărat practica
de ‘tax ruling’: „Aceasta face
parte din patrimoniul nostru
și vrem să o perpetuăm, respectând regulile. Menținerea
unei anumite competitivități,
loiale, între state în domeniul
fiscal este indispensabilă”, a
spus acesta.
La rândul său, OCDE a
publicat în septembrie recomandări adresate statelor G20
împotriva ‘optimizării fiscale’,
care constă în strategii sofisticate și cel mai adesea legale
care permit multinaționalelor
să plătească impozite cât mai
mici posibil. (AGERPRES)

A

sociaţia Femeilor Românce din Belgia, Asociaţia Femeilor Românce din
Grecia, Asociatia Românilor
Carpatia şi Fundatia Kristine în colaborare cu Fundaţia
Mereu Aproape - România,
vă invită să contribuiţi la
Campania de strângere de
cadouri pentru copiii defaforizati din România.
Participanţii sunt rugaţi
să pună într-o cutie de pantofi câteva lucruşoare (hăinute, jucării, dulciuri neperisabile), care vor ajunge la un
copil. Cutia va fi amabalată
cu hârtie colorată iar deasupra se va lipi o eticheta cu
vârsta şi genul copilului (fată
sau băiat) căruia i se adresea-

ză cadoul. Puteţi pune şi o felicitare cu gândurile voastre.
Colectarea cadourilor se
va face pâna la data limită de
15 decembrie la adresa: Rue
de la Semence 57, ap.1, 1080
Bruxelles. Telefoane de contact: 0489739129-Magda şi
0484811772-Elena.
Cutiile vor fi împărţite
prin grija Fundaţiei „Mereu
Aproape” în zilele 22-24 decembrie 2014.

O L A N DA

Rotterdam, desemnat 'Orașul
european al anului 2015'

R

otterdam, cel de-al doilea oraş ca mărime din
Olanda, a fost ales 'Orașul
european al anului 2015' în
cadrul galei premiilor decernate de centrul britanic
'Academy of Urbanism',
informează luni ziarul 'La
Libre Belgique', citat de
agenţia AGERPRES. Locurile următoare în top 3 au
fost ocupate de Aarhus, din
Danemarca, și Torino, din
nordul Italiei.
‘Rotterdamul are o
populație tânără, deschisă
și tolerantă, adoptă inovații
urbane și arhitecturale și se
află în avandargă în termeni
de antreprenoriat. Strategia
sa vizează reunirea familiilor și a întreprinderilor în
partea centrală a orașului

prin intermediul dezvoltărilor urbane, a spațiilor
publice animate și a unei
foarte bune rețele de transport în comun’, a explicat
președintele
academiei,
Steven Bee. Totodată, el a
menționat activitatea excelentă a primarului orașului
Rotterdam, Ahmed Aboutaleb.
‘Academy of Urbanism’
se definește pe pagina sa de
internet, drept o organizație
independentă și fără caracter politic, creată în 2006,
din care fac parte atât teoreticieni, cât și persoane care
activează direct în dezvoltarea socială, culturală, economică, politică și fizică a
orașelor și satelor din Marea
Britanie și Irlanda.

În trimestrul al treilea ING a avut un
profit de aproape un miliard de euro

I

NG Groep NV, cel mai
mare grup olandez de
servicii financiare, a anunțat
că a finalizat pe data de 7
noiembrie, cu șase luni mai
devreme, achitarea ajutorului de stat de 10 miliarde de
euro, primit în timpul crizei
financiare din 2008, ceea ce
îi va permite reluarea plății
dividendelor, transmite Reuters. Cu ultima tranșă de
un miliard de euro, suma
totală rambursată de ING va

ajunge 13,5 miliarde de euro,
statul olandez obținând un
profit de 12,7%.
Profitul ING Groep NV
a urcat în trimestrul trei
din 2014 la 928 milioane de
euro, de la 128 milioane de
euro în perioada similară din
2013, când câștigurile au fost
afectate de o pierdere de 950
milioane de euro în urma
vânzării diviziei de asigurări
din Coreea de Sud, transmit
Bloomberg și Reuters.

Nr. 6 / Noiembrie 2014

DIASPORA

www.romaniaexpres.com

11

ROSA A.S.B.L. ÎL INVITĂ PE STANOEVICI LA LANSAREA CONSILIULUI DIASPOREI CARE VA AVEA LOC PE 29 NOIEMBRIE
LA BRUXELLES, UNDE SE OFERĂ SĂ ÎL AJUTE LA LANSAREA UNEI CONSULTĂRI PUBLICE PENTRU ACEST CONGRES

Asociaţia ROSA a.s.b.l. îi cere ministrului BOGDAN STANOEVICI
să amâne Congresul românilor de pretutindeni pentru anul viitor

A

sociaţia
Romanian
Open Society Abroad
din Belgia (ROSA
a.s.b.l.) a adresat Ministrului
delegat pentru românii de pretutindeni, Bogdan Stanoevici,
o invitaţie deschisă la evenimentul de lansare a Consiliului Diasporei, care va avea loc
la Bruxelles, pe data de 29 noiembrie 2014, consiliu despre
care asociaţia amintită spune
că va fi independent şi va include reprezentanți ai tuturor
culorilor politice active în Diaspora dar şi reprezentanți ai
presei, studenților, mediului
privat şi ai societăţii civile extinse.
În această invitaţie, ROSA
a.s.b.l. îi sugerează lui Stanoevici să amâne data desfăşurării Congresului românilor de
pretutindeni pentru ianuarie
sau februarie 2015 şi îl avertizează pe acesta că greşeşte
dacă are de gând să organizeze

acest congres doar cu o parte a Diasporei. Astfel, ROSA
a.s.b.l. spune în invitaţia adresată ministrului Stanoevici că
pe 29 noiembrie se oferă să îl
ajute la lansarea unei consultări publice pentru acest congres.
Mai jos vă redăm această invitaţie pe care ROSA
a.s.b.l. din Belgia a remiso România Expres spre
publicare:
“Invitaţie deschisă în
atenţia domnului ministrului
Bogdan Stanoevici
Domnule Ministru,
Ca urmare a dorinței noastre sincere şi demonstrate de a
stabili un dialog constructiv,
consistent şi de lungă durată
atât cu autorităţile din România cât şi cu restul diasporei
românești, vă invităm la evenimentul nostru de lansare a
Consiliului Diasporei, care va
avea loc la Bruxelles, pe data

de 29 noiembrie.
Puteţi folosi această ocazie de dezbatere pentru a
îmbunătăți metodologia de
constituire a Congresului Ro-

mânilor de
Pretutindeni. Congresul ar
putea să aibă mult mai mult
succes dacă va avea loc la o
dată ulterioară, spre exemplu
în ianuarie sau februarie 2015,
beneficiind de toate rezultatele
lucrărilor unde să fie implicată
societatea civilă extinsă.

Dacă vă grăbiţi să porniţi la
drum în acest congres doar cu
o parte a diasporei care aleargă după funcțiile pe care le veți
oferi, veţi descoperi că aceștia
sunt tocmai oamenii de care nu
aveți nevoie.
Av e ț i
nevoie de
par tener i
de dialog
şi de acţiune mult mai
dezinteresați, cu viziune de lungă durată,
care nu se opresc la obținerea
unor funcţii ci care într-adevăr
doresc si pot să mobilizeze comunitatea şi resursele locale în
mod pozitiv, în paralel cu dialogul permanent şi transparent
cu dumneavoastră. Suntem o
ţară săracă, nu ne putem permite să irosim resursele, în loc
să le multiplicăm împreună,
cooperând pe toate planurile de

dezvoltare.
Pe 29 noiembrie ne oferim
să vă ajutăm la lansarea unei
consultări publice pentru congres, cu participarea tuturor
grupurilor care momentan sunt
profund nemulțumite şi opozante. În schimb, vă rugăm să
sprijiniți constituirea Consiliului Diasporei, la Bruxelles, pe
29 noiembrie, fiind prezent la
lucrări, pentru ca atât dvs cat
şi guvernele viitoare să aibă un
partener unic de discuţii în diaspora, legitim şi reprezentativ.
Memoria diasporei se va
pierde, dacă nu există o entitate
permanentă care să o protejeze şi să o valorifice. Guvernele
se schimbă la fiecare cinci ani,
însă diaspora are nevoie de proiecte mult mai stabile, mult mai
continue. Trebuie să înțelegeți
şi să acceptați faptul că dorim să ne protejăm interesele
cetățenești în străinătate chiar
şi atunci când dumneavoastră

nu veți mai fi la guvernare.
Consiliul Diasporei va
fi independent şi va include
reprezentanți ai tuturor culorilor politice active în diaspora
dar şi reprezentanți ai presei,
studenților, mediului privat şi
ai societăţii civile extinse. Chiar
şi pentru dumneavoastră va
exista un loc în acest consiliu,
dacă într-o zi nu veți mai fi
ministru şi veţi dori să activați
politic sau civil în străinătate.
Structura şi mandatul Consiliul Diasporei se află în proces
de consultare publică, până
la data de 15 noiembrie 2014,
unde vă invităm să participați.
Propunerile dvs vor fi luate în
considerare şi integrate în mod
constructiv la formatul final al
statutului.
Vă mulţumim şi vă aşteptăm la Bruxelles pe 29
noiembrie! (hotel Le Dome,
sala Klimt, intre orele 10:00 –
17:30)”.

Stela Arhire demisionează din funcţia de Secretar General al PSD Diaspora

S

ecretarul General al Partidului Social Democrat
(PSD) Diaspora, doamna Stela Arhire, a demisionat
din funcţie după ce partidul
din care face parte a suferit un
eşec total în rândul românilor
din străinătate la alegerile prezidenţiale din 16 noiembrie
2014. Mai mult, aceasta îi îndeamnă şi pe ceilalţi membri
ai Comitetului Executiv al PSD
Diaspora să-i urmeze gestul.
“Având în vedere rezultatul
dezastruos obținut de Partidul
Social Democrat în diaspora îmi
anunț retragerea din funcția de
secretar general al PSD Diaspora solicitând ca un gest similar,
pe care l-aș considera cel puțin
de bun simț, și de toți ceilalți
membri ai Comitetului Executiv al PSD – Diaspora”, spune
aceasta printr-o scrisoare deschisă remisă România Expres.
“Îl rog pe Președintele interimar al PSD Diaspora să dizolve biroul executiv și să convoace, în prima parte a anului
2015 o conferință extraordinară
de alegeri, care să reprezinte
un demers menit să favorizeze alegerea unor persoane care
să lucreze cu adevărat pentru
acest partid și să nu mai adopte o poziție critică extrem de
confortabilă, care însă nu este
niciodată susținută și de fapte
concrete, care să dovedească o
poziție activă față de sprijinirea intereselor românilor aflați
în străinătate. De asemenea,
solicit public conducerii PSD
să analizeze implicarea fiecărui membru deținător al unei
funcții în ierarhia acestui partid, cu privire la implicarea
efectivă și eforturile depuse în

vederea sprijinirii demersurilor
de campanie electorală”, mai
scrie Stela Arhire.
Aceasta cere Guvernului
condus de Victor Ponta să îi
demită pe responsabilii dezastrului de la secţiile de votare din străinătate, pe care îi
acuză că au stricat imaginea
PSD-ului. “Solicit Guvernului
României să-i demită pe toți
conducătorii de instituții publice, care trebuiau să gestioneze cu profesionalism situația
românilor din străinătate, dar
care, în fapt, au reușit să creeze
deservicii imense atât imaginii
guvernului României în rândul
românilor din afara granițelor
țării, cât și a PSD ca partid
responsabil cu nominalizarea
lor în importantele funcții pe
care le dețin. Păstrarea lor în
funcții nu ar putea fi considerată decât o sfidare a mesajului
transmis de românii din afara
granițelor țării, iar demiterea
lor precum și a celor care prin
activitatea desfășurată în calitate de funcționari în cadrul
acelorași instituții au contribuit
la dezastrul pe care îl constatăm în prezent, TREBUIE să fie
un semnal fără echivoc care să

demonstreze tuturor celor care
ne privesc, că am învățat lecția
dură a rezultatului alegerilor.
Nepoții, finii, cumetrii, fii, fiicele, prietenii prietenilor sau pilele
de orice rang să plece din aceste
instituții, care au reprezentat
oglinda guvernării pentru românii din Diaspora. Modul în
care aceștia și-au făcut treaba
este cel mai bine reflectat în valul de antipatie pe care l-au stârnit în rândul românilor din Diaspora, ale cărui consecințe au
avut repercusiuni inclusiv asupra multor alegători din țară,
care au ales să sancționeze prin
votul lor, ceea ce s-a considerat
a fi bătaia de joc pe care statul
român, prin instituțiile sale, a
adus-o românilor din străinătate”, afirmă revoltată fostul secretar general al PSD Diaspora.
Acuzaţiile acesteia nu se
opresc aici, ea atacându-i pe
cei toţi aceia care trăiesc din
bani publici pentru ca apoi să
se debaraseze de responsabilitatea pierderii alegerilor. “Personal, nu am lucrat nici o zi în
sistemul public și nu am fost
plătită cu banii contribuabililor
nici să fac politică, nici să fac
vizite în afara țării, majoritatea
acestora fiind făcute din resurse proprii și din convingerea
că nici un efort nu e prea mare
pentru a mă dedica unei cauze pe care am îmbrățișat-o din
convingere. În aceste condiții,
refuz să mai accept să ascult
corul de bocitoare ce trăiesc
din bani publici și care se plâng
acum că alții sunt vinovați că
PSD a pierdut alegerile”, declară Arhire.
În comunicatul remis România Expres, aceasta dedică

un paragraf atât acelora care
i-au fost alături în campanie,
cât şi liderilor PSD din Diaspora care care nu şi-au făcut
bine treaba. “Le mulțumesc celor puțini care au stat zi și noapte în sediul de campanie alături
de mine și care au încercat să
repare, în limita posibilităților,
proasta comunicare a unor li-

binevoit să apară în ultima zi
de campanie, că puteau să aibă
macar bunul simț să stea până
la capăt cu noi și să nu să dispară la primul semn rău. PSD-ul
este un partid construit pentru
oameni corecți care muncesc și
nu pentru vânători de funcții
trecătoare și abonați la banul
public” a mai spus fostul secre-

“Refuz să mai accept să ascult corul de bocitoare
ce trăiesc din bani publici și care se plâng acum că
alții sunt vinovați că PSD a pierdut alegerile”
deri care au reușit să irite la
culme românii, atât din diaspora cât și din țară”, le-a spus
aceasta celor care au pus umărul la promovarea partidului.
Arhire a ţinut să se adreseze direct şi celor care au dat
bir cu fugiţii şi care au venit
doar în ultima zi de campanie
cu speranţa de a pune mâna pe
vreo funcţie. “Îi atenționez pe
cei care s-au dat dispăruți din
partid cu lunile sau anii și au

tar general al PSD Diaspora,
care a adăugat: “Alegerile au
demonstrat că, de această dată,
majoritatea românilor au ales
altfel decât ne-am fi dorit noi.
Alegerea românilor trebuie respectată și noi avem datoria să
devenim mai credibili pentru
a le demonstra tuturor că Partidul Social Democrat este un
partid care merită încrederea
lor. Este momentul unei abordări tranșante care să scoată la

lumină soluții constructive pentru viitor”.
În încheierea scrisorii care
anunţa demisia acesteia, Stela
Arhire spune că partidul “are
nevoie de decizii raționale și de
promovarea unor profesioniști
care să redea încrederea
majorității românilor în Partidul Social Democrat”. “Premierul Victor Ponta a început
această reformă care trebuie
însă să meargă până la capăt”,
conchide fostul secretar general al PSD Diaspora, care încheie afirmând că “nu renunță
la luptă și că va face tot ce îi stă
în puteri pentru a construi o
Românie puternică”.
De asemenea, la doar o zi
după anunţarea demisiei, Stela
Arhire a declarat pentru România Expres că solicită public
colegilor din PSD și celor din
coaliția aflată la guvernare, să
susțină înființarea unui Minister plin pentru românii din
afara granițelor țării.

Apel privind înființarea unui Minister al
Românilor de Pretutindeni și introducerea
votului electronic sau prin corespondență
“După modul în care românii de pretutindeni s-au implicat și au participat la votul din
16 noiembrie, după sacrificiile făcute pentru
a-și exercita dreptul constituțional de vot, după
numărul (10 milioane) de români aflați în afara frontierelor României, după complexitatea
problematicii, pentru o mai bună gestionare a
acesteia, Fundația Națională pentru Românii
de Pretutindeni consideră că trebuie să devină
o prioritate a clasei politice și a opiniei publice
românești înființarea unui Minister al Românilor de Pretutindeni”, se arată într-un comunicat
al FNRP, preluat de Romanian Global News.

"Considerăm de asemenea că introducerea
votului prin corespondență sau electronic se impune ca o necesitatea absolută a respectării drepturilor constituționale ale românilor de pretutindeni", precizează comunicatul FNRP.
"FNRP solicită cercetarea penală a celor
care se fac vinovați de organizarea dezastroasă
a votului din străinătate și Basarabia precum și
a celor care se fac vinovați de intervenția umilitoare și agresivă a jandarmilor francezi,italieni
și germani împotriva românilor care doreau să
își exercite dreptul la vot", se precizează în comunicat.

12

www.romaniaexpres.com

R E P O R TA J

Nr. 6 / Noiembrie 2014

Un olandez pentru care Olanda a rămas doar o amintire plăcută
HARRY VAN DER BRUK: Aici spun acasă, aici e casa mea acum, aici mă simt mai bine
Tânărul urmărește pe un
ecran tot ce se petrece în
fermă. Nimic nu-i scapă.
El are la îndemână un halat alb și o bonetă fără de
care nu intră în hală, iar în
picioare poartă saboți din

primit nume românești’’,
spune Harry.
De altfel, singura fotografie pe care o ține pe
birou este cea a soției și a
fiicei lui și recunoaște că
iubește foarte mult fami-

„În România, sunt mai multe posibilități decât în
SUA sau în Olanda’’
piele cu talpă din lemn.
Casa şi familia lui sunt
în România
Harry spune că a
prins drag de aceste locuri, se simte bine aici și
recunoaște că nu poate
sta mult timp plecat. România a devenit țara sa.
„Eu am făcut casă aici,
dar mai merg acolo (n.r.
Harry van der Bruk la ferma sa din România
în Olanda), am fost chiar
cu puțin timp în urmă la
entru olandezul cumpărat o fermă la Slovreo 20 de săteni
Harry van der bozia. Acesta recunoaște
La ferma lui Harry înmormântarea bunicuBruk
România că și prețurile sunt altele din Slobozia am ajuns la lui, dar am ajuns acolo
a devenit acasă, în România, pentru că în indicațiile unui sătean cu avionul la nouă seara
după ce s-a stabilit într- Olanda un hectar de teren care vorbește cu mare și a doua zi la nouă și juo localitate din județul costă 80.000 de euro, iar bucurie despre acesta și mătate dimineața am luat
Giurgiu și și-a deschis aici aici l-a putut cumpăra cu se declară mândru că îl trenul înapoi în România.
o fermă de vaci, ducând până la 3.000 de euro.
cunoaște pentru că fermi- Aici spun acasă, aici e casa
mai departe tradiția din „Am ales România pentru că mi-a plăcut foarte mult mea acum, aici mă simt
mai bine, am familia mea,
familia sa.
ca țară, mi-au plăcut oamenii și posibilitățile de aici” afacerea mea. Și vacanțele
Dragostea de animale, o
moştenire de la părinţi
„Am început cu o fer- erul a dat de lucru la vreo le facem aici, în România,
Olandezul de 33 de mă în anul 2004 la Naipu, 20 de săteni din comună dar în munți. Îmi plac saani a moștenit dragos- unde avem o mie de hec- care primesc salarii euro- tele românești pentru că la
tea pentru animale de la tare, iar după doi ani am pene, pentru că „olandezii noi nu mai există casă cu
porci sau vaci, animalele
părinții săi, aceasta fiindu- cumpărat teren și la Slobo- nu se joacă’’.
i transmisă din generație zia, unde avem acum două
Ferma lui Harry a fost sau păsările stau doar în
în generație. După ce a
lucrat în Olanda și SUA,
tânărul a ales să vină în
România, unde, în timp,
cu experiența acumulată,
a înființat o fermă la Naipu și una la Slobozia.
„Din toate țările am ales
România. Am terminat facultatea de zootehnie în
Olanda în anul 2003, după
care am făcut practică șase
luni în SUA și șase luni la
Deva, în România, dar la
final am ales România pentru că mi-a plăcut foarte
mult ca țară, mi-au plăcut
oamenii și posibilitățile de
aici. În Olanda și în SUA
sunt sisteme deja formate
cu reguli stricte în care e
Harry van der Bruk la birou
greu să pătrunzi, acolo este
totul pus pe picioare, totul
e aranjat și nu mai e loc să sute de hectare de teren, am amenajată în fostul CAP ferme’’, adaugă Harry.
Acesta este căsătorit cu
pătrunzi în sistem. Aici, în început cu o sută de vaci din localitatea Slobozia,
o
româncă
și au împreună
România, sunt mai multe proprii din ferma familiei, părăsit după Revoluție. Bio
fetiță.
„Pe
soția mea am
posibilități decât acolo, în cu bani de la părinți, fără roul acestuia este unul moîntâlnit-o
în
sat, la Naipu,
SUA sau în Olanda’’, spune
Îmi plac satele românești pentru că la noi nu mai
unde
am
deschis
prima ferfermierul olandez.
există casă cu porci sau vaci, animalele sau păsările mă. A fost dragoste la priEl povestește că a vestau doar în ferme’’
ma vedere, mai mult din
nit în România, în județul
Giurgiu, la început ca ma- credit la bancă, iar acum dest, amplasat chiar lângă partea mea. Acum cred că
nager și a deschis prima avem în total 1.600 de vaci halele de vaci — o încăpe- e din partea amândurora,
dată o fermă în localitatea cu viței’’, afirmă acesta.
re micuță, cu pardoseală pentru că avem o fetiță în
Naipu, după care a mai A dat salarii europene la de ciment, fără covoare. vârstă de zece luni, care a

lia și tradițiile, are respect
pentru strămoși. „Pe fetița

multe documente de făcut’’,
crede tânărul fermier.
A ştiut să accesesze două
proiecte europene de
peste 2 milioane de euro
Venit în România cu
o sută de vaci din ferma
familiei, Harry a ajuns
acum la 1.600 de capete și
a reușit să acceseze două
proiecte europene, unul
de șase sute de mii de euro,

P

Harry van der Bruk alături de soţia sa, româncă
noastră o cheamă Andreea
Maria, Andreea pentru că
așa o cheamă pe sora mea,
iar Maria este numele soacrei mele. Mie îmi place ca
cei mici să poarte numele
de la o generație la alta,
soției nu îi place, dar eu
sunt tradiționalist și am
insistat pentru acest lucru’’,
afirmă acesta.
Românii sunt polivalenţi, olandezii au o specializare
După aproape zece ani
în România, Harry van
der Bruk a reușit să cunoască țara și pe români.
„Angajații români știu din
tot câte ceva, și de agricultură, și de sudură, și la
calculator. Angajații din
Olanda sunt specializați și
dacă vine unul nespecializat la o fermă de vaci nu
știe nimic, nu pot să spun
cum e mai bine, dar asta e
diferența dintre angajații
români și cei din Olanda,
poate fi și un avantaj ca
un angajat să știe din toate
câte ceva. În rest, în colaborarea cu autoritățile aceasta decurge bine, dar sunt

prin care a cumpărat utilaje la ferma de la Naipu,
și unul de două milioane
de euro, prin care vrea să
amenajeze o hală pentru
400 de vaci la ferma din
Slobozia.
Dacă îl întrebi ce își
mai dorește, totul ține de
familia lui, de copii, de
sănătate și mai puțin de
avere. Discuția cu Harry
decurge lin, dar ochii îi
sunt mereu atenți pe monitoarele de pe birou.
La plecare, se oferă să
ne dea o sticlă cu lapte. Un
angajat îi explică gestul:
„E neam germanic, dar a
împrumutat și el din obiceiurile românilor, a devenit
mai primitor, mai darnic’’.
Aici, în România,
Harry și-a găsit liniștea și
știe că a făcut o alegere pe
care nu o va regreta niciodată. Pentru el Olanda a
rămas o amintire plăcută,
aici însă se scrie cartea
vieții sale.
Reportaj realizat de:
Elena Stanciu (autor) şi
Georgiana
Tănăsescu
(editor) - AGERPRES.

Nr. 6 / Noiembrie 2014

P U B L I C I TAT E

www.romaniaexpres.com

13

14

www.romaniaexpres.com

SPORT

FOTBAL

ROMÂNIA A ÎNVINS IRLANDA DE NORD ŞI DANEMARCA LA
REÎNTOARCEREA LUI ANGHEL IORDĂNESCU LA NAŢIONALĂ

IORDĂNESCU, punct ochit, punct lovit!

A

bia aşezat pe banca
Naţionalei României,
selecţionerul Anghel
Iordănescu a reuşit să-l facă
deja uitat pe Victor Piţurcă,
asta în cazul în care cuiva îi
părea rău că acesta din urmă
a ales calea spre deşertul Arabiei Saudite. La trei săptămâni
de la instalarea în funcţie, generalul a obţinut două victorii
din două meciuri disputate,
izbutind să ducă România pe
primul loc în grupa F a Preliminariilor pentru EURO 2016
şi în primele 20 de echipe din
clasamentul FIFA.
Tricolorii au câştigat două
partide, ambele cu 2-0, care
le-a dat multă încredere în
forţele proprii şi multe speranţe de calificare la următorul campionat european, una
cu Irlanda de Nord, în grupa
F a Preliminariilor pentru
EURO 2016 şi alta contra Danemarcei într-un meci amical.

În meciul cu Irlanda de
Nord, fundașul Paul Papp a
fost marele erou, reuşind să
marcheze ambele goluri ale
tricolorilor. Nord-irlandezii
au prezentat încă din start o
apărare aglomerată, astfel că
penetrarea zidului format în
faţa careului nu a fost deloc
uşoară, acesta fiind şi motivul
pentru care golurile lui Papp
au venit abia în minutele 74
și 79, primul după o infiltrare în careul advers, la o fază
prelungită, iar cel de-al doilea cu capul, în urma centrării reușite de Sânmărtean, cel
mai bun jucător al reprezentativei României.
În prima repriză tricolorii au avut mai multe ocazii
de a marca, printr-o foarfecă
din careu (`15) a lui Chiricheş, prin Chipciu (`18), care
a trimis în bara transversală,
prin Sânmărtean (`32), care
a reușit o incursiune remar-

cabilă, însă a preferat să centreze în fața porții în locul
unui șut sau prin Raț care în
minutul 52 a ratat singur cu
portarul.
Se poate spune că echipa
României a obținut un rezultat meritat, după un meci pe
care l-a controlat în totalitate,
acesta fiind primul succes oficial în meciurile oficiale cu Irlanda de Nord. Tricolorii vor
juca următorul meci din preliminarii cu Insulele Feroe, pe
29 martie.
În amicalul cu Danemarca, ambele goluri au fost marcate de Claudiu Keșeru, în
min. 53, din pasa senzațională
a lui Alex Chipciu, și în min.
58, cu un șut din marginea
careului. În acest meci de pregătire selecționerul Anghel
Iordănescu a operat nu mai
puțin de șapte schimbări în
formula de start față de partida cu Irlanda de Nord.
Din actualul lot al României fac parte: Ciprian
Tătărușanu, Costel Pantilimon, Silviu Lung, Paul Papp,
Vlad Chiricheș, Dragoș Grigore, Răzvan Raț, Srgian Luchin, Cosmin Moți, Florin
Gardoș, Mihai Pintilii, Lucian Sânmărtean, Gabriel
Torje, Ovidiu Hoban, László
Sepsi, Eric Bicfalvi, Andrei
Prepeliță, Alexandru Chipciu,
Cristian Tănase, Alexandru
Maxim, Bogdan Stancu, Claudiu Keșeru şi George Pușcaș.

TENIS

ALEXANDRA DULGHERU a urcat
20 de locuri în clasamentul WTA

R

omânca Alexandra Dulgheru a făcut un salt de
20 de locuri în clasamentul
celor mai bune jucătoare de
tenis ale lumii, după ce sâmbătă, 15 noiembrie 2014,
a câştigat finala turneului
challenger ITF de la Dubai și
se află acum pe cea de-a 84-a
poziție, cu 652 puncte.
Ierarhia dată publicității
luni de WTA a rămas nemodificată în partea sa superioară, americanca Serena Williams ocupând în
continuare fotoliul de lider,
cu 8.485 puncte, urmată de
rusoaica Maria Șarapova —

7.050 puncte și de românca Simona Halep — 6.292
puncte, acesta fiind de altfel
și podiumul de final de sezon în tenisul profesionist
feminin.
În top 100 WTA se mai
află Irina-Camelia Begu, pe
poziţia 41, cu 1.201p, Monica Niculescu, pe poziţia 46,
cu 1.110p şi Sorana Cîrstea,
pe poziţia 92, cu 606p.
La dublu, Monica Niculescu se află pe locul 38,
cu 1.940 puncte, urmată de
Raluca Olaru, locul 54, cu
1.380 puncte și Irina-Camelia Begu, locul 55, cu 1.375

puncte.
La masculin, sârbul Novak Djokovic, proaspătul
câștigător al Turneului Campionilor de la Londra, încheie anul 2014 pe prima poziție
a clasamentului celor mai
buni jucători de tenis ai lumii, cu 11.510 puncte, urmat
de elvețianul Roger Federer,
cu 9.700 puncte și de spaniolul Rafael Nadal, cu 6.835
puncte.
Dintre jucătorii români,
cel mai bine clasat rămâne
Victor Hănescu care a urcat săptămâna aceasta două
poziții și se află acum pe locul 122 cu 455 puncte, urmat
de Adrian Ungur — locul
160 (-5), cu 237 puncte, și
Marius Copil — locul 170
(+6), cu 299 puncte.
În ierarhia probei de dublu, Horia Tecău a coborât
două locuri și ocupă cea de-a
16-a poziție, cu 3.740 puncte,
în timp ce Florin Mergea se
menține pe locul 24, cu 2.775
puncte.

Nr. 6 / Noiembrie 2014

JUDO

Aur şi bronz pentru România la Grand
Prix-ul din China şi la CE de tineret

M

onica Ungureanu a
câștigat medalia de
aur în Grand Prix-ul de judo
de la Qingdao (China), dotat
cu premii în valoare totală de
100.000 dolari, informează
Federația Română de Judo.
În finala categoriei 48 kg,
Ungureanu a învins-o în mai
puțin de un minut pe Paula
Pareto din Argentina, numărul 8 mondial și vicecampioană a lumii în 2014.
Acesta este al doilea
Grand Prix pe care îl câștigă
Monica Ungureanu în 2014
după victoria de la Zagreb
din luna septembrie. Cu cele

300 de puncte primite, Monica urcă de pe poziția a 22-a în
clasamentul IJF mai bine de
10 locuri, iar calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio de
Janeiro este tot mai aproape.
Corina Căprioriu (categoria 57 kg) și Andreea Chițu
(categoria 52 kg) au încheiat
concursul de la Qingdao pe
locul 5, în timp ce Loredana
Ohâi a terminat pe 7 la categoria 57 kg.
De asemenea, cu câteva
zile înainte, sportivul român
Daniel Natea a cucerit medalia de bronz la categoria +100
kg a Campionatului European de judo pentru tineret
de la Wroclaw (Polonia), singura medalie a delegației României la această competiție.
La această competiție
continentală, unde am avut 9
participanți, România a mai
obținut un loc 5 prin Denisa
Ungureanu la categoria 48
kg.

SCRIMĂ
Ana Maria Brânză a obţinut o medalie
de argint la Cupa Mondială
Spadasina româncă Ana Maria Brânză a obținut o
prețioasă medalie de argint la concursul de Cupă Mondială
din orașul chinez Xuzhou, calificându-se în ultimul act al întrecerii după ce a trecut de Wan Ke (China), Monica Sozanska (Germania), Sun Yiwen (China), Kong Man Wai (Hong
Kong) și Tatiana Logunova (Rusia).
La acelaşi turneu, echipa feminină de spadă a României, în componența Ana Maria Brânza, Simona Gherman,
Simona Pop și Amalia Tătăran, a ocupat locul X.

S P O RT E X P R E S
BOX:
• Boxerul român Lucian Bute, fost campion mondial la categoria
supermijlocie (versiunea IBF), s-a accidentat în timpul unui antrenament și este nevoit, astfel, să amâne meciul pe care urma să-l
dispute pe 6 decembrie, la Montreal, împotriva argentinianului
Roberto Bolanti, a anunțat anturajul său, citat de presa canadiană.
• România a cucerit o medalie de argint și una de bronz la Campionatele Europene de box pentru cadeți disputate la Anapa (Rusia)
și la care a deplasat o delegație formată din nouă sportivi.
TENIS:
• Tenismanul sârb Novak Djokovic, numărul unu mondial, a
câștigat pentru a patra oară în cariera sa Turneul Campionilor,
etapa de sfârșit de sezon a circuitului mondial ATP, profitând de
abandonul elvețianului Roger Federer.
• Jucătoarea română de tenis Simona Halep, nr. 3 mondial, finalistă la Roland Garros și la Turneul Campioanelor de la Singapore,
a fost nominalizată de WTA (Asociația jucătoarelor profesioniste
de tenis) pentru titlul de ‚’Jucătoarea anului’’.
• Echipa Cehiei a câştigat Fed Cup pentru a treia oară în ultimii
patru ani, după ce a învins, în finală, la Praga, cu scorul de 3-0,
reprezentativa Germaniei.
HANBAL:
• Campioana României la handbal feminin, HCM Baia Mare, a
obținut o victorie prețioasă în deplasare, 28-22 (10-10), în fața
formației poloneze MKS Selgros Lublin, într-un meci disputat
duminică, 16 noiembrie 2014, în cadrul grupei D a Ligii Campionilor.
• Echipa Corona Brașov a învins în deplasare formația slovacă Iuventa Michalovce cu scorul de 31-28 (18-16), într-un meci contând
pentru prima manșă a turului 3 al Cupei EHF la handbal feminin
RUGBY:
• Reprezentativa de rugby a României a coborât două locuri în clasamentul mondial dat publicității de International Rugby Board
(IRB), aflându-se acum pe locul 18, cu 67,01 puncte.
ATLETISM:
Campionatul balcanic de cros, disputat în localitatea turcă Darica,
a prilejuit atleților români cucerirea a 11 medalii, dintre care 3 de
aur, 5 de argint și 3 de bronz.

FOTBAL EXPRES

PRELIMINARII CE 2015
GRUPA A: Olanda-Letonia 6-0;
Turcia-Kazahstan 3-1; Cehia Islanda 2-1.
Clasament
1. Cehia
4 4 0 0 10- 5 12p
2. Islanda
4 3 0 1 9- 2 7p
3. Olanda
4 2 0 2 10- 5 6
4. Turcia
4 1 1 2 5- 7 4
5. Letonia
4 0 2 2 1-10 2
6. Kazahstan 4 0 1 3 4-10 1
GRUPA B: Belgia - Ţara Galilor
0-0; Cipru - Andorra 5-0; Israel Bosnia Herţegovina 3-0.
Clasament
1. Israel
3 3 0 0 9- 2 9p
2. Ţara Galilor 4 2 2 0 4- 2 8
3. Cipru
4 2 0 2 9- 5 6p
4. Belgia
3 1 2 0 7- 1 5
5. Bosnia H. 4 0 2 2 2- 6 2
6. Andorra
4 0 0 4 2-17 0
GRUPA C: Luxemburg - Ucraina 0-3; Spania - Belarus 3-0; Macedonia - Slovacia 0-2.
Clasament
1. Slovacia
4 4 0 0 8- 2 16p
2. Spania
4 3 0 1 13- 3 9p
3. Ucraina
4 3 0 1 6- 1 9
4. Macedonia 4 1 0 3 4-10 3
5. Belarus
4 0 1 3 2- 9 1
6. Luxemburg 4 0 1 3 3-11 1
GRUPA D: Georgia - Polonia
0-4; Scoţia - Irlanda 1-0; Germania - Gibraltar 4-0.
Clasament
1. Polonia 4 3 1 0 15- 2 10p
2. Irlanda 4 2 1 1 10- 3 7
3. Germania 4 2 1 1 7- 4 7
4. Scoţia
4 2 1 1 5- 4 7
5. Georgia 4 1 0 3 4- 7 3
6. Gibraltar 4 0 0 4 0-21 0
GRUPA E: Anglia - Slovenia
3-1; San Marino - Estonia 0-0;
Elveţia - Lituania 4-0.
Clasament
1. Anglia
4 4 0 0 11- 1 12p
2. Elveţia
4 2 0 2 8- 3 6
3. Slovenia
4 2 0 2 4- 4 6
4. Lituania
4 2 0 2 3- 6 6
5. Estonia
4 1 1 2 1- 2 4
6. San Marino 4 0 1 3 0-11 1
GRUPA F: România - Irlanda
de Nord 2-0; Grecia - Insulele
Feroe 0-1; Ungaria - Finlanda
1-0.
Clasament
1. România
4 3 1 0 6-1 10p
2. Irlanda de N. 4 3 0 1 6-3 9
3. Ungaria
4 2 1 1 4-3 7
4. Finlanda
4 1 1 2 4-5 4
5. Insulele Feroe 4 1 0 3 2-6 3
6. Grecia
4 0 1 3 1-5 1
GRUPA G: Moldova - Lichtenstein 0-1; Austria - Rusia 1-0;
Muntenegru - Suedia 1-1.
Clasament
3. Austria
4 3 1 0 5-2 10p
4. Suedia
4 1 3 0 5-3 6
1. Rusia
4 1 2 1 6-3 5
2. Muntenegru 4 1 2 1 3-2 5
6. Lichtenstein 4 1 1 2 1-6 4
5. Moldova
4 1 0 3 2-6 1
GRUPA H: Azerbaidjan - Norvegia 0-1; Italia - Croaţia 1-1;
Bulgaria - Malta 1-1.
Clasament
1. Croaţia
4 3 1 0 10- 1 10p
2. Italia
4 3 1 0 6- 2 10
3. Norvegia
4 3 0 1 6- 3 9
4. Bulgaria
4 1 1 2 4- 5 4
5. Malta
4 0 1 3 1- 7 1
6. Azerbaidjan 4 0 0 4 2-11 0
GRUPA I: Serbia - Danemarca
1-3; Portugalia - Armenia 1-0.
Clasament
1. Danemarca 4 2 1 1 6-4 7p
2. Portugalia 3 2 0 1 2-1 6
3. Albania
2 1 1 0 2-1 4
4. Armenia 3 0 1 2 2-4 1
5. Serbia
2 0 1 1 2-4 1
• Olandezul Dick Advocaat a fost
demis din postul de selecționer
al echipei Serbiei, după înfrângerea de pe teren propriu suferită cu 3-1, în fața Danemarcei.
• Aceeaşi soartă a avut-o şi antrenorul Claudio Ranieri, aflat
din luna iulie la conducerea tehnică a naţionalei Greciei, după
ce selecţionata elenă a fost învinsă de Insulele Feroe.
• Fotbalistul Paul Papp, eroul
naționalei României din meciul
cu Irlanda de Nord, a semnat pe
cinci sezoane cu Steaua București,
la care juca de la începutul lui septembrie fiind luat sub formă de
împrumut de la Chievo Verona.
• Pep Guardiola, actualul antrenor al campioanei Germaniei,
Bayern Munchen, a dezvăluit că
nu intenționează să revină vreodată la FC Barcelona, echipă cu
care a cucerit trei titluri de campion al Spaniei și două trofee ale
Ligii Campionilor.

Nr. 6 / Noiembrie 2014

P U B L I C I TAT E

www.romaniaexpres.com

15

16

C

www.romaniaexpres.com

elulita este o inflamaţie a ţesutului
celular adipos
subcutanat, peste care se
suprapune şi depozitarea
în celulele acestuia a unei
cantităţi importante de
lipide. Este frecventă la
femeile de vârstă mijlocie,
mai rar la tinere, şi nu este
prezentă obligatoriu la
femeile grase.
Celulita este una din
problemele estetice ce
preocupă cel mai mult
femeile, deoarece, odată
ce apare, este foarte dificil
să scapi de ea. Pielea de pe
anumite regiuni ale corpului (fese, coapse, burtă)
este brăzdată de vergeturi
roz şi albe şi se acoperă de
găurele mici, asemănătoare cu acelea din cojile de
portocale. Aceasta datorită, probabil depunerii de
grăsimi, lichide şi toxine
în structura pielii, acolo
unde aceasta devine mai
rece (tulburări de circulaţie).
Celulita poate să apară
datorită unor diverşi
factori, cum ar fi, alterarea
hormanală, anomalii ale
sistemului venos şi limfatic, sedentarism, stres,
greşeli de alimentaţie,
eliminarea insuficientă
din organism a produşilor
de metabolism intern şi a
toxinelor şi, în consecinţă,
acumularea acestora în ţesutul conjunctiv; disfuncţiile hepatice, în special
cele de ordin metabolic;
tulburările de resorbţie şi
de eliminare intestinală;
ea poate fi prevenită şi
îndepărtată prin activarea
circulaţiei sângelui, regim
alimentar corespunzător şi
mai ales, prin mişcare.
Predispoziţia genetică
pare să fie o foaie importantă în dezvoltarea ei, în

S Ă N Ă TAT E

Celulita

cea mai mare parte fiind
afectat sexul feminin.
De-a lungul vieţii, femeia este afectată într-un
procentaj de 85-95%, iar
din aceasta cauză, încercarea de a o elimina sau
preveni, a devenit una din
marile preocupări de care
mai toate femeile suferim.
Femeile acumulează
grăsimea de formă diferită
şi în zone distincte faţă de
bărbat.
Grăsimea în exces
produce în organism estrogeni. În cazul femeilor
obeze, este ca şi cum ar
avea un ovar în plus care
secretă estrogeni, iar în cazul bărbaţilor - ca şi cum
ar avea un ovar pe lângă
cele două testicule. Cu cât
obezitatea este mai mare,
cu atât procentul de estrogeni este mai însemnat.
Epoca în care există
mari variaţii hormonale,
cum ar fi sarcina, în care
creşte notabil prolactina şi
insulina, asociate cu creşterea retenţiei de lichide şi
de ţesut gras, favorizează
apariţia inestetică de „piele tip coajă de portocală.
Alimentaţia cu un
conţinut mare în carbohidraţi provoacă creşterea
insulinei şi promovează
producerea lipogenezei
(producerea de grăsime),
provocând în acelaşi timp
creşterea ţesutului celular
adipos, celulita.
Ce tip de celulita ai?
Gradul I – este sesizabilă
doar la strângerea puternică a părţii interioare sau
a aripioarelor între cele
două degete. Acest grad de
celulită se elimină relativ
uşor, printr-o alimentaţie

Nr. 6 / Noiembrie 2014

echilibrată şi prin masaj
anticelulitic profesional.
Gradul II – se observă
când stai picior peste
picior şi, la încodarea
feselor, se observă mici
găurele în centrul acestora. Se observă, de asemenea, fâşii orizontale pe
spatele piciorului sau în
zona genunchilor fără a fi
necesară strângerea pielii.
Gradul III – este deja un
grad avansat, iar aspectul
de coajă de portocală este
foarte vizibil la nivelulul
abdomenului, a părţii
interioare a braţelor, pe
fese numai prin simpla
palpare.
Gradul IV – este cel mai
avansat grad de celulită
care aduce cu sine o senzaţie dureroasă a pielii de
pe picioare şi gambe, nodulii celulitici fiind foarte
evidenţi. Cu timpul, vasele
de sânge se pot sparge
redând pielii un aspect
degradant. În acest grad se
poate doar estompa evoluţia celulitei, însă, procesul
de eliminare poate dura
până la doi ani de dietă şi
tratamente anticelulitice
intensive pentru a ajunge în gradul II sau III de
celulită. Şi de acolo, ar mai
fi ceva de muncă!
Află care este clasificarea celulitei din punct de
vedere ştiinţific şi pregăteşte-te să o elimini:
Celulita moale
Se recunoaşte prin
multitudinea de celule
flasce şi moi care dau la
suprafaţa pielii aspectul de
coajă de portocală; deseori
se depune pe fese, care nu
sunt la fel de bine tonifiate ca şi gamba sau pulpa

Combaterea celulitei cu
ajutorul unor produse naturiste

A

ctivarea circulaţiei sângelui se poate face prin
masajul zonelor afectate de
celulită şi aplicarea pe acestea
a unor alifii, prin mai multă
mişcare şi printr-un regim
alimentar adecvat, compus
din legume şi fructe crude,
evitarea grăsimilor, conservelor, băuturilor alcoolice şi a
cafelei.
Aplică frecvent creme
pentru fermitate
Loțiunile care oferă
fermitate pielii îți pot tonifia
pielea și pot diminua vizibil celulita. Cele mai
eficiente sunt cremele care conțin extracte de
plante, cum este aloe vera care regenerează
celulele pielii. Mai poți lua în considerare
loțiunile care conțin vitaminele
E și A. Aceste ingrediente stimulează producția de colagen,
ceea ce va oferi elasticitate pielii.
Compania Forever Living
Products, vine in ajutorul nostru
cu produse speciale, pentru a
ne ajuta să eliminam aspectul
neplăcut de coajă de portocală.
Vom începe cu un produs realizat pentru a ne ajuta să scăpăm
de celulele moarte lăsând pielea
curată şi stimulând circulația
sângelui, ceea ce duce la eliminarea toxinelor din celule, ALOE
BATH GELEE.
După ce am folosit ALOE
BATH GELEE, continuăm cu kitul ALOE BODY TONING KIT,
compus din două produse.
ALOE BODY TONING KIT,
este un kit complet făcut pentru
tonificare şi reafirmare a pielii,

superioară, iar în timpul
mersului se prezintă ca o
gelatină, balansându-se la
fiecare mişcare. Aceasta
este specifică persoanelor
sedentare şi a celor supraponderale care au retenţie
de apă.
Celulita fibroasă
Acest tip de celulită
se simte foarte rapid la
mângâiere sub forma
unor micro şi macro

ajutând la minimizarea
apariţiei celulitei.Gelul
de Aloe Vera, alături
de alte plante şi agenţi
termici, stimulează
circulaţia şi curăţă pielea,
ajutând la combaterea
lichidului acumulat ce
produce celulita.
ALOE BODY TONER, este primul pas
pentru a modela silueta ta.
Această cremă cu efect de
căldură, ajută la drenarea şi oprirea apariţiei
celulitei.
ALOE CONDITIONING CREME, este al
doilea pas în menţinerea
siluetei, această cremă ajutând pielea să
se hidrateze.
Pe lângă cremele corporale, este
nevoie de o alimentaţie
adecvată, masaje şi sport. Putem folosi
şi suplimenţi alimentari care ne ajută
să diminuăm celulita şi să eliminam
toxinele.
Aloe Vera Gel (gel de aloe vera
100% stabilizat) , Forever Garcinia
Plus (conţine garcinia cambogia) şi Forever Therm (conţine cafeină, seminţe
de guarana, extract de ceai verde), sunt
câteva produse ce ne pot ajuta să scăpăm
de aspectul neplăcut al coajei de portocală.
ATENŢIE: Nimic nu poate îndepărta
celulita dacă nu se fac exerciţii fizice regulat şi dacă nu se adoptă o dietă sănătoasă
nu doar pe durata tratamentului anticelulitic, ci pe termen lung.

noduli celulitici, duri,
îngroşaţi; fără a fi necesară
ciupirea este evidentă la
nivelul pielii, iar de cele
mai multe ori pielea este
aspră, deshidratată; celulita friboasă se dezvoltă
în timp, fiind prezentă de
cele mai multe ori într-un
caz mai grav de ceulită;
acest tip de celulită este
mai greu de eliminat faţă
de cea moale iar la masaj
profund este dureroasă,
de cele mai multe ori
depunându-se sub forma
aripioarelor şi a pernuţelor din zona genunchilor.
În cazul acestei celulite s-a
demonstrat că împachetările cu Parafango, care
presupun aplicarea unei
fiole specifice celulitei
fibroase, este singurul
tratament care ajunge în
ţesutul conjunctiv şi ajută
la distrugerea nodulilor
celulitici fibroşi, având o
acţiune activă timp de 12
ore de la aplicare.
Celulita edematoasă
Aceasta se prezintă sub
forma unor umflături ale
ţesuturilor conjunctive
din cauza retenţiei de apă
şi a circulaţiei sanguine
deficitare; se prezintă asemănător cu celulita moale, sub aspect gelatinos; la
nivelul pielii se simte la
palpare sub forma unor
edeme, masajul anticelulitic fiind la început puţin
dureros, însă, combinat cu

împachetările care ajută la
eliminarea acestor edeme,
el va da rezultate extraordinare într-un timp scurt.
Celulita mixtă
Este o combinatie între
cele trei forme de celulită,
fiind un tip agravant şi
având, astfel, numeroase
cauze interne şi externe
care trebuie tratate pe
o perioadă îndelungată; tratamentul trebuie
început prin detoxifierea
corporală şi reglarea
metabolismului printr-o
dietă bazată pe fructe şi
legume crude şi ceaiuri
anticelulită. Eliminarea ei
presupune sport, masaj şi
cât mai multe lichide.
Sfaturi:
- Alimentează-te corect!
- Bea multă apă!
- Realizeaza sport regulat!!!
- Utilizează creme reductoare şi anticelulitice!
- Evită hainele foarte
strâmte pentru buna circulaţie a sângelui!
- Consumă suplimenţi
alimentari!
Dr. Alina-Florentina Băţălarean, medic
generalist colegiat şi
supervizor Forever Living
Products.
* Consultaţii gratuite
pentru prevenţie:
- www.facebook.com/
florentina.batalarean;
- Tel. 0040-773 45 44 45;
- info@4aloevera.com.

Nr. 6 / Noiembrie 2014

P U B L I C I TAT E

www.romaniaexpres.com

17

Comenzi
online si
livrari la
domiciliu
Locuiești prea departe de noi?
Nu ai timp să faci cumpărăturile?
Vrei produse alimentare românești
proaspete, variate, la un preț corect?

Intră pe siteul www.produseromanesti.be, comandă,
și în cel mai scurt timp noi ți-le aducem direct acasă.
Pentru persoane fizice nu e necesar număr de TVA
pentru acest serviciu.
Rue du Bourdon 100
Uccle, Bruxelles
tel 0032 022 428 458

comenzi@produseromanesti.be
www.produseromanesti.be

18

www.romaniaexpres.com

Nr. 6 / Noiembrie 2014

PA G I N A C O P I I L O R

IARNA

L a b i r i n t

Lunecând din vârf de munte.

Rupând foi din calendar.

Ghicitori

ăzând palaturile de aur în care locuia zmeul cel mic, rămase cam pe
gânduri, dară, luându-și inima în
dinți, intră înăuntru.
Cum îl văzu, fata îl rugă ca pe Dumnezeu să o scape de zmeu, care, zicea ea,
e otărât ca, îndată ce se va face sănătos
bine, să o silească oricum să se însoțească
cu dânsul.
Abia isprăvise vorba și buzduganul,
izbind în ușă și în masă, se puse în cui.
Prâslea întrebă ce putere are zmeul și îi
spuse că aruncă buzduganul
cale de trei conace; atunci el
aruncă și mai departe, lovindu-l în piept.
Zmeul, turbat de mânie,
se întoarse numaidecât acasă.
– Cine este acela carea cutezat să calce hotarele
mele și să intre în casa mea?
– Eu sunt, zise Prâslea.
– Dacă ești tu, îi răspunse zmeul, am
să te pedepsesc amar pentru nesocotința
ta. Cum ai vrut, venit-ai; dară nu te vei mai
duce cum vei voi.
– Cu ajutorul lui Dumnezeu, îi răspunse Prâslea, am eu ac și de cojocul tău.
Atunci se învoiră să se ia la luptă
dreaptă,. Şi se luptară/ și se luptară,/ zi de
vară/ până seara;
iară când fu pe la nămiez, se făcură
amândoi două focuri și așa se băteau; un
corb însă le tot da ocol, croncănind.
Văzându-l, zmeul îi zise:
– Corbule, corbule! ia seu în unghiile
tale și pune peste mine, că-ți voi da stârvul ăsta ție.
– Corbule, corbule! îi zise și Prâslea,
dacă vei pune peste mine seu, eu îți voi
da trei stârvuri.
– Unde dă Dumnezeu să cază o ase-

de Petre Ispirescu

menea tiflă peste mine! Mi-aș sătura
sălașul întreg.
– Adevăr grăiește gura mea, îi răspunse Prâslea.
Corbul, fără a mai întârzia, aduse în
unghiile sale seu, puse peste viteazul
Prâslea, și prinse mai multă putere.
Către seară zise zmeul către fata de
împărat, care privea la dânșii cum se luptau, după ce se făcuseră iară oameni:
– Frumușica mea, dă-mi nițică apă să
mă răcoresc, și-ți făgăduiesc să ne cununăm chiar mâine.
– Frumușica mea, îi zise
și Prâslea, dă-mi mie apă, și-ți
făgăduiesc să te duc pe tărâmul nostru și acolo să ne cununăm.
– Să-ți auză Dumnezeu
vorba, voinice, și să-ți împlinească gândul! îi răspunse ea.
Fata de împărat dete apă
lui Prâslea de bău și prinse
mai multă putere; atunci strânse pe zmeu
în brațe, îl ridică în sus și, când îl lăsă jos,
îl băgă până în genunchi în pământ; se
opinti și zmeul, ridică și el în sus pe Prâslea și, lăsându-l jos, îl băgă până în brâu;
puindu-și toate puterile, Prâslea mai
strânse o dată pe zmeu de-i pârâi oasele
și, aducându-l, îl trânti așa de grozav, de
îl băgă până în gât în pământ și-i și tăie
capul; iară fetele, de bucurie, se adunară
împregiurul lui, îl luau în brațe, îl sărutau
și îi ziseră:
– De azi înainte frate să ne fii.
Îi spuseră apoi că fiecare din palaturile zmeilor are câte un bici, cu care lovește
în cele patru colțuri ale lor și se fac niște
mere. Așa făcură, și fiecare din fete avură
câte un măr. Se pregătiră, deci, să se întoarcă pe tărâmul nostru.
(Continuarea în numărul viitor)

(Sania)

V

partea a V-a

(Gerul)

(Continuare din numărul trecut)

Poveşti
româneşti

(Iarna)

Prâslea cel voinic şi
merele de aur

A venit baba din munţi,
Peste râuri făcând punţi
Şi a prins spunând poveşti,
Flori de gheaţă la fereşti.
Cine-i meşter iscusit
Când nu e zăpadă
Şi cu iarna a venit
Doarme în ogradă,
Şi-n fiecare dimineaţă
Dar când ninge-afară Îmi pictează flori de gheaţă?
Cu copiii zboară.
Voievozii apărători
Să ne cunoaştem ţara!

VLAD ŢEPEŞ
Cel mai de temut domnitor al
Ţării Româneşti

Nr. 6 / Noiembrie 2014

CURIOZITĂŢI

www.romaniaexpres.com

19

Primul muzeu subacvatic din Europa Paradoxal, muzica tristă este
se va realiza în Insula LANZAROTE mai relaxantă decât cea veselă

P

rimul muzeu submarin din Europa,
creație a sculptorului
ecologist britanic Jason DeCaires Taylor, care îmbină
arta cu fauna și flora, este
în curs de amenajare în
insula spaniolă Lanzarote,
din Arhipelagul Canare,
anunță ziarul 'ABC'.
Cunoscut pentru
instalații marine similare
din Mexic și Granada,
Jason DeCaires Taylor își
definește opera drept ‘fără
egal, un paradox al creației’,
întrucât este gândită pentru
a fi ‘asimilată de ocean,
transformă obiecte inerte
în recife vii de coral și este
o intervenție umană pozitivă, care apără natura’.
Muzeul Atlantic din
Lanzarote va fi amplasat

în localitatea Yaiza, într-o
zonă aflată la adăpost de
puternicii curenți marini
care afectează partea de
nord a insulei. Instalațiile
aferente se vor întinde pe
2.500 de metri pătrați, dar
zona ocupată efectiv de
operele de artă pe fundul
oceanului nu va fi decât de
15 % din această suprafață.
Sculpturile, la care
artistul lucrează deja, sunt
turnate dintr-un ciment de
înaltă calitate, iar viața lor
submarină este garantată
pentru o perioadă de 300
de ani. Taylor folosește
doar materiale care nu
dăunează mediului, iar
modul de dispunere a
creațiilor sale favorizează
dezvoltarea faunei și florei.
De exemplu, în Cancun,

biomasa a crescut cu 12 %
din 2009, când și-a inaugurat o ‚colecție de artă’, până
în 2013. Totodată, cantitatea de crustacee, pești
și moluște s-a majorat cu
59-65 %.
Artistul nu utilizează
metale sau materiale corozive, iar sculpturile sale au
un pH neutru și vor fi atent
curățate înainte de a fi scufundate în mare. Acestea
vor fi fixate la o adâncime
cuprinsă între 12 și 15 metri, astfel încât muzeul va
putea fi vizitat de scufundători cu antrenament ba-

zic și, în unele zile, lucrările
vor putea fi admirate chiar
de la suprafața apei.
Realizarea ineditului
muzeu costă 700.000 euro.

M

elodiile melancolice ne fac mai
bine decât cele vesele, afirmă
doi cercetători germani de la
Universitatea din Berlin, specializați în
interacțiunile dintre muzică, creier și limbajul emoțional, scrie marți "Le Figaro".
În studiul lor, publicat în octombrie de
revista Plos One, Liila Taruffi și Stefan Koelsch și-au propus să clarifice de ce oamenii
ascultă și apreciază muzica tristă,
cu toate că toată lumea încearcă să fugă de tristețe.
Ei
au
testat
reacțiile pe care leau avut la ascultarea unor piese
melancolice
772 de voluntari din diferite colțuri
ale lumii. Au
ales circa 50
de piese instrumentale
pentru ca auditorii să nu se lase
influențați de text.
Au fost reprezentate
toate genurile muzicale, de la clasic (‚Sonata
lunii’ de Beethoven) la metal
(‚Fade to Blak’ a grupului Metallica).
Rezultatul a fost cel puțin paradoxal:
majoritatea persoanelor intervievate au
afirmat că se simt mai bine după aceste sesiuni muzicale, aproape 76% dintre
participanți declarând că au au un senti-

ment pozitiv de nostalgie și numai 44,9%
menționând tristețea ca emoție pregnantă resimțită la ascultarea melodiilor. Cea
mai mare parte a voluntarilor au spus că
au fost mulțumiți și liniștiți ca urmare a
experienței, iar unii au mărturisit că muzica tristă le stimulează imaginația și le alimentează creativitatea.
Cercetătorii pun aceste emoții pozitive pe seama acțiunii cathartice a
melodiilor triste asupra ascultătorilor. ‚Ridică moralul aducând liniște
și mulțumire’, sunt
de părere cercetătorii. Empatia
și
compasiunea trezite
de muzică ar
avea ca efect
eliberarea
emoțiilor puternice.
Rezultatele mai arată că fiecare
reacționează diferit la acest tip de
muzică, efectele variind în funcție de personalitatea oamenilor. Astfel,
persoanele mai puțin stabile emoțional
sunt mai sensibile la aceste melodii decât
ceilalți.
Experimentul a fost realizat și cu muzică veselă și s-a constatat că aceasta nu are
același efect reconfortant. (AGERPRES)

Oamenii sunt cel mai puţin fericiţi între 45 si
, 55 de ani

S

tarea de bine a
oamenilor are forma
unei curbe în ''u'', cu
o scădere a tonusului după
30 de ani, arată un studiu
amplu, realizat de cercetători
anglo-saxoni și publicat în
revista medicală britanică
The Lancet.
Studiul dezvăluie, în
mod paradoxal, că oamenii
nu se simt cel mai fericiți la
20 de ani — când nimic nu
li se pare imposibil — sau la
30 — cu împlinirea profesională și familială caracteristice acestei vârste — și
nici după 40 de ani — după
ce copiii pleacă de acasă și
părinții sunt mai liberi, ci la
60. Perioada când nefericirea este cea mai mare se
întinde de la 45 la 55 de ani.
Oamenii de
știință
anglosaxoni
s-au

ocupat în cadrul studiului
de evoluția stării de bine
la diferite vârste, relatează
madame.lefigaro.fr.
În definirea stării de bine
ei au reținut trei variante.
Una constă în a te simți fericit și a te bucura de plăceri
ca un adevărat hedonist. A
doua ține mai mult de sentimentul datoriei împlinite,
iar a treia, de eudemonism
(doctrină morală care consideră că scopul conduitei
umane este fericirea), fiind
resimțită după găsirea unui
sens în viață.
Bazându-se pe un
sondaj de mare amploare,
desfășurat de The Gallup
World Poll în peste 60 de
țări, cercetătorii au constatat
că nivelul fericirii urmează o
curbă. Oamenii sunt tot mai
puțin fericiți între
25 și 40 de ani,
apoi nivelul
fericirii continuă să
scadă,

schimbând ulterior sensul
pentru a atinge culmea în
jurul vârstei de 60 de ani.
Rezultatul confirmă faimoasa curbă în formă de ‚u’ —
teorie lansată de economiștii
David G. Blanchflower și
Andrew J. Oswald într-un
studiu din 2013, care îi privea îndeosebi pe europeni.
Cauzele nu au fost
explicate științific, însă se
presupune că în jurul vârstei
de 40 de ani presiunile
vieții sunt cele mai intense:
copii adolescenți sau care
se lansează cu greu în viața
activă, credite de rambursat
și părinți care îmbătrânesc
și au nevoie de îngrijiri.
Și la locul de muncă se
desfășoară o bătălie grea
pentru promovare sau
pentru simpla rămânere în
firmă.
Vârsta cuprinsă între
50 și 60 de ani pare a aduce
înțelepciune. După ce oamenii și-au construit o carieră
și o familie, se bucură de ele,
ambițiile scad și intervine
eliberarea de o anumită presiune. Experiența de viață
se acumulează și oamenii
îmbătrânesc tot mai frumos,
aflând că nici sexualitatea nu dispare la apariția
ridurilor.
Apogeul stării de
bine în jurul vârstei de

60 de ani este valabil însă
doar în cazul locuitorilor
cu venituri ridicate din țări
anglo-saxone, ca Statele Unite, Canada, Marea Britanie,
Irlanda, Australia și Noua
Zeelandă, fiindcă traiul este
mai bun acolo unde există
politici bune în privința
pensionării, a sănătății
și a ocupării persoanelor
vârstnice. Nu același lucru
se întâmplă în Europa de Est
și fosta Uniune Sovietică,
regiuni în care, dimpotrivă,
starea de bine scade odată
cu vârsta. În Africa însă,

unde o persoană în vârstă
este o referință respectată de
ceilalți, nivelul stării de bine
nu variază cu vârsta.
Persoanele intervievate
asociază percepția asupra
fericirii cu sănătatea fizică,
considerând că episoadele
depresive, bolile legate de
vârstă — ca artrita, care
produce mari dureri —
alterează starea de bine.
Să fii bătrân și fericit pare
a fi cheia longevității. Ce
poate aduce, însă, fericirea la
bătrânețe? Diverse ocupații,
hobby-uri, întâlniri, arată

studiul English Longitudinal
Study of Ageing, trecut în
revistă de cercetători. Acesta
demonstrează că aproape o
treime din oamenii cel mai
puțin fericiți mor înaintea
celor care sunt mulțumiți,
indiferent de vârstă, sex,
sănătate fizică sau mentală și
de factori socio-demografici.
Este unul din argumentele
pentru care starea de bine a
persoanelor vârstnice trebuie să constituie un obiectiv
politic și social al guvernelor
din toate țările lumii, încheie
madame.lefigaro.fr.

20

www.romaniaexpres.com

IMOBILIARE
Închirieri
• Cameră de închiriat,
zona Molenbeek, mijloace de transport în comun
în apropiere. Doar pentru
persoane serioase. Pentru mai multe detalii mă
puteţi contacta la adresa
de email danclaudiumarius@yahoo.com
Vânzări
•Vând teren intravilan, ferit de inundaţii, la
ieşirea din oraşul Negreşti-Vaslui, spre Siliştea pe partea dreapta
(DN15), cu suprafaţa de
3.200mp. Deschiderea la
stradă asfaltată este de
20m/7€mp. Preţ teren
22.400€ negociabil. Tel.
642.960.470.
AUTO
• Vând, din cauza unor
probleme ivite în ţară,
Peugeot 407 berlina 2005,
165.000 km, distribuţia schimbată la 135.000
km, foarte bine întreţinut, carpass şi garanţie 12
luni. Preţ 3.600 euro. Tel.
0471626014.
•Vând camion Nissan
Trade, fabricat 98, cu

ANUNŢURI

obloane şi prelată; are mesaj sau sunaţi la tel.
„trampilla
elavadora”, 0465968821 (după ora 19
consum 8l/100km .Motor sau în cursul zilei de ducu turbo! Preţ 3.500€. Tel. minică).
642.746.920.
• Sunt în căutarea unui
LOCURI DE MUNCĂ loc de muncă în Belgia în
Cereri
domeniul IT, ca operator
• Caut de lucru ca şofer pc, administrator reţea,
categ. B. Am experien- service-mentenanţă pc.
ţă, sunt serios, punctu- Rog seriozitate. Tel. 0040al, ordodat, disponibil la 735371858; Email: serprogram prelungit. Tel. gentu_dorel@yahoo.com
0466443048. Accept orice • Caut de lucru ca bonă,
probă de muncă. Neseri- menaj, baby sitter, spălat
oşii şi ţeparii să se abţină. vase. Experienţă în do• Deţin acte de indepen- meniu. Tel. 0485 391 998.
dent şi buletin (vârsta, 45 Nina. Bruxelles.
ani). Caut de muncă în
Oferte
curăţenie/îngrijire copii.
Angajam MUNCITORI
Tel: 0466413864.
SPECIALIŞTI care vor să
• Caut un loc de muncă muncească în domeniul construcţiilor civile şi confecţii
în domeniul baby siting metalice. Cerinţe: experienţă
sau ca ajutor de educa- în domeniu (preferabil în Beltoare, având diplomă şi gia sau străinătate), franceză
nivel conversaţional, permis
practică de un an. Cunosc lade
conducere B. CV –uri la
foarte bine limba greacă, cristian.bonat@job-dinamic.
ro sau info la tel:
mai puţin franceză şi en0497553318
gleză. Pentru mai multe
detalii contactaţi-mă prin • Căutăm colegi infire-mail la: kostas.cristea@ mieri (asistenţi medicali)
yahoo.com
care vor să lucreze sau să
• Sunt de câteva luni în colaboreze pentru îngriBelgia şi caut de muncă. jiri la domiciliu în zona
Aştept variante; deocam- Bruxelles şi zona Charledata nu am acte. Lăsaţi roi şi care să deţină acte în

regulă pentru muncă (nu
oferim muncă la negru!).
Tel. 04 88 45 62 62.
• Societate de construcţii, caută independenţi,
aedanţi sau asociaţi activi în vederea formării
unor echipe de muncitori
în domeniile: gyproc, tavane casetate, onduizaj.
Tel: 0466283077
sau
0483450548. Plata se face
la 8-10 zile de la facturare.
• Accent Jobs caută:
mecanic întreţinere industrială, frigorist, tehnician HVAC, mecanic
echipamente de şantier,
electrician industrial cu
experienţă, electromecanic experimentat inclusiv
hidraulică şi pneumatică.
Angajarea se va face cu
contract de muncă belgian. Cei interesati pot
trimite CV-ul pe adresa madalina.popescu@
be.accent.jobs
• Am nevoie urgent de
fată pentru o cafenea în
zona Moleenbek. Cunoaşterea limbii franceze şi experiența constituie un avantaj. Rog
seriozitate. Elena. Tel.
0466325880.
• Accent Jobs caută pentru regiunea Wavre şi
Nivelles personal pentru
curăţenie birouri şi sedii
de firmă. Angajarea se va
face cu contract de muncă belgian. Persoanele
interesate pot trimite cv-

Nr. 6 / Noiembrie 2014
urile pe adresa madalina.
popescu@be.accent.jobs
• Se caută o persoană (cu
buletin de Belgia, pentru
a fi integrată în firmă sau
independent) care să ştie
să citească planuri şi proiecte . Tel. 0488466344.
Angajam INFIRMIERI
(asistenţi medicali) care vor
să muncească în domeniul
îngrijirii la domiciliu – în
regiunea Charleroi – cu diplomă echivalată în Belgia,
permis B şi franceză la nivel
conversational. CV –uri la
cristian.bonat@job-dinamic.ro
sau info la tel:

0497553318

• Familie modestă, căutam internă cu vârsta
cuprinsă între 24-55 ani,
simplă, fără obligaţii, hotarâtă, responsabilă, curată şi gospodină pentru
îngrijire copii în afara
orelor de şcoală şi întreţinere casă. Salariu, casă şi
masă! Detalii prin sms la
numerele: 0488877726/
0488095511.
• Societate de contabilitate, suntem în căutarea
unui contabil care să vorbească limba flamandă/
nerlandeză. Persoanele
interesate pot transmite un CV pe adresa de
email: addcomptabilite@
gmail.com sau pe office@
addconsult.be
• Se caută independenţi,
aidanţi sau asociaţi activi pentru colaborare în
curăţenie, preţul oferit
fiind de 10,50 euro/oră
NU AI UN LOC DE MUNCĂ?
cu factură sau 8 euro/oră.
VENITURI INSUFICIENTE? Factura se emite lunar înNU AI BANI PENTRU A
cepând cu data de 30/31,
INVESTI ÎNTR-O AFACERE? plata făcându-se până pe
data de 7 a lunii urmăNoi TE CONSILIEM GRATIS şi te ajutăm
să îţi dezvolţi propria afacere fără să investeşti!!! toare. Tel. 0485/324.963.
Rog seriozitate!
E-mail: sacaceanmonica@yahoo.com
• Societate comercială,

caută instalatori sanitari cu maşină şi scule în
vederea unei colaborări.
Tel. 0489511905.
• Caut croitor(easă) cu
experienţă şi cu acte în
regulă. Profilul atelierlui: comandă, retusuri,
confecţii perdele, huse
etc. Pentru mai multe
informații sunaţi la telefon: 023096179 sau GSM
0473194891 (între orele
10:00-19:30).
MATRIMONIALE
• Sunt Elvis, am 30 de
ani şi caut o fată cu vârstă
între 22 şi 38 de ani care
este interesată pentru o
prietenie ba chiar mai
mult. Eu locuiesc în Antwerpen de 3 ani şi sunt
singur şi fără obligaţii.
V-aş ruga să mă contactaţi pe Facebook cu numele Harcau Elvis.
•Bărbat divorţat 1,78m
înalţime, 72 kg, doresc să
cunosc o doamnă în jurul
vârstei de 50 de ani pentru o relaţie serioasă. Tel.
604.113.460.
• Băiat de 26 de ani,
ochi albaştri, 1,78m înălţime, 77kg, caut parteneră pentru relaţie serioasă; nu mă deranjează
vârsta, dacă este puţin
mai mare sau mai mică).
Locuiesc în Kortrijk . Tel.
0466414024.
DIVERSE
• Vând calculator Acer
Z5761, Calculator Allin-one, Display 23 inch
FULL HD 1080 Touch
Screen, Procesor i3 Sandy Bridge, Memorie ram:
4 Gb DDR3, Placă video
1 Gb dedicat, Hard: 500
Gb, Wireless a/b/g/n,
DVD-RW / Blu-ray. Pret
180 euro fix!

Nr. 6 / Noiembrie 2014

LIFE & STYLE

www.romaniaexpres.com

A murit DUCESA DE ALBA, aristocrata spaniolă
S
cu cele mai multe titluri nobiliare din lume

ANDREEA TONCIU

M

aria del Rosario Cayetana Fitz-James
Stuart, a 18-a ducesă de Alba şi aristocrata cu cele mai multe titluri nobiliare
din lume, a murit joi, 20 noiembrie 2014, din
cauza unei pneumonii, la vârsta de 88 de ani, în
Palacio de Dueñas, reşedinţa ei din Sevilia.
Potrivit Guinness World Records, ducesa
de Alba deţinea mai multe titluri
nobiliare - peste 40 - recunoscute în mod oficial de un
guvern naţional decât
oricare alt nobil din
lume. În afară de
ducesă de Alba, Cayetana a avut titlul
de ducesă de încă
şapte ori, contesă
de 19 ori şi marchiză de 23 de ori.
Se spune că, potrivit
protocolului, la rangul
pe care-l avea, ducesa
putea intra călare în catedrala din Sevilla, regina Elisabeta a
II-a a Marii Britanii ar fi trebuit să-i facă
reverenţă şi nu i se putea impune să îngenuncheze în faţa Papei. Deşi avea mai multe titluri decât
familia regală spaniolă, Ducesa întotdeauna se înclina înaintea lor din respect şi înaintea oricărui
rege sau regine.
Ducesa de Alba a rămas văduvă de două ori,

de trei ori a fost căsătorită, ultima dată la vârsta
de 85 de ani, şi era foarte iubită de spanioli, mai
ales pentru noncomformismul acesteia.
Mamă a şase copii, Ducesa lasă în urma ei o
moştenire imensă de aproape 4 miliarde de euro:
proprietăţi în mai multe oraşe şi localităti din
Peninsula Iberică, Insulele Baleare şi Insulele
Canare, o colecţie de monumente
istorice, documente de o mare
importanţă istorică cum ar
fi prima hartă a Americii
întocmită de Cristofor
Columb şi valorată
în 20 de milioane de
euro, o bibliotecă de
o valoare inestimabilă, cu cărţi de sute de
ani printre care şi o
Biblie datată din anul
1429 care a aparţinut
familiei Alba.
Se spune că averea şi
proprietăţile sale sunt aşa de
mari că ar fi putut traversa Spania
doar pe pământurile sale. Vasta sa avere a
fost umbrită doar de reputaţia ducesei de femeie
care a trăit toată viaţa la maxim şi după bunu-i
plac.
Înainte de ultimul mariaj cu Alfonso Diez, un
funcţionar public, Duquesa de Alba şi-a împărţit
averea celor şase copii.

21

si-a
, operat nasul

ătulă de glumele
supărată însa, când vine
proaste pe seavorba de răutăţile din
ma nasului său mare,
trecut deoarece se pare
Andreea Tonciu n-a mai
că a suferit mult din
suportat şi s-a supus
cauza glumelor urâte pe
unei operaţii de rinoseama nasului ei. "Toată
plastie în Turcia.
lumea când mă vedea
Mândră de noua ei
spunea uite-o pe năsoaînfăţişare, Andreea s-a
sa de la televizor! Nas şi
afişat deja prin cluburi
doar nas, atâta vedeau
fiţoase din Capitală, iar
toţi! Oameni răi! În
pentru a pune capăt
sufletul meu era altceva,
speculaţiilor pe seama
chiar dacă încercam
noii sale fizionomii, s-a
să râd! Am scăpat de o
prezentat la emisiunea
supărare.”, a mărturisit
lui Măruţă de la Pro TV
frumoasa brunetă. Iar
pentru a arăta tuturor
celor care i-au făcut
reuşita operaţiei.
viaţa amară, râzând de
Mai mult, fosta iubită
nasul ei, le-a lăsat un
a fotbalistului Mitrea, a
mesaj special:“Mesajul
devenit mai îndrăzneaţă pentru toţi cei care m-au
ca oricând, surprinzânjignit este mânca-mi-aţi
du-şi fanii cu o aparitie
nasul, dar ăla vechi, nu
fierbinte, pe contul de
ăsta nou!”, a mai spus
socializare.
bruneta.
Pe plan profesional,
operarea nasului i-a
adus mai mult câştig,
Andreea urcând considerabil tariful la 500
€ pe o prezentare de
modă, iar dacă e vorba
de lenjerie intimă, preţul
ei se dublează.
Andreea este foarte

CHRIS HEMSWORTH, sotul
româncei ELSA PATAKY,
,
~
~
desemnat ”cel mai sexy barbat
în viata”
,

S

tarul din "Thor"
(2011), actorul
australian Chris
Hemsworth, a fost
desemnat marți de către
revista People "cel mai
sexy bărbat în viață" în
cadrul unei transmisiuni live a talk-showului de seară "Jimmy
Kimmel Live", relatează
Reuters
Hemsworth, 31 de
ani, a participat la emisiune prin intermediul
Skype, îmbrăcat întrun tricou lejer, cu fața
blurată și vocea modificată electronic, pentru
a răspunde întrebărilor
publicului, care încerca să îi ghicească
identitatea. În timp ce
cucerea camere cu ochii
săi profunzi albaştrii,

Chris nu înceta să facă
glume pe seama titlului
acordat:”Acest titlu se
bazează pe un test de
inteligenţă, nu pe aspectul fizic”, mulţumind
aluziv părinţilor săi
pentru ceea ce este. ”Aş
vrea să le mulţumesc
părinţilor mei pentru că
au realizat acest lucru
împreună”, a încheiat
Chris discursul său la fel
de şarmant şi cuceritor.
Hemsworth, care a
jucat pentru prima dată
în "Star Trek" (2009)
este căsătorit din 2010
cu actrița spaniolă, de
origine română, Elsa
Pataky, pe numele ei
adevărat Elsa Lafuente
Medianu. Cei doi au
împreună trei copii,
India în vârstă de doi

ani şi gemenii Tristan şi
Sasha de 7 luni. Întrebat
cum a reacţionat soţia
sa la aflarea veştii, starul
a declarat că s-a amuzat
la fel de mult ca şi el pe
seama acestui titlu şi
că o să se folosească de
el pentru a se elibera
de spălatul vaselor sau
schimbatul scutecelor.
“Mi s-a părut amuzant.
Am glumit cu soţia
mea şi i-am zis că, de
acum, gata, nu mai
trebuie să spăl vasele
sau să schimb scutecele copiilor, am trecut
la un nivel superior”,
a declarat actorul.Elsa
şi Chris au o viaţă de
cuplu solidă, se iubesc
mult şi se bucură de
toate realizările familiale şi profesionale împre-

ună.
Printre
alegerile
anterioare ale revistei, care
a acordat
prima

dată premiul în 1985 lui
Mel Gibson, s-au numărat personalități
de toate vârstele,
de la John F.
Kennedy Jr. (care
a primit premiul
la 27 de ani în
1988), la
Sean
Con-

nery, desemnat cel
mai sexy bărbat un an
mai târziu, la
vârsta de
59 de ani.
Aşadar cel
mai sexy
bărbat
al lumii
aparţine unei
românce.

22

www.romaniaexpres.com

DIVERTISMENT

Actriţe Faimoase: Nicole

ORIZONTAL: 1) Celebru actor care a jucat alături de Nicole Kidman în “Culoarea minciunii” (Anthony) - Numele fetei lui Hugh Jackman, starul dramei “Australia”, în care joacă
alături de Nicole Kidman. 2) Actriţă considerată compatibilă cu Nicole Kidman (Thurman) - “Stăpânul ... ”, film în care
Nicole Kidman joacă alături de Tom Jennings. 3) Încălţări
de eschimos (sing.) - Nume feminin avut de Nicole Kidman
în “Cold Mountain”. 4) Măsuri în teren - Unitate militară Mod de lucru cu Nicole Kidman pentru care regizorul Baz
Luhrmann a refuzat să mai colaboreze cu ea. 5) Actriţă care
a jucat în “Spargătorul de nuci”, realizat în 1986, tot cu prenumele de Nicole – Set amestecat! 6) Prima soţie a lui Tom

-Ştii pentru ce eşti
aici? îl întreabă poliţistul pe beţivanul
recent adus la secţie. Pentru băutură!
- Da? Foarte bine!
Atunci...

Nr. 6 / Noiembrie 2014

Kidman

Cruise înaintea lui Nicole Kidman (Rogers) - Crud
la mijloc! - Termină de filmat! 7) Tăiată celora care
mai credeau într-o împacare între Tom Cruise şi Nicole Kidman (fig.). 8) Actriţă filipineză, colegă de
generaţie cu Nicole Kidman (Mina) - Mileniu - A
continua. 9) Ce ştie să facă bucătarul lui Nicole Kidman şi al lui Robert De Niro, adus de la Veneţia la
un restaurant din Bucureşti (inf.) - Actor care, ca şi
Nicole Kidman, a câştigat un Oscar (Pacino) - Ţesătură de mătase. 10) De ce a fost acuzată Nicole
Kidman de unii cârcotaşi pentru poze făcute în lenjerie intima (pl.). 11) O chestie cinematografică de
circulaţie - Dânsa.
VERTICAL: 1) “The . . . Stain”, film în care Nicole
Kidman joacă alături de Anthony Hopkins - “Practical . . . ”, film realizat în 1998, în care Nicole Kidman joacă alături de Sandra Bullock. 2) Asasinat Voal. 3) Film în care Nicole Kidman joacă alături
de George Clooney şi Marcel Iureş. 4) A murdări
- Autor al filmului “The Stepford Wives”, cu Nicole
Kidman (Levin). 5) O trăsătură proprie, cum este
de exemplu frumuseţea lui Nicole Kidman - Pus
în faţa avocaţilor. 6) Înţelesuri - Cu formă alungită
(fem.). 7) “Mariko . . . Show”, la care a participat şi
Nicole Kidman - Început de transmisie! - Uşor. 8)
Numărul actriţei Nicole Kidman în galeria actriţelor de origine australiană - La sfârşit de scenetă! 9)
De asemenea - Cea de a şaptea îmbrăţişată de Nicole
Kidman. 10) Cum e considerată Nicole Kidman Filme realizate până în 1928, în care, desigur, nu a
jucat Nicole Kidman. 11) Unul din ultimele filme
ale lui Nicole Kidman, realizat în 2008, cu success
deosebit la public.
Dicţionar: ETS, TRA.

INTEGRAMĂ

SUDOKU . . . SUDOKU . . . SUDOKU
Uşor
9 3
8
4
8 6
3
8 5
9
4
3
2 4
7 5 3
4 9
5
6 2
7 8
2
4
4
6
8 3
2
2 3

Mediu
4
7 5
7
9 5
4 3 9
7
2
6 5
4
6
7
5
4
7 2

Dificil

6 2
9 5
4
8
2
3

5

7
2

9
4
7
8 3
6

6
2 7
8
8

3
8

7 5
4

8

4
5
6 3 2

7 3

3
4
6

6
1 5

Momente vesele

„A greşi este omeneşte” zise ariciul înfierbântat dându-se jos de pe peria neagră de sârmă...
*
Un cuplu de tineri căsătoriţi a decis să-şi petreacă luna
de miere la o pensiune izolată la munte. S-au cazat întro sâmbătă şi n-au mai ieşit timp de cinci zile. Îngrijoraţi
de soarta lor, proprietarul pensiunii s-a hotărât să vadă
dacă n-au păţit ceva. Aşa că a bătut la uşă şi i-a întrebat
dacă sunt în regulă.
-Suntem ok... trăim din fructele dragostei!
-Aşa mi-am şi imaginat ... dar v-aş ruga să nu mai aruncaţi pielițele în curte că îmi sufocaţi gâştele...
*
Logica, este acel lucru care nu-i
permite bărbatului să înţeleagă femeia!
*
Dialog la grădiniţă...
-Tăticul meu este
mai bun decât al
tău!
-Nu-i adevărat!
-Mama mea e mai
bună decât a ta!
- Asta se poate. Aşa
spune şi tata.
*
Bărbaţii mint mai mult,
iar femeile mint mai bine.
*
Profesoara vorbeşte despre temperatura corpului:
-Oamenii au 36,5 C, sălbăticiunile au 38 C, iar păsările
au chiar 41… Bulă tu mă asculţi? Te rog să repeţi ce-am
spus!
-Oamenii au 36,5 C, când devin sălbatici temperatura
creşte la 38 C, iar când văd o păsărică au chiar 41…
*
-Dom’ doctor, cred că am probleme cu ochii.
-De ce credeţi asta, domnule?
-Păi, de când m-am căsătorit nu mai văd un ban prin
casă...
*
Bulă le povestea prietenilor:
-Pot să spun că sunt un tip norocos.
-De ce?
-Păi nevastă-mea tocmai mi-a spus că pot s-o invit pe
secretara mea cea fierbinte la noi acasă weekend-ul
ăsta, să-i ofer ceva de băut şi apoi să fac dragoste cu ea
cât poftesc…
-Chiar aşa ţi-a zis nevastă-ta?
-Mă rog, nu chiar cu cuvintele ăstea, ea a zis: „Mă duc
la ţară la mama, aşa că va trebui să te descurci singurel
weekend-ul ăsta”.
*
Vorbesc două prietene:
-Soţul tău fumează?
-Doar după ce facem dragoste
-Şi nu e dăunător pentru sănătate?
-2-3 ţigări pe an nu cred că e mult!
*
Întrebare: Există asemănări între sutien şi istorie?
Răspuns: Desigur! Ambele deformează realitatea.
*
-Domnişoară, de câte ori îmi surâdeţi, îmi vine să vă
invit la mine.
-Vai, sunteţi un seducător!
-Nu. Sunt dentist…
*
Căsătorie = convieţuire paşnică, sau nu, a două sisteme
nervoase…
*
Un om cade de la etajul 10. După un timp cade şi un
smoc de păr. Care e logica? Bietul om folosea o loţiune
care întîrzia căderea părului!
*
Un politist, vorbind cu Moartea şi notând în carneţel: 
“Deci ziceţi că înainte să intraţi în România aveaţi coasă...?”

Nr. 6 / Noiembrie 2014

www.romaniaexpres.com

FEREASTRĂ SPRE CER

Unde este Dumnezeu când avem
nevoie de El mai mult ca oricând? (1)
treabă, adesea, oamenii. Răspunsul se găseşte în însăşi formularea
întrebării. El este chiar acolo unde
a spus că va fi - în miezul problemelor voastre. El nu e niciodată
absent din necazurile pe care le întâlnim. El este chiar acolo, pregătit
pentru a ne ajuta să le rezolvăm.
Iată de ce apostolul Pavel scria că
„ne mângâie pe noi în tot necazul
nostru” (2Corinteni 1:4). Dumnezeu nu ne fereşte, neapărat, de
probleme.
Lucy, personaj al benzii desenate „Peanuts”, se plângea de

nu putem alege o Evanghelie neglijându-le pe celelalte.
Cu ceva timp în urmă acelaşi
om al lui Dumnezeu a primit vizita
unei doamne care avea sentimentul că Dumnezeu o părăsise. Iată
cuvintele ei:
- Oricât şi oricum m-aş ruga,
spunea, Dumnezeu nu vrea să-mi
răspundă.
- La ce fel de răspunsuri vă aşteptaţi? a întrebat omul lui Dumnezeu.
- Răspunsuri cu soluţii la nevoile pe care le am, desigur, a răs-

Scriptura ne avertizează asupra
faptului că lucrul pe care îl cerem
cu un motiv neîntemeiat ne va fi
în mod cert refuzat. De câte ori nu
v-aţi rugat, în mod egoist, pentru
un lucru, pe care dacă l-aţi fi dobândit, v-ar fi făcut doar rău? Nu
uitaţi niciodată că Dumnezeu e
prea înţelept pentru a ne împlini
dorinţele egoiste care nu ne-ar face
decât rău.
CUNOAŞTEREA CĂII LUI
DUMNEZEU
Dacă doriţi, cu adevărat, să
aflaţi răspunsurile lui Dumnezeu
la necazuri, reveniţi la Cuvântul
Său. Biblia e locul în care veţi găsidin abundenţă principii menite
să dea sens vieţii; acolo găsim răspunsurile la întrebările care ne tulbură atât de des sufletele. Căutarea
lui Dumnezeu nu este o vagă ex-

necazuri. Charlie Brown încerca
să o aline spunându-i: „Lucy, nu te
poţi feri, în viaţă, de câteva duşuri
reci. După ploaie vine soare şi tot
aşa...” Răspunsul lui Lucy a fost:
„Dar, Charlie Brown, eu nu vreau
soare după ploaie! Nu vreau decât
soare şi iar soare!” Aproape toţi
ne dorim numai „soare” în viaţă,
dar, din păcate, nu putem separa
un anume adevăr al vieţii, precum
binecuvântarea lui Dumnezeu,
de un altul, precum dreptatea Sa.
Orice trăsătură a lui Dumnezeu lucrează în perfect echilibru cu orice
altă trăsătură a Sa. Nu putem alege
una ferindu-ne de cealaltă aşa cum

puns ea fără ezitare.
- Ei bine, din ceea ce ştiu eu,
Dumnezeu nu dă soluţii pozitive
întotdeauna, a încercat să-i sugereze sfetnicul. Câteodată refuză tocmai pentru binele nostru.
- Dar mă aşteptam să aud altfel de lucruri de la dumneavoastră, a spus ea.
Ştiu că ar putea să nu fie ceea
ce vă doreaţi să auziţi, a răspuns
omul lui Dumnezeu, însă ar putea
să fie, la fel de bine, ceea ce aveaţi
nevoie să auziţi!
Dumnezeu nu făgăduieşte
niciunde că ne va da întotdeauna
ceea ce ne dorim. De fapt, chiar

perienţă mistică, ci, mai degrabă,
o căutare hotărâtă a adevărului în
Cuvântul Său revelat.
Dumnezeu e împreună cu noi
în toate clipele, chiar şi în cele mai
dureroase. Chiar şi atunci când
credem că totul a luat-o pe o pantă greşită, El e în noi înşine, ajutându-ne. Trebuie, pur şi simplu,
să învăţăm cum putem ajunge la
înţelegerea lucrării Sale în vieţile
noastre. Meditaţi asupra următoareloafirmaţii în momentele de
necaz când vă întrebaţi unde este
Dumnezeu?
1. Când cereţi un lucru greşit,
Dumnezeu vă refuză.

O

scrisoare primită de un
om al lui Dumnezeu spunea: „Dragă părinte, mă
aflu într-o îngrozitoare stare de
tristeţe şi descurajare. Sunt un bărbat sănătos, între două vârste. Din
cauza unor probleme apărute în
domeniul meu de activitate, sunt
şomer de câteva luni. Nu reuşesc
nici să obţin ajutorul de şomaj. Soţia mea e bolnavă de multă vreme
şi e clar că nu va mai putea lucra.
Am nevoie de o slujbă. Îmi doresc
un loc de muncă cu ajutorul căruia să o scoatem la capăt, dar nu se
găseşte nimic. Îmi vine des gândul
să îmi pun capăt zilelor, dar cred că
greşesc. Mă rog şi mă străduiesc,
dar nimic nu pare să se întâmple.
Unde este Dumnezeu, părinte?
Sunt creştin de peste patruzeci de
ani şi nu găsesc nici o lumină la capătul tunelului. Părinte, unde este
Dumnezeu când am nevoie de El
mai mult ca oricând?”
Trebuie să admitem că întebarea ar pune orice sfetnic într-o
serioasă dificultate. Mai devreme
sau mai târziu, o asemenea întrebare devine de neocolit. Oricât de
mult suntem sau am fost implicaţi
în viaţa creştină, majoritatea dintre
noi trecem prin unul dintre acele
momente dificile când nu ştim ce
cale să urmăm. Bolnavi, părăsiţi
sau şomeri, sentimentul dezorientării ne copleşeşte ca o întunecată umbră a deznădejdii, părând
a pătrunde şi ultimul colţ al fiinţei
noastre. Atunci apare îndoiala şi
ne punem întrebarea: „Dar unde e
Dumnezeu în toate acestea?”
Lucrurile par să meargă la fel
de rău chiar şi atunci când facem
tot ceea ce putem pentru a avea o
viaţă curată. Nu e nevoie să trăieşti
în păcat cu tot dinadinsul, nu trebuie să ridici, furios, pumnul în
faţa lui Dumnezeu pentru ca, întrun fel sau altul, lucrurile să meargă
rău. Adevărul este că neplăcerile
apar şi în vieţile celor buni. Dacă
nu vi s-a întâmplat chiar vouă,
deşi, în timp, nimeni nu e ferit,
cunoaşteţi, cu siguranţă, pe cineva
aflat într-o astfel de situaţie. Adevăratele probleme sunt o parte a
realităţii. Nimeni nu e imun. Ele îşi
vor face apariţia într-o zi.
„Dar unde este Dumnezeu în
mijlocul problemelor mele?” se în-

23

În Iacob 4:3 Biblia spune: „Cereţi şi nu primiţi, pentru că cereţi
rău”. A „cere rău” înseamnă a avea
motive greşite. Când se întâmplă
astfel, Dumnezeu nu va răspunde
cererii voastre. El nu v-a părăsit.
Este încă acolo, însă refuză să răspundă cererii pentru binele vostru.
Nu ne putem aştepta ca Dumnezeu să se opună propriei Lui înţelepciuni şi să ne ofere ceva care ne
face rău doar pentru că am cerut-o.
Dumnezeu e prea înţelept
pentru a se lăsa indus în eroare de
micile noastre trucuri şi insistenţa
meschină de a obţine cu orice preţ
lucrul pe care ni-l dorim. Dumnezeu e omniscient (atoateştiutor). El
ştie tot ceea ce se întâmplă cu noi.
Trecutul nostru, ca şi viitorul, sunt
prezente veşnic în ochii lui Dumnezeu. Cum ar putea Dumnezeul
iubitor de oameni, Cel care le ştie
pe toate, să răspundă afirmativ
unor rugăciuni despre care ştie că,
în cele din urmă, ne vor face rău?
Un exemplu clasic al unei
astfel de cereri se găseşte în 1 Regi
19:1-4. Ilie, profetul, era purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. A
adus focul lui Dumnezeu pe altarul de pe Muntele Carmelului. I-a
nimicit pe proorocii lui Baal şi a
pogorât judecata asupra familiei
împărăteşti din Israel. Însă atunci
când Regina Izabela a hotărât
să-l omoare pe profet, acesta a fugit pentru a-şi scăpa viaţa.Acolo,
sfârşit de oboseală, l-a implorat pe
Dumnezeu să-i ia viaţa. Însă această rugăciune nu i-a fost ascultată.
Ilie nu dorea cu adevărat să
moară. Dacă ar fi fost aşa, ar fi putut să rămână în oraş; Izabela ar fi
fost bucuroasă să-l prindă. Ilie îşi
dorea, pur şi simplu, o cale uşoară
de a scăpa de greutăţi. Îşi dorea să
scape din chingile vieţii printr-o
singură dezlegare. Însă Dumnezeu l-a refuzat pentru propriul său
bine.
Toţi ne facem adeseori vinovaţi de aceleaşi cereri egoiste. Dorim ca Dumnezeu să ne scape de
necazuri când El vrea să folosească
aceste necazuri în modelarea vieţilor noastre. În realitate, El ne protejează adesea de propriul egoism,
de propria lăcomie. Atunci când
Dumnezeu refuză să răspundă rugăciunilor noastre determinate de
motive false. El demonstrează, de
fapt, că este întotdeauna prezent
atunci când avem mai multă nevoie de El pentru a spune nu cu scopul propriului nostru bine.
(Continuarea în numărul viitor)

“A renunţa la a mai face publicitate pentru
a economisi bani este ca şi cum ai opri ceasul
pentru a economisi timp”
Henry Ford, fondator al industriei americane de automobile
Email: marketing@romaniaexpres.com

24

www.romaniaexpres.com

P U B L I C I TAT E

Nr. 6 / Noiembrie 2014

ˆ
ORAR:
Luni 10-19
Marti: 10-19
Miercuri: 10-19
Joi: 10-19

Vineri: 12-21
Sâmbata: 10-19
Duminica: închis

Rue du Bourdon 100
Uccle, Bruxelles
tel 0032 022 428 458
www.produseromanesti.be